iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
9. 5. 2012
22:00 na ČT24

1 2 3 4 5

5 hlasů
6229
zhlédnutí

Události, komentáře

Etický kodex úředníků — Skandál v české policii — Léčit marihuanou legálně? — Výstava Slovanské epopeje

48 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Události, komentáře

 • 00:00:22 UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE
 • 00:00:44 V čem jsou jeho slabá místa,
  jak bude vymahatelný,
 • 00:00:47 jak se v praxi projeví?
  A změní vůbec něco?
 • 00:00:51 Hned na začátku dnešních Událostí,
  komentářů se o to budeme zajímat.
 • 00:00:54 Dobrý večer.
 • 00:01:03 se mají chovat profesionálně
  a nesmějí přijímat žádné dary.
 • 00:01:07 Nově jim to nařizuje etický
  kodex, který schválila vláda.
 • 00:01:11 Pokud ho jednotlivé úřady
  zapracují
 • 00:01:13 do svých vnitřních předpisů,
 • 00:01:15 pak při porušení kodexu
  mohou úředníci přijít o práci.
 • 00:01:20 Úředník má být profesionál
  a ochotně pomáhat lidem.
 • 00:01:23 Bez jakékoliv protislužby.
 • 00:01:24 Tak zní část aktualizovaného
  etického kodexu úředníka.
 • 00:01:32 za vlády Miloše Zemana.
 • 00:01:34 Jednalo se o návrh, který byl
  poměrně nekonkrétní a obecný.
 • 00:01:36 Ten nový řeší třeba to,
 • 00:01:38 že nahlášení korupčního jednání
  se nemá zaměstnanci vymstít.
 • 00:01:40 Příkladem za všechny je prý kauza
  exšéfa Státního fondu
 • 00:01:43 životního prostředí Michálka,
 • 00:01:44 který za oznámení údajné korupce
  přišel o místo.
 • 00:01:47 Jenže před tím by ho
  podle neziskovek
 • 00:01:49 neochránil ani nový kodex.
 • 00:01:55 nebo jsou tím pachatelem.
 • 00:01:57 Kromě zákona o ochraně
  oznamovatelů totiž v Česku stále
 • 00:01:59 chybí i zákon o úřednících.
 • 00:02:09 ale také třeba průlomový zákon
  o úřednících.
 • 00:02:12 Cílem nového etického kodexu
  je trestat
 • 00:02:13 případné prohřešky až vyhazovem.
 • 00:02:24 že úředník nesmí přijmout
  ani malý dar.
 • 00:02:26 Tedy například květinu nebo lahev.
 • 00:02:28 I takovéto věci musí nahlásit
  nadřízeným.
 • 00:02:36 nebo reklamní předmět,
  který souvisel s jeho prací.
 • 00:02:40 Teď je to tvrdší.
 • 00:02:42 Etický kodex budou muset
  zapracovat
 • 00:02:44 do svých vnitřních pravidel
  ministerstva
 • 00:02:47 a ústřední správní úřady.
 • 00:02:48 Pro hejtmany, primátory
  a starosty
 • 00:02:50 je kodex jen doporučením.
 • 00:02:52 Etický kodex existoval
  už za první republiky.
 • 00:02:54 Tehdy dokonce úředníci skládali
  slib.
 • 00:02:56 Za jeho plnění časem získávali
  slevy na jízdném
 • 00:02:58 nebo příspěvek na děti.
 • 00:03:00 Za jeho porušení končili za trest
  až v podkarpatském Mukačevu.
 • 00:03:18 legislativu a archivnictví
  ONDŘEJ VESELSKÝ.
 • 00:03:20 Dobrý večer.
 • 00:03:22 Co kodex změní v praxi?
 • 00:03:24 Jak to lidé u přepážek,
  v komunikaci s úředníky poznají,
 • 00:03:26 že se řídí tímto novým kodexem?
 • 00:03:41 nezveličoval, určitě pro občany se
  něco změní.
 • 00:03:45 Přijde kodex, který je inovovaný.
 • 00:03:49 Vyjmenovává hlavní povinnosti
  a standardy,
 • 00:03:55 jak by měl úředník jednat
  a jak by se měl chovat.
 • 00:03:58 Pro občany je to vodítko,
 • 00:04:06 zda úředník postupuje v souladu
  se zákony a etickým kodexem.
 • 00:04:13 Poznají lidé, že se úředníci budou
  řídit etickým kodexem?
 • 00:04:20 Já bych etický kodex nepodceňoval.
 • 00:04:24 Je to soubor norem,
 • 00:04:27 které už jsou v právním řádu.
 • 00:04:33 Je zaměřen na státní úředníky
  územních samosprávných celků.
 • 00:04:51 řešit jeho záležitosti řádně
  a včas.
 • 00:04:54 Bude v zásadě vykonávat to,
 • 00:04:58 co dnes nazýváme veřejnou službou.
 • 00:05:01 Etický kodex má garantovat kvalitu
  úředníkových služeb
 • 00:05:03 a chránit při oznámení korupce
  a jiného neetického chování.
 • 00:05:06 Ale jak ho bude chránit?
 • 00:05:08 Už se nebude moci opakovat
  případ ředitele SFŽP
 • 00:05:11 Libora Michálka?
 • 00:05:13 Upozornil na nátlak,
  kterému byl vystavený,
 • 00:05:15 na možné korupční jednání
  a ve funkci skončil.
 • 00:05:26 Ta je nejznámějším příkladem.
 • 00:05:30 Etický kodex je souhrn pravidel,
 • 00:05:34 který má určitou obecnost
 • 00:05:40 a který se bude aplikovat
  na konkrétní příklady.
 • 00:05:43 V tuto chvíli souhrn pravidel tím,
 • 00:05:47 že se úředník s ním seznámí,
 • 00:05:52 ví, jaké má limity, jak se má
  chovat.
 • 00:05:55 Má oznamovací povinnost
 • 00:06:00 i vůči orgánům činným v trestním
  řízení.
 • 00:06:09 na neetické nebo korupční jednání,
  nebude to mít pro něj
 • 00:06:12 negativní důsledky
  v pracovněprávních vztazích?
 • 00:06:16 Není ale právě v tom trochu zrada,
  a v české praxi zvlášť?
 • 00:06:19 Oprávněnost podezření prokáže
  nebo taky neprokáže až soud,
 • 00:06:22 což může navíc být až za dost
  dlouhou dobu.
 • 00:06:25 Co bude s úředníkem do té doby?
 • 00:06:27 Bude vystavený bossingu
  nebo jinému útlaku?
 • 00:06:32 Já bych byl v této ochraně
 • 00:06:35 oznamovatelů trochu skeptický
 • 00:06:39 v tom smyslu, jak tady bylo
  zmíněno,
 • 00:06:44 pokud etický kodex nemá konkrétní
  zákonnou oporu,
 • 00:06:49 jeho vymahatelnost bude obtížná.
 • 00:07:06 že etický kodex může skončit
 • 00:07:13 jako obecný dokument bez možnosti
  vymáhat jeho ustanovení.
 • 00:07:32 kdyby byl doprovázen zákonem.
 • 00:07:39 Počítá se s doplněním kodexu
  o příslušný zákon?
 • 00:07:43 Některé pasáže budou promítnuty
 • 00:07:46 do nového zákona o úřednících.
 • 00:07:49 Nemaťme veřejnost.
 • 00:07:53 Co se týče ochrany oznamovatelů,
 • 00:07:55 já bych chtěl říci,
 • 00:08:01 protože zde máme dávno přijatý
  antidiskriminační zákon.
 • 00:08:05 To je zákon v podstatě
  transpoziční.
 • 00:08:08 Převzal směrnice EU.
 • 00:08:09 Jsou tam pravidla,
 • 00:08:14 která směřují k ochraně pracovníků
  a zaměstnanců.
 • 00:08:18 Jak už kolega hovořil o bossingu,
 • 00:08:23 to už máme dávno v našem právním
  řádu upraveno.
 • 00:08:27 Etický kodex je souhrn morálních
  pravidel,
 • 00:08:31 která vyplývají z našeho právního
  řádu.
 • 00:08:40 Je to cíleně adresováno na úřední-
  ka, aby věděl, jak se má chovat.
 • 00:08:43 A když se úředníkem oznámené
  neetické nebo korupční jednání
 • 00:08:45 prokázat nepodaří?
  Co s ním pak bude?
 • 00:08:48 Pak už pro něj ochrana
  garantovaná kodexem platit nebude?
 • 00:08:55 Nemohu hovořit o konkrétním
  případě.
 • 00:08:57 My to můžeme obrátit i naopak.
 • 00:09:03 I úředník může někoho tímto
  jednáním poškodit.
 • 00:09:06 Nechci tady hovořit o obecnosti
 • 00:09:10 ve vztahu ke konkrétnímu případu.
 • 00:09:17 Musíme postupovat v souladu
  s naším právním řádem.
 • 00:09:21 Hovoříme tady ne o vymahatelnosti,
 • 00:09:24 ale o procesu dokazování.
 • 00:09:26 Vy jste naznačil,
 • 00:09:32 když se oprávněnost nepodaří
  prokázat, je to důkazní nouze.
 • 00:09:37 Každý člověk má individuální
  odpovědnost
 • 00:09:42 a musí vědět, co si v konkrétním
  případě může dovolit.
 • 00:09:57 Může s ním probrat to podezření.
 • 00:10:05 Nemusí se jednat v první fázi
  o přestupek, trestný čin.
 • 00:10:17 že on musí, pokud se prokáže
 • 00:10:22 nebo pokud on zjistí a má důvodné
  podezření,
 • 00:10:28 že došlo k nezákonnému jednání,
  oznamovací povinnost má.
 • 00:10:33 To není první etický kodex,
  který tady máme.
 • 00:10:43 Etický kodex zaměstnanců veřejné
  správy tady máme od roku 2001.
 • 00:10:46 Není tam přímo formulace oznamovat.
 • 00:10:49 Ale týkala se toho stejného,
 • 00:10:56 tedy povinnost oznamovat zneužití
  pravomoci úřední
 • 00:11:01 byla již v původním kodexu
  zakotvena.
 • 00:11:05 Samo toto možná přispělo k tomu,
 • 00:11:07 že by se úředníci více hrnuli
 • 00:11:15 do nějakého oznamování nezákonných
  jednání.
 • 00:11:20 Tento kodex je lepší minimálně
  v tom,
 • 00:11:26 že nařizuje úřadům, aby byly
  součástí právního řádu.
 • 00:11:29 Je tady minimální záruka,
 • 00:11:35 že na úředníky, kteří nebudou
  takto postupovat,
 • 00:11:40 dopadne určitá sankce v rámci
  pracovněprávního poměru.
 • 00:11:58 Takže by následoval postih.
 • 00:12:08 že chybí např. zákon o úřednících.
 • 00:12:10 Ještě se zastavme
  u asi nejvděčnějšího bodu
 • 00:12:12 etického kodexu.
 • 00:12:14 Úředník a zaměstnanec
  veřejné správy nesmí
 • 00:12:17 při rozhodování nebo v souvislosti
  s ním přijímat ani požadovat dary
 • 00:12:19 nebo jiná zvýhodnění.
 • 00:12:21 Co květina jako poděkování
  úřednici za ochotu?
 • 00:12:23 Ani tu nebude smět přijmout?
 • 00:12:27 Minulý etický kodex umožňoval
 • 00:12:31 přijímat propagační a reklamní
  předměty,
 • 00:12:36 které souvisely s jeho prací, nebo
  malé pohoštění.
 • 00:12:38 Květina, ano.
 • 00:12:41 Když řeknu, půjdu na úřad,
 • 00:12:45 vytáhnu 500 Kč a řeknu,
 • 00:12:52 že se chci dostat do pořadníku
  na určitou záležitost,
 • 00:12:57 tak každý vnímá, že to není
  v pořádku.
 • 00:13:00 Mohu to ovlivnit květinou.
 • 00:13:03 Co když za ni dám 2 000 Kč?
 • 00:13:10 Je to o vnímání, co je etické
  a co je neetické.
 • 00:13:13 S tímto přístupem souhlasím.
 • 00:13:17 Možná to připadá trochu úsměvné,
 • 00:13:23 když někomu přinesu čokoládu,
  květinu atd.,
 • 00:13:35 že m i úřednice pomohla s vyří-
  zením určité záležitosti.
 • 00:13:52 V souvislosti s tímto mohu říci,
 • 00:13:54 že kodex bude zveřejněn
 • 00:13:57 ve věstníku vlády.
 • 00:13:59 Ve vztahu k tomu,
 • 00:14:03 že spolupracujeme s územím,
 • 00:14:07 tak budeme kontrolovat i tuto věc,
 • 00:14:15 jakým způsobem orgány, obce, kraje
  splnily své povinnosti.
 • 00:14:30 Pokud státní úřady nebudou
  dodržovat kodex?
 • 00:14:36 Ty jsou zavázány ze strany vlády.
 • 00:14:39 Členové vlády na rozdíl
 • 00:14:42 od primátorů, starostů a hejtmanů
 • 00:14:48 jsou zavázáni přímo plnit toto
  usnesení vlády.
 • 00:14:50 Zaznělo to v reportáži,
  za první republiky za pečlivé,
 • 00:14:52 úzkostlivé dodržování
  etického kodexu mohli
 • 00:14:55 státní úředníci naopak od státu
  očekávat jisté výhody,
 • 00:14:58 třeba slevy na jízdném apod.
  S tím se teď nepočítá?
 • 00:15:03 Teď jen stát bude od úředníků
  vyžadovat,
 • 00:15:06 ale nic za to nebude nabízet?
 • 00:15:20 jako makroekonomickou odpověď.
 • 00:15:25 Připravujeme novou jednotnou
  úpravu o zaměstnancích
 • 00:15:27 veřejné správy.
 • 00:15:31 Tam budou zakomponovány určité
  benefity
 • 00:15:34 spojené s touto činností.
 • 00:15:42 Nemohu říci, že když někdo
  vykonává standardně svou práci,
 • 00:15:46 nemůže být nijak zvýhodňován.
 • 00:15:52 Úředník dělá veřejnou službu,
  za to je placen.
 • 00:15:56 Mimořádná odměna by měla být dána
  jen v okamžiku,
 • 00:16:01 když udělá určitý nadstandard.
 • 00:16:04 O jakých benefitech se uvažuje?
 • 00:16:07 Máme to v pracovní verzi
 • 00:16:11 a hovoříme o možnosti delší
  dovolené.
 • 00:16:17 Možná jste hovořil o benefitech
  spojených s fin. prostředky
 • 00:16:20 např. na vzdělání apod.
 • 00:16:30 objevil nekalé praktiky
  přímo v řadách policie.
 • 00:16:32 Pět policistů ze středních
  a severních Čech je podezřelých,
 • 00:16:34 že poskytovali informace
  skupině vyděračů.
 • 00:16:36 Podle informací našeho
  zpravodajství do gangu patřil
 • 00:16:40 i Vladimír Nešpůrek alias Svoboda,
  někdejší kriminalista,
 • 00:16:43 pozdější spolupracovník
  zavražděného Františka Mrázka
 • 00:16:47 a momentálně státní úředník.
 • 00:16:56 V poutech končí pětice
  aktivní policistů.
 • 00:17:09 Citlivé informace měl dostávat
  vyděračský gang,
 • 00:17:11 který na podzim unesl obchodníka
  s naftou.
 • 00:17:14 Oběť měla totiž důležité údaje,
  které chtěli pachatelé využít.
 • 00:17:21 aby dala potřebné informace.
 • 00:17:25 Jedním z důležitých postav gangu
  byl ale tento muž.
 • 00:17:34 Svoboda se dříve jmenoval Nešpůrek
  a patřil k spolupracovníkům
 • 00:17:38 Františka Mrázka.
 • 00:17:39 Teď pracoval v Českých drahách,
  kde ho policie také zatkla.
 • 00:17:42 Při domovní prohlídce v jeho domě
  v Úvalech u Prahy
 • 00:17:45 našla policie doslova poklad.
 • 00:17:50 které může sloužit k monitorování
  telekomunikačního provozu.
 • 00:17:54 Jde o zařízení s názvem Agáta
  a může odposlouchávat
 • 00:17:57 telefonní hovory v okolí
  několika kilometrů.
 • 00:18:01 Policie u Svobody našla také
  rychlopalné zbraně a listin
 • 00:18:03 z utajených policejních spisů.
 • 00:18:09 byli občané nějakým způsobem
  vydíráni.
 • 00:18:10 Mezi zatčenými je také
  elitní detektiv
 • 00:18:12 protikorupční policie.
 • 00:18:14 Policisté si myslí,
 • 00:18:16 že právě on mohl gangu poskytovat
  nejcennější informace.
 • 00:18:25 zprostil výkonu služby.
 • 00:18:27 Detektivové předpokládají,
  že gang údajných vyděračů
 • 00:18:30 byl několik let dobře
  rostoucí chobotnicí,
 • 00:18:33 jejíž chapadla sahala nejen
  do policie,
 • 00:18:35 ale i do další státních orgánů.
 • 00:18:38 Policisté proto zřídili speciální
  policejní linku
 • 00:18:40 pro případná svědectví.
 • 00:18:54 Pravděpodobná legalizace
  marihuany pro léčebné účely.
 • 00:18:58 Slovanská epopej od Alfonse Muchy
  už je vystavena v Praze.
 • 00:19:02 Ještě předtím ale přehled dalších
  zpráv s Josefem Maršálem.
 • 00:19:17 v civilní nemocnici v Charkově.
 • 00:19:18 Z vězení ji tam převezli
  kvůli léčbě vyhřezlé ploténky.
 • 00:19:21 Ošetřující lékař
  z berlínské kliniky Lutz Harms
 • 00:19:23 ale s léčbou musí počkat.
 • 00:19:25 Tymošenková je totiž vyčerpaná
  po třítýdenní hladovce.
 • 00:19:28 Případ bývalé političky
  znepokojuje západní Evropu.
 • 00:19:30 Některé země se rozhodly
  bojkotovat ukrajinskou část
 • 00:19:33 evropského fotbalového šampionátu.
 • 00:19:42 u výslechu podle jeho právníka
  nepotvrdila,
 • 00:19:44 že šlo o úmyslný čin.
 • 00:19:46 Policie 51letou ženu vyslýchala
  4 hodiny.
 • 00:19:48 Na pražské oddělení policie
  dorazila s ortézou a berlemi
 • 00:19:51 v doprovodu manžela
  a advokáta Josefa Lžičaře.
 • 00:19:53 Zraněná žena byla poslední
  ze 14 lidí,
 • 00:19:56 které policisté v souvislosti
  s nehodou vyslýchali.
 • 00:20:08 k informacím, které podléhají
  bankovnímu tajemství.
 • 00:20:10 Rozhodli o tom poslanci.
  Zároveň zpřísnili podmínky,
 • 00:20:12 za kterých může být povolení
  vydáno.
 • 00:20:14 Pouze na boj s financováním
  terorismu.
 • 00:20:15 Novelu teď projedná Senát.
 • 00:20:24 Záchranáři evakuovali 300 lidí
  a jeden člověk je v nemocnici.
 • 00:20:26 Podle hasičů hrozil výbuch
  chemikálií.
 • 00:20:28 Žádné nebezpečné látky
  se údajně do ovzduší nedostaly.
 • 00:20:30 Škoda se odhaduje
  na 12 milionů korun.
 • 00:20:33 Ministerstvo slibuje,
  že novela pomůže lidem,
 • 00:20:35 kteří se dostali do problémů
  kvůli nepoctivým úvěrům.
 • 00:20:47 legálně užívat
  k léčebným účelům.
 • 00:20:49 Novela, kterou už poslanci
  dostali, předpokládá,
 • 00:20:52 že určeným skupinám pacientů
  by konopí mohli předepsat lékaři.
 • 00:20:56 Volné pěstování marihuany doma
  má být i nadále zakázané.
 • 00:21:00 Pokud projde novela,
  která má širokou podporu,
 • 00:21:03 první dva roky se bude marihuana
  dovážet ze zahraničních zemí.
 • 00:21:06 Kdo dá nejlepší nabídku,
 • 00:21:08 od toho bude stát
  pod přísným dohledem nakupovat.
 • 00:21:15 to je asi ta nejrychlejší forma,
  jak sem konopí dovézt.
 • 00:21:23 pak teprve bude pěstování
  povoleno u nás.
 • 00:21:27 Lék na měsíc bude stát
  700 až 1500 korun.
 • 00:21:30 Nakolik budou přispívat
  pojišťovny, zatím není jasné.
 • 00:21:33 O marihuanu přesto projevilo
  zájem 9 odborných společností,
 • 00:21:36 jejichž pacientům by podle lékařů
  konopí pomohlo.
 • 00:21:44 paceinty s chronickými bolestmi,
  třeba s onkologickými nemocemi.
 • 00:21:47 Sedmačtyřicetiletá Martina denně
  spotřebuje půl gramu marihuany.
 • 00:21:50 Vmíchává si ji večer před spaním
  do jogurtu.
 • 00:21:53 Má artritidu a trpí migrénami.
 • 00:21:55 Bolestivé ataky měla
  i třikrát týdně.
 • 00:21:58 V současné chvíli mám migrény
  zhruba jednou dvakrát do měsíce,
 • 00:22:01 což je velký posun.
 • 00:22:04 Podle lidí, kteří konopí
  využívají pro léčebné účely,
 • 00:22:06 je zákon krokem správným směrem.
 • 00:22:08 Vadí jim ale, že si konopí
  nemohou pěstovat doma sami.
 • 00:22:11 Třeba proto, že je marihuana
  z lékárny vyjde mnohem dráž,
 • 00:22:14 než kdyby si ji pěstovali
  načerno.
 • 00:22:16 Tady se ale shodují lékaři
  i politici: jinak to nejde.
 • 00:22:23 a je to také plíseň,
  ze které se vyrábí lék.
 • 00:22:25 Jestli je to lék,
  musí být ve stejném režimu
 • 00:22:27 jako ostatní léky
  z hlediska kvality,
 • 00:22:29 koncentrace účinných látek.
 • 00:22:31 Jako ostatní léky i marihuanu
  by měl mít na starosti
 • 00:22:33 Státní ústav pro kontrolu léčiv.
 • 00:22:34 Pokud zákon najde
  dostatečnou podporu,
 • 00:22:36 platit by mohl
  už letos na podzim.
 • 00:22:49 Dobrý večer.
 • 00:22:57 pro léčebné účely, který,
  zdá se,
 • 00:22:59 má velkou šanci PS projít.
 • 00:23:10 která ovlivňuje receptory
 • 00:23:12 v lidském těle.
 • 00:23:13 Jistě je vhodné,
 • 00:23:17 aby u nás byla dostupná
  pro pacienty
 • 00:23:23 v příslušných indikacích jako jiné
  léky, které jsou užívány.
 • 00:23:27 Marihuana není dostupná v řadě
  zemí,
 • 00:23:30 ale některé státy přiznávají
 • 00:23:35 a umožňují legálně užívat
  marihuanu pro léčebné účely.
 • 00:23:47 Mluvíme o marihuaně pro lékařské
  účely.
 • 00:23:51 Mohou to být sušené listy.
 • 00:23:55 Může se dodávat do lékáren.
 • 00:24:03 Bude možné různé použití,
 • 00:24:07 např. míchání do potravin.
 • 00:24:20 Nesplňuje.
 • 00:24:22 Jsme rádi, že se v ČR konečně
 • 00:24:27 mluví o marihuaně jako o léčivu.
 • 00:24:30 Jsme rádi, že jsou tady návrhy,
 • 00:24:35 aby pacienti mohli konopí užívat
  jako lék.
 • 00:24:38 Není součástí návrhu,
 • 00:24:44 aby si pacienti mohli konopí
  získávat samopěstováním.
 • 00:24:49 V tuto chvíli řada lidí,
 • 00:24:53 kteří toto užívají pro svoji léčbu,
 • 00:24:57 toto zneužívají. Jestliže chceme
  léčit
 • 00:25:04 a mít některé pro to další vědecké
  důkazy a objasňovat účinky
 • 00:25:18 marihuany, tak musíme vědět, kolik
  léčivých látek v rostlině je.
 • 00:25:33 že lidé, kteří dnes hledají
 • 00:25:36 v konopí alternativní formu léčby,
 • 00:25:39 by ho zneužívali.
 • 00:25:42 Zneužitelnost, já nechápu,
 • 00:25:50 v jakém smyslu by mohlo být konopí
  zneužitelné pro nemocné lidi.
 • 00:25:56 Asi by tu rostlinu nepěstovali jen
  lidé,
 • 00:26:00 kteří ji potřebují k léčebným
  účelům.
 • 00:26:06 Jak bude garantováno, aby
  nedocházelo k zneužití?
 • 00:26:14 Pacient, kterému bude preparát
  vydán na lékařské účely,
 • 00:26:20 tak pokud u něj bude toto množství
  nalezeno,
 • 00:26:24 tak se příslušné orgány mohou
  dotázat,
 • 00:26:29 zda mu takové množství bylo
  předepsáno.
 • 00:26:33 ČR patří k zemím,
 • 00:26:43 kde mezi mladými lidmi je
  marihuana nejvíce zneužívaná.
 • 00:26:45 Za námi je Španělsko.
 • 00:26:50 Je to látka, která má jisté účinky,
 • 00:26:55 které ovlivňují nervový systém.
 • 00:26:59 Není to úplně nevinná rostlinka.
 • 00:27:05 Lidem, kterým má pomáhat, ať je to
  předepsáno jako lék.
 • 00:27:16 Měly by na ni přispívat zdravotní
  pojišťovny?
 • 00:27:19 Doporučení odborné skupiny je,
 • 00:27:24 že by tyto příspěvky měly být
  částečně hrazeny
 • 00:27:26 ze zdravotního pojištění.
 • 00:27:30 Nejde o nadstandardní léčbu?
 • 00:27:34 Úkolem skupiny, kterou jsem vedl,
 • 00:27:36 bylo připravit návrhy,
 • 00:27:41 aby mariahuana mohla být užívána
  pro léčebné účely.
 • 00:27:46 Pak bude probíhat další jednání.
 • 00:27:50 Můj osobní názor je,
 • 00:27:57 že u úzké skupiny pacientů by mohl
  být hrazen částečně, ne plně.
 • 00:28:03 Je možné se marihuanou předávkovat
  jako alkoholem?
 • 00:28:06 To nebylo prokázáno.
 • 00:28:09 Otázka je předávkování.
 • 00:28:16 Málokdo zemře jednorázově
  po konzumaci alkoholu.
 • 00:28:21 To se nestane nikomu.
 • 00:28:26 Ale lidé umřou na dlouhodobé
  komplikace,
 • 00:28:30 které s užíváním alkoholu jsou.
 • 00:28:37 Také mariahuana je návyková látka.
 • 00:28:46 když voláte po volné dostupnosti
  marihuany?
 • 00:28:49 Chceme docílit toho,
 • 00:28:52 že konopí kromě toho,
 • 00:28:55 že bude dostupné v lékárnách,
 • 00:29:02 bude alternativa, že si konopí
  budou moci pacienti pěstovat.
 • 00:29:07 Vypěstovat si rostlinu konopí
  nestojí téměř nic.
 • 00:29:13 Pokud nebude konopí hrazeno
  zdravotními pojišťovnami,
 • 00:29:22 pochybuji, že budou pacienti zákon
  porušovat.
 • 00:29:27 Spíš to nahrává vytvoření nového
  segmentu trhu,
 • 00:29:30 kde bude nelegální marihuana
 • 00:29:34 za určitých okolností legální.
 • 00:29:51 že na distribuci preparátů
  s marihuanou by dohlížela
 • 00:30:00 Státní agentura pro léčebné konopí,
  která by měla vzniknout při SÚKL.
 • 00:30:06 Počítá se, že by měl vzniknout nový
  úřad. Jak bude velký?
 • 00:30:18 ČR přistoupila k dohodě
 • 00:30:24 o zneužívání látek návykových.
 • 00:30:46 Toto je jediný bod,
 • 00:30:50 na kterém nebyla shoda
  pracovní skupiny.
 • 00:30:53 Nechali jsme to na poslancích.
 • 00:31:01 Návrhy padaly mezi 6 měsíci
  až 2 roky od účinnosti zákona.
 • 00:31:10 Domnívám se, že do 1 roka by
  agentura mohla vzniknout.
 • 00:31:13 Je to vůle zákonodárců,
 • 00:31:16 jakou lhůtu tam dají.
 • 00:31:22 Musí se vypsat veřejná zakázka,
 • 00:31:25 připravit pro to podmínky.
 • 00:31:30 Nemůže zde vznikat něco,
 • 00:31:34 pokud pro to není legislativní
  rámec.
 • 00:31:37 Co tomu říkáte?
 • 00:31:45 Dovoz i pěstování konopí
 • 00:31:49 v licencovaných pěstírnách je
  zajímavé řešení.
 • 00:31:52 Nenabízí alternativu lidem,
 • 00:31:56 kteří by rádi konopí využívali.
 • 00:32:01 Systém nebude úspěšný,
 • 00:32:08 protože bude administrativně
  i finančně náročný.
 • 00:32:24 Ale podle čeho se nabídky budou
  posuzovat?
 • 00:32:26 Podle obsahu drogy, ceny,
  hygieničnosti přípravy,
 • 00:32:29 důvěryhodnosti výrobce?
 • 00:32:33 Dotyčný musí získat licenci.
 • 00:32:36 Musí tam být cenová nabídka.
 • 00:32:38 Bude tam několik parametrů.
 • 00:32:44 Je dohoda, že by mělo být
  licencovaných producentů více.
 • 00:32:51 V tuto chvíli právě je taková
  velká šedá zóna mezi tím,
 • 00:32:58 kdo konopí zneužívá nebo rekreačně
  užívám,
 • 00:33:04 a těmi, kdo to pěstují.
 • 00:33:24 že někdo řekne, já mám bolesti,
 • 00:33:28 a proto si pěstuji marihuanu.
 • 00:33:33 Ano, mám bolesti, nechť jdu
  ke svému lékaři.
 • 00:33:40 Bude to moci předepisovat jen
  lékař specialista.
 • 00:34:13 Tamní akcie jsou
  na dvacetiletém minimu.
 • 00:34:17 Zemi navíc možná čekají
  opakované volby.
 • 00:34:20 Levici se totiž pravděpodobně
  nepodaří sestavit vládu.
 • 00:34:24 Navíc šéf levicové strany
  nehodlá plnit sliby,
 • 00:34:26 které podmiňovaly miliardovou
  finanční injekci z Bruselu.
 • 00:34:33 a prosadila zákon
  o podporovaných zdrojích energie.
 • 00:34:36 Nově stanoví podmínky podpory
  obnovitelných zdrojů.
 • 00:34:40 Prezidentu Klausovi vadilo,
 • 00:34:42 že norma způsobí
  neodhadnutelné zvýšení cen energií.
 • 00:34:51 Snaží se stejně jako Spojené státy
  a Rusko posílit šance na dostavbu
 • 00:34:53 atomové elektrárny Temelín.
 • 00:34:55 Podle memoranda budou Česko
  a Francie posilovat společné akce,
 • 00:34:58 vědecké stáže a přednášky
  s tematikou jaderné fyziky.
 • 00:35:05 Hlavní index PX prolomil hranici
  900 bodů,
 • 00:35:07 pod kterou byl naposledy
  v lednu.
 • 00:35:09 Mohly za to hlavně negativní
  zprávy z eurozóny.
 • 00:35:11 Nejvíc oslabila těžařská NWR,
  a to přes 6 %.
 • 00:35:15 Nedařilo se ani bankám.
 • 00:35:16 Erste odepsala víc
  než 4,5 %.
 • 00:35:18 Koruna oslabila k oběma hlavním
  světovým měnám.
 • 00:35:21 Vůči euru o 24 haléřů
  a vůči dolaru o 35 haléřů.
 • 00:35:35 znovu vystavena
  ve Veletržním paláci v Praze.
 • 00:35:40 A podle Galerie hlavního města
  a Magistrátu tam už zůstane.
 • 00:35:44 Jde přesně o takový
  výstavní prostor,
 • 00:35:46 jaký si malíř pro 20 rozměrných
  pláten představoval.
 • 00:35:49 Moravský Krumlov
  o epopej přišel,
 • 00:35:51 ale vzdát se tohoto svého dosud
  největšího lákadla nechce.
 • 00:35:56 Nejdříve na dva roky,
  pak na pět let
 • 00:35:59 a teď na pořád chce Praha
  slavná Muchova plátna.
 • 00:36:01 Do výstavy investovala
  36 milionů korun.
 • 00:36:04 Přitom úplně na začátku počítala
  jen s 15 miliony Kč.
 • 00:36:08 I po následném navýšení rozpočtu
  galerie zaplatila víc, než čekala.
 • 00:36:20 která v Moravském Krumlově
  hlídala, co se s tam děje.
 • 00:36:25 Nemohli jsme plátna jednoduše
  odstěhovat do Prahy.
 • 00:36:29 Některé ty položky jako nájem
  třeba velké Dvorany za rok 2010
 • 00:36:35 ve výši 2 miliony korun budou
  předmětem žaloby.
 • 00:36:38 V samotné expozici pak
  byla nejdražší
 • 00:36:42 speciální vzduchotechnika,
  galerijní světla
 • 00:36:44 i zastínění těchto světlíků.
 • 00:36:48 A problémem byla taky instalace
  obřích pláten.
 • 00:36:55 Výsledkem je teď výjimečný
  výstavní prostor.
 • 00:37:00 ádné dílo na světě totiž nemá
  samo pro sebe tak velkou expozici.
 • 00:37:04 Žádné dílo na světě totiž nemá
  samo pro sebe tak velkou expozici.
 • 00:37:07 Dvacet Muchových pláten
  je vystaveno
 • 00:37:09 na ploše 1 400 metrů čtverečních.
 • 00:37:13 Slovanská epopej je poprvé
  v historii vystavena chronologicky,
 • 00:37:17 tak jak Mucha plátna maloval.
 • 00:37:19 Moravský Krumlov se ale nevzdává
  a chce dílo zpět.
 • 00:37:24 Muchova plátna byla
  největším tahákem.
 • 00:37:28 Město tak po půl století letos
  zažije první sezonu bez epopeje.
 • 00:37:36 najednou připravit
  takovou bombu, jako je Epopej.
 • 00:37:44 V restauraci nám ubude
  minimálně čtvrtina až třetina lidí,
 • 00:37:49 co sem chodívali na oběd.
  Většinou to bývaly zájezdy.
 • 00:37:54 Žádná smlouva návrat pláten
  do Moravského Krumlova
 • 00:37:56 ale nezaručuje a ani plánovaná
  oprava krumlovského zámku
 • 00:37:59 není žádnou zárukou.
 • 00:38:07 nevedou k tomu,
 • 00:38:10 že bychom s nimi chtěli jednat.
 • 00:38:13 Moravský Krumlov už letos zaplatí
  za nejnutnější opravy
 • 00:38:15 zámku 6 milionů korun.
 • 00:38:17 Celkem by ale zchátralá památka
  potřebovala stovky milionů.
 • 00:38:28 a do Moravského Krumlova zdravím
  starostu města Tomáše Třetinu.
 • 00:38:39 se v novinách objevovaly pochyby
  o smyslu takového díla.
 • 00:38:44 Jakou hodnotu, uměleckou i jinou,
  vlastně Slovanská epopej má?
 • 00:38:48 Není ten rozruch kolem ní přece
  jen neúměrné skutečné hodnotě?
 • 00:39:05 Ten umělecký náboj toho díla.
 • 00:39:14 Ten umělecký dopad na výtvarné
  umění české moderny.
 • 00:39:17 Stálo to všechno za to?
 • 00:39:22 Domnívám se, že A. Mucha se
  domníval,
 • 00:39:27 že to stojí za to, protož jinak by
  dílo nedokončil.
 • 00:39:34 Histrické okolnosti mu nebyly
  nakloněny,
 • 00:39:40 aby dílo dokončil v takové podobě,
  o jaké uvažoval.
 • 00:39:42 Je to stěžejní dílo.
 • 00:39:50 že expozice ve Veletržním paláci
  by měla být stálou výstavou.
 • 00:39:53 Dáváte Moravskému Krumlovu
  ještě šanci získat plátna zpět.
 • 00:40:01 co říkáme už 2 roky.
 • 00:40:06 Rozšíříme výstavní prostory našeho
  zámku tak,
 • 00:40:11 abychom splnili podmínky Národního
  památkového ústavu
 • 00:40:17 pro vystavení Muchových pláten.
 • 00:40:23 Dáváte Moravskému Krumlovu
  ještě šanci získat plátna zpět.
 • 00:40:25 Pokud se třeba zrestauruje
  tamní zámek
 • 00:40:27 a vzniknou i tam vhodné
  výstavní prostory?
 • 00:40:37 Považuji nyní expozici Slovanské
  epopoje v Moravském Krumlově
 • 00:40:41 za uzavřenou.
 • 00:41:00 Zásadní rozdíl vnímání Epopeje
 • 00:41:03 mezi Krumlovem a Prahou je,
 • 00:41:10 že Praha to vnímá jako jednu
  z dalších výstav.
 • 00:41:19 My to vnímáme tak, že Slovanská
  epopej do M. Krumlova patří.
 • 00:41:29 Hlavním tahákem by měla být pořád
  Slovanská epopej.
 • 00:41:35 Máte už na centrum projekt?
 • 00:41:41 V tuto chvíli musíme zahájit
  opravu výstavních
 • 00:41:45 a rozšíření výstavních prostor, to
  je priorita
 • 00:41:47 Na to máme 2 roky.
 • 00:41:50 Domluvili jsme se,
 • 00:41:53 že rozšíříme výstavní prostory
 • 00:42:00 a připravíme podmínky pro návrat
  Slovanské epopeje.
 • 00:42:04 To je uzavřená kapitola jen pro ně.
 • 00:42:09 Já jsem v kontaktu s radním
  pro kulturu,
 • 00:42:12 s pražským vedením.
 • 00:42:15 Nikdo z vedení Prahy neřekl,
 • 00:42:18 že to je uzavřená kapitola.
 • 00:42:25 To je uzavřená kapitola jen
  pro ředitele Bufku.
 • 00:42:33 Syn John Mucha si stěhování
  do Prahy taky nepřál.
 • 00:42:37 Tomu nepřikládáte žádnou vážnost?
 • 00:42:44 Podnikl právní kroky s tajemníkem
  Moravského Krumlova.
 • 00:42:51 Byla nám znemožněna výstava
  z roku 2010.
 • 00:42:55 Nevnímám ho jako člověka,
 • 00:43:02 s kterým bychom do budoucna měli
  konzultovat věci
 • 00:43:06 spojené se Slovanskou epopejí.
 • 00:43:10 Nemáte pocit, že je škoda,
 • 00:43:13 že v Praze je Slovanská epopej
 • 00:43:21 jen nepodstatnou kapkou v záplavě
  dalších uměleckých lákadel?
 • 00:43:25 A. Mucha věnoval toto dílo Praze.
 • 00:43:31 Toto dílo Praha se zavázala,
  že v Praze vystaví.
 • 00:43:37 Po desítkách let to tak učinila
  ve Veletržním paláci.
 • 00:43:41 Výstava je podle mě povedená,
  exkluzivní
 • 00:43:47 a splnila závazek, který Praha
  vůči Muchovi měla.
 • 00:43:54 Nemyslím si, že by tato výstava
  byla něco negativního či špatně.
 • 00:44:00 Myslíte si, že nejlepší způsob
  vystavení je ten,
 • 00:44:03 který by si A. Mucha přál?
 • 00:44:11 My se touto výstavou snažíme
  navázat na expozici z roku 1928,
 • 00:44:18 kdy Mucha vystavil svá díla
  ve Veletržním paláci.
 • 00:44:28 Myslím si, že to je přesně typ
  expozice, jak si to Mucha přál.
 • 00:44:36 Jak to teď vypadá v Moravském
  Krumlově s turistickým ruchem?
 • 00:44:43 Je hodně poznat, že už tam nemáte
  Slovanskou epopej?
 • 00:44:49 Veletržní palác v nynější době je
  jiný,
 • 00:44:52 než v jaké ho viděl A. Mucha.
 • 00:44:58 Veletržní palác vyhořel a současná
  jeho podoba je jiná.
 • 00:45:05 Dnešní vystavení v Praze je stále
  jen provizorium.
 • 00:45:12 Praha se zavázala vytvořit trvalé
  prostory pro Slovanskou epopej.
 • 00:45:19 Odvoz Slovanské epopeje má velký
  vliv na turistický ruch
 • 00:45:21 v Moravském Krumlově.
 • 00:45:30 Lidé sem nepřijedou v tak četném
  počtu.
 • 00:45:32 Epopej v Krumlově,
 • 00:45:37 to byl nejen Krumlov,
  ale celé okolí.
 • 00:45:41 Lidé přijeli do Krumlova
 • 00:45:44 a rozjeli se i do okolních míst.
 • 00:45:48 Bylo to centrum celého regionu.
 • 00:45:53 Když je Epopej odvezena do Prahy,
 • 00:45:58 má to dopad na celý cestovní ruch
  moravského regionu.
 • 00:46:06 Tahanice o Slovanskou epopej jsou
  ukázkou nevstřícnosti se domluvit.
 • 00:46:13 Udělali byste teď s odstupem času
  něco jinak?
 • 00:46:15 To je spousta věcí,
 • 00:46:18 které se daly udělat jinak.
 • 00:46:22 Nerad bych plakal nad rozlitým
  mlékem.
 • 00:46:27 Já jsem se vždy snažil být velice
  komunikativní,
 • 00:46:31 ale někdy narazí 2 pěsti
  proti sobě.
 • 00:46:33 Já se domnívám,
 • 00:46:38 že Moravský Krumlov v minulosti
  udělal řadu kroků,
 • 00:46:45 kterými si zavřel cestu
  k vyřešení situace.
 • 00:46:50 Reagoval bych stručně na pana
  starostu ve vztahu k expozici,
 • 00:46:59 která byla na zámku v Moravském
  Krumlově z našeho úhlu pohledu.
 • 00:47:04 Měla spíš charakter depozitáře
  než výstavy.
 • 00:47:12 Samozřejmě že takto plátna byla
  vystavena od roku 1968.
 • 00:47:18 My jsme byli připraveni k diskusi
  na rozšíření výstavních prostor,
 • 00:47:22 abychom respektovali autorovo
  přání.
 • 00:47:31 Hektické období, které vzniklo
  stěhováním, vše zhatilo.
 • 00:47:52 Nemáte pocit, že slovanská
  vzájemnost není něco,
 • 00:47:56 co by v dnešní společnosti táhlo,
 • 00:48:00 že na to přilákáte dostatek
  návštěvníků?
 • 00:48:07 Slovanská vzájemnost je jen jedna
  z rovin tohoto díla.
 • 00:48:12 Je třeba si propojit díla
  mezi sebou.
 • 00:48:19 Současná expozice ve Veletržním
  paláci, kde jsou díla propojena
 • 00:48:25 navzájem myšlenkově, jak si Mucha
  přál, to je něco,
 • 00:48:29 co by každého mělo nutit
  k zamyšlení.
 • 00:48:36 Není to jen Slovanská vzájemnost,
 • 00:48:39 ale i hodnota tohoto díla.
 • 00:48:48 Mucha si přál prezentovat dílo
  i ve vztahu k západní Evropě.
 • 00:48:57 Tato díla měla připoutat pozornost
  k událostem těchto národů.
 • 00:49:17 čili jaké události budou zítra
  v centru pozornosti.
 • 00:49:21 Ví to editor pořadu
  Jan Ouředník.
 • 00:49:24 Dobrý večer, zajímat nás bude
  jednání Ústavního soudu.
 • 00:49:27 Bude rozhodovat o zákonech,
 • 00:49:29 kvůli kterým lidé v prvních
  třech dnech neschopnosti
 • 00:49:32 nedostávají nemocenskou.
 • 00:49:34 Podnět k Ústavnímu soudu
  podala ČSSD.
 • 00:49:36 A stále budeme sledovat
  situaci v Řecku,
 • 00:49:38 kde selhal už druhý pokus
  o sestavení nové koalice.

Související