iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
8. 6. 2017
18:15 na ČT1

1 2 3 4 5

0 hlasů
5220
zhlédnutí

AZ-kvíz

Soutěž pro každého

25 min | další Zábava »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

AZ-kvíz

 • 00:00:20 Opět vám přeji krásný den!
  Je tu AZ-kvíz.
 • 00:00:23 Je tu další pokračování
  soutěže pro každého.
 • 00:00:26 Opět je tu SMS soutěžní otázka.
 • 00:00:28 Řada otázek a odpovědí
  pro 4 naše dnešní soutěžící.
 • 00:00:32 Přivítáme 1. naši dnešní dvojici.
 • 00:00:39 Tou dvojicí je Martin a Slávek.
  Pánové, vítám vás!
 • 00:00:43 Martine, vy jste zatím dvojnásobným
  účastníkem naší soutěže.
 • 00:00:47 Byl jste úspěšný,
  bankomat na vás byl hodný.
 • 00:00:50 Odkud jste, co děláte?
  -Jsem z Plzně.
 • 00:00:53 Pracuji
  ve výrobní automobilové firmě
 • 00:00:55 na pozici před sériové kvality.
 • 00:00:58 -Existuje něco
  jako posériová kvalita?
 • 00:01:01 -Spíš sériová.
 • 00:01:02 -Ale to dělá kolega.
  To se vás netýká.
 • 00:01:05 -Přesně tak.
 • 00:01:07 -Poprvé je tu Slávek. Dobrý den!
  Slávku, odkud jste?
 • 00:01:10 -Přijel jsem ze vsi
  od Jablonce nad Nisou.
 • 00:01:13 Jsem v důchodu.
  Sice předčasným, ale starobním.
 • 00:01:19 -Čím se bavíte? Co vás zajímá?
 • 00:01:21 -Čtu, večer koukám na televizi,
  přes den pozoruji přírodu.
 • 00:01:28 Pánové, děkuji.
  Martine, vyberte 1. pole!
 • 00:01:31 Martin.
  -13.
 • 00:01:32 -V roce 1964 vstoupily
  Spojené státy
 • 00:01:36 do válečného konfliktu
  v jihovýchodní Asii,
 • 00:01:39 ukončeného roku 1975.
 • 00:01:42 Pod kterým názvem
  vešlo toto střetnutí do historie?
 • 00:01:47 -Vietnamská válka.
  -Správně.
 • 00:01:51 Slávek.
  -9.
 • 00:01:52 -Které dva prvky objevila
  vědkyně Marie Curie-Sklodowska?
 • 00:01:58 -Radium a polonium.
  -Výborně.
 • 00:02:04 Martin.
  -14.
 • 00:02:05 -Ve 14. století
  byla na Chodsku založena obec,
 • 00:02:09 která strážila stezku
  vedoucí do Bavorska.
 • 00:02:12 Jak se městys, rodiště
  Jindřicha Šimona Baara, jmenuje?
 • 00:02:20 -Klenčí pod Čerchovem.
  -Ano.
 • 00:02:23 Slávek.
  -10.
 • 00:02:24 -Zámořské společenství
  velké západoevropské země v Oceánii
 • 00:02:29 se pyšní například turisticky
  atraktivním ostrovem Bora-Bora.
 • 00:02:34 Jak se autonomní oblast
  mnoha ostrovů v Pacifiku jmenuje?
 • 00:02:39 -Francouzská Polynésie.
  -Správně.
 • 00:02:43 Martin.
  -15.
 • 00:02:44 -Symbolickou postavou
  Slezských písní Petra Bezruče
 • 00:02:48 se stala dívka s tragickým osudem.
 • 00:02:51 Řekněte celé jméno
  této literární hrdinky.
 • 00:02:55 -Maryčka Magdonova.
  -Ano.
 • 00:03:00 Slávek.
  -7.
 • 00:03:01 -V hudbě existují v zásadě
 • 00:03:03 2 základní druhy
  diatonických stupnic.
 • 00:03:07 První z nich se označují
  jako veselé a druhé jako smutné.
 • 00:03:11 Pojmenujte tyto stupnice
  slovy D a M.
 • 00:03:15 -Dur a moll.
  -Ano.
 • 00:03:19 Martin.
  -17.
 • 00:03:20 -Každý podzim pozorujeme,
 • 00:03:23 jak v naší krajině
  pomalu ubývá syté zeleně
 • 00:03:26 a příroda začíná zářit
  teplými barvami.
 • 00:03:30 Co způsobuje tento postupný proces
  vytrácení zeleně z listů?
 • 00:03:34 Řekněte to slovy na ZCh.
 • 00:03:38 -Ztráta chlorofylu.
  -Správně.
 • 00:03:43 Slávek.
  -11.
 • 00:03:45 -Cizrna beraní je hojně rozšířená
  luštěnina například ve Středomoří.
 • 00:03:50 V posledních letech je oblíbenou
  součástí zdravé kuchyně i u nás.
 • 00:03:55 Jak se cizrně také říká?
 • 00:04:02 -Nevím.
  -Martine, chcete odpovědět?
 • 00:04:05 -Římský hrách.
  -Ano.
 • 00:04:13 Slávek.
  -23.
 • 00:04:14 -Oxid deuteria je modifikace
  běžné sloučeniny,
 • 00:04:19 jejíž molekuly obsahují místo dvou
  atomů vodíku jeho izotop.
 • 00:04:24 Tedy vodík s jádrem tvořeným
  jedním protonem a jedním neutronem.
 • 00:04:29 Proti běžné H2O má mírně odlišné
  fyzikální vlastnosti.
 • 00:04:33 Jak se této látce říká slovy na TV?
 • 00:04:37 -Těžká voda.
  -Ano.
 • 00:04:41 Martin.
  -24.
 • 00:04:42 -Jak se jmenuje
 • 00:04:44 středověké slovanské
  opevněné sídlo poblíž Prahy,
 • 00:04:48 které je známé
  jako nejstarší sídlo Přemyslovců.
 • 00:04:52 Je také spojováno
  s počátky křesťanství u nás?
 • 00:05:00 -Nevím.
  -Slávku, chcete odpovědět?
 • 00:05:03 -Levý Hradec.
  -Správně.
 • 00:05:08 Martin.
  -18.
 • 00:05:10 -K určení síly větru se používá
 • 00:05:13 dvanáctistupňová
  Beaufortova stupnice.
 • 00:05:17 Jak je označován nejnižší
  a jak nejvyšší stupeň této škály?
 • 00:05:24 -Bezvětří a orkán.
  -Ano.
 • 00:05:30 Slávek.
  -25.
 • 00:05:32 -Indický duchovní a politik
 • 00:05:34 prosazoval politiku
  nenásilného odporu
 • 00:05:37 a nakonec dosáhl
  samostatnosti Indie.
 • 00:05:40 V roce 1948 však byl zavražděn.
 • 00:05:43 Řekněte příjmení na G tohoto muže
  i s přízviskem na M,
 • 00:05:48 které znamená "Velký duch".
 • 00:05:51 -Mahátma Gándhí.
  -Ano.
 • 00:05:55 Martin.
  -26.
 • 00:05:57 -Včely, stejně jako například
  mravenci, mají královnu,
 • 00:06:01 která je plodnou samicí
  závislou na dělnících.
 • 00:06:06 Žijí v samostatných koloniích.
 • 00:06:09 Jak se této skupině živočichů
  souhrnně říká?
 • 00:06:17 -Nevím.
  -Slávku, chcete odpovědět?
 • 00:06:20 -Společenský hmyz.
  -Ano.
 • 00:06:26 Martin.
  -27.
 • 00:06:27 -Nejvýznamnějším představitelem
  severské filmové školy
 • 00:06:32 byl režisér s iniciálami IB,
 • 00:06:35 jehož každý film
  byl jedinečným uměleckým dílem.
 • 00:06:39 Připomeňme si například filmy
  Lesní jahody, Sedmá pečeť, Mlčení.
 • 00:06:43 Řekněte celé jméno této
  osobnosti světového filmu.
 • 00:06:48 -Ingmar Bergman.
  -Ano.
 • 00:06:51 Slávek.
  -20.
 • 00:06:52 -Herci, ale hlavně loutky,
  hrají v tomto typu představení
 • 00:06:57 svůj part za plentou
  speciálně prosvícenou zezadu.
 • 00:07:01 Jak se umění, které vzniklo
  ve východní Asii, nazývá?
 • 00:07:05 -Stínové divadlo.
  -Ano.
 • 00:07:09 Martin.
  -21.
 • 00:07:10 -Od začátku 2. světové války
  se na moři vedl boj
 • 00:07:14 o přístup k životně důležitým
  britským námořním komunikacím.
 • 00:07:19 Německé ponorky se snažily
  odříznout Velkou Británii
 • 00:07:23 od zdrojů surovin i potravin.
 • 00:07:25 Jak se tato
  dlouhá námořní válka označuje?
 • 00:07:30 -Bitva o Atlantik.
  -Ano.
 • 00:07:33 Pánové,
  byl to krásný napínavý souboj.
 • 00:07:36 Vítězí Martin.
  Slávku, moc děkuji za účast.
 • 00:07:44 Dnešní 2. kolo bude kolo dámské.
  Vítám Ivu a Leu! Dobrý den!
 • 00:07:49 Lea je finalistka minulého kola.
  Leo, odkud jste, co děláte?
 • 00:07:53 -Jsem z Českých Budějovic.
 • 00:07:55 Tam v místní slévárně
  dělám na technické kontrole.
 • 00:07:58 -Co máte na starosti?
 • 00:08:00 -Kontroluji,
  aby se vyrábělo kvalitně.
 • 00:08:03 Děláme tam velké odlitky.
  Děláme lokorámy.
 • 00:08:06 Čili podvozky pod lokomotivy
  a pod železniční vagony.
 • 00:08:09 -To je nějaká ocel.
  -Ano. Je to lití oceli.
 • 00:08:12 -Ivo, vy jste tu poprvé.
  Co na sebe prozradíte?
 • 00:08:16 -Přijela jsem z Trutnova.
  Pracuji v administrativě.
 • 00:08:19 Ve volném čase ráda jezdím na kole,
  čtu, chodím do kina.
 • 00:08:23 -Na jaké filmy nejčastěji?
  -České, komedie.
 • 00:08:27 V poslední době třeba
  Teorie tygra, Anděl Páně.
 • 00:08:32 -Děkuji. Začíná 2. kolo.
  Leo, vyberte 1. pole!
 • 00:08:35 Lea.
  -13.
 • 00:08:37 -Při zemětřesení
  nebo vulkanické erupci
 • 00:08:40 se šíří všemi směry zemskou kůrou
  otřes, deformující horniny.
 • 00:08:44 Jak se tento úkaz
  v geologii nazývá?
 • 00:08:53 -Nevím.
  -Ivo, chcete odpovědět?
 • 00:08:56 -Seizmická vlna.
  -Ano.
 • 00:09:02 Lea.
  -14.
 • 00:09:03 -Symbolem míru byla
  v dávných dobách mladá větvička
 • 00:09:07 jedné z nejstarších
  evropských kulturních rostlin
 • 00:09:11 původem ze Středomoří.
 • 00:09:12 O kterém symbolu hovoříme?
  Pojmenujte jej slovy na OR.
 • 00:09:16 -Olivová ratolest.
  -Ano.
 • 00:09:20 Iva.
  -25.
 • 00:09:21 -Adenotomií nazývají lékaři
 • 00:09:24 odstranění
  jednoho zbytnělého orgánu.
 • 00:09:27 Po operaci, ke které se přistupuje
  nejčastěji u malých dětí,
 • 00:09:32 následně nedochází
  k častým zánětům dýchacích cest.
 • 00:09:36 Co se adenotomií odstraňuje?
 • 00:09:39 -Nosní mandle.
  -Správně.
 • 00:09:43 Lea.
  -26.
 • 00:09:45 -Při uvádění nového výrobku na trh
  požaduje někdy výrobce či prodejce
 • 00:09:50 menší částku za jeho prodej
  z důvodu,
 • 00:09:53 aby se výrobek na trhu ujal.
 • 00:09:55 Jak takové
  úvodní hodnotě zboží říkáme?
 • 00:09:59 -Zaváděcí cena.
  -Ano.
 • 00:10:04 Iva.
  -19.
 • 00:10:05 -Oblíbené a nenáročné
  živorodé akvarijní rybky
 • 00:10:09 jsou známé pod jménem gupky.
 • 00:10:12 Uveďte jiný název
  těchto barevných rybiček na PO.
 • 00:10:21 -Nevím.
 • 00:10:23 -Leo, chcete odpovědět?
  -Nechci.
 • 00:10:25 -Paví očko.
 • 00:10:29 Lea.
  -20.
 • 00:10:30 -V roce 1980 vybuchla sopka
 • 00:10:33 na území státu Washington
  ve Spojených státech amerických.
 • 00:10:37 Mohutná erupce si vyžádala
  desítky lidských obětí.
 • 00:10:41 Jak se tento vulkán
  nazývá v češtině?
 • 00:10:48 -Nevím.
 • 00:10:49 -Ivo, chcete odpovědět?
  -Nechci.
 • 00:10:51 -Hora svaté Heleny.
 • 00:10:55 Iva.
  -18.
 • 00:10:56 -Somálský poloostrov odděluje
  Adenský záliv od Arabského moře.
 • 00:11:01 Uveďte jiný název,
 • 00:11:03 který se používá pro tento výběžek
  na východě černého kontinentu.
 • 00:11:14 -Nevím.
 • 00:11:15 -Leo, chcete odpovědět?
  -Nechci.
 • 00:11:18 -Africký roh.
 • 00:11:22 Lea.
  -6.
 • 00:11:23 -Řekněte celé jméno
 • 00:11:25 českého textaře a hudebníka,
  moderátora a scenáristy,
 • 00:11:29 který je mimo jiné
  autorem textů k písním
 • 00:11:32 Čau lásko nebo René, já a Rudolf.
  O kom je řeč?
 • 00:11:42 -Nevím.
 • 00:11:43 -Ivo, chcete odpovědět?
  -Nechci.
 • 00:11:46 -Karel Šíp.
 • 00:11:49 Iva.
  -5.
 • 00:11:50 -Z počátku 16. století
  pochází vodní dílo,
 • 00:11:54 sloužící jako napájecí
  a regulační kanál Třeboňské pánve.
 • 00:11:59 Vychází z Lužnice
  a po téměř padesáti kilometrech
 • 00:12:03 se do Lužnice opět vrací.
  Jak se kanál jmenuje?
 • 00:12:08 -Zlatá stoka.
  -Ano.
 • 00:12:11 Lea.
  -9.
 • 00:12:13 -Dříve se vyrábělo v milířích,
 • 00:12:15 dnes se připravuje
  v kovových karbonizérech.
 • 00:12:18 Používá se například
  při čištění kapalin
 • 00:12:21 nebo jako bezdýmné
  grilovací palivo.
 • 00:12:24 O co se jedná?
 • 00:12:27 -Dřevěné uhlí.
  -Ano.
 • 00:12:31 Iva.
  -8.
 • 00:12:32 -V okrese České Lípa leží město,
 • 00:12:35 ve kterém byla v roce 1856
  založena 1. sklářská škola u nás.
 • 00:12:40 A tak je nejčastějším cílem turistů
  v tomto městě
 • 00:12:44 právě sklářské muzeum.
  Jak se jeho sídlo jmenuje?
 • 00:12:53 -Nevím.
  -Leo, chcete odpovědět?
 • 00:12:57 -Kamenický Šenov.
  -Správně.
 • 00:13:02 Iva.
  -12.
 • 00:13:03 -Které 2 prvky převažují v oceli?
 • 00:13:13 -Železo a uhlík.
  -Ano.
 • 00:13:21 Lea.
  -7.
 • 00:13:23 -Shodu opisu listiny
  nebo pravost podpisu
 • 00:13:26 vyžaduje v řadě případů
  přímo zákon.
 • 00:13:29 Osoba k tomu oprávněná
 • 00:13:30 potvrdí shodu opisu listiny
  s jejím originálem
 • 00:13:34 nebo pravost podpisu
  na listině jistým úkonem.
 • 00:13:37 Odborně se nazývají
  vidimace a legalizace.
 • 00:13:40 Jak se těmto úkonům
  říká českými slovy na ÚO?
 • 00:13:47 -Nevím.
  -Ivo, chcete odpovědět?
 • 00:13:49 -Úřední ověření.
  -Ano.
 • 00:13:55 Lea.
  -4.
 • 00:13:56 -Slovem hypochondr
 • 00:13:58 bychom mohli vyjádřit název
  jedné Moliérovy divadelní hry.
 • 00:14:02 Jak se jeho známé dílo jmenuje?
 • 00:14:06 -Zdravý nemocný.
  -Ano.
 • 00:14:12 Iva.
  -21.
 • 00:14:13 -Podle různých pověr
  a lidových mýtů
 • 00:14:16 o dvanácté noční hodině
 • 00:14:19 přichází tajemná doba
  nadpřirozených bytostí.
 • 00:14:22 Co o půlnoci takto nastává?
 • 00:14:26 -Hodina duchů.
  -Ano.
 • 00:14:29 Lea.
  -Náhradní za 20.
 • 00:14:31 -Východočeské město Jičín
  leží na řece Cidlině. Ano, nebo ne?
 • 00:14:38 -Ne.
  -Ano.
 • 00:14:41 Pole získala Iva.
 • 00:14:45 Lea.
  -Náhradní 19.
 • 00:14:47 -Zatímco Jan Werich se v roce 1945
 • 00:14:51 vrátil z emigrace
  do Československa,
 • 00:14:54 Jiří Voskovec
  se domů již nikdy nevrátil.
 • 00:14:57 Je to pravda? Ano, nebo ne?
 • 00:15:00 -Ne.
  -Správně.
 • 00:15:02 Voskovec se rovněž vrátil
  a emigroval až po roce 1948.
 • 00:15:13 Iva.
  -10.
 • 00:15:15 -Nezisková organizace Člověk
  v tísni pořádá od roku 1999
 • 00:15:20 Mezinárodní festival dokumentárních
  filmů o lidských právech,
 • 00:15:24 jehož název
  jsme zkrátili písmeny JS.
 • 00:15:27 Řekněte tento dvouslovný název.
 • 00:15:31 -Jeden svět.
  -Ano.
 • 00:15:34 Lea.
  -15.
 • 00:15:35 -Jak se slovy na SŘ nazývá zákon,
 • 00:15:38 který je základním procesním
  předpisem pro postup úřadů
 • 00:15:42 při jejich jednání s fyzickými
  či právnickými osobami?
 • 00:15:51 -Nevím.
  -Ivo, chcete odpovědět?
 • 00:15:54 -Správní řád.
  -Ano.
 • 00:16:00 Lea.
  -Náhradní za 6.
 • 00:16:02 -Výrazem "ordál" se označuje
 • 00:16:05 svrchní bohoslužebné
  roucho katolických kněží.
 • 00:16:09 Ano, nebo ne?
 • 00:16:11 -Ne.
  -Správně.
 • 00:16:13 Ordál je tzv. Boží soud.
  Kněžské roucho se nazývá ornát.
 • 00:16:17 Bylo to velmi těsné.
 • 00:16:19 Ve finále uvidíme Leu.
  Ivo, moc děkuji.
 • 00:16:25 Vítám vás ve finále!
 • 00:16:27 Tak si to zase zopakujeme.
  Finále je stejné jako minule.
 • 00:16:31 Martine, vyberte 1. pole!
 • 00:16:33 Martin.
  -K.
 • 00:16:34 -V jižních Čechách se nachází
  renesanční vodní zámek,
 • 00:16:38 ve kterém byla do roku 2007
  umístěna jedinečná expozice
 • 00:16:42 českého loutkového
  a kresleného filmu.
 • 00:16:45 Jak se tento zámek,
 • 00:16:47 který můžete navštívit
  v okrese Prachatice, jmenuje?
 • 00:16:52 -Kratochvíle.
  -Správně.
 • 00:16:56 Lea.
  -J.
 • 00:16:57 -Roku 1840 zavedla pruská armáda
 • 00:17:00 do své výstroje nový druh
  pušky nabíjené zezadu.
 • 00:17:05 Který český název
  se pro tuto zadovku vžil?
 • 00:17:11 -Jehlovka.
  -Správně.
 • 00:17:19 Martin.
  -V.
 • 00:17:20 -V 9. až 11. století
  pronikali po tocích velkých řek
 • 00:17:25 do nitra východní Evropy
  vikingští nájezdníci.
 • 00:17:30 Jak se jim především v Rusku
  říkalo?
 • 00:17:38 -Nevím.
 • 00:17:39 -Leo, chcete odpovědět?
  -Nechci.
 • 00:17:41 -Varjagové.
 • 00:17:45 Lea.
  -U.
 • 00:17:46 -Jak zní běžné pojmenování
  měsíční fáze,
 • 00:17:49 při níž je k Zemi obrácena
  Sluncem ozářená polovina Měsíce?
 • 00:17:56 -Úplněk.
  -Ano.
 • 00:18:00 Martin.
  -D.
 • 00:18:02 -Z tvorby
 • 00:18:03 jednoho z nejvýznamnějších
  italských sochařů rané renesance
 • 00:18:07 si připomeňme sochy
  pro průčelí dómu ve Florencii,
 • 00:18:11 v Padově oltář kostela
  svatého Antonína
 • 00:18:14 nebo jezdeckou sochu Gattmelaty.
  Jak se jejich autor jmenuje?
 • 00:18:23 -Nevím.
 • 00:18:24 -Leo, chcete odpovědět?
  -Nechci.
 • 00:18:27 -Donatello.
 • 00:18:31 Lea.
  -Č.
 • 00:18:32 -Důležitou postavou satirického
  díla s názvem Král Lávra
 • 00:18:37 od Karla Havlíčka Borovského
  se stal hudebník,
 • 00:18:40 jehož basa vyzradila
  tajemství královské hlavy.
 • 00:18:44 Pod kterým jménem zde
  hráč na basu vystupuje?
 • 00:18:51 -Nevím.
 • 00:18:53 -Martine, chcete odpovědět?
  -Nechci.
 • 00:18:55 -Červíček.
 • 00:18:58 Martin.
  -G.
 • 00:19:00 -Hned několik členů
  této italské rodiny
 • 00:19:03 se v průběhu 17. a 18. století
 • 00:19:05 věnovalo v italské Cremoně
  výrobě houslí.
 • 00:19:09 Dodnes patří
  jejich unikátní nástroje
 • 00:19:12 k nejvzácnějším na světě.
  O který italský houslařský rod jde?
 • 00:19:21 -Nevím.
 • 00:19:23 -Leo, chcete odpovědět?
  -Nechci.
 • 00:19:25 -Guarneri.
 • 00:19:29 Lea.
  -F.
 • 00:19:30 -Jedním z nejosobitějších
  představitelů filmové grotesky
 • 00:19:34 byl komik
  s vlastním jménem Buster Keaton.
 • 00:19:37 Pod kterým jménem vystupoval?
 • 00:19:41 -Frigo.
  -Ano.
 • 00:19:45 Martin.
  -Náhradní za D.
 • 00:19:46 -Řekneme-li o nějakém
  předmětu nebo orgánu,
 • 00:19:50 že je "dysfunkční",
  pak předpona -dy napovídá,
 • 00:19:54 že dysfunkční předmět nebo orgán
  plní dvě funkce. Ano, nebo ne?
 • 00:20:00 -Ne.
  -Správně.
 • 00:20:02 Dysfunkce je narušená,
  porušená funkce, odchylka.
 • 00:20:07 Lea.
  -P.
 • 00:20:09 -Slovem na P se označuje
 • 00:20:11 menší ubytovací zařízení
  podobné hotelu.
 • 00:20:14 Často jde o rodinný podnik
 • 00:20:16 a obvyklá kapacita hostů
  je do několika desítek osob.
 • 00:20:20 Jak se taková ubytovna nazývá?
 • 00:20:23 -Penzión.
  -Ano.
 • 00:20:27 Martin.
  -Ř.
 • 00:20:28 -Srha laločnatá
  je tráva z čeledi lipnicovitých.
 • 00:20:32 Jako druhové pojmenování se pro ni
  užívá také slovo na Ř. Které?
 • 00:20:41 -Řezňačka.
  -Leo, chcete odpovědět?
 • 00:20:44 -Říznačka.
  -Ano.
 • 00:20:49 Martin.
  -R.
 • 00:20:51 -Z latiny pochází slovo,
 • 00:20:53 kterým se v geologii, zoologii
  nebo třeba také v botanice
 • 00:20:58 označuje ojedinělý
  rostlinný nebo živočišný druh,
 • 00:21:01 představující pozůstatek
  z dob minulých.
 • 00:21:04 Jak se takovým druhům
  říká cizím slovem na R?
 • 00:21:09 -Relikty.
  -Ano.
 • 00:21:12 Lea.
  -W.
 • 00:21:14 -Tato jemná kamenina
 • 00:21:16 je nazvána po svém
  anglickém vynálezci a výrobci.
 • 00:21:20 O který druh keramiky na W
  se jedná?
 • 00:21:28 -Nevím.
 • 00:21:30 -Martine, chcete odpovědět?
  -Nechci.
 • 00:21:32 -Wedgwood.
 • 00:21:35 Martin.
  -Náhradní za V.
 • 00:21:38 -Karel Čapek
  byl starším bratrem Josefa Čapka.
 • 00:21:42 Ano, nebo ne?
 • 00:21:45 -Ne.
  -Správně.
 • 00:21:47 Karel byl skoro o 3 roky mladší
  než Josef.
 • 00:21:51 Lea.
  -H.
 • 00:21:53 -Jak se jmenuje řeka, která protéká
  americkým městem New York?
 • 00:21:58 -Hudson.
  -Ano.
 • 00:22:04 Martin.
  -Náhradní za G.
 • 00:22:06 -Název Discovery nesly lodě
  námořních objevitelů
 • 00:22:10 Henryho Hudsona a Jamese Cooka.
  Ano, nebo ne?
 • 00:22:15 -Ano.
  -Správně.
 • 00:22:20 Lea.
  -Náhradní za Č.
 • 00:22:22 -Výrazem "topspin" se nazývá
  speciální úprava povrchu
 • 00:22:27 rakety na stolní tenis.
  Ano, nebo ne?
 • 00:22:31 -Ne.
  -Správně.
 • 00:22:33 Topspin je útočný úder s rotací.
 • 00:22:37 Martin.
  -B.
 • 00:22:38 -Z kořenů vřesovce stromovitého,
 • 00:22:41 který má velmi tvrdé dřevo,
  se vyrábějí hlavičky dýmek.
 • 00:22:45 Jak se jeho dřevo nazývá?
 • 00:22:48 -Bryer.
  -Správně.
 • 00:22:50 Bryer je francouzsky vřesovec.
 • 00:22:53 Lea.
  -A.
 • 00:22:55 -Jak se slovem latinského původu
  nazývá možnost volby
 • 00:22:59 mezi dvěma nebo i více způsoby
  řešení určitého problému?
 • 00:23:06 -Nevím.
  -Martine, chcete odpovědět?
 • 00:23:09 -Alternativa.
  -Ano.
 • 00:23:11 I dnes vítězí Martin.
 • 00:23:16 Leo, vyberte si z nabídky!
 • 00:23:20 -Vezmu si knihu Češi a Němci.
  -K tomu dostáváte knihy
 • 00:23:24 Všechno co byste měli vědět
  o mužích a ženách
 • 00:23:27 a Tajemný cizinec.
 • 00:23:29 Děkuji za účast! Příště na viděnou.
  Martina si tu ještě chvíli nechám.
 • 00:23:36 Martine,
  minule jsme se shodli na tom,
 • 00:23:39 že zatím to jde.
  Výhry byly celkem vysoké.
 • 00:23:42 Prémie má hodnotu 8500 Kč.
  nejvyšší možná výhra je 18500 Kč.
 • 00:23:46 Hodně štěstí!
  -Děkuji.
 • 00:24:00 -Vyhráváte 9500 Kč.
  Ten bankomat je nějaký rozdavačný.
 • 00:24:04 Blahopřeji! Mějte se hezky!
 • 00:24:09 Zbývá zopakovat otázku
  pro ty z vás,
 • 00:24:11 kteří s námi chtějí hrát
  v SMS soutěži.
 • 00:24:34 To jsou 3 společenské hry,
  které budou cenami
 • 00:24:38 pro 3 vylosované autory
  správných odpovědí.
 • 00:24:41 Od příštího AZ-kvízu
  se můžete těšit na Evu,
 • 00:24:44 která vás provede
  až do velkých letních prázdnin.
 • 00:24:47 Po té zase premiérově
  až po prázdninách na viděnou!
 • 00:24:51 Skryté titulky: A. Pelikánová
  Česká televize, 2017

Související