iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
25. 12. 2002
16:10 na ČT2

1 2 3 4 5

157 hlasů
25376
zhlédnutí

Joža Uprka - barvy a písně

Cimbálová muzika Danaj přibližuje slavného malíře jižní Moravy současným generacím

36 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Joža Uprka - barvy a písně

 • 00:00:07 Pokaždé, když se procházím
  v těchto místech
 • 00:00:10 a před sebou vidím
  ten na 1. pohled nevábný
 • 00:00:15 a nezajímavý domeček, uvědomím si,
  že pro většinu lidí je stejně tak
 • 00:00:19 na 1. pohled nezajímavý a neznámý
  1 z největších kumštýřů Moravy,
 • 00:00:23 malíř Joža Uprka.
 • 00:00:25 Joža Uprka byl můj praděda
  a v tomto domečku se narodil.
 • 00:00:27 Když jsem hledala Uprkovy obrázky
  a písničky k nim,
 • 00:00:31 narazila jsem v rodinné kartotéce
  také na spoustu zajímavých momentů
 • 00:00:34 z Uprkova života,
  o kterých se třeba moc neví.
 • 00:00:37 A ty mně připadaly jako zaprášená
  malířská paleta,
 • 00:00:41 kde se s každým novým,
  a pro mě krásným, poznatkem,
 • 00:00:46 odkrývá 1 barva. Až ta paleta
  nakonec září tak krásně barevně,
 • 00:00:51 jako září Uprkovy obrazy.
 • 00:00:54 Vy máte právě teď možnost
  se podívat na tuto paletu.
 • 00:00:57 Věřím, že se budete mít na co dívat
  a co poslouchat.
 • 00:01:02 HUDBA+ZPĚV
  TEXT:
 • 00:01:04 Maléru, maléru vymaluj ňa celú.
 • 00:01:37 Aj milého, aj mňa,
  ej vymaluj nás oba.
 • 00:02:13 Povídajú ludé, že su malovaná.
 • 00:02:37 Tož, já sa menuju Joža Uprka.
 • 00:02:41 Narodil se sa 26.10.1861 v Kněždubě
  jako 1. ze 4 sourozenců.
 • 00:02:49 Už můj otec, kněždubský rolník,
  Jan Uprka velice rád malovali.
 • 00:02:55 Obyčajně v nedělu, když odešli
  šecí do kostela na hrubú.
 • 00:02:59 Jak sem byl trochu věčí
  a chtěl ít z mamičkú,
 • 00:03:02 zatáhali ňa otec za lajbl,
  šibalsky na mňa mrkli
 • 00:03:06 a já už sem věděl, co to znamená,
  co majú tatíček za lubem.
 • 00:03:10 Zostal sem teda s něma doma
  a při práci ím pomáhal.
 • 00:03:15 Protože to mamička nerádi viděli,
  tož měli otec hrnky s barvama
 • 00:03:19 poskovávané kdekady po kútoch
  a hlavně za roštem.
 • 00:03:24 Napřed sme si pozháňali
  šecky hrnéčky z barvama
 • 00:03:29 a už zme sa dali do práce.
  Než potom došli naši z kostela,
 • 00:03:33 byla už stolička
  lebo cokoliv inšího pomalované.
 • 00:03:38 Jáá, ten rádi malovávali
  a měli radosť,
 • 00:03:42 že sem sa také k temu měl. Horší
  to bylo z baběnkú a z mamičkú.
 • 00:03:47 Obě měly strach,
 • 00:03:48 že si tým malováním nevydělám
  ani na slanú vodu.
 • 00:03:52 Mamička,
  Eva Machálková za svobodna,
 • 00:03:56 chtěli ze mňa mět panáčka
  nebo aspoň učitela.
 • 00:04:00 Gdo to prý jakživ čul, naříkávali,
  študovat na maléřa,
 • 00:04:05 dyž strýc Kučera aj s tatíčkem
  malovali bez študýrování.
 • 00:04:09 A jak prý ím to šlo.
 • 00:04:14 HUDBA
 • 00:04:26 Doma sem na nejaké študýrování
  neměl ani pomyšlení.
 • 00:04:30 A jak to šlo,
  už zme jezdili s koňma na oračku,
 • 00:04:34 sékli a okopávali, jak bylo třeba
  a přičiňovali sa,
 • 00:04:38 abysme to šecko udržali v pořádku.
  Ale nebyli zme jediní,
 • 00:04:42 spěšéj děcka pomáhali,
  sotva sa udržali na nohách.
 • 00:04:48 Rád sem ích malovával. Bylo
  zajímavé nepozorovaně se dívat,
 • 00:04:54 jak sa hrajú, třeba na koně.
  Tenkrát nosili chlapci aj děvčice
 • 00:04:59 takové otevřené
  konopné sukňové košele,
 • 00:05:03 u krku zvrapené
  a místo gombíka svázané tam šňůrkú.
 • 00:05:08 Jak teda takový chlapec utěkal,
  celý pupek měl vénku.
 • 00:05:13 Nebo dyž chodily děcka pásávat
  husy,
 • 00:05:16 enom zelený prútek bylo vidět.
 • 00:05:18 HUDBA+ZPĚV
  TEXT:
 • 00:05:20 Švarné děvče husy páslo,
  vyšívaný šátek našlo.
 • 00:05:35 Když ho našlo, ohlídá se,
  kde syneček koně pase.
 • 00:05:46 Pase on jich na dolině,
  v drobnej trávě jatelině.
 • 00:06:07 Žerte koně lebo ležte,
  já miluju švarné děvče.
 • 00:06:16 Žerte koně, žerte sečkú,
  já miluju tu děvečku.
 • 00:06:37 A děvčice s čepákem dyž chodívaly
  k napajedlom pro vodu,
 • 00:06:42 no šak moja céra Boženka
  by mohla vyprávjat,
 • 00:06:46 kolik teho prostála, abych tú
  barevnú krásu mohl namalovat.
 • 00:06:54 Tenkrát sem sa rozhodl,
  že půjdu na maléřskú akademiju.
 • 00:07:00 Dyž sem dojél dom na prázdniny,
 • 00:07:03 mamičce sem sa o ničem
  ani nezmínil. S přiznáním sem
 • 00:07:07 neponáhlal, ale po přijímací zkúšce
  sem si to vybojoval.
 • 00:07:12 Šak dyby ešče žili tatíček,
  bylo by ně to bývalo snadnější.
 • 00:07:18 Po prázdninách roku 1881 ňa přijali
  na maléřskú akademiju do Prahy.
 • 00:07:25 Dojél sem tam,
  aj proti maminčinej vůli,
 • 00:07:28 enom s 10 rýnskýma. Vděčně zpomínám
  na profesora Čermáka,
 • 00:07:34 který si všíml mojého nedostatku.
  Dal ně tenkrát šecky potřebné věci,
 • 00:07:40 co ně scházaly,
  pozděj ně zehnál aj štipendium.
 • 00:07:44 Aj portrétování ně opatřil,
  enom abych si něco vydělal.
 • 00:07:49 Já, to byl dobrý člověk.
 • 00:07:52 HUDBA+ZPĚV
  TEXT:
 • 00:07:53 Šlo děvčátko pro vodu,
  pro voděnku studenú.
 • 00:07:57 Došel pán, rozbil džbán,
  trala, trali, rozbil džbán.
 • 00:08:06 Děvče hned nemeškalo
  a za pánem běžalo.
 • 00:08:11 Když si pán zaplať džbán,
  trala, trali, zaplať džbán.
 • 00:08:20 Nestaraj sa děvče ty,
  škoda sa ti zaplatí.
 • 00:08:25 Za ten džbán dukát dám,
  trala, trali, dukát dám.
 • 00:08:34 Děvče dukát nechtělo,
  enom džbána želelo.
 • 00:08:39 Když si pán, zaplať džbán,
  trala, trali, zaplať džbán.
 • 00:08:48 Po 2 rokách,
  dyž sem přešél z přípravky
 • 00:08:52 a elementárky do antiky, ztratíl
  sem přičiněním profesora Lhoty,
 • 00:08:59 jako chráněnec Čermákův,
  polovičku štipendia.
 • 00:09:02 Byl sem trochu divočejší
  a věc "svůj" už tam,
 • 00:09:07 tož ně bylo negdy
  aj dosť těžko rozumět.
 • 00:09:11 Po 1 výstupu z Lhotú
  sem sa už nedal zdržat.
 • 00:09:16 Byl sem ešče z domu, z prázdnin,
  plný slunka a tých živých barev,
 • 00:09:21 tož sem sa dlúho nerozmýšlál.
 • 00:09:23 Vzal sem si svoje věci
  a hybaj do Mnichova.
 • 00:09:27 ZVUK KOŇSKÉHO POVOZU
  FRKÁNÍ KONÍ
 • 00:09:32 1. dni v Mnichově byly najhorší.
  Byl sem tam sám.
 • 00:09:38 Kamarádi z pražskéj akademie,
  co už byli v Mnichově o rok spíš,
 • 00:09:42 sa ešče nevrátili z prázdnin.
  Tož sem enom psál kamarádovi
 • 00:09:47 Otakarovi Nosskovi
  a našému Franckovi,
 • 00:09:50 bývali spolem v Mezříču.
 • 00:09:53 Jak dojéli z prázdnin
  spolužáci z pražskéj akademie -
 • 00:09:57 Viktor Oliva, Luděk Marold,
  a jak sem sa pozdíš poznal
 • 00:10:01 aj z inýma - s Alfonsem Muchú,
  s Františkem Ondrúškem
 • 00:10:04 a Jaroslavem Věšínem
  z vídeňskej akademie,
 • 00:10:08 to už nám bylo veselejší.
  Enom tych peněz chybovalo.
 • 00:10:13 Dyž sem dojél dom na prázdniny,
  nastěhovál sem sa
 • 00:10:17 do práznéj výměnky
  a zařídil sa tam po maléřsky.
 • 00:10:21 Přes deň sem malovál,
  abych měl v zímě
 • 00:10:24 zas z čeho trávit v Mnichově.
  A dyž bylo pilno,
 • 00:10:28 tož sem aj pomáhal naším.
  Na modely sem tehdy neměl,
 • 00:10:31 tož sem malovál, krom děcek,
  žebráky.
 • 00:10:34 Každý pátek chodili za almužnú,
  a aj dyž nebylo čím zaplatit,
 • 00:10:38 spokojili sa s kúskem
  chleba a mlékem.
 • 00:10:44 HUDBA+ZPĚV
  TEXT:
 • 00:10:51 Keď sme šli do Rakús,
  letela bielá hus.
 • 00:11:07 Preletela, nariekala,
 • 00:11:13 že ty svoje drobné deti
  doma zanechala.
 • 00:11:29 Sveta prechodíme,
  na cudzím slúžíme.
 • 00:11:45 Od mladosti do starosti,
  až nás bolá šecky kosti,
 • 00:12:00 co sa narobíme.
 • 00:12:08 Po prázninách sem si dovézl
  do Mnichova plno náčrtků a skic.
 • 00:12:13 V ušách ně eště zvónilo klepání
  kladívek o "babky" a šustění kos.
 • 00:12:19 Před očima sem měl skupiny ženců
  v nažlutlých konopnicách
 • 00:12:24 a vysokých čižmách,
  jak šli za výdělkem,
 • 00:12:27 aj sekáčů na kněždubských Vrchoch.
  Malovál sem, a to bylo jediné,
 • 00:12:32 co ňa myšlenkama vracalo dom,
  ke svojím. Pilně sem pracovál
 • 00:12:37 a v roku 1887 sem sa vrátil
  do Prahy, gde sem sa dal zapsat
 • 00:12:44 na rok do mistrovskéj k profesorovi
  Maxmiliánovi Pirnerovi.
 • 00:12:49 Ale táhlo ňa to dom, tam,
  mezi svojích!
 • 00:12:53 Nemohl sem sa dočkat,
  až učuju u Vinklérů muziku!
 • 00:13:01 HUDBA+ZPĚV
  TEXT:
 • 00:13:06 Písala ně moja milá
  z Ružomberka list,
 • 00:13:15 že ju srdco pobolívá,
  že mám ku něj prísť.
 • 00:13:24 Darmo mňa voláš,
  já mám v noci stráž.
 • 00:13:37 Nemysli si, moja milá,
  že je vojna špás.
 • 00:14:24 Pamatuju si, že nás bylo dosť Čechů
  ešče v Mnichově na akademii.
 • 00:14:30 Tož sme sa rozhodli, že založíme
  vlastní spolek "Škrétu",
 • 00:14:35 abysme sa měli gde scházat
  a debatovat
 • 00:14:38 a že budeme vydávat
  aj časopis "Paletu".
 • 00:14:42 Ja, aj kolem "Palety" bylo živo.
  Zpomínám, jak sme sa zdověděli,
 • 00:14:47 že v Praze akorát prodělává
  svůj boj Mikuláš Aleš,
 • 00:14:52 tož sme ho chtěli potěšit
  a proto sme ho menovali
 • 00:14:55 ve Škrétovi čestným předsedú.
  Mucha s Maroldem namalovali diplóm,
 • 00:15:01 kerý sme šecí podepsali
  a hned 10.7. 1886
 • 00:15:05 mu ho do Prahy aj poslali.
  V roku 1896 sem eště nakreslíl
 • 00:15:12 ilustraci k pěsničce Na Buchlovské
  skaliny drobná rosa padá
 • 00:15:17 a potom už sem sa ilustrováním
  nezabývál.
 • 00:15:21 Šak už kvaš z roku 1888
  s názvem "U zabitého"
 • 00:15:27 patří jednej pěknej baladě.
 • 00:15:29 HŘMÍ
 • 00:15:30 HUDBA+ZPĚV
  TEXT:
 • 00:15:33 V tej hodoňskej rúbanině
  leží synek, zabitý je,
 • 00:15:49 rozmarýnem přikrytý je.
 • 00:16:00 V 90. roku sem sa nastěhovál
  k Větříščeně.
 • 00:16:05 Tá bývali v Hroznovéj Lhotě,
  za kostelem v Hliníkoch.
 • 00:16:08 Sestra Bětka
  ně to tam hned pokludila,
 • 00:16:12 tož sem sa tam brzo cítíl jak doma.
 • 00:16:15 Tady sem měl dosť příležitostí
  študovat zajímavé hlavy stařenek,
 • 00:16:19 keré chodívaly k Větříščeně
  na besedu nebo drat péří.
 • 00:16:23 Pracovál sem pilno,
  střídavě ve Lhotě a v Hradišti
 • 00:16:27 a připravovál sa na výstavu
  Krasoumné Jednoty v Rudolfínu
 • 00:16:31 v roku 1890 a na Jubilejní výstavu
  v Praze v roku 1891.
 • 00:16:39 Už rok před tým sem obešél okolí,
  gde všady jezdili
 • 00:16:43 ve svatodušní pondělí králé.
  A protože sa ně najvěc
 • 00:16:47 lúbili Vlčnovští, chtěl sem si tam
  udělat několik študií.
 • 00:16:52 V tomto roku sem sa také seznámíl
  a skamarádíl aj s Mrštíkama.
 • 00:16:57 Ja tož všelikého bylo,
  co by stálo za to namalovat,
 • 00:17:01 šak enom díky kamarádom sem měl
  nejaký groš na barvy
 • 00:17:05 a inší potřebné věci.
  Pomáhali ně s prodejem obrázků
 • 00:17:10 nebo ně domlúvili reprodukce
  menších věcí v časopisoch -
 • 00:17:15 třebas pérovku Hájníka,
  kerú otiskl Světozor v roku 1885.
 • 00:17:22 HUDBA+ZPĚV
  TEXT:
 • 00:17:24 Malovali, nocovali,
  ej 3 malére u nás.
 • 00:17:36 Dala sem si vymalovat
  svojích líček obraz.
 • 00:18:02 Malovali, nocovali po 2, po 3 noci.
 • 00:18:15 Dala sem si vymalovat
  svoje černé oči.
 • 00:18:44 Dyž ně Česká akadémija roku 1892
  udělila podporu 200 zlatých
 • 00:18:48 na Jízdu králů,
  hned sa ně dělalo lepší.
 • 00:18:53 K temu ně byla zadaná aj výzdoba
  zasedací síně radnice v Hradišti.
 • 00:19:00 A to už sem věděl,
  že by ně mohli ostat nejaké peníze,
 • 00:19:04 abych sa podívál aspoň přes zimu
  na akademiju do Paříža,
 • 00:19:09 kde už byli nekeří kamarádi
  z mnichovskéj akademie.
 • 00:19:13 Česká kolónija
  tam byla dosť početná.
 • 00:19:16 Šak na nádraží ňa tam čekali Mucha
  s Němejcem,
 • 00:19:20 a tam sem poznal Hynaisa,
  Brožíka a Zdenku Braunerovú.
 • 00:19:25 Dlúho sem tam ale nemohl ostat,
  na to nebylo peněz,
 • 00:19:29 tož sem chtěl za tych pár měsíců
  získat co najvěc.
 • 00:19:32 Doma ně zatým spravovali šecky
  záležitosti hradištšký lékárník
 • 00:19:38 Viktor Nečas, kerý spolem
  s Klvaňú obesílali aj výstavy.
 • 00:19:42 Zálohy za prodané obrázky
  ně posílali, jak sem potřebovál.
 • 00:19:50 HUDBA
 • 00:20:05 Ve Lhotě sem
  také roku 1894 namalovál
 • 00:20:10 malú "Púť u svatého Antonínka".
  Na radu hradištškých kamarádů
 • 00:20:16 a Alfonza Muchy sem ju přihlásíl
  do jarního Salonu pařížského
 • 00:20:21 a 2. obrázek "Od keréj?"
  na výstavu do Prahy.
 • 00:20:26 Tam sém dopadl stejnak
  jak na minulých výstavách.
 • 00:20:29 Obraz pověsili až nad dveře,
  aby ztlumil živosť barev,
 • 00:20:34 keré sa ale v tem tmavém prostředí
  inších obrazů eště zdvojnásobily.
 • 00:20:40 Snáď pány v Praze urážala
  tá truhlicová červeň?
 • 00:20:44 Dyž ně potom Mucha psál
  tú radostnú zprávu,
 • 00:20:48 že byla v Paříži "Púť" oceněná,
  myslél sem si,
 • 00:20:52 že už sa to konečně prolomí
  aj doma.
 • 00:20:55 Ale kritiky na pražskú výstavu byly
  tak nepříznivé a záškodnícké,
 • 00:21:01 že sem s tyma "zlatejma pánama"
  skoncovál a odjél dom.
 • 00:21:06 HUDBA+ZPĚV
  TEXT:
 • 00:21:08 Svatý Jene Křtiteli,
  Krista Pána příteli,
 • 00:21:17 svatosti buď vzorem nám,
  vůdcem k nebes výšinám.
 • 00:21:28 Svatý Jene v říši Boží
  beránkovi nejblíž jsi.
 • 00:21:39 Slávou tvou a tvými ctnostmi
  nebesa se honosí.
 • 00:21:51 Cestu Pánu připravuješ
  podnes svojí přímluvou.
 • 00:22:02 Kéž ji snahou po svátosti
  naše duše hodny jsou.
 • 00:22:14 U nás sa ně dýchalo
  a tvořilo lepší.
 • 00:22:18 Tam byli ludé čístší, zbožnější.
 • 00:22:22 Šak aj v nekerých kosteloch
  majú moje věci.
 • 00:22:25 V Blatnici pod Antonínkem sem
  roku 1888 na žádosť tamnějšího
 • 00:22:30 farářa Mořica Růžičky malovál
  oltářní obraz svatého Ondřeja.
 • 00:22:36 Moc mu to nevoňalo,
  ani farníkom,
 • 00:22:39 namalovál sém ho
  v obyčejnej haleně.
 • 00:22:42 A dyž sa ňa děkán ptál,
  proč sem ho namalovál "enom tak",
 • 00:22:46 odsekl sem mu: "A co myslíte,
  že svatý Ondřej chodíl po světě
 • 00:22:50 v hedvábném pluviálu
  jak vy na nešpory?"
 • 00:22:55 Nebo "Krista na hoře Olivetské" -
  to ně napsál strážnický pan farář,
 • 00:23:00 abych namalovál postní obraz
  pro farní kostel.
 • 00:23:03 Šecko sem měl promyslené,
  co sem ale nevěděl,
 • 00:23:07 jak namalovat olivu.
  Do téj doby sem ju neviděl,
 • 00:23:11 ale naštěstí otec Nosskův, lesní,
  kerý často doprovázál hraběte
 • 00:23:16 Magnisa do Itálie,
  ně ju popsál
 • 00:23:19 a upozornil ňa na podobný keř
  ve strážnickém parku.
 • 00:23:23 Tož se jednú v noci Otokar Nossek
  vydál do parku,
 • 00:23:27 kus keřa uřízl
  a tým byla věc vyřešená.
 • 00:23:31 HUDBA+ZPĚV
  TEXT:
 • 00:23:33 Rozmilý člověče blíží sa svitání.
 • 00:23:45 Čuješ milé kohútky
  jak vesele chválí.
 • 00:24:00 Zajímavá byla aj tá prostá zbožnosť
  u obyčajných ludí.
 • 00:24:05 Třeba takový obecní pastýř
  s Velkéj.
 • 00:24:09 Nejednú sem na něho čekál,
  až požene z rána
 • 00:24:12 z mlhavého konca dědiny z Rádku
  a ze Svárova ovce na pastvu.
 • 00:24:16 Byla to pěkná postava.
  V konopných gaťách,
 • 00:24:20 negdy v modrých nohavicách,
  ve vyšívanej konopnéj košeli,
 • 00:24:23 v lajblu, v haleně,
  s koženú ovčáckú kabelú,
 • 00:24:27 přední řemeň vygombíkovaný
  a agnústkama ověšaný,
 • 00:24:32 s pořádným tatarem přez ramena
  přehoděným, s šugarem na konci.
 • 00:24:36 Aj v nedělu na pastvě
  si našél čas na modlitbu.
 • 00:24:41 U doktora Galúska v Kyjově
  sem také poznal v květnu 1897
 • 00:24:46 svoju příští ženu Anežku,
  rozenú Králikovú, ze Svatobořic.
 • 00:24:50 Byla to krásná venkovská děvčica
  a zalúbila sa ně už na 1. pohled.
 • 00:24:57 Na začátku roku 1899 sem sa
  aj s Anežkú odstěhovál
 • 00:25:01 už do vlasního domku s ateliérem,
  kerý sem si dál postavit.
 • 00:25:07 A tam sa nám také 19.2.1899
  narodíl 1. syn Jožka.
 • 00:25:12 Neměli sme tehdá
  eště žádné bytové zařízení,
 • 00:25:16 svajbu sme teda moseli odložit
  na pozdější dobu.
 • 00:25:20 Tá sa potom konala 15.5.1899.
 • 00:25:24 Šak hradištští kamarádi dojéli
  na 2 kočároch. Na 1 z nich,
 • 00:25:30 gde jél ředitel Kretz,
  přivázali velikú kolébku
 • 00:25:34 pro malého Jožku a napsali:
  "K Jožkovi Uprkovi
 • 00:25:37 do Hroznové Lhoty na svatbu".
  Aby sa všady, kady hradištští jéli,
 • 00:25:43 dozvěděli, že na mojéj svajbě
  už bude aj můj synek.
 • 00:25:49 Já ja, Jožka by istě podědíl
  talent k malování, ale umřél,
 • 00:25:57 dyž mu bylo 14
  na zánět mozkových blan po úrazi.
 • 00:26:02 Potom sa nám narodíl Jan -
  v roku 1900, 1902 Boženka
 • 00:26:07 a v roku 1903 Petr,
  ten žíl ale enom 1 deň.
 • 00:26:14 V týchto rokoch sme začali
  zřizovat aj menší hospodářství.
 • 00:26:18 Přistavily sa
  menší hospodářské budovy.
 • 00:26:22 Byly to roky bohaté aj na výstavy.
  V tejto době také do Lhoty
 • 00:26:26 přijížďalo moc hostí.
  V roku 1902 dojél do Lhoty
 • 00:26:32 také francúzký sochař -
  mistr Auguste Rodin.
 • 00:26:37 Byl tak omámený barevnú krású
  našich krojú, že u vytržení zvolál:
 • 00:26:42 "Toť Hellada!"
  Povidál ně také, že sa nediví,
 • 00:26:47 že nechcu žít ve městě,
  gde bych měl istě věčí pohodlí.
 • 00:26:52 A nekeré naše staré pěsničky
  ho tak zaujaly,
 • 00:26:56 že si ích dal nekolikrát opakovat.
  Anežce, keréj sa 15 dní
 • 00:27:02 po jeho odjezdu narodila Boženka,
  dal při rozlúčce prstének.
 • 00:27:09 Anežka ně často stávala modelem.
 • 00:27:13 Už u doktora Galúska
  byla ně předlohú pro obrazy
 • 00:27:16 Z kostela, Miločanka
  a Svatobořičanka.
 • 00:27:20 Sama měla vlohy pro ornamentální
  kreslení, malovala na dřevo.
 • 00:27:25 Nejednu truhličku, podnos nebo rám
 • 00:27:28 vyzdobila
  pěkným slováckým ornamentem.
 • 00:27:32 HUDBA+ZPĚV
  TEXT:
 • 00:27:34 Svítila ně hvězda od večera do dňa.
 • 00:28:02 Bože milý, dobrý, Bože milý, dobrý
  co to vyznamená?
 • 00:28:30 Po 4. porodu v roku 1903
  sa u Anežky začla projevovat
 • 00:28:36 duševní choroba. Dyž sem měl
  po svojí souborné výstavě v Mánesu
 • 00:28:41 na začátku roku 1904,
  poprosíl sem radu Mareša,
 • 00:28:46 aby ju odvézl
  k prohlídkám do Brna.
 • 00:28:50 V roku 1905 byla převezená
  do Léčebného ústavu v Kroměříži.
 • 00:28:55 O děcka, Jožkovi bylo 6,
  Jankovi o rok méň
 • 00:28:58 a Božence teprvú 3 roky,
  sem sa snažíl postarat, jak to šlo.
 • 00:29:03 No, bylo aj dosť tych,
  co sa z mojého neščestí radovali,
 • 00:29:08 ale zas to byli kamarádi,
  keří ně pomohli.
 • 00:29:11 Výstavy v americkém St.Louisu,
  Záhřebu a v Hodoníně
 • 00:29:14 ně po finanční stránce
  aspoň trochu ulehčily.
 • 00:29:18 Přestavbu domu ve Lhotě sme
  s architektem Dušanem Jurkovičem
 • 00:29:22 dokončili akorát
  k otevření výstavy,
 • 00:29:26 kerá tam byla
  zahájená v červnu 1905.
 • 00:29:29 Ale hospodářství sem si řídíl sám,
  dyž sem chtěl malovat
 • 00:29:34 hospodářův rok, mosél sém ho
  jako hospodář aj prožit.
 • 00:29:39 Měl sem radosť, dyž sa ně ujaly
  větvičky rozmarýnu a myrty.
 • 00:29:44 Tešívál sem sa z vypěstovaných
  plodů fíkovníku a pomerančovníku.
 • 00:29:49 Tyto exotické rostliny
  sem si dovézl ze svých kračích
 • 00:29:54 studijních cest po Itálii,
  Dalmácii, Hercegovině, Egyptě.
 • 00:29:59 K Jadranu a do Egypta sem sa
  pozdíš každoročně vracál.
 • 00:30:04 Ani sém si neuvědomovál,
  že su od slunka tak odvislý.
 • 00:30:08 Roku 1912 sem naščívíl aj Rusko.
 • 00:30:13 Po příjezdu z nekeréj cesty
  sa dycky zešlo kamarádů
 • 00:30:17 a přes zážitky z cest sme sa
  dostávali aj do diskuzí obecných,
 • 00:30:22 najvěc myslím se Suchovjanama.
 • 00:30:25 Spolu sme podnikali
  výlety na Filipov.
 • 00:30:28 Tam sme prožívali
  svoju Súchovskú republiku!
 • 00:30:31 To bylo přenic literárních,
  maléřských a muzikantských,
 • 00:30:35 dyž sme sa zešli!
  Negdy sa končívalo ve Velkéj
 • 00:30:39 v hospodě "Na staréj počtě"
  a otec "Lichva",
 • 00:30:42 jak sme překřtili hospodského
  Bendu, enom nerád viděl,
 • 00:30:46 že sme v krčmě dél.
  No ale gdo za to mohl,
 • 00:30:49 že sme byli negdy veselejší,
  než sa patřilo?
 • 00:30:52 Šak sme nebývali sami,
  například tací kopaničářé,
 • 00:30:56 dyž sa tak zastavili v hospodě
  a zavdali si.
 • 00:30:58 To bylo, pane, dyž vyšly potom ven
  posilnění truňkem
 • 00:31:02 a dyž vykročili na další cestu,
  obtížení hrabjama,
 • 00:31:06 říčicama a hlavně gořalků!
 • 00:31:09 HUDBA+ZPĚV
  TEXT:
 • 00:31:11 My jsme tady 2, kamarád a ja.
  Gdo by nám chtěl rozkazovat,
 • 00:31:19 z hospody nás vyhazovat,
  na to sme tu 2, kamarád a ja.
 • 00:31:27 Muziku a muzikantů sem měl dycky
  rád. Ve Lhotě to bývali Nekardé.
 • 00:31:33 My sme ale už
  s republikánama súchovskýma
 • 00:31:37 zkřísili hudce ve Velkéj.
  Namísto plechovéj fúkací muziky
 • 00:31:41 sme si začli zvávat starých.
  Jejich primášem bývál
 • 00:31:46 odnepaměti švec Trn. Dyž nemohl,
  zastupoval ho vrbecký Ňorek.
 • 00:31:52 A dyž bývala veliká sláva,
  došél z Vrbovců aj Babica,
 • 00:31:56 ten sa potom s Trnem štychovával.
  Dyž bývali potom ve Lhotě různé
 • 00:32:01 schůzky rodinné nebo přátelské,
  dycky sem žádal Martina Zemana
 • 00:32:05 z Velkej, aby dojél aj s hudcama.
  Při Trnovej muzice si také
 • 00:32:11 ze Zdenkú Braunerovú zatančil
  Auguste Rodin sedláckú.
 • 00:32:16 K Trnovej muzice sa zpočátku
  nevítaně přidávál Jožka cigáň.
 • 00:32:21 Pozdíš si naň ale zvykli,
  a tak hrával na husle v muzice
 • 00:32:26 aj se svojím synem Ščepánem,
  kerý vrzal basu.
 • 00:32:30 Jožka cigáň potom vypálil Trnom,
  aj ostatním hudcom, rybník.
 • 00:32:34 To dyž si vyjednal koncesi,
  stal sa "hudebníkem"
 • 00:32:38 a založíl si vlastní muziku.
  Ostatní hudce potom udávál
 • 00:32:42 u úřadů -
  že pro "porušení živnosti"!!
 • 00:32:46 Hudců sem aj malovál,
  hlavu starého Trna, hudce Nekardy,
 • 00:32:51 aj Jožku cigána "hudebníka".
 • 00:32:57 HUDBA+ZPĚV V ROMŠTINĚ
 • 00:33:12 V roku 1906 sme sa,
  moravští výtvarníci,
 • 00:33:16 odtrhli od brněnského
  Klubu přátel umění,
 • 00:33:20 abysme rok nato uspořádali
  výstavu moravskú.
 • 00:33:24 Roku 1913 sme konečně otevřeli
  náš vlastní stánek -
 • 00:33:29 Umělecký dům v Hodoníně.
  Dál sem tvoříl,
 • 00:33:34 býl činný ve věcách SVUMu,
  ale v roku 1924 sem sa rozhodl
 • 00:33:40 odstěhovat do Klobušic
  u Ilavy na Slovensku.
 • 00:33:44 Kroj na Slovácku sa začál
  tak měnit a porušovat,
 • 00:33:48 že už pomály nebylo,
  co bych bez výtky namalovál.
 • 00:33:52 Slovenský kroj býl pořád čistší,
  starobylejší...
 • 00:33:56 V roku 1937 sem sa přeca vrátíl
  dom, do Hroznovej Lhoty,
 • 00:34:02 abych si v ateliéru připomněl
  šecky prohry a vítěství,
 • 00:34:08 roky štěstí aj zklamání,
  celý můj život.
 • 00:34:15 HUDBA+ZPĚV
  TEXT:
 • 00:34:18 Boly časy, boly, ale sa minuly.
  A po maléj chvíli mineme aj my.
 • 00:34:55 Pracoval jsem celý život
  ne pro slávu a uznání,
 • 00:35:02 ne pro peníze a jiné výhody,
  ne abych ponížil druhé,
 • 00:35:07 nýbrž jen pro věc samu.
  Abych jako příslušník vědomý
 • 00:35:13 tohoto kmene zachytil
  co možná nejvíce z jeho života.
 • 00:35:19 Skryté titulky: Lenka Dušková
  .

Související