iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
3. 9. 2019
22:00 na ČT24

1 2 3 4 5

4 hlasy
8814
zhlédnutí

Události, komentáře

Povinná maturita z matematiky — Babiš a evropské audity — Odkrytí zahaleného Koněva — Tady Havel, slyšíte mě?

60 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Události, komentáře

 • 00:00:00 UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE
 • 00:00:03 -Měla by zůstat možnost volby
  mezi cizím jazykem a matematikou.
 • 00:00:05 -My bychom byli rádi,
 • 00:00:07 aby povinnost maturity
  z matematiky byla zachována.
 • 00:00:10 -Chceme podpořit pana ministra
  v boji
 • 00:00:12 proti povinné maturitě
  z matematiky.
 • 00:00:19 Dobrý večer,
  začínají Události, komentáře,
 • 00:00:21 dnes s Marcelou Augustovou.
 • 00:00:22 -A Michalem Kubalem.
  Co nabízíme?
 • 00:00:25 -Násobilka, geometrie,
  rovnice.
 • 00:00:28 Maturitní zkouška se měla
  od roku 2021
 • 00:00:30 povinně skládat i z matematiky.
 • 00:00:33 Jenže ministr školství
  hodlá celý záměr potopit.
 • 00:00:36 Proč?
  Uslyšíte od něj.
 • 00:00:38 -Jak přesně zněla česká reakce
  na předběžný audit
 • 00:00:41 Evropské komise,
 • 00:00:43 týkající se dotací pro firmu
  Agrofert?
 • 00:00:45 Veřejnost to neví.
 • 00:00:47 A nevědí to ani senátoři.
 • 00:00:49 Ti ostatně neznají ani text,
  který přišel z Bruselu,
 • 00:00:50 zdejší úřady jim ho nedaly.
 • 00:00:53 -Třetí duel se bude týkat sochy
  sovětského maršála Koněva
 • 00:00:56 v pražské Bubenči.
 • 00:00:58 Proč budí takové emoce
  a proč teď?
 • 00:01:00 Rozebereme.
 • 00:01:03 -A nakonec bude naším hostem
  Petr Jančárek,
 • 00:01:05 režisér, který připravuje film
  Tady Havel, slyšíte mě?
 • 00:01:08 Snímek o posledních třech letech
  života někdejšího prezidenta.
 • 00:01:11 Vítejte, začínáme!
 • 00:01:17 Ministr Plaga navrhne zrušení
  povinné maturity z matematiky,
 • 00:01:20 dnes o tom informoval
  školskou tripartitu.
 • 00:01:24 Už příští školní rok měla čekat
  gymnazisty a studenty lyceí,
 • 00:01:27 následně pak všechny odborné
  školy kromě uměleckých,
 • 00:01:30 sociálních a zdravotnických.
 • 00:01:32 Ministr se domnívá,
  že výuka není natolik kvalitní,
 • 00:01:35 aby byli všichni studenti
  dobře připravení.
 • 00:01:37 Úvahy o povinné závěrečné zkoušce
  z tohoto předmětu
 • 00:01:40 jsou podle něj reálné
  za 8 až 10 let.
 • 00:01:45 -Skutečně se musí začít
  od proměny výuky matematiky
 • 00:01:48 a nezačínat tím tvrdým trestem
  na konci,
 • 00:01:50 kdy budeme experimentovat
  na jedné
 • 00:01:54 nebo několika generacích
  studentů s tím,
 • 00:01:56 že si budemem myslet,
  že se matematiku naučí.
 • 00:01:59 -My jsme ochotni podpořit
  odložení třeba o 5 let,
 • 00:02:03 nicméně jsme velmi rádi,
 • 00:02:05 že můžeme pracovat
  na skutečných změnách.
 • 00:02:07 A je potřeba,
  jak jsem řekla,
 • 00:02:09 s tím začít okamžitě.
 • 00:02:11 Ministr taky sociálním partnerům
  potvrdil,
 • 00:02:14 že platy učitelů by příští rok
  měly růst o 10 procent,
 • 00:02:16 nepedagogickým pracovníkům
  pak o 7 procent.
 • 00:02:19 Odbory spokojené nejsou,
 • 00:02:20 původně požadovaly
  15 a 10 procent.
 • 00:02:23 O zvyšování výdělků proto chtějí
  ještě jednat
 • 00:02:26 se šéfkou financí a premiérem.
 • 00:02:31 -Pokud chceme opravdu,
  aby to bylo atraktivní,
 • 00:02:32 jak o tom i velmi často
  hovoří pan ministr,
 • 00:02:34 tak těch 10 procent
 • 00:02:36 je v podstatě jakési zasypávání
  těch dluhů z minula.
 • 00:02:42 Robert Plaga (ANO)
  ministr školství
 • 00:02:46 Renata Schejbalová
  ředitelka, Gymnázium Nad Štolou
 • 00:02:50 Dobrý večer.
 • 00:02:56 Co je pro vás maturita?
 • 00:03:01 -Maturita by měla být zkouškou,
 • 00:03:06 která ukončuje středoškolské
  vzdělání s maturitou.
 • 00:03:12 Měla by prověřit schopnosti
  a znalosti žáka,
 • 00:03:16 které nabyl během středoškolského
  studia.
 • 00:03:21 Když se podíváte na časovou dotaci
  od 1. třídy,
 • 00:03:26 je nedílnou součástí vzdělávání,
  ale nemyslím si,
 • 00:03:35 že musí být povinná maturita
  z matematiky pro všechny studenty.
 • 00:03:40 -Co se v poslední době v této
  oblasti změnilo?
 • 00:03:44 Je to koncepční rozhodnutí?
 • 00:03:49 -Moje rozhodnutí je podloženo daty
  a je koncepční.
 • 00:03:51 Naprosto uznávám,
 • 00:03:56 že z pohledu vnějšího pozorovatele
  ta situace,
 • 00:04:01 která se u nás mění téměř
  s každým ministrem,
 • 00:04:07 je velmi obtížně rozeznatelná
  a je nepřehledná pro studenty
 • 00:04:08 a jejich rodiče.
 • 00:04:15 Já jsem řekl, že se společně
  s šéfkou Cermatu podíváme
 • 00:04:20 na typy úloh, protože všichni se
  shodneme na tom,
 • 00:04:36 že cílem přece musí být
  matematika jako užitečná
 • 00:04:40 a v praxi využívaná znalost
  studentů.
 • 00:04:50 Před 4 lety jsme uzákonili
  povinnou maturitu z matematiky.
 • 00:04:57 -Došlo k určitým změnám.
 • 00:05:04 V roce 2016 se změnily učební plány
  odborných škol.
 • 00:05:10 To už jste seděl na ministerstvu
  v roli náměstka.
 • 00:05:15 -Když se podíváte,
 • 00:05:19 tak studie České školní inspekce
  říkají,
 • 00:05:30 že rámcové vzdělávací plány jsou
  přehlcené, nestíhá se procvičovat.
 • 00:05:37 Šetření, které jsme letos na jaře
  dělali s řediteli škol, ukazuje,
 • 00:05:41 že máme nedostatek pedagogů.
 • 00:05:51 Nejvíc chybějící aprobace jsou
  matematici a učitelé fyziky.
 • 00:06:00 Výuka se během 3 let diametrálně
  neproměnila.
 • 00:06:03 -Co je pro vás maturita?
 • 00:06:11 -Maturita má ověřit výsledky
  středního vzdělávání studentů.
 • 00:06:16 Podle našeho názoru by měla mít
  3 části,
 • 00:06:18 jak jsme se dohodli na jaře,
 • 00:06:24 kdy novela školského zákona byla
  v připomínkovém řízení.
 • 00:06:28 Pak měla jít do legislativní rady
  vlády a do vlády.
 • 00:06:31 To se pravděpodobně nestalo
 • 00:06:35 a na konci prázdnin jsme se
  dozvěděli,
 • 00:06:40 že maturita nebude vůbec
  a že bude za 8 až 10 let.
 • 00:06:45 Vy jste říkal, že maturita má být
  za 2 roky.
 • 00:06:49 Já bych vás trochu opravila.
 • 00:06:55 Má být pro studenty gymnázií
  v roce 2021.
 • 00:07:00 Mají se k ní přihlašovat
  na podzim příštího roku.
 • 00:07:05 Novela školského zákona ještě není
  ani v PS.
 • 00:07:13 Je zapotřebí vyrobit vyhlášku
  prováděcí
 • 00:07:22 a potom zavést novelu,
  kterou pan ministr zamýšlí.
 • 00:07:28 Já si myslím, že je na to málo
  času a je to nefér vůči studentům.
 • 00:07:39 Mě překvapuje, že rušíme maturitu
  v roce, kdy klesla neúspěšnost.
 • 00:07:48 Na jaře roku 2018 byla neúspěšnost
  u matematiky 22,3 %.
 • 00:07:53 Na jaře 2019 to bylo 15,5 %.
 • 00:07:59 Maturita z matematika má
  lepší výsledky.
 • 00:08:08 Proč se nezabýváme maturitou
  z německého jazyka,
 • 00:08:13 kde letos byla neúspěšnost
  přes 34 %.
 • 00:08:22 Cizí jazyk také bude povinný
  pro všechny.
 • 00:08:25 Může to být i němčina.
 • 00:08:33 -Ten žák asi ví, který jazyk si
  bude nebo nebude volit.
 • 00:08:39 Vy jste říkala, že možná jsme moc
  vstřícní k žákům.
 • 00:08:42 Co jste tím myslela?
 • 00:08:50 Že je školství nastavené tak,
  aby vyhovovalo žákům?
 • 00:08:54 -Dobří učitelé chtějí žáky něco
  naučit.
 • 00:08:57 V poslední době se razí teorie,
 • 00:09:00 že máme být vstřícní k žákům,
 • 00:09:03 že je nemáme moc stresovat,
 • 00:09:05 že je má škola bavit.
 • 00:09:10 To není špatně, ale vás všechno
  baví v práci?
 • 00:09:16 Mě nebaví například vyplňovat
  ministerské tabulky.
 • 00:09:21 Nás taky ve škole nebavily
  všechny předměty.
 • 00:09:26 -Já jsem byl generace,
 • 00:09:31 která povinnou maturitu z mate-
  matiky neměla.
 • 00:09:37 -Ani já, studovala jsem
  humanitní obor.
 • 00:09:46 Obhajuju maturitu z matematiky,
  ač jsem češtinářka.
 • 00:09:50 Moc se mi nelíbí,
  že pan ministr říká,
 • 00:09:57 že se matematika vyučuje špatně,
  protože to dehonestuje učitele.
 • 00:10:03 Děti by také měly být motivované
  a měly by chtít.
 • 00:10:11 -To je motivace v tom,
  že budou vědět,
 • 00:10:17 že je čeká maturita z matematiky,
  tak se ji budou muset učit?
 • 00:10:25 -Ano, byl by to jeden z momentů,
  který by je donutil víc pracovat.
 • 00:10:30 Někteří studenti nemají
  pracovní návyky.
 • 00:10:44 -Já mám maturitu z matematiky
 • 00:10:48 a navrhuji,
  aby byla pouze volitelná.
 • 00:10:55 Já jsem nedehonestoval
  české učitele matematiky.
 • 00:11:01 Já jsem přiznal díl viny
  ministerstva školství.
 • 00:11:09 Rámcové programy jsou naše
  odpovědnost a musí se upravit.
 • 00:11:17 Máme nedostatek učitelů matematiky
  a fyziky.
 • 00:11:25 Není možné všem žákům zaručit
  řádný přístup k výuce matematiky.
 • 00:11:36 Studenti gymnázií mají extrémně
  nízkou neúspěšnost u maturit.
 • 00:11:40 Tam ta volba v mých očích je
  v tom,
 • 00:11:48 že znám spoustu studentů a škol,
  které jsou humanitně zaměřeny,
 • 00:12:02 matematiku se učí, ale proč by
  z ní měl dělat maturitní zkoušku.
 • 00:12:06 Pokud chceme po státní maturitě,
 • 00:12:11 aby nastavila aspoň nějakou úroveň
  znalostí žáků,
 • 00:12:15 tak nejde s tím testem takto hýbat.
 • 00:12:21 -Za 3 roky není možné změnit systém.
 • 00:12:28 Za jak dlouho budou čeští studenti
  připraveni na to,
 • 00:12:34 aby dělali povinnou maturitu
  z matematiky?
 • 00:12:42 -Každé opatření ve školství má
  obrovskou setrvačnost.
 • 00:12:49 Myslím si, že proměna může být
  v řádu 8 až 10 let.
 • 00:12:54 -Před 3 nebo 4 lety jste řekla,
 • 00:12:59 že nevěříte, že by povinná maturita
  z matematiky byla.
 • 00:13:07 Měla jste vizi,
  která se naplňuje.
 • 00:13:14 -Já se domnívám, že povinná
  maturita z matematiky nebude nikdy
 • 00:13:20 Možná přijde další politik,
  který rozhodne,
 • 00:13:24 že to nebude za těch pár let.
 • 00:13:31 Když už se maturita dostane
  do zákona,
 • 00:13:34 tak se zruší nebo odloží.
 • 00:13:40 Jsem přesvědčena, že maturita
  z matematiky nebude nikdy.
 • 00:13:50 Maturity jsou za námi.
 • 00:13:52 A co máme před sebou?
 • 00:13:54 Znovu jednala senátní komise
  pro vyhodnocení evropských auditů
 • 00:13:56 týkajících se premiéra.
 • 00:13:59 O čem,
  to se zeptáme přímo jejich členů.
 • 00:14:01 Dělníci večer rozebrali lešení
  u sochy maršála Koněva.
 • 00:14:05 Co bude s pomníkem dál,
  řekne starosta Prahy 6.
 • 00:14:09 A v závěru vás pozveme
  do kina,
 • 00:14:11 třeba na dokument
  o Václavu Havlovi.
 • 00:14:13 Sledujete Události,
  komentáře.
 • 00:14:18 Premiér Andrej Babiš
  se druhý den své návštěvy Turecka
 • 00:14:21 sešel s tamním prezidentem
  Erdoganem.
 • 00:14:24 Mluvili hlavně o ekonomice
  a migraci,
 • 00:14:27 ale taky o případu
  dvou v Turecku vězněných krajanů.
 • 00:14:30 Podle předsedy vlády dostalo
  Česko nabídku
 • 00:14:34 převzít aktiva projektu
  Adularya,
 • 00:14:36 který zahrnuje nedokončenou
  hnědouhelnou elektrárnu.
 • 00:14:41 Bouře Dorian zeslábla
  na hurikán druhé kategorie.
 • 00:14:43 Pořád ale zůstává
  velmi nebezpečná.
 • 00:14:46 Na Bahamách za sebou nechala
  nejmíň 5 mrtvých
 • 00:14:49 a větší počet zraněných.
 • 00:14:51 V noci na středu se přiblíží
  k východnímu pobřeží Floridy.
 • 00:14:57 Ministryně spravedlnosti nerozumí
  postupu státních zástupců
 • 00:15:00 v kauze Čapí hnízdo.
 • 00:15:01 Podle ní vždycky platilo,
 • 00:15:04 že rozhodnutí v podobně
  sledovaných případech
 • 00:15:06 se zveřejňovala,
 • 00:15:07 až když byla odsouhlasená
  a prokonzultovaná.
 • 00:15:10 Žalobcům chce jejich,
  podle ní rozpačitý,
 • 00:15:12 postup vytknout
  na říjnové poradě.
 • 00:15:19 Znovu se sešla senátní komise
  pro vyhodnocení evropských auditů,
 • 00:15:22 které se týkají premiéra.
 • 00:15:24 Požádala EU,
  aby jí dokumenty poskytla,
 • 00:15:26 protože od českých úřadů
  je nedostala.
 • 00:15:29 Spisy se zabývají dotacemi
  pro Agrofert
 • 00:15:31 a možným střetem zájmů
  Andreje Babiše.
 • 00:15:35 O systému kontrol mluvili
  senátoři se šéfem NKÚ.
 • 00:15:38 Podle něj vláda přestala
  projednávat opatření ministerstev
 • 00:15:41 k závěrům tohoto úřadu.
 • 00:15:44 Přímo subvencemi pro Agrofert
  se ale kontroloři
 • 00:15:46 v posledním roce nezabývali.
 • 00:15:49 -Není to proto,
 • 00:15:53 že bychom se vyhýbali
  bývalým firmám pana premiéra,
 • 00:15:55 ale je to spíš proto,
 • 00:15:58 že když je někde kontrola
  nějakého jiného orgánu,
 • 00:16:01 tak my už ty věci
  neposuzujeme.
 • 00:16:06 Zdeněk Nytra (ODS)
 • 00:16:08 předseda senátní Dočasné komise
  Senátu k návrhům auditních zpráv
 • 00:16:12 Ladislav Václavec (nestr. za ANO)
 • 00:16:16 místopředseda Dočasné komise
  Senátu k návrhům auditních zpráv
 • 00:16:18 Dobrý večer.
 • 00:16:28 Nakolik frustrující je práce
  v komisi?
 • 00:16:33 -Ne že by nic nepřicházelo.
 • 00:16:36 Já osobně budu mluvit za sebe.
 • 00:16:50 Připadá mi to komičtější,
 • 00:16:52 že se dohadujeme,
 • 00:17:01 jestli nám ministerstvo může
  podklady poskytnout nebo ne.
 • 00:17:24 Pro mě i kolegy byla prospěšná
  účast prezidenta NKÚ.
 • 00:17:30 -Máte víc informací než nadšený
  konzument médií?
 • 00:17:41 -Jsou dostupné z různých veřejných
  i neveřejných zdrojů.
 • 00:17:49 Ne že by úplně něco,
 • 00:17:51 co není zveřejněno,
 • 00:17:55 ale máme k dispozici různé právní
  posudky,
 • 00:18:01 rozhodnutí úředníků Středočeského
  kraje,
 • 00:18:06 kde je citována spousta věcí,
  takže i z toho se dá vycházet.
 • 00:18:16 -Není toto trochu na hranici
  ne úplně vstřícného přístupu
 • 00:18:19 k 2. komoře parlamentu?
 • 00:18:25 -Nemyslím si, že by to byl
  nevstřícný přístup.
 • 00:18:30 Sama zpráva je předběžná, důvěrná.
 • 00:18:33 Na zprávě je napsáno,
 • 00:18:36 že se může podstatně změnit,
 • 00:18:41 až se k ní vyjádří
  příslušné orgány.
 • 00:18:44 To odpovídá charakteru té zprávy.
 • 00:18:52 -To se stalo podle toho,
  co říká ministryně Dostálová.
 • 00:18:58 Proč z politického hlediska
  nepřijít a neříci veřejně
 • 00:19:01 vlastní postoj ke zprávě?
 • 00:19:04 -Paní ministryně psala,
 • 00:19:09 že se ke zprávě zatím detailně
  vyjadřovat nebude.
 • 00:19:11 Já bych to respektoval
 • 00:19:20 -Věříte, že vyvraceli každou větu,
  která je v té zprávě?
 • 00:19:26 -Já si nemyslím,
  že vyvraceli každou větu.
 • 00:19:32 Ta zpráva obsahuje množství
  faktických chyb.
 • 00:19:38 -Dneska byl na slyšení prezident
  NKÚ Kala.
 • 00:19:43 Nezabývali se přímo
  tímto šetřením.
 • 00:19:47 Proč tam byl?
  Bylo to přínosné?
 • 00:19:52 -Je tlak, aby nebyla duplicita
  kontrol.
 • 00:20:05 On si pro nás připravil
  takové shrnutí z kontrolu NKÚ.
 • 00:20:10 On nemůže zabíhat
  do konkrétních kauz.
 • 00:20:14 Jeho poznatky byly inspirující.
 • 00:20:18 Mě to navedlo v budoucnu,
 • 00:20:23 když se bude chýlit práce komise
  k závěru,
 • 00:20:32 že se budeme domlouvat jak dál
  v kontrolní činnosti
 • 00:20:39 směrem dál k evropským projektům,
  aby se čerpání dotací zlepšilo.
 • 00:20:49 -Kdyby se dočasná komise nestala
  dočasnou...
 • 00:20:53 -Byl by to jeden ze závěrů komise,
 • 00:21:00 který má být k 31. lednu
  příštího roku,
 • 00:21:03 a že by bylo doporučení NKÚ.
 • 00:21:07 Je to jenom doporučení.
 • 00:21:14 Prezidium NKÚ zváží,
  zda vyhoví či nikoliv.
 • 00:21:21 -Co by mělo být výsledkem práce
  komise?
 • 00:21:26 -Komise pracuje ve 3 oblastech.
 • 00:21:32 Má se vyjádřit k předběžné zprávě,
  která byla v médiích zveřejněna.
 • 00:21:38 Bylo uvedeno, že se hrubě porušují
  práva občanů.
 • 00:21:42 To je ta vlastní zpráva.
 • 00:21:47 Druhá je oblast střetu zájmů pana
  Babiše.
 • 00:21:51 Mají se odhalit systémové chyby
 • 00:21:53 u řídicích orgánů.
 • 00:22:00 U předběžné zprávy práce komise je
  hodně paralyzována do doby,
 • 00:22:07 než dotčené orgány napíšou
  připomínky k auditní zprávě.
 • 00:22:15 Tam bych práci komise přerušil,
  protože tam nemáme nyní co dělat.
 • 00:22:21 Je velmi zajímavé vyjádření
  generálního ředitele
 • 00:22:27 Státního intervenčního fondu,
  který řekl,
 • 00:22:37 že dle jejich právního výkladu pan
  premiér nebyl ve střetu zájmů.
 • 00:22:42 Třetí oblasti se dnes dotkl
  prezident NKÚ.
 • 00:22:48 To je oblast pochybení
  v různých řídicích orgánech
 • 00:22:50 dotačních titulů.
 • 00:22:55 Ta práce tam je,
  protože se ukazuje,
 • 00:22:59 že jsou tam systémové chyby.
 • 00:23:06 Prezident NKÚ řekl, že nejde
  dohledat auditní stopa.
 • 00:23:14 To mě znepokojuje,
  protože si myslím,
 • 00:23:19 že za každé rozhodnutí musí být
  někdo zodpovědný.
 • 00:23:24 -Předseda PS mluvil o porušení
  ústavy.
 • 00:23:31 Vnímáte to taky tak,
  že porušujete ústavu?
 • 00:23:35 -Ne, tak to určitě nevnímám.
 • 00:23:38 Neslyšel jsem to.
 • 00:23:45 -Byla ustavena komise a Senát nemá
  co vyšetřovat.
 • 00:23:48 -To jsem neslyšel.
 • 00:23:55 -Požadujete účast K. Dostálové.
  Co si od toho slibujete?
 • 00:23:59 -Pozveme ji na zasedání.
 • 00:24:06 Nemůžeme na rozdíl od PS někoho
  předvolávat.
 • 00:24:09 Paní ministryně deklarovala,
 • 00:24:13 že odpověď české strany nám
  neposkytne.
 • 00:24:16 Přesto ji chci pozvat a požádat,
 • 00:24:19 aby nám rámcově sdělila obsah.
 • 00:24:23 Rozporovali téměř každou větu.
 • 00:24:29 Nemyslím si,
  že je to skutečný stav věci.
 • 00:24:37 Dnes nás pan prezident NKÚ rámcově
  seznámil se závěry kontrol.
 • 00:24:43 -Dokdy budou závěry komise
  k dispozici?
 • 00:24:54 -Myslím si, že to bude v lednu
  až v únoru příštího roku.
 • 00:25:01 Pokračujeme dál.
 • 00:25:04 Tu zakrytý, tu odhalený,
  vášně ale budí stále.
 • 00:25:08 Pomník maršála Koněva
  v Praze Bubenči.
 • 00:25:10 Už za chvíli řekneme proč.
 • 00:25:12 A v závěru přivítáme režiséra
  Petra Jančárka,
 • 00:25:14 který dokončuje dokument
  o Václavu Havlovi.
 • 00:25:17 Ještě před tím
  ale do Velké Británie.
 • 00:25:24 Tamní zákonodárci budou
  ještě dnes večer rozhodovat,
 • 00:25:26 jestli do zítřejšího programu
  zařadí zákon
 • 00:25:28 proti brexitu bez dohody.
 • 00:25:31 Vláda Borise Johnsona
  v Dolní sněmovně
 • 00:25:33 ztratila většinu.
 • 00:25:35 Konzervativní stranu opustil
  poslanec Philip Lee,
 • 00:25:38 který přešel k liberálním
  demokratům.
 • 00:25:40 A podrobnosti už od londýnského
  zpravodaje Bohumila Vostala.
 • 00:25:44 Nakolik komplikuje
  onen jeden přeběhlík
 • 00:25:48 Borisu Johnsonovi jeho plány?
 • 00:26:03 -Vláda, která nemá většinu, nemůže
  plnit svůj úkol, tedy vládnout,
 • 00:26:05 a to zvlášť za situace,
 • 00:26:17 kdy víc než 3 roky od referenda
  nebyl nalezen způsob odchodu z EU.
 • 00:26:23 Vypadá to, že se tady schyluje
  k předčasným volbám.
 • 00:26:27 Uvidíme, zda poslanci schválí,
 • 00:26:34 že budou ve středu hlasovat
  o novém zákonu.
 • 00:26:40 Naděje, že zítra by se vše mohlo
  změnit
 • 00:26:49 a že by labourističtí poslanci se
  mohli přidat na stranu vlády.
 • 00:26:55 17 labouristických poslanců
  požadují,
 • 00:27:03 aby se vrátila třikrát odmítnutá
  dohoda T. Mayové zpět.
 • 00:27:06 -Johnson poslancům řekl,
  že se šance na brexitovou dohodu
 • 00:27:08 s Evropskou unií zvýšily.
 • 00:27:10 Jaké změny v textu chce prosadit
  a je to ještě vůbec reálné?
 • 00:27:20 -Vypadá to, že B. Johnson chce,
 • 00:27:26 aby z brexitové dohody zmizela
  irská pojistka,
 • 00:27:31 kterou považuje za nedemokratickou,
 • 00:27:35 přestože ji vyjednala T. Mayová.
 • 00:27:38 Z Bruselu slyšíme,
 • 00:27:44 že hlavní vyjednavač Barnier měl
  říci,
 • 00:27:53 že britská vláda zatím nepřišla
  s žádnými alternativními návrhy,
 • 00:27:58 jak pozměnit irskou pojistku.
 • 00:28:06 Televize Sky News tvrdí,
 • 00:28:12 že vyjednávací tým B. Johnsona má
  24 členů.
 • 00:28:19 -Pokud poslanci schválí zákon
  proti brexitu bez dohody,
 • 00:28:21 jaké možnosti premiérovi
  zůstávají?
 • 00:28:34 -Já se spolehnu na aktuální
  průzkum,
 • 00:28:39 na předvolební šance jednotlivých
  stran.
 • 00:28:44 Konzervativci by dostali 34 %,
  Corbyn 25 %.
 • 00:28:49 Třetí by byli liberální demokraté
  s 18 %.
 • 00:28:59 Čtvrtá Strana pro brexit 13 %,
  pátí skotští nacionalisté s 5 %.-
 • 00:29:04 I když vede B. Johnson,
 • 00:29:10 není jisté, že by v předčasných
  volbách získal jasnou většinu.
 • 00:29:16 I kdyby B. Johnson přišel s tím,
  že chce předčasné volby,
 • 00:29:25 potřebuje podporu dvou třetinu
  poslanců.
 • 00:29:30 Řemeslníci odstranili lešení
 • 00:29:32 u kontroverzního památníku
  v Dejvicích.
 • 00:29:34 Na popud vedení Prahy 6.
 • 00:29:35 To nechalo sochu
  sovětského maršála Koněva
 • 00:29:37 zakrýt konstrukcí
  a plachtou v pátek,
 • 00:29:38 jak říká,
  aby zabránilo jejímu ničení.
 • 00:29:40 Od té doby bylo na místě rušno,
  policisti evidují 8 incidentů.
 • 00:29:47 Ondřej Kolář (TOP 09)
  starosta Prahy 6
 • 00:29:52 Jaroslav Foldyna (ČSSD)
  poslanec
 • 00:29:54 Dobrý večer.
 • 00:30:09 Nakolik je spor o sochu Koněva
  sporem o Koněva?
 • 00:30:12 -Je to tak půl napůl.
 • 00:30:20 U někoho může převažovat to první,
  u někoho to druhé.
 • 00:30:27 Koněv vždy v Bubenči budil
  kontroverze.
 • 00:30:32 Poté co se tam odehrává
  v posledních týdnech,
 • 00:30:41 přichází otázka, zda to není něco,
  co rozděluje společnost.
 • 00:30:47 -Proč 30 let po revoluci?
 • 00:30:53 -To já nevím.
 • 00:30:56 Obávám se, že nejsem ten,
 • 00:31:03 kdo by mohl odpovídat
  na tyto otázky.
 • 00:31:10 -Vyhrotilo se to
  v posledních dnech
 • 00:31:13 po umístění vysvětlujících nápisů.
 • 00:31:19 Ruská ambasáda k tomu vydala
  vyjádření.
 • 00:31:25 -Vy jste se ptal na to,
 • 00:31:29 jaký to může mít význam 30 let
  poté.
 • 00:31:34 30 let poté vyplouvají na povrch
  různé síly a tendence,
 • 00:31:42 které spojuje takový zvláštní...
 • 00:31:54 Někteří lidé se snaží 30 let poté
  dokázat,
 • 00:31:56 že ta země je jejich.
 • 00:32:12 -Je ten spor o sochu
 • 00:32:15 nebo je to spor o směřování ČR?
 • 00:32:19 -Já jsem se musel smát,
 • 00:32:24 když jsem poslouchal odpovědi
  starosty z Prahy 6.
 • 00:32:27 Ten spor někdo musel vygradovat
 • 00:32:29 a vygradovali ho lidé,
 • 00:32:36 kteří jsou vandalové,
  poničením sochy
 • 00:32:42 a vygradoval ho pan starosta
  neschopností problém vyřešit,
 • 00:32:46 aby socha nebyla ničena,
  a způsobem,
 • 00:32:50 který vyvolal to, co vyvolal.
 • 00:32:56 Já si myslím, že společnost
  v této chvíli,
 • 00:33:06 když se hledá nějaký nepřítel,
  vymyslelo se Rusko.
 • 00:33:17 V této chvíli jsou daleko jiné
  problémy a větší.
 • 00:33:30 Vypadá to, že by se řešením
  tohoto problému měla
 • 00:33:34 odvést pozornost od jiných
  problémů.
 • 00:33:43 30 let po listopadu 1989 nevím,
  kdo probudil tyto věci.
 • 00:33:56 My jsme byli národ určený
  k likvidaci německým nacismem.
 • 00:34:02 Kdyby maršál Koněv nevelel vojákům,
 • 00:34:07 kteří položili životy za naši
  svobodu,
 • 00:34:12 neměli bychom dnes proti čemu
  protestovat.
 • 00:34:17 Já vůbec nevím,
  co je větším zlem.
 • 00:34:20 O jakém zlu tady mluvíme.
 • 00:34:28 370 000 Čechoslováků zemřelo
  během 2. světové války.
 • 00:34:36 Tento člověk nás osvobodil
 • 00:34:42 a my tady diskutujeme v tuto
  chvíli o Putinovi atd.
 • 00:34:57 -Znovu opakuji otázku.
 • 00:35:03 Vnímáte, že pro část lidí může být
  maršál Koněv někým,
 • 00:35:06 kdo přinesl jiné zlo?
 • 00:35:17 -Rozhodující je, kolik je ztrát
  ve válkách.
 • 00:35:22 Jestliže Československo mělo
  370 000 obětí,
 • 00:35:25 tak tady je větší zlo.
 • 00:35:32 Kdo nás stavěl do plynových komor?
 • 00:35:39 Honil nás někdo
  do koncentračních táborů?
 • 00:35:47 -Ano, byly tady
  koncentrační tábory.
 • 00:35:56 -Nebyli lidé mučeni způsobem,
 • 00:35:59 jakým to dělalo nacistické Německo.
 • 00:36:09 Dneska se na to dívají synové
  nebo vnuci vojáků
 • 00:36:13 a musejí se divit,
  jak se chováme.
 • 00:36:20 -Není ten postup trochu chaotický
  ze strany městské části?
 • 00:36:27 Ambasádo, odvezte si ho, postavíme
  lešení, zakryjeme ho.
 • 00:36:30 Není lešení.
 • 00:36:34 -Může to působit chaoticky.
 • 00:36:39 Oslovovali jsme se opakovaně
  s ambasádou,
 • 00:36:44 protože jsme chtěli situaci
  pomníku řešit.
 • 00:36:47 Vážíme si odkazu Rudé armády.
 • 00:37:02 Rusové nás stále obviňují
  z falšování dějin,
 • 00:37:04 což já stále odmítám.
 • 00:37:15 Vždycky jsem říkal, že si vážím
  obětí, které Rudá armáda přinesla.
 • 00:37:17 Byl bych velmi rád,
 • 00:37:28 kdyby řešením té situace bylo to,
 • 00:37:33 že by sochu maršála Koněva,
  který je kontroverzní,
 • 00:37:41 mohl nahradit pomník těm,
  kteří zde položili život,
 • 00:37:47 řadových vojáků, kteří absolvovali
  ty boje,
 • 00:37:54 kteří přinesli Čechoslovákům
  svobodu.
 • 00:38:01 -Bylo by toto pro vás
  přijatelné řešení?
 • 00:38:11 Nahradit pomník maršála Koněva
  pomníkem těch,
 • 00:38:15 kteří zde položili své životy?
 • 00:38:24 -Vojáky vždy reprezentují
  vojevůdci.
 • 00:38:33 Domnívám se,
  že toto je hra na slovíčka.
 • 00:38:50 Socha byla postavena jako výraz
  vděku za osvobození Československa.
 • 00:39:03 Národům je potřeba vzít symboly,
  s kterými se ztotožňují,
 • 00:39:09 a nahradit je symboly,
  které jsou nám nepříjemné.
 • 00:39:21 Jsem přesvědčen, že se sochami se
  dá bojovat jinak než s živými.
 • 00:39:27 Sochy reprezentují symbol
  osvobození Československa.
 • 00:39:30 Kdybychom udělali anketu,
 • 00:39:37 vyhraje názor, který obhajuje,
  aby tam pomník zůstal.
 • 00:39:47 Není to pomník jen Prahy jako
  takové, ale symbolem Čechoslováků.
 • 00:39:55 Kdyby někdo každý den přišel
  a nastříkal dveře radnice
 • 00:40:01 Prahy 6, tak do týdne by to bylo
  vyřešené.
 • 00:40:06 Divím, se že to není vyřešené
  u této sochy.
 • 00:40:10 -Obrátíte se na obyvatele?
 • 00:40:14 Budete chtít referendum?
 • 00:40:17 -Můj návrh je jasný.
 • 00:40:23 Pojďme znovu otevřít debatu
  a bavit se,
 • 00:40:31 jestli není na místě nahradit
  pomník maršála Koněva
 • 00:40:34 pomníkem osvoboditelům.
 • 00:40:46 Pokud se podaří postavit v Praze 6
  pomník lidem,
 • 00:40:52 kteří osvobodili Prahu
  od nacismu,
 • 00:40:57 nemůže být řeč o přepisování dějin.
 • 00:41:02 Oslovilo nás hodně lidí
  a institucí,
 • 00:41:05 kteří mají o sochu zájem.
 • 00:41:12 Neoficiálně jsem oslovil
  Vojenský historický ústav.
 • 00:41:17 Vše se bude odvíjet od debaty
  12. září.
 • 00:41:23 -Ta socha by měla zůstat na místě?
 • 00:41:26 -Ano, měla by zůstat na místě.
 • 00:41:35 Dění kolem sochy sovětského maršála
  jsme probrali.
 • 00:41:40 Ještě stále nekončíme.
 • 00:41:42 Do kin míří 2 filmy,
 • 00:41:44 které by neměly uniknout
  pozornosti.
 • 00:41:46 Nabarvené ptáče
  režiséra Václava Marhoula
 • 00:41:49 mělo dnes premiéru
  na festivalu v Benátkách.
 • 00:41:51 A unikátní dokument
  s názvem Tady Havel, slyšíte mě?
 • 00:41:55 dokončuje Petr Jančárek.
 • 00:41:57 Už za chvíli nám přímo tady
  ve studiu řekne,
 • 00:41:59 co všechno při natáčení zažil,
  s čím se potýkal.
 • 00:42:02 Teď krátký přehled zpráv.
 • 00:42:07 Spor o výši platů
  státních zaměstnanců.
 • 00:42:10 Ministryně práce Jana Maláčová
  chce navýšení o víc než 5 %,
 • 00:42:13 odbory o 8 %,
  ministryně financí o 3 %.
 • 00:42:17 Alena Schillerová ale navrhuje
  i jinou možnost.
 • 00:42:19 Přidat všem pevnou částku,
  například 1 500 korun.
 • 00:42:25 Monika Jankovská,
  státní tajemnice
 • 00:42:27 slovenského ministerstva
  spravedlnosti, rezignovala.
 • 00:42:30 Čelila tlaku kvůli možným kontaktům
  s Marianem Kočnerem.
 • 00:42:32 Kontroverzní podnikatel
  je ve vazbě v souvislosti
 • 00:42:35 s vraždou novináře Jána Kuciaka
  a jeho snoubenky Martiny Kušnírové.
 • 00:42:42 Česká kandidátka na eurokomisařku
  Věra Jourová dostala
 • 00:42:45 podle serveru Politico nabídku,
 • 00:42:47 aby v komisi dohlížela
  na dodržování zásad právního státu.
 • 00:42:52 Premiér Babiš už včera
  pro ČT uvedl,
 • 00:42:54 že Jourová by se mohla stát
  i místopředsedkyní komise.
 • 00:43:03 O Nabarveném ptáčeti začají
  psát první recenzenti.
 • 00:43:06 Dramatický snímek Václava Marhoula
  měl navečer světovou premiéru
 • 00:43:09 na benátském filmovém festivalu.
 • 00:43:12 Publiku i novinářům ho přijeli
  představit herci Udo Kier,
 • 00:43:15 Stellan Skarsgard, Julian Sands
 • 00:43:18 nebo dvanáctiletý představitel
  hlavní role Petr Kotlár.
 • 00:43:22 Před festivalovým palácem
  je Martin Rachmann.
 • 00:43:26 Jaká hodnocení tedy znějí?
 • 00:43:35 -Velmi, velmi kladná.
 • 00:43:38 Až do začátku
  dnešní slavnostní projekce
 • 00:43:42 platilo embargo zakazující
  publikovat jakoukoliv recenzi.
 • 00:43:48 Ale už po osmnácté hodině
  třeba Xan Brooks z deníku Guardien
 • 00:43:53 dává filmu pět z pěti hvězdiček,
  tedy maximální počet.
 • 00:44:21 Recenzent prestižního filmového
  časopisu Variety Guy Lodge
 • 00:44:25 jde ještě dál.
 • 00:44:27 Na svém Twitteru napsal,
  že by ho nepřekvapilo,
 • 00:44:34 kdyby Nabarvené ptáče Benátky
  vyhrálo a získalo Zlatého lva.
 • 00:44:43 Loňským vítězem je mexický snímek
  Roma.
 • 00:44:47 -A jak po slavnostní premiéře
  reagovalo publikum?
 • 00:44:55 -8,5 minuty trvají závěrečné
  titulky,
 • 00:45:01 které doprovází skladba nazpívaná
  Jitkou Čvančarovou.
 • 00:45:05 8,5 minuty trval potlesk vestoje.
 • 00:45:09 Ten ohlas diváků je jasný.
 • 00:45:14 Tleskalo se i včera na první
  novinářské projekci
 • 00:45:20 pro novináře a filmové
  profesionály.
 • 00:45:25 Nebyl to potlesk tak bouřlivý
  a nadšený jako dnes.
 • 00:45:28 -A ještě tvoje hodnocení
  Nabarveného ptáčete.
 • 00:45:32 -Já se do kina na tento film
  těšil poslední dva roky,
 • 00:45:37 tedy dobu, po kterou ho Václav
  Marhoul natáčel a dokončoval.
 • 00:45:41 A dostal jsem to,
  co jsem čekal.
 • 00:45:45 Úchvatné obrazy kameramana
  Vladimíra Smutného,
 • 00:45:52 maximálně uvěřitelné výkony herců
  a příběh,
 • 00:45:56 který děsí svojí aktuálností.
 • 00:46:01 Mnohokrát během projekce
  mi před očima
 • 00:46:07 naskakovaly záběry ze Sýrie,
 • 00:46:10 obrázky dětských uprchlíků
  ve Středozemním moři.
 • 00:47:32 Ukázka z připravovaného filmu
 • 00:47:34 o životě prezidenta Václava Havla
  poté, co už nebyl prezidentem.
 • 00:47:37 Snímek se jmenuje
  Tady Havel, slyšíte mě?
 • 00:47:40 a jeho režisér je teď tady
  s námi ve studiu.
 • 00:47:43 Petr Jančárek.
  Dobrý večer.
 • 00:47:50 V. Havel vám zavolal s nabídkou,
 • 00:47:54 jestli byste o něm nechtěl točit
  film.
 • 00:48:00 -Já jsem pro V. Havla a jeho
  kancelář pracoval
 • 00:48:03 už několik let předtím.
 • 00:48:12 Vyplynulo to po jednom projektu
  z federálního období.
 • 00:48:18 Jednou se stalo, že si mě posadil
  v kanceláři ke stolu a zeptal se,
 • 00:48:24 jestli bych nechtěl točit zbytek
  jeho života.
 • 00:48:30 Řekl jsem ano a nerozmýšlel jsem
  se ani půl vteřiny.
 • 00:48:38 - Byla to nekonečná jízda?
 • 00:48:41 -Pro mě ano.
 • 00:48:48 Stane se vám jednou za život,
  že vás taková osobnost osloví.
 • 00:48:50 Znamená to nějakou důvěru.
 • 00:48:56 -Jak moc se tam praly ty 2 věci?
 • 00:48:58 Je to velká osobnost.
 • 00:49:03 Pokud chcete být tomu člověku co
  nejblíž,
 • 00:49:11 chcete zanechat co nejmenší stopu,
  mít co nejmenší štáb.
 • 00:49:20 -Dělal jsem to s pomocí lidí
  z jeho kanceláře včetně ochranky,
 • 00:49:25 která pomáhala, dál už to pak
  nešlo takhle dělat.
 • 00:49:30 Měl jsem asistentku, která dělala
  produkci, zvuk.
 • 00:49:38 -Proč tento název?
 • 00:49:47 -Jediná chyba je, že jsem ten
  název nevymyslel já.
 • 00:49:53 Je to odkaz na jeden ze záběrů,
  které jsem natočil při tom,
 • 00:49:58 když pan Havel dělal film
  Odcházení.
 • 00:50:02 -Ten záběr tady máme k dispozici.
 • 00:50:04 -Tady Havel, tady Havel.
  Slyšíte mě? Slyšíte mě?
 • 00:50:08 Zdá se mi,
  že by bylo docela dobré,
 • 00:50:11 kdybych svou kariéru
  ukončil tím,
 • 00:50:15 že se naplní můj dětský sen
  a že zrežíruji film.
 • 00:50:33 -Pana Havla stále slyším
 • 00:50:37 a je to součástí naší kampaně.
 • 00:50:42 Ptáme se lidí,
  jestli ho slyší.
 • 00:50:51 -V. Havel je jedna z největších
  postav našich dějin.
 • 00:50:56 Kdo ho potkal osobně, potvrdí,
 • 00:50:59 že to byl člověk milý, vstřícný.
 • 00:51:08 Bude to člověk takový,
  jakého jste potkával?
 • 00:51:12 -Odcházel v roce 2011.
 • 00:51:17 To je docela dávno.
 • 00:51:23 Jsem rád, že přes nejrůznější
  peripetie ten odstup máme.
 • 00:51:27 Díky tomu odstupu se snad
  vyvarujeme tomu,
 • 00:51:32 že budeme dělat pomník naleštěný,
 • 00:51:36 ale že budeme mít šanci představit
  pana prezidenta
 • 00:51:39 jako osobu z masa a kostí.
 • 00:51:46 -Ve chvíli, kdy tady začíná žít
  tato legenda,
 • 00:51:52 vytrácí se z ní člověk,
  který v ní na začátku žil.
 • 00:51:59 -Obklopil jsem se lidmi,
 • 00:52:08 kteří pomohou v této cestě
  za demytizováním prezidenta Havla.
 • 00:52:14 Pomáhal mi v tom Martin Palouš,
  střihač Honza Turek.
 • 00:52:20 Pokusíme se o to, abychom
  nepostavili další pomník.
 • 00:52:26 -Jeho přátelé vzpomínají na to,
 • 00:52:35 nechat z Melantrichu zaznít
  2 hymny.
 • 00:52:43 Ukázal se Havel se smyslem
  pro dramatičnost.
 • 00:52:47 Měl tendenci režírovat svůj odkaz?
 • 00:52:53 -Tomu věřte, protože on byl
  režisér asi od narození.
 • 00:52:56 Režíroval úplně všechno.
 • 00:53:01 Kdo ho zažil na Hradě
  nebo kdo ho zná víc,
 • 00:53:05 věděl, že nenechal jediný detail
  bez pozornosti.
 • 00:53:12 On věděl, kde kdo má stát,
  jak má jít rychle.
 • 00:53:18 To se projevovalo ve všem.
 • 00:53:22 -Mluvil vám do záběrů?
 • 00:53:25 -Někdy to bylo příjemné,
 • 00:53:28 protože on pochopil,
 • 00:53:34 že já dělám mouchu na zdi
  s kamerou,
 • 00:53:39 ale nechci vstupovat do děje,
 • 00:53:45 takže nikdy do děje nevstoupil.
 • 00:53:53 Když jsem ho doprovázel
  do ÚVN
 • 00:53:56 při zdravotních komplikacích,
 • 00:54:02 tak jsem nechodil na vyšetření,
  ale byl jsem hodně blízko.
 • 00:54:08 -Prožíval vlastně trojí odcházení.
 • 00:54:18 Nakolik to odcházení v reálném
  životě kopírovalo
 • 00:54:22 to divadelně-filmové odcházení?
 • 00:54:30 -On se stále pozoroval
  a kontroloval.
 • 00:54:35 To byla možná jedna z věcí,
  proč svolil,
 • 00:54:39 aby kolem něj pořád byly objektivy.
 • 00:54:46 Přede mnou to byl P. Koutecký,
  fotografové atd.
 • 00:54:54 On používal kamery a objektivy
  jako určitý druh sebekontroly.
 • 00:55:00 V jeho případě nebyl rozdíl
  mezi veřejným a soukromým.
 • 00:55:03 Neměl co skrývat.
 • 00:55:13 -Ve filmu budou i dramatické chvíle
  kolem jeho onemocnění v New Yorku.
 • 00:55:17 Jak to byly těžké chvíle?
 • 00:55:23 -To bylo asi to nejkritičtější,
 • 00:55:26 co jsem kolem prezidenta zažil.
 • 00:55:31 Vědělo o tom asi 100 lidí
  v New Yorku.
 • 00:55:44 Přesto se podařilo zatajit,
  že prodělal mozkovou příhodu.
 • 00:55:58 Byl odvezen do nemocnice,
 • 00:56:01 kde bylo předem dohodnuto,
 • 00:56:05 že kdyby se něco stalo,
  tak tam pojede.
 • 00:56:08 Tam ho zachránili.
 • 00:56:23 -Tohle prodloužit
  a udělat z toho jednu plochu.
 • 00:56:26 Ale to se ukazuje
  bejt úplně zbytečný.
 • 00:56:35 -Co se vám vybaví,
  když vidíte tyto záběry?
 • 00:56:40 -Bylo to z přípravy filmu.
 • 00:56:46 Je to jedna z mála příležitostí,
  kdy můžete vidět Havla a sníh.
 • 00:56:53 -Možná v New Yorku trpěl víc
  než kde jinde.
 • 00:56:59 -Já jsem tam s ním byl v květnu,
  takže to tam nenastalo.
 • 00:57:02 Horší bylo, že mu nebylo dobře,
 • 00:57:06 že musel být asi 6 dní
  v nemocnici,
 • 00:57:09 odkud odešel předčasně.
 • 00:57:17 Nechal se odvézt na Times Square,
  protože toužil se tam podívat.
 • 00:57:29 -Kdybyste měl říci jeden příběh,
  který vám naskočí.
 • 00:57:34 -Asi tento nebo návštěvy
  na Hrádečku,
 • 00:57:38 kdy jsem ho viděl s jeho kolegy.
 • 00:57:41 Jak se probírám materiálem,
 • 00:57:48 tak nacházím zajímavé věci
  i třeba v událostech z kanceláře,
 • 00:57:54 kdy on nenápadným způsobem
  prosazoval svou.
 • 00:57:58 Dělal to naprosto elegantně
  a skvěle.
 • 00:58:05 Bylo příjemné tam chodit
  a být tam.
 • 00:58:12 Musím s vděkem vzpomenout
  na podporovatele.
 • 00:58:15 Těm jsme slíbili,
 • 00:58:19 že oni uvidí film jako první.
 • 00:58:25 V oficiální světové premiéře
  počkáme na rok 2020.
 • 00:58:32 To znamená možnost účasti
  na zahraničních festivalech,
 • 00:58:39 které vyžadují, aby film byl
  z roku,
 • 00:58:41 ve kterém jsou festivaly.
 • 00:58:50 -Děkuji za pozornost.
 • 00:58:55 UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE končí.
  Dobrou noc.
 • 00:59:01 Skryté titulky:
  Hana Bukovská a Věra Kotlínová

Související