iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
7. 5. 2006
22:00 na ČT2

1 2 3 4 5

289 hlasů
92292
zhlédnutí

Na plovárně

Jaroslav Dušek

Rozhovory Marka Ebena s významnými osobnostmi

23 min | další Zábava »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Na plovárně s Jaroslavem Duškem

 • 00:00:25 Dobrý večer.
 • 00:00:26 Vždycky považuji tak trochu
  za svoji povinnost se na hosta,
 • 00:00:30 kterého pozvu NA PLOVÁRNU,
  připravit co nejlépe,
 • 00:00:33 protože mi to připadá poctivé.
 • 00:00:35 Dnes je snad jediná výjimka,
  kdy by bylo poctivé
 • 00:00:39 nepřipravit se vůbec.
 • 00:00:41 To je přesně to,
  co můj dnešní host má rád.
 • 00:00:45 Nepamatuji si, že bych kdy viděl
  na jevišti lepšího improvizátora.
 • 00:00:49 Se svým divadlem Vizita hrají
  už léta hry, kdy vůbec netuší,
 • 00:00:53 o čem to bude.
 • 00:00:55 A svoji pohotovost dokázal také
  při uvádění Českých lvů.
 • 00:00:58 Mimoto je také vynikajícím hercem.
 • 00:01:01 Jeho kreace ve filmech "Pelíšky",
  "Pupendo" nebo "Musíme si pomáhat"
 • 00:01:06 už dneska patří mezi českou
  klasiku.
 • 00:01:09 Je jasné, že NA PLOVÁRNĚ vítám
  JAROSLAVA DUŠKA.
 • 00:01:12 Jardo, řekl jsem si,
  že začnu zlehka. Jak je?
 • 00:01:18 To je tak těžká otázka.
 • 00:01:21 Rozumíš, ty se zeptáš
  jakoby nevinně, ale "jak je"
 • 00:01:26 v sobě obsahuje problematiku
  vesmíru, synchronicity.
 • 00:01:31 Pohybu všech věcí,
  které jsou v pohybu.
 • 00:01:34 Když se zeptáme, jak je,
  tak musíme skutečně prozkoumat,
 • 00:01:38 na co se ptáme.
 • 00:01:41 Ptáme se vůbec na to, co je,
  nebo se ptáme jenom, jak to je?
 • 00:01:46 Co je podmětem téhle otázky.
 • 00:01:48 Najednou zjistíme, že tato nevinná
  otázka rozpoutá nekonečný,
 • 00:01:52 opravdu nekonečný řetězec asociací.
 • 00:01:54 Řekl bych to stručně.
 • 00:01:56 Myslím, že je momentálně velmi
  všechno ve velkém pohybu.
 • 00:02:01 Myslím, že to všechno je
  v takovém zvláštním vzmachu.
 • 00:02:06 Myslím, že teď všechno směřuje
  k určitým pro lidi nečekaným
 • 00:02:10 a trochu i nepříjemným událostem
  a změnám.
 • 00:02:14 Protože to, co je, se mění.
 • 00:02:17 Vyjevuje se, mění se ve velmi
  intenzivní podobě a my...
 • 00:02:25 musíme přistoupit na to,
  že i my musíme změnit sebe.
 • 00:02:30 Tak zhruba tak teď je.
 • 00:02:32 Já jsem to přehnal s tou první
  otázkou. No nevadí.
 • 00:02:36 Prosím tě, ty když jsi moderoval
  "Přesčas", to bylo živé vysílání?
 • 00:02:40 Ano, živé. Velmi živé.
  Tam byli živí lidé.
 • 00:02:42 Taky ses nepřipravoval vůbec?
 • 00:02:44 Připravoval, tam jsem se
  připravoval. Tam byli hosté
 • 00:02:46 a já jsem dostával rešerši,
  kde jsem si o nich něco přečetl,
 • 00:02:51 abych je třeba neurazil nebo
  nepopudil tím, že o nich nic nevím.
 • 00:02:58 Samozřejmě, že
  jsem se na to chystal.
 • 00:03:00 Tam to nebyla nějaká moje show.
 • 00:03:02 Já jsem to bral tak, že já jsem tam
  hostitel, hlavní je ten host
 • 00:03:07 a že je dobré, abych o něm něco
  věděl, aby on mohl říct to,
 • 00:03:09 co zřejmě potřebuje.
 • 00:03:11 Protože já nemám rád ty rozhovory,
  kde moderátor si postaví image
 • 00:03:16 na tom, že pořád skáče někomu
  do řeči, nenechá ho nic doříct.
 • 00:03:19 Vlastně host je tam takový
  divný tvor, který ani nevíš,
 • 00:03:22 proč tam je.
 • 00:03:24 On to taky neví.
 • 00:03:25 On taky ne, on ten host postupně
  ztrácí ten pocit.
 • 00:03:28 Ani pak už neví, kým je, neví ani,
  jak je, co je, kdo je...
 • 00:03:32 Jenom ví, že něco je, pak to skončí
  a není to třeba úplně příjemné.
 • 00:03:36 Takže já nemám to, že bych chtěl
  nachytat někoho nebo zaútočit
 • 00:03:38 na něj, i když tak někdy
  možná působím.
 • 00:03:42 Američani mají takové heslo:
  Běž za svým snem a pak to dokážeš.
 • 00:03:47 Ty mi nepřipadneš,
  že bys byl tenhle typ.
 • 00:03:50 Já mám spíš pocit, že ty bereš
  věci, jak přicházejí
 • 00:03:53 a zase odcházejí, celkem volně.
 • 00:03:55 Běž za svým snem je typický
  americký nesmysl.
 • 00:03:58 Když jdeš za snem,
  tak nikdy tam nedojdeš.
 • 00:04:02 Celý život se musíš potom hnát.
 • 00:04:04 Ty pořád jdeš za snem, sen ti
  uniká, samozřejmě, to je povaha
 • 00:04:07 toho snu. Jinak by to nebyl sen.
 • 00:04:09 Já považuji za největší naplnění
  snu, a proto ta otázka "Jak je?"
 • 00:04:14 byla na tom začátku správná,
  já považuji za největší možnost
 • 00:04:19 naplnění existence být přítomen.
  Být přítomen okamžiku.
 • 00:04:25 To znamená, sedíme, povídáme,
  nic víc není, nic víc neexistuje.
 • 00:04:30 To je tato chvíle,
  to je tento vesmír.
 • 00:04:33 Takhle teď je v tuhle chvíli to,
  co mezi námi existuje.
 • 00:04:37 Já považuji za největší štěstí
  možnost účastnit se přítomnosti.
 • 00:04:41 A právě honba za nějakým snem
  znamená nebýt přítomen.
 • 00:04:46 Znamená to projektovat se někam
  do budoucnosti, pořád čekat,
 • 00:04:49 kdy už to bude.
 • 00:04:51 Musíš hodně sil vyčerpat na to
  naplňování toho takzvaného snu.
 • 00:04:56 Samozřejmě, že jsme tak vychovaní,
  samozřejmě, že si spousta lidí
 • 00:04:59 myslí, to je ten ideál.
 • 00:05:01 Musíme mít ideál, musíme mít sen,
  jinak bychom ustrnuli.
 • 00:05:04 Jenomže ti zenisté, moji oblíbení,
  ne ženisté, aby nedošlo k mýlce.
 • 00:05:09 Tedy zenisté. Nebo jistý
  Eghart Tole, nebo Toltéci,
 • 00:05:14 taková ta parta, kterou já mám rád,
  ti všichni říkají, je to naopak.
 • 00:05:19 Zastavte se, nedělejte nic,
  počkejte a dozvíte se,
 • 00:05:23 co máte dělat.
 • 00:05:26 Ono to totiž přijde.
  Tam není vtip v té pasivitě.
 • 00:05:30 Hodně lidí řekne, no jo, takže budu
  sedět, nebudu dělat nic a co?
 • 00:05:33 Ne. Tam se jenom čeká na to,
  kdy se dostaneš
 • 00:05:36 do té synchronicity.
 • 00:05:37 Do toho, jak je. Do toho chodu,
  do toho momentálního propojení.
 • 00:05:42 A najednou ten celý vesmír,
  který vznikl, jak jsme se teď
 • 00:05:47 dočetli v novinách, v čase kratším
  než triliontina sekundy!
 • 00:05:54 Takže vesmír vznikl
  v takhle krátkém čase!
 • 00:05:58 My žijeme třeba 60 - 80 let a pořád
  se seženeme za snem,
 • 00:06:01 a ještě ho ani nemáme.
 • 00:06:03 Co tu děláme?
  Jak ten čas využíváme?
 • 00:06:05 My se musíme vrátit ke každé
  triliontině vteřiny a v každé
 • 00:06:09 té triliontině plně být přítomen
  a budou vznikat vesmíry.
 • 00:06:12 Bude to neuvěřitelný zážitek.
 • 00:06:14 A pak se ten život samozřejmě změní
  v něco ohromně bohatého,
 • 00:06:18 velmi hravého a velmi naplňujícího.
 • 00:06:24 Když jsi začínal,
  kolika jsi prošel povoláními?
 • 00:06:28 Za komunistů klasika: myl jsem
  okna, byl jsem uklízeč, topič,
 • 00:06:32 topil jsem na všech typech
  různých kotlů. Začal jsem na koksu,
 • 00:06:36 šel jsem přes olej až na plyn.
 • 00:06:38 Skončil jsem na středotlaké plynové
  výtopně, kde jsem byl strojník
 • 00:06:41 energetických zařízení.
 • 00:06:43 Pak jsem byl vodárenský dělník.
  Chodil jsem odečítat vodoměry.
 • 00:06:47 To byla krásná práce.
 • 00:06:49 A noční strážný.
 • 00:06:51 Během kolika let
  jsi tohle všechno stihl?
 • 00:06:54 Tohle se stalo asi mezi osmdesátým
  čtvrtým a osmdesátým devátým rokem.
 • 00:06:59 Protože já jsem se
  v pětaosmdesátém ženil,
 • 00:07:02 bylo třeba vydělávat
  taky nějaké peníze, tak jsem topil.
 • 00:07:07 A paralelně jsem hrál amatérsky
  divadlo. A pak nás vzali pod PKS.
 • 00:07:13 V nějakém osmdesátém šestém roce.
 • 00:07:16 Takže jsem si k tomu topení
  přivydělával divadlem.
 • 00:07:19 Je pravda, že ses málem údajně
  zabil při kontrole vlastního kotle?
 • 00:07:25 Je to pravda, ale to byl
  elektrokotel,
 • 00:07:28 na ten právě já nemám oprávnění.
  Já mám koks, plyn a olej.
 • 00:07:32 A na ten elektrokotel jsem neměl.
 • 00:07:34 Mám doma takový elektrokotel,
  vyráběný před 15 lety nějakým
 • 00:07:37 pánem, kdy tu ještě nebyly
  ty správné elektrokotle.
 • 00:07:41 A tam jsou topné patrony z bojleru.
  Je jich tam dvanáct.
 • 00:07:45 Já mám občas takovou mánii,
  že zkontroluji,
 • 00:07:48 jestli všechny fungují.
 • 00:07:50 To znamená, že musím odklopit víko
  a dívám se, jestli všechny žhnou.
 • 00:07:54 A mám tam takový divný zvyk,
  že občas do té patrony,
 • 00:07:58 která je keramická, šťouchnu
  takovým montážním klíčem.
 • 00:08:01 A to je rutinní záležitost.
 • 00:08:04 A já jsem takhle seběhl v neděli
  před obědem dolů k nám do sklepa,
 • 00:08:10 odklopil jsem víko, rutinně jsem
  pošťouchal ty patrony a dostal jsem
 • 00:08:13 elektrickou ránu, protože některá
  z patron se zachovala nerutinně.
 • 00:08:17 Tam na mě něco číhalo.
 • 00:08:19 Poprvé v životě jsem dostal
  elektrickou ránu.
 • 00:08:22 Tak to bylo i takové překvapení,
  jak je to hodně.
 • 00:08:25 Stál jsem tam, rozpažil jsem,
  teď se mi zamotala hlava
 • 00:08:27 a rozběhlo se srdce
  takovým velkým tempem.
 • 00:08:30 Ale opravdu, to je skutečně něco.
 • 00:08:33 A mně běželo hlavou jenom,
  jak tohle dopadne. Ustojím to?
 • 00:08:36 Zvědavost.
 • 00:08:38 Zvědavost tam byla.
 • 00:08:39 A teď mi běželo hlavou,
  jak by bylo hloupé takhle zemřít.
 • 00:08:42 V neděli před obědem.
 • 00:08:44 Představ si, manželka chystá oběd:
  "Děti, kde je táta?"
 • 00:08:46 "Šel do sklepa."
 • 00:08:48 "A co tam dělá? Dojděte pro něj,
  už je jídlo hotovo."
 • 00:08:51 A já bych tam ležel vedle kotle.
 • 00:08:53 To by nikdo nikdy nepochopil,
  proč jsem takhle divně umřel?
 • 00:08:56 A v tu chvíli jsem si uvědomil,
  co to znamená, čemu říkají Toltéci
 • 00:08:59 iniciace andělem smrti.
 • 00:09:02 To znamená, že ty vlastně zjistíš,
  že můžeš zemřít kdykoliv.
 • 00:09:06 Beze strachu to přijímáš,
  víš, že můžeš zemřít.
 • 00:09:08 Když vyjdu ven,
  tak mě něco přejede, nebo tady
 • 00:09:11 někdo ze šílenců, co tady sedí,
  vstane a zastřelí nás oba.
 • 00:09:14 Může se stát leccos.
 • 00:09:16 A ti Toltéci říkají, potom je
  hloupé si kazit přítomný okamžik,
 • 00:09:20 když by mohl být zrovna poslední.
 • 00:09:22 Pak je velmi hloupé prožívat ho
  v nějaké špatné náladě.
 • 00:09:25 Nebo rozhádané s někým.
 • 00:09:27 Nebo dokonce s někým v hodně
  špatném vztahu. Není to dobré.
 • 00:09:30 A proto je dobré ty věci si čistit,
  tu přítomnost si udržovat průchozí,
 • 00:09:34 příjemnou... Protože můžeme pak
  odejít lehce a snadno.
 • 00:09:37 To je pravda.
 • 00:09:39 Špatně se umírá některým lidem,
  kteří hodně lpí na té hmotě.
 • 00:09:42 Ať je to majetek nebo cokoliv
  jiného. Oni nic jiného nemají.
 • 00:09:45 Oni mají dojem, že nic jiného není.
 • 00:09:48 Oni najednou, když to na ně jde,
  zkřiví tvář bolestí a nechtějí
 • 00:09:51 odejít, protože se tady chtějí
  ještě udržet té jediné možnosti.
 • 00:09:55 A těch starostí s tím,
  kdo to dostane,
 • 00:09:58 aby to dostal ten správný.
 • 00:10:00 Víš, jak to měli indiáni?
  Dědili všichni.
 • 00:10:02 Někdo zemřel a všichni
  si to rozebrali. Aby nebyla závist.
 • 00:10:06 Tím pádem se nehromadil
  žádný majetek.
 • 00:10:09 My jsme uvěřili tomu,
  že můžeme něco vlastnit.
 • 00:10:11 My věříme tomu,
  že něco někomu něco patří,
 • 00:10:14 že na to má právo. Je to omyl.
  Je to vesmírný omyl.
 • 00:10:17 A způsobuje to mnoho neštěstí.
 • 00:10:19 Lidi tomu opravdu uvěřili,
  takže se podle toho chovají.
 • 00:10:22 Nabalil se na to úplně fantastický
  právní aparát, neuvěřitelný,
 • 00:10:25 který ti vysvětlí,
  že sice to není mravné,
 • 00:10:28 ale z hlediska zákona to funguje.
 • 00:10:30 Můžou se ti pak vysmát.
 • 00:10:32 Nastoupí chytrák v televizi
  a řekne, ale já nic nemám,
 • 00:10:34 všechno má po rozvodu moje
  manželka. Já nemám vůbec nic.
 • 00:10:37 A všichni musí říct, vidíš,
  ten tu situaci dobře zvládl.
 • 00:10:41 Takže se v tom pohybujeme,
  ale je to bláznivá, nesmyslná hra.
 • 00:10:45 Samozřejmě, že ten majetek
  je ohromné břemeno, ohromná tíha,
 • 00:10:50 pokud člověk na něm opravdu ulpí.
 • 00:10:53 Kolik let hrajete s Vizitou?
 • 00:10:55 Od roku osmdesát.
 • 00:10:56 Opravdu někdy nevíte, co bude?
 • 00:10:59 Od roku pětaosmdesát to tak je.
 • 00:11:01 My jsme do roku 85 hrávali tak,
  že jsme měli kostru
 • 00:11:04 a na té kostře jsme otáčeli
  nějaké variace.
 • 00:11:08 A od roku 86 s Martinem Zbrožkem
  jsme začali hrát úplnou improvizaci
 • 00:11:12 a dodneška to tak je.
 • 00:11:14 Ať už hraju se Zbrožkem
  nebo Alanem Vitoušem
 • 00:11:16 nebo s Pjére Lašezem
  nebo s Mirkem Vitoušem,
 • 00:11:19 tak vždycky Vizita je úplná
  improvizace.
 • 00:11:22 A opravdu nevíme předem nic.
  Nevíme to.
 • 00:11:25 Ani si neřeknete, čím to začne?
 • 00:11:27 Ne.
 • 00:11:28 Kdo půjde první na jeviště?
 • 00:11:31 -To my nevíme.
  -To nevíte?
 • 00:11:36 Když to takhle hraješ dvacet let
  a jsi na to zvyklý,
 • 00:11:39 tak nám to přijde úplně normální.
 • 00:11:41 Taky tady sedíme a povídáme si.
 • 00:11:44 A nenapsali jsme si předem scénář
  našeho rozhovoru.
 • 00:11:46 Tak takhle probíhá to představení.
 • 00:11:48 Tam budou taky nějaké chvíle
  trapnosti, že?
 • 00:11:51 -Jistě, ale...
  -Máš to rád?
 • 00:11:53 Mně trapnost vůbec nevadí,
  protože já si myslím,
 • 00:11:56 že v zásadě člověk je trapný.
 • 00:11:58 Myslím si, že jako bytost
  ve vesmíru je trapný.
 • 00:12:01 Nikde ve vesmíru to neexistuje,
  všechno je propojené.
 • 00:12:04 Život je propojený, všechno funguje
  ve spojitosti, navzájem,
 • 00:12:08 v ohromné propojenosti.
 • 00:12:09 A my jako velmi trapná bytost tady
  prožíváme svár, spor, přemýšlíme,
 • 00:12:16 jak toho druhého oklamat,
  podvést nebo dokonce zabít.
 • 00:12:19 Vymýšlíme neuvěřitelné věci.
 • 00:12:21 Samozřejmě z hlediska chodu života
  nic takového neexistuje.
 • 00:12:24 Ani to nejde. Ono to není
  možné. Ale my tomu věříme,
 • 00:12:28 že to je možné.
  Usilujeme o splnění snu.
 • 00:12:30 Musí to být pro některé kosmické
  bytosti velmi zábavný pohled,
 • 00:12:33 jak jsme trapní.
  Já trapnost beru jako základ.
 • 00:12:37 To je základ, to je báze,
  ze které vycházíme.
 • 00:12:41 A teprve občas se nám může podařit,
  že z té trapnosti se najednou
 • 00:12:45 propojíme s tím celkem.
 • 00:12:48 Podaří se nám vstoupit
  do toho přítomného okamžiku,
 • 00:12:51 přestaneme honit nějaký svůj sen
  a začneme normálně žít, začneme být
 • 00:12:55 přítomni, začneme dýchat.
 • 00:12:58 A kolikrát do měsíce hrajete?
 • 00:13:00 Hodněkrát, někdy hraju
  i každý večer.
 • 00:13:02 To musí mít člověk nějaký poměrně
  bohatý vnitřní život,
 • 00:13:06 protože z čeho by bral?
 • 00:13:08 Odvolám se na svoje oblíbené
  Toltéky. Toltéci říkají,
 • 00:13:11 že veškeré vědění - a říkají to
  zenoví mistři a říká to kdekdo -
 • 00:13:14 veškeré vědění má každý člověk
  v sobě.
 • 00:13:17 Nikdo tě nemůže nic naučit.
  Je to omyl.
 • 00:13:20 My vlastně se učíme do půlky života
  nesmysly a pak se je druhou půlku
 • 00:13:23 života odnaučujeme. A zjišťujeme,
  že jsme se naučili úplný hovadiny.
 • 00:13:27 Vlastně nám to v normálním životě
  překáží, v té radosti,
 • 00:13:30 a odnaučujeme se je.
 • 00:13:32 Každý mistr duchovní ti řekne,
  mohu tě jenom odnaučit.
 • 00:13:36 Nic ti nemůžu dát,
  všechno máš v sobě.
 • 00:13:38 Toltéci věří tomu,
  že veškeré vědění máme v těle.
 • 00:13:41 V buňkách ukryté.
 • 00:13:42 A my víme, že v každé buňce
  je genetický kód. To víme.
 • 00:13:45 80 miliard buněk,
  to je poměrně velké číslo.
 • 00:13:48 V každé buňce celý genetický kód.
  Neuvěřitelná knihovna.
 • 00:13:52 Ti Toltéci věří tomu, že v určitém
  stavu vědomí se můžeš dostávat
 • 00:13:56 k těm informacím. To znamená,
  že ony k tobě přicházejí.
 • 00:13:59 Pokud improvizuješ, nemůžeš stejně
  hrát nic jiného, než co jsi
 • 00:14:03 v tu chvíli ty a co je nějaká
  průchozí vibrace,
 • 00:14:07 která tebou prochází.
 • 00:14:09 To znamená, že je to obráceně - já
  se těmi improvizacemi dozvídám,
 • 00:14:14 co všechno já ještě obsahuji.
 • 00:14:18 Není to tak, že bych já načerpával
  a tím bych to živil,
 • 00:14:22 že bych to tam jako nasál
  a pak bych to tam večer rozpustil.
 • 00:14:26 Často je to obráceně.
 • 00:14:28 Často se dostáváš do rovin,
  kdy najednou hraješ věci,
 • 00:14:30 které se třeba až ostýcháš
  před těmi diváky vyslovit.
 • 00:14:34 Při té improvizaci najednou to
  běží. A ty jsi tam v pozici hráče,
 • 00:14:39 který buď řekne, teď se toho leknu
  a radši to neřeknu, nebo jdeš
 • 00:14:42 za určitým zvláštním porušením tabu
  nebo nějakým rizikem,
 • 00:14:46 a najednou se dozvídáš,
  kam až může sahat jakýsi obsah
 • 00:14:49 toho, čeho se dotýkáš.
 • 00:14:51 Takže ono to funguje oboustranně.
  Ty se tím zároveň dozvídáš.
 • 00:14:55 To máš pravdu, ale stejně si myslím
  - když použiju tvého přirovnání
 • 00:14:59 s knihovnou - že člověk,
  pokud na tom nepracuje,
 • 00:15:03 tak se k těm vyšším poličkám
  prostě nedostane.
 • 00:15:07 Musíš se sebou něco dělat,
  aby sis přistavil ten žebřík
 • 00:15:11 a vylezl až do horních pater
  knihovny, kde jsou třeba svazky,
 • 00:15:16 které můžou být zajímavé.
  S tím musíš něco dělat? Čteš?
 • 00:15:21 Čtu, samozřejmě, že čtu.
 • 00:15:23 Teď mě nejvíc zajímá sféra
  těch Toltéků, a to je velká škála.
 • 00:15:27 To je ten Don Miguel Ruiz
  a všechny jeho knihy,
 • 00:15:31 které tady vyšly
  od těch jeho žáků.
 • 00:15:33 A Norbert Classen a jeho krásná
  kniha "Vědění Toltéků".
 • 00:15:36 Nebo S. Greggová "Cesta Toltéků",
  V. Sánchez, úžasná knížka
 • 00:15:39 "Toltécké orákulum".
 • 00:15:41 A mým takovým objevem v poslední
  době Eghart Tole.
 • 00:15:45 Já jsem ho neznal, je to původem
  Němec, kde žil 13 let.
 • 00:15:49 Přestěhovali se do Kanady,
  žije ve Vancouveru.
 • 00:15:52 A E. Tole žil do svých 29 let
  poměrně v depresích,
 • 00:15:56 ve špatném světě. Měl pocit,
  že život je peklo,
 • 00:15:59 že skutečně nic nefunguje.
 • 00:16:01 A jemu se stalo to,
  co může čekat každého.
 • 00:16:04 Jemu se změnil život
  přes jednu noc.
 • 00:16:07 On zažil to, čemu se říká
  prozření přes noc.
 • 00:16:10 Už na něj tlačila taková hrůza,
  že se probudil ze spaní hrůzou,
 • 00:16:15 bál se všeho, přišlo mu,
  že ho všechno ohrožuje.
 • 00:16:18 Tady z centra uslyšel hlas,
  ničemu se nebraň.
 • 00:16:22 On to nechal všechno k sobě
  přicházet a běžela mu hlavou věta,
 • 00:16:26 takhle přece už sám se sebou
  jinak nevydržím.
 • 00:16:31 A najednou se podivil,
  počkej, co to říkám?
 • 00:16:34 Sám se sebou nevydržím?
  Kdo s kým nevydrží?
 • 00:16:37 Kdo jsem já? Ten, který nevydrží
  s tím nějakým nesnesitelným?
 • 00:16:41 Nebo jsem ten nesnesitelný,
  s kým nelze vydržet?
 • 00:16:45 Ale kdo je pak ten, kdo nevydrží?
 • 00:16:47 A on si začal tuhle otázku klást.
 • 00:16:50 Najednou pochopil, co to znamená
  vícedimenzionalita existence.
 • 00:16:54 Hledal to pravé já, které je někde
  nezničitelné, to opravdu věčné,
 • 00:16:58 to, které prochází všemi těmi
  proměnami, těmi formami...
 • 00:17:02 A on v té knize píše: "Ráno jsem
  zaslechl švitoření ptáků za oknem.
 • 00:17:07 Nikdy v životě jsem neslyšel
  tak krásný zvuk.
 • 00:17:11 Kdyby diamant mohl vydat zvuk,
  tak bych si myslel,
 • 00:17:14 že to je tento zvuk. Pak jsem
  otevřel oči a viděl jsem,
 • 00:17:17 jak oknem proudilo do místnosti
  sluneční světlo.
 • 00:17:21 A já jsem viděl, že to není nějaká
  fyzikální veličina, já jsem viděl,
 • 00:17:25 že je to živá bytost.
 • 00:17:27 A najednou jsem viděl,
  že můj pokoj je krásný.
 • 00:17:29 Uviděl jsem, že můj hrnek,
  včera tak ošklivý, je nádherný.
 • 00:17:33 Začal jsem se dotýkat všech věcí
  u sebe doma na stole
 • 00:17:36 a všechny mi přišly posvátné."
 • 00:17:38 A v tomhle stavu pak žil 5 měsíců.
  5 měsíců měl stav toho zjištění
 • 00:17:42 té opravdové krásy.
  On se dostal k té kráse.
 • 00:17:45 Potom 5 let na sobě pracoval
  a pak začal učit jako duchovní.
 • 00:17:48 Klíč je krása. Klíč je ten moment,
  kdy uvidíš, že to je krásné.
 • 00:17:54 Že realita je krásná,
  že lidé jsou krásní.
 • 00:17:56 Ty to uvidíš, ne že si to budeš
  říkat. Že si budeš říkat,
 • 00:17:59 lidé jsou krásní
  a pořád budou hnusní.
 • 00:18:01 Budeš koukat, ale jsou to blbci.
 • 00:18:04 Co ti to je platný, že to je
  krásný, když to je tak odporný.
 • 00:18:07 Ale ty to najednou uvidíš.
 • 00:18:09 Ta krása je to, co tě pomalu vede
  k tomu rozpomenutí.
 • 00:18:12 Protože krása existuje proto,
  aby sis na to vzpomněl,
 • 00:18:16 že existuje ta jednota,
  že to je krásné.
 • 00:18:19 Proto jsem v nadsázce říkal,
  že jsme trapná bytost.
 • 00:18:22 My žijeme v zapomenutí,
  my jsme asynchronní bytost
 • 00:18:25 v ohromném synchronním systému.
  Vesmír je ohromná synchronicita.
 • 00:18:29 Všechno funguje, pulzuje
  synchronně. A my jsme nadáni
 • 00:18:33 speciálním nadáním.
  Patrně jediná bytost,
 • 00:18:36 kterou známe na planetě.
  My můžeme být asynchronní.
 • 00:18:39 Když se chceš dostat k tomu,
  co je ta synchronicita,
 • 00:18:42 tak zjistíš, že v mozku je
  autopilot. Jmenuje se "amigdala".
 • 00:18:46 A ona dělá zvláštní věc.
 • 00:18:48 V momentě, kdy tvoje šedá kůra
  mozková nezvládá situaci,
 • 00:18:51 třeba při autonehodě,
  řítíš se někam autem
 • 00:18:54 a není už to možné vyřešit. Když se
  ti podaří, že se vzdáš té situace,
 • 00:18:58 že přestaneš mít tu touhu to
  zvládnout, tak když to pustíš
 • 00:19:02 a vzdáš se, předáš řízení amigdale.
 • 00:19:05 Amigdala situaci řeší
  v plné synchronicitě.
 • 00:19:08 Proto máš pak zážitek zpomaleného
  času. Proto pak mají lidé zážitek,
 • 00:19:12 že bylo najednou hodně času.
 • 00:19:14 Přesně viděli, tady těsně tím autem
  proskočím do pole.
 • 00:19:18 A ještě to přežili.
 • 00:19:19 To jsou ti lidé, kteří přežijí pád
  letadla, to jsou lidi,
 • 00:19:23 kteří v tu chvíli plně byli
  v synchronicitě. To znamená,
 • 00:19:26 že přežijí něco, co nelze přežít.
 • 00:19:29 To mi připomíná divadlo. Některá
  představení jsou k nepřežití.
 • 00:19:32 Hledáš amigdalu a nemůžeš se
  tam dostat.
 • 00:19:36 Jistě, ale to já dělám.
 • 00:19:38 Když to je k nepřežití,
  zapnu jiný způsob vnímání,
 • 00:19:40 sleduji něco jiného.
 • 00:19:42 Sledují skutečné průběhy energií
  mezi těmi lidmi.
 • 00:19:44 Přestanu sledovat tu hru,
  co tam povídají,
 • 00:19:45 sleduji jejich přítomnost.
  To je zajímavé. To si pochutnáš,
 • 00:19:48 to pak koukáš. Často ti lidé říkají
  úplně něco jiného, než co opravdu
 • 00:19:54 v sobě mají.
 • 00:19:56 Pozoruješ na sobě nějaké příznaky
  stárnutí?
 • 00:19:58 Já to vůbec neřeším.
 • 00:20:00 Kdybych vzpomínal na sebe
  před nějakými dvaceti lety,
 • 00:20:03 tak je tam nějaký cizinec.
  Nevím ani, kdo tam je.
 • 00:20:06 Víš, ani to nevím.
  Já jsem to zahodil.
 • 00:20:09 A ty jsi dědečkem?
 • 00:20:10 Já už jsem dědečkem.
 • 00:20:12 Už deset měsíců.
 • 00:20:14 Máš vnuka, nebo vnučku?
 • 00:20:15 Vnučku. To je to slovo - vnuk!
 • 00:20:18 To je to, co není tvůj syn,
  ale je to vnuk, je ti vnucen,
 • 00:20:20 vnuknut. Je to vnuk.
 • 00:20:23 Dostaneš to dítě jakoby už odjinud.
  Je to vnuk. Je to vnučka.
 • 00:20:26 Krásné slovo. Vnuk.
 • 00:20:28 Jak si s ním hraješ?
  To bych rád věděl.
 • 00:20:30 Je to ohromný sledovat,
  jak má dobrou náladu, pořád úsměv,
 • 00:20:33 veselý tvor, rád tě vidí. Objevíš
  se a zazáří. Úsměv. Spokojeně.
 • 00:20:40 Tak si tak různě hrajeme.
 • 00:20:42 Ale vidím na ní tu svobodu,
  ten prostor, který si pamatuji,
 • 00:20:46 když sklouznu do toho dětství,
  do té vzpomínky pradávné a vidím
 • 00:20:51 ten nekonečný prostor a čas.
  Nic nebylo, žádné omezení.
 • 00:20:56 Dětská hlava vytvořila, co chtěla.
  Co jsme chtěli, to jsme měli.
 • 00:21:00 My jsme chodili s klukama
  z chaty k jezu.
 • 00:21:03 Máme chatu u Sázavy.
  Ten jez je vzdálený 200 metrů.
 • 00:21:08 To byla akce na celý den.
 • 00:21:11 Vždycky bylo ráno, co budeme dělat,
  kluci, dneska?
 • 00:21:14 Co kdybysme šli k jezu?
 • 00:21:16 A my jsme šli k jezu.
  Hele, my jsme šli celý den k jezu!
 • 00:21:20 Když se tam dneska dívám,
  tak si říkám, co jsme tady dělali?
 • 00:21:24 Protože to je 200 metrů,
  to ujdeš raz dva tři a jsi tam.
 • 00:21:27 A my to šli, dobrodružná výprava.
 • 00:21:29 Tak na to když si jenom vzpomenu,
  jak jsme byli schopni celý den jít
 • 00:21:32 k jezu, tak toužím znovu
  tohle zažívat.
 • 00:21:34 Znovu se dostat do té plné
  přítomnosti, do té ohromné škály
 • 00:21:38 možností, do toho potenciálu
  všech těch významů.
 • 00:21:41 A nespěchat za tím snem, který tě
  jenom vytrhuje z tohohle bohatství.
 • 00:21:46 Z toho bohatství té přítomnosti
  tě vytrhuje nějaký nesmyslný sen.
 • 00:21:50 Koho zajímá? Na co?
 • 00:21:52 Tak když vidím tu vnučku,
  tak znovu se ocitám v tomhle světě,
 • 00:21:56 kdy jsem ještě uměl létat.
  Tak bych to chtěl znovu zakusit.
 • 00:22:01 Já to normálně nedělám,
  ale ve tvém případě bych to udělal,
 • 00:22:05 že bych tě požádal o nějakou
  zásadní větu na závěr.
 • 00:22:11 Tak já ti ji řeknu.
 • 00:22:13 No právě, to se těším,
  že to přijde.
 • 00:22:15 Protože tím skončilo včerejší
  představení. A bylo to poslání.
 • 00:22:18 A ta věta zněla takhle:
 • 00:22:20 Kdo se směje naposled,
  ten opouští tento svět.
 • 00:22:25 Ty nezklameš. Děkuji ti moc,
  že sis našel čas, díky.
 • 00:22:28 Ahoj, děkuji.
 • 00:22:30 Dnes byl naším hostem NA PLOVÁRNĚ
  JAROSLAV DUŠEK.
 • 00:22:35 Skryté titulky: Simona Sedmihorská
  Česká televize 2006