iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
5. 9. 2001
22:30 na ČT1

1 2 3 4 5

10 hlasů
2856
zhlédnutí

Na plovárně

Karel Schwarzenberg

Rozhovory Marka Ebena s významnými osobnostmi

22 min | další Zábava »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Na plovárně s Karlem Schwarzenbergem

 • 00:00:25 Dobrý večer.
 • 00:00:27 Kdyby si měl dát náš dnešní host
  své jméno i s tituly na zvonek,
 • 00:00:33 tak by ten zvonek musel být
  přes celá vrata,
 • 00:00:37 protože by na něm stálo:
  Kníže ze Schwarzenbergu,
 • 00:00:41 vévoda krumlovský, hrabě ze Sulcu,
  a okněžněný lantkrabě klegavský,
 • 00:00:47 KAREL JAN SCHWARZENBERG,
  kterého dnes vítám NA PLOVÁRNĚ.
 • 00:00:51 Dobrý večer.
 • 00:00:53 Musím říct, že už jsme ledaccos
  z historie natočili,
 • 00:00:57 ale výraz "okněžněný"
  jsem u vás nalezl poprvé.
 • 00:01:01 Ono je to poměrně vzácné.
  To byl jenom výraz toho,
 • 00:01:06 že ten dotyčný lantkrabě měl
  všechna práva knížecí.
 • 00:01:11 Anžto titul lantkraběcí byl vzácný,
  tak si ho každý radši nechal.
 • 00:01:17 Knížat bylo víc než lantkrabě, ale
  aby na to povýšení měl právo,
 • 00:01:22 tak se našlo toto řešení.
 • 00:01:25 Protějšek byl např. okněžněný
  hrabě tyrolský,
 • 00:01:30 to byl také takový titul.
 • 00:01:33 -Ohraběný být nemůže?
  -Ne.
 • 00:01:34 -Jenom okněžněný.
  -Ano, prosím.
 • 00:01:37 Historie vašeho rodu sahá daleko,
  kam až znáte svoje předky?
 • 00:01:43 Někdy tak do 12. století,
  kolem r. 1150-70 to začíná.
 • 00:01:49 A pomůže to člověku vyznat se
  sám v sobě, když zná tolik předků?
 • 00:01:57 Pomůže to trošku
  až od těch posledních generací.
 • 00:02:01 Ovšem člověk musí vědět, že v každé
  rodině se to málokdy dědí přímo,
 • 00:02:09 nýbrž člověk dopadne
  po strýcovi nebo po dědečkovi.
 • 00:02:16 A opačně, já mám např. bratra,
  který je velice podobný
 • 00:02:22 mému pradědečkovi Schwarzenbergovi
  a strýci Janu Schwarzenbergovi.
 • 00:02:28 Já zase vůbec nevypadám
  schwarzenbergsky,
 • 00:02:32 nýbrž patřím spíše do rodiny
  své matky. Ono se to tak střídá.
 • 00:02:36 A to je jenom legrace
  se na to podívat.
 • 00:02:39 Našel jste ve vašem rodě, který tak
  detailně znáte, třeba nějakou
 • 00:02:44 postavu z hlubší historie,
  se kterou byste se identifikoval,
 • 00:02:49 kde byste si řekl, ano,
  tohle jsem celý já.
 • 00:02:52 To zajisté ne, to bych nenašel.
 • 00:02:56 Byly to jiné doby a prošli jiným
  životem, nicméně jsou tam lidi,
 • 00:03:03 kteří jsou člověku velice
  sympatičtí a velice si jich vážím.
 • 00:03:11 Pak byli členové rodiny, kteří byli
  takoví suchaři a trochu mě nudili.
 • 00:03:19 A kdo třeba?
 • 00:03:21 -Oni už budou určitě po smrti.
  -Oni už jsou dávno po smrti.
 • 00:03:26 To byl Jan Schwarzenberg,
  který byl velice osvícený.
 • 00:03:30 Byl to typický člověk z doby
  Josefa II.
 • 00:03:35 Dělal spoustu rozumných a dobrých
  věcí, nicméně tedy potom jeho vnuci
 • 00:03:43 byli výstřední a snad méně přísných
  mravů, ale ti veselejší mě bavili
 • 00:03:49 vždycky víc.
 • 00:03:51 My jsme po 40 let neslyšeli skoro
  nic o šlechtě, ani nebyla
 • 00:03:56 příležitost se s někým potkat,
  když vás bylo tolik v emigraci.
 • 00:04:01 Samozřejmě ty zprávy,
  které jsme měli, byly zkreslené,
 • 00:04:04 i ten pohled na šlechtu
  byl zkreslený.
 • 00:04:07 Určitě se ty omyly vžily.
 • 00:04:10 Jaký je nejčastější omyl,
  kterého se lidé dopouštějí
 • 00:04:13 při pohledu na šlechtu?
 • 00:04:15 Co si lidi nejčastěji obecně myslí,
  ale není to pravda?
 • 00:04:21 Když jsem šel do školy, tak jsem
  dosti trpěl tím, že nás učitelé
 • 00:04:26 přesvědčovali o tom, že když
  pocházíme ze šlechtické rodiny,
 • 00:04:30 tak jsme degenerovaní.
  A proti tomu si nemůžeš pomoci.
 • 00:04:34 Já jsem vlastně vyrostl s tím
  dojmem, že mám takový úděl,
 • 00:04:38 že degenerovaný jsem. Trvalo
  dlouho, než jsem se z toho dostal.
 • 00:04:43 Ale dneska už zase jsem v opačné
  poloze, že za mými zády
 • 00:04:47 se leccos řekne,
  ale málokdo mi to řekne do očí,
 • 00:04:52 tak já vám nemůžu posloužit.
 • 00:04:56 Vy jste detailně vzdělaný
  v historii vašeho rodu.
 • 00:05:00 Vedli vás k tomu,
  anebo vás to prostě bavilo?
 • 00:05:04 Oboje. Otec byl historik.
 • 00:05:07 On viděl v těch dějinách
  ty bláznivé stránky,
 • 00:05:15 nebo někdy také velice komické
  věci, a rozuměl tomu.
 • 00:05:21 Vždycky mě vedl k tomu, že jsem
  mohl lépe pochopit dnešní dobu.
 • 00:05:29 Taková typická historka byla
  z doby Chruščova,
 • 00:05:33 když vyhlásil konec kultu osobnosti
  a odhalil zločiny Stalina atd.
 • 00:05:40 Tehdy jsem jako kluk byl
  na gymnáziu, tak jsem z toho
 • 00:05:44 byl nadšený, že je konečně
  tady průlom atd.
 • 00:05:47 Otec mě pozorně poslouchal
  a pak řekl, pojď se mnou,
 • 00:05:50 přečteme si kousek z Tacita.
 • 00:05:54 Já jsem se tehdy ještě pořádně
  učil latinu.
 • 00:05:58 Vytáhl Tiberia, kdy po smrti
  Augusta mluví v senátě.
 • 00:06:04 Že on na rozdíl od svého předchůdce
  nechce býti už nazývaný dius,
 • 00:06:10 tedy božský, že je jenom normální
  člen senátu a chce senátu
 • 00:06:14 a republice sloužit atd.
 • 00:06:18 Prostě mluvil o kultu osobnosti
  před 2 000 lety.
 • 00:06:22 Tak jsem pochopil, že člověk to má
  bráti trochu s mírou a s odstupem.
 • 00:06:28 A takové věci nás otec učil.
  A také o rodině.
 • 00:06:32 Abychom asi právě taky sebe samé
  a všechno lépe pochopili.
 • 00:06:37 Já si představuji, že jako dítě
  ze šlechtické rodiny jste musel být
 • 00:06:42 obklopen dvěma věcmi: zbraněmi
  a za druhé zvířaty.
 • 00:06:47 To bych rád vzal postupně.
  Jaký máte vztah ke zbraním?
 • 00:06:51 Přiznávám, že zbraně mám rád.
 • 00:06:54 Orlík byl a dodnes je plný
  různých zbraní,
 • 00:06:58 takže bylo přirozené
  se zbraněmi vyrůstat.
 • 00:07:03 Miluji, jsou-li krásně provedené,
  to mě fascinuje.
 • 00:07:14 Učili jste se jako kluci šermovat?
 • 00:07:16 Ne, moje sportovní nadání
  je opravdu mizivé.
 • 00:07:21 To by nebyl hezký pohled,
  kdybych já býval šermoval.
 • 00:07:24 A zvířata jsem miloval.
 • 00:07:26 Otec neměl rád psy v domě, tak můj
  pejsek bydlel na Orlíku ve stáji.
 • 00:07:34 Byl to krásný krátkosrstý
  foxteriér, jmenoval se Torry.
 • 00:07:39 Dostal jsem ho asi v 6 letech.
 • 00:07:42 Bydlel ve stáji na Orlíku,
  kde statečně bojoval a byl šťastný,
 • 00:07:46 poněvadž tam byly krysy,
  se kterými mohl bojovat.
 • 00:07:49 Vždycky přinesl nějakou krysu,
  kterou zabil.
 • 00:07:52 Během krátké doby
  je tam vlastně vyhubil.
 • 00:07:54 A protože se jmenoval česky Torik,
  tak se nyní hospoda na Orlíku,
 • 00:08:00 kterou jsem zřídil v té bývalé
  stáji, jmenuje po něm - U Torika.
 • 00:08:05 Stejnou roli, snad dokonce větší,
  pro mě měl koníček.
 • 00:08:08 Já jsem vyrostl u koní a v 9 letech
  byl můj velký sen vyhrát
 • 00:08:13 Velkou pardubickou.
 • 00:08:15 To už se mi nepodaří,
  jako mnoho jiných snů.
 • 00:08:19 To rozloučení s koníčkem
  bylo hrozné.
 • 00:08:28 Část vašeho dětství vlastně zmizela
  pod vodou Orlické přehrady.
 • 00:08:33 A sice velmi závažná část.
  To údolí jsem miloval.
 • 00:08:37 Já vím, že někteří lidé mají dneska
  tu přehradu rádi, koupají se tam,
 • 00:08:43 plachtí apod., ale jako každý starý
  člověk, který pochází z Orlíku,
 • 00:08:51 z Kostelce nebo ze Zvíkova apod.,
  který pamatuje to vltavské údolí,
 • 00:08:59 tak ho štve to, co tam dneska je.
  To bylo opravdu překrásné údolí.
 • 00:09:06 Tam opravdu bory šuměly, vody
  hučely a byla to ta skalina
 • 00:09:13 po lučinách. Tam opravdu byl
  ten zemský ráj na pohled.
 • 00:09:19 Na to nikdy nezapomenu a bohudík
  jsem si ho i tak trochu zachoval,
 • 00:09:26 poněvadž v těch nejdelších
  prázdninách mého života
 • 00:09:30 jsem si to údolí dost prošel,
  netušíc, že už ho nikdy neuvidím.
 • 00:09:34 V létě na podzim 1948 nás matka
  už nedala do školy.
 • 00:09:39 Já jsem měl jít do gymnázia.
 • 00:09:41 Bylo to proto, že jsme nevěděli,
  jestli nebudeme muset jít rychle
 • 00:09:45 přes kopečky, tak abychom byli
  rychle po ruce.
 • 00:09:48 A já jsem věděl, že odejdeme.
 • 00:09:51 To mi bylo velmi jasně řečeno
  od matky,
 • 00:09:53 otec pak už byl taky venku.
 • 00:09:56 Tam jsem využil ten čas a šel se
  třeba na Žďákov projít po revíru.
 • 00:10:03 A to celé, co je už dneska
  pod vodou, jsem si ještě prošel.
 • 00:10:07 Je tam něco,
  pro co byste se rád potopil?
 • 00:10:10 Asi kdybych mohl vytáhnout
  ty nákle...
 • 00:10:14 Ano, asi ty nákle nejradši.
 • 00:10:19 Je tam dost věci, které mi chybí.
 • 00:10:22 Proto jsem se teď zamiloval
  např. do toho údolí Berounky,
 • 00:10:27 kde teď poblíž bydlím u městečka
  Křivoklátu, v údolí Otty Pavla,
 • 00:10:35 poněvadž mi to připomíná
  tu Vltavu mého dětství.
 • 00:10:39 Tam to ještě není pokažené.
 • 00:10:42 Je nějaká vlastnost,
  která se vaším rodem prolíná?
 • 00:10:46 Já vím, že se to těžko
  generalizuje, ale jestli se tam
 • 00:10:50 třeba něco objevuje častěji?
 • 00:10:53 Já nevím, politická obratnost
  nebo statečnost?
 • 00:10:57 Já bych řekl, že až na málo výjimek
  jsme byli vždy poměrně suchopáři.
 • 00:11:06 Vždycky jsme měli smysl pro pořádek
  a právo, byli jsme největší
 • 00:11:11 archiváři, ale měli jsme opravdu
  málo uměleckého nadání.
 • 00:11:16 Toho bylo opravdu poskrovnu.
 • 00:11:21 Vždycky jsme byli v politice,
  to je očividně dědičné zatížení.
 • 00:11:27 Ale ty opravdu fascinující
  romantické osoby postrádáme,
 • 00:11:32 až na jednu snad.
 • 00:11:34 Jednoho z vašich předků zastřelil
  Karel VI. při honu, že?
 • 00:11:39 Ano, ta historka celá byla hezká.
 • 00:11:41 To byla barokní doba, kdy taková
  návštěva mocnáře byla ohromná akce.
 • 00:11:48 Lov byl nesmírně důležitý, protože
  to byla jediná možnost k setkání se
 • 00:11:53 s lidmi bez ohromného protokolu.
 • 00:11:56 Proto každá země usilovala o to,
  aby císař na hon přišel.
 • 00:12:02 Ten hon byl v Brandýse nad Labem.
 • 00:12:06 Karel VI. místo jelena trefil
  Adama Františka Schwarzenberga.
 • 00:12:13 Myslivec by dneska řekl naměkko.
 • 00:12:17 Měl strašné bolesti, tak ho
  složili ve vrátnici v Brandýse.
 • 00:12:21 Ubohý císař se nervově zhroutil
  a byla katastrofa.
 • 00:12:26 Češi jsou Češi a vždycky mysleli
  na výhody a na tu politiku,
 • 00:12:32 tudíž kamarádi Kolowrat a ostatní
  přišli za Adamem Františkem.
 • 00:12:37 Řekli, císař se zhroutil, proboha
  svatého, nesmí zanevřít na tuto
 • 00:12:45 zemi a říct, že už sem nikdy
  nepřijde na lov,
 • 00:12:49 jinak je to pro naši politickou
  situaci hrůza.
 • 00:12:53 Můžeš mu to vysvětlit?
 • 00:12:55 Adam František, který byl sám
  dlouho v politice, pochopil,
 • 00:12:58 a když ho císař navštívil
  v té vrátnici, tak řekl
 • 00:13:03 jako typicky barokní dvořan,
  že bylo jeho povinností a ctí
 • 00:13:08 položit za svého císaře život.
 • 00:13:11 Jestli je to v bitvě nebo na lovu,
  přece nehraje tak velkou roli.
 • 00:13:16 Tak to císaře trošku uklidnil
  a po 10 minutách pokojíček opustil.
 • 00:13:23 Načež Adam František se položil
  zpátky na polštář a řekl:
 • 00:13:28 "Vždyť já jsem věděl,
  že ten krátkozraký velbloud
 • 00:13:32 ještě spáchá neštěstí."
 • 00:13:35 Oba komentáře jsou doslova
  zaznamenané.
 • 00:13:39 A když jsem byl na Hradě,
  viděl jsem dokonce tu skicu,
 • 00:13:42 jak běžel ten jelen, kde stál císař
  a kde stál Adam František.
 • 00:13:47 To je vrchol diplomacie.
 • 00:13:49 To je pořádné politické myšlení,
  když člověk ještě v tom okamžiku
 • 00:13:53 se zachová správně.
 • 00:13:55 To je docela blízká návaznost
  na vaše zkušenosti z Hradu.
 • 00:14:01 Co vám to dalo?
 • 00:14:03 Tedy musím říci, že tu možnost
  na začátku spolupracovat
 • 00:14:11 na těch změnách - pro mě to bylo
  nejradostnější období mého života.
 • 00:14:19 Říkám to docela upřímně.
 • 00:14:22 Taky pracovat pro Václava Havla
  stojí za to.
 • 00:14:26 Zažít s ním tu denní práci,
  to bylo něco.
 • 00:14:29 Já nezapomenu na váš záběr
  z televizních novin,
 • 00:14:33 když měli republikáni demonstraci
  a šli na Hrad.
 • 00:14:38 Vy jste stál za záclonou a se
  srdečným pobavením jste se díval,
 • 00:14:42 jako byste se díval na dobré
  divadelní představení.
 • 00:14:47 Jako na takovou frašku.
 • 00:14:50 Přiznávám, že mi vždycky všichni ti
  extrémisté připadali směšní.
 • 00:14:55 Vím taky, že je tady jisté
  ohrožení.
 • 00:14:58 Na druhé straně je to přece velice
  komické, jak ty lidi vypadají,
 • 00:15:03 jak se berou vážně a s vytřeštěnýma
  očima zvednou tu ruku.
 • 00:15:08 Všechny extrémisty v zásadě
  považuji za dosti směšné.
 • 00:15:13 A na ty republikány,
  kteří táhli s tím Sládkem v čele,
 • 00:15:18 byl opravdu trošku komický pohled.
 • 00:15:22 A on se taky hodně zlobil, že jsem
  se smál, ale to už je jiná věc.
 • 00:15:27 Pociťujete nějaké zklamání
  z politického vývoje,
 • 00:15:30 nebo nejste moc překvapen?
 • 00:15:34 No, mohlo se leccos dělat líp,
  to řeknu upřímně.
 • 00:15:40 Já jsem doufal, že to půjde lépe,
  než jak se to těch 10 let vyvíjelo.
 • 00:15:46 Vím, že to potřebuje svůj čas.
 • 00:15:49 Já jsem žil po roce 1948
  v Rakousku a v Německu.
 • 00:15:54 U nich trval nacismus
  12 nebo 7 let, u nás totalitní
 • 00:15:58 systém trval 50 let.
 • 00:16:03 Ačkoliv to u nich bylo kratší,
  tak vím, že tam člověk měl
 • 00:16:09 ještě dlouho v nose ten smrad
  z toho nacismu.
 • 00:16:14 Ať to bylo ve škole, na univerzitě,
  v různých úřadech atd.
 • 00:16:19 Ono to tak rychle neodejde.
  Samozřejmě u nás také.
 • 00:16:24 Ten strašný cynismus u nás,
  korupce, také to hrozné hulvátství!
 • 00:16:33 Někdy mám obavu, když se dívám
  na náš vývoj, že nám těch 50 let
 • 00:16:41 nejenom někdy pokřivilo páteř,
  ale že jsme taky trošku zblbli.
 • 00:16:48 Zvláště v posledních letech
  jsme normálně zblbli.
 • 00:16:55 Teď mě asi hodně posluchačů zabije,
  když to tak řeknu.
 • 00:17:01 Já vám jenom říkám ten dojem,
  když to člověk porovnává venku
 • 00:17:05 a tady, žije tady. Já jsem šťastný
  každý den, že jsem zase doma,
 • 00:17:11 že tady můžu žít.
  Já už bych nikdy neodešel.
 • 00:17:16 Ale někdy mě to strašně štve.
 • 00:17:20 V poslední době vás nějaký časopis
  označil za nejbohatšího muže v ČR.
 • 00:17:25 To je naprostá pitomost.
 • 00:17:27 Podívejte se, dneska lesy jsou
  sice krásné a je báječné
 • 00:17:32 se tím zabývat.
  Je to opravdu skvělé povolání.
 • 00:17:38 Ale co se týká výnosu,
 • 00:17:41 s odpuštěním každá pořádná prodejna
  aut někde v okresním městě vydělá
 • 00:17:49 víc než tisíc hektarů lesa.
 • 00:17:52 To si musíte srovnat příjmy
  a kolik co stojí.
 • 00:17:57 Já mám sice podstatnou plochu lesa,
  to je pravda, ale já jsem také
 • 00:18:04 bohatě zásoben různými zříceninami.
 • 00:18:08 Takže asi ještě do konce mých dnů
  ty peníze půjdou do těchto věcí.
 • 00:18:16 A k tomu ještě jsem vychován
  od rodičů a vlastně to je prastará
 • 00:18:22 myšlenka, že každý majetek je ti
  jenom svěřený a budeš skládat účty.
 • 00:18:28 Že to máš jenom v životě
  propůjčené.
 • 00:18:33 Takže já přiznávám, v tom ohledu
  jsem asi strašně staromódní.
 • 00:18:41 Nejsem pro tuto dobu dobře
  stvořený.
 • 00:18:44 Ve vašem rodě jsou politici,
  vojevůdci, ale také duchovní.
 • 00:18:50 A tyhle dvě linie jsou vždycky
  dost těsně propojeny.
 • 00:18:54 Nemáte pocit, že ta určitá
  spiritualita dnešní politice chybí?
 • 00:18:59 Spiritualita by byla krásná.
 • 00:19:03 Já bych byl šťastný - a k tomu
  nepotřebujete tak velkou
 • 00:19:08 spiritualitu, kdyby si lidi
  uvědomili, že jednou se
 • 00:19:16 ze svých skutků musí zodpovídat.
 • 00:19:22 Aby ta víra byla aspoň tak veliká,
  aby věděli, že jednoho dne
 • 00:19:30 ten účet musíte předložit.
 • 00:19:34 To vymizelo, každý si myslí,
  že když zemře, tak je konec všeho.
 • 00:19:39 Já jsem přesvědčen, že ne.
 • 00:19:42 Ale myslím, že tím, že tahle víra
  vymizela, tak to je jeden z důvodů,
 • 00:19:47 proč je nejen v politice,
  ale ve všem takový propad.
 • 00:19:50 Je to tak, nesmíme si namlouvat,
  že ta situace u nás je normální.
 • 00:19:56 Samozřejmě se všude krade,
  vraždí, kazí atd.
 • 00:20:01 To je na celém světě,
  ale u nás je to obzvlášť výrazné.
 • 00:20:08 Když mluvím o té zkáze, která zde
  je, není to výčitka.
 • 00:20:16 Myslím opravdu, že těch 50 let
  systémů od nacismu až do komunismu,
 • 00:20:21 normalizace a to všechno
  zanechá své stopy.
 • 00:20:27 Než se celá společnost z toho
  vybabrá, tak to potřebuje
 • 00:20:32 aspoň stejnou dobu.
  A bylo to 50 let, tak...
 • 00:20:37 Masaryk přece říkal, že doufá,
  že ta jeho republika vydrží 50 let.
 • 00:20:44 Pak by měl opravdu pevnou naději
  v budoucnost národa.
 • 00:20:49 Jemu to nebylo dopřáno, jestli nám
  to bude dopřáno, také nevím.
 • 00:20:54 Ale myslím, že bez období
  spořádaného vývoje,
 • 00:20:59 kdy si pomalu lidi uvědomí,
  co je čest, co je poctivost atd.,
 • 00:21:06 tak to bude špatné.
 • 00:21:15 Myslím, že to potřebuje
  velmi dlouhou dobu.
 • 00:21:19 Já vám moc děkuji za poučný výlet
  oběma směry času.
 • 00:21:24 I zpátky, i do té budoucnosti
  a doufejme, že...
 • 00:21:28 -Že jsme neunudili naše posluchače.
  -Já jsem přesvědčen, že ne.
 • 00:21:32 Myslím, že už jim to šlo na nervy,
  co jsem tady kecal.
 • 00:21:36 Když se tak zamyslím, o jakých
  věcech jsem tady mluvil,
 • 00:21:41 tak to jim muselo jít hrozně
  na nervy, to není žádná legrace.
 • 00:21:44 Tak to už nechám k posouzení
  na vás. Já jsem ten pocit neměl,
 • 00:21:48 doufám, že vy také ne.
 • 00:21:50 Naším dnešním hostem byl
  pan KAREL SCHWARZENBERG.
 • 00:21:54 Skryté titulky:
  Simona Sedmihorská

Související