iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
9. 12. 2003
19:00 na ČT2

1 2 3 4 5

1 hlas
1380
zhlédnutí

Na plovárně

Josef Pleskot

Rozhovory Marka Ebena s významnými osobnostmi

22 min | další Zábava »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Na plovárně s Josefem Pleskotem

 • 00:00:25 Dobrý večer.
 • 00:00:27 Náš dnešní host je jedním z mála
  lidí, kteří vykopali tunel
 • 00:00:30 a byli za to po zásluze odměněni.
 • 00:00:33 Ovšem nevysíláme z mírovské
  věznice, jsme na naší staré dobré
 • 00:00:37 PLOVÁRNĚ v klubu Avion a můj
  protějšek není v teplákách,
 • 00:00:42 ale v saku, a nebyl odměněn
  nepodmíněným trestem,
 • 00:00:46 leč mezinárodní porotou
  na soutěži v Barceloně.
 • 00:00:50 A to vše za tunel vedoucí pod valem
  Prašného mostu na Pražském hradě.
 • 00:00:54 Já vítám NA PLOVÁRNĚ
  pana Ing. Arch. JOSEFA PLESKOTA.
 • 00:00:58 Pane architekte,
  jak to s tou cenou přesně bylo?
 • 00:01:03 Evropská unie respektive nadace
  se sídlem v Barceloně pořádá
 • 00:01:07 jednou za 2 roky přehlídku
  evropské architektury.
 • 00:01:12 Jsou jmenovaní odborníci
  z příslušných zemí,
 • 00:01:16 kteří nominují stavby,
  které vznikly v té které zemi.
 • 00:01:21 To je 1. stupeň nominace.
 • 00:01:25 Čili dostat se do tohoto souboru
  evropských staveb je určitě
 • 00:01:30 potěšující, ale znamená to ještě
  dost práce a ještě to není
 • 00:01:36 žádný výsledek.
 • 00:01:39 Mezi 35 vybraných projektů,
  ze kterých se potom uděluje
 • 00:01:44 hlavní cena, se ocitly 2 projekty
  nebo realizace z ČR.
 • 00:01:50 To byl již zmíněný tunel a palác
  Euro v dolní části Václavského nám.
 • 00:01:56 Když se řekne tunel, tak si lidé
  představí díru v zemi,
 • 00:02:01 na které toho není až tolik
  co projektovat.
 • 00:02:04 Ale to je asi povrchní pohled?
 • 00:02:07 Je to povrchní pohled na dílo,
  které je hluboko v zemi.
 • 00:02:11 Skutečně si myslím, že se to
  málokdy podaří, dostat zadání,
 • 00:02:15 které znamená vykopat díru.
 • 00:02:18 Já sám jsem byl z toho zděšen,
  protože tam chybí jakákoliv
 • 00:02:24 zkušenost s tradičním
  architektonickým prostorem.
 • 00:02:27 Jakákoliv zkušenost udělat tu věc
  tak, aby do ní skutečně lidi
 • 00:02:35 chodili a aby neodrazovala
  ke vstupu. Známe to všichni z měst.
 • 00:02:40 Člověk radši kličkuje nahoře
  mezi auty a do podchodu
 • 00:02:45 se léta učí chodit, protože mu to
  připadá přece jen jako bariéra.
 • 00:02:50 Čili odstranění pocitu, že se
  vstupuje někam do nepohodlí
 • 00:02:55 a do určitého nebezpečí,
  bylo opravdu tím nejzajímavějším
 • 00:02:59 a nejvážnějším úkolem celé věci.
 • 00:03:02 Jak jste to řešil?
 • 00:03:03 Ten přístup byl odvozován přece jen
  z několika zkušeností,
 • 00:03:10 které jsem v životě měl.
 • 00:03:13 Jednak jsem měl takovou základní
  zkušenost z dětství,
 • 00:03:17 kdy jsem trávil prázdniny
  v jedné vesnici.
 • 00:03:21 K rybníku jsme procházeli
  tzv. drážním propustkem,
 • 00:03:27 což je vlastně takový průchod
  náspem železničního tělesa.
 • 00:03:32 Mimochodem se mi tehdy v těch
  dětských očích zdálo,
 • 00:03:36 že to je místo velké poetiky.
 • 00:03:39 Jakmile se prošlo průchodem,
  tak se najednou objevil
 • 00:03:42 ten prázdninový svět hráze,
  rybníka s vysázenými duby...
 • 00:03:47 A tahle polarita toho vesnického
  prostředí a té úplné krajiny,
 • 00:03:53 oddělená tím propustkem,
  se mi tak hluboko vryla do paměti,
 • 00:03:57 aniž jsem to tušil, že jsem si to
  při navrhování tohoto tunelu
 • 00:04:03 zpětně a dokonale uvědomoval.
  To byl jeden z přístupů.
 • 00:04:08 Druhý byl, když jsem někdy
  asi v 17-ti letech měl možnost
 • 00:04:11 čistit studnu.
 • 00:04:13 A když jsem byl dole,
  tak jsem viděl nahoře světýlko,
 • 00:04:16 tak jsem si říkal, to možná
  modelově bude podobná situace,
 • 00:04:21 co asi člověk na tu vzdálenost
  uvidí.
 • 00:04:24 Samozřejmě byli konzultanti.
 • 00:04:26 Byl tehdejší pan prezident Havel,
  který měl velkou ctižádost propojit
 • 00:04:35 2 světy, protože zjistil, že by
  bylo velmi dobré a půvabné,
 • 00:04:39 aby se propojil dolní Jelení příkop
  se svojí specifickou atmosférou
 • 00:04:45 a horní Jelení příkop, opět se
  svojí specifickou atmosférou.
 • 00:04:50 A protože věděl, co to je za silný
  pojem "propojování světů",
 • 00:04:57 tak už tahle formulace samozřejmě
  respektovala ve mně určitou
 • 00:05:02 odpovědnost, aby se to skutečně
  nějakým způsobem podařilo.
 • 00:05:06 V tom tunelu ale teče voda?
 • 00:05:09 To byla jedna z věcí, která
  samozřejmě sehrála důležitou roli.
 • 00:05:13 Úvaha o tom, jestli spojit vodu
  s prostupem, nebo nespojit,
 • 00:05:18 byla jednou ze základních otázek.
 • 00:05:22 Protože ta voda tam byla dřív
  než člověk, zdálo se,
 • 00:05:26 že to musí být úplně samozřejmé.
 • 00:05:29 Ale pochopitelně, když jsme šli
  až do té největší hloubky,
 • 00:05:35 tak člověk utrpěl určité nepohodlí,
  protože musel sestoupit níž.
 • 00:05:40 Ale zase adekvátně díky tomu
  vynaloženému nepohodlí zažívá něco,
 • 00:05:46 co si myslím, že je zajímavé.
 • 00:05:48 Zavrtáte-li se do země pod Pražský
  hrad, tak člověk může očekávat,
 • 00:05:53 že na něco narazí. Když na něco
  narazí, přijdou archeologové
 • 00:05:58 a ta stavba se zastaví.
 • 00:06:01 Modlili jste se,
  abyste na nic nenarazili?
 • 00:06:04 Násep Prašného mostu je tvořen
  různou sutí a vším,
 • 00:06:08 co někde přebývalo, ať už
  na Malé Straně, nebo na Hradě.
 • 00:06:12 Každá lopata země, která se musela
  odtěžit a odvézt, byla prozkoumána.
 • 00:06:18 Výsledek toho všeho byl, že se
  našly samozřejmě fragmenty
 • 00:06:23 ohořelých staveb z Malé Strany.
  Našly se kosti z hradní kuchyně.
 • 00:06:29 Archeologové říkali, že se dal
  sestavit dokonce jídelníček.
 • 00:06:34 Asi bychom měli připomenout,
  že tohle nebyla vaše první práce
 • 00:06:39 pro Pražský hrad. Vy jste
  mimochodem také realizoval
 • 00:06:42 dostavbu a rekonstrukci
  Lvího dvora.
 • 00:06:44 Člověk si asi těžko umí představit,
  že by někde mohl mít architekt
 • 00:06:48 svázanější ruce než právě
  na Pražském hradě.
 • 00:06:51 Máte rád památkáře?
 • 00:06:53 Památkáře v podstatě respektuji,
  kdyby, kdyby, kdyby...
 • 00:07:04 Myslím si, že je potřeba instituce,
  která bude skutečně jistý způsob
 • 00:07:09 ochrany před údernou silou téhle
  společnosti, která je značná.
 • 00:07:15 Ale přístupy památkářů jsou mnohdy
  tak nesrozumitelné
 • 00:07:23 a tak komplikované, že často
  způsobují sami de facto újmu
 • 00:07:31 těch věcí, na kterých se pracuje.
 • 00:07:35 To je zvláštní, že otázka ochrany
  památek je tak strašně mladá.
 • 00:07:41 V baroku to nikoho netrápilo,
  že přestaví renesanční palác.
 • 00:07:46 A v renesanci nikoho netrápilo,
  že přestaví gotický.
 • 00:07:49 Až vlastně ta poslední doba zavedla
  tuhle přísnou ochranu památek.
 • 00:07:55 Myslíte, že je to proto, že naše
  architektura je agresivnější,
 • 00:07:59 než byly přestavby dřív.
 • 00:08:02 Já si nemyslím,
  že je agresivnější.
 • 00:08:05 Já si myslím, že je jenom četnější
  a jak už jsem říkal, úderná síla
 • 00:08:10 peněz, stavebnictví apod. dokázala
  by zničit nebo přeskupit
 • 00:08:15 velké množství hmot z jednoho místa
  na druhé.
 • 00:08:19 Bez zvláštního vynaložení
  lidské síly. Tehdy to nešlo.
 • 00:08:24 Převalit kámen z místa na místo
  znamenalo vynaložit určité množství
 • 00:08:31 potu, a to si každý třeba rozmyslet
  a tu věc radši nechal na místě.
 • 00:08:37 Tak se věci postupně seskupovaly
  a vrstvily, až vzniklo cosi
 • 00:08:42 poetického a vrstevnatého,
  jako je právě historie
 • 00:08:46 třeba našich měst.
 • 00:08:50 Nepřekvapuje vás, že komunisté,
  kteří Masaryka skoro vymazali
 • 00:08:55 z dějepisu, nevztáhli ruku
  na ty Plečnikovy věci na Hradě?
 • 00:09:00 Je to zvláštní, já jsem si tuhle
  otázku nikdy nepokládal.
 • 00:09:04 Pravda je, že oni trochu vztáhli,
  protože vložením schodiště
 • 00:09:08 do Plečnikovy síně přece jenom
  se cosi změnilo,
 • 00:09:12 ale s určitým respektem.
 • 00:09:15 -Překvapující.
  -Je to překvapující.
 • 00:09:18 Když porovnáme Prahu s Paříží
  nebo s Londýnem nebo s tím,
 • 00:09:22 co se děje teď v Berlíně, v tom
  množství grandiózních staveb,
 • 00:09:26 které tam vznikly a které jsou
  monumentální, tak Praha toho
 • 00:09:30 tak moc nemá. Myslíte si, že je to
  tím, že na to nemá republika?
 • 00:09:35 Že na to musí mít ten stát,
  aby vznikly takovéhle věci?
 • 00:09:38 Já si myslím, že jo.
 • 00:09:40 Je to samozřejmě i problém
  působnosti různých korporací
 • 00:09:44 a firem, které v městech,
  jako je třeba Paříž nebo Londýn
 • 00:09:49 působí, a tady ještě nepůsobí.
 • 00:09:52 Takže ta Praha je pořád ještě
  objevovaná.
 • 00:09:56 Turisty je samozřejmě už dlouho
  objevená a patří
 • 00:09:59 mezi nejzajímavější města na světě.
 • 00:10:03 Oblíbená otázka pro architekta,
  co říkáte tomu, jak se staví teď
 • 00:10:06 v Praze, je něco, co na vás udělalo
  dojem nebo co byste rád
 • 00:10:11 ještě v Praze viděl postaveno?
 • 00:10:14 Jistě by bylo zajímavé, kdyby
  v Praze vznikla nová knihovna,
 • 00:10:19 kdyby v Praze vznikla nová galerie,
  kdyby v Praze vzniklo nové divadlo,
 • 00:10:25 nová filharmonie atd.
 • 00:10:28 Jsou i menší města v Evropě, která
  se dovybavují těmito stavbami.
 • 00:10:32 Praha zatím žije v tom, co má.
 • 00:10:36 Je to jistě dost, je to jistě
  krásné, ale přece jenom některé
 • 00:10:41 kulturní akce by bylo potřeba
  prezentovat v úplně jiném
 • 00:10:45 prostředí, než v tom, co existuje.
 • 00:10:48 Vy jste chtěl být původně malířem?
 • 00:10:51 Ano, to je taková zajímavá epizoda,
  protože já jsem skutečně
 • 00:10:54 na gymnáziu toužil po tom
  být malířem.
 • 00:10:57 Pak mi to rodiče rozmlouvali.
 • 00:11:00 Usmyslel jsem si, že budu tedy
  studovat kunsthistorii.
 • 00:11:03 Vypravil jsem se na Filozofickou
  fakultu a pan prof. Pešina,
 • 00:11:08 tehdejší vedoucí katedry dějin
  a umění, mi řekl, nestuduj to
 • 00:11:13 v téhle době a jestli umíš trochu
  kreslit, jdi studovat architekturu.
 • 00:11:17 Takhle jsem se dostal
  k architektuře.
 • 00:11:20 Používá vůbec dneska architekt
  ještě tužku,
 • 00:11:23 nebo už se všechno dělá
  na komputerech?
 • 00:11:26 Já bych řekl, že na začátku
  je pořád myšlenka,
 • 00:11:28 pak možná tužka a pak snad
  teprve ty komputery.
 • 00:11:32 V čem pomůže počítač architektovi?
 • 00:11:35 Jsou 2 pohledy, kde počítač
  vykazuje určité služby,
 • 00:11:40 které jsou zajímavé.
  Vzhledem ke klientovi,
 • 00:11:44 protože mu umožní náhled
  do reality, která ještě není,
 • 00:11:49 ale která se jednou realitou
  může stát.
 • 00:11:52 Architektovi v tomhle smyslu
  počítač není až tak nápomocen,
 • 00:11:56 protože to, co je v hlavě, je
  samozřejmě daleko silnější obraz
 • 00:12:00 než to, co je na obrazovce.
 • 00:12:02 Ale pomáhá ve zpracování projektu,
  v efektivnosti kreslení.
 • 00:12:07 Je to rýsovací stroj.
 • 00:12:10 Já si dovedu představit, že třeba
  zakázka na továrnu může být
 • 00:12:14 svým způsobem inspirativní.
  Taky to máte za sebou.
 • 00:12:19 Ale řekněte mi, jak vás inspiruje
  administrační jednotka?
 • 00:12:24 Všiml jsem si těch realizací,
  což si překládám do češtiny,
 • 00:12:29 že jsou to vlastně "kancly".
  Inspiruje to člověka k něčemu?
 • 00:12:34 Já si myslím, že jo.
 • 00:12:35 Stejně tak, jak inspiruje továrna,
  řekněme z toho úhlu pohledu,
 • 00:12:41 že to je prostor, kde se tráví
  značná část života...
 • 00:12:48 Právě.
 • 00:12:50 Ale ono to i v té továrně není
  jednoznačně pochopitelné,
 • 00:12:55 že tam lze nalézt nějaký smysl.
 • 00:12:58 Přijde mi, že je to pořád
  dynamičtější prostředí
 • 00:13:01 než ta kancelář.
 • 00:13:03 Dynamičtější asi je, ale pravda je,
  že to je pořád prostor,
 • 00:13:08 který může být nabit určitým
  dynamismem.
 • 00:13:11 Je těžko přijmout pohled, že se tam
  člověk ukrývá a že se tam zašívá
 • 00:13:18 a že nic nedělá.
 • 00:13:21 -Musí se přijmout myšlenka, že...
  -...že se tam něco dělá.
 • 00:13:24 Že tam o něco jde.
 • 00:13:26 A pak proložit tohle kancelářské
  prostředí tím množstvím atributů,
 • 00:13:31 které dávají životu smysl,
  práci smysl, tak si myslím,
 • 00:13:36 že tady je určité pole,
  kde se architekt může uplatnit.
 • 00:13:40 Ale nejenom architekt.
  I sociolog, psycholog práce apod.
 • 00:13:44 Práce architekta v sobě taky má
  kontakt s klientem.
 • 00:13:48 Vy projektujete i pro soukromé
  zákazníky, např. dům.
 • 00:13:52 Co děláte ve chvíli, kdy uděláte
  projekt na dům, navrhnete ho,
 • 00:13:57 a když se to začne budovat,
  iniciativně do toho vstoupí
 • 00:14:01 sám klient a začne dotvářet.
  Zuříte?
 • 00:14:06 Samozřejmě, že ano, ale musím říct,
  že těch negativních zkušeností
 • 00:14:12 moc nemám. Protože všechny domy,
  které vznikly pro soukromé klienty,
 • 00:14:19 tak přece jen vznikly na základě
  nějakého selektivního výběru,
 • 00:14:25 který předcházel tomu procesu,
  než se dům začal stavět.
 • 00:14:30 Čili během studie jsme se scházeli.
 • 00:14:33 Bylo možné vést spoustu dialogů
  a rozhovorů s klienty,
 • 00:14:38 aby vůbec člověk poznal jejich
  mentalitu a jestli vůbec je
 • 00:14:42 schopen svými zkušenostmi
  a životními postoji vůbec
 • 00:14:45 jim splnit jejich cenu.
 • 00:14:48 Takže já se nerozpakuji třeba vzdát
  zakázku, když vidím, že to nejde.
 • 00:14:57 Už se vám to stalo?
 • 00:14:58 Stalo, jistě.
 • 00:15:00 To musí být docela absurdní
  požadavky, co někdy klient má?
 • 00:15:04 Samozřejmě, že jsou, ale musím
  říct, čím jsou absurdnější
 • 00:15:09 a čím jsou bláznivější, tím jsou
  taky mnohdy i inspirativní.
 • 00:15:16 Když se člověk podívá v různých
  časopisech o bydlení na některé
 • 00:15:22 architektonické návrhy soukromých
  domů, tak někdy z toho mám pocit,
 • 00:15:26 že je to vlastně umělecké dílo,
  ve kterém ale poněkud překáží
 • 00:15:31 ten nájemník. Že ten by tam neměl
  být, že to vlastně kazí.
 • 00:15:36 Že je to dokonale vymyšlený,
  vyvážený interiér, ale nemůžete
 • 00:15:40 si tam položit brýle na stůl,
  protože už je tam nepořádek.
 • 00:15:44 Jste někdy v pokušení kvůli kráse
  té věci třeba potlačit praktičnost?
 • 00:15:51 Protože vy to určitě musíte vědět,
  co bude praktické pro život,
 • 00:15:54 co bude méně praktické.
  Jak řešíte tohle pnutí?
 • 00:15:58 Ta míra vkladu, který je architekt
  schopen do té věci dát, vnést,
 • 00:16:03 tak se přece jen tím klientem,
  který vás zná a chce od vás tu věc,
 • 00:16:08 se očekává. A v tom okamžiku je
  potřeba rozeznat, jestli očekává
 • 00:16:13 právě takovou tu výtvarnou
  sofistikovanost,
 • 00:16:18 nebo jestli přece jenom...
 • 00:16:20 V tom chce žít a vařit.
 • 00:16:22 V tom chce doopravdy žít a vařit.
 • 00:16:24 Mně se ta architektura teď
  doopravdy jeví, že má spoustu
 • 00:16:29 možností k tomu,
  aby mohla být podobojí.
 • 00:16:34 Když dostanete velkou zakázku,
  liší se hodně vaše představa
 • 00:16:40 od té skutečné realizace,
  musíte hodně ustupovat?
 • 00:16:45 Ustupovat se jistě musí a myslím
  si, že to musí patřit i ke stylu
 • 00:16:51 zodpovědné práce.
 • 00:16:54 Přece jen architekt není ten,
  kdo tu zakázku platí.
 • 00:16:58 Architekt není ten, kdo v tom domě
  bude bydlet, kdo tam bude pracovat.
 • 00:17:03 Jistá míra empatie a nějaké
  přizpůsobivosti se přece jenom
 • 00:17:08 musí uplatnit.
 • 00:17:11 Musím říct, že čím je člověk starší
  a těmto věcem nějak víc rozumí,
 • 00:17:17 tak je víc respektuje.
 • 00:17:22 Překvapí vás někdy samotná
  realizace?
 • 00:17:25 Každý, kdo někdy něco stavěl,
  tak ví, že třeba velikosti
 • 00:17:29 se v průběhu stavby strašně mění.
  Ten pocit velikosti.
 • 00:17:34 Když je deska, vypadá to jinak,
  když jsou zdi, vypadá to jinak.
 • 00:17:38 Máte už přesný odhad, nebo se vám
  stane, že navrhnete něco,
 • 00:17:41 pak se to postaví a řeknete si,
  jé! To je nějaké velké, nebo malé.
 • 00:17:46 Stane se to ještě?
 • 00:17:49 -Mně se to nestává.
  -Nestává.
 • 00:17:52 Já věřím tomu v té hlavě, což je
  silnější než to, co je na papíře.
 • 00:17:59 Takže musím říct, že to,
  co se pak opravdu postaví, je...
 • 00:18:05 To, co jste viděl?
 • 00:18:07 Je v podstatě to, co jsem nějak
  zahlédl nebo viděl v té hlavě.
 • 00:18:13 A nepřekvapí vás někdy třeba
  nějaký detail nějakého řešení?
 • 00:18:17 To jsem se chtěl taky zeptat,
  jak moc může architekt
 • 00:18:20 během stavby předělávat?
  Už málo, že?
 • 00:18:23 Já si myslím, že může.
 • 00:18:25 Jsou různí architekti, kteří mají
  projekt třeba na takové úrovni,
 • 00:18:31 aby se pak už neměnil. I když to
  lze a investoři to často požadují.
 • 00:18:36 Ale projektování samo o sobě
  má mnoho stupňů.
 • 00:18:40 Začíná to myšlenkou. Začíná se
  rozvádět myšlenka ve formě studie.
 • 00:18:45 A dalších stupňů, až se udělá fáze,
  které se říká realizační projekt,
 • 00:18:50 podle kterého se pak staví.
 • 00:18:53 Pak se začne stavět a zjistí se,
  že by bylo potřeba zase malinko
 • 00:18:57 třeba s něčím cuknout, zahýbat.
 • 00:19:00 Tak já si rád ponechávám tyhle
  možnosti otevřené.
 • 00:19:05 To není zásadní změna konceptu,
  nikdy ne, ale přece jenom je...
 • 00:19:13 Myšlenka se nějakým způsobem
  zhmotňuje, stává se realitou.
 • 00:19:19 Během vytváření si myslím,
  že je potřeba malinko ještě
 • 00:19:25 upravit atd. Když ta možnost je,
  je to moc fajn.
 • 00:19:31 Změnila se hodně filozofie bydlení?
 • 00:19:33 Já si myslím, že se přece jenom
  mění, nechci říct, že se změnila.
 • 00:19:39 Já nemám pocit, že by se věci
  v životě a v architektuře měnily
 • 00:19:49 nějak rapidně, revolučně.
  Pořád je to vývoj.
 • 00:19:54 Dokud je to vývoj,
  tak se mi to hodně líbí.
 • 00:19:58 Jakmile je to nový razantní pohled,
  přeměna, tak ani to neexistuje.
 • 00:20:06 Já si myslím, že architekti jsou
  věční experimentátoři
 • 00:20:09 a je to moc dobře.
 • 00:20:11 Výzkumníci, kteří se pokoušejí
  udělat věci vždycky znovu a znovu,
 • 00:20:16 s novým pohledem na věc,
  to je samozřejmě pozitivní.
 • 00:20:27 To je asi jako v konstruktérství
  automobilového průmyslu.
 • 00:20:31 Že se dělají formule 1, znamená,
  že se vytvoří značná dávka
 • 00:20:35 bezpečnosti dnešní jízdy
  automobilem. Na příklad.
 • 00:20:38 Vývoj nových materiálů atd.
 • 00:20:41 Čili je potřeba jezdit formuli 1
  i v tomhle oboru, ale asi by nebylo
 • 00:20:48 správné myslet si, že tak to má
  být univerzálně.
 • 00:20:56 Jak se smiřujete s představou,
  že nějakou vaši stavbu někdo někdy
 • 00:21:00 úplně předělá, přestaví, překope?
 • 00:21:03 Smiřuji se s tou představou docela
  v pohodě, protože mi připadá,
 • 00:21:07 že architektura není jednou provždy
  hotová záležitost.
 • 00:21:11 A v tom je možné vrátit se zase
  zpátky obloukem k těm památkářům,
 • 00:21:15 že je potřeba přinést další vrstvy.
 • 00:21:19 Je potřeba přinést další pohledy,
  aby se stavba mohla transformovat.
 • 00:21:25 Aby se nějakým způsobem mohla
  přiblížit zase aktuálnímu myšlení,
 • 00:21:30 které přichází s dobou.
 • 00:21:33 A když je to v dimenzích určité
  korektnosti, slušnosti a...
 • 00:21:40 Respektu.
 • 00:21:42 Respektu a porozumění,
  tak si myslím, že to je vrstva,
 • 00:21:45 která je spíš požehnáním pro stavbu
  než něčím negativním.
 • 00:21:50 Já vám, pane inženýre, mockrát
  děkuji za návštěvu.
 • 00:21:54 Bylo to milé a poučné povídání.
  Děkuji.
 • 00:21:57 Děkuji mockrát.
 • 00:21:58 Dnes byl naším hostem NA PLOVÁRNĚ
  pan Ing. Arch. JOSEF PLESKOT.
 • 00:22:05 Skryté titulky
  Simona Sedmihorská

Související