iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
11. 5. 2017
18:15 na ČT1

1 2 3 4 5

2 hlasy
10525
zhlédnutí

AZ-kvíz

Soutěž pro každého

24 min | další Zábava »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

AZ-kvíz

 • 00:00:20 -Přeji vám krásný den.
 • 00:00:22 A následujících 25 minut
  pěkně napínavých,
 • 00:00:25 možná i trochu poučných
  a snad i zábavných.
 • 00:00:28 Vítám vás při sledování AZ-kvízu.
  Hrát s námi můžete i vy.
 • 00:00:32 Už čekám na 1. dvojici soutěžících.
 • 00:00:39 Máme tu smíšenou dvojici.
  Je tu Hana a Jirka. Dobrý den.
 • 00:00:43 Hano, odkud jste?
  -Jsem z Besednice.
 • 00:00:47 To je na jih od Českých Budějovic.
  -Takže jižní Čechy.
 • 00:00:51 Co děláte, čím se zabýváte?
  -Jsem 25 let v důchodu.
 • 00:00:54 A tak mám čas na četbu, cestování,
  křížovky. Zajímá mě všechno.
 • 00:01:00 Dokonce i politika.
  -To musíte mít skvělou náladu.
 • 00:01:04 Jsem rád, že jste si ji přijela
  spravit do Brna.
 • 00:01:08 Podruhé vítám Jirku.
  Jste vítězem minulého kola.
 • 00:01:12 Odkud jste, co děláte?
  -Jsem z Kolína.
 • 00:01:15 Učím zahraniční pracovníky češtině.
  V jednom strojírenském závodě.
 • 00:01:22 -A na to já chci navázat.
 • 00:01:24 Vaší specialitou
  jsou cizojazyčné jazykolamy.
 • 00:01:28 Můžete nějaký říct?
 • 00:01:30 -Za nejtěžší považuji polský.
  MLUVÍ POLSKY.
 • 00:01:38 -Aha! A co to je?
 • 00:01:40 -Brouk dělá hluk ve třtině
  ve městě Szczebrzeszyn.
 • 00:01:45 A Szczebrzeszyn je tím slavný.
  -Nádhera! Děkuji.
 • 00:01:49 Teď už můžeme hrát.
 • 00:01:51 Hano, vyberte si 1. pole.
  -13.
 • 00:01:53 -Kterou významnou stavbu
  v Karlových Varech
 • 00:01:57 projektoval v novorenesančním slohu
  architekt Josef Zítek?
 • 00:02:03 -Městská kolonáda.
 • 00:02:08 -Jirko, chcete odpovědět?
  -Ne.
 • 00:02:11 -Mlýnská kolonáda.
 • 00:02:14 Jirko.
  -12.
 • 00:02:16 -Pro který druh instituce pracoval
  Albert Einstein ve švýcarském Bernu
 • 00:02:22 v 1. desetiletí 20. století?
 • 00:02:24 Vyjádřete to zjednodušenou formou
  pojmem na písmena P, Ú.
 • 00:02:33 -Nevím.
 • 00:02:34 -Hano, chcete odpovědět?
  -Ne.
 • 00:02:37 -Patentový úřad.
 • 00:02:40 Hano.
  -14.
 • 00:02:42 -Český historik s monogramem Z, W
  zemřel v roce 1912.
 • 00:02:47 Vydal několik dodnes ceněných
  odborných prací,
 • 00:02:50 čtenářům je znám také jako autor
  historických románů,
 • 00:02:54 jako například "Rozina sebranec"
  nebo "Nezbedný bakalář".
 • 00:02:58 Řekněte celé jméno jejich autora.
 • 00:03:00 -Zikmund Winter.
  -Pole je vaše.
 • 00:03:03 Jirko.
  -18.
 • 00:03:05 -Jak se jmenuje báseň
  Jiřího Wolkera
 • 00:03:08 ze sbírky Těžká hodina,
 • 00:03:10 ve které "Antonín umírá,
  žárovka zpívá"?
 • 00:03:15 -Balada o očích topičových.
  -Správně.
 • 00:03:19 Hano.
  -9.
 • 00:03:21 -Jak se jmenuje největší jezero
  na světě?
 • 00:03:29 -Jezero?
  -Ano.
 • 00:03:31 -To nevím.
  -Jirko, chcete odpovědět?
 • 00:03:34 -Kaspické moře.
  -Ano.
 • 00:03:39 Hano.
  -21.
 • 00:03:42 -Roku 1600 byl po dlouhém věznění
  upálen italský učenec a filozof.
 • 00:03:46 Slunce nepovažoval
  za střed vesmíru,
 • 00:03:49 ale za jednu z mnoha hvězd.
 • 00:03:51 Jak se tento myslitel jmenoval?
  Celé jméno prosím.
 • 00:03:55 -Giordano Bruno.
  -Ano.
 • 00:03:58 Jirko.
  -6.
 • 00:04:00 -Tento švédský politik se stal
  v roce 1986 obětí zákeřného vraha,
 • 00:04:06 kterého se stále nepodařilo
  vypátrat.
 • 00:04:08 Jak se dlouholetý švédský premiér,
 • 00:04:11 tvůrce solidární společnosti,
  jmenoval? Celé jméno prosím.
 • 00:04:15 -Olof Palme.
  -Správně.
 • 00:04:18 Hano.
  -19.
 • 00:04:20 -Ke které chráněné krajinné oblasti
  v západních Čechách
 • 00:04:24 náleží přírodní rezervace Soos
 • 00:04:27 s rozsáhlými rašeliništi
  a bublající bahenní sopkou?
 • 00:04:34 -Slavkovský les.
  -Výborně.
 • 00:04:37 Jirko.
  -24.
 • 00:04:40 -Chladné počasí, málo slunce
  i přirozeného pohybu se podílejí
 • 00:04:44 na vzniku nepříjemného stavu,
  s nímž se mnozí z nás potýkají
 • 00:04:49 v době končícího zimního období.
  Jak se takovému stavu říká?
 • 00:04:53 Čím můžeme trpět?
 • 00:04:54 -Jarní únavou.
 • 00:04:56 -Ano. Pak následuje letní únava,
  podzimní a tak dále.
 • 00:05:00 Hano.
  -20.
 • 00:05:02 -Jak se česky nazývá trofej
 • 00:05:04 pro nejlepšího evropského
  ligového fotbalového střelce,
 • 00:05:08 udělovaná každoročně od roku 1968?
 • 00:05:11 -Zlatá kopačka.
  -Výborně.
 • 00:05:15 Jirko.
  -17.
 • 00:05:17 -Jihočeské město Strakonice
  leží na soutoku dvou řek. Kterých?
 • 00:05:30 Hano, chcete odpovědět?
 • 00:05:33 -Otava a Volyňka.
  -Správně.
 • 00:05:37 Jirko.
  -8.
 • 00:05:39 -Který český spisovatel je autorem
 • 00:05:42 pohádkového příběhu
  Kubula a Kuba Kubikula?
 • 00:05:46 Uveďte jeho celé jméno.
 • 00:05:53 Hano, chcete odpovědět?
 • 00:05:55 -Vladislav Vančura.
  -Správně.
 • 00:06:00 Jirko.
  -Náhradní za 13.
 • 00:06:02 -Frývaldov je původní název
  města Jeseník. Ano, nebo ne?
 • 00:06:10 -Ne.
  -Ano.
 • 00:06:12 Hana získala 13.
 • 00:06:15 Jirko, vaše další volba.
  -7.
 • 00:06:18 -Co znamenají v geografii označení
  liman nebo delta?
 • 00:06:23 Uveďte nadřazený pojem
  pro tyto výrazy na Ú, Ř.
 • 00:06:28 -Ústí řeky.
  -Správně.
 • 00:06:30 Hano.
  -4.
 • 00:06:32 -Jak se nazývá tón
  o frekvenci 440 Hz,
 • 00:06:38 který tvoří základ pro ladění
  hudebních nástrojů v orchestru?
 • 00:06:43 -Nevím.
 • 00:06:47 -Jirko, chcete odpovědět?
 • 00:06:49 -Komorní A.
  -Správně.
 • 00:06:53 Hano.
  -5.
 • 00:06:56 -Uveďte systematický název
  Glauberovy soli neboli mirabilitu.
 • 00:07:03 -Síran...
 • 00:07:06 Síran hořečnatý.
  -Jirko, chcete odpovědět?
 • 00:07:13 -Síran sodný.
  -Tak je to správně.
 • 00:07:17 Hano.
  -3.
 • 00:07:21 -Jak se jmenoval sovětský kosmonaut
 • 00:07:24 se kterým Vladimír Remek
  absolvoval v kosmické lodi Sojuz 28
 • 00:07:28 svůj let do vesmíru?
  Uveďte aspoň jeho příjmení.
 • 00:07:32 -Alexej Gagarin, Andrej Gagarin.
 • 00:07:38 -Jirko, chcete odpovědět?
  -Ne.
 • 00:07:41 -Alexej Gubarev.
 • 00:07:44 Jirko.
  -11.
 • 00:07:46 -Písmena V, L a V, K
  jsou iniciálami dvou zakladatelů
 • 00:07:51 mladoboleslavské automobilky.
 • 00:07:53 Řekněte obě celá jména těchto
  průkopníků motorismu
 • 00:07:57 a automobilismu v Čechách.
 • 00:08:00 -Václav Klement a Vladimír Laurin.
 • 00:08:06 Václav Laurin.
  -Ano.
 • 00:08:08 Oba Václavové. Laurin i Klement.
 • 00:08:13 Hano.
  -16.
 • 00:08:15 -Husté, dlouhé a zpravidla
  plavé vlasy připomínají ozdobu
 • 00:08:19 jisté kočkovité šelmy.
 • 00:08:20 Kterými dvěma slovy
  se proto takový porost hlavy
 • 00:08:24 někdy obrazně označuje?
 • 00:08:29 -Lysá hlava.
 • 00:08:32 Lokny.
 • 00:08:33 -Jirko, chcete odpovědět?
 • 00:08:35 -Lví hříva.
  -Ano.
 • 00:08:37 Pokud je řeč o porostu, volil bych
  lví hřívu než lysou hlavu.
 • 00:08:41 Hano.
  -23.
 • 00:08:43 -V roce 1716 věnoval pruský král
  ruskému carovi honosný dar,
 • 00:08:49 který byl posléze umístěn
  v Carském Selu.
 • 00:08:52 Za 2. světové války byl uloupen
  nacisty a dodnes je nezvěstný.
 • 00:08:56 Co cenného tehdy Fridrich Vilém I.
  věnoval Petru I. Velikému?
 • 00:09:03 -Nějakou korunu. Nevím.
 • 00:09:07 -Jirko, chcete odpovědět?
 • 00:09:09 -Jantarovou komnatu.
  -Ano.
 • 00:09:11 Nebyla to koruna,
  byla to celá komnata.
 • 00:09:14 Nikdo neví, kde je.
 • 00:09:15 Jirka bude 1. finalistou.
  Hano, moc vám děkuji.
 • 00:09:25 Vítám Jiřinu poprvé
  a Romana podruhé.
 • 00:09:28 Jiřino, odkud jste?
  -Přijela jsem z Příbrami.
 • 00:09:31 Jsem právnička.
 • 00:09:33 Pracuju na Krajském úřadu
  Středočeského kraje.
 • 00:09:36 Mám ráda hudbu.
 • 00:09:38 Řekla bych každou dobrou,
  ale miluju vážnou hudbu.
 • 00:09:42 Moc ráda houbařím, ráda čtu
  a ráda chodím do divadla.
 • 00:09:47 -Skvěle. Děkuji.
  Roman je tu podruhé.
 • 00:09:50 Je finalista minulého kola.
  Odkud jste?
 • 00:09:52 -Přijel jsem z Prahy.
  -A vaše profese?
 • 00:09:55 -Já zkoumám. Jsem výzkumník.
  -Děkuju i vám. Začíná 2. kolo.
 • 00:10:01 Jiřina si zvolí 1. pole.
 • 00:10:03 Které to bude?
  -13.
 • 00:10:06 -Kterým výrazem na písmena P, K
 • 00:10:10 označujeme podvratnou
  tajnou skupinu
 • 00:10:12 nebo hnutí v nějakém prostředí,
  které skrytě pomáhá nepříteli?
 • 00:10:17 -Pátá kolona.
  -Pole je vaše.
 • 00:10:21 Romane.
  -12.
 • 00:10:24 -Toto posvátné židovské místo
  v Jeruzalémě je pozůstatkem
 • 00:10:29 starého židovského chrámu.
  Židé se tam chodí modlit
 • 00:10:33 a zanechávají na tomto místě
  svá přání napsaná na lístcích.
 • 00:10:37 Jak se místo nazývá?
 • 00:10:39 -Zeď nářků.
  -Ano.
 • 00:10:42 Jiřino.
  -5.
 • 00:10:44 -Pozice IT specialisty patří
  v nabídkách práce k velmi žádaným.
 • 00:10:49 Co vlastně ona anglická zkratka IT
  znamená?
 • 00:10:54 Ve kterém oboru má být uchazeč
  o tuto pozici odborníkem?
 • 00:11:05 -Neumím to česky říct.
  -Romane, chcete odpovědět?
 • 00:11:08 -Informační technologie.
  -Ano.
 • 00:11:11 Měl by rozumět počítačům, že jo?
  -Tak nějak.
 • 00:11:16 Jiřino.
  -8.
 • 00:11:18 -Který básník a písničkář
  nahrál desky
 • 00:11:21 "Bratříčku, zavírej vrátka"
  nebo "Rakovina"?
 • 00:11:24 Řekněte celé jméno.
 • 00:11:26 -Karel Kryl.
  -Pole je vaše.
 • 00:11:29 Romane.
  -9.
 • 00:11:31 -Historický román
  českého spisovatele Karla Schulze
 • 00:11:35 líčí životní osudy
  italského sochaře
 • 00:11:38 Michelangela Buonarotiho.
 • 00:11:40 Jak se 1. díl nedokončené trilogie
  jmenuje?
 • 00:11:47 -To opravdu nevím.
  -Jiřino, chcete odpovědět?
 • 00:11:52 -Kámen a bolest.
  -Výborně.
 • 00:11:57 Romane.
  -18.
 • 00:12:00 -Kterým souslovím na Z, S
  označujeme
 • 00:12:03 50. výročí uzavření sňatku?
 • 00:12:10 -Zlatá svatba.
  -Ano.
 • 00:12:13 Jiřino.
  -20.
 • 00:12:15 -V Jihočeském kraji,
  u vodní nádrže Lipno,
 • 00:12:18 se rozkládá malé město,
 • 00:12:20 rodiště rakouského spisovatele
  Adalberta Stiftera.
 • 00:12:24 O které oblíbené
  turistické středisko se jedná?
 • 00:12:27 -Horní Planá.
  -Je to tak.
 • 00:12:32 Romane.
  -19.
 • 00:12:35 -Jak budou hrát hudebníci,
 • 00:12:38 mají-li v notovém partu
  předepsáno mezzoforte?
 • 00:12:46 -Středně svižně.
 • 00:12:50 -Jiřino, chcete odpovědět?
 • 00:12:52 -Středně silně.
  -Ano.
 • 00:12:54 Forte je silně,
  mezzoforte středně silně.
 • 00:12:57 Romane.
  -25.
 • 00:13:01 -Jak se jmenoval poslední císař
  Západořímské říše,
 • 00:13:05 sesazený roku 476 z trůnu
  germánským náčelníkem Odoakerem?
 • 00:13:10 Uveďte celé císařovo jméno
  na písmena R, A.
 • 00:13:21 Jiřino, chcete odpovědět?
  -Ne.
 • 00:13:24 -Romulus Augustus.
 • 00:13:27 Jiřino.
  -27.
 • 00:13:29 -Řeckému básníkovi Homérovi
 • 00:13:32 je připisováno autorství
  dvou epických děl,
 • 00:13:35 jejichž názvy jsou zkráceny
  písmeny I a O.
 • 00:13:38 O které 2 eposy se jedná?
 • 00:13:40 -Ílias a Odyssea.
  -Ano.
 • 00:13:45 Romane.
  -7.
 • 00:13:48 -Jak se původně jmenoval
  slavný americký boxer Muhammad Ali?
 • 00:13:53 Uveďte jméno i příjmení.
 • 00:13:59 -Nevím.
  -Jiřino, chcete odpovědět?
 • 00:14:04 -Cassius Clay.
  -Ano.
 • 00:14:08 Romane.
  -Náhradní za 25.
 • 00:14:12 -Gaskoňsko je historické území
  na jihozápadě Francie.
 • 00:14:17 Ano, nebo ne?
 • 00:14:19 -Ano.
  -Je to tak.
 • 00:14:23 Pokračuje Jiřina.
  -15.
 • 00:14:26 -Jak se jmenuje španělské město
  s katedrálou svatého Jakuba,
 • 00:14:30 která je cílem slavné poutní cesty?
 • 00:14:33 -Santiago de Compostela.
  -Je to tak.
 • 00:14:37 Je to poslední odpověď 2. kola.
 • 00:14:39 Jiřina postupuje do finále,
  blahopřeji. Romane, vám děkuji.
 • 00:14:50 Vítám vás ve finále.
 • 00:14:52 Pro Jirku nic nového.
  Jiřina je tu nově.
 • 00:14:55 Uvidíme, jak to půjde.
 • 00:14:56 Jirko, vyberte si 1. pole.
  -K.
 • 00:14:59 -Jak se jmenuje největší
  z poddruhů medvěda hnědého?
 • 00:15:04 -Kodiak.
  -Ano.
 • 00:15:07 Jiřino.
  -O.
 • 00:15:09 -Mezi klasické filozofické
  disciplíny patří nauka o jsoucnu,
 • 00:15:15 případně nauka o bytí.
 • 00:15:17 Aristoteles pro ni používá označení
  "první filosofie".
 • 00:15:21 My pro označení této nauky užíváme
  složené slovo řeckého původu na O.
 • 00:15:26 Které?
 • 00:15:28 -To nevím.
 • 00:15:32 -Jirko, chcete odpovědět?
 • 00:15:34 -Ontologie.
  -Přesně tak.
 • 00:15:38 Jiřino.
  -Ch.
 • 00:15:41 -Kterým výrazem začínajícím na Ch
  označujeme hodiny a hodinky
 • 00:15:47 splňující nejvyšší normu přesnosti?
 • 00:15:52 -Chronometr.
  -Přesně.
 • 00:15:56 Jirko.
  -Š.
 • 00:15:58 -Typ převážně malého města
  se silnou židovskou populací,
 • 00:16:03 který existoval zejména
  ve východní Evropě,
 • 00:16:06 se vyznačoval uzavřeností
  od okolního světa,
 • 00:16:09 používáním jazyku jidiš
  a velkou chudobou.
 • 00:16:13 Jak se taková města, která během
  holokaustu zanikla, nazývají?
 • 00:16:21 -Nevím.
 • 00:16:23 -Jiřino, chcete odpovědět?
  -Ne.
 • 00:16:26 -Štetl.
 • 00:16:28 Jiřino.
  -D.
 • 00:16:30 -Který výraz
  se ve Spojených státech amerických
 • 00:16:34 používá pro výběr nových hráčů
 • 00:16:37 do profesionálních
  sportovních družstev?
 • 00:16:40 -Draft.
  -Ano.
 • 00:16:44 Jirko.
  -T.
 • 00:16:47 -Bývalé sídlo osmanských sultánů
  v Istanbulu
 • 00:16:50 sloužilo hlavě rozlehlé říše
  do poloviny 19. století.
 • 00:16:54 Dnes je v paláci muzeum
 • 00:16:56 a celý komplex je vyhledávaným
  turistickým cílem.
 • 00:17:00 Jak se někdejší oficiální rezidence
  tureckých sultánů nazývá?
 • 00:17:07 -Nevím.
 • 00:17:09 -Jiřino, chcete odpovědět?
  -Ne.
 • 00:17:12 -Palác Topkapi.
 • 00:17:14 Jiřino.
  -Ř.
 • 00:17:16 -Který stát má na svém
  státním znaku
 • 00:17:19 bílý kříž v modrém poli na štítě
  obklopeném vavřínovým věncem?
 • 00:17:25 -Řecko.
  -Je to tak.
 • 00:17:30 Jirko.
  -N.
 • 00:17:32 -Jak se nazývá řeka
 • 00:17:35 na hranicích Spojených států
  a Kanady s proslulými vodopády?
 • 00:17:42 -Niagara.
  -Jistě.
 • 00:17:45 Jiřino.
  -L.
 • 00:17:48 -Balet Petra Iljiče Čajkovského
  vypráví příběh Klárky,
 • 00:17:52 který se odehrává na Štědrý večer,
 • 00:17:55 a zavede nás nejdříve
  na bohaté oslavy vánočních svátků
 • 00:17:59 a posléze do říše Klárčiných snů.
  Jak byl balet pojmenován?
 • 00:18:04 -Louskáček.
  -Výborně.
 • 00:18:07 Jirko.
  -R.
 • 00:18:09 -Která řeka s názvem na písmeno R
  protéká Ženevským jezerem?
 • 00:18:17 -Rýn.
  -Rýn to není.
 • 00:18:22 Jiřino, chcete odpovědět?
 • 00:18:24 -Ne. Ale je to Rhona.
  -Správně.
 • 00:18:27 Které pole chcete?
  -Z.
 • 00:18:30 -Na soutoku Slatiny s Hronem
  se rozkládá středoslovenské město,
 • 00:18:35 které se roku 1944 stalo
  jedním z center
 • 00:18:39 Slovenského národního povstání.
 • 00:18:41 Které město leží 20 kilometrů
  na jih od Banské Bystrice?
 • 00:18:51 -Záhorie.
 • 00:18:54 -Jirko, chcete odpovědět?
  -Ne.
 • 00:18:56 -Zvolen.
 • 00:18:59 Jirko.
  -P.
 • 00:19:01 -Jak se slovem na P
  nazývá hvězdokupa v souhvězdí Býka
 • 00:19:05 pojmenovaná podle sedmi dcer
  Titána Atlanta,
 • 00:19:09 které bohové proměnili ve hvězdy?
 • 00:19:18 Jiřino, chcete odpovědět?
 • 00:19:21 -Ne. Ale jsou to Plejády.
  -Správně. Jinak také Kuřátka.
 • 00:19:25 Které pole chcete?
  -S.
 • 00:19:27 -V někdejší perské říši
  to byl titul správce oblasti.
 • 00:19:32 Měl velkou moc,
 • 00:19:33 a tak se označení někdy používá
  pro panovačné povahy.
 • 00:19:37 Jak slovo na S zní?
 • 00:19:39 -Satrapa.
  -Ano.
 • 00:19:42 Jirko.
  -H.
 • 00:19:45 -Jak se jmenuje oranžově červené
  přírodní barvivo
 • 00:19:49 získávané z listů stromu
  z čeledi kyprejovitých,
 • 00:19:53 používané například
  k barvení látek, vlasů či pokožky?
 • 00:19:57 -Hena.
  -Ano.
 • 00:20:00 Jiřino.
  -E.
 • 00:20:02 -Slovem cizího původu na E
 • 00:20:04 pojmenujte schopnost člověka
  vcítit se do pocitů
 • 00:20:08 a motivů jednání někoho jiného.
 • 00:20:10 -Empatie.
  -Ano.
 • 00:20:14 Jirko.
  -B.
 • 00:20:17 -Hlízy povijnice jedlé
 • 00:20:20 jsou známé rovněž
  jako sladké brambory
 • 00:20:23 a pěstují se v tropických
  a subtropických oblastech
 • 00:20:26 místo brambor. Jak se hlízám
  se sladkou chutí říká slovem na B?
 • 00:20:31 -Batáty.
  -Správně.
 • 00:20:34 Jiřino.
  -Č.
 • 00:20:36 -Toto jídlo je balkánského původu
  a jeho základem jsou opékané šišky
 • 00:20:41 z mletého a kořeněného masa,
 • 00:20:43 podávané obvykle s cibulí
  a hořčicí. O kterém pokrmu je řeč?
 • 00:20:48 -Čevapčiči.
  -Je to tak.
 • 00:20:53 Jirko.
  -Ž.
 • 00:20:55 -Pro noviny, ale i pro ilustrovaný
  časopis existuje ještě jiný,
 • 00:21:00 dnes už méně používaný název,
  který je francouzského původu.
 • 00:21:05 Kterým slovem na písmeno Ž
  lze pojmenovat noviny nebo časopis?
 • 00:21:09 -Žurnál.
  -Ano.
 • 00:21:12 Jiřino.
  -W.
 • 00:21:14 -Jedná se o druh umělé nástrahy
  pro lov dravých ryb.
 • 00:21:18 Tyto nástrahy jsou v přední části
  opatřeny takzvanou lopatkou
 • 00:21:23 a často jsou to věrné kopie rybek,
  které jsou potravou pro dravce.
 • 00:21:27 Jak se těmto nástrahám říká?
 • 00:21:29 -To netuším.
 • 00:21:33 -Jirko, chcete odpovědět?
  -Ne.
 • 00:21:36 -Jsou to tak zvané woblery.
  Z anglického wobble ? houpat se.
 • 00:21:42 Jirko.
  -Náhradní za W.
 • 00:21:45 -Kuřinka červená je pták.
  Ano, nebo ne?
 • 00:21:51 -Ne.
  -Správně. Je to rostlina.
 • 00:21:55 Jiřino.
  -Náhradní za Z.
 • 00:21:58 -Uhlovodík s jedním atomem uhlíku
  v molekule se jmenuje metan.
 • 00:22:03 Ano, nebo ne?
 • 00:22:04 -Ano.
  -Správně, skvěle, výborně!
 • 00:22:08 Jiřina vítězí!
  Máme tu novou vítězku!
 • 00:22:13 Jirko, vyberte si některou z cen.
 • 00:22:19 -Skrytý Tibet.
 • 00:22:21 -Audiokniha Čtvrtý králův pes
 • 00:22:23 a Až mi zítra budeš chybět
  jsou prémie.
 • 00:22:26 Děkuji za účast.
  A Jiřinu zdržím u bankomatu.
 • 00:22:34 Jiřino, už jste byla
  u našeho bankomatu?
 • 00:22:38 -Byla, několikrát.
  -Dokonce! Tak víte jak s ním.
 • 00:22:43 Prémie je 10 500.
  Nejvyšší možná výhra 20 500 korun.
 • 00:22:47 Hodně štěstí vám přeji.
  -Děkuju.
 • 00:23:06 -Vyhráváte 6 000 korun, blahopřeji.
 • 00:23:09 Děkuji vám za účast.
  -Děkuju.
 • 00:23:13 -Nevím, jestli to bylo vidět,
  ale Jiřina byla velice nervózní.
 • 00:23:18 Říkala:
  "Hlavně nevypadnout v 1. kole".
 • 00:23:20 Od bankomatu už se nevypadává,
  tam se jen postupuje.
 • 00:23:24 Vy můžete být klidní,
  vás se žádná tréma týkat nemusí.
 • 00:23:28 Jestli chcete hrát v SMS soutěži,
  stačí odpovědět na naši otázku.
 • 00:23:40 SMS posílejte v uvedeném tvaru,
  na uvedené telefonní číslo.
 • 00:23:49 Hrajeme o tyto knihy.
 • 00:23:52 Pokud je doma nemáte,
  tak si je můžete pořídit.
 • 00:23:55 Pokud s námi budete chtít hrát
  ve studiu České televize v Brně
 • 00:24:01 AZ-kvíz opravdu naživo, tak můžete.
 • 00:24:04 Stačí napsat na uvedené adresy.
 • 00:24:10 A my vás velmi rádi
  pozveme na konkurz.
 • 00:24:13 Pro dnešek je to vše.
 • 00:24:15 Ale co se týká dalšího AZ-kvízu,
  tak vám řeknu:
 • 00:24:18 "A proč bych ho měl uvádět?
  Já ho nebudu uvádět! Sorry jako."
 • 00:24:23 Můžete se těšit na Evu Machourkovou
  Příště na viděnou.
 • 00:24:28 Skryté titulky: Anna Inemanová
  Česká televize, 2017

Související