iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
19. 4. 2017
18:15 na ČT1

1 2 3 4 5

4 hlasy
10818
zhlédnutí

AZ-kvíz

Soutěž pro každého

24 min | další Zábava »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

AZ-kvíz

 • 00:00:19 Přeji vám krásný den.
 • 00:00:21 Začíná AZ-kvíz, který patří
  k takovým jistotám všedních dnů.
 • 00:00:26 Dnes nás čeká souboj
  dvou finalistů a dvou nováčků.
 • 00:00:29 Pojďme se podívat
  rovnou do 1. kola.
 • 00:00:36 Začíná 1. kolo s Miladou a Věrou.
  Milado, vy tady jste poprvé.
 • 00:00:42 Odkud jste přijela?
  -Tentokrát poprvé.
 • 00:00:45 Celkově už asi pošesté.
  5 obyčejných a jeden Speciál.
 • 00:00:49 -A odkud jste?
 • 00:00:51 -Mezi Pelhřimovem a Táborem
  přesně na 15. poledníku. Z Pacova.
 • 00:00:56 -Co vás těší, co vás baví?
 • 00:00:58 -Zájmů moc, ale všechno povrchně,
  nic do hloubky.
 • 00:01:01 -To je pro AZ-kvíz ideální. Děkuji.
 • 00:01:04 Věro, vy jste z Ostrožské Nové Vsi.
  -Ano.
 • 00:01:09 -Mluvila jste o tom,
  jak se tam cítíte dobře.
 • 00:01:12 Na co byste třeba přilákala
  návštěvníky?
 • 00:01:15 -Myslím, že jsem se nezmínila,
  že je to lázeňská obec.
 • 00:01:19 Jsou tam sirnaté prameny.
 • 00:01:21 Léčí se tam kožní choroby.
  Například lupénka.
 • 00:01:24 Nebo také pohybové ústrojí.
  -Díky i vám.
 • 00:01:28 Milado, vybírejte 1. políčko.
  -13.
 • 00:01:31 -Toto hudební těleso patří
  k nejstarším svého druhu u nás.
 • 00:01:36 Jeho tradice se odvíjí od roku 1926
 • 00:01:39 a je spojena s počátky
  vysílání Radiojournalu.
 • 00:01:43 Co znamená běžně užívaná
  zkratka SOČR neboli sočr?
 • 00:01:48 -Symfonický orchestr
  dříve Československého,
 • 00:01:51 teď Českého rozhlasu.
  -Ano.
 • 00:01:54 Věro.
  -12.
 • 00:01:55 -Severočeská řeka Desná vzniká
  ve městě Desná soutokem dvou toků,
 • 00:02:01 jež jsou v názvu odlišeny
  přídavným jménem.
 • 00:02:04 Jak se obě zdrojnice Desné jmenují?
 • 00:02:08 -Bílá a Černá.
  -Přesně tak.
 • 00:02:12 Milado.
  -5.
 • 00:02:14 -V tomto vyučovacím předmětu
  se žáci učí o uspořádání státu
 • 00:02:19 a vztazích ve společnosti
 • 00:02:22 i o základních filozofických
  otázkách. O který předmět se jedná?
 • 00:02:27 -Občanská výchova.
  -Ano. Dříve to byla občanská nauka.
 • 00:02:35 Věro.
  -18.
 • 00:02:38 -Latinská slova anno domini
 • 00:02:42 se používají pro označení letopočtu
  po narození Krista.
 • 00:02:46 Co znamená zkratka AD česky?
 • 00:02:50 -Léta Páně.
  -Správně.
 • 00:02:54 Milado.
  -19.
 • 00:02:56 -Když žena hraje na divadle muže,
  říkáme její úloze
 • 00:03:01 dvojslovným názvem na K, R.
  Jak toto označení zní?
 • 00:03:06 -Kalhotková role.
  -Správně.
 • 00:03:08 Věro.
  -8.
 • 00:03:10 -Marie Terezie, Josef II,
  pruský král Fridrich II.
 • 00:03:15 nebo ruská panovnice
  Kateřina Veliká se řadí
 • 00:03:19 k nejvýznamnějším reprezentantům
  pojetí vládnutí
 • 00:03:23 typického pro 18. století.
 • 00:03:26 Jak se státní forma,
  již ztělesňovali, nazývá?
 • 00:03:33 -Osobní absolutismus.
 • 00:03:36 -Milado, chcete odpovídat?
  -Ráda bych, ale nevím.
 • 00:03:40 -Osvícenský absolutismus.
 • 00:03:43 Milado.
  -9.
 • 00:03:46 -Tradice nejslavnějšího
  českého veslařského závodu
 • 00:03:50 sahá do počátku 20. století.
 • 00:03:53 Jezdí se na Vltavě, trať vede
  zatáčkou pod Vyšehradskou skálou.
 • 00:03:58 Jak se tento sportovní podnik
  jmenuje?
 • 00:04:02 -Pražský...
 • 00:04:07 -Věro, chcete odpovídat?
  -Ne.
 • 00:04:09 -Pražské primátorky.
 • 00:04:12 Věro.
  -25.
 • 00:04:15 -Podle literární předlohy
  s názvem Pygmalion vznikl
 • 00:04:19 v roce 1956 dodnes hraný muzikál,
  v němž se vzdělaný profesor vsadí,
 • 00:04:25 že dokáže vychovat dámu
  z pouliční květinářky.
 • 00:04:29 Jak se muzikál jmenuje?
 • 00:04:31 -My Fair Lady.
  -Ano.
 • 00:04:34 Milado.
  -7.
 • 00:04:36 -Český sochař s monogramem O, G
  žil v letech 1889-1927.
 • 00:04:43 Byl průkopníkem moderního umění
 • 00:04:46 a vytvořil první kubistickou sochu
  u nás.
 • 00:04:49 K jeho nejznámějším pracím patří
 • 00:04:52 návrh meziválečné
  československé pětikoruny.
 • 00:04:56 Uveďte aspoň příjmení
  tohoto umělce.
 • 00:04:59 -Otto Gutfreund.
  -Ano.
 • 00:05:03 Věro.
  -26.
 • 00:05:05 -Kurdové žijí v oblasti
  zvané Kurdistán,
 • 00:05:09 která je politicky rozdělena
  mezi 4 státy. Z těchto čtyř států
 • 00:05:13 s výraznou kurdskou menšinou
  jmenujte alespoň 3.
 • 00:05:19 -Írán, Írán, Sýrie...
 • 00:05:27 Turecko.
  -Ano. Írán, Sýrie, Turecko a Irák.
 • 00:05:33 Vy jste 2x jmenovala Írán.
  -Ano?
 • 00:05:36 -Ale splnila jste podmínku,
  takže to je v pořádku.
 • 00:05:39 Milado.
  -11.
 • 00:05:42 -Organizace spojených národů
  prohlásila 15. září za datum,
 • 00:05:47 kdy si mají svobodomyslní lidé
  připomínat základní principy
 • 00:05:51 jistého státního uspořádání.
 • 00:05:53 Co slaví mezinárodní společenství
  15. září?
 • 00:05:59 -Mezinárodní den...
 • 00:06:03 ...demokracie.
  -Ano. Mezinárodní den demokracie.
 • 00:06:07 Věro.
 • 00:06:10 -22.
 • 00:06:12 -Tuto šlechtičnu pojal za svou
  druhou ženu Jiří z Poděbrad.
 • 00:06:17 Povězte jméno i přídomek
  české královny.
 • 00:06:27 -Nevím.
 • 00:06:29 -Milado, chcete odpovídat?
  -Ne.
 • 00:06:31 -Johana z Rožmitálu.
 • 00:06:34 Milado.
  -17.
 • 00:06:37 -Česká královská koruna, kterou
  nechal zhotovit císař Karel IV.,
 • 00:06:42 je nejvzácnějším z našich
  korunovačních klenotů.
 • 00:06:45 Po kom je tento historicky cenný
  skvost pojmenován?
 • 00:06:50 -Po svatém Václavu.
  -Ano. Svatováclavská koruna.
 • 00:06:54 Věro.
  -Náhradní za 8.
 • 00:06:56 -Člověk, velryba, labuť
  nebo borovice
 • 00:06:59 patří z hlediska stáří Země
  mezi tak zvané recentní organismy.
 • 00:07:05 Ano, nebo ne?
 • 00:07:07 -Ano.
  -Správně.
 • 00:07:09 To jsou totiž ty, které žijí
  v geologické současnosti.
 • 00:07:13 Milado.
  -4.
 • 00:07:15 -Existují 2 základní představy
  o formách rodového uspořádání.
 • 00:07:21 V jednom má mít vedoucí úlohu žena,
  v druhém muž.
 • 00:07:26 Jak se tyto formy nazývají
  podle postavení v rodině?
 • 00:07:30 -Matriarchát a patriarchát.
  -Ano.
 • 00:07:34 Věro.
  -Náhradní za 9.
 • 00:07:36 -Město Las Vegas, známé svými
  kasiny a nočním životem,
 • 00:07:42 leží v americkém státě Nebraska.
  Ano, nebo ne?
 • 00:07:48 -Ne.
  -Správně. Je to Nevada.
 • 00:07:53 Milado.
  -6.
 • 00:07:57 -Jak zní celé jméno
  amerického fyzika srbského původu,
 • 00:08:01 po kterém je pojmenována
  jednotka magnetické indukce?
 • 00:08:05 -Nikola Tesla.
  -Ano.
 • 00:08:09 Věro.
  -24.
 • 00:08:11 -Český herec s monogramem J, K,
  který zemřel v roce 2010,
 • 00:08:17 téměř celý profesní život působil
  ve Státním divadle v Brně.
 • 00:08:21 Televizní diváci jej znají
  například jako dědečka z filmu
 • 00:08:25 "Jak dostat tatínka do polepšovny"
 • 00:08:28 či otce Janderu
  ze seriálu "Sanitka".
 • 00:08:30 Uveďte hercovo jméno celé.
 • 00:08:34 -Josef Karlík.
  -Správně.
 • 00:08:37 Milado.
  -23.
 • 00:08:39 -Tento herec, režisér a pedagog
  pochází z Brna
 • 00:08:43 a dlouhá léta působil v HaDivadle.
 • 00:08:46 Věnuje se také psaní knížek
  pro děti. Uveďte jeho celé jméno.
 • 00:08:50 -Arnošt Goldflam.
  -Ano.
 • 00:08:54 Finalistkou je Milada, gratuluji.
 • 00:08:57 Bylo to krásné vyrovnané
  napínavé kolo.
 • 00:08:59 Věro, díky vám.
 • 00:09:07 Martin a Vojtěch si zahrají
  ve 2. kole.
 • 00:09:11 Martine, vy jste z Uherského Brodu.
  Mluvil jste o tom, že jste voják.
 • 00:09:16 Kromě toho studujete, sportujete.
  Co ještě doplníte? Co rád děláte?
 • 00:09:20 -Ještě rád mimo ten sport,
  beru to mimo sport, hraji šachy.
 • 00:09:24 Reprezentoval jsem město
  od dětství.
 • 00:09:27 Můj nejlepší zápas byl s velmistrem
  České republiky s panem Babulou.
 • 00:09:32 -S kým hrajete teď?
  Jste členem nějakého oddílu?
 • 00:09:35 -Nejsem aktivní hráč.
 • 00:09:37 Hraju spíš přebory, armádní přebory
  a tak dále.
 • 00:09:41 -Děkuji. Vojtěchu, odkud jste?
  -Z Křenovic u Slavkova.
 • 00:09:45 -To je to místo, kde...
  -Ano. Bitva tří císařů.
 • 00:09:50 To je takové nejznámější.
  -A vaše profese a záliby?
 • 00:09:53 -Pracuji jako kontrolor
  na finančním úřadě.
 • 00:09:57 A moje záliby.
  Mám rád japonské animované seriály.
 • 00:10:01 A už dlouhou dobu se věnuji
  práci s dětmi a mládeží.
 • 00:10:05 -Díky i vám.
  Martine, můžete vybírat 1. políčko.
 • 00:10:10 -13.
 • 00:10:12 -Podle románu spisovatele
  Nikose Kazantzakise složil operu
 • 00:10:16 i libreto Bohuslav Martinů.
  Jak se opera jmenuje?
 • 00:10:24 -Netuším.
 • 00:10:26 -Vojtěchu, chcete odpovídat?
  -Ne.
 • 00:10:28 -Řecké pašije.
 • 00:10:30 Vojtěchu.
  -20.
 • 00:10:35 -Velikonoční ostrov je známý
  gigantickými sochami.
 • 00:10:39 Jak zní domorodý název
  tohoto ostrova?
 • 00:10:44 -Rapa Nui.
  -Správně.
 • 00:10:48 Pokračuje Martin.
  -12.
 • 00:10:51 -Písnička Zdeňka Svěráka
  a Jaroslava Uhlíře "Dělání"
 • 00:10:56 pochází z jedné televizní pohádky
  z roku 1980.
 • 00:11:00 Jak se pohádka jmenuje?
 • 00:11:09 Vojtěchu, chcete odpovídat?
  -Ne. Ale je to pohádka
 • 00:11:13 "Princové jsou na draka".
  -Je to tak.
 • 00:11:16 A které pole byste rád?
  -10.
 • 00:11:19 -Která řeka tvoří část hranice
 • 00:11:22 mezi Mexikem
  a Spojenými státy americkými?
 • 00:11:25 Řekněte její název na písmena R, G,
 • 00:11:28 který se používá
  ve Spojených státech amerických.
 • 00:11:33 -Rio Grande.
  -Ano.
 • 00:11:38 Martine.
  -14.
 • 00:11:40 -Vodní plocha této naší
  údolní nádrže s četnými zátokami
 • 00:11:45 připomíná tvarem čínského draka.
  Má mnohostranné využití,
 • 00:11:49 mimo jiné dodává užitnou vodu
  Ostravsku. Jak se přehrada
 • 00:11:54 na řece Moravici jmenuje?
 • 00:11:59 -Nevím.
 • 00:12:01 -Vojtěchu, chcete odpovídat?
  -Ne.
 • 00:12:04 -Slezská Harta.
 • 00:12:06 Vojtěchu.
  -15.
 • 00:12:10 -Podle mořeplavce 18. století
 • 00:12:13 je pojmenován průliv mezi Severním
  a Jižním ostrovem Nového Zélandu.
 • 00:12:18 Povězte celé jméno
  britského objevitele.
 • 00:12:21 -James Cook.
  -Ano.
 • 00:12:26 Martine.
  -9.
 • 00:12:28 -Jak se jmenuje
  hořká filmová komedie
 • 00:12:32 dvojice autorské Svěrák a Smoljak
  z roku 1988,
 • 00:12:37 v níž je zachycen těžký život
  nezávislého divadla,
 • 00:12:41 jeho zápasy s úřady
  a také radosti a strasti
 • 00:12:44 členů divadelního souboru?
 • 00:12:48 -Vůbec nevím.
 • 00:12:50 -Vojtěchu, chcete odpovídat?
  -Ne.
 • 00:12:53 -Nejistá sezóna.
 • 00:12:57 Vojtěchu.
  -6.
 • 00:13:00 -Režisér Jan Hřebejk
  debutoval filmem Šakalí léta.
 • 00:13:05 Jak se jmenuje jeho okupační
  filmové drama z roku 2000,
 • 00:13:10 kde jednu z hlavních rolí ztvárnil
  Bolek Polívka?
 • 00:13:16 -Musíme si pomáhat.
  -Je to tak.
 • 00:13:21 Martine.
  -5.
 • 00:13:24 Jak znělo občanské jméno
  spisovatelky Elišky Krásnohorské?
 • 00:13:29 Uveďte alespoň příjmení.
 • 00:13:38 Vojtěchu, chcete odpovídat?
  -Nemám nejmenší tušení.
 • 00:13:41 -Alžběta Pechová.
 • 00:13:45 Vojtěchu.
  -3.
 • 00:13:47 -Dvanáctá nejvyšší hora světa
  se nachází na hranicích Číny
 • 00:13:53 a Pákistánu v pohoří Karákóram.
 • 00:13:56 Původně ji horolezci pojmenovali
  K3 podle nedaleké hory K2,
 • 00:14:02 vy uveďte nynější anglický název
  osmitisícovky na písmena B, P.
 • 00:14:09 -Jediné, co mě napadá je Big Peak.
  -Není to přesně.
 • 00:14:14 Martine, chcete odpovídat?
  -Ne.
 • 00:14:17 -Broad Peak. Ale byl jste blízko.
 • 00:14:22 Martine.
  -26.
 • 00:14:24 -Na obou březích řeky Ostravice
  se rozkládá město,
 • 00:14:28 jehož jedna historická část leží
  na Moravě a druhá ve Slezsku.
 • 00:14:32 O kterém městě je řeč?
 • 00:14:34 -Frýdek-Místek.
  -Ano.
 • 00:14:38 Vojtěchu.
  -27.
 • 00:14:43 -Tento druh útočného tahu
  při hře v šachy
 • 00:14:47 se označuje také
  francouzským výrazem en passant.
 • 00:14:52 Jak zní české pojmenování
  tohoto tahu?
 • 00:14:55 -To je, když pěšec...
  Bude to asi "braní mimochodem".
 • 00:15:00 -Ano. Souhlasíte, Martine?
  -Ano.
 • 00:15:04 -Martin vybírá.
  -19.
 • 00:15:07 -Je to literární postava, společník
  a přítel detektiva Hercula Poirota
 • 00:15:13 z některých románu Agathy Christie,
 • 00:15:15 který bývá obvykle
  i vypravěčem příběhu.
 • 00:15:18 Uveďte aspoň příjmení této postavy.
 • 00:15:23 -Netuším.
  -Vojtěchu, chcete odpovídat?
 • 00:15:27 -Ne. Ale je to Arthur Hastings.
  -Správně.
 • 00:15:31 Které pole potřebujete?
  -Náhradní za 3.
 • 00:15:36 -Olympijský vítěz Jiří Raška
  reprezentoval naši zemi
 • 00:15:41 v disciplíně skoky na lyžích.
  Ano, nebo ne?
 • 00:15:47 -Ano.
  -Správná odpověď.
 • 00:15:51 Martine.
  -2.
 • 00:15:54 -Jak se nazývá ta část
  evropské pevniny,
 • 00:15:58 na níž se rozkládá Dánsko?
 • 00:16:07 Vojtěchu, chcete odpovídat?
 • 00:16:09 -Ne. Ale je to Jutský poloostrov.
  -Správně.
 • 00:16:13 Které pole byste rád?
  -1.
 • 00:16:18 -Řekněte celé jméno
  americké herečky,
 • 00:16:21 která se v roce 1956
  provdala za monackého knížete.
 • 00:16:33 -Nevím.
 • 00:16:34 -Martine, chcete odpovídat?
  -Ne.
 • 00:16:37 -Grace Kelly.
 • 00:16:39 Martine.
  -25.
 • 00:16:41 -Pod kterým názvem vstoupilo
  do historie
 • 00:16:45 prohlášení slovenského národa,
 • 00:16:47 přijaté na zasedání Slovenské
  národní rady 30. října 1918,
 • 00:16:51 které se vyslovilo pro vytvoření
  společného státu Čechů a Slováků?
 • 00:17:03 -Vojtěchu, chcete odpovídat?
  -Ne.
 • 00:17:05 -Martinská deklarace.
 • 00:17:09 Vojtěchu.
  -17.
 • 00:17:15 -Anglický spisovatel 19. století
  prožil krušné dětství,
 • 00:17:19 jako chlapec už musel pracovat
  v továrně.
 • 00:17:23 Tyto neradostné vzpomínky
  se pak odrazily i v jeho knihách,
 • 00:17:27 jako je například román
  Oliver Twist.
 • 00:17:29 Jak se jeho autor jmenoval?
  Prosím celé jméno.
 • 00:17:33 -Charles Dickens.
  -Ano.
 • 00:17:36 Martine.
  -7.
 • 00:17:38 -Jak se nazývá alpský průsmyk
 • 00:17:40 ležící na hranicích mezi Švýcarskem
  a Itálií,
 • 00:17:44 spjatý s plemenem horských
  záchranářských psů?
 • 00:17:47 Pro uznání políčka stačí
  říct slova na S, B.
 • 00:17:54 -Nemám zdání.
 • 00:17:56 -Vojtěchu, chcete odpovídat?
  -Ne.
 • 00:17:59 -Velký svatý Bernard.
 • 00:18:01 Finalistou je Vojtěch, blahopřeji.
  Martine, vy jste zažil něco,
 • 00:18:05 čemu se říká totální smůla
  na otázky. Tak třeba někdy příště.
 • 00:18:15 Nová dvojice se probojovala
  do finále. Milada a Vojtěch.
 • 00:18:19 Milado, můžete začít.
 • 00:18:20 Které políčko byste ráda?
  -K.
 • 00:18:24 -Jak se nazývá dvoukřídlý hmyz,
  jehož samičky bodají a sají krev?
 • 00:18:30 -Komáři.
  Správně.
 • 00:18:33 Vojtěchu.
  -D.
 • 00:18:37 -Je to vojenská jednotka,
 • 00:18:40 zpravidla v počtu asi 20 tisíc
  vojáků, členěná na pluky a brigády.
 • 00:18:45 Je to také největší jednotka,
 • 00:18:47 která provádí vojenské operace
  jako celek.
 • 00:18:50 Jak se tento operační stupeň armády
  nazývá?
 • 00:18:53 -Divize.
  -Správně.
 • 00:18:56 Milado.
  -O.
 • 00:18:59 -Tato řeka pramení v Česku,
  protéká Polskem,
 • 00:19:02 kde tvoří hranici s Německem
 • 00:19:05 a ústí do Štětínského zálivu
  a Baltského moře.
 • 00:19:08 Průplavy je spojena s řekami
  Havolou a Sprévou.
 • 00:19:12 O kterém vodním toku mluvím?
 • 00:19:14 -Odra.
  -Ano.
 • 00:19:18 Vojtěchu.
  -Ch.
 • 00:19:21 -Je to manipulační terapie
 • 00:19:24 směřující k odstranění funkčních
  poruch pohybového systému,
 • 00:19:28 zejména k uvolnění
  funkčních blokád.
 • 00:19:31 Jak se tomuto léčebnému postupu
  říká?
 • 00:19:34 -Chiropraxe.
  -Správně.
 • 00:19:37 Milado.
  -Ř.
 • 00:19:40 -V tomto katastrálním území Prahy
  můžeme mimo jiné navštívit hřbitov
 • 00:19:45 s hrobem legendami opředeného
  zločince Václava Babinského.
 • 00:19:50 Ve které pražské čtvrti
  se jeho hrob nachází?
 • 00:19:55 -Řeporyje. Říčany jsou daleko.
 • 00:20:00 -Vojtěchu, chcete odpovídat?
 • 00:20:03 -Řepy.
  -Ano.
 • 00:20:07 Milado.
  -L.
 • 00:20:11 -Slovem cizího původu na L
  označují psychologové a psychiatři
 • 00:20:16 neurotický strach z vlastního
  mluvního projevu,
 • 00:20:19 někdy doprovázený koktavostí.
  Jak odborný výraz zní?
 • 00:20:24 -Logofobie.
  -Ano.
 • 00:20:28 Vojtěchu.
  -M.
 • 00:20:31 -Slovesný způsob může být
 • 00:20:34 oznamovací, rozkazovací
  či podmiňovací a označuje se
 • 00:20:38 odborným termínem na M.
 • 00:20:40 Jak zní latinský název
  kategorie slovesného způsobu?
 • 00:20:44 -Modus.
  -Ano.
 • 00:20:48 Milado.
  -H.
 • 00:20:51 -Jak se jmenuje hlavní město
  německé spolkové země Dolní Sasko?
 • 00:20:57 -Hannover.
  -Ano.
 • 00:21:01 Vojtěchu.
  -E.
 • 00:21:04 -S tímto výrazem cizího původu na E
  se setkáme například v pohádkách.
 • 00:21:10 Označuje se jím tajemný nápoj
 • 00:21:13 s domnělými neobyčejnými léčebnými
  i jinými účinky.
 • 00:21:16 Jak se takové tekutině říká?
 • 00:21:19 -Elixír.
  -Ano.
 • 00:21:22 Milado.
  -G.
 • 00:21:25 -První z řady japonských
  katastrofických filmů
 • 00:21:29 o obřích příšerách vznikl
  v roce 1954.
 • 00:21:33 Pod kterým jménem je známé monstrum
  o němž film pojednává?
 • 00:21:38 -Godzilla.
  -Ano.
 • 00:21:42 Vojtěchu.
  -Č.
 • 00:21:44 -Ejektor a injektor patří
  mezi stroje sloužící
 • 00:21:49 k odsávání kapalin nebo plynů.
 • 00:21:52 Pojmenujte skupinu takových strojů
  českým slovem na Č.
 • 00:21:56 -Čerpadla.
  -Ano.
 • 00:21:59 Milado.
  -Z.
 • 00:22:02 -Nežádoucí spojení vodičů
  různého napětí vyvolává
 • 00:22:07 v elektrickém obvodu
  poruchový stav.
 • 00:22:10 Kterým slovem na hlásku Z se toto
  nechtěné propojení označuje?
 • 00:22:15 -Zkrat.
  -Ano.
 • 00:22:18 Vojtěchu.
  -W.
 • 00:22:22 -Příběhy tohoto literárního
  či filmového žánru se odehrávají
 • 00:22:26 v prostředí amerického
  Divokého západu.
 • 00:22:29 O který žánr se jedná?
 • 00:22:32 -Kdybych tohle nevěděl,
  tak by mi táta dal co proto.
 • 00:22:35 Western.
  -Ano. Táta vás pochválí.
 • 00:22:38 Vojtěchu, gratuluji vám
  k vítězství.
 • 00:22:41 Milado, vyberte si některou z cen.
 • 00:22:52 -Příběhy hrdinů.
 • 00:22:54 -Sváteční vraždy
  a Sladké moučníky jsou prémie.
 • 00:23:04 Vojtěchu, před vámi je bankomat.
  Vyhrál jste už někdy něco?
 • 00:23:09 -Ano, jednou,
  ale nebyla to finanční výhra.
 • 00:23:13 -Doufejme, že ta dnešní výhra
  bude co nejvyšší.
 • 00:23:17 Pod prémiovým políčkem je 10 500.
  Můžete vybírat 3x.
 • 00:23:38 3 500 je vaše dnešní výhra.
 • 00:23:41 Gratuluji. Uvidíme se příště.
  -Děkuju.
 • 00:23:46 Pokud byste také rádi něco vyhráli,
 • 00:23:48 tak můžete zkusit štěstí
  v divácké soutěži.
 • 00:24:02 SMS posílejte v uvedeném tvaru,
  na uvedené telefonní číslo.
 • 00:24:11 Hrajeme o tyto ceny,
  připravené pro 3 výherce.
 • 00:24:15 Děkuji vám za pozornost.
 • 00:24:17 Přeji vám krásný zbytek
  dnešního dne.
 • 00:24:19 Těším se na setkání zase příště.
 • 00:24:23 Skryté titulky: Anna Inemanová
  Česká televize, 2017

Související