iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
27. 2. 2011
19:45 na ČT2

1 2 3 4 5

77 hlasů
34524
zhlédnutí

Na plovárně

Miloslav Vlk

Kardinál a bývalý primas český

22 min | další Zábava »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Na plovárně s Miloslavem Vlkem

 • 00:00:25 -Dobrý večer.
 • 00:00:27 Dnešní PLOVÁRNU si dovolím otevřít
  netypicky citátem z kádrového
 • 00:00:32 posudku našeho vzácného hosta.
  Tam se píše:
 • 00:00:36 Vlk jest povahy zákeřné.
 • 00:00:39 Schází se a vyhledává inteligenci,
  projevoval se jako zaujatý nepřítel
 • 00:00:44 našeho socialistického zřízení,
  má veliké vztahy ke kněžím,
 • 00:00:48 kteří jsou oddáni Vatikánu,
  sám jest jeho věrným služebníkem.
 • 00:00:53 Státní orgány neuznává a jedná
  s nimi jen
 • 00:00:56 v nejnutnějších potřebách.
 • 00:00:58 Při projednávání úředních
  záležitostí jest nutné být
 • 00:01:02 dobře obeznámen s projednávanou
  záležitostí, neb Vlk jest záludný.
 • 00:01:08 Církevní zákony a záležitosti
  zná velmi dobře a pro církevní
 • 00:01:12 hierarchii se snaží získat maximum.
 • 00:01:15 Tak tomu říkám lichotivé entrée
  pro našeho dnešního hosta.
 • 00:01:19 Pana kardinála MILOSLAVA VLKA,
  dobrý večer.
 • 00:01:22 -Dobrý večer, přeji.
 • 00:01:24 -To je kádrový posudek,
  který napsal církevní tajemník?
 • 00:01:28 -Ano, ale když dnes řekneme
  církevní tajemník, tak možná mnozí
 • 00:01:34 si neuvědomují, že to byl
  proticírkevní tajemník.
 • 00:01:39 To byl většinou estébák,
  který měl hlídat církev.
 • 00:01:45 Ten církevní tajemník dával státní
  souhlas, který byl nutný k tomu,
 • 00:01:49 aby nějaký kněz mohl
  veřejně působit.
 • 00:01:52 A ten orgán ho prostě dal
  nebo nedal, stáhl, a nemusel
 • 00:01:57 odůvodňovat, proč ho vzal.
 • 00:01:59 Takže jsme byli v takové situaci
  naprosto bezprávní.
 • 00:02:03 -Já se přiznám, že jsme čekali
  s tímhle rozhovorem,
 • 00:02:07 až z vašich beder spadne ta funkce.
  Ulevilo se vám?
 • 00:02:12 -Samozřejmě, že se ulevilo,
  protože ta zodpovědnost a úkoly
 • 00:02:16 tady nejsou, takže je to jistě
  úplně jiná situace.
 • 00:02:23 -Dožil se někdo z vašich rodičů
  toho dne, kdy jste byl
 • 00:02:27 jmenován arcibiskupem?
 • 00:02:30 -To se nedožil.
 • 00:02:32 Tatínek, ten zemřel, když já jsem
  chtěl vstoupit do semináře.
 • 00:02:37 Já jsem to svoje povolání nosil
  v srdci jako tajnou věc,
 • 00:02:42 poněvadž v době komunismu,
  tehdy v padesátých letech,
 • 00:02:46 biskupové řekli nejít
  do toho státního semináře,
 • 00:02:50 tak jsem šel studovat archivařinu.
 • 00:02:53 V roce 1963, když se to už uvolnilo
  ? vztahy Vatikán a stát se trošku
 • 00:02:58 přiblížily ? tehdy jsem zašel
  za svým biskupem Molouchem,
 • 00:03:03 který byl internován,
  a ten mi řekl jdi.
 • 00:03:07 -To byl taky úžasný člověk.
 • 00:03:10 -To byl opravdu skvělý člověk,
  veliká postava.
 • 00:03:14 A když mě vybral jako sekretáře,
  já jsem zrovna nebyl nadšený
 • 00:03:22 tímhle výběrem a tou funkcí...
 • 00:03:25 -A proč??Protože jsem chtěl
  studovat ještě dál po fakultě.
 • 00:03:30 A sice bibliku. Měl jsem si dělat
  státnice už z biblických věd,
 • 00:03:35 a že půjdu studovat dál.
 • 00:03:37 A tohle mi dělalo čáru
  přes rozpočet.
 • 00:03:41 Takže si pamatuji, když mě světil
  na jáhna - v roce 1968
 • 00:03:47 v Budějicích, tak mě pozval
  na snídani.
 • 00:03:52 Já už jsem to trošku věděl,
  ale řekl, já bych vás rád vybral
 • 00:03:57 jako sekretáře.
 • 00:03:59 A já jsem mu řekl tyhle svoje
  plány a představy.
 • 00:04:02 Řekl jsem, ale, otče biskupe,
  jak rozhodnete.
 • 00:04:06 On říkal, no dobře, já se tedy
  budu modlit, vy se taky modlete,
 • 00:04:09 a až vás budou světit na kněze,
  tak vám řeknu rozhodnutí.
 • 00:04:14 A před svěcením na kněze jsem byl
  na snídani, biskup řekl,
 • 00:04:18 tak jsem se modlil, radil,
  a zůstávám při svém.
 • 00:04:22 Já jsem řekl, tak provedu.
 • 00:04:25 A tím jaksi bylo dáno zaměření
  další mé působnosti.
 • 00:04:31 -Ten kněžský stav, to není něco,
  co si člověk vybere,
 • 00:04:35 k tomu musí být povolán.
 • 00:04:37 A většina kněží si docela přesně
  pamatuje na ten okamžik povolání.
 • 00:04:42 Máte stejnou zkušenost?
 • 00:04:45 -Mám, samozřejmě.
 • 00:04:47 U nás v rodině to bylo tak,
  že maminka byla přísná.
 • 00:04:51 Tatínek ne, ten byl trošku
  v pozadí. Ale maminka byla přísná.
 • 00:04:56 Já jsem byl kluk, živý, z vesnice,
  s ostatními kluky, a tak někdy
 • 00:05:02 maminka byla takovou
  trestající spravedlností.
 • 00:05:06 Když jsem přišel zvenku,
  kde jsme s klukama lítali,
 • 00:05:10 tak jsem se díval, jaká je
  atmosféra, situace,
 • 00:05:14 jestli maminka nesahá
  po březové metle,
 • 00:05:17 kterou měla na mě.
 • 00:05:20 A když hrozilo nebezpečí,
  tak já jsem vyběhl a přeskočil jsem
 • 00:05:25 plot za chalupu. A maminka potom
  volala z okna: Pojď domů!
 • 00:05:30 Pojď, už se ti nic nestane!
 • 00:05:33 A teď přijít s tím, že bych chtěl
  být knězem, do té maminčiny
 • 00:05:37 představy, to tedy vůbec
  by nezapadlo.
 • 00:05:41 Takže já jsem nic takového
  doma neřekl.
 • 00:05:43 Já jsem chtěl být totiž letcem,
  víte? ?Letcem?
 • 00:05:47 -A to povolání vlastně vzniklo tím,
  že u nás v předsíni kostela byl
 • 00:05:52 velký plakát, ukřižovaný Kristus
  s malým klukem pod křížem,
 • 00:05:57 ten se díval na kříž, a tam byla
  věta: Chceš i ty být knězem?
 • 00:06:02 A já jsem kolem toho plakátu chodil
  a ono to vždycky na mě vykřiklo:
 • 00:06:07 Chceš i ty být knězem?
 • 00:06:09 Já jsem potom radši chodil
  jiným vchodem do kostela,
 • 00:06:12 protože mi to bylo už obtížné,
  tenhle tlak toho plakátu.
 • 00:06:19 A potom jsem to neustál a řekl
  jsem, ano, ve svém srdci.
 • 00:06:25 Pak to bylo překryto na konci
  války. Naše kantorka,
 • 00:06:30 paní učitelka Nováková, která nás
  měla strašně ráda, když viděla,
 • 00:06:34 že chci být letcem, tak říkala,
  ale oni tě nevezmou do letecké
 • 00:06:38 školy, ty musíš jít ještě
  na gymnázium.
 • 00:06:41 A až ti bude osmnáct, tak potom.
 • 00:06:43 A tatínek jednou místo mě pásl
  krávy, to byl můj úkol na venkově,
 • 00:06:49 pást krávy, a tak jednou v neděli
  pásl a se sousedem ze sousední
 • 00:06:54 vesnice mluvili o tom, co jejich
  kluci budou jednou chtít dělat.
 • 00:06:59 A tatínek říkal, no tak on Míla
  chce na gymnázium,
 • 00:07:03 ale ono je to do Tábora daleko,
  a my na nějaký internát
 • 00:07:08 peníze nemáme. A ten soused mu
  říká, ale já mám synovce,
 • 00:07:14 ten studuje v Budějicích
  a tam je internát
 • 00:07:17 a na to platí charita.
 • 00:07:20 Tak jsme se po tom rozjeli
  a všecko to jaksi proběhlo.
 • 00:07:24 Já jsem tam šel s touhle ideou,
  že si odbudu nějaký rok
 • 00:07:27 toho gymnázia a pak půjdu
  do letecké školy.
 • 00:07:30 Ale co se nestalo?
 • 00:07:33 Mně ani nepřišlo, že tam v čele
  je kněz, to mě nijak nerušilo.
 • 00:07:39 A on mi napsal ceduličku,
  že Miloslav Vlk je přijat s tím,
 • 00:07:44 že, dá-li Bůh, bude jednou knězem.
 • 00:07:48 Protože ten internát,
  to byl tzv. malý seminář,
 • 00:07:53 kde bydleli gymnazisté, kteří se
  připravovali na studium teologie,
 • 00:08:00 na kněžství. To já jsem nevěděl.
  Já jsem to bral jako internát.
 • 00:08:05 -To je neuvěřitelné.
  -Teď on mi dal tuhle cedulku.
 • 00:08:08 Sestra mojí maminky mě tam vezla.
  A já jsem po celé té cestě byl
 • 00:08:13 z toho zdrcen, protože jsem si
  říkal, já tam budu jako černá ovce,
 • 00:08:19 já budu chtít bokem někam,
  ti ostatní se budou připravovat
 • 00:08:23 na kněžství ? prostě to mi nešlo.
 • 00:08:27 Já vím přesně místo, kde to bylo,
  tak jsem v Sepekově, to byla naše
 • 00:08:34 farnost, když jsme s tetou šli
  kolem Alexů, kolem hospody,
 • 00:08:38 a zahýbali do Líšnice, kde jsem
  u tety přespal, tak jsem se
 • 00:08:43 zastavil a říkám tetě:
 • 00:08:46 Ale, teta, já bych snad mohl být
  taky knězem, ne?
 • 00:08:49 A ona říká: To víš, že jo.
  A bylo rozhodnuto.
 • 00:08:53 -A to je hezký,
  že se to stane u hospody.
 • 00:08:59 -Rozumíte, ale to bylo cosi
  úžasného, jak mě Bůh chytil.
 • 00:09:03 S tím plakátem, to taky,
  a tady s touhle cedulkou ?
 • 00:09:06 já jsem to dostal černý na bílém.
 • 00:09:08 -Vy jste byl vysvěcen vlastně
  až v 36 letech, že? ?Ano.
 • 00:09:12 -Není to svým způsobem výhoda,
  když k tomu člověk dozraje
 • 00:09:16 tím věkem a zkušenostmi,
  když už má něco za sebou?
 • 00:09:20 -To je veliká výhoda. Veliká.
 • 00:09:23 Dokonce i v církevních dokumentech
  a v církevní praxi se ta původní
 • 00:09:29 nízká hranice, asi 22 let,
  posouvá výš.
 • 00:09:32 Zvláště v té současné moderní době
  je třeba větší zralost.
 • 00:09:38 A já jsem 12 let čekal,
  než jsem mohl vstoupit na teologii.
 • 00:09:45 A oni mi to bylo už také
  ale dlouhé.
 • 00:09:49 A když jsem byl na vysoké,
  na té archivařině,
 • 00:09:53 tak v r. 1958 přišly pochybnosti,
  jestli si to já nenamlouvám,
 • 00:10:01 že mám být knězem?
 • 00:10:04 A ještě tam přišla nějaká dívčina,
  která se začala o mě zajímat,
 • 00:10:09 tak já jsem si říkal,
  jak to je s tím mým povoláním?
 • 00:10:14 A tak jsem tehdy šel zpátky
  reflexí, jak to povolání vzniklo,
 • 00:10:20 a zjistil jsem, že já jsem
  s tím nepřišel.
 • 00:10:24 Já jsem si to nevymyslel.
  Ale že to přišlo jakoby zvenku.
 • 00:10:29 A tak jsem měl jistotu,
  že to je povolání,
 • 00:10:34 já jsem si to nevybral,
  tak to nebudu rušit.
 • 00:10:37 Tohle bylo rozhodnutí.
  A čekal jsem dalších 6 let.
 • 00:10:42 -Ta vaše 1. farnost, kam vás
  poslali, to asi bylo prestižní
 • 00:10:46 místečko, že?
 • 00:10:49 -Já jsem byl tím sekretářem
  u pana biskupa.
 • 00:10:53 A on církevní tajemník
  už to pokládal za neúnosné,
 • 00:10:59 tak nakonec mě dali do Lašiště ?
  to je na Prachaticku taková
 • 00:11:05 malebná vesnička, malá, je vidět
  na Bobík a Boubín od kostela
 • 00:11:12 z návsi, a byli tam prostí lidé,
  zemědělci, a já se svou minulostí
 • 00:11:19 jsem jim rozuměl.
 • 00:11:21 A já jsem tam vydržel
  jen 16 měsíců.
 • 00:11:25 Protože komunisti řekli,
  on když farář něco řekne,
 • 00:11:31 tak všichni skáčou. My když
  něco řeknem, tak se nic nehýbe.
 • 00:11:34 Tak musí pryč.
 • 00:11:37 Tak to udělali tak strašně
  nešikovně, že přišli zrovna
 • 00:11:42 na Dušičky. A já jsem tam měl mít
  bohoslužbu ? 56 aut bylo na návsi,
 • 00:11:48 a teď mě před tím přišel tajemník
  a říkal, tak jste tady skončil.
 • 00:11:54 Už nemůžete mít mši.
 • 00:11:57 Tak já jsem vyšel, jen tak
  bez kleriky, před ty shromážděné
 • 00:12:02 lidi, na kůru byl orchestr,
  prostě zpěváci...
 • 00:12:06 -To je dramaturgie!
 • 00:12:08 -Já jsem říkal, vážení, já tu už
  nemůžu mít mši, mně vzali státní
 • 00:12:13 souhlas, takže já jsem vám tady
  kázal o tom, že je třeba brát
 • 00:12:19 kříž, a teď je řada na mně,
  a já ho beru.
 • 00:12:23 A odpouštím těm, kteří mi chtěli
  ublížit. A i vás prosím,
 • 00:12:28 jestli jsem někomu ublížil,
  aby i mně jste odpustili.
 • 00:12:32 Pomodlili jsme se otčenáš,
  já jsem zákristií vyšel ven.
 • 00:12:36 Lidi byli šokovaní.
 • 00:12:38 A na kopci nad vesnicí jsem se
  díval, jak se ta auta pomalu,
 • 00:12:44 ale hezky rozjíždějí.
  To byla obrovská bolest.
 • 00:12:48 -Musela to být potom satisfakce,
  když se ty poměry trošku obrátily.
 • 00:12:52 No, ještě jsme opomenuli jedno
  z vašich povolání, které mi přijde
 • 00:12:56 úplně symbolické, a to bylo
  to mytí těch oken.
 • 00:13:00 Přece to je skoro to, co by kněz
  měl dělat ? mýt ta okna těch srdcí,
 • 00:13:06 těch duší, aby tam nějaké to Boží
  světlo skrz to šlo.
 • 00:13:11 To má v sobě určitou symboliku.
 • 00:13:13 -Má, skutečně. Když mi vzali
  souhlas, po 7 letech v Rožmitále
 • 00:13:17 pod Třemšínem, tak jsem chtěl
  zůstat v té farnosti.
 • 00:13:21 A šel jsem do Kovostaru ? to byla
  taková manufaktura ve starém
 • 00:13:27 Rožmitálu, a oni mě vzali do práce.
 • 00:13:31 Teď samozřejmě farníci okolo.
  Pro ty to bylo opravdu šokující.
 • 00:13:38 Dřív jsem říkal: Pán s vámi
  od oltáře, a teď jsem tam byl
 • 00:13:43 mezi nimi. Soudruzi mě tam tajně
  pozorovali, jak já se v tom motám.
 • 00:13:48 A museli konstatovat,
  že prostě tou zručností
 • 00:13:54 nejsem daleko od těch ostatních.
 • 00:13:58 Ale já jsem viděl, že to tu
  farnost trošku rozkládá.
 • 00:14:02 Že to prostě zneklidňuje.
 • 00:14:06 A tak jsem se rozhodl, že nechci
  být zavřen za dveřmi nějaké fabriky
 • 00:14:14 a na píchačkách, protože tam by
  estébáci si dali někoho,
 • 00:14:19 kdo by mě sledoval z dálky.
  Od-do by to měli zajištěné,
 • 00:14:24 a to jsem si říkal,
  to jim nedaruji.
 • 00:14:27 A tak jsem vzal tohle mytí oken.
  To bylo svobodné zaměstnání.
 • 00:14:32 Mladí lidé o mně věděli
  a už si mě našli.
 • 00:14:36 A já jsem tam měl za bývalým
  Tuzexem...?Ano, v Lazarské!
 • 00:14:41 -V Lazarské.?Tam je taková úzká
  ulička, ano.?No, tak tam jsem
 • 00:14:45 já měl zpovědnici.
 • 00:14:47 Tam bylo lešení, opravovali tam,
  a já jsem si tam sedl
 • 00:14:51 vždycky s tím penitentem,
  no a tam bylo zpovídání.
 • 00:14:56 A já jsem si jednou všiml
  v tom průzoru té uličky,
 • 00:14:59 že tam chodí estébáci.
 • 00:15:01 Já jsem měl s nimi velkou
  zkušenost, a ještě jsem je odhadl,
 • 00:15:05 já jsem říkal, tohle nejde,
  oni by mi za rušení státního
 • 00:15:09 souhlasu mohli něco napařit.
  Tak jsem říkal, tak to já musím -
 • 00:15:14 my jsme tomu říkali "mařena",
  to byl paragraf asi 172...
 • 00:15:19 -Maření...?Maření státního dozoru,
  takže jsme tomu říkali mařena.
 • 00:15:24 Takže by mi mohli napařit
  za mařenu nějaký trest.
 • 00:15:28 A tak jsem hledal nějaký řešení.
 • 00:15:31 A řešení se samo nabídlo, protože
  hned vedle v Myslíkově ulici
 • 00:15:37 je krajský soud.
 • 00:15:42 A mě napadlo, vždyť na chodbách
  toho krajského soudu jsou lavice,
 • 00:15:47 tam lidé čekají, tak jsem začal
  chodit se svými penitenty tam.
 • 00:15:54 A tam jsem zpovídal.
 • 00:15:56 -A toho si nevšimli?
 • 00:15:58 -Tak jestli si všimli
  nebo nevšimli,
 • 00:16:00 to už jsem nechal na nich.
 • 00:16:02 -Ale je to báječné místo.
  -Je, je.
 • 00:16:05 -Chodit na zpověď rovnou na soud,
  to taky není špatný. -Není.
 • 00:16:10 Musím se zeptat, když jste byl
  jmenován kardinálem,
 • 00:16:14 ještě se dává klobouk?
 • 00:16:16 -Klobouk se nedává, to bývalo,
  ale biret se dává.
 • 00:16:20 -A ten ušijí ve Vatikánu?
 • 00:16:22 -Ten si přinese každý,
  protože musí být na míru.
 • 00:16:25 -No právě, jsem si říkal, jestli
  dostanete nějakou výstroj k tomu?
 • 00:16:28 -Ale já s tím jmenováním kardinálem
  mám jinou velkou silnou zkušenost.
 • 00:16:35 Ve dvaapadesátém, když jsem byl
  po maturitě a nevěděl jsem,
 • 00:16:39 co se mnou bude, perspektiva
  nebyla, tak jsem šel na pouť
 • 00:16:43 na Lomec ? to je jihočeské
  poutní místo, velmi známé.
 • 00:16:48 A tam se tehdy při liturgii četlo
  z 1. listu svatého Petra.
 • 00:16:54 A tam bylo:Pokořte se pod mocnou
  ruku Boží, aby vás povýšil
 • 00:16:59 v čas navštívení.
 • 00:17:02 A já jsem tuhle větu tehdy vzal
  pro sebe jako takovou orientaci
 • 00:17:07 a ta mě víceméně vedla.
  Ta naděje, aby vás povýšil.
 • 00:17:12 A představte si, v r. 1994,
  při té ceremonii jmenování,
 • 00:17:17 četli přesně tuhle větu.
 • 00:17:20 A já jsem si najednou říkal,
  bdím, a nebo spím?
 • 00:17:25 Že Bůh má humor.?To určitě.
 • 00:17:28 -To připomněl, hele, vzpomeň si,
  před 40 lety tohle jsem ti dal
 • 00:17:32 a tady to máš: Aby tě povýšil
  v čas navštívení.
 • 00:17:36 -Říkal jsem si, že když pak člověk
  je ve funkci arcibiskupa
 • 00:17:42 a primase českého, svým způsobem
  je to i politická funkce, to bude
 • 00:17:47 asi docela obtížné, mezi těmi všemi
  spory o katedrálu a vyrovnání
 • 00:17:53 s církví, najít vůbec nějaký
  prostor pro ten duchovní život?
 • 00:17:59 -Ten duchovní život nemůže být
  něco umělého, co je nějak chyceno
 • 00:18:05 jakoby zvenku. Ten duchovní život
  musí být spojený nebo vycházet
 • 00:18:10 z toho problému nebo z té
  problematiky, kterou člověk žije.
 • 00:18:15 A já jsem se na své duchovní cestě
  orientoval hodně na kříž,
 • 00:18:21 jak se říká ve spiritualitě,
  Ježíše opuštěného, takže tohle byl
 • 00:18:28 obraz toho duchovního života ?
  brát tyhle věci, to je kříž,
 • 00:18:35 a to já musím brát.
 • 00:18:38 Bez této silné spirituality
  bych těžko těch 8 ? 9 let
 • 00:18:42 toho mytí oken přežil.
 • 00:18:45 Po téhle zkušenosti mytí oken byla
  ta funkce toho arcibiskupa
 • 00:18:51 jakoby snazší. Snazší ne v tom,
  že bych já nevím co dosáhl,
 • 00:18:56 ale snazší v tom,
  že jsem to snáze unesl.
 • 00:19:00 Já jsem si myslel, my jsme byli
  všichni naivní po pádu komunismu,
 • 00:19:06 že teď ti politici atd. přijdou
  do kostela a budeme je mít
 • 00:19:11 před sebou, a ono nic.
 • 00:19:15 Po tom zlomu i politici a lidé
  prostě pochopili ten okamžik -
 • 00:19:21 a teď konečně dosáhneme blahobytu.
 • 00:19:24 To, co komunisti pouze slibovali,
  a nedali, tak teď dosáhneme.
 • 00:19:31 A to, co bylo tragické, že to
  nebylo postaveno na hodnoty,
 • 00:19:37 na duchovní hodnoty.
 • 00:19:41 Nemyslím na nějaké náboženství,
  ale jsou určité duchovní hodnoty...
 • 00:19:47 -Nebo mravní prostě.?Mravní,
  které jsou obecně lidské,
 • 00:19:49 a tohle tady nebylo.
 • 00:19:52 Že se naopak říkalo, a mohl bych
  citovat toho politika, který říkal:
 • 00:19:57 Napřed transformace
  a to ostatní přijde potom.
 • 00:20:02 -Myslíte si, že to křesťanství
  v dnešní době, tak určitě se
 • 00:20:06 musí nějak vyvíjet, musí se
  nějak transformovat,
 • 00:20:09 není ta uspěchaná doba spíše
  prostorem pro třeba krátké modlitby
 • 00:20:17 během dne, než hledat prostor
  na hodinu času, kdy by se člověk
 • 00:20:22 modlil třeba růženec?
 • 00:20:24 -Tak růženec hodinu netrvá,
  to trvá 20 minut, ale máte pravdu,
 • 00:20:30 ta společnost kázání nemiluje.
 • 00:20:33 A dlouhé řeči atd.,
  to taky nemiluje.
 • 00:20:37 Protože je to doba sekularizovaná.
 • 00:20:41 Tato doba je orientovaná na smysly
  ? vidět, dotknout se, zažít...
 • 00:20:47 A my musíme evangelium přiblížit
  lidem, aby se ho dotkli,
 • 00:20:52 realizovaného, aby ho zažili.
 • 00:20:55 A musíme prezentovat svědectví.
  Svědectví o své víře.
 • 00:21:00 To znamená osobní svědectví -
  já takhle žiju.
 • 00:21:05 A hlavně ukazovat, že víra
  a evangelium je alternativa
 • 00:21:13 k té bezvýchodnosti té
  sekularizované kultury postmoderní.
 • 00:21:20 -Pane kardinále, moc vám děkuji,
  že jste si udělal čas na PLOVÁRNU.
 • 00:21:24 Díky moc.
 • 00:21:26 Dnes byl naším hostem
  pan kardinál MILOSLAV VLK.
 • 00:21:31 SKRYTÉ TITULKY: Simona Sedmihorská
  Česká televize, 2011

Související