iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
3. 5. 2003
23:30 na ČT2

1 2 3 4 5

1 hlas
2657
zhlédnutí

Ilustrované fejetony Ludvíka Vaculíka

1. máj 1975 (7. 5. 1975)

Známé fejetony Ludvíka Vaculíka inspirovaly režiséra Břetislava Rychlíka

9 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Ilustrované fejetony Ludvíka Vaculíka - 1. máj 1975 (7. 5. 1975

 • 00:00:19 Byl pozdní večer, první máj...
 • 00:00:29 Byl první máj...
 • 00:00:31 Račte odpustit, píše Jan Neruda
  roku 1890, že začínám také já
 • 00:00:37 ještě tou naší, poeticky sice
  líbeznou, přece však jen až příliš
 • 00:00:43 otřepávanou frází.
 • 00:00:47 A mně zase račte odpustit,
  že se na Letenské pláni roku 1975
 • 00:00:52 trochu ukryji za Nerudu,
  abych vyjádřil něco ze svých pocitů
 • 00:01:00 nad 1. májem, vlastně nad letošním
  součtem všech 1. májů,
 • 00:01:07 na něž musím myslet, uvážím-li
  zkráceně všechno, co se událo
 • 00:01:13 za 85 let ode dne, kdy Jan Neruda
  napsal:
 • 00:01:20 "Zvláštní den, podivná nálada,
  nikoliv strach, ach ne,
 • 00:01:25 toho mě nepřipadla ani možnost,
  ale takové divné čekání čehosi
 • 00:01:30 neurčitého, naprosto neznámého,
  zachvělo také všemi mými nervy.
 • 00:01:36 Pocit nikoliv příjemný - pamatuji
  si jen na dva momenty v životě,
 • 00:01:42 kdy, ač podoba s nynějším momentem
  třetím není takto pražádná,
 • 00:01:45 měl jsem pocit přece stejný -
 • 00:01:50 poprvé roku 1848 v oněch hodinách,
  kdy Praha byla bombardována.
 • 00:01:59 Tu se týž pocit probouzel a udržoval
  mezi jednotlivými výstřely
 • 00:02:04 pumových hmoždířů.
 • 00:02:07 Podruhé roku 1866, onoho dopoledne,
  kdy Prusové blížili se Praze.
 • 00:02:17 Je dnes na pováženou opsat předešlý
  odstavec, jejž Neruda před 85 lety
 • 00:02:23 stvořil docela volně.
 • 00:02:25 Dojem z dělnického pochodu,
  jenž mu byl vysloveně sympatický,
 • 00:02:30 přiřadil k dojmu z dějů
  katastrofálních.
 • 00:02:34 To je přece známo - silné dojetí
  z velkolepého dobrého děje
 • 00:02:38 může být provázeno mrazením
  jako při strachu a naopak -
 • 00:02:44 mohutné špatné děje např. bouření
  živlů, mohou člověku působit pocity
 • 00:02:50 až estetického řádu.
 • 00:02:54 Blbec však byl by se i tehdy Nerudy
  dotěravě zeptal -
 • 00:02:59 proč vás napadá právě bombardování?
 • 00:03:04 Co že jste měl na mysli těmi
  Prušáky?
 • 00:03:07 Jenže blbec neměl tehdy ta úřední
  práva.
 • 00:03:12 Ani já jsem se ovšem nepotřeboval
  bát toho množství lidu
 • 00:03:15 na Letenské pláni, naopak -
  připadal jsem si tu chráněnější
 • 00:03:19 než-li ve svém domově, rozhrábnutém
  několik dní před tím policejní
 • 00:03:26 prohlídkou.
 • 00:03:28 Tíseň, jež se mnou od té doby
  seděla doma a ve všem, mě provázela,
 • 00:03:38 tady opadávala, jako bych ji ze sebe
  stíral prosmýkávaje se davem,
 • 00:03:42 jehož členové jedno stejné zvolili
  si za ochranu osobním nelišením.
 • 00:03:47 Dal jsem si předtím jen tak
  ze sportu za úkol odhadovat,
 • 00:03:52 kolik je tu asi dělníků
  a jejich předáků,
 • 00:03:56 kolik úředníků a jejich přednostů.
 • 00:03:59 Nuže, to nebylo nikterak možné.
 • 00:04:01 Snad tato slavnost sama vybrala
  si mezi všemi vrstvami lidi
 • 00:04:05 nějak si podobné, ale známo je také,
  že není u nás viditelně příkrých
 • 00:04:11 sociálních rozdílů.
 • 00:04:13 Pojď, Andulko, do háječka...
  hráli tlampače náramně silně
 • 00:04:18 jak u kolotočů.
 • 00:04:20 A mně se jak u kolotočů odlehčovalo.
 • 00:04:24 Jenže zároveň do mě zvenčí vsákl
  smutek z porážky.
 • 00:04:30 Netěšilo mě pozbývat strachu tímto
  šalebným způsobem.
 • 00:04:35 Nad prostranstvím se vznášely
  veliké šedivé balóny,
 • 00:04:38 každý pražský obvod měl tu svá
  čísla - tady byla Praha 7,
 • 00:04:44 a nyní se lidé křižmo prodírali
  pod své číslo.
 • 00:04:49 Od balónů vedly v písku bílé čáry,
  na nichž těsně stáli dělničtí
 • 00:04:55 milicionáři v uniformách
  z vojenského sukna,
 • 00:05:00 pouze však montérkové barvy.
 • 00:05:01 Jejich velitelé se vysílačkami
  domlouvali o spojení.
 • 00:05:05 Pořadatelé s páskem na rukávu
  dávali lidem rady,
 • 00:05:09 že nikdo se nemohl ztratit,
  kdo se rozhodl tu být.
 • 00:05:13 Ve svém pruhu každý už snadno našel
  svůj závod podle veliké firmy
 • 00:05:18 s odznakem, či podle předáka
  s přednostou, kteří zde byli dřív.
 • 00:05:24 Jakýsi muž, jenž právě i s dítětem
  za krkem našel šťastně své místo,
 • 00:05:30 zažertoval: Pane Svoboda,
  udělejte mi čárku.
 • 00:05:33 Chladivý vítr hnal nízká oblaka
  a rozvíval transparenty v rukou
 • 00:05:41 pověřených nosičů i prapory
  na stožárech nad dlouhou,
 • 00:05:44 rudě potaženou tribunou včele
  prostranství, zatím prázdnou.
 • 00:05:51 Do zahájení slavnosti chybělo
  asi půl hodiny.
 • 00:05:56 Dav se mísil a zas třídil,
  a já o něm přemýšlel.
 • 00:06:01 Neruda píše o hrozivě působícím
  mlčení pochodujících dělníků
 • 00:06:09 vedených měrnou myšlenkou,
  jejíž silou se veškerá dosavadní
 • 00:06:14 situace společenská i politická
  jedním trhnutím dnes pozměnila.
 • 00:06:21 Nuže nemohu myslet jinak,
  než že od té doby dosáhlo
 • 00:06:27 dělnictvo svého, když se tak
  zklidnilo,
 • 00:06:34 a už nehrozí, když v přátelském
  ropotu povídá si tu o věcech,
 • 00:06:37 jež má, a nic o tom, že by bylo
  třeba změn, jež by znamenaly více.
 • 00:06:41 Někdo zvoní u mých dveří.
 • 00:06:43 Vytrhávám tento papír ze stroje
  a ukrývám kamsi.
 • 00:06:46 Jdu otevřít.
 • 00:06:48 Byl to výběrčí nájemného,
  milý, dobrý výběrčí.
 • 00:06:54 Strojový buchot pochodové hudby
  pojednou ustává
 • 00:06:57 a z tlampačů zaznívá hymna -
  Kde domov můj, Nad Tatrou sa blýská.
 • 00:07:05 Všichni ustrneme v pozoru,
  i děti jen tiše patičkami točí
 • 00:07:11 důlky v písku.
 • 00:07:13 A já vidím - na tribuně se už
  černají sváteční oděvy dělnických
 • 00:07:17 předáků, blyští se tam brýle
  ministrů,
 • 00:07:21 nejedna paže je ve vojenském
  pozdravu ohnuta ke generálské čepici,
 • 00:07:26 revoluční prapory krotce
  pomlaskávají v májovém vánku.
 • 00:07:32 Klikatým bleskem projela mozkem
  vzpomínka na Komunu,
 • 00:07:35 na rudé prapory anarchistů.
 • 00:07:43 Zvláštní, ba prazvláštní den.
 • 00:07:45 Zřetelně slyším šeptat Jana Nerudu,
  zapomenutého doposavad na chodníku
 • 00:07:50 Na Příkopech, bylť nestačil
  znamenat, že dělnické bataliony
 • 00:07:56 dávno již prošly, že za 85 let
  ušly jinačí dráhu než z Karlína
 • 00:08:03 na Střelecký ostrov, a že jejich
  předvoj, nasednuv cestou do státních
 • 00:08:10 automobilů, dorazil na Letenskou
  pláň.
 • 00:08:15 Dozněla hymna.
 • 00:08:18 Když k mikrofonu přistoupil
  vůdčí, dělnický předák -
 • 00:08:22 Dr. Gustáv Husák, aby promluvil
  o věcech všeho lidu,
 • 00:08:28 stalo se něco, co jsem věru
  neočekával -
 • 00:08:32 neslyšel jsem ničeho.
 • 00:08:35 Nashromážděný lid začal poznovu
  tak hlasitě o denních předmětech
 • 00:08:40 již dosažených, o zábavách,
  o dětech, o počasí.
 • 00:08:49 Chvíli jsem tam ještě postál,
  a pak jsem ve zvláštní rozpolcené
 • 00:08:56 náladě šel domů.
 • 00:08:59 Ano, byl 1. máj 1975.
 • 00:09:03 A kdo jej - co muž dozrálý myslivý
  prožil, do dnů svého života na něj
 • 00:09:10 nezapomene.
 • 00:09:13 Skryté titulky:
  Marie Marek a Josef Batěk

Související