iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
31. 10. 2019
22:00 na ČT24

1 2 3 4 5

5 hlasů
7567
zhlédnutí

Události, komentáře

Kvóty znovu na scéně — Povinné maturitě z matematiky odzvonilo. Definitivně? — Impeachment — Jak se tvoří Wikipedia

60 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Události, komentáře

 • 00:00:00 UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE
 • 00:00:13 -My na našem stanovisku
  nebudeme nic měniT,
 • 00:00:16 jako nám nikdo nebude tady
  vnucovat, kdo má v naší zemi žít.
 • 00:00:22 Dobrý večer, začínají
  Události, komentáře.
 • 00:00:25 Dnes se Světlanou Witowskou.
 • 00:00:28 -A Martinem Řezníčkem.
  Co vám v této hodině nabídneme?
 • 00:00:31 -Česko, Polsko a Maďarsko
  ve střetu s Evropskou komisí
 • 00:00:34 o uprchlické kvóty.
 • 00:00:35 Generální advokátka
  Soudního dvora EU uvedla,
 • 00:00:39 že tři státy porušily
  unijní právo.
 • 00:00:40 Rozebereme, co z toho vyplývá.
 • 00:00:43 -Školským odborům se nelíbí
  zvýšení platů a uvažují o stávce.
 • 00:00:48 Mezitím kantoři znovu řeší
  státní maturitu z matematiky.
 • 00:00:52 Vláda včera rozhodla, že navrhne
  zrušit ji. Naše další téma.
 • 00:00:55 -Do Česka zavítal Philip Reeker,
 • 00:00:58 náměstek amerického ministra
  zahraničí pro oblast Evropy.
 • 00:01:00 Jak vidí cestu,
  kterou ušlo nejen Česko,
 • 00:01:03 ale celá naše část světa, za
  posledních třicet let? Uslyšíte.
 • 00:01:08 -A pak se podíváme na Wikipedii.
 • 00:01:13 Internetovou encyklopedii
  nejspíš většina lidí zná.
 • 00:01:16 Kdo ji píše, už ale mnozí nevědí.
  Zeptáme se. Počkejte si na to.
 • 00:01:22 Odmítnutím principu plnění kvót
  nesplnily Česko, Polsko a Maďarsko
 • 00:01:27 podle generální advokátky
  Soudního dvora EU svou povinnost.
 • 00:01:30 Premiér Andrej Babiš řekl,
 • 00:01:32 že Česká republika
  stanovisko analyzuje.
 • 00:01:34 Tři středoevropské státy
  kvůli kvótám
 • 00:01:37 zažalovala na začátku loňského
  roku Evropská komise.
 • 00:01:40 Podrobnosti má náš zpravodaj
  v Bruselu Lukáš Dolanský.
 • 00:01:43 Lukáši, co pro Česko znamená
 • 00:01:46 vyjádření generální advokátky
  Soudního dvora EU?
 • 00:01:59 -Je potřeba říci, že v tuto chvíli
  její pohled na věc neznamená nic.
 • 00:02:07 Na druhou stranu je generální
  advokátka důležitou součástí
 • 00:02:11 Soudního dvora, dává pohled na
  kauzy.
 • 00:02:20 Soudci nemají povinnost přihlížet
  k tomuto názoru generálního
 • 00:02:27 advokáta, tak je to určité vodítko
  jejich následujícího rozhodnutí.
 • 00:02:30 -Co bude následovat a kdy by mělo
  být ve věci jasno?
 • 00:02:37 -Dnes jsem v Lucemburku mluvil s
  jednotlivými lidmi,
 • 00:02:44 kteří fungují u Soudního dvora,
  říkali, že by to mělo být
 • 00:02:47 někdy v lednu či únoru.
 • 00:02:51 Nyní dvě roviny sporu.
 • 00:02:59 Jedna je v pohledu, kterého se
  "dopustila" generální advokátka.
 • 00:03:05 Je to způsob, jak se členské země
  shodnou nebo neshodnou
 • 00:03:13 na rozhodování. Pokud si členské
  země něco odhlasují,
 • 00:03:19 jestli mají další země právo říci,
  že s tím nesouhlasí
 • 00:03:24 a nebudou se tím řídit. Pohled
  advokátky je, že to není možné,
 • 00:03:33 byly by tak podkopány základy EU
  a ta by se mohla rozpadnout.
 • 00:03:40 Druhou rovinou je, že to, o čem
  bude Soudní dvůr rozhodovat,
 • 00:03:48 už neplatí. Kvóty už nejsou a
  migranti také ne.
 • 00:03:57 Pokud by soud dospěl k pohledu
  advokátky, je velmi těžký moment,
 • 00:04:05 jak by nakonec rozhodoval o nějaké
  sankci, pokud by se na to podíval
 • 00:04:11 pohledem, že ČR má sankci nést.
 • 00:04:34 -Jak si stojí zbytek EU v rámci
  systému přerozdělování migrantů?
 • 00:04:41 -Naznačil jsem to, kvóty
  nefungovaly.
 • 00:04:49 Ze 100 000 migrantů bylo
  přerozděleno podle kvótového
 • 00:04:55 mechanismu několik set. Nakonec byl
  model zrušen, nebyl funkční.
 • 00:05:03 Přerozdělování migrantů je ale věc,
  která dál rezonuje v EU.
 • 00:05:09 V tuto chvíli je na stole nápad na
  další přerozdělení migrantů,
 • 00:05:13 ale to na dobrovolné bázi.
 • 00:05:17 Evropské státy řeší stále stejný
  problém.
 • 00:05:24 Nárazníkové země, Malta, Řecko,
  Španělsko, jsou zeměmi,
 • 00:05:29 které absorbují největší počet
  migrantů.
 • 00:05:34 Otázkou je, zdali ti, kteří mají
  nárok na azyl,
 • 00:05:39 mají zůstat nebo být distribuováni
  po Evropě.
 • 00:05:42 Michaela Šojdrová /KDU-ČSL/,
  europoslankyně
 • 00:05:45 Jaroslav Bžoch /ANO/,
 • 00:05:48 místopředseda zahraničního
  výboru, Poslanecká sněmovna
 • 00:06:01 Není to trochu ostuda, když ČR
  podle názoru generální advokátky
 • 00:06:04 neplní unijní právo?
 • 00:06:13 -Je to názor advokátky, ne
  unijního soudu.
 • 00:06:18 My jsme jasně ukázali, s čím
  nesouhlasíme.
 • 00:06:27 Soud by se také měl zabývat tím,
  jestli je zákonné nám kvóty
 • 00:06:30 nařídit.
 • 00:06:42 -Nebylo by bývalo lepší přijmout
  byť symbolický počet žadatelů
 • 00:06:51 o azyl? Šlo o lidi, kteří už byli v
  Řecku, Itálii, tyto země volaly
 • 00:06:58 o pomoc, mohli jsme ukázat dobrou
  vůli a pomoci jim.
 • 00:07:06 -To je otázka, pokud bychom
  přistoupili na to, co ostatní země,
 • 00:07:12 které začaly migranty
  přerozdělovat, přiřadili bychom se
 • 00:07:22 ke státům, kteří se do systému
  přihlásí, migranty přerozdělí
 • 00:07:25 a ti jim stejně zmizí ze země.
 • 00:07:27 Náš krok byl správný.
 • 00:07:32 -Česko argumentovalo bezpečností.
 • 00:07:40 Dle advokátky ale bezpečnost může
  být důvodem k odmítnutí.
 • 00:07:45 -My jsme měli přijmout přes 2000
  migrantů.
 • 00:07:50 Naše detenční střediska mají
  kapacitu 900.
 • 00:07:59 Ani bychom takové množství nemohli
  zajistit, takže ano,
 • 00:08:02 ohrozilo by to vnitřní bezpečnost.
 • 00:08:14 -Mohla by nás EU nutit do něčeho,
  co nejsme kapacitně schopni
 • 00:08:17 zvládnout?
 • 00:08:24 -To je těžké předjímat, kvóty jsme
  odmítli.
 • 00:08:31 -Má EU právo nakazovat zemím v této
  oblasti?
 • 00:08:40 -Evropská komise musela tuto
  žalobu podat,
 • 00:08:46 zodpovídá za to, aby právo bylo
  vynutitelné a platilo to,
 • 00:08:56 co se dohodlo. Takovýchto soudů
  a žalob je s členskými státy
 • 00:09:03 vedeno daleko více. Je v zájmu
  všech, aby země plnily
 • 00:09:07 společnou legislativu.
 • 00:09:18 ČR a další země se snažily
  přesvědčit své partnery,
 • 00:09:23 že hlasování o povinných kvótách
  není rozumné,
 • 00:09:29 že je lépe jít na dobrovolnou
  solidaritu.
 • 00:09:35 Protože se nám nepodařilo
  přesvědčit partnery,
 • 00:09:38 tak jsme byli přehlasováni.
 • 00:09:47 Pak jsme se měli pokusit splnit
  naši povinnost, a to bezpečně.
 • 00:09:52 Myslím, že se to dalo, ostatní
  země to zkusily,
 • 00:09:57 zdaleka nenaplnily počet, ke
  kterému byly vyzvány.
 • 00:10:05 Šlo o to, pomoci zemím, které byly
  přetíženy uprchlickou vlnou.
 • 00:10:11 Vadí mi, že se tam ztrácí ten
  lidský aspekt, jsou tam lidé
 • 00:10:17 v uprchlických táborech, těm jsme
  pomoci mohli.
 • 00:10:22 -V roce 2015 jste hlasovala pro to,
 • 00:10:32 aby Evropská komise zavedla kvóty
  pro jednotlivé země.
 • 00:10:39 V dalším hlasování jste byla proti.
  Jaká je vaše pozice nyní?
 • 00:10:45 -Vždy jsem byla pro dobrovolnou
  solidaritu.
 • 00:10:57 V roce 2018 udělila ČR dobrovolnou
  ochranu 117 žadatelům.
 • 00:11:07 A to přesně z těch zemí, u kterých
  odmítla jednat o azylu.
 • 00:11:11 Jsou tam Iráčané, Syřané, Afghánci.
 • 00:11:20 ČR ve skutečnosti udělila azyl,
  pomohla lidem, kteří přišli,
 • 00:11:25 bohužel nelegálně, do ČR, a
  požádali o azyl.
 • 00:11:32 A to v době, kdy jsme tvrdili,
  že nepřijmeme ani jednoho
 • 00:11:40 uprchlíka. Proto je situace
  absurdní, ve skutečnosti jsme
 • 00:11:48 solidární, respektujeme Ženevskou
  úmluvu, pokud uprchlík požádá
 • 00:11:51 o azyl a má nárok, tak mu vyhovíme.
 • 00:12:01 Ale v roce 2018 jsme říkali "ani
  jednoho uprchlíka".
 • 00:12:03 Bylo před volami.
 • 00:12:15 -Nestaví nás to spolu s Polskem a
  Maďarskem na vedlejší kolej?
 • 00:12:20 Až se bude jednat o dalších věcech?
 • 00:12:23 -Myslím, že nás to nepoškodí.
 • 00:12:30 Ostatní členské státy jsou si
  vědomy, že kvóty nefungovaly.
 • 00:12:34 Migrace sice nespadá do
  bezpečnostních otázek,
 • 00:12:39 ale velmi souvisí. Nešťastné to
  bylo už na začátku,
 • 00:12:43 proto nás to nepoškodí.
 • 00:12:49 Nechci předjímat rozhodnutí
  Evropského soudního dvora,
 • 00:12:54 ale pokud dospěje k tomu, že jsme
  porušili unijní právo,
 • 00:13:00 jsem velmi zvědav, jestli přijde
  nějaká sankce.
 • 00:13:09 Nenaplnili jsme kvótu, ale co
  ostatní státy, které také ne?
 • 00:13:12 Nemůže být dvojí metr.
 • 00:13:20 -Vnímáte ten fakt, že nemusí už jít
  o kvóty, ale o samotnou podstatu,
 • 00:13:24 jestli mají členské země právo
  odmítnout povinnosti
 • 00:13:28 vyplývající z evropského práva?
 • 00:13:31 -Ano, jde o tento princip.
 • 00:13:37 Pokud se stane něco ohledně
  bezpečnosti, kapacit,
 • 00:13:46 tak i řada států, které se
  přihlásily k plnění,
 • 00:13:50 tak to přerušily a řekly, že to
  nemohou plnit.
 • 00:13:57 Nařízení EU určitě nepůjde proti
  bezpečnosti vlastních lidí.
 • 00:14:02 Tady jde o princip, ČR se měla
  pokusit naplnit dohodu tak,
 • 00:14:07 jak by byla schopna, nečelila by
  žádné žalobě.
 • 00:14:13 Zpráva generální advokátky není
  tak banální a bezvýznamná.
 • 00:14:21 Ukazuje, že to Evropský soudní
  dvůr bude brát vážně,
 • 00:14:29 musí se s tím vyrovnat a ČR bude
  zřejmě sankcionována.
 • 00:14:37 Bude to asi symbolická sankce, ale
  také ukázka toho, že dohody platí.
 • 00:14:45 Máme být důvěryhodnými partnery,
  pokusit se plnit dohody.
 • 00:14:53 -Lukáš Dolanský ve vstupu říkal,
 • 00:15:03 že na řeckých ostrovech roste počet
  uprchlíků a rostou debaty.
 • 00:15:14 -Dnes každý členský stát má
  možnost dobrovolně přijmout
 • 00:15:20 migranty a začít s nimi azylové
  řízení na svém území.
 • 00:15:30 Pokud se dostaneme k nějaké
  povinnosti nebo doborovolné
 • 00:15:34 povinnosti, tak určitě budeme
  proti a stát si za svým,
 • 00:15:38 že si sami chceme rozhodovat o tom,
  kdo sem přijde.
 • 00:15:45 Co vás čeká dál?
 • 00:15:47 Bude, nebo nebude povinná
  státní maturita z matematiky?
 • 00:15:50 Politici už potřetí změnili názor
  a chtějí ji zrušit.
 • 00:15:54 Téma už za chvíli.
 • 00:15:56 Náměstek amerického ministra
  zahraničí pro oblast Evropy
 • 00:15:59 přijel do Česka.
  Mluvili jsme s ním.
 • 00:16:01 A na závěr prozradíme,
  kdo a jak píše českou Wikipedii.
 • 00:16:03 Teď míříme do českých lesů.
 • 00:16:09 Rychlejší a efektivnější postup
  proti kůrovci schválili senátoři.
 • 00:16:13 Novela lesního zákona umožní
  kompenzace soukromým vlastníkům,
 • 00:16:17 které kalamita postihla.
 • 00:16:20 Celkově jde až o 2,5 miliardy
  na škody z předešlých let.
 • 00:16:23 Senát taky zkritizoval vládu
 • 00:16:25 za nedostatečné řešení příčin
  kalamitního stavu.
 • 00:16:30 Vyzval ji, aby splnila svůj slib,
  že bude usilovat o lepší lesy.
 • 00:16:33 Rostly tu 80 let.
 • 00:16:35 Teď se lepší část těchto stromů
  z Benešovska vydá za kupcem do Číny,
 • 00:16:39 zbytek zatím zůstane v lese,
  není o něj zájem.
 • 00:16:44 -Částečně se to dá obchodovat
  jako palivo,
 • 00:16:48 ale spousta lidí i na vesnicích
  už přešla na jiný zdroj tepla,
 • 00:16:50 a proto ta situace je taková,
  jaká je.
 • 00:16:53 -Miroslav Pacovský zastupuje
  obecní lesy a soukromníky.
 • 00:16:56 Ceny už podle nich spadly
  pod výrobní náklady.
 • 00:17:00 -Je to na nějakých asi zhruba
  30 procentech původní ceny.
 • 00:17:03 -Kromě toho, že majitelé teď
  na prodeji dříví tratí,
 • 00:17:07 mají taky za povinnost
  vysázet nové lesy,
 • 00:17:09 a to jsou další náklady.
 • 00:17:12 -Peníze, které vlastníkům chybí,
  jsou skutečně potřeba
 • 00:17:16 v nejbližší době,
  aby se k nim dostaly,
 • 00:17:19 aby mohli už jenom v podstatě
  existovat.
 • 00:17:22 -Vláda už před časem vyčlenila
  2,5 miliardy pro nestátní vlastníky,
 • 00:17:25 1,5 miliardy letos
  a zbytek v příštím roce.
 • 00:17:28 Právě novela lesního zákona
  je umožní vyplatit.
 • 00:17:31 A právě proto ji taky senátoři
  schválili v podobě,
 • 00:17:33 v jaké přišla ze sněmovny,
  přes výhrady, které k ní měli.
 • 00:17:38 -Ministr si uvědomil,
  že ne všechny věci,
 • 00:17:41 které ministerstvo činilo,
  činilo správně a dostatečně rychle.
 • 00:17:44 -Už to dávno mělo být
  a další výhrada velká,
 • 00:17:48 že to vůbec neřeší otázku
  škod na kůrovci pro rok 2019.
 • 00:17:51 -Senátoři kritizovali například
  poslaneckou úpravu,
 • 00:17:54 jak snížit stavy přemnožené zvěře,
  která škodí v lesích,
 • 00:17:57 nebo že pravidla pro výplatu
  kompenzací podle nich
 • 00:18:00 nemyslí na nejmenší vlastníky.
 • 00:18:04 -Budou mít na to nárok
  veškeří vlastníci, i ti malí,
 • 00:18:06 musí jenom prokázat újmu,
  to znamená,
 • 00:18:09 že prodali sousedovi strom
  na palivo, stačí k tomu účtenka,
 • 00:18:12 ta pravidla jsou
  naprosto jasně dána.
 • 00:18:14 -Zemědělský výbor taky doporučoval
  prodloužit lhůtu na zalesnění
 • 00:18:18 ze dvou na pět let,
  podporují to ekologové,
 • 00:18:20 aby byly porosty pestřejší
  a stabilnější,
 • 00:18:23 senátoři o tom ale nakonec
  už nehlasovali.
 • 00:18:27 -Bylo nám přislíbeno,
  i část pěstebního plánu a věcí
 • 00:18:30 týkajících se lesního zákona,
  že budou poměrně
 • 00:18:32 v krátké době řešeny.
 • 00:18:34 -Senát dnes taky o jediný hlas
  nepodpořil odklad
 • 00:18:37 rozšíření bezzásahových zón
  na Šumavě.
 • 00:18:40 Petici, která odmítá větší území,
  kde lesníci nebudou zasahovat
 • 00:18:43 proti kůrovci,
  podepsalo 11 tisíc lidí.
 • 00:18:47 Ministerstvo životního prostředí
  s odkladem nesouhlasí
 • 00:18:50 a chystá už příslušnou vyhlášku.
 • 00:18:58 Teroristi ze samozvaného
  Islámského státu
 • 00:19:02 mají po smrti Abú Bakra Bagdádího
  nového vůdce.
 • 00:19:04 Stal se jím Abú Ibrahím
  al Kurajší,
 • 00:19:08 který na nové nahrávce
  vyzývá stoupence,
 • 00:19:10 aby mu přísahali věrnost.
 • 00:19:12 Bagdádího i jeho pravou ruku,
  mluvčího organizace,
 • 00:19:14 zabila během víkendové operace
  americká armáda.
 • 00:19:17 Stát od ledna stanoví
  maximální slevu na jízdné.
 • 00:19:22 Studenti a důchodci budou mít
  jízdenku o 75 procent levnější.
 • 00:19:25 Ministerstvo dopravy ale nastaví
  limit v korunách
 • 00:19:28 a víc dopravcům neproplatí.
 • 00:19:31 Jeho výši určí na základě počtu
  ujetých kilometrů.
 • 00:19:33 Podle premiéra Andreje Babiše
  někteří dopravci slevy zneužívají.
 • 00:19:37 Policie navrhla zastavit stíhání
  Andreje Babiše mladšího,
 • 00:19:40 uvedl server Seznam Zprávy.
 • 00:19:44 Syn předsedy vlády je obviněn
  v kauze dotací Farmy Čapí hnízdo.
 • 00:19:46 Návrh posoudí státní zástupce,
  který už dřív zastavil stíhání
 • 00:19:51 zbylých obviněných v případu
  včetně premiéra.
 • 00:19:57 Školské odbory zvažují kvůli platům
  učitelů vyhlášení stávky.
 • 00:20:01 Čekají ještě na reakce z regionů.
 • 00:20:04 V pondělí chtějí oznámit důvody
  a případný termín.
 • 00:20:07 Odboráři nesouhlasí s navrhovaným
  růstem základů platů o 8 procent,
 • 00:20:10 které oznámil ministr školství
  Robert Plaga.
 • 00:20:13 Požadovali 10 procent
 • 00:20:15 a už delší dobu jsou kvůli tomu
  ve stávkové pohotovosti.
 • 00:20:18 Ministr důvod ke stávce nevidí.
 • 00:20:22 Jiří Drahoš,
 • 00:20:24 předseda senátního výboru
  pro vzdělávání, vědu,
 • 00:20:27 kulturu, lidská práva a petice
 • 00:20:34 Než se dostaneme k hlavnímu bodu
  dnešní diskuse,
 • 00:20:45 k povinné maturitě z matematiky,
  jaká je vaše reakce k tomu,
 • 00:20:53 pokud by odbory příští týden
  vyhlásily stávku kvůli navýšení
 • 00:20:55 platů, bylo by to oprávněné?
 • 00:21:02 -Doufám, že žádná stávka nebude.
 • 00:21:11 Ministr Plaga říkal, že na konci
  roku 2021 splní slib,
 • 00:21:20 plat 45 000 Kč, 150 % toho, co
  bylo v roce 2017.
 • 00:21:28 Bavím se hodně s učiteli, říkají,
  že platy nejsou klíčový problém.
 • 00:21:35 Stěžují si na obrovskou byrokracii,
  učitelé i ředitelé,
 • 00:21:38 mají hodně žáků ve třídě atd.
 • 00:21:45 Nemyslím si, že by to od odborů
  nebylo oprávněné.
 • 00:21:57 -Pokud cesta k těm 45 000 Kč není
  zajištěna, jak se jí domoci?
 • 00:22:03 -S ministrem Plagou jsem hovořil
  včera večer,
 • 00:22:10 řekl mi, že ta trajektorie je
  takto nastavena a je záruka
 • 00:22:21 v příštím roce dalšího růstu platů
  a těch 45 000 tam nakonec bude.
 • 00:22:30 Je na odborech, aby posoudily
  situaci, osobně si myslím,
 • 00:22:33 že stávka nebude.
 • 00:22:36 -Vláda chce zrušit zavedenou
  povinnou maturitu z matematiky.
 • 00:22:39 Otázkou ale je, jestli stihne
  změnu prosadit tak,
 • 00:22:42 aby platila už od roku 2021.
 • 00:22:44 Právě v té době totiž měli
  poprvé povinně maturovat
 • 00:22:46 gymnazisti a studenti lyceí,
 • 00:22:48 o rok později i absolventi
  středních odborných škol.
 • 00:22:50 Povinná maturita z matematiky.
 • 00:22:53 Měla být zatím největší změnou
  státních maturit
 • 00:22:56 a měla přijít 10 let
  od jejich zavedení v roce 2011.
 • 00:22:58 Prosadila ji někdejší ministryně
  Kateřina Valachová z ČSSD.
 • 00:23:02 -Matematické dovednosti
  jako jakýsi přírodovědný jazyk
 • 00:23:03 budeme potřebovat v budoucnu
  ještě více než doposud.
 • 00:23:06 -Po pár letech je ale zase
  všechno jinak.
 • 00:23:10 Podle nynějšího ministra školství
  není výuka matematiky kvalitní,
 • 00:23:14 chybí učitelé a maturita by tak
  mohla být velkým strašákem.
 • 00:23:21 -Jde o to, aby byla zachována
  volba studentů
 • 00:23:24 mezi cizím jazykem
  a matematikou.
 • 00:23:27 -Je to překvapivé, protože je to
  třetí obrat v tom,
 • 00:23:30 jak se postavíme k povinné
  matematice a kdy nastane.
 • 00:23:34 -I proto bývalá ministryně očekává,
 • 00:23:37 že ve sněmovně to nebude mít
  Robert Plaga snadné.
 • 00:23:39 Jednotní totiž nejsou
  ani komunisté,
 • 00:23:43 kteří jinak vládu podporují.
 • 00:23:47 -V KSČM jsme rozděleni
  na dva tábory,
 • 00:23:50 já osobně jsem pro maturitu
  z matematiky.
 • 00:23:52 -Vláda přitom chce, aby novela
  prošla zrychleným čtením
 • 00:23:55 a studenti měli co nejdřív jasno,
  jak bude maturita vypadat.
 • 00:23:58 Právě kvůli tomu ji ale opozice
  kritizuje,
 • 00:24:01 přestože jinak se zrušením
  povinné matematiky souhlasí.
 • 00:24:06 _Vláda a ministr školství
  prostě nekonali
 • 00:24:07 a teď se pokoušejí na poslední
  chvíli toto řešit.
 • 00:24:11 Je to nezodpovědné vůči školské
  veřejnosti a vůči žákům.
 • 00:24:16 -Od té doby, co se to prosadilo,
 • 00:24:18 že by měla být povinná
  maturita z matematiky,
 • 00:24:20 tak si myslím, že to je to
  nejhorší rozhodnutí,
 • 00:24:22 které se před dvěma třemi lety
  udělalo.
 • 00:24:25 -Ve sněmovně totiž na rozdíl od
  vládního návrhu leží pirátský,
 • 00:24:28 který také počítá s tím,
 • 00:24:31 že by matematika byla
  jen volitelným předmětem.
 • 00:24:37 -Nedotlačíte lidi k lepší znalosti
  matematiky jenom tím,
 • 00:24:40 že uložíte její absolvování
  jako součást maturity.
 • 00:24:43 -Pro zrušení povinné matematiky
  jsou i lidovci.
 • 00:24:46 Starostové a nezávislí
  si ale myslí, že je to chyba.
 • 00:24:51 Poslanci SPD se obávají, že potíže
  budou mít technické obory.
 • 00:24:56 -Snižováním náročnosti na žáky
  bude ubývat i těchto odborníků.
 • 00:25:00 -Jednotné jsou ale všechny
  sněmovní strany v jednom:
 • 00:25:04 výuku matematiky
  je potřeba zlepšit.
 • 00:25:13 Vítám v debatě i Otto Daňka,
 • 00:25:15 místopředsedu představenstva,
  Asociace exportérů.
 • 00:25:27 Stojíte v čele firmy Atas, která
  vyrábí elektromotory.
 • 00:25:34 A stěžujete si, že nejsou jednotné
  testy z matematiky, které ukážou,
 • 00:25:40 kdo se hodí pro další studium na
  vysoké škole.
 • 00:25:49 -Matematické předměty jsou nutné
  ke studiu všech technických
 • 00:25:54 předmětů. ČR má nejvyšší
  závislosti HDP na průmyslu,
 • 00:26:01 je to 33 % na rozdíl od EU, kde je
  to 15 %, domnívám se,
 • 00:26:07 že bez matematiky nebude možné
  pokračovat v tradici průmyslu ČR.
 • 00:26:13 Pokud by matematika byla vypuštěna
  a nestudovala by se,
 • 00:26:20 dostala by se ČR v řádu několika
  let do velkých problémů.
 • 00:26:30 -Není to, že není český průmysl
  schopen rychle reagovat?
 • 00:26:37 -Chyba je možná jinde. Většina
  studentů, a učil jsem dlouhou dobu
 • 00:26:44 na vysoké škole, má jediný cíl,
  vystudovat a získat diplom.
 • 00:26:51 Student technických oborů je jedno
  z nejtěžších,
 • 00:26:59 tak proč by si volili těžkou cestu,
  když mohou volit lehčí?
 • 00:27:08 -Má podle vás povinná maturita z
  matematiky smysl?
 • 00:27:13 -Když se podívám na aktuální data,
 • 00:27:20 tak v roce 2018 byla neúspěšnost
  z matematiky 22 %.
 • 00:27:28 Letos poklesla na 15 %, ale to
  není potěšující, bylo to dáno tím,
 • 00:27:35 že si matematiku zvolilo daleko
  více studentů gymnázií.
 • 00:27:42 Chci říci, že kdyby byla maturita
  z matematiky povinná,
 • 00:27:48 podle odhadů bude celková
  neúspěšnost 35 %
 • 00:27:56 a u učebních oborů s maturitou
  až 75 %.
 • 00:28:04 Co povinná maturita zlepší? Má to
  být strašák?
 • 00:28:13 -Nemá být povinná maturita z
  matematiky tím,
 • 00:28:20 co přiměje zlepšit její výuku?
 • 00:28:26 -Máme tu 21. století, technologie
  se vyvíjí
 • 00:28:36 a my se pořád bavíme o tom, má-li
  být jednorázová zkouška.
 • 00:28:43 Ta o matematických schopnostech
  žáka neřekne nic.
 • 00:28:49 -Co by povinná maturita z
  matematiky měla ověřovat?
 • 00:28:56 -Maturitu je potřeba přizpůsobit
  tomu, co vyučujeme.
 • 00:29:01 Má odpovídat stavu a kvalitě výuky.
 • 00:29:06 Maturita není samostatnou věcí,
  musí reflektovat něco,
 • 00:29:08 co se na škole učí.
 • 00:29:17 -Nemělo by větší smysl investovat
  do kvalitnějších učitelů,
 • 00:29:20 kteří dovedou žáky nadchnout?
 • 00:29:26 -Určitě, proto se domnívám,
 • 00:29:32 že návrh pana ministra přidělit do
  fondu 8 % na platy
 • 00:29:39 a 2 % ředitelům, aby mohli
  odměňovat ty nejlepší,
 • 00:29:45 třeba i učitele matematiky a
  chemie, je dobře.
 • 00:29:49 Přidat všem stejně by bylo
  demotivující.
 • 00:29:57 -Jak zajistit, aby školy lépe
  reagovaly, pružně, na to,
 • 00:30:00 co žádá trh?
 • 00:30:05 -Jedinou možností je bližší
  kontakt školy a průmyslu.
 • 00:30:11 U nás v Náchodě se to daří,
  spolupracujeme dokonce s
 • 00:30:17 mateřskými školami, vodíme si
  exkurze, abychom je motivovali,
 • 00:30:22 že jednou, až nastoupí, mohou
  nastoupit do firmy,
 • 00:30:27 která tu je sto let a dává
  budoucnost.
 • 00:30:31 -Jak toto zajistit na celonárodní
  úrovni?
 • 00:30:38 -Když to jde na lokální úrovni,
  proč by to nešlo na celonárodní?
 • 00:30:42 Ve všech městech jsou firmy.
 • 00:30:49 Spolupráce mezi školami a firmami
  je důležitá všude.
 • 00:30:57 Pokud nebudou v kontaktu, budeme
  vychovávat odborníky v oborech,
 • 00:31:01 kde nejsou třeba a jinde budou
  zase chybět.
 • 00:31:05 -Není matematika a maturita jen
  špičkou ledovce,
 • 00:31:14 kdy 30 let po listopadu tápeme ve
  školství a ujíždí nám vlak?
 • 00:31:27 -Je to tak. Řekl jsem tu, že
  maturita je zakotvena
 • 00:31:34 v Rakousku-Uhersku. Nedávno jsme
  byli v Rakousku,
 • 00:31:37 studovali jsme duální školství.
 • 00:31:43 Tam se firmy starají, a pan Daněk
  to říká, jeho náchodská firma
 • 00:31:50 se stará o to, aby měla dorost,
  začínají už v mateřské škole.
 • 00:31:56 Ve Švýcarsku to je nejen takto,
  firmy se podílejí na financování
 • 00:32:02 učňovského školství 60 %. To je u
  nás nemyslitelné.
 • 00:32:04 Ale toto je cesta.
 • 00:32:12 -Jak se mají zachovat rodiče
  studentů, když se tu pohybujeme
 • 00:32:20 ode zdi ke zdi a neumíme se
  dohodnout, co máme dělat?
 • 00:32:29 -Ten tanker vzdělávání je opravdu
  tanker, když pohnete kormidlem,
 • 00:32:32 výsledek uvidíte za 10-15 let.
 • 00:32:37 Správnou cestou je, aby se
  politici konečně dohodli,
 • 00:32:43 také se na tom podílím, založil
  jsem politickou platformu
 • 00:32:55 a bavíme se, na čem jsme schopni
  se dohodnout, aby to příští vláda
 • 00:32:59 a ministr nevrátili zase někam
  jinam.
 • 00:33:10 To je klíčové. Když se podíváte na
  školský program politických stran,
 • 00:33:15 je tam obrovský překryv, ale
  politická vůle chybí.
 • 00:33:19 -Školství jsme probrali.
  Co vás čeká dál?
 • 00:33:21 Už za chvíli nabídneme rozhovor
 • 00:33:23 s náměstkem amerického ministra
  zahraničí Philipem Reekerem,
 • 00:33:26 který přijel do Česka.
 • 00:33:29 A na závěr se budeme bavit
  o české Wikipedii.
 • 00:33:32 Pozvání přijal Vojtěch Dostál,
 • 00:33:34 který se ji snaží zlepšovat
  už 12 let.
 • 00:33:37 Ještě předtím zamíříme za naším
  americkým zpravodajem.
 • 00:33:40 Americká Sněmovna reprezentantů
  schválila rezoluci
 • 00:33:43 k vyšetřování prezidenta
  Donalda Trumpa.
 • 00:33:47 Teoreticky by to mohlo vést
  až k sesazení hlavy státu.
 • 00:33:51 Je to vůbec poprvé, co se
  k impeachmentu vyjádřila
 • 00:33:53 dolní komora Kongresu jako celek.
 • 00:33:55 Detaily má náš zpravodaj
  ve Washingtonu David Miřejovský.
 • 00:33:59 Davide, jak bude teď sněmovna
  postupovat dál?
 • 00:34:08 -Vyšetřování dál probíhá v
  příslušném výboru
 • 00:34:11 pro kontrolu zpravodajských služeb.
 • 00:34:18 Změní se to, že dosud byla slyšení
  svědků za zavřenými dveřmi,
 • 00:34:23 teď budou veřejná. Ale není to
  velký rozdíl.
 • 00:34:30 Média se dozvídala i tak téměř
  slovo od slova,
 • 00:34:32 co na jednáních padlo.
 • 00:34:39 Nově je tak jasné, kdo navrhuje
  nové důkazy, svědky,
 • 00:34:43 jak má slyšení probíhat atd.
 • 00:34:50 Velmi ale bijí na poplach
  republikáni, varují,
 • 00:34:57 že vyšetřování je vedeno přesně tak,
  jak se hodí demokratům.
 • 00:35:08 Obviňují jednoho z nich, který vede
  vyšetřování, údajně neobjektivně,
 • 00:35:16 vytváří prý divadlo, které má jasný
  cíl předem, obvinit Trumpa.
 • 00:35:19 -Připomeň prosím důvody
  začátku procesu.
 • 00:35:27 -Demokrati tvrdí, že jejich pohár
  trpělivosti přetekl
 • 00:35:31 s tzv. ukrajinskou kauzou.
 • 00:35:47 Trump prý tlačil na Ukrajinu, aby
  získal špínu na svého
 • 00:35:50 pravděpodobného rivala pro příští
  volby.
 • 00:35:52 -Jak na rozhodnutí reaguje
  prezident Trump?
 • 00:35:54 Neobává se, že by mu mohlo
  vyšetřování uškodit
 • 00:35:56 ve volbách příští rok?
 • 00:36:03 -Minimálně ve veřejných
  vystoupeních se toho Trump
 • 00:36:09 vůbec neobává. Naopak mu tím
  demokraté přisoudili
 • 00:36:15 rozhodující skupinu voličů. Je to i
  pohled mnohých demokratů.
 • 00:36:22 Ti dlouho odolávali tlaku zevnitř
  strany na spuštění procesu.
 • 00:36:27 Šance na sesazení Trumpa je
  prakticky nulová
 • 00:36:37 a Trump to využije ve finální fázi
  prezidentské kampaně.
 • 00:36:46 Bude poukazovat, že zůstává stále
  ve funkci a demokraté neuspěli
 • 00:36:50 s falešnými obviněními.
 • 00:36:53 V sobotu kvůli tomu, aby stihl
  cestu do České republiky,
 • 00:36:55 vypovídal v rámci řízení
  impeachmentu
 • 00:36:58 osm hodin ve Sněmovně
  reprezentantů
 • 00:37:01 úřadující náměstek
  ministra zahraničí
 • 00:37:04 Mikea Pompea Philip Reeker.
  Včera a dnes jednal v Praze
 • 00:37:06 a stal se tak nejvýše postaveným
  americkým politikem,
 • 00:37:08 který si do Prahy přijel
  připomenout
 • 00:37:10 30. výročí pádu komunismu.
 • 00:37:12 Takže dvě hlavní témata
  jsou jasná,
 • 00:37:14 listopad a impeachment.
 • 00:37:16 Philipa Reekera
  jsem se nejdřív zeptal
 • 00:37:18 v rezidenci amerického velvyslance
  v Praze na jeho návštěvu.
 • 00:37:30 -Přijel jsem do Prahy, protože je
  to skvělá příležitost
 • 00:37:35 oslavit 30. výročí sametové
  revoluce.
 • 00:37:40 Byl to nesmírně významný čas,
  vzpomínám si na to,
 • 00:37:44 byl jsem tehdy mladý student.
 • 00:37:51 Pak jsem se stal kariérním
  diplomatem a v tomto regionu
 • 00:37:53 jsem strávil spoustu času.
 • 00:38:01 Je to důležité pro přátele, jako
  je USA a ČR, aby o tom hovořili.
 • 00:38:06 A jsem velmi rád, že jsem měl
  možnost pozdravit jménem
 • 00:38:15 ministra Pompea ČR, navštívit toto
  skvělé velvyslanectví v Evropě
 • 00:38:23 a že se mohu zúčastnit tohoto
  politického fóra.
 • 00:38:32 -Co si myslíte, že se tady změnilo
  po pádu komunismu?
 • 00:38:37 -Je pozoruhodné, jaký pokrok tu
  nastal.
 • 00:38:47 Dnes jsem navštívil Svobodnou
  Evropu, jsou to krásné moderní
 • 00:38:53 budovy, je úžasné, co se dokázalo
  udělat.
 • 00:38:58 -Myslíte si, že americká
  administrativa se obává,
 • 00:39:05 že může česká politika sklouznout
  stejně jako Maďarsko
 • 00:39:09 -O tom jsme samozřejmě hovořili.
 • 00:39:15 Je tu představa, kam chceme kráčet
  v tomto světě.
 • 00:39:21 Jsou to nové výzvy a přátelé by
  měli hovořit o takovýchto věcech,
 • 00:39:28 podílet se na společných
  iniciativách.
 • 00:39:37 Nakonec všichni sdílíme stejné
  hodnoty a čelíme stejným výzvám.
 • 00:39:44 Mluvíme o využití společných
  struktur práva a demokracie,
 • 00:39:50 NATO a EU, využít celý
  transatlantický prostor alinace
 • 00:39:55 a vztahy, abychom mohli zlepšit
  životy našich občanů.
 • 00:40:07 -Zpět k otázce, myslíte si, že je
  americká administrativa znepokojena
 • 00:40:11 úrovní demokracie ve střední
  Evropě?
 • 00:40:18 -To je otázka hlavně na vás, jak
  cítíte demokracii, jak si myslíte,
 • 00:40:22 že na tom je politika ve vašich
  zemích.
 • 00:40:32 Hovoříme o tom na různých fórech,
  můžeme o tom hovořit jako přátelé,
 • 00:40:35 kteří sdílejí stejné hodnoty.
 • 00:40:41 -Chtěl bych hovořit o něčem, co v
  současnosti probíhá,
 • 00:40:44 proces impeachmentu.
 • 00:40:48 Vy jste vypovídal prakticky 8 hodin.
 • 00:40:55 Vím, že nebudete zabíhat do detailů,
  to respektuji, ale myslíte si,
 • 00:41:02 že impeachment může sám o sobě
  poškodit vaši práci
 • 00:41:06 směrem k Ukrajině?
 • 00:41:15 -Byl jsem předvolán Sněmovnou
  reprezentantů, abych vypovídal.
 • 00:41:21 To je má povinnost, samozřejmě
  jsem to udělal.
 • 00:41:27 Jen jsem chtěl, aby to bylo v
  sobotu, abych mohl oslavit
 • 00:41:30 toto výročí sametové revoluce zde.
 • 00:41:37 Chci vás ujistit, že chci pracovat
  pro podporu Ukrajiny,
 • 00:41:44 ta teď také volí západní směr,
  kterým se chce ubírat.
 • 00:41:49 Chce, aby nadále pokračovala
  demokratickou cestou,
 • 00:41:56 aby se vypořádala s problémy, jako
  je korupce, oligarchie.
 • 00:41:59 To je něco, co brzdí pokrok.
 • 00:42:05 Je tu také ruská agrese, Rusko
  okupuje část ukrajinského území
 • 00:42:12 a dál rozdmýchává válku, která už
  stála tisíce životů.
 • 00:42:17 A my se snažíme prostřednictvím
  velvyslanectví
 • 00:42:24 i vojenskou podporou podpořit
  nového prezidenta,
 • 00:42:30 který má silný mandát tak, aby
  dokázal vytvořit prosperující
 • 00:42:34 a stabilní Ukrajinu.
 • 00:42:43 -To, co se teď děje v USA, nemá to
  nějaký vliv na Ukrajinu?
 • 00:42:53 -Neobávám se, naše velvyslanectví
  je stále velmi angažované,
 • 00:43:02 podporujeme ukrajinskou suverenitu,
  nezávislost a územní celistvost
 • 00:43:10 a také snahy, jaké prezident
  Zelenskyj vyvíjí,
 • 00:43:14 aby se Ukrajina stala prozápadní
  zemí.
 • 00:43:25 -Existuje nebo existovala nějaká
  stínová politika USA vůči Ukrajině?
 • 00:43:34 -Nemohu o všem hovořit, ale
  ministerstvo zahraničí naplňuje
 • 00:43:42 strategii zaměřenou na to, abychom
  Ukrajině pomohli diplomaticky
 • 00:43:45 k získávání míru a stability.
 • 00:43:51 -Ano, jste uprostřed tohoto procesu.
 • 00:43:54 Dění v USA toto ovlivňuje?
 • 00:44:02 -Na to jsem vám odpověděl, jako
  náměstek ministra zahraničí
 • 00:44:15 koordinuji práci 50 velvyslanectví,
  spolupracujeme s NATO, EU,
 • 00:44:21 je to kolem 12 000 pracovníků
  diplomatických složek v regionu.
 • 00:44:25 Snažíme se, abychom nadále
  implementovali naši politiku
 • 00:44:31 s cílem dosažení lepší stability a
  příležitostí.
 • 00:44:39 -Pokud se ale podíváte na americká
  média, hodně se tu mluví o tom,
 • 00:44:44 jak se uskutečňuje zahraniční
  politika.
 • 00:44:51 Jedno, co dělá ministerstvo
  zahraničí a druhá,
 • 00:44:53 kterou dělá Bílý dům.
 • 00:45:03 -Naše politika je stejná,
  spolupracujeme s Bílým domem
 • 00:45:10 a snažíme se, aby na Ukrajině
  došlo k územní celistvosti
 • 00:45:17 a suverenitě. Chceme, aby byli
  silným partnerem.
 • 00:45:24 Je to důležité, aby
  transatlantický prostor
 • 00:45:26 byl nápomocen.
 • 00:45:33 -Vy jste vystoupil na obranu
  velvyslankyně Jovanovic,
 • 00:45:40 která působila na tomto místě už
  před nástupem Trumpa,
 • 00:45:43 který ji ale sesadil.
 • 00:45:48 -3x jsem vypovídal před Sněmovnou
  reprezentantů,
 • 00:45:55 to byla má právní i občanská
  povinnost.
 • 00:46:03 Není to tedy žádná zásluha.
 • 00:46:13 -Před několika dny se zdálo, že
  hrozí obchodní válka mezi EU a USA.
 • 00:46:15 Co si o tom myslíte?
 • 00:46:24 -Všichni se snažíme eliminovat
  tarify
 • 00:46:27 a vytvořit rovné hrací pole.
 • 00:46:37 Máme obrovskou obchodí výměnu.
 • 00:46:46 Ale máme nerovnováhu v obchodních
  vztazích, to řešíme.
 • 00:46:52 Máme obsáhlé obchodní dohody,
  například v zemědělství.
 • 00:46:58 To je velmi obtížné, jsou tam
  složité problémy.
 • 00:47:05 Kdyby byly jednoduché, už je
  vyřešíme dávno.
 • 00:47:12 Máme prostředky diplomatické,
  obchodní zastupitelství
 • 00:47:23 a jednání. Hledáme nejlepší
  příležitosti k nastolení rovnovány.
 • 00:47:32 Ještě nekončíme.
 • 00:47:34 Jedna z nejpopulárnějších webových
  stránek se jmenuje Wikipedie.
 • 00:47:39 Kdo tuto online encyklopedii
  píše?
 • 00:47:41 Zeptáme se Vojtěcha Dostála.
  Počkejte si.
 • 00:47:43 Předtím dnešní rozhodnutí
  Ústavního soudu
 • 00:47:46 ve sledovaném případu.
 • 00:47:51 Lobbista Roman Janoušek
  má šanci na nový proces.
 • 00:47:54 Ústavní soud nařídil,
 • 00:47:56 aby justice znovu rozhodla
  o jeho návrhu na obnovu řízení.
 • 00:47:58 Předchozí zamítnutí považuje
 • 00:48:01 za porušení jeho práva
  na soudní ochranu.
 • 00:48:03 Za sražení ženy v opilosti dostal
  Janoušek čtyři a půl roku vězení.
 • 00:48:08 Chování Romana Janouška
  v době nehody.
 • 00:48:10 Lobista i advokáti u soudů
  tvrdili,že bylo ovlivněno zdravotním
 • 00:48:11 Lobista i advokáti u soudů tvrdili,
  že bylo ovlivněno zdravotním stavem.
 • 00:48:17 -Se ukázalo, že jsem měl v hlavě
  hematom, který tam různě putoval
 • 00:48:19 a bytněl.
 • 00:48:20 -Soudy ale ani při návrhu
  na obnovu řízení
 • 00:48:22 tento argument neuznaly s tím,
  že po nehodě rodině a známým
 • 00:48:25 do telefonu přesně vylíčil,
  co se stalo.
 • 00:48:28 Podle Ústavního soudu
  měly uvažovat jinak.
 • 00:48:33 -Kdy by měly pouze posuzovat to,
  zda nové skutečnosti a důkazy
 • 00:48:36 mohou s vysokým stupněm
  pravděpodobnosti změnit něco
 • 00:48:41 na rozhodnutí o vině a trestu.
 • 00:48:44 -Novými skutečnostmi byly posudky
  od třech znalců
 • 00:48:47 najatých Janouškovou obhajobou.
 • 00:48:51 -Pokud máte v hlavě ložisko krve,
  tak můžete různé situace
 • 00:48:54 vyhodnocovat a vnímat
  velice zkresleně.
 • 00:48:59 -Měl tunelové vidění,
  poškozenou na pravé straně vozidla
 • 00:49:02 nemohl vidět.
 • 00:49:08 Podle soudu rozhodujícím o obnově
  řízení závěry znalců nestačili.
 • 00:49:22 Ústavní soud teď nařídil
  o žádosti Romana Janouška
 • 00:49:26 rozhodovat znovu
  a nepřihlížet k tomu,
 • 00:49:28 jak o nehodě mluvil do telefonu.
 • 00:49:35 -Konkrétně hovoří obžalovaný o tom,
  že šlo Asiatku,ženu malého vzrůstu
 • 00:49:41 a že mu hodila šipku na kapotu,
  že sfoukla nějaké dvojité salto
 • 00:49:44 a podobně.
 • 00:49:46 -Janoušek má kvůli zdravotnímu stavu
  přerušený trest,
 • 00:49:50 s žádostí o upuštění
  od jeho zbytku ale neuspěl.
 • 00:49:54 Krajský soud v Brně
  přerušil Romanu Janouškovi trest
 • 00:49:57 do dubna příštího roku.
 • 00:50:00 Pokud by chtěl lobbista
  další přerušení,
 • 00:50:02 musí o to do té doby požádat.
 • 00:50:10 Proti demonstrantům v Hongkongu
 • 00:50:14 dnes policie znovu použila
  slzný plyn.
 • 00:50:16 Zakročila tak nejen proti
  protestujícím,
 • 00:50:20 kteří se vmísili mezi lidi
  slavící Halloween,
 • 00:50:22 ale i na dalších místech.
 • 00:50:24 Lidé vyšli do ulic vyjádřit
  nesouhlas se správou města
 • 00:50:25 i s policejní brutalitou.
 • 00:50:27 Český velvyslanec na Ukrajině
  musel podle Deníku N v Kyjevě
 • 00:50:31 vysvětlovat přítomnost
  prokremelských Tatarů na Hradě.
 • 00:50:33 Proruští aktivisti dostali
  pozvánku na oslavy 28. října.
 • 00:50:35 Ukrajinská ambasáda to označila
  za provokaci.
 • 00:50:40 Aktivisté po ceremoniálu uvedli,
  že český prezident uznal
 • 00:50:44 obsazený ukrajinský poloostrov
  Krym za součást Ruska.
 • 00:50:47 Podle mluvčího Hradu
 • 00:50:49 ale Miloš Zeman dál považuje
  anexi Krymu za protiprávní.
 • 00:50:53 Senát vyzval příslušná
  ministerstva
 • 00:50:57 k zastavení dotací holdingu
  Agrofert.
 • 00:50:59 A to do doby, než se vyjasní
  podezření
 • 00:51:01 ze střetu zájmů Andreje Babiše,
 • 00:51:04 která vyplývají z auditů
  Evropské komise.
 • 00:51:06 Horní komora vycházela
  z předběžných závěrů své komise
 • 00:51:08 pro vyhodnocení evropských auditů.
 • 00:51:10 Definitivní verze šetření
  Evropské komise
 • 00:51:14 mají být hotové během prosince
  a ledna.
 • 00:51:19 Wikipedie, snad každému známý
  nástroj vyhledávání informací.
 • 00:51:23 Ale jak vlastně internetová
  encyklopedie vzniká?
 • 00:51:25 V Prachaticích se bude od zítřka
  konat setkání wikipedistů,
 • 00:51:29 tedy lidí, kteří ve volném čase
  encyklopedii vytvářejí.
 • 00:51:33 Zabývat se budou otázkou,
  jak editovat články o městech,
 • 00:51:36 památkách, naučných stezkách,
  opevněních.
 • 00:51:38 S námi ve studiu je
  Vojtěch Dostál,
 • 00:51:40 radní českého spolku Wikimedia.
  Dobrý den.
 • 00:51:50 Popište, jak Editaton probíhá?
 • 00:52:00 -Je to schůzka wikipedistů, lidí,
  kteří se zajímají o psaní
 • 00:52:09 wikipedie, v rámci něj probíhá
  psaní článků, focení snímků,
 • 00:52:15 chodíme po galeriích, městech atd.
 • 00:52:21 Vybíráme si města, která jsou na
  wikipedii špatně pokrytá.
 • 00:52:27 -K čemu to slouží?
 • 00:52:32 Že se víc lidí naučí psát a
  editovat články?
 • 00:52:37 -Má to několik významů.
 • 00:52:42 Zaprvé to zaktivizuje místní
  komunitu lidí,
 • 00:52:49 wikipedisté nejsou jen v Praze,
  ale také v regionech.
 • 00:52:56 Navazuje se také spolupráce s
  místními institucemi.
 • 00:53:05 -Není to tak, že tam, kde se
  Editaton koná,
 • 00:53:09 se začnou více pokrývat témata?
 • 00:53:15 -Ano, je to tak, snažíme se
  lokality probudit.
 • 00:53:22 -Jak je na tom česká wikipedie v
  porovnání s jinými
 • 00:53:25 jazykovými mutacemi?
 • 00:53:35 -Říká se, že německá wikipedie je
  velmi dobrá, nejkvalitnější.
 • 00:53:42 S ostatními jazyky a zeměmi se
  můžeme směle porovnávat.
 • 00:53:49 Čím větší země, tím víc má článků.
 • 00:54:01 -Kolik lidí stojí za wikipedií?
 • 00:54:06 -To se počítá těžko,
 • 00:54:10 protože lidé přicházejí a
  odcházejí.
 • 00:54:23 Ale těch, kteří měsíčně upraví
  třeba 10 článků, jsou stovky.
 • 00:54:35 Hledáme také chyby, které jsou v
  článcích omylem nebo i úmyslně.
 • 00:54:46 I teď někdo třeba sleduje, jestli
  se neodehrává vandalismus.
 • 00:54:56 -Jste schopni toto pokrýt v
  kapacitě několika set lidí?
 • 00:55:04 -Ano, nejvíce sledujeme články
  dělané nováčky, anonymy.
 • 00:55:09 Wikipedie nám také nabízí
  podezřelé editace.
 • 00:55:17 -Nemáte strach, že by se wikipedie
  mohla stát daleko účinnějším
 • 00:55:21 nástrojem politického boje?
 • 00:55:32 -V obecné rovině ano, ale jsme
  velmi dobře vybaveni k tomu,
 • 00:55:36 abychom se tomu bránili, témata
  hodně hlídáme.
 • 00:55:46 -Není to viditelné na první pohled,
  jakýsi banner na hlavní stránce,
 • 00:55:52 ale jde o spíše tendenční látku,
  která vnikne do obsahu,
 • 00:55:55 který tam už je.
 • 00:56:00 -Stává se to často, musíme být
  ostražití.
 • 00:56:09 Wikipedisté jsou ale právě znalci
  na odkrývání těchto článků.
 • 00:56:19 -Je sebečisticí mechanismus
  dostačující s růstem počtu článků?
 • 00:56:27 -To se dá těžko predikovat, ale i
  daleko rozsáhlejší wikipedie
 • 00:56:35 to zvládají. Pomáhá nám i umělá
  inteligence.
 • 00:56:42 -Bude se wikipedie za 5-10 let
  lišit?
 • 00:56:49 -Konzervativní vzhled se asi
  nezmění, ale uvnitř se střeva
 • 00:56:54 mění dynamicky, stále více
  zpracováváme data,
 • 00:56:59 snažíme se vycházet z co
  nejaktuálnějších dat
 • 00:57:03 například od úřadů.
 • 00:57:07 Přenášíme je pak do wikipedie.
 • 00:57:14 -Když je komunita poměrně
  konzervativní,
 • 00:57:18 jak se člověk stane wikipedistou?
 • 00:57:24 -Může jím být kdokoli.
 • 00:57:32 Nad každým článkem můžete
  stisknout tlačítko "editovat"
 • 00:57:43 a začít. Jestli se z vás stane
  dlouhodobý wikipedista, ukáže čas,
 • 00:57:47 musíte prokázat, že na to máte.
 • 00:57:59 Například máme i prodavače v
  obchodě až po univerzitní
 • 00:58:01 profesory.
 • 00:58:10 -Jeden ze zakladatelů wikipedie
  mluvil o založení sociální sítě
 • 00:58:15 propojené s wikipedií, co je to
  zač?
 • 00:58:19 -Je to pokus o novinářský web,
 • 00:58:26 který by nestranně pomocí komunity
  tvořil obsah.
 • 00:58:30 To, co se objevilo před pár dny,
  to je druhý krok,
 • 00:58:38 tvorba sociální sítě, kde by každý
  příspěvek mohl být komentován
 • 00:58:44 a editován, takový demokratičtější
  Facebook.
 • 00:58:54 Nevidím ale do hlavy Jimmymu
  Walesovi, tato věc je na wikipedii
 • 00:58:58 poměrně nezávislá, moc to
  nesouvisí.
 • 00:59:04 Asi je to snaha nějak
  demokratizovat další sféry
 • 00:59:06 internetu.
 • 00:59:12 -Jste skutečně schopni konkurovat
 • 00:59:15 velkým veřejnoprávním institucím?
 • 00:59:24 -Tím tématem nejsem příšli nadšen,
  jsem spíše skeptický,
 • 00:59:27 že se to povede uvést do praxe.
 • 00:59:34 Na druhou stranu je to myšlenka
  skvělá, ale je brzy hodnotit.
 • 00:59:39 -Tolik dnešní Události, komentáře.
 • 00:59:42 -Děkujeme, že jste dívali,
  dobrou noc.
 • 00:59:47 Skryté titulky:
  Bláža Stráníková a Tomáš Seidl

Související