iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
17. 1. 2007
18:00 na ČT2

1 2 3 4 5

15 hlasů
1660
zhlédnutí

Kosmopolis

Eurizones — Přísečnice, sudety — Neevropané

26 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Kosmopolis

 • 00:00:21 Dnešní Kosmopolis se vrátí
  k letnímu putování 50 stopařů
 • 00:00:25 napříč Evropou
  s cílem upozornit nás na to,
 • 00:00:28 že ignorujeme
  problémy třetího světa.
 • 00:00:30 Seznámíme se somálským hudebníkem,
  který texty zvedl ze židle i OSN.
 • 00:00:35 Přiblížíme si, jak může DNA zásadně
  změnit vnímání kulturní identity.
 • 00:00:40 A v první části nového miniseriálu
  se zaměříme na genius loci Sudet.
 • 00:00:54 Koncem léta se 50 mladých Evropanů
  vydalo stopem
 • 00:00:57 na 2500 kilometrů dlouhou cestu
  z Rigy do Štrasburku.
 • 00:01:01 Chtěli upozornit na projekt
  rozvojových cílů tisíciletí.
 • 00:02:07 K plnění rozvojových cílů
  tisíciletí se na summitu OSN
 • 00:02:10 v roce 2000 zavázalo
  takřka 190 zemí světa.
 • 00:02:13 Minulý rok se zjistilo,
  že 88 procent evropský veřejnosti
 • 00:02:17 vůbec o těch cílech
  nikdy neslyšelo.
 • 00:02:20 Proto děláme tuhle kampaň,
  protože každej může přispět.
 • 00:02:23 Třeba jednoduše. Tím, kde nakupuje
  a jak se chová, se dá hned pomoct.
 • 00:02:31 Většina států ale své sliby neplní.
 • 00:02:33 Původní předsevzetí
  o částkách na rozvojovou pomoc
 • 00:02:36 plní je pětice zemí v Evropě.
  Přitom na běžnou Evropskou krávu
 • 00:02:40 jdou vyšší dotace, než jaký příjem
  má polovina lidí celého světa.
 • 00:03:43 Sedmý cíl se týká
  ochrany životního prostředí
 • 00:03:46 a osmým cílem je vytvoření
  světového partnerství pro rozvoj.
 • 00:04:05 V dopisu
  se kromě postoje všech stopařů
 • 00:04:08 promítly i názory
  většiny řidičů a lidí z ulice.
 • 00:04:12 -Chcete jim něco vzkázat?
  -Politikům?
 • 00:04:15 Že by se mohli vzdát
  části svých provizí a platů
 • 00:04:19 a obětovat je na ty rozvojový cíle.
 • 00:04:54 Některé řidiče ale rozvojová témata
  příliš nezajímala.
 • 00:04:57 Mluvili spíš
  o vlastních problémech.
 • 00:08:02 A toto je vzkaz stopařů z 11 zemí
  všem lidem na této planetě.
 • 00:08:14 Až do roku 1946 žilo na území
  Československé republiky
 • 00:08:18 asi 3,5 milionu
  německy mluvících obyvatel.
 • 00:08:22 Bylo to skoro 30 procent
  obyvatel celé země,
 • 00:08:25 tedy velmi početná menšina.
 • 00:08:27 Již v roce 1918 po vytvoření
  samostatného státu Československo
 • 00:08:32 vzniklo v Sudetech hnutí, které
  chtělo, aby se německy mluvící
 • 00:08:36 oblasti Čech,
  Moravy a Slezska osamostatnily,
 • 00:08:39 nebo staly součástí
  nástupnického Rakouska.
 • 00:08:42 Po skončení druhé světové války
 • 00:08:44 bylo pro Čechy a jejich vládu
  těžko představitelné,
 • 00:08:47 že by v Sudetech
  zůstalo stejné obyvatelstvo,
 • 00:08:50 které usilovalo o rozbití státu.
  Ačkoliv za plány na likvidaci
 • 00:08:53 Československé republiky a českého
  národa stály hlavně politické
 • 00:08:57 špičky SDP s Konradem Henleinem
  v čele a nacistického Německa,
 • 00:09:02 cenu za rozbití republiky
  nesli všichni Němci,
 • 00:09:06 žijící v Československu.
  Z pohraničí muselo odejít
 • 00:09:09 okolo 2 700 000
  německy mluvících obyvatel
 • 00:09:12 a přišlo sem do roku 1948
 • 00:09:15 kolem 1 900 000 českých
  či slovanských obyvatel.
 • 00:09:23 Osidlování pohraničí
  se tak stalo historicky největší
 • 00:09:26 demografickou událostí země. Vznikl
  zde specifický kokteil lidí, etnik
 • 00:09:30 a charakterů z Čech, Slovenska,
  Ukrajiny, Rumunska či Jugoslávie.
 • 00:09:41 Prázdná místa po obcích a lidech
  nezůstala pouze v krajině,
 • 00:09:45 ale také v literatuře,
  v historii a kultuře.
 • 00:09:48 Dlouhou dobu platilo, že devastace
  a demolice pohraničních obcí a měst
 • 00:09:51 byla nutnou daní za vyčištění státu
 • 00:09:54 od nespolehlivých
  německy mluvících obyvatel.
 • 00:09:58 Proto se nutnosti
  zániku mnoha míst nediskutovalo.
 • 00:10:01 Rovnou se bouralo.
  Nejen běžné domy, ale také památky,
 • 00:10:04 kostely, kláštery, zámky či hrady.
 • 00:10:27 Co s uvolněným prostorem
  a opuštěnými obcemi a městy?
 • 00:10:30 Tento problém
  pomohla vyřešit armáda.
 • 00:10:33 Československá republika
  se stala zemí s největším počtem
 • 00:10:36 vojenských prostorů
  na celkovou rozlohu státu v Evropě.
 • 00:10:48 Zanikla města
  jako Doupov či Litrbachy.
 • 00:10:51 Stovky obcí byly srovnány se zemí.
  Někde, ačkoliv byla obec zbourána,
 • 00:10:56 zůstal jako nepochopitelné memento
  stát kostel či jiná stavba.
 • 00:11:00 Jako například na tomto místě
 • 00:11:02 mezi bývalým městem
  Přísečnice a Měděncem.
 • 00:11:15 Místem, které symbolizuje
  takto popsaný osud pohraničí,
 • 00:11:18 je také Přísečnice.
  Dříve slavné hudební město,
 • 00:11:21 dnes nádrž na pitnou vodu
  pro průmyslové Podkrušnohoří.
 • 00:11:32 Přísečnice je jedna ze 107
  zaniklých obcí na okresu Chomutov.
 • 00:11:36 V tomto případě tam lze najít
  jakýsi celospolečenský zájem.
 • 00:11:42 Je řada, možná polovička těch obcí,
  které zanikly jenom proto,
 • 00:11:47 že se nepodařilo přinést do nich
  život po vyhnání Němců.
 • 00:11:52 A nepodařilo se ty obce
  dosídlit obyvatelstvem,
 • 00:11:55 které tam přišlo,
  takže ekonomicky ty obce skončily.
 • 00:11:59 Byly vysídleny, odešel poslední
  obyvatel a obec se zbourala.
 • 00:12:08 Tady, si myslím, v Krušných horách
  to byl důsledek toho,
 • 00:12:12 že vznikla potřeba zajistit
  pitnou vodu pro celou oblast
 • 00:12:16 Podkrušnohorské pánve,
  což samozřejmě neznamená,
 • 00:12:19 že by jaksi ten efekt
  vytvoření vodní nádrže
 • 00:12:23 byl jakýmkoliv způsobem cennější
  než to samotné město
 • 00:12:27 a jeho kulturní odkaz.
  Protože to jsou hodnoty
 • 00:12:31 dosti nesrovnatelné
  a i asi ta stavba té vodní přehrady
 • 00:12:37 byla možná jen v určitých
  společenských podmínkách.
 • 00:12:43 U starších lidí
  přece jenom existuje
 • 00:12:47 jakýsi blok v těchto věcech.
  Nedostatek informací
 • 00:12:50 nebo možná
  nedostatek objektivních informací.
 • 00:12:53 Tady je i pro naše muzeum
  velké pole práce.
 • 00:12:56 Ale nicméně je velmi radostné,
  že se právě ta mladší generace,
 • 00:13:01 dokonce i děti, které chodí
  ještě do základní školy,
 • 00:13:05 o tyto věci zajímají.
  Výstavy, které jsou v muzeu,
 • 00:13:09 které jsme dělali,
  byly velmi dobře navštěvovány.
 • 00:13:13 Zejména školami, protože to byly
  záležitosti, které se týkaly
 • 00:13:18 i jejich kořenů. Já si myslím,
  že kořeny je třeba obnovovat.
 • 00:13:21 V Chomutově to je například
  občanské sdružení Ku prospěchu.
 • 00:13:26 Je to například projekt
  Krajina za školou
 • 00:13:30 Základní školy Březenecká,
  což je velmi krásné a záslužné,
 • 00:13:35 protože to jsou děti, které
  skutečně pracují na zelené louce.
 • 00:13:40 Děti, které se učí poznávat
  a pracovat s těmi dokumenty,
 • 00:13:45 hledat staré fotografie,
  kombinovat je, dávat je dohromady,
 • 00:13:48 shánět historické informace.
 • 00:13:54 Jak již bylo zmíněno,
  jedním z projektů,
 • 00:13:57 které se snaží zrekonstruovat
  bývalou tvář města
 • 00:13:59 a konfrontuje ji s dnešní podobou,
  je projekt Krajina za školou.
 • 00:14:03 Města a obce
  na hřebeni Krušných hor
 • 00:14:06 mapuje ZŠ Březenecká v Chomutově.
 • 00:14:08 Paní učitelka Jana Saloňová
  s dětmi navštívila i Přísečnici.
 • 00:14:12 Já jsem z Chomutova,
  takže jsem rodačka.
 • 00:14:15 Musím říct, že když jsem viděla
  poprvé fotografie Přísečnice,
 • 00:14:19 tak mně na jednu stranu bylo velmi
  líto, že okresní město zaniklo.
 • 00:14:25 Dnes už málo lidí ví,
  že něco takového tady existovalo,
 • 00:14:30 že tady existovalo
  velké okresní město.
 • 00:14:33 Řada lidí to vnímá
  spíš jako krásnou krajinu.
 • 00:14:37 Já to vnímám tak i tak.
  Je mi líto jednak toho města
 • 00:14:40 a zároveň jsem nadšená
  z toho prostředí
 • 00:14:45 a že Krušné hory jdou nahoru,
  že se vzmáhají.
 • 00:14:48 Že už to nejsou
  jenom uschlé stromy.
 • 00:14:56 Úkolem je najít
  takový ten nový vztah dětí
 • 00:15:00 a té nastupující generace
  k oblasti,
 • 00:15:03 která byla jednak
  částečně zničena těžbou,
 • 00:15:08 částečně se na odsunu
  podílel konec druhé světové války,
 • 00:15:12 to znamená odsun Němců
  a vysídlování obyvatelstva.
 • 00:15:16 Takže spíše najít ten vztah
  ke krajině, která je nádherná,
 • 00:15:22 a řada lidí, vlastně ta generace,
  která sem přišla po válce,
 • 00:15:27 moc ten vztah k ní neměla.
  Takže vlastně vyprovokovat
 • 00:15:30 a vzbudit zájem těch dětí.
 • 00:15:34 Zdá se, že zájem,
 • 00:15:36 který žáci a studenti mají
  o svoji nevlastní minulost,
 • 00:15:39 dává příležitost starším lidem
  se očistit z pozice generace,
 • 00:15:43 která minimálně přihlížela
  likvidaci tolika sídel a památek.
 • 00:15:47 Že by tedy bylo možné překonat
  nezájem a letargii obyvatel
 • 00:15:50 žijících v ruinách sudetské
  civilizace? Myslíme si, že ano.
 • 00:15:53 A proto chceme pomoci projektům,
  které mají vytyčen podobný cíl.
 • 00:16:09 Byla to krutá rána
  zejména všem patriotům,
 • 00:16:11 pro něž boj za vlast a tradice
  ležel odjakživa
 • 00:16:14 na nejvyšším stupni
  hodnotového žebříčku.
 • 00:16:17 Britští novináři na sklonku
  minulého roku otestovali DNA
 • 00:16:21 celé řady britských celebrit.
 • 00:16:23 Zaměřili se na členy vážených
  tradičních ostrovních rodin,
 • 00:16:26 které byly dosud symbolem
  skutečného, čistého britství.
 • 00:16:29 Rodin, které byly synonymem
  staroanglické identity.
 • 00:16:36 Výsledky
  byly překvapením pro všechny.
 • 00:16:39 Ti, kteří byli
  dosud skálopevně přesvědčeni,
 • 00:16:42 že jsou stoprocentní Anglosasové,
  zjistili, že i jejich geny
 • 00:16:45 jsou bez výjimky tou nejpestřejší
  směsicí Evropanů s Asiaty,
 • 00:16:48 Araby, Afričany a že čistý Evropan
  prostě bohužel neexistuje,
 • 00:16:59 Celkem bez přehánění
  se tedy dá říct, že tyto testy
 • 00:17:02 dokonale nabouraly naše dosavadní
  představy o národní příslušnosti
 • 00:17:06 i zbožné sny o nezpochybnitelné
  kulturní totožnosti.
 • 00:17:13 Navíc je třeba si uvědomit,
  že naším společným předkem
 • 00:17:16 je patrně jediná osoba,
  žijící někdy před 6000 lety,
 • 00:17:20 a že mi lidé jsme tedy
  prakticky všichni příbuzní.
 • 00:17:23 A právě onen neustálý pohyb
  a vzájemné mísení všech pozemšťanů
 • 00:17:27 je tou nejmocnější zbraní přírody,
  která zajišťuje,
 • 00:17:30 abychom všichni zůstali zdraví.
  Není lehké být dnes rasistou.
 • 00:17:45 Somálsko - země běžců na dlouhé
  tratě s rychlýma nohama
 • 00:17:49 a pofňukávajících dětí
  s nafouknutými bříšky.
 • 00:17:52 Tohle je náš kulturní stereotyp.
 • 00:17:54 Somálsky hudební a raper K'Naan
  ukazuje druhou tvář.
 • 00:17:58 Somálsko jako zemi největších
  afrických básníků,
 • 00:18:01 kde nové básnické sbírky
  vycházejí na kazetách
 • 00:18:04 a poslouchají se společně
  v rodinném kruhu.
 • 00:18:07 A kde neustálá palba působí
  spíš jako vybledlá kulisa
 • 00:18:10 na pozadí
  vlastních uměleckých aktivit.
 • 00:18:13 Somálsko, stejně intelektuálně
  zářící jako K'Naanovy oči,
 • 00:18:16 když mluví o své rodné vlasti.
 • 00:20:18 Somálsko získalo nezávislost
  v roce 1960.
 • 00:20:22 Původním problémem následujících
  klanových bojů a občanských válek
 • 00:20:25 je fakt, že hranice Somálska
 • 00:20:28 stejně jako ostatních afrických
  států byly Evropany vytyčeny
 • 00:20:31 teritoriálně, a ne na základě
  etnické příbuznosti,
 • 00:20:34 pod kterou si lze představit
  třeba společný jazyk, náboženství,
 • 00:20:37 kulturu, historii a barvu pleti.
 • 00:20:40 V roce 1969 se ujal vlády
  nenáviděný diktátor Said Barre,
 • 00:20:44 který nesrovnalosti Sever - Jih
  ještě prohloubil.
 • 00:20:48 Od pádu jeho režimu
  panuje v Somálsku anarchie.
 • 00:20:51 Země nemá žádnou centrální vládu,
  justici, policii,
 • 00:20:54 zdravotnický systém ani síť služeb.
 • 00:20:57 Před třemi lety zasáhla
  i somálské pobřeží vlna tsunami,
 • 00:21:00 která pravděpodobně
  způsobila rozšíření
 • 00:21:03 nelegálního toxického odpadu,
  což dodnes způsobuje
 • 00:21:06 zdravotní problémy obyvatel.
 • 00:21:08 V průběhu loňských Vánoc
 • 00:21:11 se somálští muslimové
  rozhodli násilně převzít moc.
 • 00:23:09 K'Naan vydal už téměř před rokem
  svoje první album,
 • 00:23:12 se kterým právě objíždí celý svět.
  Sklízí úspěch, sympatie, podporu.
 • 00:23:18 Nejen díky hudbě
  a svému charizmatu,
 • 00:23:21 ale zejména etickému poselství
  a názoru,
 • 00:23:24 který prostřednictvím
  textů dostane i k těm,
 • 00:23:27 kteří si rádi zacpávají uši.
  Svou rebelskou neústupností
 • 00:23:30 způsobil poprask na oslavě
  padesátého výročí Spojených národů,
 • 00:23:34 jejichž zásah v 90.letech
  v Mogadišu se obecně považuje
 • 00:23:38 za odsouzeníhodný.
  Jak to tedy vypadalo?
 • 00:24:47 O čem přesně byl ten text,
  že je tak pobouřil?
 • 00:25:33 Nakonec se ukazuje,
  že při rozhovoru s K'Naanem
 • 00:25:36 je jedno, za jaký konec zatáhnete.
 • 00:25:38 Cedulky hudba a vlast
  jsou libovolně zaměnitelné
 • 00:25:42 a všechno, co K'Naan zpívá,
  hraje a říká, dělá pro svou zemi.
 • 00:26:09 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize, 2007

Související