iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
18. 1. 2015
12:05 na ČT2

1 2 3 4 5

6 hlasů
5600
zhlédnutí

Doma, to je něco úžasného

Domácí hospicová péče má význam nejen pro nemocného, ale i pro všechny jeho blízké.

25 min |

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Doma, to je něco úžasného

 • 00:00:00 O hospic jsem se
  nikdy moc nezajímala,
 • 00:00:02 protože člověk byl zdravej
  a tak nějak to šlo mimo.
 • 00:00:07 No a pak jsem
  se dostala teda po operaci,
 • 00:00:10 kdy mi řekli,
  že už žádná naděje není, do Jičína.
 • 00:00:14 A tam jsem potkala
  pana doktora Siebra,
 • 00:00:18 kterej už mně tak jako naznačil,
  že jako je ještě možnost tahle.
 • 00:00:25 O tom hospicu.
  Že ta péče by byla doma.
 • 00:00:30 Anebo pak zbývá LDN.
  No tak tu jsem okamžitě zamítla,
 • 00:00:35 protože z toho
  jsem měla vždycky strach.
 • 00:01:05 Není to tak dávno a ještě generace
  našich babiček to pamatuje,
 • 00:01:10 že stejně jako zrození
  i odchod z tohoto světa
 • 00:01:14 byl součástí
  běžného rodinného života.
 • 00:01:18 Avšak s rozvojem lékařské péče
  se umírání postupně tabuizovalo
 • 00:01:23 a smrt se odsunula
  do anonymity nemocnic.
 • 00:01:27 Dnes však opět mají lidé,
  jejichž pozemská pouť je u konce,
 • 00:01:33 možnost důstojně a kvalitně
  strávit své poslední dny života
 • 00:01:38 v kruhu svých blízkých. Doma.
 • 00:01:58 Kdybychom prošli oddělení
  jednotlivých nemocnic
 • 00:02:02 a zeptali se
  těžce nemocných pacientů,
 • 00:02:06 kde by si přáli trávit
  poslední chvíle svého života,
 • 00:02:09 jistě by nám většina odpověděla,
  že doma.
 • 00:02:15 Smyslem výstavbu hospiců
  v České republice
 • 00:02:20 je vytvoření systému péče
  o paliativní pacienty.
 • 00:02:24 Základem tohoto typu péče
  by měla být péče domácí.
 • 00:02:29 Protože každý, u koho je to
  z medicínského, sociálního
 • 00:02:32 a rodinných důvodů možné,
  tak by měl mít ten komfort
 • 00:02:37 moci odejít ze života tam,
  kde celý život žil.
 • 00:02:40 To znamená doma.
 • 00:02:51 Co je vlastně hospic?
 • 00:02:53 Čím je výjimečný v péči
  o nevyléčitelně nemocného?
 • 00:03:05 V naší péči zůstává pacient
  u sebe doma.
 • 00:03:07 To znamená,
  že je ve svém vlastním prostředí.
 • 00:03:12 -Dobrý den. -Dobrý den.
  -Pojďte dál. -Děkuju.
 • 00:03:17 Má kolem sebe
  své blízké nepřetržitě.
 • 00:03:20 Nechodí k němu jenom na návštěvu.
 • 00:03:22 A ten náš tým naopak
  je na návštěvě u pacienta doma.
 • 00:03:27 Trvá to už 5 let, co se léčím.
 • 00:03:32 A doma je doma pro každýho člověka.
 • 00:03:36 -Dobrý den, paní Kulichová.
  -Dobrý den.
 • 00:03:38 -Dneska vám vedu pana doktora.
  -Dobrý den. -Jak se máte?
 • 00:03:41 Přeci jenom doma
  to domácí prostředí,
 • 00:03:44 když máte někoho okolo sebe,
  kdo vám poslouží,
 • 00:03:47 kdo vám podá věc nebo tohle,
 • 00:03:50 prostě to se nedá povědět.
  Doma je doma.
 • 00:03:53 -Takže teďka je to dobrý?
  -Teď je to dobrý.
 • 00:03:56 -Bolest nějaká větší není?
  -Není. Bolest není.
 • 00:03:58 Hospic je zvláštní
  zdravotnické zařízení.
 • 00:04:02 Já bych chtěl zdůraznit,
  že to je zdravotnické zařízení,
 • 00:04:05 ne sociální zařízení,
  kde se staráme o pacienty,
 • 00:04:09 u kterých byla
  ukončena aktivní léčba.
 • 00:04:13 Jedná se především
  o pacienty onkologické,
 • 00:04:16 to znamená, že byla ukončena
  onkologická léčba.
 • 00:04:19 A my se zde snažíme uplatňovat
  zásady tzv. paliativní medicíny.
 • 00:04:26 Zajímavá je etymologie
  slova paliativní.
 • 00:04:30 To jsem dlouho nevěděl.
  Vychází ta etymologie,
 • 00:04:33 původ toho slova
  vychází od slova palium.
 • 00:04:38 Palium je pruh látky
  tkané z ovčí vlny,
 • 00:04:41 kterou papež
  v Římě předává metropolitům.
 • 00:04:45 A je to vlastně
  symbol nějakého pláštíku,
 • 00:04:49 který má zakrývat potíže
  toho nevyléčitelně nemocného.
 • 00:04:55 To není umělý prodlužování života
  člověka s onkologickým onemocněním
 • 00:05:00 ani odstupování od péče
  a ubírání toho,
 • 00:05:04 co můžeme ještě z naší moderní
  medicíny pacientovi nabídnout,
 • 00:05:08 ale zkvalitnění těch dnů života,
  který ještě před sebou má.
 • 00:05:12 A pokrytí všech potřeb,
  ať už fyzických, spirituálních,
 • 00:05:15 sociálních nebo psychologických,
  který pacient potřebuje.
 • 00:05:19 Právě tady to cítím.
 • 00:05:21 -Kašel?
  -To mám.
 • 00:05:27 Cílem hospicové péče je pacientovi
  poskytnout komplexní zabezpečení
 • 00:05:31 všech jeho potřeb.
  Maximálně mu zkvalitnit
 • 00:05:35 poslední dny jeho života
  a umožnit mu důstojně dožít.
 • 00:05:40 A to právě dělá hospic hospicem.
 • 00:05:51 My jsme vlastně
  4 měsíce po babiččině odchodu
 • 00:05:57 doprovázeli i moji maminku.
  Přivezli jsme ji na začátku
 • 00:06:01 prosince ve stavu,
  kdy měla nesmírné bolesti hlavy,
 • 00:06:06 pravděpodobně i páteře,
  protože tam byly metastázy.
 • 00:06:10 Byla v depresi, protože
  tu bolest se nedařilo řešit.
 • 00:06:14 Řešilo ji několik lékařů
  nezávisle na sobě,
 • 00:06:17 takže měla šuplík plný léků,
  o kterých nikdo nic nevěděl.
 • 00:06:22 Večer se na ni
  přišel podívat hospicový lékař,
 • 00:06:25 který když viděl všechny léky,
  které měla,
 • 00:06:30 tak se chytil za hlavu a nastavil
  léky na její konkrétní obtíže,
 • 00:06:34 pro její bolest.
 • 00:06:37 Když je pacient přijat do hospice,
  ať už lůžkového nebo mobilního,
 • 00:06:41 první věc, kterou musíme udělat,
  zbavit ho té aktuální bolesti.
 • 00:06:45 Nastavit léčbu bolesti tak,
  aby byla akorát.
 • 00:06:49 Aby těch léků proti bolesti
  nedostal víc, než potřebuje,
 • 00:06:52 ale ani míň, než potřebuje,
  a aby ta léčba byla kontinuální.
 • 00:06:58 Teď bolesti nemám prostě.
  No tak to víte,
 • 00:07:01 že se to chvilkama
  jako když se to tam převalí,
 • 00:07:04 tak jako to tam trošku bolí,
  ale to přejde.
 • 00:07:13 Terminální pacient se potýká
  ale i s dalšími bolestmi,
 • 00:07:17 které mohou být daleko závažnější
  než bolest fyzická.
 • 00:07:22 To platí také o bolesti psychické.
 • 00:07:26 HUDBA
 • 00:07:32 Když si člověk představí situaci,
 • 00:07:38 že mu právě teď lékař
  sdělil nepříznivou prognózu
 • 00:07:43 v řádu několika měsíců
  života před sebou,
 • 00:07:49 co se mu asi bude honit hlavou,
  jak asi zareaguje?
 • 00:07:53 Paní doktorka Kübler-Rossová,
  která se věnovala léta
 • 00:07:56 takto vážně nemocným pacientům,
  vypozorovala a popsala
 • 00:08:01 vlastně reakce těch pacientů.
 • 00:08:04 Každý reaguje v první chvíli šokem.
  Nemůže tomu uvěřit.
 • 00:08:09 Když jsem se dozvěděla,
  že teda je to zhoubný,
 • 00:08:13 byl to šok. Velkej šok.
 • 00:08:16 Ale přeci jenom tolik lidí
  se vyléčí, tak jsem doufala,
 • 00:08:21 že ta operace,
  že to není tak rozjetý,
 • 00:08:24 že ještě přeci jenom mám šanci.
 • 00:08:27 Potom přijde fáze agrese,
  kdy on se zlobí.
 • 00:08:30 Jak to, že já? Co jsem komu udělal?
 • 00:08:32 Támhle tomu rošťákovi
  se nic nestane, a mně zrovna jo?
 • 00:08:36 Pak přijde fáze
  smlouvání, vyjednávání.
 • 00:08:39 Když se uzdravím,
  dám postavit kapličku.
 • 00:08:41 Když se uzdravím, přestanu být
  nevěrný manželce a tak dále.
 • 00:08:45 A trvá nějakou dobu, než
  ten člověk dojde do fáze smíření.
 • 00:08:51 S tou nemocí už jsem se,
  dá se říci, smířila.
 • 00:08:54 Ono mi totiž nic jinýho nezbývalo.
  Že jo?
 • 00:08:59 Tak to já jsem smířená
  s tou nemocí.
 • 00:09:03 Co se nedá změnit,
  to je potřeba tomu pacientovi,
 • 00:09:07 a nejen pacientovi,
  ale také jeho rodině,
 • 00:09:10 pomoci ji přijmout.
 • 00:09:12 To znamená, nejdříve mu musíme
  nalít čistého vína.
 • 00:09:15 On musí vědět,
  jak ta jeho situace vypadá,
 • 00:09:17 aby se mohl rozhodnout,
  aby mohl svoje věci řešit.
 • 00:09:23 Pacient má právo na plnou
  informaci, znát svou diagnózu,
 • 00:09:29 znát svou prognózu.
  Zároveň samozřejmě má právo
 • 00:09:33 ji neznat a nevědět.
  I přesto, že se bude dál aktivně
 • 00:09:37 podílet na léčbě
  a že bude dál aktivně léčen.
 • 00:09:41 Musím poděkovat
  opravdu všem lékařům,
 • 00:09:46 protože opravdu
  byli ke mně všichni milí.
 • 00:09:50 A opravdu já jsem
  tu diagnózu chtěla vědět.
 • 00:09:54 Nejsem ten typ,
  abych žila v nějaký nejistotě.
 • 00:09:59 Prostě lepší se s tím člověk smíří.
  Těch 5 let mně to trvalo,
 • 00:10:04 že jsem věděla: Musíš ještě udělat
  tohle, musíš stihnout tohle.
 • 00:10:07 A řekla bych,
  že pro ty lidi je to lepší,
 • 00:10:11 když tu diagnózu vědí.
 • 00:10:15 Jakmile to přijme, zpracuje, tak ho
  máme za chvilku ve fázi smíření.
 • 00:10:19 Tam, kde ho chceme mít.
  A teprve pak,
 • 00:10:22 když on je ve fázi smíření,
  přijetí té nezměnitelné situace
 • 00:10:26 a jeho rodina taky, teprve pak může
  být to umírání klidné a důstojné.
 • 00:10:31 Protože do té doby je to boj.
  Bolavý boj, bolavý zápas.
 • 00:10:44 Člověk, i ten zdánlivě samotný
  není osamoceným ostrovem.
 • 00:10:50 Nežije sám, ale žije ve vztazích.
 • 00:10:54 Při odchodu z tohoto světa
  rodinné, přátelské
 • 00:10:58 i kamarádské vztahy
  nabývají na významu.
 • 00:11:03 Komplikovanost těchto vztahů
  může vyvolávat sociální bolest.
 • 00:11:12 To, že už se třeba cítím v životě
  sám, nikdo mě nanavštěvuje,
 • 00:11:16 se ukazuje v Holandsku,
  že pokud jsou žádosti o euthanazii,
 • 00:11:19 tak byť je
  fyzická bolest vzpomínaná
 • 00:11:22 ve 40 procentech případů, tak jako
  hlavní důvod je fyzická bolest,
 • 00:11:27 prosím pěkně, uváděna
  toliko v 5 procentech případů.
 • 00:11:31 To si člověk najednou klade otázku,
 • 00:11:33 proč vlastně
  ti lidi žádají o euthanazii.
 • 00:11:36 Je to právě
  z důvodu bolesti emocionální,
 • 00:11:38 bolesti sociální,
  z toho, že se cítím sám,
 • 00:11:42 nikdo mě nenavštěvuje.
  Rodinní příslušníci buď zemřeli,
 • 00:11:45 nebo ztratili zájem nebo ta rodina
  vůbec nebyla nebo podobně.
 • 00:11:50 K té sociální bolesti
  a problémům patří samozřejmě
 • 00:11:53 zabezpečení té rodiny
  a těch budoucích pozůstalých.
 • 00:11:57 Setkáváme se s tím,
  že po smrti našeho pacienta
 • 00:12:00 zůstane bezmocný
  nebo neschopný se o sebe postarat
 • 00:12:05 vdovec nebo vdova.
  Anebo nezaopatřené děti.
 • 00:12:11 Mladá maminka,
  která do teďka pracovala
 • 00:12:14 a přinášela do rodiny
  určitou částku, nemůže,
 • 00:12:18 ty peníze v rozpočtu chybí,
  tak se snaží za každou cenu
 • 00:12:22 tu situaci vyřešit, protože to,
  že by ta rodina zůstala
 • 00:12:25 nejenom bez ní jako bez matky,
  ale zároveň děti by neměly
 • 00:12:29 třeba na potřeby do školy
  nebo na studium, ji velmi trápí.
 • 00:12:33 Proto každý hospic v tom
  multidisciplinárním týmu
 • 00:12:36 samozřejmě musí mít
  sociální pracovnici,
 • 00:12:40 která těm lidem
  v těchhle věcech poradí.
 • 00:12:43 Nejde jenom o to, že jim poradí,
  na jaké dávky mají nárok,
 • 00:12:48 ale pomáhá také i řešit
  problémy v těch vztazích.
 • 00:13:01 Každý člověk
  touží umírat s čistým stolem.
 • 00:13:04 Nenechat tady velké dluhy.
 • 00:13:07 Ale nejde ani tak o dluhy hmotné,
  ale vztahové.
 • 00:13:13 Všichni jsme během života
  utržili spoustu ran,
 • 00:13:16 které v nás jsou.
 • 00:13:18 Na smrtelné
  posteli mohou vyplavat
 • 00:13:21 a umírajícího hodně trápit.
 • 00:13:26 Také často přichází otázka:
  Co po mně zůstane?
 • 00:13:30 Nežil jsem zbytečně?
 • 00:13:32 Nežil jsem marně?
 • 00:13:44 Bolest spirituální,
  kterou můžeme nebo nemusíme dávat
 • 00:13:49 hned do souvislosti
  s náboženskou situací
 • 00:13:53 nebo s vírou toho kterého člověka.
 • 00:13:56 Spirituální rozměr
  nebo spirituální bolest
 • 00:13:59 je spíš ztráta smyslu života.
 • 00:14:02 Najednou ležím na té posteli,
  vím, že už z ní nevstanu,
 • 00:14:05 že v jedné chvíli zemřu, a najednou
  nevidím žádný smysl toho všeho.
 • 00:14:12 Situace každého toho člověka
  je jiná, originální.
 • 00:14:15 Ale v zásadě tam jde
  o potřebu vědět,
 • 00:14:20 že mně bylo odpuštěno,
  a odpustit druhým.
 • 00:14:25 U těch lidí je strašně důležitá
  stránka urovnat si
 • 00:14:29 tady ty věci pozemské.
  A nejenom věci ekonomické,
 • 00:14:34 což jako dnešní společnost
  je asi trošku tak nastavená,
 • 00:14:37 ale je strašně důležitý
  urovnat si vztahy.
 • 00:14:41 A stává se, že někdo měl
  s někým spor třeba před 20 lety.
 • 00:14:47 Když se nám tady podaří,
  že ten dotyčný člověk,
 • 00:14:51 kde v tom vztahu
  nastal konflikt, dorazí
 • 00:14:54 a dojde tady k určitému odpuštění,
  a nemusí to být přímo slovní,
 • 00:14:58 tak ten nemocný
  se většinou uklidní
 • 00:15:02 a umírá pak velmi klidně
  v řádu dne nebo i několika hodin.
 • 00:15:09 Sestřička, která za mnou chodí,
  tak taky mně dodává víru
 • 00:15:13 a tohle všechno,
  že to bude všechno dobrý
 • 00:15:15 potom na tom světě novým.
  To nikdo nevíme, co bude, že jo.
 • 00:15:22 A tak mi dodává taky takovou sílu.
 • 00:15:28 Duchovní potřeby se neváží
  pouze na víru a náboženství,
 • 00:15:32 nicméně duchovní potřeby
  má každý z nás.
 • 00:15:35 Každý člověk na konci života
  bilancuje, hodnotí,
 • 00:15:39 dívá se zpátky a touží po tom,
  aby mu někdo odpustil.
 • 00:15:43 Ale zároveň po nás chce vědět,
  že ten život smrtí nekončí
 • 00:15:47 a nějakým způsobem,
  i když my to nevíme, funguje dál.
 • 00:15:51 A to je vlastně duchovní péče.
 • 00:16:06 Pokud rodina a nemocný uvažují
  o domácí hospicové péči,
 • 00:16:11 jaké jsou podmínky
  jejího poskytování?
 • 00:16:19 Těch podmínek je několik.
  Úplně první je, že ten pacient
 • 00:16:22 chce paliativní
  domácí hospicovou péči,
 • 00:16:26 že ví o tom, jaká je jeho situace.
 • 00:16:28 To znamená, zná svoji diagnózu,
  zná svoji prognózu,
 • 00:16:31 ví, že jeho život
  vlastně se chýlí ke konci
 • 00:16:35 a že nemoc, kterou trpí,
  bohužel se nedá vyléčit.
 • 00:16:41 Další podmínka
  té domácí hospicové péče je,
 • 00:16:44 že má někoho blízkého,
  rodinu nebo třeba i přátele,
 • 00:16:48 kteří se o něho chtějí starat
 • 00:16:51 a můžou tam být
  24 hodin denně s ním.
 • 00:16:58 My jsme se k hospicu dostali
  vlastně na onkologii,
 • 00:17:01 když maminka ležela,
  když nám řekli prognózu,
 • 00:17:04 že po medicínský stránce
  už pro maminku nemůžou nic udělat.
 • 00:17:07 Že prostě tam už nic není.
  Tak nám pan doktor Sochor
 • 00:17:10 poradil právě Hospic
  svaté Zdislavy tady v Liberci,
 • 00:17:14 kde jsme si informovali,
  jak by to probíhalo,
 • 00:17:17 Co by následovalo. A hned jsme
  se při tom prvním sezení domluvili
 • 00:17:20 na podrobnostech,
  a tak jsme to zařídili,
 • 00:17:23 maminku jsme si vzali domů s tím,
  že hospicová služba nám pomůže.
 • 00:17:28 Vlastně to nejdražší vůbec
  na té službě zdravotní sestry
 • 00:17:32 v paliativní péči je pro mě to,
  že prožívám jako dar,
 • 00:17:36 že jsem pozvaná do života člověka,
 • 00:17:39 pro kterého jsem v první chvíli
  vlastně úplně cizí,
 • 00:17:41 když k němu
  poprvé přicházím do rodiny.
 • 00:17:44 A přicházím ve chvíli,
  kdy on je na konci svého života.
 • 00:17:48 Je velice zranitelný, křehký,
 • 00:17:51 může se zdát
  snadno zmanipulovatelný.
 • 00:17:54 A já mám ten dar,
  že můžu vstoupit do jeho života
 • 00:17:57 a můžu ho doprovázet.
 • 00:18:00 Sestřičky jsou úžasný.
  Opravdu péče vzorná.
 • 00:18:05 Nenechají mě chvilku.
  Na všechno se vyptají,
 • 00:18:09 všechno chtějí vědět.
  Změří mi tlak,
 • 00:18:12 náplasti, injekce,
  já nevím, co všechno potřebuju.
 • 00:18:18 Soběstačnost. To je hodně důležité
  v té paliativní péči,
 • 00:18:22 protože se stává,
  že on třeba 14 dní, měsíc někdy
 • 00:18:27 je relativně dobrý ten pacient,
  dokonce někteří naši pacienti
 • 00:18:30 si ještě třeba něco uvaří.
  A vůbec byste z prvního pohledu
 • 00:18:34 neřekli, že to je člověk
  v terminální fázi.
 • 00:18:38 A najednou řekne ze dne na den.
  Sestřičko mně se nepodařilo vstát.
 • 00:18:42 Úplně obrovská slabost,
  nohy mně vypověděly službu.
 • 00:18:46 Takže toto já všechno sleduji
 • 00:18:48 a podle toho přivážím
  případně i pomůcky.
 • 00:18:53 Postýlka pak se přivezla.
  No tu když jsem ozkoušela,
 • 00:18:56 lehla jsem si, to byla pohoda teda.
 • 00:18:59 Když si to člověk
  mohl udělat podle svýho.
 • 00:19:02 No a doma to bylo něco úžasnýho.
 • 00:19:09 Člověk když prochází
  posledním úsekem svého života
 • 00:19:13 a ta doba trvá týdny, měsíce,
  tak si tu svoji křehkost
 • 00:19:17 nějakým způsobem začne uvědomovat.
  A často jsem nacházela lidi
 • 00:19:21 ke konci života v pláči
  s prosbou o modlitbu
 • 00:19:24 nebo s prosbou o přivolání kněze.
 • 00:19:28 Požádala jsem sestřičku,
  jestli by teda přijel.
 • 00:19:31 No tak mně dal pomazání,
  nebo jak se tomu říká, já nevím.
 • 00:19:37 No, pomohlo mně to taky moc.
  Hlavně sestřička mně dala
 • 00:19:42 tady madonku, tak si každou chvilku
  ji takhle pomnu.
 • 00:19:47 Pomohlo mně to. Dá se říct,
  že i to mě postavilo na nohy.
 • 00:19:51 Jako kněz se snažím taky
  spolu s tím týmem
 • 00:19:58 provázet toho pacienta
  po celou dobu jeho umírání,
 • 00:20:02 když to takhle mám říct.
 • 00:20:04 A stáváme se takovými přáteli.
  To jsem opravdu zakusil
 • 00:20:08 několikrát,
  že se stáváme lidmi blízkými.
 • 00:20:13 Blízkými s tím pacientem,
  s tím umírajícím
 • 00:20:17 i s tou rodinou.
 • 00:20:21 Hospodin je můj pastýř,
  nic nepostrádám.
 • 00:20:28 HUDBA
 • 00:20:34 Ať už je pacient
  v rodinném pokoji, či doma,
 • 00:20:38 dříve nebo později
  jeho životní pouť skončí.
 • 00:20:42 Pozůstalým však zůstávají vzpomínky
  a nová obohacující zkušenost,
 • 00:20:48 jak smrt vypadá,
  ale i dobrý pocit,
 • 00:20:53 že se svým blízkým strávili
  poslední chvíle jeho života.
 • 00:21:10 Celá rodina naše neumírá normálně,
  všichni umírají na rakovinu.
 • 00:21:13 A je hrozné, když vám
  v 7 hodin večer zazvoní telefon,
 • 00:21:17 vy ho zvednete
  a tam vám suchý hlas oznámí
 • 00:21:21 jméno vašeho nevlastního otce,
  vaší babičky, vašeho příbuzného,
 • 00:21:25 že zemřel, přijeďte si pro věci.
  To prostě je strašný.
 • 00:21:29 Takhle když jsme
  maminku viděli umírat,
 • 00:21:31 tak není to lehké,
  samozřejmě že to není lehké,
 • 00:21:34 ale je to úplně jinej pocit.
  Prostě vy vidíte,
 • 00:21:38 že ten člověk neumírá ve strachu,
  neumírá v bolesti,
 • 00:21:42 protože umírá s váma, umírá u vás.
 • 00:21:45 Poslední večer
  u ní byly její dvě děti,
 • 00:21:49 dcera a syn a drželi ji za ruku.
 • 00:21:56 A ona prostě
  úplně pokojně dodýchala.
 • 00:22:00 Jak říkám, neumřela v bolesti.
  Umřela fakt spokojená a krásná
 • 00:22:04 a my jsme si uvědomili,
  že ta smrt jako taková
 • 00:22:07 asi není tak těžká pro člověka,
  když je obklopen rodinou,
 • 00:22:11 než pro toho, kdo je sám na lůžku
  někde v nemocnici
 • 00:22:14 nebo v nějakém ústavu,
 • 00:22:16 kde prostě se toho děsí,
  že se ráno už neprobudí.
 • 00:22:20 Smrt v blízkosti své rodiny,
  svých nejbližších,
 • 00:22:26 si myslím, že je ne krásná,
  nebo možná i krásná,
 • 00:22:30 ale je to požehnání, je to věc,
  za kterou jsme do dneška vděční,
 • 00:22:33 na kterou
  v podstatě vzpomínáme rádi.
 • 00:22:36 Jsou to vzpomínky,
  který nejsou ošklivý.
 • 00:22:39 Nemáme trauma.
  Máme prostě dobrou vzpomínku
 • 00:22:44 na rozloučení s člověkem,
  který nám byl drahý.
 • 00:22:50 Já jsem se vždycky smrti bál,
  nebo jsem si říkal,
 • 00:22:54 to je konečno,
  to je hrůza asi, jak to je,
 • 00:22:57 ale když jsem viděl maminku,
  tak jsem si uvědomil,
 • 00:23:01 že to není tak hrozný. Uvědomil
  jsem si svou vlastní smrtelnost.
 • 00:23:04 Že nemůžu se tady honit
  za kariérou, nemůžu honit peníze.
 • 00:23:07 Jednoho dne umřu. Tak to prostě je.
  Prostě ten čas,
 • 00:23:11 co je mi tady jakoby předepsanej,
  tak ho budu užívat ne pro sebe,
 • 00:23:14 ale pro ty, který miluju.
  Nejsme tady sám za sebe.
 • 00:23:17 Jsem tady pro lidi, s kterýma
  chci být a chci s nimi strávit
 • 00:23:20 ty dny, který mi jsou daný.
  A smrti se teď už nebojím,
 • 00:23:23 protože vím, že umřu doma.
  Protože takhle
 • 00:23:26 jsme se v rodině domluvili,
  že umřu mezi svýma.
 • 00:23:28 Vím, že neumřu v bolestech
  někde zapomenutý.
 • 00:23:31 Prostě jsem smířen s tím, že umřu
  a že se fakt smrti nebojím.
 • 00:23:37 Nikdo, kdo doprovodil
  někoho v hospici,
 • 00:23:42 už není takový jako dřív.
 • 00:23:45 Je vybaven do budoucna
  zážitkem dotyku něčeho
 • 00:23:49 s něčím jiným, s něčím,
  co stojí mimo tento svět.
 • 00:23:56 I na konci života
  mohou mít ti nemocní a klienti
 • 00:24:00 a jejich příbuzní pečující
  ze života opravdu radost.
 • 00:24:03 Že je to prostor,
  kdy už si na nic nemusíme hrát.
 • 00:24:07 Často ti pacienti
  i ti rodinní příslušníci
 • 00:24:10 odkládají nějakou masku.
  A když vědí, o co jde,
 • 00:24:13 a vědí, kam ta nemoc směřuje,
  mají nějaký přehled, představu,
 • 00:24:17 co se bude dít dál,
  tak mohou ten čas
 • 00:24:21 opravdu smysluplně využít
  a mohou si splnit často svá přání,
 • 00:24:26 mohou si přeříkat věci,
  který nebyli schopni
 • 00:24:28 si do té doby vzájemně povědět.
  Je to určitě čas, který může,
 • 00:24:32 ač se to může zdát,
  že si protiřečíme, když mluvíme
 • 00:24:36 o paliativní hospicové péči,
  ale že to je čas,
 • 00:24:39 ve kterém může být
  spousta radosti, úsměvů i štěstí.
 • 00:24:44 Je to něco úžasného.
  Je to darovanej další život.
 • 00:24:48 Já to beru jako dar.
  Teď už žiju,
 • 00:24:52 já si říkám, v jiným světě.
  Díky dětem jsem šťastná,
 • 00:24:56 že jsem tady
  ještě těch pár dnů mohla bejt.
 • 00:25:51 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2014

Související