iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
5. 2. 2014
22:00 na ČT24

1 2 3 4 5

4 hlasy
3084
zhlédnutí

Události, komentáře

Odchod Petra Lessyho — Omezení restitucí? — Kritika Vatikánu

56 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Události, komentáře

 • 00:00:00 UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE
 • 00:00:09 Po bouřlivých třech letech,
  kdy policii vedli
 • 00:00:14 postupně 4 policejní prezidenti
  a z toho jeden dokonce dvakrát,
 • 00:00:15 nastal stav nula.
 • 00:00:17 Policejní prezident
  oznámil po dohodě
 • 00:00:20 s ministrem vnitra rezignaci,
  předchozí policejní prezident
 • 00:00:22 oznámil, že policii
  už vést nechce
 • 00:00:24 a ministr oznámil
  vypsání výběrového řízení.
 • 00:00:26 Policie se tedy může začít
  věnovat věcem,
 • 00:00:27 kvůli kterým ji ČR má.
 • 00:00:29 Vítejte u pořadu
  Události, komentáře.
 • 00:00:34 Ministr vnitra Milan Chovanec
  se tedy dohodl s policejním
 • 00:00:37 prezidentem Petrem Lessym
  i jeho předchůdcem
 • 00:00:40 Martinem Červíčkem,
  že oba vyklidí pozice.
 • 00:00:43 Do čela sboru se postaví
  někdo 3.
 • 00:00:45 Červíček, kterého před měsícem
  odvolal tehdejší ministr
 • 00:00:47 v demisi Pecina,
  chce i přesto pokračovat
 • 00:00:49 v rozkladovém řízení a prokázat,
  že jeho odvolání
 • 00:00:51 byl nezákonný krok.
 • 00:00:54 Řešení nemá jasného poraženého
  ani jasného vítěze.
 • 00:01:01 Je největší umění odejít
  ve správný čas, já cítím,
 • 00:01:03 že ten správný čas nastal.
 • 00:01:07 Nebudu jakýmkoli způsobem
  usilovat o post
 • 00:01:09 policejního prezidenta.
 • 00:01:10 Sám Lessy skončí
  v čele policie 28. února.
 • 00:01:13 Dokud ministr vnitra nevybere
  nového šéfa policie,
 • 00:01:16 bude sbor řídit současný
  náměstek policejního
 • 00:01:18 prezidenta Tomáš Tuhý.
 • 00:01:20 Krize na policejním prezidiu
  trvala téměř půl roku.
 • 00:01:23 Lessy totiž začal o Červíčkovo
  křeslo usilovat už na podzim
 • 00:01:28 hned po očištění soudem.
 • 00:01:30 Tam čelil obžalobě z pomluvy.
 • 00:01:33 Do situace nakonec vstoupil
  tehdejší ministr Pecina.
 • 00:01:38 Prostě plukovník Lessy
  je zpátky ve funkci proto,
 • 00:01:39 že tak rozhodl nezávislý soud.
 • 00:01:41 Sám Červíček i po dnešku
  trvá na tom,
 • 00:01:48 aby jeho odvolání prozkoumala
  rozkladová komise ministra vnitra.
 • 00:01:50 Nemůže nastat nikdy situace,
  že jakýkoliv ministr vnitra
 • 00:01:53 může odvolat policejního
  prezidenta bez zákonného důvodu.
 • 00:01:57 Vcelku jasno je už o dalším osudu
  obou odcházejích.
 • 00:02:02 Lessy se stane
  policejním diplomatem.
 • 00:02:10 A priori je toto místo určeno
  pro vojenského přidělence v SR.
 • 00:02:12 A Červíček zřejmě zamíří
  do regionů.
 • 00:02:15 Já si ho dovedu představit
  ve funkci ředitele
 • 00:02:19 některého z krajů.
 • 00:02:21 Platově si ale pohorší
  Martin Červíček.
 • 00:02:24 Jako šéf některého
  z krajů může vydělat
 • 00:02:26 60-70 tisíc hrubého.
 • 00:02:29 Petr Lessy jako vojenský
  přidělenec na Slovensku
 • 00:02:32 až o 30 tisíc víc.
 • 00:02:34 Dnešní dohodu u ministra
  vnitra vítají odbory i politici.
 • 00:02:39 Doufám, že skončí období,
  kdy policejní prezidenti
 • 00:02:43 budou odcházení a dehonestováni
  čím dál tím víc.
 • 00:02:45 Končí fraška,
  kdy proti sobě byli postavení
 • 00:02:47 dva dobří policisté.
 • 00:02:50 Povedlo se to přivést
  do situace, která otvírá možnost
 • 00:02:52 vybírat nového policejního
  prezidenta.
 • 00:02:56 Ukázalo se,
  že situaci musí vyřešit
 • 00:02:57 policisté sami,
  tady oceňuji především
 • 00:03:03 přístup plukovníka Lessyho.
 • 00:03:05 Výsledek takzvané malé války
  mezi exministrem Pecinou
 • 00:03:07 a sesazeným policejním
  prezidentem Červíčkem
 • 00:03:09 bude známý na konci února,
  kdy rozhodne rozkladová
 • 00:03:10 komise ministerstva vnitra.
 • 00:03:14 Policejní prezident Petr Lessy,
  dobrý večer.
 • 00:03:17 Proč nechcete být
  policejním prezidentem?
 • 00:03:25 Já jsem to už říkal, myslím, že
  nastal správný čas.
 • 00:03:29 Měl jsem 3 hlavní důvody. První
  důvod byl,
 • 00:03:34 že jsem dosáhl svého úplného
  očištění a návratu do funkce
 • 00:03:42 policejního prezidenta, ze které
  jsem byl nezákonně odstraněn.
 • 00:03:47 2. důvod je, že cítím, že policie
  se potřebuje rozvíjet dál.
 • 00:03:54 Samozřejmě by to šlo i se mnou,
  ale je nutno přiznat,
 • 00:03:58 že jsou tu na útvarech drobné
  problémy,
 • 00:04:03 možná budou muset být řešeny i
  personálně.
 • 00:04:10 Ale jde o útvary, kdybych já je
  řešil, mohl bych být nařčen
 • 00:04:15 z pomsty, byť by byly důvody
  sebeobjektivnější.
 • 00:04:18 O jaké útvary jde?
 • 00:04:25 Nechci jmenovat, do konce měsíce
  to budu projednávat
 • 00:04:29 i s policejní ombudsmankou.
 • 00:04:34 Jsou to problémy, které se mohou
  promítat i do funkce
 • 00:04:39 a výslednosti těchto útvarů.
 • 00:04:46 Co to znamená, interpersonální
  vztahy?
 • 00:04:52 Jsou na útvarech dvě skupiny,
  které válčí proti sobě,
 • 00:04:55 to se projeví na pracovním výkonu.
 • 00:05:01 Pro vašeho nástupce tam bude pár
  rozhodnutí,
 • 00:05:05 zdali u útvarů nevyměnit vedení?
 • 00:05:11 I tak se to dá charakterizovat.
 • 00:05:16 A 3. důvod je umění odejít ve
  správnou chvíli, ta nastala.
 • 00:05:26 25. 1. uplynuly 3 roky mého
  prezidentování,
 • 00:05:31 zažil jsem 4 ministry vnitra a je
  čas předat veslo nástupci.
 • 00:05:34 ČT natáčela rozhovor
  s prezidentem ČR Milošem Zemanem,
 • 00:05:39 který se vyjádřil i k situaci
  na Policejním prezidiu.
 • 00:05:41 Pokud jde o veřejné
  výběrové řízení,
 • 00:05:45 osobně bych si přál,
  aby se ho účastnili
 • 00:05:51 oba policejní prezidenti
  a možná ještě někdo další.
 • 00:05:55 Ale samozřejmě budu respektovat,
  když se někdo odmítne
 • 00:05:58 výběrového řízení účastnit.
 • 00:06:00 Proč se nepřihlásíte
  do výběrového řízení
 • 00:06:05 na nového policejního prezidenta?
 • 00:06:14 Uvažoval byste o něčem takovém?
 • 00:06:20 Ne, myslím si, že 2x nevstoupíš do
  stejné řeky.
 • 00:06:22 To jste ale udělal.
 • 00:06:35 Situace je jiná, v mém případě byl
  obnoven stav, který byl zrušen.
 • 00:06:42 Nemám potřebu obhajovat pozici, do
  které jsem byl ustanoven
 • 00:06:48 po výběrovém řízení v roce 2011.
 • 00:06:55 Je to výsledek dohody s novým
  ministrem?
 • 00:07:02 Je to výsledek mého rozhodnutí,
  které jsem sděloval od podzimu.
 • 00:07:07 A také je to výsledek korektního
  jednání s ministrem Chovancem.
 • 00:07:12 Ještě jednou prezident ČR
  Miloš Zeman,
 • 00:07:14 tentokrát k dalšímu vývoji
  ve vedení Policie ČR.
 • 00:07:16 Preferoval bych
  kvalitu před rychlostí,
 • 00:07:21 protože ať z něj vzejde kdokoli,
  měl by to být dlouhodobý
 • 00:07:26 policejní prezident,
  který by neměl být obětí
 • 00:07:32 policejních tlaků.
 • 00:07:36 A ty tlaky nepochybně existují.
 • 00:07:39 Já to pokládám
  za neoprávněné zasahování
 • 00:07:43 do práce institucí,
  a policejní prezident
 • 00:07:46 by měl být osobností,
  která by se dokázala
 • 00:07:48 těmto tlakům bránit.
 • 00:07:50 Pod jakými je policie tlaky?
 • 00:07:58 Pod velkými tlaky.
 • 00:08:05 A já jsem za své působení v
  novodobé historii policie
 • 00:08:12 zažil ty nejhorší roky,
  charakterizované velkým úbytkem
 • 00:08:18 policistů a jejich ekonomického
  zajištění, celé policie.
 • 00:08:26 Roky 2011 a mé působení do srpna
  2012 byly roky velmi hektické.
 • 00:08:35 Jsem hrdý, že spolu s mým týmem a
  policií se to podařilo ustát,
 • 00:08:42 aniž by veřejnost pocítila snížení
  standardu bezpečnosti.
 • 00:08:50 A když prezident mluví o
  politických tlacích a lidech,
 • 00:08:54 kteří by jim neměli podléhat, víte,
  o čem mluví?
 • 00:09:00 Určitě ano, žádným tlakům jsem
  nikdy nepodléhal
 • 00:09:07 a nepodlehnu do 28. 2., do kdy
  budu ve funkci.
 • 00:09:14 Doufám, že i můj nástupce bude
  takovou osobností,
 • 00:09:17 aby to zvládl.
 • 00:09:23 Řekl jste, že jste po svém
  jmenování policejním prezidentem
 • 00:09:28 byl v nejhorším období policie.
 • 00:09:36 Co prezentovalo ty politické tlaky,
  že nedali peníze policii?
 • 00:09:46 Min. vnitra má vytvářet podmínky
  pro fungování policie,
 • 00:09:50 ty se během let výrazně zhoršovaly.
 • 00:09:55 Nehledám v tom politické zadání,
  ale je jasné,
 • 00:10:00 pokud se takto prudce snižují
  rozpočty i počty míst,
 • 00:10:12 buď je to součást krizového plánu
  ozdravění veřejných financí,
 • 00:10:22 kde jeden ze základních etalonů
  veřejnosti, bezpečnost,
 • 00:10:27 dostává na frak, nebo je tam jiný
  důvod.
 • 00:10:35 Zejm. v éře ministra Kubice to
  mělo i jiné pozadí.
 • 00:10:43 Viděl jsem to v roce 2012 a je
  jasné po mé zkušenosti,
 • 00:10:51 že policejní prezident musí být v
  symbióze s ministrem vnitra.
 • 00:10:56 Pamatuji si z vlády, kdy jsem
  žádal 400 mil. Kč
 • 00:11:03 na udržení platů policie za rok
  2011, nebylo mi vyhověno
 • 00:11:08 a velmi jsem byl překvapen,
  pozitivně, že po mém
 • 00:11:15 jakémsi nuceném odchodu z funkce v
  srpnu 2012 se během 14 dnů
 • 00:11:19 našlo 750 mil. Kč pro policii.
 • 00:11:25 Nehodnotím to negativně, naopak,
  jsem rád, že se policie
 • 00:11:30 na rok 2012 mohla ekonomicky
  nadechnout.
 • 00:11:35 Od chvíle, kdy skončíte jako
  policejní prezident,
 • 00:11:44 než bude vyhlášeno výběrové řízení,
  povede policii náměstek Tuhý.
 • 00:11:46 Zvládne to?
 • 00:11:52 Plukovníka Tuhého znám ze severní
  Moravy,
 • 00:11:57 spolupracoval jsem s ním a myslím,
  že to zvládne,
 • 00:12:01 i když je to nová zkušenost.
 • 00:12:06 Jsem rád, že s min. vnitra se
  podařila vytvořit situace
 • 00:12:12 s 1. statutárním náměstkem, je to
  taková pozice,
 • 00:12:20 že nemůže být už nikdy do budoucna
  zpochybňována osoba,
 • 00:12:24 která zastupuje policejního
  prezidenta.
 • 00:12:27 Předseda Nezávislého odborového
  svazu Policie ČR Milan Štěpánek,
 • 00:12:30 dobrý večer.
 • 00:12:32 Jak se vám vyústění situace
  na policejním prezidiu líbí?
 • 00:12:44 Pokud bych to měl zhodnotit krátce,
  je to konečně nějaký závěr
 • 00:12:47 a uklidnění pro policii.
 • 00:12:54 Pokud odmyslíme situaci Lessyho a
  Červíčka, tak to znamená,
 • 00:13:01 že se tu vyřešil jakýsi spor, něco,
  co tu trápilo veřejnosti i
 • 00:13:08 policii několik měsíců a je naděje,
  že bude vybrán nový prezident
 • 00:13:16 a pravidla budou jasná, že ministr
  Chovanec podle veřejných vyjádření
 • 00:13:22 přesně ví, jaký má být postup
  podle zákona o služebním poměru
 • 00:13:28 při výběrovém řízení.
 • 00:13:37 Říkáte, že to, že ministr vnitra ví,
  jak se má jednat podle zákona,
 • 00:13:43 jako bůhví jakou přednost, není to
  samozřejmost?
 • 00:13:49 Ne, zákon není jednoznačný a
  jednoduchý pro někoho,
 • 00:13:53 kdo se jím nezabývá delší dobu.
 • 00:13:59 Ale z toho, co říkal ministr, tak
  ví, jak bude postupovat
 • 00:14:03 a má jasnou představu výběru
  prezidenta.
 • 00:14:08 Ani Petr Lessy, ani Martin Červíček
  se nechystají znovu se ucházet
 • 00:14:11 o post policejního prezidenta.
 • 00:14:13 Je to z vašeho pohledu
  správné rozhodnutí
 • 00:14:15 ustoupit názoru
  ministra vnitra Chovance?
 • 00:14:24 Jak řekl pan plukovník Lessy,
  vstoupit podruhé do téže řeky,
 • 00:14:31 ale pokud bude policista v situaci,
  že bude několik týdnů
 • 00:14:38 mimo svou původní funkci, vrátí se
  pak do úplně jiného prostředí.
 • 00:14:45 Tzn. začínat po 2 měsících, po
  roce znovu, je tam úplně jiné
 • 00:14:51 obsazení, jiný směr, a je to velmi
  složité.
 • 00:15:00 Oba uznali, že bude lepší, když
  funkci vezme někdo jiný.
 • 00:15:03 Proč jste po celou dobu dvojvládí
  vyjadřovali podporu
 • 00:15:08 Martinu Červíčkovi?
 • 00:15:22 Dnes to nebylo jen o Červíčkovi,
  ale o celém fungování policie.
 • 00:15:26 Konstatovali jsme, že se zlepšila
  situace u policie,
 • 00:15:33 dosáhlo se zlepšení i financí,
  stabilizace.
 • 00:15:38 Tuto myšlenku dnes konstatoval i
  ministr, který řekl,
 • 00:15:42 že období Červíčka bylo pozitivní.
 • 00:15:49 Odbory policistů jsou ale
  přesvědčeny o tom,
 • 00:15:56 že jakékoli kroky kolem Červíčka
  byly právně v pořádku.
 • 00:16:03 A tak by mě zajímalo, jestli si
  říkáte, dobře, ta doba skončila
 • 00:16:07 a teď se budeme dívat do
  budoucnosti.
 • 00:16:14 Zaprvé je to osobní rozhodnutí
  pana generála Červíčka,
 • 00:16:21 že se nebude ucházet o místo
  policejního prezidenta.
 • 00:16:28 Ale chce dotáhnout do konce
  rozklad proti rozhodnutí Peciny.
 • 00:16:31 Je to jeho osobní rozhodnutí.
 • 00:16:39 Těžko lze předjímat, jak rozklad
  skončí.
 • 00:16:46 Pokud by skončilo tak, že Červíček
  by měl pravdu,
 • 00:16:52 tedy že jeho jmenování bylo
  korektní, měnilo by to situaci?
 • 00:17:00 Absolutně ne, Červíček dnes
  veřejně řekl, že i když dopadne
 • 00:17:07 rozklad v jeho prospěch, nebude se
  ucházet o funkce v policii.
 • 00:17:15 Jak jsem s ním mluvil, jemu jde o
  to, aby bylo řečeno podobně
 • 00:17:22 jako u Lessyho, který byl očištěn
  v té věci, tak Červíček chce,
 • 00:17:33 aby rozkladní komise konstatovala,
  že jeho dosazení bylo v pořádku.
 • 00:17:41 A i kdyby vše dopadlo negativně,
  dále bude vést spor
 • 00:17:45 s ministerstvem.
 • 00:17:47 Jak vy vnímáte to,
  že podporu policejní odboráři
 • 00:17:50 celou dobu věnovali
  Martinu Červíčkovi a ne vám?
 • 00:17:56 Pro mě je to velmi těžké, já
  nejsem příznivcem toho,
 • 00:18:03 aby jakékoli odbory stály za
  kýmkoli.
 • 00:18:08 Další odbory stály i za mnou.
 • 00:18:17 Odbory jsou tu k něčemu jinému,
  jsou tou hybnou silou,
 • 00:18:21 aby byly tvořeny dobré podmínky
  pro policii,
 • 00:18:28 nemají se vlámávat do osobních
  otázek vedení policie.
 • 00:18:30 To odbory dělaly?
 • 00:18:35 Mluvil jsem o odborech en bloc.
 • 00:18:41 Ty, kteří zaštiťují policisty ve
  služebním poměru.
 • 00:18:49 Tyto ingerence do personálních
  věcí byly kontraproduktivní
 • 00:18:52 a mohly policii štěpit.
 • 00:18:54 Váš názor?
 • 00:18:58 Nebudu tak souhlasit.
 • 00:19:05 I stabilní prostředí ve vedení
  policie je podmínkou
 • 00:19:09 pro kvalitní fungování policie.
 • 00:19:13 Ale ve vedení není čas na to,
  abychom řešili,
 • 00:19:19 zdali jedny či druhé odbory dělaly
  něco špatně.
 • 00:19:24 Tady byl stav, který působil
  negativně na policii,
 • 00:19:27 k tomu jsme se právně vyjádřili.
 • 00:19:32 Vše už je v podstatě vyřešeno,
  čeká se na nového prezidenta
 • 00:19:35 a jaký bude zejm. směr policie.
 • 00:19:45 Jak by podle vás měml vypadat nový
  policejní prezident?
 • 00:19:50 Myslíte fyzicky?
 • 00:19:53 Můžete i fyzicky.
 • 00:19:58 To absolutně není podstatné,
  podstatné je,
 • 00:20:03 aby to byl velmi schopný manažer,
  který má praxi v řízení
 • 00:20:09 velkého útvaru, který by dokázal
  řídit policii
 • 00:20:14 po stránce ekonomické, personální,
  strategické,
 • 00:20:20 který by si k sobě vybral kvalitní
  vedení Policejního prezidia
 • 00:20:25 a který by dokázal převzít to
  pozitivní, co tu bylo.
 • 00:20:32 Jak řekl Červíček, předává policii
  v dobrém stavu.
 • 00:20:37 Takže aby kontinuálně navázal a
  nezačínali jsme zase
 • 00:20:44 výraznými personálními změnami,
  které by nebyly opodstatněné.
 • 00:20:50 Stejná otázka na vás.
 • 00:20:56 Kým by měl být nový prezident?
 • 00:21:01 Tu charakteristiku tu řekl kolega,
  ale myslím,
 • 00:21:04 že situace nebude vůbec jednoduchá.
 • 00:21:10 Po všech těch peripetiích od roku
  2010 kolem této funkce,
 • 00:21:15 tak mi to přijde už trochu,
  porovnal bych to
 • 00:21:24 s jedním krásným českým filmem, tj.
  hledání nejlepšího člověka
 • 00:21:27 ve městě.
 • 00:21:30 Vy budete od března
  působit jako policejní přidělenec
 • 00:21:32 při české ambasádě v Bratislavě.
 • 00:21:34 Co tam vlastně budete dělat?
 • 00:21:38 Je to klasická pozice, kterou
  policie má.
 • 00:21:49 Jen po odchodu generála Kováře to
  bylo na nějakou dobu pozastaveno,
 • 00:21:54 slovenská strana nás vyzývala
  opětovně k jejímu obsazení,
 • 00:22:01 je to potřebná pozice, obě země
  mají velmi úzkou policejní
 • 00:22:06 spolupráci a tento člověk
  zaštiťuje tuto spolupráci
 • 00:22:14 mezi oběma zeměmi. Ale tato funkce
  je zároveň pro Maďarsko
 • 00:22:22 Redaktor týdeníku Respekt
  Jaroslav Spurný, dobrý večer.
 • 00:22:32 Je téma dvojvládí
  na Policejním prezidiu
 • 00:22:34 definitivně uzavřeno?
 • 00:22:41 Ano, téma dvojvládí je uzavřeno.
 • 00:22:48 Myslím, že oba policejní
  prezidenti se vyjádřili jasně
 • 00:22:51 a nemá smysl o tom debatovat.
 • 00:23:01 Mluvíme teď o té situaci z přelomu
  2013/2014, ale situace,
 • 00:23:05 jak je nastavena, zavdává do
  budoucna jistotu,
 • 00:23:12 že se už nic podobného s dvěma
  policejními prezidenty nezopakuje?
 • 00:23:31 Nezadává. Záleží na rozkladu
  právní situace Červíčka.
 • 00:23:38 To, co udělal Pecina, tím naznačil,
  že by mohl odvolávat
 • 00:23:47 nejen policejního prezidenta, ale
  i další úředníky.
 • 00:23:54 Situace je velmi nešťastná, musí
  to vyřešit nový služební zákon.
 • 00:24:01 Nejhlavnější je, jaké výběrové
  řízení bude vypsáno.
 • 00:24:04 Vy jste v dnešním komentáři
  napsal o pozici ministra vnitra
 • 00:24:06 Milana Chovance:
 • 00:24:08 "S trochou manipulace
  může vybrat za prezidenta
 • 00:24:10 poslušnou loutku,
  která se v policii pokusí prosadit,
 • 00:24:14 aby nedocházelo k excesům,
  jako je stíhání politiků."
 • 00:24:17 To je nějaká setrvačnost
  ve vaší podezřívavosti
 • 00:24:22 nebo máte informace,
  že se nový šéf vnitra
 • 00:24:25 chystá něco takového udělat?
 • 00:24:30 Nový šéf vnitra je velmi zkušený
  člověk
 • 00:24:36 a post policejního prezidenta je
  takové místo,
 • 00:24:40 které je kořistnické pro politiky.
 • 00:24:46 Mohl bych se vrátit o 20 let a
  popsat způsoby jmenování
 • 00:24:52 prezidentů, nikdy to nebylo
  normální, jasné výběrové řízení,
 • 00:24:58 vždy byl prezident dosazen
  pokoutně, aby měl ministr vnitra
 • 00:25:02 možnost si ho vybrat.
 • 00:25:07 Myslím, že tato situace je do
  budoucna nemožná.
 • 00:25:14 Mluvíte o tom, že samotný výběr
  policejních prezidentů
 • 00:25:23 zpět do minulosti byl neprůhledný,
  nebylo to ideálně nastaveno.
 • 00:25:30 Tedy ti lidé na postech prezidentů
  byli ovlivňováni politiky,
 • 00:25:33 kteří je tam dosadili?
 • 00:25:40 Ano, byli. A to, co říkám, je na
  dlouhou analýzu a rozebírání.
 • 00:25:46 Ale myslím, že pokusy o ovlivnění
  dělal každý.
 • 00:25:55 A ovlivňování např. na přelomu
  tisíciletí bylo opravdu velké
 • 00:25:58 a přetrvávalo to donedávna.
 • 00:26:05 Post policejního prezidenta byl
  vždy vnímán jako trochu
 • 00:26:12 takový služebnický, že politici
  uvidí, co se zjistí
 • 00:26:18 např. na konkurenci atd., viděl
  jsem řadu případů,
 • 00:26:24 které se toho týkaly. Situace pro
  policii byla špatná
 • 00:26:30 a bála se, co na ně přijde shora.
 • 00:26:42 Policejního prezidenta popisujete
  jako člověka,
 • 00:26:45 který nemá moc zkušeností.
 • 00:26:55 Kde berete jistotu, že ministr
  přesně ví,
 • 00:26:58 jak má vypadat výběrové řízení?
 • 00:27:02 Doufám, že se situace tak vyvine
 • 00:27:11 a myslím si, že se změnila hlavně
  doba, že veřejnost dříve
 • 00:27:18 tak nerozuměla tomu, proč je
  takový souboj o policejního
 • 00:27:25 prezidenta, bylo tu podstatně méně
  novinářů a institucí,
 • 00:27:31 které se tím zabývaly. Dnes to
  veřejné mínění o policii
 • 00:27:37 je mnohem větší a ministr Chovanec
  bude pod daleko větším dohledem
 • 00:27:46 než jeho předchůdci. Zasloužilo se
  o to i policejní dvojvládi, spor,
 • 00:27:55 který byl velmi vidět. Veřejnost
  je proto zvědavá, jak vše dopadne.
 • 00:28:07 A na závěr stejná otázka i pro vás,
  jaký by měl být
 • 00:28:10 nový policejní prezident?
 • 00:28:18 Měl by mít velkou zkušenost a
  velký respekt u sboru.
 • 00:28:24 Moc lidí není, kteří by tento post
  mohli ihned vzít.
 • 00:28:32 Má to být člověk se zkušeností,
  pochopil jsem, že policie je
 • 00:28:40 poměrně uzavřený sbor, který
  nevpustí moc lidí zvenku.
 • 00:28:48 Musí to být policista, který např.
  za posledních 5 let získal
 • 00:28:53 zkušenost v nějaké funkci, musí
  být odvážný a uvědomit si,
 • 00:29:00 že politici jsou jeho partneři při
  vyjednávání o finanace,
 • 00:29:06 ale nikoli co se týká vyšetřování
  případů.
 • 00:29:09 První část Událostí, komentářů
  je za námi,
 • 00:29:12 v té další se budeme věnovat
  snaze části vládní koalice
 • 00:29:16 zrevidovat zákon o církevních
  restitucích, pak budeme mluvit
 • 00:29:19 o aktuální zprávě výboru OSN
  pro práva dětí,
 • 00:29:22 která je namířena proti
  římsko-katolické církvi
 • 00:29:24 a skončíme čerstvými výsledky
  ceny českých hudebních
 • 00:29:26 kritiků Apollo.
 • 00:29:27 Jorga Hrušková má teď připraveny
  zprávy.
 • 00:29:33 Sněmovna zbavila někdejšího
  pražského primátora
 • 00:29:36 Bohuslava Svobodu imunity
  a policie ho může v kauze
 • 00:29:38 Opencard stíhat.
 • 00:29:40 Proti jeho vydání se postavil
  mimo jiné místopředseda
 • 00:29:42 imunitního výboru
  Stanislav Polčák,
 • 00:29:44 který krátce po hlasování
  na funkci rezignoval.
 • 00:29:47 Kauzou se dnes zabýval
  taky Ústavní soud,
 • 00:29:51 odmítl stížnost proti zahájení
  trestního stíhání několika
 • 00:29:54 bývalých a současných radních
  včetně nynějšího primátora
 • 00:29:58 Tomáše Hudečka.
 • 00:30:02 Týden po jmenování vlády
  Bohuslava Sobotky řekl
 • 00:30:04 Miloš Zeman pro Českou televizi,
  co od nového kabinetu očekává.
 • 00:30:07 Jeho životaschopnost podle
  něj závisí na programové shodě
 • 00:30:11 i osobnosti premiéra.
 • 00:30:14 Dodal taky, že v koalici hrozí
  zásadní střet hlavní v daňových
 • 00:30:17 otázkách a nad rozpočtem.
 • 00:30:20 Právě do Strakovy akademie
  se prezident chystá
 • 00:30:22 na zdvořilostní návštěvu.
 • 00:30:24 Stejně tak zamíří 18. února
  taky na jednání Sněmovny.
 • 00:30:31 Severní a Jižní Korea
  se dohodly na setkání
 • 00:30:33 rodin rozdělených válkou
  v 50. letech.
 • 00:30:35 Konflikt tehdy od sebe
  odtrhl miliony lidí.
 • 00:30:37 Většině z nich
  je teď přes 70 let
 • 00:30:40 a své příbuzné možná
  uvidí naposledy.
 • 00:30:43 Schůzky příbuzných začnou
  20. února v severokorejském
 • 00:30:46 letovisku Kumgang
  v oblasti Diamantových hor
 • 00:30:49 a potrvají 6 dní.
 • 00:30:51 Hranice mezi zeměmi
  je jednou z nejpřísněji
 • 00:30:53 střežených na světě.
 • 00:30:58 Ruské bezpečnostní síly
  zastřelili v Dagestánu muže,
 • 00:31:01 kterého považují
  za organizátora bombových
 • 00:31:04 atentátů ve Volgogradu.
 • 00:31:06 Informovala o tom zpravodajská
  stanice BBC.
 • 00:31:08 Podle ní zemřel 30letý
  Džamaldin Mirzajev společně
 • 00:31:10 s dalším mužem poté,
  co ve městě Izberbaš
 • 00:31:12 obklíčily dům ruské jednotky.
 • 00:31:14 Na jihozápadě Ruska v prosinci
  při útocích zemřelo 34 lidí
 • 00:31:19 a víc než 100 se zranilo.
 • 00:31:28 O 13 miliard korun chtějí
  vyjednavači ČSSD a ANO
 • 00:31:30 snížit peněžní náhrady
  za nevydaný majetek
 • 00:31:32 v církevních restitucích.
 • 00:31:34 Pokud protistrana nevyhoví,
  hodlají se obrátit
 • 00:31:36 na nezávislého arbitra.
 • 00:31:37 Zároveň chtějí kontrolovat,
  na co náboženské společnosti
 • 00:31:40 obdržené peníze použijí.
 • 00:31:42 Milan Badal,
  tajemník arcibiskupa pražského,
 • 00:31:45 kardinála Dominika Duky,
  dobrý večer.
 • 00:31:51 Členové vyjednávacího týmu
  o církevních restitucích
 • 00:31:53 za ČSSD a hnutí ANO
  požadují snížení finanční náhrady
 • 00:31:56 za nevydaný majetek o 13 miliard,
  tedy místo 59 miliard zhruba 46.
 • 00:32:03 Co tomu říká
  římskokatolická církev?
 • 00:32:19 Zajímalo by mne, jak došli naši
  protivyjednavači
 • 00:32:22 k této cifře.
 • 00:32:26 Použili pouze cestu médií.
 • 00:32:28 Nedodali podklady.
 • 00:32:34 Až budeme mít jejich odhady a
  výpočty, budeme se s nimi bavit.
 • 00:32:37 Máme zatím 2 nezávislé posudky.
 • 00:32:40 Jeden dělala VŠE v Praze.
 • 00:32:50 Druhý dělala agentura Ernst &
  Young.
 • 00:32:54 Jsou to posudky o výši náhrad.
 • 00:33:01 Gajdušková dnes řekla, že mají
  výpočty z roku 2010.
 • 00:33:04 Bude nás zajímat, jak k nim přišli.
 • 00:33:06 Je to otázka jednání.
 • 00:33:09 Buďme konkrétní.
 • 00:33:12 ČT mluvila se senátorkou.
 • 00:33:17 13 miliard je rozdíl mezi tím,
  jak byl udělán výpočet
 • 00:33:20 v zákoně o vyrovnání s církvemi
  a následně, jak jsou uzavřeny
 • 00:33:23 smlouvy s církvemi.
 • 00:33:26 13 miliard je rozdíl,
  který je podle výpočtu expertů
 • 00:33:30 vůči částkám,
  které jsou v zákoně i ve smlouvách.
 • 00:33:42 Vy disponujete 2 posudky.
 • 00:33:49 ČSSD a ANO budou mít 13 miliard
  také podloženo.
 • 00:33:55 Je římskokatolická církev ochotna
  se o tom bavit?
 • 00:33:58 Srovnávat čísla?
 • 00:34:03 Jsme ochotni se o tom bavit.
 • 00:34:05 To nejsou naše posudky.
 • 00:34:08 To jsou posudky, které jsme
  udělali pro vládu.
 • 00:34:11 To nejde na objednávku církve.
 • 00:34:19 Jsou to posudky, na jejichž základě
  se došlo číslům ze zákona.
 • 00:34:27 Pokud mají jiné výsledky, věřím,
  že jejich experti jsou
 • 00:34:30 zběhlejší než na pravopis.
 • 00:34:33 Možnou páku, kterou by byla
  sociální demokracie ochotna
 • 00:34:37 vůči církvím použít,
  naznačila Alena Gajdůšková.
 • 00:34:41 Jsem přesvědčena o tom,
  že se dohodneme.
 • 00:34:43 Církve se nemohou dostat
  do pozice někoho,
 • 00:34:47 kdo se nechal přeplatit
  a nevrátil to,
 • 00:34:52 tak jako když Vás
  pokladní přeplatí,
 • 00:34:55 poctivý člověk jí řekne,
  že ho přeplatila, a vrátí to.
 • 00:35:04 Je právě tato argumentace něčím,
  co by mohlo
 • 00:35:07 římsko-katolickou církev
  přesvědčit,
 • 00:35:10 aby přistoupila
  na snížení finančních náhrad?
 • 00:35:21 Církve se zřekly, zda-li poloviny
  svého majetku.
 • 00:35:26 Náhrady jsou čtvrtinou nebo
  třetinou,
 • 00:35:28 co by mohly dostat.
 • 00:35:30 Je to o vyjednávání.
 • 00:35:36 Cítíte dobrou vůli i z druhé
  strany?
 • 00:35:41 Myslím, že vůle tam je.
 • 00:35:47 Otázka je, zda je motivovaná pouze
  prodloužením předvolebního boje
 • 00:35:52 a do jaké míry je motivovaná sliby,
  které strana učinila.
 • 00:35:56 To nedokážu rozklíčovat.
 • 00:36:02 Bojím se, že mnohdy je to
  politická záležitost.
 • 00:36:10 Když slyšíte zástupkyni ČSSD, že
  církve nebudou těmi,
 • 00:36:14 které se nechaly přeplatit a peníze
  si nechají.
 • 00:36:21 Dokážete si představit, že tato
  strana začne toto říkat častěji
 • 00:36:27 a veřejně, i o římskokatolické
  církve?
 • 00:36:30 Je to hluboký omyl.
 • 00:36:36 Restituce jsou 2 tisíciny státního
  rozpočtu.
 • 00:36:45 Je to částka, která je vydávána na
  provoz senátu a poslanecké
 • 00:36:50 sněmovny, o přeplacení zde není
  vhodné mluvit.
 • 00:37:00 Pokud bychom zjistili, že odhady
  jsou konstituovány jinak,
 • 00:37:05 než je pravda, budeme poslední,
  kteří budou bránit dohodě.
 • 00:37:13 Na provoz senátu a poslanecké
  sněmovny vynakládá ČR
 • 00:37:17 59 miliard v jakém horizontu?
 • 00:37:21 Je to 1,5 miliardy za rok.
 • 00:37:28 To odpovídá nákladům na to, co
  vyplácí stát církvím?
 • 00:37:31 Přesně tak.
 • 00:37:36 Ještě jednou senátorka Gajdušková.
 • 00:37:43 Pokud budou církve rozporovat
  tento návrh,
 • 00:37:46 navrhuji, abychom se obrátili
  na třetí autoritu.
 • 00:37:48 Je zde rozpor v ocenění.
 • 00:37:51 Ve státě by měl být někdo,
  kdo je schopen říci
 • 00:37:54 "ano, takto to platí".
 • 00:37:56 Musíme si uvědomit,
  že stát má povinnost fungovat
 • 00:38:00 s péči řádného hospodáře.
 • 00:38:02 Nemůže vydat něco,
  aniž by to bylo podloženo.
 • 00:38:14 Senátorka nespecifikovala, kdo by
  měl být třetí stranou.
 • 00:38:21 Je zde jedna strana, kteřá říká,
  výpočty jsou správné.
 • 00:38:26 Je to podloženo posudky.
 • 00:38:30 Druhá strana říká, je to o 13
  miliard méně.
 • 00:38:35 Nebylo by dobré, kdyby soud rozhodl,
  co je správně?
 • 00:38:39 Je zde zákon, ten zkoumá Ústavní
  soud.
 • 00:38:44 Ten nezkoumal správnost sumy.
 • 00:38:48 Konstatoval, že zákon je v pořádku.
 • 00:38:53 Vycházejme z toho, co říká Ústavní
  soud.
 • 00:38:58 Co jest otázkou dobré vůle, dohody.
 • 00:39:01 20 let jsme projevovali dobrou
  vůli a jednali.
 • 00:39:11 Došlo to k tomu, že Kasalova
  komise za účasti 2 zástupců
 • 00:39:19 ČSSD došla k tomu, jak se otevírá
  otázka útoku na zákon.
 • 00:39:23 To není otázka peněz.
 • 00:39:28 Zůstaňte ještě chvíli ve studiu.
 • 00:39:44 OSN tvrdě zkritizovala Vatikán
  za jeho přístup k sexuálnímu
 • 00:39:46 zneužívání dětí duchovními.
 • 00:39:48 Podle zprávy Světové organizace
  církev přesouvala podezřelé kněze
 • 00:39:50 na jiné posty
  a kryla je před obviněním.
 • 00:39:52 OSN kritizuje církev
  i za její postoj k homosexualitě,
 • 00:39:53 antikoncepci a potratům.
 • 00:39:56 Kritice ve svém přístupu
  k sexuálnímu zneužívání čelí
 • 00:39:59 katolická církev už dlouho,
  na tak vysoké úrovni
 • 00:40:00 a takto otevřeně
  to ale ještě nezaznělo.
 • 00:40:02 Výbor OSN pro práva dítěte
  Vatikán nepřímo obvinil z toho,
 • 00:40:05 že kryje pedofily.
 • 00:40:18 Výbor OSN současně katolickou
  církev vyzval,
 • 00:40:20 aby obviněné i podezřelé
  duchovní vydala civilním úřadům.
 • 00:40:24 Vatikán by jim měl
  také zpřístupnit své archivní
 • 00:40:26 materiály, které se sexuálním
  zneužíváním v církvi souvisejí.
 • 00:40:30 Někteří pachatelé byli totiž
  neobvykle zdatní v zametání stop.
 • 00:40:43 Zpráva přišla poté,
  co výbor v polovině ledně
 • 00:40:45 vyslýchal ohledně sexuálního
  zneužívání v církvi několik
 • 00:40:48 zástupců Vatikánu.
 • 00:40:50 Ten už na čerstvě vydanou
  zprávu reagoval.
 • 00:40:52 Vedení katolické církve
  se ve svém prohlášení zavázalo,
 • 00:40:54 že dokument důkladně prostuduje.
 • 00:40:56 Žádná konkrétní opatření
  ale neoznámilo.
 • 00:40:59 S laxním postojem církve
  přitom často nesouhlasí
 • 00:41:03 ani samotní věřící.
 • 00:41:16 Výbor OSN se ale ve své zprávě
  ale nevěnuje jen problematice
 • 00:41:18 pohlavního zneužívání dětí.
 • 00:41:19 Vatikán v něm kritizoval
  například i za jeho postoj
 • 00:41:21 k homosexualitě, antikoncepcím
  a potratům.
 • 00:41:23 V tomto ohledu je ale vedení
  církve už teď nekompromisní.
 • 00:41:26 Arcibiskup Tomasi prohlásil,
  že jsou závěry výboru překroucené
 • 00:41:28 a ideologicky zaujaté.
 • 00:41:29 Zprávu podle něj mohly
  ovlivnit i nevládní organizace,
 • 00:41:31 které bojují za uzákonění
  homosexuálních svazků.
 • 00:41:37 Ještě jednou tajemník
  arcibiskupa Dominika Duky
 • 00:41:38 Milan Badal.
 • 00:41:43 Je tento názor
  pro římskokatolickou církev
 • 00:41:46 nějak důležitý?
 • 00:41:50 To nepochybně.
 • 00:41:54 I kdyby se jednalo o zneužití
  jediného dítěte.
 • 00:42:05 Zpráva popisuje situaci tak, jakoby
  šlo o systém.
 • 00:42:11 O systém, jakým způsobem činy
  zakrýt.
 • 00:42:21 Jak nepředat ty, kteří se jich
  dopustili, civilní spravedlnosti.
 • 00:42:24 Bude s tím církev dále pracovat?
 • 00:42:27 Ona už s tím dále pracuje.
 • 00:42:35 Benedikt XVI. na základě těchto
  obvinění zbavil kněžství
 • 00:42:38 asi 400 kněží.
 • 00:42:44 Vytvořily se směrnice o tom, jak
  přijímat adepty na kněžství.
 • 00:42:50 Stejně to je u nás v ČR.
 • 00:42:54 My jsme naštěstí neměli podobné
  problémy.
 • 00:43:02 Byly zde asi 2 - 3 případy, které
  byly předány k řešení Policii ČR.
 • 00:43:12 Jsme možná z této aféry vyvázli
  docela dobře,
 • 00:43:18 protože jsme neměli zařízení a
  internáty.
 • 00:43:23 Ve světě se děly hrozné věci.
 • 00:43:26 Nemá smysl to zjednodušovat.
 • 00:43:35 Stalo se, je to hrozné.
 • 00:43:39 Katolická církev přijala řadu
  opatření,
 • 00:43:43 jak se s tím vypořádat.
 • 00:43:52 To, co říkal jeden z vatikánských
  představitelů,
 • 00:43:57 tedy znamená, že není třeba na tom
  dále pracovat?
 • 00:44:01 Určitě je třeba na tom dále
  pracovat.
 • 00:44:06 On spíše kritizoval zprávu v
  jiných aspektech
 • 00:44:10 ohledně homosexuality.
 • 00:44:16 I v tomto aspektu papež zdůrazňuje,
  že se musí jít dál.
 • 00:44:18 Zamezit těmto případům.
 • 00:44:22 Nikdy je nelze vymýtit na 100 %.
 • 00:44:27 Vždy se najde člověk, který jich
  zneužije.
 • 00:44:33 I kdyby se jednalo o jediný případ,
  je to katastrofa,
 • 00:44:35 není slov omluvy.
 • 00:44:42 Publicista a sociolog
  Jan Jandourek, dobrý večer.
 • 00:44:49 Slyšel jste,
  co si o dalším postupu
 • 00:44:52 myslí Milan Badal.
 • 00:44:58 Jak bude věc probíhat podle vás?
 • 00:45:09 Je tady větší sebereflexe.
 • 00:45:12 Jednak co se týká života církve.
 • 00:45:17 Kdyby se to vzalo procentně,
  církev na tom není hůř
 • 00:45:20 než jsou jiné instituce.
 • 00:45:24 Když vezmeme skauty či školství.
 • 00:45:30 Ohledně zneužívání na tom církev
  není lépe.
 • 00:45:36 Hlavní problém byl v tom, že se o
  těch věcech nemluvilo.
 • 00:45:42 Nemluvilo se o tom kvůli mentalitě,
  která v církvi přežívala.
 • 00:45:47 Oběti činů se k tomuto
  nepřiznávaly.
 • 00:45:52 Neměly důvěru, že by jim někdo
  věřil.
 • 00:45:55 Používáte minulý čas.
 • 00:45:57 Je to nyní jinak?
 • 00:46:02 Jak je to v současnosti ukáže
  budoucnost.
 • 00:46:06 Jak to bude v ČR?
 • 00:46:10 Vznikly nové instituce.
 • 00:46:13 Uvidíme za 2 - 3 roky.
 • 00:46:20 Pokud se objeví zneužívání,
  uvidíme, jak se s ním zacházelo.
 • 00:46:24 Případy, o nichž se mluvilo, jsou
  staré 20 - 30 let.
 • 00:46:31 I ty soudní spory, ať se týkají
  USA nebo Evropy.
 • 00:46:34 Jsou to 10 let staré věci.
 • 00:46:43 To, jak je to teď, se ukáže v
  budoucnosti.
 • 00:46:49 Lze z určitých náznaků dovozovat,
  zda se situace mění?
 • 00:46:56 Nesouvisí to s pontifikátem papeže
  Františka.
 • 00:47:02 Souvisí to s vlnou soudních sporů,
  které nastaly.
 • 00:47:08 V USA se soudí lidé rádi.
 • 00:47:13 Stálo to sta miliony dolarů.
 • 00:47:18 Jedna diecéze na tom celá
  zkrachovala.
 • 00:47:21 Celá věc vyplula na povrch.
 • 00:47:25 To je věc týkající se posledního
  desetiletí.
 • 00:47:32 V církvi s příchodem papeže
  Františka se hovoří o věcech,
 • 00:47:35 o nichž se předtím tolik nemluvilo.
 • 00:47:41 Dnes se o nich hovoří více.
 • 00:47:45 Lidé se tolik nebojí o nich mluvit.
 • 00:47:56 Pro člověka zvenčí zní zvláště, že
  Vatikán má vydat údaje
 • 00:48:00 ze svých archivů, které se týkají
  případů zneužívání dětí
 • 00:48:03 katolickými duchovními.
 • 00:48:10 Je nesporné, že něco takového
  existuje ve Vatikánu?
 • 00:48:14 Vatikán je stát.
 • 00:48:24 Existuje apoštolský stolec.
 • 00:48:26 Ten má své archivy.
 • 00:48:32 Tam budou existovat zprávy, které
  mohly docházet na jednotlivé
 • 00:48:35 zasedání do Říma.
 • 00:48:38 To se může týkat zasedání pro
  biskupy.
 • 00:48:42 Mohou to být udání, oznámení.
 • 00:48:57 Hlavní problém spočíval v tom, že
  docházelo na různé instituce.
 • 00:49:05 Na instituci pro víru něco došlo,
  ale pak to šlo jinam.
 • 00:49:13 Co se mohlo řešit na místní úrovni,
  a církev je něco jako federace,
 • 00:49:23 to znamená velmi samostatné, věci
  si má vyřešit samo biskupství
 • 00:49:25 v Hradci Králové, doma.
 • 00:49:30 Když dojde věc do Říma, tam vše
  leží 300 let.
 • 00:49:32 Vše může trvat déle.
 • 00:49:41 Vládní novela trestního zákoníku
  chce zavést dva nové trestné činy,
 • 00:49:44 vyhledávání dětské pornografie
  a navazování nedovolených
 • 00:49:47 kontaktů s dítětem.
 • 00:49:50 Změna, kterou v prvním čtení
  podpořili poslanci,
 • 00:49:52 by měla, po vzoru Evropy,
  lépe chránit možné oběti
 • 00:49:54 před útoky pedofilů.
 • 00:49:56 Podle návrhu by soud mohl
  trestat nejen jednotlivce,
 • 00:49:59 ale taky firmy.
 • 00:50:02 Ukrajinský prezident Viktor
  Janukovyč vyměnil velitele
 • 00:50:04 kontrarozvědky SBU
  a šéfy jejích regionálních
 • 00:50:06 ústředí ve dvou oblastech
  na západě země,
 • 00:50:10 ten v současných protivládních
  nepokojích stojí
 • 00:50:12 na straně opozice.
 • 00:50:14 Důvody kroků prezidentský
  úřad nezveřejnil.
 • 00:50:16 Agentura Reuters
  je ale dala do souvislosti
 • 00:50:18 s protivládními demonstracemi.
 • 00:50:23 Expremiér Jiří Rusnok
  je novým členem rady
 • 00:50:25 České národní banky.
 • 00:50:27 Nahradí Evu Zamrazilovou,
  které na konci února
 • 00:50:29 končí 6letý mandát.
 • 00:50:31 Rusnoka do funkce jmenoval
  prezident Miloš Zeman,
 • 00:50:33 který to avizoval
  už v minulém roce.
 • 00:50:36 Rusnokovi popřál hlavně
  úspěch při přípravách
 • 00:50:38 na zavedení eura.
 • 00:50:43 ČT Déčko je nejsledovanější
  dětskou stanicí v Evropě.
 • 00:50:46 Za 5 měsíců vysílání předčilo
  dosud nejúspěšnější veřejnoprávní
 • 00:50:49 televize pro malé
  a náctileté diváky v Dánsku,
 • 00:50:51 Německu nebo Španělsku.
 • 00:50:54 Denně se jich na něj dívá
  až 200 tisíc,
 • 00:50:56 většina z nich sleduje
  hlavně Večerníček.
 • 00:51:04 Nejlepší tuzemskou deskou roku
  je Šero kapely Bratři Orffové.
 • 00:51:07 Alespoň podle hudebních kritiků.
 • 00:51:08 Ceny Apollo se v Česku
  rozdávaly už potřetí.
 • 00:51:11 Na Šeru pracovali
  bratři Orffové 8 let
 • 00:51:13 a je teprve jejich druhou deskou.
 • 00:51:15 Zpěváka a textaře skupiny
  Ivana Gajdoše
 • 00:51:18 teď vítám živě
  v Událostech, komentářích,
 • 00:51:19 dobrý večer.
 • 00:51:28 Vy vypadáte, že mě neslyšíte?
 • 00:51:31 Slyším docela špatně.
 • 00:51:34 Omlouvám se za snížený přenos.
 • 00:51:37 Přenos je v pořádku.
 • 00:51:39 Slyšíme se?
 • 00:51:44 Vy jste dnes získali cenu kritiků.
 • 00:51:53 Když se umělce zeptáte, co si myslí
  o kriticích,
 • 00:51:54 řekne "nic moc".
 • 00:51:58 Jak moc jste rádi za cenu kritiků?
 • 00:52:03 My si toho samozřejmě vážíme.
 • 00:52:13 Myslím si, že česká hudební scéna
  je odrazem moderní kritiky.
 • 00:52:17 Tak to nefunguje jenom u nás.
 • 00:52:25 Vysvětlete mi to pomalé tempo práce.
 • 00:52:27 Mezi alby máte 8 let.
 • 00:52:29 Tato deska je vaší druhouK?
 • 00:52:34 Proč pracujete tak pomalu?
 • 00:52:37 My to děláme jako koníček.
 • 00:52:40 Je to práce na volný čas.
 • 00:52:43 Rychleji to nejde.
 • 00:52:55 Když z neoficiálních zdrojů člověk
  slyší různé nepotvrzené informace
 • 00:52:59 o tom, že Šero bude vaší poslední
  deskou.
 • 00:53:03 Jsou to jenom drby? Nebo je to
  pravda?
 • 00:53:11 Je to určitě tématický konec
  našeho hrdiny.
 • 00:53:18 Je to konec poetiky, která
  navazovala z předchozí desky.
 • 00:53:22 Tam to cítíme jako ukončené.
 • 00:53:29 Jestli je to konec projektu nebo
  kapely,
 • 00:53:33 to se nedá říci.
 • 00:53:38 Ale konec tématu určitě.
 • 00:53:50 Řekněte mi, kdo je to Serža Vantoš,
  který vás provázel již
 • 00:53:53 vaším debutem?
 • 00:53:56 Je to fiktivní postava z první
  desky.
 • 00:54:01 Našla si cestu i na desku druhou.
 • 00:54:03 Je to fikce.
 • 00:54:16 Gratuluji k dnešní ceně.
 • 00:54:23 Události, komentáře jsou
  u konce, dobrou noc.
 • 00:54:29 Skryté titulky:
  F. Bukovský a P. Kinclová

Související