iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
13. 7. 2018
03:35 na ČT2

1 2 3 4 5

2 hlasy
11837
zhlédnutí

Un dialogo extraordinario

Výprava za uměleckými poklady Prahy za doprovodu fiktivního rozhovoru Rudolfa II. a Edwarda Kellyho.

13 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Un dialogo extraordinario

 • 00:00:14 -Edvarde?
 • 00:00:19 Edvarde, kruci!
 • 00:00:27 Kde jsi, kde vězíš?
 • 00:00:35 -Tady ve své laboratoři.
 • 00:00:38 Co se děje, císaři?
 • 00:00:43 -Edvarde, opět jsem měl sen,
 • 00:00:46 že na mne přichází ona
  transmutácia magna,
 • 00:00:50 tedy smrt, Edvarde.
 • 00:00:53 -Ale pochopte, císaři, že vás se
  to do jisté míry netýká.
 • 00:01:01 -Byl jsem císař, Edvarde
  a teď jsem kdo nebo co?
 • 00:01:07 -Stále císař, Jeho Jasnosti.
  -Ale neviditelný.
 • 00:01:14 -No ano, ale jen tak Jejich
  Jasnost může vidět to,
 • 00:01:19 co už přes 380 let vidět neměla.
 • 00:01:25 -Edvarde, ty chodíš někdy tam
  dolů do města?
 • 00:01:30 -Jistě jo, Jasnosti.
 • 00:01:32 Nikdy jste si nemohl představit,
 • 00:01:34 že Praha bude takovým
  překrásným městem, co?
 • 00:01:38 Pojďte se tam projít.
 • 00:01:42 -Projít, projít...
  Tobě se to mluví, Edvarde.
 • 00:01:45 Já jsem odpovídal za císařství.
 • 00:01:48 K tomu jsem byl vychován
  na španělském dvoře.
 • 00:01:51 Teď se mám courat městem.
 • 00:01:53 Se svým bratrem Arnoštem nás
  tehdy vypravili z Janova
 • 00:01:57 španělskou flotilou.
 • 00:01:59 Tvořilo ji 16 galér.
 • 00:02:01 V Barceloně nás osobně přivítal
  strýc král Filip II.
 • 00:02:05 Matka měla bezmezný obdiv
  ke všemu,
 • 00:02:08 co jí jen trochu připomínalo
  Španělsko.
 • 00:02:11 Milovala vysokou kulturu
  dvora,
 • 00:02:13 i jeho sebevědomí
  a katolicismus.
 • 00:02:17 Proto jsme tam jeli
  na vychování.
 • 00:02:52 -Víte co, císaři?
  Vrátíme se k Praze.
 • 00:02:58 -Dobrá, Edvarde.
 • 00:03:04 -Myslím, že by Jeho Jasnost
  mohla sestoupit z hradu
 • 00:03:08 a trochu se projít městem.
 • 00:03:11 -Edvarde, copak je zde
  za slavnost?
 • 00:03:15 -Ale kdepak slavnost.
 • 00:03:17 Němci, Italové,
  Nizozemci, Španělé,
 • 00:03:20 Angličané byli vždy vítáni
  na Jejich dvoře.
 • 00:03:24 Tak je tomu i dnes.
  Jsou to turisté.
 • 00:03:27 -Turisté?
  Co chtějí?
 • 00:03:32 -Veličenstvo, Praha se stává
  středem jejich zájmu.
 • 00:03:36 Praha je dnes vlastně
  jednou kunstkomorou.
 • 00:03:41 -Říkáte kunstkomorou?
 • 00:03:44 -Kunstkomorou, především
  ve smyslu architektonickém.
 • 00:03:52 -Příjemná procházka.
 • 00:03:54 Vidím, že s městem to nedopadlo,
  jako s milovanou sbírkou.
 • 00:04:03 Zde bydlívali moji vědci
  a umělci.
 • 00:04:13 Edvarde, podívej,
  tisk od Sadelera.
 • 00:04:17 A ta cena.
 • 00:04:19 Předveď mi nějaké umělce.
 • 00:04:21 Víš přeci,
  že to mě nejvíce zajímá.
 • 00:04:25 -Prosím, císaři.
 • 00:04:38 -Dobře, že jsem malířství
  povýšil z artes serviles
 • 00:04:42 na artes liberales.
 • 00:05:11 -Praha je, císaři, skutečnou
  inspirací umělců.
 • 00:05:52 -Vidím, že město má i nové
  "sadelery" a "lehmany".
 • 00:06:09 -A navíc v Praze se usídlilo
  i mnoho sochařů
 • 00:06:12 a ne ledajakých.
 • 00:06:42 -Když jsem přistál u břehů
  Španělských,
 • 00:06:45 bylo mi, Edvarde, 11 let.
 • 00:06:48 Bratrovi o rok méně.
 • 00:06:58 Krásná, bohatá země to byla.
 • 00:07:02 Dostalo se mi tam vzdělání
  a především poznání kultury.
 • 00:07:06 To mě zaujalo nejvíce.
 • 00:07:11 Sedm let si nás strýc ponechal
  v té překrásné zemi.
 • 00:07:21 Edvarde, co je tohle?
 • 00:07:25 -Pivnice, Jeho Výsosti.
 • 00:07:29 Nejen uměním člověk živ je.
 • 00:07:31 Potřebuje hlad i žízeň utěšit
  a poklábosit.
 • 00:07:37 -Žízeň bych také rád uhasil.
 • 00:07:40 Jsem neviditelný
  a ještě k tomu bez žízně.
 • 00:07:44 Že jsem se tě včas nezbavil,
  alchymisto zatracený.
 • 00:08:07 To je proti císařskému
  mandátu.
 • 00:08:10 Souboje jsem zakázal.
 • 00:08:13 -Výsosti, co se mne tehdy
  týkalo, nezbývalo mi nic jiného.
 • 00:08:17 -Jistě, jistě.
  Ale co je tohle?!
 • 00:08:19 -Souboj, Výsosti.
  Ale pouze jako atrakce.
 • 00:08:23 -Atrakce? Hm...
  Šikovní chlapíci.
 • 00:08:29 Co by za ně Valdštejn dal.
 • 00:08:55 Kostýmy chlapíků mé doby mi
  připomněly i skvělá procesí.
 • 00:09:00 Vždy se v nich mísili
  nejvznešenější s nejchudšími.
 • 00:09:05 Bývala to nezapomenutelná
  podívaná,
 • 00:09:07 která mi pomohla sžít se
  s ostatními zvyklostmi
 • 00:09:11 náboženského dvorského
  života ve Španělsku.
 • 00:09:44 -Není císař již unaven
  procházkou?
 • 00:09:48 -Nikoliv, Edvarde,
  jsem přeci odhmotněn.
 • 00:09:52 Zastavme se ještě
  v kostele Karmelitánů
 • 00:09:55 Panny Marie Vítězné.
 • 00:09:57 Toto Pražské Jezulátko
  je španělská práce.
 • 00:10:02 -Ano, darovala jej v 16. století
  Polyxena z Lobkovic.
 • 00:10:33 -V době mého pobytu dal Filip II.
  budovat sídlo Escorial.
 • 00:10:37 Velkorysost koncepce neměla
  nikdy v tehdejší době obdoby.
 • 00:10:42 Stavba a založení královských
  sbírek ovlivnilo můj další život.
 • 00:10:53 Edvarde, co se vlastně zachovalo
  z mých sbírek zde v Praze?
 • 00:10:59 -Umělecké předměty
 • 00:11:00 Jeho Veličenstvem získané se
  těší velké vážnosti.
 • 00:11:03 A je s nimi nakládáno jako
  s opravdovými poklady.
 • 00:11:26 -Za mého pobytu ve Španělsku
 • 00:11:28 mě lákalo pozorování
  uměleckých děl,
 • 00:11:30 i sledování samotné práce umělců.
 • 00:11:43 Již tam mne, Edvarde, zaujaly
  i přírodní jevy a experimenty.
 • 00:12:04 Mordechaj Maisel
  byl šlechetný muž.
 • 00:12:07 Občas mi vypomohl, když jsem
  ve svých rozmarech došel dál,
 • 00:12:11 než si mohla císařská
  pokladna dovolit.
 • 00:12:14 Nebýt jeho, mnohé poklady by
  kunstkomora vůbec nespatřila.
 • 00:12:21 -Výsosti, ale Praha,
  to je především život.
 • 00:12:25 Mladý život.
 • 00:12:29 -I když chorého těla jsi mě
  obdivuhodně zbavil, Edvarde,
 • 00:12:33 vidím dobře.
 • 00:12:37 Přesto však cítím,
  že duše je unavená.
 • 00:12:40 Asi je čas se vrátit.
 • 00:12:44 -Jak si Jeho Výsost přeje.
 • 00:13:00 -Nebyl to špatný nápad trochu
  se projít a zavzpomínat.
 • 00:13:05 Musím říci,
  že městem jsem překvapen.
 • 00:13:08 Je to skutečná kunstkomora.
 • 00:13:25 -Ještě něco, Edvarde.
  -Ano prosím?
 • 00:13:29 -Naše procházky
  budou častější.
 • 00:13:33 Titulky: Kristýna Derzsiová,
  Česká televize, 2018

Související