iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
20. 12. 2009
21:00 na ČT2

1 2 3 4 5

59 hlasů
16107
zhlédnutí

Na plovárně

Karel Lewit

Neurolog a ortoped, spoluzakladatel české rehabilitace

22 min | další Zábava »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Na plovárně s Karlem Lewitem

 • 00:00:25 Dobrý večer.
 • 00:00:27 Ptej se na co chceš,
  ale hlavně se nehrb.
 • 00:00:31 To jsem si říkal před dnešním
  natáčením, protože do protějšího
 • 00:00:34 křesla usedl pan profesor
  KAREL LEWIT, legenda české
 • 00:00:39 neurologie a fyzioterapie
  a jeden ze zakladatelů
 • 00:00:42 české rehabilitační medicíny,
  který letos oslavil
 • 00:00:46 své 93. narozeniny.
  Dobrý večer, pane profesore.
 • 00:00:51 Ale bohužel jsem trochu hrbatej.
 • 00:00:54 Když se na mě takhle podíváte,
  jak tu sedím, co byste tak řekl,
 • 00:00:58 že mě ráno bolí?
 • 00:01:01 Trochu mezi lopatkami.
 • 00:01:04 No, to je přesně to ono.
 • 00:01:07 Mám takový pocit, jako když sedím
  pod rentgenem, když sedíte
 • 00:01:10 naproti mně.
 • 00:01:11 Máte tuhle profesionální deformaci,
  že tahle sledujete lidi naproti
 • 00:01:15 a říkáte si, no, chlapče,
  ty máš asi problém s plotýnkou,
 • 00:01:18 nebo s něčím takovým?
 • 00:01:20 Když nemusím, tak ne, ale když mám
  proti sobě pacienta, tak samozřejmě
 • 00:01:27 ta inspekce, když rychle něco
  postřehnu, mi ušetří hodně času.
 • 00:01:36 Velmi často se stane, že člověk
  přichází k lékaři, vstoupí
 • 00:01:39 do té ordinace a ten lékař
  se na něj ani nepodívá
 • 00:01:43 a hledí někam do papírů.
 • 00:01:45 Co všecko se můžete dozvědět
  o pacientovi během té jeho cesty
 • 00:01:50 od dveří ordinace, než dojde k vám?
 • 00:01:53 Já se na něj dívám.
 • 00:01:55 A dokonce v něčem nejsem
  tak konvenční, takže ho nechám
 • 00:02:01 se svlíkat tak, abych to viděl.
  A z toho už mám spoustu informací.
 • 00:02:08 Jako třeba?
 • 00:02:10 Jestli se lehce předkloní
  nebo jak zvedá nohu,
 • 00:02:15 to všechno je informace.
 • 00:02:18 Nemáte pocit, že se dnes dívají
  lékaři víc na rentgenové snímky
 • 00:02:22 než na toho pacienta vlastního?
 • 00:02:25 Nejen pocit, mám z toho hrůzu.
 • 00:02:28 Když jsme se učili, tak klinika
  bylo to hlavní a vše ostatní
 • 00:02:33 byla jen pomocná vyšetření.
  A to se úplně obrátilo.
 • 00:02:38 V neprospěch pacienta.
 • 00:02:41 Ta současná lékařská věda dokáže
  neuvěřitelným způsobem zobrazit
 • 00:02:46 každý detail v těle pacienta,
  ale na ten celek, co to je
 • 00:02:51 vlastně za člověka nebo jaký je,
  na to se moc nehledí, že?
 • 00:02:56 Ten se při tom úplně ztrácí,
  poněvadž když se zaměřím
 • 00:03:02 jen na ty detaily,
  tak vám to musí absolutně unikat.
 • 00:03:07 Nejhorší je, že musí vědět,
  na co umřela babička,
 • 00:03:12 vždyť to je nesmysl.
 • 00:03:15 Já se ho hned ptám,
  co je jeho problém?
 • 00:03:18 Proto ke mně přijde.
 • 00:03:20 Vy jste zažil medicínu
  už za 2. světové války...
 • 00:03:24 Vlastně ne, já jsem byl
  v zahraničních jednotkách,
 • 00:03:27 ale měl jsem to štěstí,
  že jsem ihned zapadl
 • 00:03:31 do Hennerovy kliniky.
 • 00:03:33 Profesor Henner, to byla taková
  legenda, to byl asi člověk,
 • 00:03:37 který vzbuzoval velkou autoritu?
 • 00:03:40 Ještě více vzbuzoval člověka
  k samostatné práci.
 • 00:03:44 Když jsem od něho odcházel,
  tak mi řekl něco nádherného.
 • 00:03:48 Já jsem přece dělal věci,
  které se nenosily, a dokonce
 • 00:03:52 jsem mu dělal i trochu ostudu.
 • 00:03:55 Tak jsem se ho ptal, jak to,
  že jste mě nechal všechno to dělat?
 • 00:03:59 Řekl, vy jste byl plnoletý.
  To bylo všechno.
 • 00:04:04 Myslíte, že medicína v té době měla
  větší noblesu než dnes?
 • 00:04:09 Hlavně ten kontakt s člověkem
  byl úplně jiný.
 • 00:04:14 Protože se vycházelo ze vzájemného
  poměru pacienta k lékaři.
 • 00:04:20 Ne z papírů, ne z laboratorních
  vyšetření. To neštěstí je,
 • 00:04:26 co se pokládá za objektivní
  a co za subjektivní.
 • 00:04:31 Ale my jsme tak opustili
  2. světovou válku,
 • 00:04:33 ale vy jste byl u Dunquerke?
 • 00:04:36 Byl jsem tam.
 • 00:04:37 -Jako lékař?
  -Ne.
 • 00:04:39 To jsem nebyl hotov, vlastně jsem
  tam lékařinu nedělal.
 • 00:04:44 A v jakém zařazení jste tam byl?
 • 00:04:46 Ale jako takový frater u tanků.
 • 00:04:50 Říkám si, když se podíváte dneska
  ve filmu na polní nemocnici,
 • 00:04:55 jak moc to odpovídá skutečnosti,
  tomu, co jste zažil?
 • 00:05:00 Víte, já se příliš rád na filmy
  z války moc nedívám.
 • 00:05:06 Já nejsem loajální, mně tam povaha
  těch veteránů nesedí.
 • 00:05:13 Ne? A proč?
 • 00:05:15 Poněvadž žiju v dnešní době
  a pro účel, který je v zájmu
 • 00:05:20 nemocných určité školy,
  a to nemůžete spojovat s tím,
 • 00:05:25 že se zahrabete v minulosti.
 • 00:05:30 Nicméně vy jste si přece jen jednu
  velmi cennou válečnou kořist,
 • 00:05:35 když to tak řeknu, přivezl -
 • 00:05:38 vy jste si přivezl manželku
  z Anglie, že? -Ano.
 • 00:05:40 Jak jste se seznámili?
 • 00:05:43 S ní se znala hlavně moje máma,
  která ji poznala v Cardifu.
 • 00:05:48 A pak jsme se spolu seznámili,
  protože jsem o dovolené
 • 00:05:53 jel za rodiči,
  kteří tam byli taky.
 • 00:05:56 Vaše manželka byla překladatelka.
 • 00:05:59 Stala se překladatelkou, ona
  původně studovala franštinu
 • 00:06:05 a tady zapadla do češtiny.
 • 00:06:08 A poněvadž literatura, to bylo
  její, tak se stala překladatelkou.
 • 00:06:13 Ale to jste musel být dobrý
  profesor češtiny, když vaše žena
 • 00:06:17 potom mohla překládat?
 • 00:06:19 Ona byla velice nadaná na jazyky.
 • 00:06:22 Když jsme se poznali, tak jsme
  spolu mluvili francouzsky.
 • 00:06:25 -Francouzsky jste mluvili?
  -Ano.
 • 00:06:28 Vaším dalším velkým koníčkem
  je vážná muzika, to bude asi
 • 00:06:32 pro lékaře docela přínos, když má
  širší spektrum toho záběru,
 • 00:06:37 než když se fixuje jenom
  na ten jeden obor, ne?
 • 00:06:41 To určitě. Ale smysl pro muziku
  má i tady profesionální význam.
 • 00:06:47 Já jsem to slyšel jednou krásným
  způsobem na nějakém sympóziu
 • 00:06:54 v jižní Francii, kde se objevil
  americký ostopad. A ten říkal:
 • 00:07:04 - MLUVÍ FRANCOUZSKY -
 • 00:07:11 -No to je nějaká směska.
  -Ano.
 • 00:07:15 To mně musíte přeložit,
  pane profesore,
 • 00:07:17 protože já nejsem franštinář.
 • 00:07:19 "Jsem stále v harmonii
  s pacientem".
 • 00:07:22 To je pravda.
 • 00:07:24 Tudíž určitý smysl pro muziku
  je tady výhoda,
 • 00:07:27 v tom vcítění se.
  Já myslím, že je.
 • 00:07:31 Pane profesore, v době, kdy vy jste
  začínal u pana profesora Hennera,
 • 00:07:37 existovala vůbec fyzioterapie
  v té podobě, jako ji známe dnes?
 • 00:07:43 Ona se rozvinula.
 • 00:07:45 Dokonce v tom smyslu rehabilitace,
  kterou pokládám za podstatnou,
 • 00:07:50 tak naše škola byla jedna
  ze základních.
 • 00:07:58 První rehabilitační kongres
  byl v Praze.
 • 00:08:01 Dělal ho Obrda z Hennerovy kliniky.
 • 00:08:04 Kam vy byste tenhle obor
  vlastně zařadil?
 • 00:08:07 Kde končí neurologie a začíná
  fyzioterapie,
 • 00:08:11 a kde začíná ortopedie?
  Kde to vlastně stojí, tenhle obor?
 • 00:08:15 Rehabilitace se týká
  vlastně všech oborů.
 • 00:08:20 Pro mě bylo důležité, že když jsem
  začal dělat pacienty s bolestmi
 • 00:08:26 pohybového ústrojí, že jsem se
  zase musel naučit obecnou medicínu.
 • 00:08:32 Poněvadž ty bolesti můžou vznikat
  všude. A tam jsou samé drobné pasti
 • 00:08:39 na lékaře, takže musí vlastně
  zase znát obecnou medicínu.
 • 00:08:45 A je to až k smíchu, jak někdy
  ta medicína je specializovaná.
 • 00:08:54 Představte si, co se může stát.
 • 00:08:57 Že pacient řekne, mám bolesti
  ucha, jde k otiatrovi a on mu
 • 00:09:05 napíše nic není otiatrického.
  Hotovo. On ho bolí tenhle kloub.
 • 00:09:13 A on ten otiatr neví, že když tady
  bolí ten kloub, tak pacient řekne,
 • 00:09:17 že ho bolí ucho.
 • 00:09:20 Nebo ten gynekolog řekne,
  že tady není nic gynekologického,
 • 00:09:25 vždycky je to apenďour.
  To je neuvěřitelný.
 • 00:09:28 Ale já to musím vědět.
 • 00:09:30 Ale to zase musí být docela
  detektivka, když se snažíte dobrat
 • 00:09:34 té příčiny bolesti.
 • 00:09:36 Překvapí vás to někdy,
  kde ten původ je?
 • 00:09:39 To je právě to, co mě baví.
 • 00:09:42 To stálé překvapení.
 • 00:09:48 Poněvadž bolest je kód.
 • 00:09:51 Kdyby bolest už vám řekla diagnózu,
 • 00:09:54 tak vy už nemusíte studovat
  medicínu. Ale bolest je kód.
 • 00:09:59 Třeba když je omezený záklon,
  tak bolí kříž, ale ta příčina
 • 00:10:05 může být v břiše.
 • 00:10:07 Poněvadž když natahujete břicho,
  tak to taky bolí, ale bolí kříž,
 • 00:10:11 poněvadž v záklonu to bolí.
 • 00:10:14 Jaký vztah by si člověk měl vlastně
  k té bolesti vytvořit?
 • 00:10:19 Je lepší s ní bojovat, nebo je
  lepší ji přijmout jako projev věku
 • 00:10:23 a říct si, já se s tím naučím žít?
 • 00:10:27 Především máme pokaždé najít
  příčinu. A když ji nacházíme
 • 00:10:34 a víme, kde ji najít,
  máme ji léčit.
 • 00:10:40 Stáří samo o sobě nebolí.
 • 00:10:44 -Ne? A všichni říkají, že jo?
  -Ne, není to pravda.
 • 00:10:48 Není to pravda. Samozřejmě jsou
  drobnosti, které člověka bolí,
 • 00:10:53 ale není to tak pravda.
 • 00:10:55 Říkám si, když pacient s tou
  bolestí někdy tak urputně bojuje,
 • 00:11:01 jestli to není kolikrát zbytečné?
 • 00:11:03 Jestli není lepší říci, ano,
  tohle je součást mého života,
 • 00:11:06 já to přijmu. A jestli si pak na to
  člověk nezvykne a nesnáší se to
 • 00:11:10 vlastně líp?
 • 00:11:12 To je tak, jsou, řekl bych, takové
  drobné bolesti, které člověk má
 • 00:11:18 spíše přezírat, ale já musím
  jako lékař dobře rozeznat,
 • 00:11:23 co je bolest, která je ještě dobře
  tolerovatelná, a bolest,
 • 00:11:31 od které mám pacientovi pomoct.
  To musím rozeznat.
 • 00:11:39 Když se vrátím zpátky do minulosti,
  tak po osmašedesátém roce řada
 • 00:11:44 lékařů emigrovala a vaše vyhlídky -
  s manželkou z Anglie a vaším
 • 00:11:50 příjmením - nebyly zrovna nejlepší.
 • 00:11:54 Vy jste nikdy neuvažoval
  o emigraci?
 • 00:11:57 Musel jsem uvažovat, ale v mé
  situaci - představte si,
 • 00:12:01 že jsem měl 4 děti a těžce
  postiženého syna.
 • 00:12:05 Tady jsem měl školu a existenci.
 • 00:12:09 A při tom, co jsem uměl, jsem
  věděl, jestli se na mě zlobí,
 • 00:12:13 nebo ne, oni mě tak rádi
  zase nevyhodí.
 • 00:12:17 Dokonce jsem přešel do dopravního
  lékařství.
 • 00:12:21 Ano, já jsem byl dlouho
  v italské železniční nemocnici,
 • 00:12:26 a tam se téměř pyšnili tím,
  že sbírají tam odborníky,
 • 00:12:33 kteří se znelíbili jinde.
 • 00:12:40 Tak to musela být klinika
  na poměrně slušné úrovni.
 • 00:12:43 To byla taky ukázka,
  že mezi resorty jsou u nás
 • 00:12:48 pevné hranice, nepřekročitelné.
 • 00:12:51 Nikdy jste toho nelitoval,
  že jste tu zůstal?
 • 00:12:58 Ne. Poněvadž jsem si tu školu
  udržel. A nejen tady.
 • 00:13:02 Byla potom škola v NDR,
  a já jsem si našel cesty.
 • 00:13:07 Samozřejmě všechno podle receptu
  vojáka Švejka: proškolení v SSSR,
 • 00:13:15 v Polsku mám velkou školu.
 • 00:13:18 To bych všechno byl ztratil
  a pak bych byl velký nýmand
 • 00:13:23 v té Anglii se 4 dětmi a jedním
  těžce postiženým synem...
 • 00:13:30 Není moc amatérských zubařů
  nebo chirurgů, ale amatérských
 • 00:13:34 fyzioterapeutů je poměrně dost.
 • 00:13:37 Skoro v každém podniku je někdo,
  když vás rozbolí záda,
 • 00:13:40 tak vám řekne, hele,
  Franta tě napraví.
 • 00:13:43 Poznal jste nějaký takový přirozený
  talent, někoho, kdo by tohle dělal,
 • 00:13:48 aniž by to studoval?
 • 00:13:51 Jsou, vždycky to existovalo.
 • 00:13:53 To vždycky existovalo, že
  na venkově děti našlapovaly záda.
 • 00:14:01 To vždycky existovalo, ale důležité
  je, že ten, kdo skutečně něco zná,
 • 00:14:08 není otrokem jedné metody.
 • 00:14:13 Já dneska vlastně ty manipulace
  používám jen okrajově, ale snažím
 • 00:14:17 se stále více tomu rozumět
  a toho pacienta nechat,
 • 00:14:23 aby se léčil.
 • 00:14:26 Málokterý pacient ode mě odchází,
  který nemá několik úkolů.
 • 00:14:31 Jaké úkoly dáváte?
 • 00:14:33 Týkají se pohybového ústrojí,
  ale musí být dost přesně zaměřené
 • 00:14:38 na to, co mu je. Na podkladě
  dobrého porozumění.
 • 00:14:43 Když cvičení nedává efekty,
  tak to pacienta frustruje
 • 00:14:47 a pak to přestane dělat.
 • 00:14:50 On musí cítit, že mu to pomáhá,
  tudíž mu musím dávat úkoly
 • 00:14:55 s určitou úvahou a taky tak,
  aby to odpovídaly jeho schopnostem.
 • 00:15:01 On to hlavně přestane dělat
  ve vteřině,
 • 00:15:04 kdy ho to přestane bolet.
 • 00:15:06 Pacient se taky uzdraví,
  tak proč by to dělal?
 • 00:15:09 Ale jsou někteří, kterým říkám,
  to si zařaďte do ranní rozcvičky.
 • 00:15:15 Velmi často se mi stávalo, když
  jsem byl v péči fyzioterapeuta,
 • 00:15:20 že jsem si říkal, propánakrále,
  ten chlap mi zlomí vaz.
 • 00:15:24 To mě zabije, to napravování.
 • 00:15:27 Člověk má opravdu pocit,
  že je to poměrně nebezpečná věc.
 • 00:15:31 Stalo se vám někdy,
  že byste zranil pacienta?
 • 00:15:34 Zranil ne, ale zpočátku určitě
  jsem dělal chyby.
 • 00:15:39 Čím víc to znáte, tím výjimečněji,
  nebo prakticky vůbec
 • 00:15:44 nepoužíváte násilí.
 • 00:15:47 I při tom nárazu musí být
  ta síla minimální.
 • 00:15:51 A jak to dělá tak, že máte při tom
  nepříjemný pocit, tak to neumí.
 • 00:15:56 To já jsem tvrdý.
 • 00:15:59 Vy nemáte mít pocit, že používá
  nějaké síly a že to tělo
 • 00:16:03 do něčeho nutí.
 • 00:16:05 A platí to taky opačně, že dobrý
  fyzio... fyzioper...
 • 00:16:11 ...terapeut.
 • 00:16:13 To je těžký slovo, vy to říkáte
  celý život, že dobrý fyzioterapeut
 • 00:16:16 by se neměl unavit?
 • 00:16:18 Je to do určité míry pravda.
  Záleží dost na technice.
 • 00:16:24 Ale někteří fyzioterapeuti musí
  hodně s pacientem sami cvičit,
 • 00:16:31 což já do té míry nedělám.
 • 00:16:33 Proto práce dobrého fyzioterapeuta
  je vlastně namáhavější než to,
 • 00:16:39 co já dělám.
 • 00:16:41 U většiny lékařských profesí lékař
  s pacientem komunikuje
 • 00:16:46 skrze nějaký nástroj.
 • 00:16:49 Něco na něj použije: sondu,
  skalpel, vrtačku nebo tak,
 • 00:16:55 ale vy jste vlastně v oboru
  medicíny, kde se používají ruce.
 • 00:17:00 Nemáte pocit, že je to v podstatě
  výjimečný lékařský přístroj,
 • 00:17:05 ta ruka, a že se podceňuje?
 • 00:17:10 Dneska bohužel ano.
 • 00:17:13 Poněvadž to odpovídá
  novodobé filosofii.
 • 00:17:21 Všechno, co klinicky lidský mozek
  dělá, je subjektivní,
 • 00:17:26 jenom přístroje jsou objektivní.
 • 00:17:30 A v tom je velké neštěstí,
  poněvadž to, co vycvičená ruka
 • 00:17:35 dovede, žádný přístroj nenahradí.
 • 00:17:40 To nejen proto, že současně
  registruje spoustu vjemů,
 • 00:17:44 jako je vlhkost, teplota, ale nikdy
  necítí jenom tlak, nýbrž současně
 • 00:17:51 pohyb a místo.
 • 00:17:54 Tudíž je to neobyčejná
  bohatost informace.
 • 00:17:58 Ale co je to nejvýznamnější,
  že jakmile se dotknete pacienta,
 • 00:18:03 tak vyvoláte reakci v něm.
 • 00:18:06 A tu reakci registrujete,
  pokud to umíte.
 • 00:18:09 A to je určitá zpětná vazba,
  kterou vám vůbec nic jiného
 • 00:18:14 nemůže dát, ale která je
  současně prokletím.
 • 00:18:18 Poněvadž je to vzájemný vztah
  dvou nereproduk...
 • 00:18:25 ...nereprodukovatelných soustav.
 • 00:18:27 Já jsem rád, že jste se taky
  přidal, pane profesore,
 • 00:18:29 že jsem v tom nezůstal sám.
 • 00:18:32 Rozumíte, a to věda vlastně
  nemůže uznat.
 • 00:18:35 V tom jsou ty absurdity.
 • 00:18:38 Ačkoli člověk vždycky věděl,
  že když je něco hmatatelné,
 • 00:18:42 tak tomu rozuměl. A když si to
  vymákl, tak to umí.
 • 00:18:46 Ale tohle už dneska neexistuje.
 • 00:18:50 Souvisí to taky s jednou věcí -
  medicína je taky byznys.
 • 00:18:56 A všechno je lépe honorované
  než ta pouhá lidská práce.
 • 00:19:04 To bohužel ano. To je smutný.
 • 00:19:07 Ano. Ale je to tak.
 • 00:19:09 Takže jsou tady určité absurdity,
  ale je to dost velké prokletí
 • 00:19:14 pro praktickou medicínu.
 • 00:19:17 Jak dalece dokážete pomoct
  sám sobě, když vás něco bolí?
 • 00:19:22 Já mám svou sestavu, kterou cvičím
  ráno, šitou na moji míru.
 • 00:19:29 Takže do určité míry ano.
 • 00:19:32 Jak dlouho cvičíte každé ráno?
 • 00:19:35 No takových 5 minut a už je toho
  moc. Ale při tom je mi dobře.
 • 00:19:41 A to děláte celý život?
 • 00:19:43 -No už dlouho.
  -Dlouho.
 • 00:19:46 Já přesně nevím, kdy jsem začal,
  ale už je to dost dlouho.
 • 00:19:49 -Vy pořád ještě ordinujete, že?
  -Ano.
 • 00:19:52 -Kolikrát týdně?
  -Vlastně třikrát.
 • 00:19:55 Třikrát týdně.
 • 00:19:57 Když mi umřela manželka,
  tak se doma otravuju.
 • 00:20:00 Po tolika letech, pane profesore,
  které máte za sebou v medicíně,
 • 00:20:05 když přijdete ráno do ordinace,
  jste ještě pořád zvědavý,
 • 00:20:09 kdo přijde?
 • 00:20:10 Ano.
 • 00:20:14 A překvapí vás to?
 • 00:20:16 Ano, poněvadž není jeden pacient
  jak druhý.
 • 00:20:19 Ono se říká, že by si ten doktor
  neměl s tím pacientem, zejména
 • 00:20:24 u psychiatrů to tak bývá, vytvářet
  cosi, čemu se říká "přenos".
 • 00:20:29 Že by si s ním neměl budovat moc
  úzké vztahy nebo přátelství.
 • 00:20:34 Myslíte si, že je to pravda?
 • 00:20:37 Důležité je, aby vzniklo
  mezi lékařem a pacientem to,
 • 00:20:42 co kdysi existovalo jako můj
  domácí lékař.
 • 00:20:47 A já mám rodiny, které znám
  od babiček po vnuky.
 • 00:20:53 Já už vím, jaký to asi bude
  pacient.
 • 00:20:57 To je přece výhoda, ne?
 • 00:20:58 Samozřejmě, to je dobrá věc,
  ten pojem "náš lékař" se trochu
 • 00:21:02 ztratil, a to se má pěstovat.
 • 00:21:06 Celý život pomáháte lidem,
  máte pocit, že se vám to vrací?
 • 00:21:12 Já se o to moc nestarám.
 • 00:21:14 Lékař je od toho, aby jiné léčil,
  a tím to končí.
 • 00:21:18 Samozřejmě jsem rád, když pacient
  má ten dojem, že jsem mu pomohl,
 • 00:21:22 to jistě.
 • 00:21:23 Pane profesore, moc vám děkuji,
  že jste si udělal čas dneska
 • 00:21:26 na PLOVÁRNU, že jste sem vážil
  cestu, i když, jak se na vás dívám,
 • 00:21:30 vy jste zvyklý chodit, takže přeji
  vám hodně pevné zdraví a aby vám
 • 00:21:35 ta medicína dělala ještě dlouho
  radost, protože určitě vy děláte
 • 00:21:40 spoustu radosti jiným. Díky.
 • 00:21:42 Děkuji taky.
 • 00:21:44 Dnes byl naším hostem
  pan profesor KAREL LEWIT.
 • 00:21:50 SKRYTÉ TITULKY: Simona Sedmihorská
  Česká televize, 2009