iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
3. 1. 2010
21:05 na ČT2

1 2 3 4 5

33 hlasů
8395
zhlédnutí

Na plovárně

Zdeněk Mařatka

Významný lékař, zakladatel české gastroenterologie

22 min | další Zábava »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Na plovárně se Zdeňkem Mařatkou

 • 00:00:25 Dobrý večer.
 • 00:00:27 Tak na tohle nemám žaludek.
 • 00:00:29 Věta, kterou člověk slýchá docela
  často, zejména od lidí,
 • 00:00:33 kteří právě dočetli noviny.
 • 00:00:35 Jak dalece je to jenom rčení,
  nebo zda na tom medicínsky
 • 00:00:39 opravdu něco je, to by mohl vědět
  pan profesor ZDENĚK MAŘATKA,
 • 00:00:43 náš dnešní host NA PLOVÁRNĚ.
 • 00:00:46 Je jednak velkým odborníkem
  na interní medicínu,
 • 00:00:49 jednak také zažil už celou řadu
  politických režimů,
 • 00:00:53 protože promoval už před válkou.
 • 00:00:56 -Pane profesore, dobrý večer.
  -Dobrý večer.
 • 00:01:00 Klik těch režimů vlastně
  pamatujete?
 • 00:01:03 No, ono je to těžký určit,
  protože ty hranice nejsou vždycky
 • 00:01:07 přesné, ale já vždycky říkám,
  že jsem žil v 8 režimech.
 • 00:01:12 Mám to spočítané na osm.
 • 00:01:15 Ale dá se to taky modifikovat.
 • 00:01:18 Když se s touhle zkušeností
  podíváte na tu naši současnost,
 • 00:01:24 tak co myslíte, jak se máme teď?
 • 00:01:28 No, podívejte se, já jsem vlastně
  ten základ svého života získal
 • 00:01:34 z toho dvacetiletí
  první České republiky.
 • 00:01:38 A to vlastně mně vydrželo
  až dosud, po celý život.
 • 00:01:44 Takže já mám pořád tu tendenci
  srovnávat s touhle dobou,
 • 00:01:49 která pro mě byla taková základní.
 • 00:01:52 No, bylo to tak, že tu osobu
  Masaryka, to, že jsem měl
 • 00:01:56 to štěstí, že jsem ho osobně znal,
  a poměrně dobře znal,
 • 00:02:00 protože já jsem byl přítelem,
  kamarádem jeho vnuček,
 • 00:02:04 Aničky a Berty.
 • 00:02:07 A oni vždycky v neděli navštěvovali
  dědečka v Lánech
 • 00:02:11 a často mě brali s sebou.
 • 00:02:13 Někdy i moje rodiče, takže jsme ty
  neděle někdy trávili ve společnosti
 • 00:02:18 pana prezidenta v Lánech.
 • 00:02:21 A to vlastně mi po celý můj další
  život vytvořilo takové mantinely,
 • 00:02:28 v kterých se pohybuji.
 • 00:02:31 Protože skutečně ty režimy,
  kterými jsem pak prošel,
 • 00:02:34 byly často protichůdné
  a to přizpůsobování bylo,
 • 00:02:39 aspoň pro mě, velice těžké.
 • 00:02:42 Když jsme byli u těch Masaryků,
  mně vždycky přišlo,
 • 00:02:45 že ten Jan Masaryk, jako kdyby byl
  synem úplně jiného otce?
 • 00:02:51 Oni si nebyli moc podobní,
  ani vizuálně,
 • 00:02:54 ani snad povahově, ne?
 • 00:02:56 Ano, to byl zvláštní vztah.
 • 00:02:58 Pokud já to mohu posoudit,
  já jsem ho mockrát neviděl.
 • 00:03:01 Já jsem se s ním setkal osobně,
  on byl v tom Londýně, že ano,
 • 00:03:05 ale několikrát jsem se s ním
  v těch Lánech setkal.
 • 00:03:08 Když jsem ho viděl poprvé,
  to byl šok, to jeho neformální
 • 00:03:12 jednání mě teda hrozně udivilo.
 • 00:03:15 On klidně si dal nohu na židli
  a mluvil, nedával si ubrousek
 • 00:03:20 přes pusu, takže on byl po všech
  stránkách jiný než pan prezident.
 • 00:03:26 Ovšem kupodivu oni si neoponovali.
 • 00:03:30 Já bych řekl, že se spíš
  doplňovali.
 • 00:03:33 A i on při těch svých velice
  různých životních postojích
 • 00:03:37 tomu prezidentovi imponoval.
 • 00:03:40 A on ho používal jako takový
  korektor.
 • 00:03:45 Tak jsem si to vždycky
  představoval.
 • 00:03:48 A měl pan prezident taky takovýhle
  břitký smysl pro humor,
 • 00:03:51 jako Jan Masaryk?
 • 00:03:53 To bych neřekl.
 • 00:03:55 Já jsem nikdy neslyšel,
  že by vypravoval anekdoty,
 • 00:03:59 to rozhodně ne.
 • 00:04:01 Ale však můj otec, který byl velice
  bezprostřední, u kterýho jsem žil
 • 00:04:07 v tom masarykovském ovzduší,
  tak můj otec celý život žil
 • 00:04:11 v tom ovzduší Augusta Rodina,
  toho sochaře, u kterého otec
 • 00:04:15 strávil v Paříži řadu let.
 • 00:04:18 A při všech příležitostech
  se mu vždycky ten Rodin
 • 00:04:22 do toho pletl.
 • 00:04:24 A vyprávěl ty nesčetné historky,
  a pana prezidenta to hrozně bavilo.
 • 00:04:29 Např. když seděl mému otci
  na portrét, tak se smál
 • 00:04:34 a choval se velice nenuceně.
 • 00:04:37 Když jsem slyšel líčení,
  jak on byl velice dificiélní
 • 00:04:41 při tom portrétování,
  tak to v případě otce nebylo,
 • 00:04:44 protože on ho pořád nějak bavil.
 • 00:04:47 A taky nakonec, když jsem
  pana prezidenta viděl naposled,
 • 00:04:50 to muselo být tak někdy
  v r. 1935-36, to byl už nemocný
 • 00:04:54 v křesle, to už se nezúčastnil
  toho společenského života,
 • 00:04:59 byl takový velice smutný,
  měl ruku na pásce.
 • 00:05:04 A můj otec, ten zas mu vyprávěl
  jednu z těch svých nekonečných
 • 00:05:10 historek o tom Rodinovi
  a pan prezident se rozesmál.
 • 00:05:15 A byl to takový šok, že
  ošetřovatelka, která tam seděla,
 • 00:05:19 ta se hrozně zlobila, protože
  myslela, že to panu prezidentovi
 • 00:05:22 může ublížit.
 • 00:05:29 Určitě jste od něj musel
  o tom Rodinovi hodně slyšet,
 • 00:05:32 co to bylo za člověka?
 • 00:05:34 Rodin byl hrozně na ženský.
  Ty modelky tam kolem něj...
 • 00:05:41 To víte, jaký byl jeho život.
 • 00:05:43 On, když byl mladý, tak se seznámil
  s tou Rose Beuretovou,
 • 00:05:46 to byla služebná.
 • 00:05:48 On tam opravoval něco na chodníku,
  ona šla kolem a nastěhovala se
 • 00:05:53 k němu, žili spolu, on si ji
  nikdy nevzal.
 • 00:05:57 A jinak on měl spoustu milenek.
 • 00:05:59 Slavná byla ta Claudel, sochařka,
  to byl taky zvláštní poměr.
 • 00:06:06 Takže tam se mnoho toho odehrálo.
  Isadora Duncanová.
 • 00:06:11 A jak si s ním váš tatínek rozuměl?
 • 00:06:16 To bylo dost zvláštní,
  protože on Rodin nepřijímal žáky.
 • 00:06:19 A otec dostal Hlávkovo stipendium.
  To byla úžasná věc, ten Hlávka.
 • 00:06:25 On tam odjel, živořil tam,
  hladověl.
 • 00:06:30 V r. 1900 tam byla Světová výstava
  a Rodin měl vlastní výstavu
 • 00:06:36 separátně, připojenou.
 • 00:06:41 A otec tam trávil dny
  a pořád na něj čekal.
 • 00:06:45 Když tam občas přišel,
  tak on za ním, tak ho uháněl,
 • 00:06:48 a Rodin ho pořád odmítal.
 • 00:06:51 Já myslím, že otec se tam
  trošku jako vnutil.
 • 00:06:54 Když mu vypršelo to stipendium
  za rok, už neměl z čeho by žil,
 • 00:06:59 tak Rodin ho vzal do svého domu,
  do Medonu, do vily.
 • 00:07:03 A bydlel v jeho rodině.
 • 00:07:06 A paní Rodinová byla nadšená,
  protože říkala, že od té doby,
 • 00:07:09 co tam ten otec s nimi žije,
  takže je víc doma.
 • 00:07:13 Jinak byl pořád v Paříži někde.
 • 00:07:16 A to mu taky umožnilo, že potom
  uspořádal tu výstavu v Praze,
 • 00:07:21 která znamenala zlom ve vývoji
  českého sochařství.
 • 00:07:25 On o tu výstavu hrozně stál.
 • 00:07:28 Berlín, Řím, Londýn, všichni
  chtěli tu výstavu.
 • 00:07:31 A otec prostě spakoval ty sochy,
  který sebral a poslal to do Prahy.
 • 00:07:37 A když je Rodin hledal, tak otec
  řekl, jo, ty už jsou v Praze.
 • 00:07:45 Ale to muselo být pro tatínka
  docela obtížné, když pracujete
 • 00:07:49 vlastně pod dohledem
  nebo pod vlivem takového umělce,
 • 00:07:53 najít si svou vlastní cestu?
 • 00:07:55 To je právě ten problém,
  který je taky předmětem kritiky.
 • 00:07:59 Protože otec byl Myslbekův žák.
 • 00:08:02 A to Myslbekovo umění bylo
  naprosto rozdílné.
 • 00:08:06 Když sem potom Rodin přijel
  a setkali se, a Myslbek mu ukazoval
 • 00:08:11 svoje dílo, tak Rodinovi
  se to líbilo.
 • 00:08:14 On měl ještě ten antický pohled
  na to všecko.
 • 00:08:18 Ovšem já myslím, že pro Myslbeka
  to nebylo.
 • 00:08:21 On sice uznával tu jeho slávu,
  ale to nebylo podle jeho gusta.
 • 00:08:26 Myslbek, to byl monumentální
  sochař, ty hladký plochy,
 • 00:08:31 to se úplně lišilo od té vzrušené
  atmosféry těch Rodinových soch.
 • 00:08:39 Abychom se teď vrátili
  k té úvodní otázce.
 • 00:08:43 Myslíte si jako lékař, že opravdu
  čtení novin může mít
 • 00:08:49 špatný vliv na žaludek?
 • 00:08:52 Já se přiznám, že noviny nečtu,
  mě spíš noviny odpuzují.
 • 00:08:57 Protože toho, co mě tam zajímá...
 • 00:08:59 Jsou tam samozřejmě informace,
  které se mě taky týkají osobně,
 • 00:09:04 ale poměrně málo.
  Tak se to dozvím od ženy.
 • 00:09:09 To já jsem spíš myslel, jak dalece,
  protože vy jste odborníkem
 • 00:09:13 přes trávicí trakt,
  tak jak dalece...
 • 00:09:16 -Myslíte, jak čtení novin
  ovlivňuje...? -Ano.
 • 00:09:19 Tak, podívejte, trávicí trakt je
  pověstný tím, že reaguje velice
 • 00:09:25 na všechny duševní pochody.
 • 00:09:27 Všechno, co se děje v mozku
  a kolem, to má ohromný vliv
 • 00:09:32 na trávicí trubici.
 • 00:09:33 Ona sice ta trávicí trubice
  je autonomní, tam všechny
 • 00:09:38 ty zázračné pochody při tom trávení
  se dějí bez našeho vědomí,
 • 00:09:45 ovšem na začátku a na konci,
  tam jsou ty body,
 • 00:09:50 kde se nedá ten zevní vliv
  vyloučit.
 • 00:09:54 A tam naopak ty vlivy se
  manifestují velice intenzivně.
 • 00:09:59 Tak na tom závisí.
 • 00:10:02 Takže když se vrátíme
  k těm novinám, tak tam určitě
 • 00:10:06 to asi nějaký vliv má.
 • 00:10:09 Ostatně, koukejte, já nevím,
  my mezi lékaři jsme zvyklí mluvit
 • 00:10:14 o věcech, o kterých se
  ve slušné společnosti nemluví.
 • 00:10:19 Ale je přece známé,
  že je velice rozšířený zvyk
 • 00:10:22 číst noviny na záchodě.
 • 00:10:25 Já jsem vždycky proti tomu
  vystupoval, protože jsem si říkal,
 • 00:10:29 že člověk se má věnovat tomu,
  k čemu je to určeno.
 • 00:10:34 Jedna z takových nemocí,
  kterou jsem se nejvíc zabýval,
 • 00:10:38 protože je nejčastější, je zácpa.
 • 00:10:42 Lidi trpí zácpou a chtějí vědět,
  co mají dělat.
 • 00:10:45 Tak to jsem jim především vždycky
  zakázal, aby četli.
 • 00:10:48 Chraňpánbůh, vy se musíte věnovat
  tomu úkonu, proč tam sedíte.
 • 00:10:54 Takže všechny ty vjemy,
  které i předcházejí a tak,
 • 00:11:00 mají na to nesporný vliv.
 • 00:11:02 Jak na tu chuť k jídlu a přijímání
  potravy, tak na to vylučování
 • 00:11:07 tedy toho odpadu,
  který s tím souvisí.
 • 00:11:11 Vy jste vždycky chtěl být
  internistou?
 • 00:11:13 Ano, mě totiž nikdy moc nezajímalo
  to léčitelství, jenom ošetřování,
 • 00:11:18 já jsem vždycky chtěl dělat
  lékařskou vědu.
 • 00:11:22 K tomu interna poskytuje nejlepší
  možnosti, protože vlastně se týká
 • 00:11:27 všech oborů a všechny
  nakonec spojuje.
 • 00:11:31 Kdybyste měl žaludek přirovnat
  k nějaké továrně, co by to bylo?
 • 00:11:37 -Chemička?
  -Ne, to rozhodně ne.
 • 00:11:39 Chemička je tenký střevo.
 • 00:11:42 Tam se tvoří ty enzymy, které tam
  přicházejí z trávicích žláz,
 • 00:11:46 ze slinivky, z jater.
 • 00:11:49 A tam se odehrává vlastně to
  trávení a pak i vstřebávání.
 • 00:11:54 Žaludek, to je vlastně rezervoár.
 • 00:11:58 Protože člověk nemůže pořád jíst,
  na rozdíl od králíka
 • 00:12:01 nebo od zvířat, která se živí
  od rána do večera.
 • 00:12:04 Většina lidí jí tedy dvakrát,
  třikrát denně,
 • 00:12:08 někteří dokonce jen jednou denně.
 • 00:12:11 Tzn. že se ten žaludek naplní
  a pak musí nějakou dobu vydržet.
 • 00:12:16 Tak žaludek je spíš takový
  rezervoár.
 • 00:12:20 Ale to prostředí v tom žaludku,
  to je poměrně dost agresivní...
 • 00:12:25 Myslíte tou kyselinou solnou?
  No ano.
 • 00:12:31 A to je zvláštní, že člověk má
  uprostřed těla orgán,
 • 00:12:36 který v podstatě produkuje
  mohli bychom říct žíravinu.
 • 00:12:41 -Ano.
  -A že se nesežere sám?
 • 00:12:44 To je jedna ze životních záhad,
  to je skutečně záhada,
 • 00:12:49 ovšem neplatí to tak stoprocentně.
 • 00:12:52 Protože někdy tuto schopnost ztratí
  a pak vznikne třeba žaludeční vřed.
 • 00:12:58 Žaludeční vřed je vlastně natrávení
  tou kyselinou sliznice a stěny
 • 00:13:03 žaludku, která ztratila tuto
  přirozenou schopnost odolávat
 • 00:13:07 tomuto korozivnímu vlivu
  té kyseliny.
 • 00:13:11 Nepřijde vám nespravedlivé,
  že když se mluví o srdci,
 • 00:13:16 tak o srdci se píšou básně,
  je to jako symbol citu,
 • 00:13:21 pan prezident to maluje k podpisu.
 • 00:13:25 Když se mluví o mozku, tak se
  o něm mluví s posvátnou úctou.
 • 00:13:30 A o tom vašem oboru, o žaludku
  a o těch střevech, ty stojí
 • 00:13:36 v té řekl bych hierarchii úcty
  toho lidstva poměrně
 • 00:13:42 na nízkých příčkách.
 • 00:13:46 Nikdo nepíše moc básně o tenkém
  střevě, natož o tlustém, že?
 • 00:13:50 Dobře, ale přesto v obecné řeči
  se cituje velice často.
 • 00:13:58 Mám ho v žaludku, se říká.
 • 00:14:01 To jo, ale většinou to má všelijak
  pejorativní příchuť.
 • 00:14:05 -Nemluvím o střevě, co se říká.
  -A dál...
 • 00:14:10 My jsme na tom konci.
 • 00:14:12 Já jsem se zabýval spíš
  tím dolním koncem,
 • 00:14:16 tak to si dovedete představit,
  jak jsem byl klasifikován
 • 00:14:20 mezi kolegy. Celý život
  jsem tím trpěl.
 • 00:14:25 Tou svou činností, která byla
  ze společenských důvodů
 • 00:14:29 jaksi taková, o které se nemluví.
 • 00:14:32 V podstatě je to nespravedlivé,
  připadá vám trávicí trakt
 • 00:14:36 jako krásné zařízení?
 • 00:14:39 Nádherné. To je dokonale logický.
 • 00:14:43 V tom žaludku nejdřív,
  pak ve slepém střevě,
 • 00:14:47 v 1. části tlustého střeva,
  tam se to zase míchá,
 • 00:14:51 voda se vstřebává a nakonec se to
  ukládá v konečníku.
 • 00:14:55 Postupně, podle příležitosti
  a společenské možnosti,
 • 00:14:59 se to vyprazdňuje.
  To všecko dokonale funguje.
 • 00:15:03 Bohužel je to taky velice často
  zdrojem poruch a obtíží.
 • 00:15:09 Protože tato jemná inervační souhra
  se snadno poruší zevními vlivy.
 • 00:15:16 Stačí, aby se člověk rozčílil
  nebo měl nějaké starosti
 • 00:15:21 a hned je všecko jinak.
 • 00:15:24 Ztratí chuť k jídlu, má buď zácpu,
  nebo průjem, pálí ho žáha.
 • 00:15:29 To všecko jsou důsledky zevních
  vlivů nebo i myšlenek, deprese...
 • 00:15:36 Spousta lékařů dává svým pacientům
  rady, jak mají zdravě žít,
 • 00:15:42 a ne všichni ti lékaři se tím
  ovšem sami řídí.
 • 00:15:46 Tak se vás ptám, jak jste na tom
  vy? Zda to, co radíte pacientům,
 • 00:15:52 třeba sám dodržujete, a nebo jestli
  patříte mezi hříšníky?
 • 00:15:57 Podívejte se, můj případ je trochu
  zvláštní tím, že já jsem odmalička
 • 00:16:02 trpěl trávicími obtížemi.
 • 00:16:05 A celý život jsem tím byl
  poznamenaný.
 • 00:16:09 Vytvořil jsem si určitý životní
  způsob a dietu, kterou dodržuju,
 • 00:16:13 při které mohu existovat.
  Takže já jsem měl tohle.
 • 00:16:18 A byla to jedna z příčin,
  proč jsem se tomu věnoval,
 • 00:16:21 nikoli jediná.
 • 00:16:23 To byla shoda okolností, že zrovna
  na klinice se mi ta cesta
 • 00:16:26 uvolnila, abych tam vytvořil
  tento obor.
 • 00:16:30 A domnívám se, a myslím, že v tom
  skutečně mám určitou výhodu
 • 00:16:36 před těmi ostatními,
  kteří mají ty zdravé žaludky,
 • 00:16:39 že to na vlastní kůži nevidí.
 • 00:16:41 Kdežto já skoro všecko mám ověřeno
  vlastními zkušenostmi a výsledky.
 • 00:16:48 Má to taky tu nevýhodu,
  že nesprávně generalizuji.
 • 00:16:52 Mám tendenci přenášet své osobní
  zkušenosti i na ty pacienty.
 • 00:16:57 A ono to tak není, protože on to
  každý má trošku jinak.
 • 00:17:00 Takže on to člověk musí mít
  vyvážené, tohle.
 • 00:17:04 Vy jste oslavil letos
  své 95. narozeniny,
 • 00:17:07 což teda by vám asi nikdo
  z televizních diváků nehádal.
 • 00:17:13 Celý život jste jezdil na koni...
 • 00:17:17 -Ne celý život, to ne.
  -Ne?
 • 00:17:19 Ti, co jezdí v mládí, ti většinou
  toho ve čtyřiceti nechají
 • 00:17:23 a vysedávají v těch klubovnách
  a při pivu nebo při kávě
 • 00:17:27 o těch koních mluví.
 • 00:17:30 A o nás, kteří jsme začali jezdit,
  to říkají, to jsou ti, co se vozí.
 • 00:17:34 Já jsem se nikdy neúčastnil
  těchto společností
 • 00:17:38 a tohoto společenského života.
  Já jsem prostě jezdil.
 • 00:17:42 Já měl koně, jezdil jsem
  na jízdárně a venku.
 • 00:17:46 Ovšem začal jsem poměrně pozdě.
 • 00:17:48 Masaryk ostatně začal taky
  až ve Švýcarech.
 • 00:17:51 S ním se nechci srovnávat, ale
  on začal jezdit snad v padesáti?
 • 00:17:56 Já jsem začal, když mi bylo
  taky skoro padesát.
 • 00:18:00 Ale tím víc intenzivně.
 • 00:18:02 Těch prvních 20 let jsem jezdil
  dost intenzivně.
 • 00:18:05 Já jsem dokonce jezdil v Chuchli,
  měl jsem tam těžký úraz,
 • 00:18:08 když mě kůň při přeskoku
  narazil na ty bariéry.
 • 00:18:13 Měl jsem otřes jater,
  víc toho bylo.
 • 00:18:17 Ale ono to má své výhody.
 • 00:18:20 Já říkám, ta jízda na koni má tu
  výhodu, že tam držíte balanc.
 • 00:18:24 A hlavně naučíte se padat.
 • 00:18:27 No, ale...
 • 00:18:33 Právě. To je právě to ono!
  Naučíte se padat, ale ten nácvik.
 • 00:18:37 Naučíte se padat, někdy to odnese
  třeba klíční kost,
 • 00:18:40 žeber mám polámaných spoustu.
  Ale to se vám rychle zahojí.
 • 00:18:45 Pane profesore, 95 let, to už je
  teda nějaká životní zkušenost.
 • 00:18:50 Když se podíváte na svůj život
  a sám na sebe, máte pocit,
 • 00:18:54 že jste se změnil nějak výrazně?
 • 00:18:57 A nebo člověk je už v těch
  patnácti, dvaceti utvořen tak,
 • 00:19:01 že už těch dalších - ve vašem
  případě 70 let - se ta osobnost
 • 00:19:06 vůbec nemění? Myslíte, že u vás
  došlo k nějakým výrazným změnám?
 • 00:19:11 Já bych to samozřejmě rozdělil.
 • 00:19:15 K některým zcela určitě došlo,
  ale řekl bych, že ty základní
 • 00:19:19 postoje - tak já pořád visím
  na té 1. republice.
 • 00:19:24 To je pro mě ta direktiva, s kterou
  srovnávám ten náš nynější život,
 • 00:19:32 tu politiku, všecko srovnávám,
  jak to bylo po té 1. válce,
 • 00:19:38 když ta republika vznikala
  a když se to všecko tvořilo.
 • 00:19:43 Peroutka, Čapkové i ten Masaryk.
 • 00:19:47 Jak to je teď? Samozřejmě v tomto
  ohledu jsem milovník starých časů,
 • 00:19:52 to se nedá vykořenit.
 • 00:19:55 Takže tyhle základní postoje,
  k etice a morálce veřejného života,
 • 00:20:04 víte, pro mě odjakživa byly hlavní
  ty osobnosti, které se po 1. válce
 • 00:20:12 hned vynořily, to byl Masaryk,
  Beneš, Kramář, Rašín, Švehla,
 • 00:20:19 to byly ohromný osobnosti.
 • 00:20:23 Ale hlavně mně imponovalo,
  že blaho státu je nejvyšší zákon.
 • 00:20:35 A všecko ostatní muselo
  jít stranou.
 • 00:20:37 A to mně hrozně imponovalo,
  a to mně dneska chybí,
 • 00:20:40 že to blaho státu není někdy
  na 1. místě. -To asi ne.
 • 00:20:48 Pane profesore,
  já myslím, že vám mohu spolu
 • 00:20:52 s televizními diváky jenom závidět
  tu úžasnou formu, v jaké jste.
 • 00:20:59 Přeji vám, aby vám ještě dlouho
  vydržela, abyste měl stále
 • 00:21:04 tuhle svěžest a esprit,
  který vám tedy byl dán.
 • 00:21:09 Gratuluji a děkuji,
  že jste přišel NA PLOVÁRNU.
 • 00:21:11 -Já vám děkuji, je to veliká pocta.
  -Moc děkuji.
 • 00:21:18 Dnes byl naším hostem NA PLOVÁRNĚ
  pan profesor ZDENĚK MAŘATKA.
 • 00:21:23 SKRYTÉ TITULKY: Simona Sedmihorská
  Česká televize, 2010

Související