iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
15. 11. 2019
16:30 na ČT1

1 2 3 4 5

2 hlasy
10796
zhlédnutí

AZ-kvíz

Soutěž pro každého

24 min | další Zábava »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

AZ-kvíz

 • 00:00:19 -Přeji vám hezký den.
 • 00:00:21 Pohodu a klid při sledování
  AZ-kvízu.
 • 00:00:24 A našim soutěžícím přeji dobré
  vědomosti, dobrou herní taktiku
 • 00:00:28 a nezbytnou dávku štěstí.
  Začíná 1. kolo.
 • 00:00:35 Ivana a Jiří si zahrají v 1. kole.
  Vítám vás.
 • 00:00:39 Ivano, odkud jste?
 • 00:00:41 -Přijela jsem z vesničky Dlažkovice
  z okresu Litoměřice.
 • 00:00:45 -A něco k vaší profesi, zálibám?
 • 00:00:47 -Řídím malotřídní školu
  na Litoměřicku.
 • 00:00:51 V obci České Kopisty.
  -Jaké jsou výhody malotřídní školy?
 • 00:00:57 -Má to jednoznačné výhody,
  všichni se tam známe,
 • 00:01:00 děti navzájem,
  jsme taková jedna velká rodina.
 • 00:01:04 Je to moc fajn.
  -Děkuji.
 • 00:01:06 Jiří, vy jste z Kroměříže,
  ale žijete v Praze.
 • 00:01:09 Pracujete jako korektor a průvodce
  cizinců v němčině a v angličtině.
 • 00:01:14 S kterým jazykem jste začal
  jako první?
 • 00:01:17 -Trošku silnější jsem v němčině.
 • 00:01:20 -Někdy si lidé stěžují, že se jim
  oba ty podobné jazyky pletou.
 • 00:01:24 Bylo to taky u vás?
  -Taky. To k tomu patří.
 • 00:01:29 Je potřeba nenechat se odradit.
 • 00:01:31 -Ale někdy to i pomáhá,
  ta podobnost. Děkuji.
 • 00:01:36 Ivano, můžete vybírat 1. políčko.
  -13.
 • 00:01:41 -Chemická sloučenina
  se vzorcem CaCO3
 • 00:01:46 tvoří základ schránek měkkýšů,
  například hlemýždích ulit.
 • 00:01:51 Používá se také ke hnojení.
  O kterou látku se jedná?
 • 00:02:01 Jiří, chcete odpovídat?
 • 00:02:04 -Uhličitan vápenatý.
  -Je to on.
 • 00:02:08 Ivano.
  -14.
 • 00:02:10 -Když někdo chce odněkud
  rychle zmizet,
 • 00:02:14 chce se ztratit z dohledu, utéct,
  říká se obrazně, že má... Co?
 • 00:02:18 Doplňte sousloví na Z-U.
 • 00:02:27 Jiří, chcete odpovídat?
 • 00:02:30 -Zaječí úmysly.
  -Ano. Má zaječí úmysly.
 • 00:02:35 Ivano.
  -12.
 • 00:02:37 -Na rozhraní ulice Na Příkopě
  a náměstí Republiky
 • 00:02:41 se nachází pozdně gotická stavba,
  jeden ze symbolů Prahy.
 • 00:02:45 Jak se tato stavba, u níž začíná
  Královská cesta, nazývá?
 • 00:02:50 -Prašná brána.
  -Dobře.
 • 00:02:54 Jiří.
  -15.
 • 00:02:57 -Anglickou zkratkou CEO,
  tedy slovně chief executive officer
 • 00:03:03 označujeme vysokou manažerskou
  pozici obchodních společností.
 • 00:03:08 Co znamená tato zkratka v češtině?
 • 00:03:11 -Vrchní ředitel.
  -Není to přesně.
 • 00:03:16 Ivano, chcete odpovídat?
  -Ne.
 • 00:03:18 -Je to výkonný ředitel.
 • 00:03:21 Ivano.
  -8.
 • 00:03:24 -Jedním z důležitých faktorů
  bezpečné jízdy je vzdálenost,
 • 00:03:29 kterou vozidlo ujede od pokynu
  k zastavení do konce jízdy.
 • 00:03:33 Jak se tato vzdálenost nazývá?
 • 00:03:36 -Brzdná dráha.
  -Máte pravdu.
 • 00:03:39 Jiří.
  -9.
 • 00:03:42 -V dějinách československého státu
 • 00:03:44 byl pouze jeden prezident
  slovenské národnosti.
 • 00:03:47 Povězte jeho křestní jméno
  i příjmení.
 • 00:03:50 -Gustáv Husák.
  -Správně.
 • 00:03:53 Ivano.
  -5.
 • 00:03:56 -Někdy se může stát,
  že je člověk na pokraji sil,
 • 00:03:59 ale pak se pustí do práce
  s dalším úsilím znovu.
 • 00:04:03 Jak se tomuto opětovnému vzepětí
  říká souslovím na Ch-D-D?
 • 00:04:10 -Chytit druhý dech.
  -Souhlasím.
 • 00:04:14 Jiří.
  -6.
 • 00:04:16 -V prosinci 2016 zemřel
  ve věku 53 let britský zpěvák,
 • 00:04:22 skladatel a producent
  s kyperskými kořeny.
 • 00:04:25 Působil ve skupině Wham
  a úspěchy slavil i na sólové dráze.
 • 00:04:30 Uveďte celé jméno této osobnosti
  britské hudby.
 • 00:04:34 -Nevím. Glenn Miller.
  -Ne.
 • 00:04:39 Ivano, chcete odpovídat?
  -Ne.
 • 00:04:41 -Byl to George Michael.
 • 00:04:44 Ivano.
  -3.
 • 00:04:47 -Písmena T-L krátí souhrnný výraz
 • 00:04:50 pro telefonní čísla 112, 150, 155
  či 158. Jak se jim říká?
 • 00:05:00 -Tísňová linka.
  -Ano.
 • 00:05:03 Jiří.
  -10.
 • 00:05:05 -Významná starořímská silnice
  nese jméno po cenzorovi,
 • 00:05:10 který s její stavbou započal.
 • 00:05:13 Vedla od hradeb Říma do města Capua
  v Kampánii.
 • 00:05:16 Měřila téměř 200 kilometrů
 • 00:05:19 a sloužila jako zásobovací tepna
  pro armádu.
 • 00:05:22 Jak se tato královna silnic
  jmenuje latinsky?
 • 00:05:26 -Via Appia.
  -Je to ona.
 • 00:05:30 Ivano.
  -17.
 • 00:05:32 -Nazýváme tak souhrn mechanismů
  zajišťujících integritu organismu
 • 00:05:38 rozeznáváním a likvidací cizích
  či vlastních,
 • 00:05:41 ale potenciálně škodlivých struktur
 • 00:05:44 Zajišťují tak obranyschopnost
  organismu.
 • 00:05:47 Řekněte obecný název těchto
  mechanismů.
 • 00:05:51 -Imunitní systém.
  -Přesně tak.
 • 00:05:54 Jiří.
  -18.
 • 00:05:56 -Běžně rozeznáváme
  3 skupenství hmoty.
 • 00:06:00 K této trojici fyzikové přiřadili
  i ionizovaný plyn,
 • 00:06:04 složený především z iontů
  a elektronů.
 • 00:06:07 Pojmenujte alespoň 3 skupenství
  z této čtveřice.
 • 00:06:11 -Pevné, kapalné, plynné a plazma.
  -Ano. Kompletní odpověď.
 • 00:06:17 Ivano.
  -23.
 • 00:06:19 -Tento mořský mlž má černou lasturu
  kyjovitého tvaru
 • 00:06:24 a přichycuje se ve skupinách
  ke skalám svazkem vláken.
 • 00:06:28 Řekněte rodové i druhové jméno mlže
  který se loví pro své chutné maso.
 • 00:06:36 -Slávka jedlá.
  -Správně.
 • 00:06:40 Jiří.
  -24.
 • 00:06:42 -Novorenesanční budova bývalé
  moravské Zemské sněmovny v Brně
 • 00:06:47 je v současnosti sídlem
 • 00:06:49 jedné z našich nejvyšších
  státních institucí. Které?
 • 00:06:53 -Ústavní soud České republiky.
  -Ano.
 • 00:06:57 Ivano.
  -4.
 • 00:06:59 -Toto latinské rčení znamená
 • 00:07:01 v doslovném překladu
  "jméno znamení".
 • 00:07:04 Používá se v případě,
  že jméno člověka se shoduje
 • 00:07:08 s nějakou jeho vlastností
  nebo například povoláním.
 • 00:07:11 Jak rčení zní?
 • 00:07:13 -Nomen omen.
  -Ano.
 • 00:07:15 Například, když pan Tesař
  provozuje tesařské povolání.
 • 00:07:20 Ivano, můžete přijímat gratulace,
  jste finalistkou!
 • 00:07:24 Jiří, vám díky za vaše účinkování,
  ať se vám dobře daří.
 • 00:07:33 Je odstartováno 2. kolo
  s Vladimírem a Pavlem.
 • 00:07:37 Oba vás vítám.
 • 00:07:38 Vladimíre, odkud jste?
  -Z Prahy.
 • 00:07:41 -A něco k vašim zálibám,
  co rád děláte?
 • 00:07:45 -Já už jsem v důchodu,
 • 00:07:46 celý život jsem pracoval
  jako technik v letectví.
 • 00:07:50 A posledních pár let před důchodem
  jako státní zaměstnanec.
 • 00:07:54 Záliby mám sport,
  ale spíš už pasivně.
 • 00:07:57 Na fotbal se rád dívám.
  -Děkuji.
 • 00:07:59 Pavle, vy jste tady potřetí,
  dojíždíte do Brna za prací.
 • 00:08:04 -Dojíždím z takovýho lepšího
  venkova. Z většího.
 • 00:08:08 -Máte nějaké polnosti, zahrady?
  -Mám polnosti, zahradu,
 • 00:08:12 ale tam se teď nic neděje.
  Úroda sklizena, políčka obdělána.
 • 00:08:17 A když se děje,
  tak samozřejmě zelenina.
 • 00:08:21 Mojí specialitou jsou fazole,
  ty mám nejradši.
 • 00:08:26 Trochu vína tam visí. Někdy taky.
  Jenom tak na zábavu.
 • 00:08:33 -Díky, Pavle.
 • 00:08:35 Vladimíre, můžete vybrat 1. pole.
  -19.
 • 00:08:40 -V lednu roku 1905 se v Petrohradě
  udál masakr, když do dělníků,
 • 00:08:46 kteří chtěli předat carovi petici
 • 00:08:48 žádající zejména zlepšení
  pracovních podmínek,
 • 00:08:52 začala střílet carská stráž.
 • 00:08:54 Výsledkem bylo několik stovek
  mrtvých a zraněných.
 • 00:08:57 Pod kterým názvem vstoupila
  tato událost do dějin?
 • 00:09:04 -Krvavá noc.
 • 00:09:07 -Pavle, chcete odpovídat?
 • 00:09:09 -Krvavá neděle.
  -Tak je to přesně.
 • 00:09:13 Vladimíre.
  -24.
 • 00:09:18 -Ve vesmíru existují objekty,
 • 00:09:21 jejichž gravitační pole
  je tak silné,
 • 00:09:24 že z nich nic neunikne.
  Jak takovýmto objektům říkáme?
 • 00:09:32 -Černá díra.
  -Ano. Černé díry.
 • 00:09:37 Pavle.
  -12.
 • 00:09:40 -Kterými dvěma českými slovy
  lze v češtině vyjádřit
 • 00:09:44 lékařský termín gastritida?
 • 00:09:52 -Zánět žaludku.
  -Správně.
 • 00:09:55 Vladimíre.
  -17.
 • 00:09:58 -Od jara do podzimu poskytuje
  tato vytrvalá bylina
 • 00:10:02 množství nektaru včelám.
 • 00:10:04 Povězte alespoň rodové jméno
  plevelné rostliny,
 • 00:10:07 která má podobný tvar
  i uspořádání listů jako kopřiva.
 • 00:10:17 -Heřmánek.
 • 00:10:19 -Pavle, chcete odpovídat?
  -Ne. Je to asi hluchavka.
 • 00:10:22 -Je to hluchavka bílá.
 • 00:10:24 Pavle, které pole chcete?
  -11.
 • 00:10:27 -V roce 2018 zvítězil v prestižní
  světové soutěži v letecké akrobacii
 • 00:10:33 český pilot s monogramem M-Š.
  Povězte alespoň příjmení
 • 00:10:38 našeho současného nejlepšího
  akrobatického pilota.
 • 00:10:42 -Šonka.
  -Ano. Martin Šonka.
 • 00:10:45 Vladimíre.
  -23.
 • 00:10:49 -Tažný vodní pták
  z řádu veslonohých
 • 00:10:52 je 90 centimetrů dlouhý,
  má tmavé peří, hákovitý zobák,
 • 00:10:57 hnízdí v koloniích na stromech
  a živí se rybami.
 • 00:11:01 Řekněte rod i druh ptáka,
 • 00:11:03 který budí tolik emocí
  mezi ochranáři a rybáři.
 • 00:11:12 Pavle, chcete odpovídat?
  -Ne.
 • 00:11:15 -Je to kormorán velký.
 • 00:11:18 Pavle.
  -13.
 • 00:11:21 -V raných 50. letech
  minulého století existovaly
 • 00:11:26 v tehdejší Československé
  lidové armádě vojenské jednotky,
 • 00:11:30 v nichž měli být izolováni
  a převychováváni
 • 00:11:33 takzvaní nepřátelé lidu.
 • 00:11:35 Povězte oficiální název těchto
  vojenských táborů nucených prací.
 • 00:11:40 -Pomocné technické prapory.
  -Ano.
 • 00:11:45 Vladimíre.
  -25.
 • 00:11:47 -Česká republika
  má 4 národní parky.
 • 00:11:51 V roce 1963 byl zřízen
  Krkonošský národní park,
 • 00:11:56 další dva byly ustaveny
  v roce 1991
 • 00:12:00 a ten čtvrtý, České Švýcarsko,
  byl vyhlášen v roce 2000.
 • 00:12:05 Která dvě území se stala
  národními parky současně,
 • 00:12:09 a to v roce 1991?
 • 00:12:13 -Park šumavský a...
 • 00:12:18 -Pavle, chcete odpovídat?
  -Ne.
 • 00:12:21 -Je to park Šumava a Podyjí.
 • 00:12:24 Pavle.
  -20.
 • 00:12:27 -Česká atletka s monogramem J-K
  je již více než 35 let
 • 00:12:33 držitelkou světového rekordu
  v běhu na 800 metrů,
 • 00:12:36 kterého dosáhla v roce 1983
  v Mnichově.
 • 00:12:40 Uveďte celé jméno
  naší slavné běžkyně.
 • 00:12:44 -Jarmila Kratochvílová.
  -Máte pravdu.
 • 00:12:48 Vladimíre.
  -27.
 • 00:12:51 -Angličané tomuto horkému nápoji
  říkají eggnog.
 • 00:12:57 Jak se směs tekutiny se šlehačkou,
 • 00:12:59 kam byl přidán vaječný likér,
  nazývá česky?
 • 00:13:04 -Alžírská káva.
  -Správně.
 • 00:13:08 Pavle.
  -26.
 • 00:13:11 -Český dirigent a hudební pedagog
  s monogramem V-T
 • 00:13:16 byl až na dvouletou přestávku
  v letech 1919 až 1941
 • 00:13:22 šéfdirigentem České filharmonie.
 • 00:13:25 Uveďte alespoň příjmení
  tohoto umělce.
 • 00:13:29 -Václav Talich.
  -Ano.
 • 00:13:33 Vladimíre.
  -28.
 • 00:13:38 -Hudební skupina Mirai použila
  pro název jedné své písně větu,
 • 00:13:44 která byla mottem fenomenálního
  běžce Emila Zátopka.
 • 00:13:48 Jak se hit skupiny Mirai
  z alba Konnichiwa jmenuje?
 • 00:13:54 -Když nemůžeš, tak přidej.
  -Správně.
 • 00:13:58 Pavle.
  -15.
 • 00:14:02 -Hořký lék, jenž se podává
  při náhlé žaludeční nevolnosti,
 • 00:14:07 tradičně nazýváme slovy na H-K.
  Kterými?
 • 00:14:12 -Hofmanovy kapky.
  -Ano. Nebo hofmanské kapky.
 • 00:14:16 Finalistou je Pavel, gratulujeme!
  A díky vám, Vladimíre.
 • 00:14:28 Začíná finále.
  Pro Pavla 3., pro Ivanu 1.
 • 00:14:31 Ivano, které pole chcete?
  -K.
 • 00:14:37 -Pojmenujte slovem na K cukroví
  z listového těsta ve tvaru válce,
 • 00:14:42 plněné nejčastěji našlehaným
  sladkým bílkem.
 • 00:14:50 -Kokosky.
 • 00:14:52 -Pavle, chcete odpovídat?
 • 00:14:54 -Kremrole.
  -Pole je vaše.
 • 00:15:02 Ivano.
  -J.
 • 00:15:05 -Krystalickou námrazu,
 • 00:15:07 která vzniká sublimací vodní páry
  a namrzáním vodních kapek,
 • 00:15:11 nazývají meteorologové
  českým slovem na J.
 • 00:15:14 Jak se takové námraze říká?
 • 00:15:18 -Jinovatka.
  -Ano.
 • 00:15:21 Pavle.
  -G.
 • 00:15:25 -Z drátěné konstrukce
  naplněné kameny sestává prvek
 • 00:15:30 používaný ke zpevňování půdy,
  budování zdí nebo oplocení.
 • 00:15:34 Jak se mu říká?
 • 00:15:41 -Nevím.
  -Ivano, chcete odpovídat?
 • 00:15:44 -Gabion.
  -Správně.
 • 00:15:49 Pavle.
  -P.
 • 00:15:51 -Milenkou českého krále
  Přemysla Otakara II.
 • 00:15:55 byla rakouská šlechtična
  Anežka z Kuenringu.
 • 00:16:00 Byla matkou jeho syna Mikuláše
  Opavského a minimálně dvou dcer.
 • 00:16:05 Pod kterou přezdívkou
  je Anežka také známá?
 • 00:16:13 -Nevím.
 • 00:16:15 -Ivano, chcete odpovídat?
  -Ne.
 • 00:16:17 -Palceřík.
 • 00:16:20 Ivana pokračuje.
  -O.
 • 00:16:23 -Z němčiny jsme převzali označení
  pro odnož, řízek, odkopek
 • 00:16:28 nebo jinou část rostliny,
  kterou lze dále pěstovat.
 • 00:16:32 Jak toto slangové slovo
  s výslovností na O zní?
 • 00:16:39 -Oplégr.
  -Dobře.
 • 00:16:43 Pavle.
  -H.
 • 00:16:46 -Tato nauka se zabývá zejména péčí
  o zdraví koňů, jejich chovem
 • 00:16:51 a využitím koňů jak pro hospodářské
 • 00:16:53 tak pro sportovní či rekreační
  a léčebné účely.
 • 00:16:57 Jak se cizím slovem na H
  nazývá nauka o koních?
 • 00:17:02 -Hipologie.
  -Máte pravdu.
 • 00:17:07 Ivano.
  -Ď.
 • 00:17:09 -Se 2 043 metry je tato hora
  nejvyšším vrcholem Nízkých Tater.
 • 00:17:15 V překladu ze slovenštiny
  znamená její jméno zázvor.
 • 00:17:20 Jak se hora nazývá?
 • 00:17:23 -Ďumbier.
  -Ano.
 • 00:17:26 Pavle.
  -E.
 • 00:17:29 -V potravinářství se využívají
  látky,
 • 00:17:32 které pomáhají udržovat při sobě
  ty složky výrobku,
 • 00:17:35 které jsou normálně nesmísitelné,
  jako například olej a voda.
 • 00:17:39 Také zlepšují kvalitu a objem
  pekařských výrobků.
 • 00:17:43 Jak takovým látkám říkáme?
 • 00:17:47 -Emulgátory.
  -Dobře.
 • 00:17:51 Ivano.
  -C.
 • 00:17:54 -Název tohoto strunného drnkacího
  nástroje pochází z řečtiny.
 • 00:17:58 Hraje se na něj trsátky,
  která má hráč upevněna na prstech.
 • 00:18:03 Jak se nástroj
  s plochým trupem nazývá?
 • 00:18:09 -Citera.
  -Máte pravdu.
 • 00:18:12 Pavle.
  -U.
 • 00:18:14 -Hlavní město stejnojmenné
  provincie v Nizozemsku
 • 00:18:18 leží na splavném rameni Rýna.
 • 00:18:21 V roce 1713 zde byla uzavřena
  mírová smlouva mezi účastníky války
 • 00:18:26 o dědictví španělské.
  O které město se jedná?
 • 00:18:30 -Utrecht.
  -Pole je vaše.
 • 00:18:34 Ivano.
  -T.
 • 00:18:37 -Na každém tělese lze určit bod,
  ve kterém,
 • 00:18:41 je-li podepřeno nebo zavěšeno,
  zůstává těleso v klidu.
 • 00:18:45 Jak se tento bod nazývá?
 • 00:18:49 -Těžiště.
  -Ano.
 • 00:18:52 Pavle.
  -I.
 • 00:18:54 -Kterým přívlastkem označujeme
  hudební díla psaná výlučně
 • 00:18:59 pro hudební nástroje?
 • 00:19:01 -Instrumentální.
  -Správně.
 • 00:19:05 Ivano.
  -N.
 • 00:19:08 Jak se v astronomii nazývá
  kolísavý pohyb zemské osy
 • 00:19:13 způsobený gravitační silou Měsíce?
 • 00:19:18 -Nevím.
  -Pavle, chcete odpovídat?
 • 00:19:23 -Není to nuklidita.
  -Není.
 • 00:19:25 Je to nutace.
 • 00:19:28 Pokračuje Ivana.
  -B.
 • 00:19:34 -Převážně na území Kazachstánu
  se rozprostírá bezodtoké jezero
 • 00:19:39 rozdělené Sarymským poloostrovem.
  Je zajímavé mimo jiné tím,
 • 00:19:44 že se liší slanost v jeho západní
  a východní části.
 • 00:19:48 Jak se jezero jmenuje?
 • 00:19:53 -Nevím.
  -Pavle, chcete tuto otázku?
 • 00:19:58 -To není Bajkal?
  -Není.
 • 00:20:02 Je to Balchaš.
  Tam bude náhradní otázka.
 • 00:20:06 Ivano, pokračujte.
  -Š.
 • 00:20:10 -První mezi 12 apoštoly - Petr ?
  se původně jmenoval jinak.
 • 00:20:16 Jak znělo jeho jméno,
 • 00:20:18 když byl ještě prostým
  galilejským rybářem?
 • 00:20:24 -Štěpán.
  -Ne.
 • 00:20:26 Pavle, chcete odpovídat?
 • 00:20:29 -Šimon.
  -Správně.
 • 00:20:33 Ivano.
  -F.
 • 00:20:37 -Pokud chce buňka přijmout
  z vnějšího okolí
 • 00:20:41 nějaké větší molekulární struktury
 • 00:20:43 musí k tomu použít
  tak zvanou endocytózu.
 • 00:20:46 Jak nazýváme typ endocytózy,
  kdy se jedná o tak velké sousto
 • 00:20:50 jako je třeba celá bakterie či vir?
 • 00:20:57 -Nevím.
 • 00:20:59 -Pavle, chcete odpovídat?
  -Ne.
 • 00:21:02 -Je to fagocytóza.
 • 00:21:05 Pavle.
  -A.
 • 00:21:07 -Jak se slovem z latiny
  již v římském právu
 • 00:21:10 nazývá pokrevný příbuzný
  v mužské linii?
 • 00:21:17 -Nevím.
 • 00:21:19 -Ivano, chcete odpovídat?
  -Ne.
 • 00:21:21 -Nazývá se agnát,
  z latinského agnatus.
 • 00:21:24 Ivano.
  -Č.
 • 00:21:26 -Pojmenujte pohár, sklenici
  či obdobnou nádobu na nápoje
 • 00:21:31 slovem na písmeno Č.
 • 00:21:33 -Číše.
  -Správně.
 • 00:21:36 A můžeme teď pozvednout číši.
 • 00:21:39 Popřát Ivaně k vítězství,
  blahopřejeme.
 • 00:21:43 Pavle, vyberte si některou z cen.
 • 00:21:48 -Vezmu si Rostliny Karpat.
 • 00:21:51 -Knížky Polévky a Smrtící vzpomínky
  jsou prémie.
 • 00:21:59 Ještě jednou gratulace
  k vašemu vítězství.
 • 00:22:02 Ivano, říkala jste,
  že vaše škola je malotřídní.
 • 00:22:06 To slovo malotřídka navozuje,
  že se jedná o malé třídy,
 • 00:22:10 ale tak to není. Jak to je u vás?
 • 00:22:13 -V podstatě se jedná o malé třídy,
  ale jenom početně.
 • 00:22:17 Máme školáky od 1. do 3. ročníku.
 • 00:22:23 A opravdu se učí v jedné učebně
  naráz.
 • 00:22:26 -Jak je to náročné pro učitele?
  Musí mít přípravy pro všechny?
 • 00:22:30 -Pro učitele je to náročné,
  zpočátku i pro děti.
 • 00:22:34 Děti si musí zvykat na určitý řád,
  na určitá pravidla.
 • 00:22:37 Ale je to obtížnější pro učitele.
 • 00:22:42 Hlavně ta příprava,
  aby ta hodina vypadala, tak jak má.
 • 00:22:48 A aby se všechny děti naučily.
 • 00:22:50 -Je možné, že ti starší
  pomáhají mladším?
 • 00:22:53 -To je součástí malotřídky,
  bez toho by to nešlo.
 • 00:22:56 Starší pomáhají mladším,
  pracují ve smíšených skupinách.
 • 00:23:00 Ti mladší se učí od těch starších
  a starší opakují to, co probraly.
 • 00:23:05 -Může tam být krásná atmosféra,
  když se to všechno podaří.
 • 00:23:09 Teď zpátky k naší soutěži.
 • 00:23:11 Prémie je 6 500
  a můžete vybírat celkem 3x.
 • 00:23:43 10 500, to je pěkná
  AZ-kvízová výhra.
 • 00:23:47 Gratuluji.
  -Děkuju.
 • 00:23:50 Závěr bude patřit i dnes
  divácké soutěži.
 • 00:24:03 SMS posílejte v uvedeném tvaru,
  na uvedené telefonní číslo.
 • 00:24:10 Hrajeme o tyto ceny.
 • 00:24:15 Dnešní AZ-kvíz končí.
 • 00:24:18 Možná se budete dívat dál
  na televizi.
 • 00:24:20 Nebo si budete číst.
  Nebo půjdete na procházku.
 • 00:24:23 Přeji vám krásný nadcházející čas.
  A těším se na setkání zase příště.
 • 00:24:30 Skryté titulky: Anna Inemanová
  Česká televize, 2019

Související