iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
6. 6. 2010
22:10 na ČT2

1 2 3 4 5

42 hlasů
6546
zhlédnutí

Na plovárně

Zuzana Kronerová

Slovenská herečka

22 min | další Zábava »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Na plovárně se Zuzanou Kronerovou

 • 00:00:26 Dobrý večer.
 • 00:00:27 U divadla existují tzv. obory,
  a jedním z nich je např. naivka.
 • 00:00:33 Tam spadají všechny ty Julie,
  Dorotky, Mančinky,
 • 00:00:37 a kdo ví, co ještě.
 • 00:00:39 Kariéra naivky může být poměrně
  strmá, ale nemusí být dlouhá.
 • 00:00:43 Protože když se naivka včas
  nepřehraje do charakterních rolí,
 • 00:00:47 tak má problém.
 • 00:00:49 Ale pak jsou herečky,
  které se na naivky moc nehodí,
 • 00:00:53 jejich kariéry bývají povlovnější,
  ale zato zrají jako víno
 • 00:00:57 nebo jako ZUZANA KRONEROVÁ,
  kterou s velkým potěšením vítám
 • 00:01:01 dnes NA PLOVÁRNĚ.
 • 00:01:03 -Dobrý večer.
  -Dobrý večer.
 • 00:01:05 Zuzano, já myslím, že vy jste si
  asi těch naivek moc neužila
 • 00:01:07 u divadla, nebo jo?
 • 00:01:09 Ne, a je to paradoxní,
  protože mám ze sebe pocit,
 • 00:01:14 nevím, jestli se až tak dobře znám,
  ale mám pocit, že já jsem vlastně
 • 00:01:20 v soukromí duší naivka.
 • 00:01:22 Jen mi to nikdo nevěří
  a tak to radši ani nikomu neříkám.
 • 00:01:27 Oba vaši rodiče byli herci,
  to vám nestačilo,
 • 00:01:30 že jste to viděla doma,
  obtíže té profese,
 • 00:01:34 a přesto jste to šla studovat?
 • 00:01:37 Možná, že udělali tu chybu,
  že mě aktivně zrazovali
 • 00:01:41 od této profese.
 • 00:01:43 Nevím, jestli na mně viděli
  nějaké první symptomy.
 • 00:01:46 Jedním z takových prvních symptomů
  bylo prý - to vím jen z jejich
 • 00:01:51 vyprávění, že ještě asi jako
  tříletá jsem prý celé hodiny
 • 00:01:55 proseděla před zrcadlem.
 • 00:01:58 Takovým obrovským zrcadlem,
  kde se maminka upravovala.
 • 00:02:03 A otec si všiml, že se dívám upřeně
  do zrcadla a dělám příšerné
 • 00:02:08 grimasy, abych vypadala
  co nejstrašidelněji,
 • 00:02:13 co nejodporněji.
 • 00:02:16 Tak potom šel za mámou a ptal se,
  co myslíš, nerozvíjí se u ní
 • 00:02:22 nějaká duševní nemoc,
  neměli bychom něco dělat?
 • 00:02:27 Nakonec to zrcadlo
  prý odstranili.
 • 00:02:30 Kdo z nich dvou byl v rodině
  dominantní?
 • 00:02:32 Otec. I když máma, jak se u nás
  na Slovensku říká, že muž je
 • 00:02:39 hlavou rodiny a žena krkem,
  který tou hlavou kroutí.
 • 00:02:43 Ale on byl tak laskavě dominantní.
 • 00:02:47 On se samozřejmě nezapomenutelně
  zapsal rolí v OBCHODU NA KORZE,
 • 00:02:52 měl sám nějaké válečné zkušenosti,
  které mohl zúročit?
 • 00:02:56 Měl. A velmi bolestné.
 • 00:02:58 Když nastoupil na prezenční
  vojenskou službu, v 18 letech,
 • 00:03:05 jak se tehdy chodilo, tak hned byl
  odvlečen do německého zajetí.
 • 00:03:10 Byl na frontě, kde pro Němce
  kopali zákopy.
 • 00:03:14 Přišel, několik let to trvalo,
  přivezli je v dobytčákách,
 • 00:03:19 kde se vozilo obilí, a byl tak
  vyhublý na kost, že když přišel
 • 00:03:24 do chaloupky, kde žili jeho rodiče,
  tak ho vlastní máma nepoznala.
 • 00:03:29 A vyprávěl takový tragikomický
  obraz, že jak vstupoval pomalu
 • 00:03:34 ze dvora do té kuchyně,
  tak z těch švů uniformy,
 • 00:03:40 kam se dostalo to zrní, které bylo
  předtím v tom vagóně, tak padala
 • 00:03:46 ta zrnka z něho a slepičky na dvoře
  ta zrnka zobaly.
 • 00:03:51 Takže on šel pomalu do té kuchyně
  a za ním řada slepic.
 • 00:03:57 Takže tam strašně trpěli hladem.
 • 00:04:00 On jednou udělal takovou věc,
  že z uhlíku, prostě vyhořelé dřevo,
 • 00:04:04 z kterého se stalo vlastně uhlí,
  použil a na nějaký kus papíru
 • 00:04:09 namaloval velmi neumělou kopii,
  jinak on uměl krásně kreslit,
 • 00:04:15 El Grecova Krista.
 • 00:04:18 A když byli blízko nějakých domků
  v osadě, tak to dal na okno
 • 00:04:23 jedné chalupy a druhý den ráno
  tam našel nějaké jídlo. Chleba.
 • 00:04:29 Tak takhle si pomohl.
 • 00:04:33 Vy jste s nimi nekonzultovala
  to svoje rozhodnutí
 • 00:04:37 jít studovat herectví, nebo ano?
 • 00:04:40 Ne. Navázala bych na to zrazování
  z toho, já jsem se např. strašně
 • 00:04:47 chtěla stát členkou rozhlasové
  dramatické skupiny pro děti.
 • 00:04:51 A strašně jsem chtěla být
  v rozhlasu s těmi dětmi
 • 00:04:54 a nahrávat hry.
 • 00:04:56 Tak otec si na mě vymyslel
  a povídal mi, víš, ale to je
 • 00:05:01 strašné, co tam s nimi dělají.
 • 00:05:04 Ten režisér, když to dítě zapomene,
  přeřekne se, tak to dítě bije.
 • 00:05:10 Nedá jim jíst, pít,
  já tě tam nepustím.
 • 00:05:15 Takže jsem to zkoušela všelijak.
 • 00:05:17 Já jsem vlastně tu touhu stát se
  herečkou nikdy nevyslovila.
 • 00:05:21 Takže vlastně i proto, že jsem byla
  dost nesmělé a plaché dítě,
 • 00:05:26 to mi taky nikdo nevěří, dodnes -
  ani moje vlastní děti ne,
 • 00:05:30 tak jsem se vlastně ani nikdy
  nechtěla předvádět,
 • 00:05:36 nikde jsem nechtěla hrát.
 • 00:05:38 Nakonec, to mi rodiče potom řekli,
  že v životě mě nechtěli půjčit
 • 00:05:43 pro nějaký televizní pořad
  nebo pro film.
 • 00:05:46 Dokonce jsem prý měla účinkovat
  jako úplné miminko.
 • 00:05:49 Ve filmu DŘEVĚNÁ DĚDINA je taková
  dramatická scéna, kde můj otec běží
 • 00:05:55 s děťátkem na rukách
  přes hořící dědinu.
 • 00:05:59 A já jsem byla právě půlroční
  miminko, tak režisér říkal,
 • 00:06:04 Jožo, samozřejmě vezmi svoji malou
  Zuzku a budeš s ní utíkat.
 • 00:06:09 A můj otec, pro kterého jsem byla
  vždycky všecko na světě, tak řekl,
 • 00:06:14 v žádném případě.
 • 00:06:15 Tak potom si vzali, jak se to dělá,
  z dětského domova nějakého
 • 00:06:19 chlapečka, který ale už byl větší,
  měl asi 1,5 roku, takže z peřinky
 • 00:06:23 mu trčely nohy a ruce.
 • 00:06:26 A jak ho otec nesl a běžel
  přes tu dědinu, tak ten chlapec,
 • 00:06:29 nejenže nebyl z toho frustrovaný,
  že se nebál, ale dokonce se zájmem
 • 00:06:32 se díval, jak to tam hoří
  a byl rád.
 • 00:06:36 Takže to vypadalo tak,
  že se nikdy herečkou nestanu,
 • 00:06:40 tak rodiče byli spokojení.
 • 00:06:43 No, přišlo období maturity,
  a já, protože mě bavilo studium
 • 00:06:47 jazyků, a to divadlo mě přece jen
  lákalo, tak jsem si napsala
 • 00:06:51 dvě školy. Jedna byla studium
  jazyků, taková zvláštní kombinace,
 • 00:06:55 dost nepraktická, latina
  a angličtina, a druhá byla
 • 00:07:00 divadelní dramaturgie.
 • 00:07:02 Ale věděla jsem, že zkoušky
  na herectví jsou trošku dřív
 • 00:07:06 než to 2. kolo na tu dramaturgii,
  tak jsem nějak, ani nevím jak,
 • 00:07:11 nohy mě zavedly za tajemnicí.
 • 00:07:13 Tak jsem se plaše zeptala,
  že nejsem na tom seznamu,
 • 00:07:17 že nejsem přihlášená, ale jestli by
  nebylo možné si to jen tak
 • 00:07:20 vyzkoušet, jestli bych nemohla
  přijít. Tak paní tajemnice řekla,
 • 00:07:24 proč ne, já vás zapíšu.
 • 00:07:26 Tak jsem se naučila texty,
  přišla jsem tam - a ani nevím jak,
 • 00:07:30 byla jsem z toho hodně překvapená,
  vyšlo to.
 • 00:07:34 A potom se vrátili rodiče
  ze zájezdu a já jsem jim
 • 00:07:37 třesoucím se hlasem oznámila,
  že jsem přijatá na Vysokou školu
 • 00:07:41 múzických umění.
  Tak rodiče byli dost v šoku.
 • 00:07:44 Otec říkal: Vážně? Myslíš?
 • 00:07:48 Tak pojď nám něco předvést,
  pověz nám něco, zarecituj.
 • 00:07:53 Já jsem se v tom obýváku postavila,
  oni si tak vážně sedli,
 • 00:07:58 já jsem se tak nadýchla a se
  smíchem a pláčem jsem utekla
 • 00:08:02 z pokoje, a už jsem jim
  nikdy nic předvedla.
 • 00:08:06 Ale něco jiného je představovat si,
  že člověk bude hercem,
 • 00:08:10 a něco jiného je,
  když pak přijde ta realita.
 • 00:08:13 Pamatujete si na 1. hodinu
  na akademii?
 • 00:08:15 Velmi živě. Říkám si, tohle byl
  životní omyl, jdi odtud pryč.
 • 00:08:22 Co je tohle za podvod?
  Co tu s námi dělají?
 • 00:08:26 Hrozně jsem byla zklamaná a myslela
  jsem si, že je nutné odejít.
 • 00:08:31 Nakonec jsem zjistila,
  že herectví se naučit nedá.
 • 00:08:36 My jsme byli takový zvláštní
  ročník, který v podstatě vyrůstal
 • 00:08:39 tak trošku bez pedagogů.
 • 00:08:41 Samozřejmě jsme měli takové úžasné
  paní asistentky, které nás
 • 00:08:45 drilovaly, které jsme nesnášeli,
  přímo jsme je nenáviděli.
 • 00:08:50 Ale po letech ty dámy
  velice oceňuji.
 • 00:08:55 To nepříjemné si nepamatuji.
  My jsme byli velmi soudržný ročník.
 • 00:08:59 Měli jsme se moc rádi, dokonce
  až tak rádi, že jsme strašně chtěli
 • 00:09:03 spolu založit divadlo.
  To se nám nakonec i podařilo.
 • 00:09:07 V minulém století, v r. 1974, jsme
  znovu oživili Trnavské divadlo.
 • 00:09:14 Nějak se naše snahy jaksi úplně
  náhodně spojily se snahami
 • 00:09:18 ministerstva kultury, které nás tam
  vlastně poslalo na umístěnku.
 • 00:09:24 Ale my jsme byli přešťastní.
 • 00:09:27 Jak učíte? Teď najednou sama?
 • 00:09:31 Čím jsem starší,
  tak tím jsem pokornější.
 • 00:09:35 Trošku se obávám, zda je seriózní
  zkusit za 5 dní zjistit,
 • 00:09:40 jestli má někdo tu dávku talentu
  a flexibility.
 • 00:09:47 Je to obrovská zodpovědnost,
  vybrat ty lidi.
 • 00:09:50 Ten talent, který tam nesporně musí
  být, jestliže není podložený prací,
 • 00:09:55 tak ten talent nakonec zvadne
  jako polní kvítí.
 • 00:10:01 Myslíte si, že jo? Já si nejsem
  úplně stoprocentně jistý.
 • 00:10:05 Protože mně přijde, že v herectví
  je přece spousta lidí,
 • 00:10:08 kteří nevím, že by na sobě
  moc pracovali.
 • 00:10:13 Že by se moc vzdělávali, kromě
  pobytu v různých zařízeních
 • 00:10:17 restauračních, ne, ale když dojde
  na věc, tak prostě jsou skvělí.
 • 00:10:23 Já si myslím, že oni pracují,
  ti, o kterých mluvíte,
 • 00:10:26 v těch zařízeních. Já si myslím,
  že oni pozorují život a lidi.
 • 00:10:31 Já jsem neměla na mysli,
  že musí pracovat jen ve zkušebně
 • 00:10:37 nebo donekonečna zkoušet
  jeden dialog.
 • 00:10:40 Já si myslím, že to je také práce.
 • 00:10:44 A těžká! Ta rána.
 • 00:10:47 Někdy na to člověk může i zemřít.
 • 00:10:51 Ta rána po šichtě.
 • 00:10:54 Styděla jste se, když jste se měla
  poprvé na scéně před lidmi líbat?
 • 00:10:58 Já jsem spíš po tom toužila.
 • 00:11:01 Já jsem vám dostala postavu
  milovnice až hluboko po třicítce.
 • 00:11:07 Dokonce jeden režisér
  mě trošku i obnažil.
 • 00:11:11 To jsem se trošku styděla,
  ale nedalo se nic dělat,
 • 00:11:15 ta role to vyžadovala.
 • 00:11:18 Asi ne.
 • 00:11:21 Možná, že je to tak,
  že jsem stydlivá v životě,
 • 00:11:24 ale když už jsem obrazně řečeno
  přitlačená ke zdi, tak už se
 • 00:11:29 vžiju a jdu.
 • 00:11:34 Vy máte přece slavnou milostnou
  scénu s Jaroslavem Duškem.
 • 00:11:37 Ano, ano! A Jaroslav se tak těšil.
 • 00:11:40 Myslel si, že já budu dělat
  drahoty,
 • 00:11:43 ale odpálili jsme to napoprvé.
 • 00:11:45 Tak když si představím milostnou
  scénu s Jaroslavem Duškem,
 • 00:11:48 to bych řekl, že nejtěžší je
  nesmát se.
 • 00:11:51 Tak ale usmát jsem se mohla,
  protože to byla radost.
 • 00:11:54 Moje postava se vyznačovala tím,
  že má ráda svoji profesi.
 • 00:11:59 To jsem řekla režisérovi Slámovi,
  když jsem se snažila dozvědět,
 • 00:12:02 jakou má přesnou představu o tom.
 • 00:12:05 Bohdan Sláma, ten vás obsadil
  snad do všech svých filmů,
 • 00:12:09 nebo téměř do všech?
 • 00:12:10 Zatím do všech.
 • 00:12:12 Ta spolupráce je taková milá,
  je to opravdová spolupráce.
 • 00:12:15 Vzpomínám si, doufám, že to můžu
  prozradit, že mě Bohdan neprokleje,
 • 00:12:20 třeba ve VENKOVSKÉM UČITELI,
  kde mám jednu nebo dvě scény,
 • 00:12:26 tak jsme se setkali ještě den
  před natáčením večer.
 • 00:12:33 Protože jsme řešili zásadní
  problém, zda ti rodiče vědí,
 • 00:12:40 že je jiné orientace, ten chlapec,
  a nebo ne.
 • 00:12:47 Vy jste hrála matku Pavla Lišky.
 • 00:12:49 Ano, tak jsme se rozdělili
  do dvou táborů, jeden tvrdil,
 • 00:12:53 že by to měli vědět,
  druhý, že by neměli.
 • 00:12:56 Nakonec došlo za dlouhou dobu
  ke shodě, že tedy maminka
 • 00:13:01 to vůbec netuší a otec něco tuší.
  A museli jsme úplně změnit texty.
 • 00:13:07 A já, pro kterou čeština není rodný
  jazyk, tak jsem se to naučila
 • 00:13:11 za pár minut, a potom se šlo
  v jednom záběru sedmkrát.
 • 00:13:16 Tak já jsem se v takovém těžkém
  souvětí v té češtině vždy přeřekla
 • 00:13:20 na jednom místě. Ale on to šikovný
  zvukař potom nějak udělal.
 • 00:13:25 To bylo takové vypětí,
  že jsem potom spala asi 14 hodin.
 • 00:13:29 To je docela zásadní věc, řešit,
  jestli to ti rodiče vědí
 • 00:13:33 nebo nevědí, den před natáčením
  té scény?
 • 00:13:37 Ach ano, to jsme tomu Bohdanovi
  nepomohli.
 • 00:13:41 Je to otázka, protože zase ty věci,
  které se předělají na místě,
 • 00:13:45 jsou svěží...
 • 00:13:46 Ne, on o tom dlouho přemýšlel.
 • 00:13:49 A myslím, že i Pavel ho provokoval
  k tomu, protože Pavel byl oponent,
 • 00:13:52 tak já jsem se snažila najít
  nějakou shodu.
 • 00:13:55 Ale já si myslím, že nakonec to byl
  kompromis těchto dvou pohledů.
 • 00:14:00 Máte štěstí na ty mimořádné
  režiséry.
 • 00:14:03 Vy jste točila taky
  s Janem Švankmajerem,
 • 00:14:05 jestli se nepletu?
 • 00:14:07 Ach, ach...
 • 00:14:08 A to asi musí být taky zážitek?
 • 00:14:10 Tak to je obrovský zážitek.
 • 00:14:12 Vůbec potkat v životě pana
  Švankmajera je obrovský zážitek.
 • 00:14:17 Hned po tom, co jsem se dostala
  do ateliéru v Knovízi
 • 00:14:22 a seznámila jsem se
  s panem Švankmajerem,
 • 00:14:25 tak jsem si pomyslela, a možná,
  že jsem to někde v koutku řekla
 • 00:14:29 i nahlas, že já bych tu byla ráda
  i osvětlovačem.
 • 00:14:33 Že bych tam jen držela světlo.
 • 00:14:36 Jak vede herce?
 • 00:14:38 Tak slyšela jsem, že on jednou
  v interview říkal,
 • 00:14:42 že herci jsou pro něj
  jen takové bábky. Čili loutky.
 • 00:14:48 -Takže aranžuje.
  -Ano.
 • 00:14:49 Je pravda, že když jsem viděla
  jeden záběr, tak jsem říkala,
 • 00:14:53 pane Švankmajere, já si nezasloužím
  žádné ocenění za tuhle roli,
 • 00:14:59 kdyby náhodou něco takového mělo
  přijít, protože já vidím,
 • 00:15:02 že jako animovaná hra je to
  o hodně lepší než jako živá.
 • 00:15:07 Ale už nemůžu nic prozradit.
 • 00:15:10 Pro spoustu herců dneska je,
  zaplaťpánbůh za to, dobrá obživa
 • 00:15:15 natáčení seriálu.
 • 00:15:17 Nicméně nestýská se vám po tom,
  co já jsem byl zvyklý vídat
 • 00:15:22 v pondělí na federální televizi,
  kde se vlastně každý týden
 • 00:15:28 objevila inscenace z Bratislavy?
 • 00:15:31 To se dneska už netočí
  prakticky vůbec?
 • 00:15:34 Nejen vy, ale každý, když jsem
  v Čechách, tak mně nejen kolegové,
 • 00:15:40 ale i lidé-diváci říkají, och,
  jak rádi a nostalgicky vzpomínáme
 • 00:15:48 na vaše pondělky.
 • 00:15:51 A já jim s černým humorem vždycky
  řeknu, nebojte se,
 • 00:15:54 ani my je už nemáme.
 • 00:15:56 A ten černý humor je výrazem
  hlubokého zoufalství, musím říct.
 • 00:16:00 Bohužel Slovenská televize přestala
  být veřejnoprávní
 • 00:16:03 už před dost lety.
 • 00:16:07 Tam absolutně umřela původní
  tvorba.
 • 00:16:12 A nevím, zda další generace
  se toho dožije, doufám, že ano,
 • 00:16:17 ale je to velmi smutné
  a nechápu to.
 • 00:16:23 Bylo období např., kdy tahle
  Slovenská televize, v uvozovkách
 • 00:16:27 veřejnoprávní, soutěžila dokonce
  s komerčními televizemi.
 • 00:16:31 My v naší televizi nemáme
  např. pořady pro seniory.
 • 00:16:35 Máme zlomek dokumentárních filmů,
  nemáme historické filmy,
 • 00:16:39 nebo strašně málo.
 • 00:16:41 Když běží hodnotný film,
  tak samozřejmě nejde
 • 00:16:44 v tzv. Prime Time v osm,
  to tam běží ty seriály,
 • 00:16:48 ale dávají ho o půlnoci,
  když už většina slušných lidí spí.
 • 00:16:53 Vy točíte skoro víc v Čechách,
  nebo v Česku...
 • 00:16:57 Samozřejmě!
 • 00:16:58 Jak dlouho jste měla
  filmovou pauzu na Slovensku?
 • 00:17:01 Na Slovensku? Asi 15 let.
 • 00:17:03 No, máme sice rozdělené státy,
  ale řekl bych, že jestli někde
 • 00:17:07 ta federace zůstala,
  tak v tom umění.
 • 00:17:11 Protože české filmy jsou
  prošpikované slovenskými
 • 00:17:15 herci a herečkami.
 • 00:17:18 A naopak česká divadla jezdí hrát
  na slovenská turné,
 • 00:17:23 s velkým úspěchem, to je příjemné,
  že to takhle funguje pohromadě?
 • 00:17:28 Tam k žádnému rozdělení v podstatě
  nedošlo, nemáte ten pocit?
 • 00:17:32 Tak to bylo v dávných časech
  samozřejmě úplně normální,
 • 00:17:36 že čeští herci účinkovali
  ve slovenských filmech, a naopak.
 • 00:17:41 Mně se zdá, že vlastně my herci
  jsme tohle bolestné rozdělení
 • 00:17:46 asi nejlíp přežili.
 • 00:17:48 Protože my jsme nikdy, ani předtím,
  ani teď, tu hranici nebo nějakou
 • 00:17:55 jinakost vůbec nevnímali.
 • 00:17:58 Já to vždycky nazývám takovým
  zvláštním výrazem, takovým mým,
 • 00:18:04 vymyšleným, že herectví,
  to je vlastně mezinárodnost.
 • 00:18:08 A dnes jsem vlastně díky českému
  filmu pronikla i na Slovensko.
 • 00:18:14 Já jsem účinkovala ve vícero
  českých filmů, a některé z nich,
 • 00:18:18 protože část těch producentů
  byla slovenská, takže vlastně
 • 00:18:25 jsem se dokonce ocitla v nominaci
  na naší filmovou cenu Slunce v síti
 • 00:18:32 za česko-slovenský film
  HODINU NEVÍŠ.
 • 00:18:36 A také jsem účinkovala ve filmu
  Juraja Herze TMA.
 • 00:18:39 Tam také byla slovenská produkce.
 • 00:18:42 Takže vlastně vy Češi jste mi
  pomohli proniknout do slovenské
 • 00:18:46 filmové tvorby po mnohých letech.
 • 00:18:50 Vy patříte mezi herečky,
  které dokáží publikum jak rozesmát,
 • 00:18:54 tak rozplakat. Čeho si ceníte víc?
 • 00:18:59 No, cením si víc herců,
  kteří dovedou rozesmát,
 • 00:19:04 protože je to samozřejmě těžší.
 • 00:19:08 Ale mám ráda, když jsou přítomné
  v postavě oba dva tyhle póly.
 • 00:19:13 Když se stále střídají,
  když postava osciluje
 • 00:19:17 mezi těmito dvěma póly.
 • 00:19:19 A takových postav se mi
  dostalo hodně.
 • 00:19:22 Teď je takový zvyk, že herci
  zpívají, tančí, bruslí
 • 00:19:26 nebo moderují, a vás nepamatuji,
  pokud jde o zpěv, to ano,
 • 00:19:32 ale jinak jsem vás v ryze zábavném
  žánru snad nikdy neviděl.
 • 00:19:38 Vyhýbáte se tomu?
 • 00:19:39 Snažím se.
 • 00:19:41 Co se týká vůbec účinkování
  v televizi, já si myslím,
 • 00:19:43 že není nutné se ukazovat
  stále a všude.
 • 00:19:48 Já mám takový - možná, že to
  vychází z mé nesmělosti
 • 00:19:51 a plachosti, ale mám obavu,
  abych se divákům nepřejedla,
 • 00:19:57 že by říkali, ta Kronerová je tam
  i tady, všude, už jí máme dost,
 • 00:20:02 já otevřu televizi - Kronerová.
  Otevřu lednici - Kronerová!
 • 00:20:07 Takže mám obavu, abych byla
  tak trošku ještě vzácná.
 • 00:20:12 Není mnoho hereček, které žijí
  ve šťastném manželství
 • 00:20:16 s prvním partnerem.
  To je váš případ.
 • 00:20:20 Je, ale není všem dnům konec.
  Zaklepejme si na dřevo.
 • 00:20:26 A kdybyste měla jmenovat nějaké
  ingredience, které po vaší
 • 00:20:31 mnohaleté manželské zkušenosti
  vedou k tomu, aby ten vztah
 • 00:20:36 vydržel, co tam musí být?
 • 00:20:38 V minulosti to patřilo k dobrému
  tónu, že herci dokonce udělovali
 • 00:20:44 rady do života a byli
  takovými psychology.
 • 00:20:47 Já myslím, že na to nemáme
  ani vzdělání...
 • 00:20:51 Tak asi jsem měla štěstí.
 • 00:20:54 A kdybych měla, když někdo mladší
  za mnou přijde, aby se se mnou
 • 00:20:58 poradil, svěřuje se mi,
  co v tom vztahu, tak já se vždycky
 • 00:21:04 zeptám, smějete se spolu?
 • 00:21:07 A když poví, že ne, tak říkám,
  to nějak musíte napravit.
 • 00:21:12 Ten humor... Sám víte dobře,
  že bez humoru se nedá žít.
 • 00:21:17 Někdy pomáhá i černý humor.
 • 00:21:20 Zuzanko, mockrát děkuji,
  že jste si udělala čas
 • 00:21:23 a cestovala ze Slovenska
  na naši českou PLOVÁRNU,
 • 00:21:26 bylo hezké vás tady mít, díky.
 • 00:21:29 Já děkuji za pozvání.
 • 00:21:31 Dnes byla naším hostem
  paní ZUZANA KRONEROVÁ.
 • 00:21:36 SKRYTÉ TITULKY: Simona Sedmihorská
  Česká televize, 2010