iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
20. 2. 2011
19:50 na ČT2

1 2 3 4 5

51 hlasů
13324
zhlédnutí

Na plovárně

Jaroslav Malina

Antropolog, archeolog a spisovatel

21 min | další Zábava »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Na plovárně s Jaroslavem Malinou

 • 00:00:25 -Dobrý večer.
 • 00:00:27 Když se řekne antropologie,
  tak velká část nás laiků
 • 00:00:31 si nepředstaví vůbec nic.
 • 00:00:33 Menší část si představí vědce,
  který zkoumá nějakou
 • 00:00:37 právě vykopanou lebku.
 • 00:00:39 A úplně malá část si představí to,
  čím antropologie opravdu je -
 • 00:00:44 totiž vědu, která zkoumá
  člověka a lidstvo.
 • 00:00:48 A významného představitele
  tohoto vědního oboru
 • 00:00:51 dnes vítám NA PLOVÁRNĚ.
 • 00:00:53 Je jím pan profesor
  JAROSLAV MALINA, ředitel
 • 00:00:56 Ústavu antropologie
  Masarykovy univerzity.
 • 00:00:59 Dobrý večer.-Dobrý večer.
 • 00:01:01 -V čem všem by se měl antropolog
  vyznat? Ve všem...
 • 00:01:05 -Skoro ve všem, dalo by se říci,
  ale těch specializací v dnešní
 • 00:01:09 antropologii jsou desítky.
 • 00:01:13 Samozřejmě antropologové se
  specializují, ale v tom moderním
 • 00:01:17 pojetí by antropologie měla být
  zastřešující celostní disciplínou,
 • 00:01:23 která by měla poučovat o člověku,
  jak jste říkal v úvodu,
 • 00:01:29 od kolébky do hrobu.
 • 00:01:31 To je, pokud jde o náš individuální
  pobyt na tomto světě, tak o pobyt
 • 00:01:36 celého lidského rodu,
  od prvních lidských předků
 • 00:01:40 kdesi v jižní a východní Africe,
  až do současna.
 • 00:01:44 A snažit se i predikovat,
  jaké budou možnosti člověka
 • 00:01:48 a lidstva jak v té oblasti fyzické,
  biologické, tak v té oblasti
 • 00:01:53 kulturní a sociální.
 • 00:01:55 Člověk nemusí být ani vědec,
  ale sám na sobě vidí,
 • 00:01:59 že je kombinací fyzických možností,
  které mu jsou dány zrozením
 • 00:02:03 a genetickou výbavou.
 • 00:02:05 Pak tedy se proměňuje těmi
  kulturními a sociálními podmínkami.
 • 00:02:11 Lze říci, že čím jdeme více
  do minulosti, tak více se
 • 00:02:15 projevují fyzické, biologické
  složky člověka.
 • 00:02:19 A čím jdeme blíže k naší
  současnosti, tak více dominují
 • 00:02:24 ty složky kulturní a sociální.
 • 00:02:28 Je třeba říci, že tady ty dvě
  nebo tři linie nejdou paralelně
 • 00:02:32 vedle sebe, ale prolínají se.
 • 00:02:34 Protože jedna složka ovlivňuje
  druhou.
 • 00:02:40 Bez toho, že bychom vnímali
  obě tyto linie ve svém propojení,
 • 00:02:45 tak bychom se jistě o člověku
  dozvěděli jen půl pravdy.
 • 00:02:52 -Vy jste, pane profesore,
  zakladatelem experimentální
 • 00:02:55 archeologie, co si pod tím
  máme představit?
 • 00:03:01 -Experimentální archeologie
  a entropologie, to je obor,
 • 00:03:04 který si možná mnozí z diváků spojí
  se jmény, jako je Thor Heyerdahl,
 • 00:03:10 pokud bychom mluvili
  z mezinárodního hlediska.
 • 00:03:13 A ti naši?
  Patrně s Ing. Pavlem Pavlem.
 • 00:03:17 To jsou známí protagonisté
  tohoto směru.
 • 00:03:20 A my jsme s tím začínali
  už někdy v 70. letech
 • 00:03:24 minulého století a navázali jsme
  na tuhle linii. A znamená to,
 • 00:03:28 že se snažíme staré předměty
  a zlomky předmětů, které nacházíme
 • 00:03:32 v hrobech a na starých sídlištích,
  starých třeba 5 - 10 tisíc roků
 • 00:03:36 i více, se snažíme uvést svou
  vlastní činností do těch funkcí,
 • 00:03:42 o nichž si myslíme, že ty předměty
  takovou funkci měly.
 • 00:03:47 Potom se dozvídáme z jiných
  pramenů, třeba z etnografických
 • 00:03:51 paralel - protože existují ještě
  na světě etnika, která používají
 • 00:03:56 starou technologii,
  třeba kamenné nástroje.
 • 00:03:59 Konkrétně bych zůstal u nich.
 • 00:04:01 Dříve se třeba tvrdilo,
  že kamenná sekera, kterou používali
 • 00:04:05 první zemědělci před 7000 lety,
  když přišli do krajiny,
 • 00:04:09 která byla zalesněna, tak museli
  les vykácet.
 • 00:04:13 A k tomu tedy měli kamenné
  nástroje.
 • 00:04:15 Tak dříve se tvrdilo, a říkali to
  ti kabinetní archeologové,
 • 00:04:20 kteří byli obklopeni moderní
  technikou, že kámen je materiál,
 • 00:04:25 který toho moc nevydrží.
 • 00:04:28 nebo že takovou sekeru lze vyrobit
  za desítky dnů.
 • 00:04:33 Metaforicky se říkalo - s kamennou
  sekerou začínal děd a končil vnuk.
 • 00:04:37 Tím se chtělo říct,
  že to trvalo měsíce.
 • 00:04:40 Oni neměli žádný jiný materiál
  než zase třeba kost, křemenný
 • 00:04:44 písek na to obrábění toho kamene.
 • 00:04:48 A dále se říkalo, taková kamenná
  sekera nepřečkala několik málo
 • 00:04:53 pokácených stromů.
 • 00:04:55 Takže my jsme sami vyrobili takovou
  sekeru, za použití materiálů,
 • 00:05:00 které měli oni, to znamená
  pískovcové brusy.
 • 00:05:03 Provrt v té sekeře se dělal tak,
  že se uřízla větvička černého bezu,
 • 00:05:09 duše se vyšprtla, pak se zasadil
  ten vrták do luku, kterým se
 • 00:05:14 vrtělo, a při tom ten vrták byl
  posypáván vlhkým křemenným pískem.
 • 00:05:20 Ten písek se zatlačil do vrtáku,
  ten působil vlastně jako takový
 • 00:05:24 vidiový vrták. Dá se říct,
  že taková kamenná sekera,
 • 00:05:27 to je otázka několika desítek
  hodin, její výroba.
 • 00:05:31 A pak jsme tedy káceli stromy
  s takovým nástrojem.
 • 00:05:35 A použili jsme jednak ty naše
  experimentální, jednak ty staré
 • 00:05:39 7000 roků. A s jednou tou kamennou
  sekerou jsme pokáceli
 • 00:05:43 už asi kolem 500 stromů, vzrostlých
  smrků, borovic, jedlí i dubů.
 • 00:05:49 A ten nástroj je naprosto netknutý.
 • 00:05:54 Dalo by se s ním kácet
  dále a dále, přičemž nevíme,
 • 00:05:57 kolik stromů pokáceli
  před těmi 7000 lety.
 • 00:06:01 Takže se ukázalo, že naši předci
  pracovali naprosto efektivně,
 • 00:06:06 že používali nástroje,
  které jim velmi dobře sloužily.
 • 00:06:12 To byl jeden příklad.
 • 00:06:14 A druhý, který je možná ještě
  zajímavější, čepelové nástroje
 • 00:06:19 z pazourku obsidiánu, z rohovce,
  vymysleli lovci před 30 000 lety,
 • 00:06:24 ti - populárně řečeno -
  lovci mamutů.
 • 00:06:28 V Americe jsou experimentátoři,
  kteří napodobují výrobu
 • 00:06:32 těchto nástrojů.
 • 00:06:34 A jeden z nich měl podstoupit
  operaci trakčníku,
 • 00:06:39 možná populárně bych řekl
  slepého střeva,
 • 00:06:43 aby to bylo srozumitelné.
 • 00:06:45 A chtěl, aby to bylo uděláno
  replikami těch obsidiánových
 • 00:06:49 nástrojů, které používali
  ti lovci před těmi desítkami
 • 00:06:52 tisíci lety, nebo Aztékové
  z obsidiánu dělali rituální nože
 • 00:06:56 a dýky, jimiž otevírali hrudní koš
  a vyňali srdce.
 • 00:07:04 Lékaři se zdráhali, protože měli
  strach, že se třeba oddrolí kus
 • 00:07:08 toho nástroje. Ale ta operace
  byla provedena a zjistilo se,
 • 00:07:11 že tyto nástroje jsou mnohem
  efektivnější než skalpely,
 • 00:07:15 které používají normálně.
 • 00:07:17 Že to ostří je břitčí a že je
  naprosto rezistentní
 • 00:07:21 vůči přijímání jakýchkoli
  látek z okolí.
 • 00:07:25 A ten kolega šel dál a vymyslel
  firmu Azteknix, odvozeno tedy
 • 00:07:30 od toho názvu Aztéků.
 • 00:07:34 A začal produkovat tyto kamenné
  skalpely, které zasazoval
 • 00:07:37 samozřejmě už do těch ergonomických
  rukojetí, a nabízel to
 • 00:07:41 pro provádění nejjemnějších
  operací, mikrochirurgických,
 • 00:07:45 očí a srdce.
 • 00:07:47 Takže takovéhle výsledky přináší
  experimentální archeologie
 • 00:07:51 nebo antropologie.
 • 00:07:53 Já jsem zmínil Thorna Heyerdahla
  nebo Pavla Pavla - to jsou zase
 • 00:07:56 jiné věci - přeplavba na velmi
  jednoduchých plavidlech
 • 00:07:59 přes otevřené moře.
 • 00:08:01 Jiný britský historik
  Tin Severin napodobil plavbu,
 • 00:08:06 kterou měl vykonati údajně
  v 8. století z Irska
 • 00:08:10 na New Fanlandy Mnich Branden.
 • 00:08:14 Což byl člun, který byl vyrobený
  z dřevěné kostry, potažené
 • 00:08:18 vydělanými hovězími kůžemi.
  A opravdu ta plavba se...
 • 00:08:21 -Přeplul?
  -No, ta kůže se prostě zatáhla.
 • 00:08:24 A měli tam i moderní nástroje
  na tom člunu, třeba rýče
 • 00:08:29 nebo plastikové pytle.
 • 00:08:31 Ty plastikové pytle se nějak
  rozložily, pukly, rýče zrezavěly,
 • 00:08:35 kdežto ten člun a ta kůže se
  zatáhla a všechny ty staré věci
 • 00:08:39 obstály při té plavbě.
  Kdežto ty naše moderní nikoliv.
 • 00:08:43 Dá se koneckonců říci,
  co vlastně ta naše moderní
 • 00:08:47 technologie dělá?
 • 00:08:49 Snaží se některými těmi výrobky
  přiblížit přírodě.
 • 00:08:53 Podívejte se, jak dopadly ty
  endérácké košile
 • 00:08:56 nebo ty barexové boty!
 • 00:08:59 Nikdy se nevyrovnaly bavlněným
  košilkám nebo koženým botám.
 • 00:09:05 -Nezdá se vám, že my si člověka
  třeba doby kamenné představujeme
 • 00:09:09 daleko primitivnějšího,
  než ve skutečnosti byl?
 • 00:09:13 -Je to rozšířený dojem.
 • 00:09:15 A právě na těch několika
  příkladech, které jsme si uváděli
 • 00:09:19 z experimentální archeologie,
  je patrno, že tomu tak není.
 • 00:09:23 Pokud jde o intelekt a o schopnosti
  fyzické, tak od toho milionu let
 • 00:09:30 se člověk už tak moc neměnil.
 • 00:09:33 Spíše se mění jenom technologické
  kulisy kolem nás.
 • 00:09:38 -Víme něco o jejich povaze?
 • 00:09:41 -Tak jsou tady takové předěly.
 • 00:09:44 Vlastně je můžeme sledovat
  i v současnosti,
 • 00:09:47 třeba mezi naší kulturou
  a mezi východními kulturami.
 • 00:09:51 Třeba čínsko-japonskou.
 • 00:09:54 Tam se více dbá na rodinnou
  soudržnost, tím základním článkem
 • 00:10:00 společnosti je rodina.
  U nás je to naopak.
 • 00:10:03 U nás je individuum na prvém místě,
  a oni se na nás dívají
 • 00:10:07 tak, že my jsme sobečtí.
 • 00:10:10 -Což mají jistě pravdu.
  -Což mají asi pravdu.
 • 00:10:13 A zdá se, že právě v pravěkých
  a starověkých dobách tomu bylo
 • 00:10:17 obecně, že se více hledělo
  na skupinovou rodinnou soudržnost,
 • 00:10:23 monogamní rodina existovala
  odpradávna, to není žádný vynález
 • 00:10:28 třeba euro-americké civilizace,
  ta existovala už v pravěku
 • 00:10:32 zcela nepochybně.
 • 00:10:34 Ale držely spolu rodiny pohromadě,
  v takové té širší velkorodině.
 • 00:10:40 Dalo by se říci, že to bylo
  suplování toho, čemu my tady
 • 00:10:44 říkáme u nás sociální síť.
 • 00:10:47 Když bylo potřeba,
  tak si navzájem vypomohli.
 • 00:10:50 A vyzdvižení lidské individuality,
  to je myslím vynález
 • 00:10:54 až starých Řeků.
 • 00:10:57 Já jsem uváděl jeden případ řeckého
  filosofa Thaleta, který žil zhruba
 • 00:11:04 v 6. století.
 • 00:11:07 A jeho žák se ho otázal,
  co by chtěl za to,
 • 00:11:13 že ho vyučil těm novým
  myšlenkám a zkušenostem?
 • 00:11:22 A Thales mu odpověděl,
  že kdykoli se tě někdo bude ptát,
 • 00:11:27 kdo tě naučil tyto věci, neřekneš,
  že je máš sám ze sebe,
 • 00:11:33 ale vždycky povíš,
  že jsem tě je naučil já.
 • 00:11:39 -Řecké PR.
 • 00:11:41 -Od té doby asi Řekové vymysleli
  tento způsob.
 • 00:11:46 My vlastně vyrůstáme z řecké
  a římské civilizace
 • 00:11:51 a z židovského křesťanství.
 • 00:11:56 A tohle je myslím ten rys,
  který vznikl v 6. - 5. století,
 • 00:12:01 pak ještě v souvislosti
  se založením demokracie.
 • 00:12:05 Takže asi od těch dob je naše
  civilizace takhle vystavěna.
 • 00:12:08 Ale jiné civilizace mají jiné
  kulturní vzorce.
 • 00:12:12 A někdy dochází k nepochopení
  mezi kulturami.
 • 00:12:17 A právě antropologie, zvláště
  v tomto smyslu antropologie
 • 00:12:22 kulturní, učí o tom, jaké jsou
  kulturní vzorce, že není možné,
 • 00:12:28 abychom jinou kulturu měřili
  našimi kulturními vzorci.
 • 00:12:34 -Mě teda fascinuje v odborných
  knížkách, jak je tam vždycky
 • 00:12:38 nějaká teze, a já si říkám,
  propánakrále, jak se tohle
 • 00:12:42 dá zjistit? Např. dočetl jsem se,
  že u Neandrtálců převládal
 • 00:12:46 kanibalismus! Tam přece, když se
  něco najde, tak je to kost.
 • 00:12:51 Jak zjistíte, jestli ho sežral
  soused, a nebo zvíře?
 • 00:12:56 -V odborných nebo vědeckých knihách
  se takové teze nevyskytují.
 • 00:13:03 To asi je z nějaké populární
  knížky.
 • 00:13:06 -Bude to Wikipedie,
  nebo něco takového.
 • 00:13:09 Nebo vznik ras. Podle čeho se dá
  zjistit z kostí, jestli ten člověk
 • 00:13:15 byl černoch, nebo běloch?
 • 00:13:18 Otázka ras, to je věc, ke které se
  některé etapy antropologie
 • 00:13:25 nerady hlásí, z toho důvodu,
  že zejména za nacistického
 • 00:13:30 inferna byla antropologie
  takto zneužita.
 • 00:13:36 Kdy se mělo za to, že existují
  rasy, že to je dáno biologicky.
 • 00:13:41 A že je zjevná nerovnost
  mezi rasami.
 • 00:13:46 Přičemž tou rasou dominantní
  měla býti rasa árijská.
 • 00:13:51 Tato rasa měla mít všechny
  pozitivní stránky a měla ty ostatní
 • 00:13:56 rasy nějakým způsobem ovládnout
  nebo dokonce zlikvidovat.
 • 00:14:00 Já bych chtěl zdůraznit ten fakt,
  že to, co říká už náš antropolog
 • 00:14:07 Aleš Hrdlička, jeden z mála
  antropologů českého původu,
 • 00:14:11 který vstoupil do světové vědy,
  že lidstvo je po této stránce
 • 00:14:16 jednoho původu.
 • 00:14:19 Což je metafora, která říká to,
  že mezi lidmi nejsou
 • 00:14:22 žádné rozdíly. Ty jsou sociální
  nebo kulturní, ale vidíme přece
 • 00:14:28 na tom tavicím tyglíku americkém,
  jak je velmi prospěšné,
 • 00:14:34 když se mísí plemena africká
  a hispánská...
 • 00:14:44 -A že se vrátím k tomu problému,
  byl byste tedy rezervovaný
 • 00:14:47 k tomu říct, stalo se to
  tehdy a tehdy.
 • 00:14:50 Já jsem si říkal právě,
  podle čeho se dá usuzovat
 • 00:14:54 na vůbec nějaké období,
  kdy se to mohlo začít rozlišovat?
 • 00:15:00 -V tom bych byl velmi rezervovaný.
 • 00:15:02 Také čím jdeme hlouběji
  do minulosti, tím je nálezů
 • 00:15:06 stále méně a méně.
 • 00:15:08 A zejména kosterních nálezů
  z té starší doby kamenné,
 • 00:15:13 kdy docházelo k těmto procesům.
  Tam se jedná o desítky nálezů.
 • 00:15:20 A pokud jde o ty nejstarší naše
  předky, tak to jsou jednotlivosti.
 • 00:15:25 Každý nový nález nás může posunout.
  Také u antropologie nelze...
 • 00:15:30 Člověk se posunuje stále
  do minulosti - už se nacházíme
 • 00:15:34 někdy před třemi nebo více miliony
  lety, což nedávno ještě bylo
 • 00:15:39 kolem půl nebo jednoho milionu let.
 • 00:15:42 Takže každý nový nález
  nás posunuje, ale spíše směrem
 • 00:15:46 k počátku člověka.
 • 00:15:49 Ale otázky tohoto typu, to znamená,
  kdy vznikla jednotlivá plemena,
 • 00:15:57 ty už se vymykají možnostem nálezů,
  které máme k dispozici.
 • 00:16:03 -To ten Ötzi, to je mladoch...
  -Ötzi je mladoch.
 • 00:16:06 -Ten je 5000 let. Pro vás to musí
  být úžasně fascinující pohled,
 • 00:16:10 když je to zrovna z vašeho oboru?
 • 00:16:14 -Tak takových nálezů,
  jako je třeba Ötzi, je málo.
 • 00:16:18 V antropologii je jich jako
  takových těch největších svátků
 • 00:16:21 v roce, dalo by se říct,
  ale existují.
 • 00:16:25 Mumie zmrzlíků, jak bychom řekli
  o Ötzim, nebo lidí z bažin,
 • 00:16:31 které jsou třeba známé z Dánska
  nebo severských zemí.
 • 00:16:35 Z Altaje známe také podobné nálezy
  - tam zase pohřbívali
 • 00:16:39 ve vysokohorských mohylách
  kočovníci své zemřelé.
 • 00:16:44 Zachovali se tam nebožtíci
  s bohatým tetováním atd.
 • 00:16:49 Takže těch nálezů je více.
 • 00:16:52 Člověk, který se v antropologii
  pohybuje, tak jich také viděl
 • 00:17:00 na vlastní oči více, ale pohled
  na Ötziho je samozřejmě raritní.
 • 00:17:06 Je to ještě jaksi zajímavější
  o to, že ten jeho příběh
 • 00:17:11 byl docela dobře dešifrován.
 • 00:17:15 Víme, jaké měl boty, dokonce
  existují u nás odborníci,
 • 00:17:20 kteří napodobili formou
  experimentální archeologie
 • 00:17:24 tu obuv, kterou Ötzi měl,
  s tou vystýlkou.
 • 00:17:27 Pro ten terén, ve kterém se
  pohyboval, vysokohorský,
 • 00:17:30 ty boty tepelně
  velmi dobře sloužily.
 • 00:17:34 To byly takové ty boty,
  dneska se jim myslím říká Gore-tex,
 • 00:17:37 tak Ötzi měl takové botky.
 • 00:17:42 -Říkal jsem si, kdyby vymřelo
  lidstvo, a já bych zůstal
 • 00:17:45 poslední, teď by přišla nějaká jiná
  civilizace a teď se mě ptala
 • 00:17:50 na ty elementární věci:
  jak jsme dělali chleba,
 • 00:17:56 jak funguje elektřina, tak to by
  se mnou mohli začít od pazourku
 • 00:18:00 znovu, já bych jim neřekl nic.
 • 00:18:03 To vy byste si poradil,
  pane profesore, ne?
 • 00:18:07 -Díky té experimentální archeologii
  bych asi dokázal vykřesat ohýnek,
 • 00:18:12 najít ty správné rostliny...
 • 00:18:15 -Zpracovat je.
  -A nějakou chvíli asi přežít.
 • 00:18:19 Myslím si, že tady to ztvárnil
  v literární podobě Robert Merle
 • 00:18:24 v Malevilu, to je myslím situováno
  do doby po nějaké velké katastrofě
 • 00:18:31 válečné, jak lidé musí začínat
  málem od pazourku.
 • 00:18:37 Ale zdá se, že člověk má
  v sobě zakódováno, že se snaží
 • 00:18:44 přežít za všech okolností.
 • 00:18:48 Myslím si, že kdyby nastaly
  ty okolnosti, tak i ta naše
 • 00:18:54 společnost, která je nyní velmi
  hedonistická, až přespříliš,
 • 00:18:59 řekl bych, tak ta touha žít
  a přežít, tak by znovu lidi
 • 00:19:06 dovedla do té fáze, kdy by
  začínali vlastně od nuly.
 • 00:19:10 Ostatně byli jsme toho svědky
  v minulém století,
 • 00:19:13 po těch 2 obrovských válečných
  katastrofách, kdy třeba Německo
 • 00:19:18 bylo srovnáno se zemí.
 • 00:19:20 -To je pravda.
 • 00:19:21 -Samozřejmě tam byla pomoc
  od spojenců velká,
 • 00:19:24 ale jak v zázračně krátké době
  se dokázali zmátořit.
 • 00:19:31 A nebo z druhé strany, jak kulturní
  prostředí si dokázala vytvořit
 • 00:19:38 židovská komunita v Terezíně!
 • 00:19:41 Jaká tam vznikla, vlastně
  pod šibenicí, dalo by se říci
 • 00:19:45 metaforicky, jaká tam vznikla
  úžasná díla.
 • 00:19:48 A to nejen od renomovaných autorů,
  ale i třeba, jak se dokázaly
 • 00:19:54 projevit ty malé děti.
  To jsou neuvěřitelné věci.
 • 00:20:02 Takže se nedá říci, že když člověk
  má vše, na co si vzpomene,
 • 00:20:08 že to je ta nejlepší
  cesta životem.
 • 00:20:12 -Když se tak zabýváte lidstvem,
  máte pocit, že se za posledních
 • 00:20:16 2000 let zlepšilo?
 • 00:20:21 -Ne.-Že ne?-Je stejné.
 • 00:20:24 Mění se ta technologie a kulisy,
  o tom jsme už vlastně několikrát
 • 00:20:29 mluvili v souvislosti
  s těmi předchozími otázkami.
 • 00:20:34 Já si myslím, že nikoliv.
 • 00:20:37 -Nenašli bychom, pane profesore,
  něco, v čem jsme se zlepšili,
 • 00:20:41 abychom... Jednu věc, nějakou
  takovou, že bychom si řekli,
 • 00:20:47 to ale přece jenom jsme udělali
  pokrok za těch 2000 let?
 • 00:20:52 -Tak já si myslím, že asi
  demokracie je dobrý vynález,
 • 00:20:55 za to bychom měli býti
  Řekům vděčni.
 • 00:20:58 -Tak aspoň, že máme tu demokracii.
  -Ale to je pěkný. -To je hezký.
 • 00:21:04 -Není to úplně ideální,
  tak jak se to u nás provozuje,
 • 00:21:09 ale zaplaťpánbůh asi lepší než nic.
 • 00:21:12 Určitě lepší než to, co bylo.
  To teda určitě. -Určitě.
 • 00:21:14 -To teda určitě.
 • 00:21:16 Pane profesore, moc děkuji,
  že jste si udělal čas NA PLOVÁRNU.
 • 00:21:19 Díky.-Bylo mně potěšením.
  -Děkuji.
 • 00:21:21 Dnes byl naším hostem
  pan profesor JAROSLAV MALINA.
 • 00:21:26 SKRYTÉ TITULKY: Simona Sedmihorská
  Česká televize, 2011

Související