iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
22. 5. 2016
20:20 na ČT art

1 2 3 4 5

9 hlasů
52542
zhlédnutí

Adolf Born (2016)

Milovaný ilustrátor dětských knížek a autor animovaných filmů. Premiéru dokumentárního portrétu uvádíme k uctění památky jednoho z nejvýznamnějších českých výtvarníků a ilustrátorů.

52 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Adolf Born

 • 00:01:00 Adolf Born je český malíř, kreslíř,
 • 00:01:04 ilustrátor, animátor, karikaturista
  a kostýmní výtvarník.
 • 00:01:08 Narodil se v Českých Velenicích
  v rodině železničáře
 • 00:01:11 12. června 1930,
  kde se mluvilo česky i německy.
 • 00:01:17 Malý Adolf měl tedy odmalička
  k vlakům velký vztah.
 • 00:01:20 Mezi jeho předky koluje
  také maďarská krev.
 • 00:01:24 Dědeček byl jako zámečník
  na zkušené ve Vídni
 • 00:01:26 a oženil se tam
  s maďarskou kuchařkou.
 • 00:01:29 Řada Bornových příbuzných
  žije v dnešním Rakousku.
 • 00:01:32 V roce 1959 měl první výstavu
  v pražské galerii Fronta
 • 00:01:38 a vstoupil do Sdružení
  českých umělců grafiků Hollar.
 • 00:01:46 Adolf Born zhruba třetinu
  svého času věnuje volné grafice,
 • 00:01:50 která má nezaměnitelný styl.
 • 00:01:52 Objevují se na nich
  svérázné postavičky,
 • 00:01:55 bizarní zvířátka, pouťoví kejklíři,
  elegantní páni v cylindrech
 • 00:01:59 z dob císařské éry
  a dámy s vysokými účesy,
 • 00:02:03 velkými dekolty
  a cigaretovými špičkami.
 • 00:02:08 Protože je Adolf Born
  vášnivý cestovatel,
 • 00:02:11 často se v jeho pracích objevují
  cizokrajné motivy.
 • 00:02:14 Uskutečnil kolem 150 výstav
  v Čechách i v zahraničí
 • 00:02:17 a je považován za elitu
  mezi našimi výtvarníky.
 • 00:02:28 Ve svých počátcích se věnoval
  dřevorytu a linorytu
 • 00:02:31 a od poloviny 60. let se začal
  zabývat barevnými litografiemi,
 • 00:02:35 které ho proslavily.
 • 00:02:44 Stačí slyšet jméno Adolfa Borna
  a já už se usmívám.
 • 00:02:48 Já jsem si spočítal,
  že pan Adolf Born
 • 00:02:52 se narodil
  slabých sedmnáct let přede mnou.
 • 00:02:56 Vždycky jsem se snažil
  zrekonstruovat,
 • 00:02:59 jak ta posloupnost jeho vývoje
  jako umělce asi pokračovala.
 • 00:03:06 Takže když mně potom
  bylo deset let,
 • 00:03:08 Adolfu Bornovi bylo sedmadvacet.
 • 00:03:10 To už samozřejmě jeho obrázky
  vstoupily do mého života.
 • 00:03:14 A nejenom do mého.
 • 00:03:17 Takže vlastně se známe
  s panem Bornem docela dlouho.
 • 00:03:27 Dílo pana Adolfa Borna vím,
  že je všudypřítomný
 • 00:03:31 a že je natolik originální
  a svébytný a charakteristický,
 • 00:03:36 že je k poznání
  v kterýkoliv části světa.
 • 00:03:40 Dokonce jsem se doslechl,
  jestli je to pravda,
 • 00:03:44 že zaujalo i Pabla Picassa
  při jedné z návštěv Prahy.
 • 00:03:53 Já samozřejmě obdivuju
  ten fenomén toho,
 • 00:03:56 že okamžitě dílo
  toho kterého výtvarníka
 • 00:04:00 nebo umělce nebo básníka poznáte
  na první dobrou.
 • 00:04:04 A to je jeho případ.
  V tom je jeho úžasná originalita,
 • 00:04:08 osobnostní, jak se říká, výpověď
  a poznávací znamení.
 • 00:04:15 Já jsem divák,
  já jsem vděčný divák.
 • 00:04:18 Jsem ten,
  kterej ho má moc rád.
 • 00:04:21 Hovořil herec Viktor Preiss.
 • 00:04:35 Začneme mým rodištěm,
 • 00:04:38 což je z mýho hlediska dnešního
  velmi vzdálený,
 • 00:04:43 protože Český Velenice vznikly
  vlastně až teprve dva roky
 • 00:04:48 po vzniku
  naší Československý republiky,
 • 00:04:52 protože to bylo předtím
  jako součást nádražáckýho městečka,
 • 00:04:59 rakouskýho Gmündu.
 • 00:05:02 Vlastně naše republika odtrhla si
  kousek Český Velenice,
 • 00:05:08 protože tam byly
  velký železničářský dílny.
 • 00:05:13 To znamená,
  že se tam opravovaly vlaky.
 • 00:05:17 Celý to městečko mělo
  takovou atmosféru
 • 00:05:21 pořád trošku rakouskou
  a trošku českou,
 • 00:05:25 což nehrálo tehdy
  vlastně vůbec žádnou roli,
 • 00:05:28 protože čeští obyvatelé mluvili
  víceméně rakouskou němčinou,
 • 00:05:34 zatímco Rakušani se nenaučili
  dohromady nic česky
 • 00:05:38 než tak jedině dobrý den.
 • 00:05:44 Po mnichovských událostech byl otec
  služebně přeložen do Prahy,
 • 00:05:47 kam za ním odešla i jeho rodina.
 • 00:05:50 Mladý Born vychodil střední školu
  a v letech 1949 až 1950 studoval
 • 00:05:54 výtvarnou výchovu na Pedagogické
  fakultě Univerzity Karlovy.
 • 00:06:05 Odtud přešel na vysokou školu
  uměleckoprůmyslovou
 • 00:06:09 k profesorovi Antonínu Pelcovi,
 • 00:06:11 který vyučoval karikaturu
  a ilustraci.
 • 00:06:14 Když Pelc odešel
  na Akademii výtvarných umění,
 • 00:06:17 jeho žák ho následoval.
 • 00:06:19 Studium ukončil v roce 1955
  a téhož roku si se spolužákem
 • 00:06:23 z akademie Oldřichem Jelínkem
  zřídil ateliér
 • 00:06:27 a začal obcházet nakladatelství.
 • 00:06:30 Záhy si získal jméno
  jako velmi osobitý ilustrátor.
 • 00:06:33 Specializoval se zejména
  na humoristickou ilustraci,
 • 00:06:36 měl blízko k ironizujícímu stylu
  bajkařů Krylova, La Fontaina, Ezopa
 • 00:06:42 a často spojoval
  zvířecí a lidské rysy,
 • 00:06:45 aby charakterizoval postavu
  a její hodnotový žebříček.
 • 00:06:52 Víte, v životě člověka,
 • 00:06:54 tentokrát mluvím o sobě
  a o mém životě,
 • 00:06:57 vlastně zvířata hrála vždycky
  téměř dominantní roli,
 • 00:07:01 protože okamžitě mě fascinovali
  třeba bajkaři.
 • 00:07:11 Vzdávám díky takovýmu tomu štěstí,
 • 00:07:15 že jsem ilustroval La Fontaina,
  jeho bajky.
 • 00:07:19 Ilustroval jsem Krylova,
  což byl vynikající ruskej bajkař.
 • 00:07:25 Poslední knížku jsem dělal Ezopa.
 • 00:07:28 Takže vlastně
  tři nejznámější bajkaři se ocitli
 • 00:07:32 na mém pracovním stole,
  ale hezký na tom všem je,
 • 00:07:38 že bajkaři mě taky vlastně naučili,
 • 00:07:42 že oni nešetřili žádný vysoce
  postavený pány ve státě,
 • 00:07:47 ale rafinovaným způsobem
  oblíkli třeba, já nevím,
 • 00:07:53 a to říkám žertovně,
 • 00:07:56 ovci nebo prase
  nebo cokoliv do kostýmu,
 • 00:07:59 kterej byl notoricky známej,
 • 00:08:02 poněvadž to nosil ten ministerskej
  předseda tehdejší vlády,
 • 00:08:06 přesně tento kostým.
 • 00:08:09 Přišel cenzor,
  podíval se na to a říkal:
 • 00:08:13 Poslechněte, nemyslíte, že to prase
  je ministerskej předseda?
 • 00:08:20 Načež ten bajkař se na něj podíval
  a říkal:
 • 00:08:23 Pane, vždyť vy vlastně urážíte
  ministerskýho předsedu.
 • 00:08:27 Dejte si pozor na svý výroky.
 • 00:08:31 A ten dotyčnej cenzor se zapýřil
  a říkal:
 • 00:08:34 Ježíš,
  já jsem to špatně formuloval.
 • 00:08:37 Je to moc hezkej obrázek.
 • 00:08:39 Takže ti bajkaři byli
  takoví šikovní,
 • 00:08:44 že si dovolili dělat
  z čehokoliv legraci,
 • 00:08:47 ale nikdo jim to nemohl dokázat.
 • 00:09:06 Adolf Born.
 • 00:09:12 Born Adolf miluje od dětství
  staré fotografie.
 • 00:09:16 Když měl spalničky
  nebo příušnice,
 • 00:09:19 museli mu dávat do postýlky
  album v plyšových deskách
 • 00:09:22 s kuriózní společností
  prastrýců a pratet.
 • 00:09:31 Tohle je prateta Matylda
  a prastrýc Ferdinand.
 • 00:09:35 Oni vlastnili první ondulovací
  přístroj v Humpolci.
 • 00:09:39 Dělal nádherné vlny.
 • 00:09:55 Moje teta měla trafiku na nádraží
 • 00:09:59 a byla vlastně první,
  která mě naučila kouřit.
 • 00:10:04 Pak sám jsem asi po třiceti letech
  kouření řekl tak a dost,
 • 00:10:09 takže jsem přestal kouřit
  během jednoho dne.
 • 00:10:13 Ale je to pravda,
  že to je docela dobrý,
 • 00:10:15 protože zase líp chutná víno.
 • 00:10:20 To byly vlastně ty Velenice,
  na který v podstatě rád vzpomínám,
 • 00:10:25 a to proto, že tehdy každej den
  vyjížděly z Velenic,
 • 00:10:30 tedy z Prahy přes Velenice
  do Vídně a dál, vlaky.
 • 00:10:35 Vlastně v době mého dětství
  jsem začal toužit po tom,
 • 00:10:41 jezdit taky někam.
 • 00:10:43 Zaplaťpánbůh se to všechno splnilo.
 • 00:10:59 To, že jsme se naučili všichni,
  kteří tam bydleli,
 • 00:11:02 mluvit rakouskou němčinou,
  je svým způsobem zábavný,
 • 00:11:07 poněvadž se v mnohých výrazech
 • 00:11:10 dramaticky liší
  od němčiny klasický,
 • 00:11:13 protože to většina Čechů ví,
 • 00:11:17 že rakouskou němčinou
  jsou švestky Zwetschken,
 • 00:11:20 zatímco v klasické němčině
  jsou to Pflaumen,
 • 00:11:23 ale to většina Čechů ví,
 • 00:11:26 i když vlastně teď většina Čechů
  hovoří spíše anglicky,
 • 00:11:29 protože ta angličtina je něco,
  co dříve dělalo esperanto.
 • 00:11:53 Mentalitou nejblíž bylo
  Bavorsko a Rakousko samozřejmě,
 • 00:11:57 poněvadž vlastně jsme byli
  součástí Rakouska.
 • 00:12:01 Já vždycky říkám:
 • 00:12:03 Zajímavý je, že v době
  rakousko-uherský monarchie
 • 00:12:07 jsme my Češi patřili
  do středu Evropy.
 • 00:12:11 A vznikem Československa, to se
  nepodařilo ani největším žonglérům,
 • 00:12:17 jako byl Houdini a takoví tito,
  se jim to nepodařilo.
 • 00:12:22 A podařilo se to
  našim dvěma prvním prezidentům,
 • 00:12:26 papoušek souhlasí,
 • 00:12:29 že prostě jsme se během několika
  dnů ocitli navždycky už na východě.
 • 00:12:36 Když mluvím s někým z cizinců
  a třeba jsme pochváleni
 • 00:12:41 buď za svoji práci,
  nebo vůbec za nějakej výsledek
 • 00:12:46 ať už sportovní nebo jakejkoliv,
  tak vždycky říkají:
 • 00:12:48 No, dobře jste si vedli,
  vy z východu.
 • 00:12:51 Manželé Papouškovi žádají,
  aby se začalo konečně topit.
 • 00:12:53 Je sychravo.
 • 00:12:55 Paní žirafa nastydla
  a bolí ji v krku.
 • 00:12:58 Díky našim
  prvním dvěma prezidentům
 • 00:13:01 jsme se ze střední Evropy
  ocitli na východě a navždycky,
 • 00:13:05 což je vlastně půvabný.
 • 00:13:08 To se málokterýmu prezidentu
  povedlo.
 • 00:13:16 Je tam jedna pozoruhodnost,
 • 00:13:19 která je taky velmi osobnostní
  a patří jenom panu Bornovi.
 • 00:13:23 To je ta kombinace
  různých historických osobností
 • 00:13:27 na jednom obrázku,
 • 00:13:29 který spolu komunikujou
  v jistejch historickejch dobách.
 • 00:13:33 To znamená, že to nehodící se
  k sobě právě vytváří ten humor
 • 00:13:39 a ten vtip tý scény,
  kterou vidíte.
 • 00:13:50 Řeknete kýč.
 • 00:13:52 Ale když ten kýč má často tolik
  humoru a zároveň tolik nostalgie,
 • 00:13:57 a tím i tolik poezie,
  že znamená pro Borna třeba víc
 • 00:14:01 než leckteré veledílo puncované
  celým sborem akademiků.
 • 00:14:15 Strašně zajímavý jsou hlavy států,
 • 00:14:20 čímž mám na mysli
  od středověku dále,
 • 00:14:24 protože nejenom jejich portréty,
  ale i chování,
 • 00:14:28 poněvadž mě vždycky fascinovalo,
  že Jindřich VIII.,
 • 00:14:33 v Anglii byl nemožný
  nějakej způsob rozvodu,
 • 00:14:39 tak to řešil tím,
 • 00:14:42 že když se potřeboval rozvést,
  nechal manželku popravit.
 • 00:14:45 A takhle to šlo dál.
 • 00:14:48 Nakonec nemohl stupňovat
  svý takový ty nároky,
 • 00:14:52 tak si vymyslel
  svoji vlastní církev,
 • 00:14:55 která vlastně v Anglii
  žije intenzivně dodnes.
 • 00:15:15 A stejně tak vlastně Masaryk,
 • 00:15:19 kterýho zlobilo všechno možný
  z katolický církve,
 • 00:15:23 si vymyslel vlastní církev
  a nazval ji velmi nemotorně
 • 00:15:28 Československá církev husitská,
  což je nesmysl.
 • 00:15:33 Buď to mohl nazvat Husitská
  nebo jenom Československá.
 • 00:15:37 Je to jedno.
 • 00:15:40 On to použil zase ze stejnýho
  důvodu jako Jindřich VIII.,
 • 00:15:44 aby mu nikdo do jeho věcí nemluvil.
 • 00:15:57 Masaryk je jeden
  z našich prezidentů,
 • 00:16:00 kterej žil svým zevnějškem,
 • 00:16:04 ale zároveň i velkým komplexem
  méněcennosti,
 • 00:16:08 protože jeho první, co udělal,
  si nechal ušít uniformu
 • 00:16:13 jako náš císař František Josef,
  bílou, s různejma vyznamenáníma.
 • 00:16:23 Vysadili ho na koně
  a na tom koni seděl
 • 00:16:26 a sledoval přehlídku vojenskou.
 • 00:16:30 Vlastně najednou měl pocit,
 • 00:16:34 že je to samý jako císař
  František Josef.
 • 00:16:38 Víte, ona vlastně většina hlav
  států je zamindrákovaná.
 • 00:16:57 Hovoří doktor Milan Novák,
  papežský rytíř,
 • 00:17:01 badatel posledního českého krále,
 • 00:17:03 blahoslaveného
  Karla I. Habsburského,
 • 00:17:06 a nositel Zlatého kříže,
  záslužného řádu Rakouské republiky.
 • 00:17:13 S mistrem Bornem jsme se poznali
  na zámku v Brandýse nad Labem.
 • 00:17:17 Vlastně nás spojila láska
  k tradici, k našim dějinám,
 • 00:17:22 k těm tisíci letům dějin
  českého království a k monarchii.
 • 00:17:33 Sešli jsme se tam,
  jestli si dobře vzpomínám,
 • 00:17:37 tehdy při první návštěvě arcivévody
  doktora Oty Habsburského,
 • 00:17:41 který dva roky po tom mistra Borna
  ocenil vyznamenáním
 • 00:17:47 blahoslaveného císaře
  a posledního českého krále Karla.
 • 00:17:53 To byla velká věc
  a velká sláva.
 • 00:17:59 Já na to moc rád vzpomínám
  a musím říci,
 • 00:18:03 že těch vyznamenání arcivévoda Oto
  za svůj život udělil jenom dvanáct.
 • 00:18:13 Pan Born je jedním z vyznamenaných
  plným právem za tu práci,
 • 00:18:18 kterou pro udržování a pěstování
  tradic národů střední Evropy,
 • 00:18:24 protože to se samozřejmě netýká
  jen nás tady v Čechách,
 • 00:18:29 ale všech národů bývalé monarchie,
  za tu práci, kterou dělal.
 • 00:18:44 S hlavou našeho státu
  Oto Habsburským.
 • 00:18:49 A je vidět, že mám příjemnej pocit,
  když jsem s hlavou našeho státu.
 • 00:19:00 A vypráví o jedné paní,
  která se marně snaží uniknout,
 • 00:19:05 třeba jenom na chvíli,
  starostem o své miláčky.
 • 00:19:22 Hovoří profesor,
  doktor Josef Koutecký,
 • 00:19:25 zakladatel dětské hematologie
  a onkologie v Československu.
 • 00:19:28 Bornovo výtvarné umění
  je naprosto mimořádné,
 • 00:19:33 na první pohled rozeznatelné.
 • 00:19:37 To, co mě fascinuje na tom,
  je jeho fantazie,
 • 00:19:41 která přivádí často ke snění.
 • 00:19:46 Ačkoliv jsem se celý život musel
  pohybovat v racionalitě,
 • 00:19:52 tak bez té duše to nejde.
 • 00:19:55 Bornovo dílo je prodchnuto
  tou duší, tou fantazií.
 • 00:20:16 Já jsem celý život pracoval s dětmi
  a Bornovo dílo je mimořádné
 • 00:20:22 proti mnoha jiným výtvarníkům tím,
  že oslovuje jak dospělé, tak děti.
 • 00:20:36 Zvláště v dětských knížkách
  si pouští fantazii na špacír
 • 00:20:40 a zahrne malé čtenáře
  tolika nápady,
 • 00:20:43 že z toho vznikne
  docela nová koukací pohádka.
 • 00:20:51 Mě to v tom krku škrábe víc
  než včera.
 • 00:20:54 Paní Kropáčková spráskla ruce.
  To nám ještě scházelo.
 • 00:20:58 A volala okresní ústav
  národního zdraví.
 • 00:21:01 A pan doktor řekl: Hned jsem tam.
  Uvařte mu zatím čaj s citronem.
 • 00:21:06 Jenomže tohle se nemělo stát,
  protože jak se Kropáček napil,
 • 00:21:11 Mach s Šebestovou a Jonatanem
  byli v tu ránu mokří jako myši.
 • 00:21:15 Všichni tři se drželi
  Kropáčkových mandlí,
 • 00:21:18 což nebylo, pravda,
  tak jednoduché,
 • 00:21:20 protože mandle nemají
  doposud žádná držátka.
 • 00:21:23 Všichni tři se drželi jen tak tak,
  jenomže paní Kropáčková řekla:
 • 00:21:27 Napij se pořádně!
 • 00:21:29 Takové nějaké cucání,
  to nemá cenu.
 • 00:21:32 Kropáček se napil pořádně
  a to byl konec.
 • 00:21:35 Mach, Šebestová a Jonatan
  byli najednou ti tam.
 • 00:21:38 Jeli dolů jako po tobogánu.
  Byla to hrůza.
 • 00:21:42 U každé ilustrace musí vzniknout
  nejdřív skica.
 • 00:21:47 Když já dělám čerty,
 • 00:21:50 tak prostě musím samozřejmě
  studovat,
 • 00:21:53 jak by ten čert v mém podání
  měl vypadat, že jo?
 • 00:22:09 Vlastně mě svým způsobem
  upoutali i jiní,
 • 00:22:14 z mého hlediska již dávno starší
  ilustrátoři, kreslíři, malíři,
 • 00:22:20 jako byl třeba právě Zdeněk Burian
 • 00:22:23 se svejma dokonale
  udělanejma ilustracema,
 • 00:22:28 zejména ilustrace taky
  jako s indiánskou tématikou.
 • 00:22:35 Dokonale to prostudoval,
  jak vypadají mokasíny indiánský,
 • 00:22:40 ale stejně tak mě ovlivnil
  třeba i Mánes ve svých kresbách
 • 00:22:46 právě dokonalých
  a mnoho, mnoho dalších,
 • 00:22:50 protože kupodivu na mnoho českých
  vlastností se dívám kriticky,
 • 00:22:56 ale na třeba ilustrátory
  a kreslíře, malíře
 • 00:23:02 a kupodivu i cestovatele
  se dívám s obdivem.
 • 00:23:10 Podařil se mu husarský kousek
  hodný velikého ironika.
 • 00:23:14 Jako karikaturista
  dobyl uznání tím,
 • 00:23:17 že svůj kreslený humor prezentoval
  formou seriózního grafického umění.
 • 00:23:23 A jako autor seriózních grafických
  listů získává světové publikum tím,
 • 00:23:28 že je až po okraj naplňuje humorem.
 • 00:23:33 Jednou když se mě ptali,
  kde byste chtěl mít dům,
 • 00:23:37 tak já říkám, beru Prahu,
  ale kdybych si měl vybrat,
 • 00:23:42 tak bych si vybral Tyroly,
  ale samozřejmě obrázky
 • 00:23:46 bych tam musel mít
  klasický rytiny z Istanbulu,
 • 00:23:50 protože vlastně z mý nejmilovanější
  země trošku už to mizí,
 • 00:23:57 ale vždycky byly Turecko a Řecko,
  protože Turci jsou nám mentalitou
 • 00:24:04 vůbec nejbližší díky jejich smyslu
  pro humor, což my Češi,
 • 00:24:10 zaplaťpánbůh,
  máme taky, a smyslem pro bordel,
 • 00:24:15 kterej mají oni i my taky
  stejně velmi markantní.
 • 00:24:31 Já si myslím,
 • 00:24:33 že si to uvědomujou
  skoro mohamedáni,
 • 00:24:36 že ženský jsou většinou daleko
  inteligentnější než mužský.
 • 00:24:41 A to si myslím,
  že právě mohamedáni,
 • 00:24:44 jak zavírají ty ženský
  a zahalujou je a tak dále,
 • 00:24:48 je to kvůli tomu, že sami vědí,
  že ty ženský by byly
 • 00:24:52 inteligentnější
  než ten mužskej element,
 • 00:24:57 ale naštěstí my Češi
  si to uvědomujeme.
 • 00:25:10 Se ženou jezdíme buďto autem,
  já už jsem tak pohodlnej,
 • 00:25:15 že pro mě je 500 kilometrů
  tak akorát,
 • 00:25:19 i když předtím jsem byl ochoten
  jet daleko víc, těch tisíc,
 • 00:25:23 protože z Prahy do Hamburku
  je to malinko přes tisíc.
 • 00:25:27 Asi stovka.
 • 00:25:34 První naše cesta dlouhá byla...
 • 00:25:38 Kupodivu se ženou
  jsme jeli vlakem do Istanbulu.
 • 00:25:43 Netušil jsem, že vlak z Prahy
  dojede hezky do Salcburku
 • 00:25:48 a tam se nastoupí
  do orientálního vlaku,
 • 00:25:53 kterej ale obhospodařovali Bulhaři,
 • 00:25:57 takže ten vlak neměl
  žádnej jídelní vůz,
 • 00:26:02 takže to byla taková
  ta dlouhá cesta přes Jugoslávii
 • 00:26:08 a vůbec dlouhá cesta,
  zároveň jako odtučňovací kúra,
 • 00:26:14 což bylo velmi zajímavý,
 • 00:26:17 ale naštěstí potom
  po dlouhé a klopotné cestě,
 • 00:26:20 když jsme přijeli do Istanbulu,
 • 00:26:24 tak tam bylo nabídnuto dobré jídlo
  v dobrých restauracích.
 • 00:26:33 Tohleto je
  můj skutečně nejlepší kamarád,
 • 00:26:37 tureckej karikaturista
  Nehar Tüblek,
 • 00:26:40 kterej byl často tady v Praze
  stejně jako my za ním v Istanbulu,
 • 00:26:45 ale moc hezký bylo, že říkal,
 • 00:26:49 že nám připraví
  něco velmi zvláštního,
 • 00:26:53 ale reakce mý ženy a mě nebyla
  úplně povzbudivá,
 • 00:26:56 protože to bylo syrový kuřecí maso
  se zmrzlinou,
 • 00:27:00 což považoval
  za takovou jejich specialitu,
 • 00:27:04 ale můžu bez ní bejt,
  se přiznám.
 • 00:27:08 To je malér. To je malér.
 • 00:27:11 Říká a cítí,
  jak se jí dělá slabo od srdce.
 • 00:27:14 Malér je slabé slovo.
 • 00:27:17 To je škandál,
  říká jeden návštěvník.
 • 00:27:19 Tady si zvířata dělají, co chtějí.
  Přírodní zákony pro ně neplatí.
 • 00:27:24 Ale tím je vinno vedení.
  Jaký pán, takový krám.
 • 00:27:29 Ale to už je na chudinku
  paní ředitelku trochu moc.
 • 00:27:32 Je to taky jenom člověk,
  a tak si pro ni jedou.
 • 00:27:35 Jinak to ani snad dopadnout
  nemohlo.
 • 00:27:37 Ale slečna pokladní se ptá:
 • 00:27:39 No jo, ale kdo vás bude zastupovat?
  To není jen tak.
 • 00:27:43 A paní ředitelka řekne
  slabým hlasem:
 • 00:27:46 No přece Žofka.
  Je to předsedkyně samosprávy.
 • 00:27:52 Musím říci,
  že to bylo často komické,
 • 00:27:55 protože jak Mach a Šebestová,
  tak Žofka se dělalo tím,
 • 00:28:01 že se animovalo na můj hlas,
  neboli seriál nebyl namalovaný.
 • 00:28:05 Já jsem měl někdy nakreslené
  ty figurky, jak budou vypadat.
 • 00:28:09 I několikrát to skončilo tak,
 • 00:28:13 že jsem musel já volat Ádovi domů
  a říci:
 • 00:28:17 Adolfe, prosím tě,
  ten pán je malej a tlustej
 • 00:28:21 a mluví pomalu
  a je starej nebo je hubenej
 • 00:28:24 a chodí rychle
  a je mladej?
 • 00:28:27 Tak on mi to jenom řekl
  a já jsem podle toho nasadil.
 • 00:28:32 Žofka kouká jako spadlá z višně.
  Najednou neví co dřív.
 • 00:28:35 Přibíhá pan Veverka s hroznou
  zprávou od paní Mravenečníkové.
 • 00:28:40 Její muž přišel o jazyk.
 • 00:28:42 Představte si,
  pláče ta nešťastná paní.
 • 00:28:46 Manžel leží
  jako obyčejně na gauči,
 • 00:28:51 poslouchá zábavnou hudbu
  a loví přitom mravence.
 • 00:28:58 Jazyk má kilometr daleko.
 • 00:29:04 A najednou vám začne
  strašně naříkat.
 • 00:29:11 Tak kouknu a vidím,
 • 00:29:14 jak mu asfaltéři udělali
  přes jazyk cestičku.
 • 00:29:21 A opravdu.
 • 00:29:22 Pan Mravenečník nemůže ani chodit,
  ani mluvit.
 • 00:29:25 Jazyk má bůhvíkde.
 • 00:29:27 Má ho sice plný mravenců,
  ale co je mu to platné?
 • 00:29:30 Vrchní asfaltér řekne:
  Co je nám do toho, že jo?
 • 00:29:34 Místo tý zábavný hudby si měl dát
  pozor na jazyk.
 • 00:29:37 A druhý řekne: Hele! Pepo!
  Padla! Jdeme pryč.
 • 00:29:45 Nikdy jsem nezažil ty jeho jazzové
  produkce s tou kapelou,
 • 00:29:50 kterou oni měli, tak u toho jsem
  kupodivu nikdy nebyl.
 • 00:29:53 To mě mrzí, o to jsem přišel.
 • 00:29:56 Hovořil herec Petr Nárožný.
 • 00:29:59 Umbaba, umbaba, umba, umba, umbaba.
 • 00:30:05 Umbaba, umbaba, umba, umba, umbaba.
 • 00:30:09 Umbaba, umbaba, umba, umba, umbaba.
 • 00:30:13 Umbaba, umbaba, umba, umba, u...
 • 00:30:18 Musí to bejt sympatickej čert.
 • 00:30:26 Pronásledován zlobivým psem.
 • 00:30:43 Tak. Takhle vzniká kresba, skica,
  ale pak teprve přijde
 • 00:30:48 ta správná práce,
  a to je dělat tu ilustraci.
 • 00:30:52 A to když to jde od ruky,
  tak to trvá den, ta ilustrace.
 • 00:30:55 Nestačí nakreslit
  jenom figurky a pozadí.
 • 00:30:58 Je třeba osobně dohlédnout
 • 00:31:01 na každou barvičku,
  na každý odstín.
 • 00:31:05 Že bychom udělali
  u někoho trošku světlejší
 • 00:31:08 nebo tmavší u nějakýho dědka?
 • 00:31:10 Možná u někoho nebo u ženské, ne?
 • 00:31:12 No, u tý ženský že bychom ji
  udělali třeba růžovější schválně.
 • 00:31:16 Když ona není moc příjemná.
 • 00:31:37 A tady je, prosím, výsledek.
 • 00:31:40 Představují se vám
  Mach a Šebestová,
 • 00:31:43 žáci 3. B,
  hrdinové třináctidílného seriálu.
 • 00:31:52 Já si vzpomínám na svý mládí,
  pokud to tak lze říci.
 • 00:31:58 Když člověku bylo třináct
  čtrnáct let,
 • 00:32:01 tak jsem dostal tehdy,
  a to bylo od rodičů,
 • 00:32:07 protože knihy byly
  něco takovýho drahýho,
 • 00:32:12 dostal jsem Robinsona Crusoe.
 • 00:32:14 Já jsem vlastně
  z takových zajímavých,
 • 00:32:19 a byl to velmi intenzivní pocit,
  že v těch čtrnácti jsem si říkal,
 • 00:32:25 že bych chtěl jednou ilustrovat
  Robinsona.
 • 00:32:28 Zajímavý je, že jsem ho ilustroval
  asi dvakrát jako knížku.
 • 00:32:34 Dokonce dělal s přítelem
  Stanislavem Látalem
 • 00:32:38 celovečerní loutkovej film
  Robinson Crusoe,
 • 00:32:43 což byla pro nás
  velmi zvláštní práce,
 • 00:32:48 protože tehdy celovečerní film
  byl nerealizovatelnej
 • 00:32:53 z finančních důvodů.
 • 00:32:56 Celovečerní loutkový film
  o Robinsonu Crusoe.
 • 00:32:59 Úmorná práce,
 • 00:33:01 jejíž objem si normální smrtelník
  sotva dovede představit.
 • 00:33:04 Born jako výtvarník to měl možná
  složitější než sám Robinson.
 • 00:33:09 Ten se staral hlavně sám o sebe.
  Born se musel postarat
 • 00:33:12 o každou palmu,
  o každého námořníka,
 • 00:33:15 o každé tričko, šátek,
  opasek i pistoli.
 • 00:33:18 To všechno se musí nejenom
  nakreslit, ale i vyrobit.
 • 00:33:21 A on radí, schvaluje, zamítá.
 • 00:33:24 Problémy rostou, termíny se krátí,
  ale práce a dílo pokračuje.
 • 00:33:35 A to byla nejzajímavější práce,
 • 00:33:38 protože tu jsem musel
  kreslit scény určitý,
 • 00:33:43 který pak ten kameraman švenkem
  a různým takovým udělal
 • 00:33:49 z těch kreseb něco takovýho, že to
  je součást toho loutkovýho filmu.
 • 00:33:56 Ale je pravda,
 • 00:33:58 že tehdy u nás v Praze bylo studio
  loutkovýho filmu fantastický.
 • 00:34:05 Lidi, kteří tam dělali,
  to bavilo od začátku do konce.
 • 00:34:11 Hezký bylo,
  poněvadž to už si nikdo
 • 00:34:14 teď při moderních technikách
  neumí představit, že ti,
 • 00:34:19 kteří vlastně s tou loutkou
  pracovali,
 • 00:34:23 si přehrávali tu scénu sami
  pro sebe jako herci před zrcadlem,
 • 00:34:28 jak by se zachoval Robinson,
  třeba když se lekne,
 • 00:34:32 jak zvedne ruce, ty pohyby,
  ale to si málokdo umí představit,
 • 00:34:39 že chůze i třeba s tím úlekem
  Robinsona
 • 00:34:43 přes takovou plochu velkou,
  jako je třeba stůl tady,
 • 00:34:48 trvalo celej den intenzivní práce,
 • 00:34:52 protože kdyby animátor to chtěl
  trošku zkrátit,
 • 00:34:56 najednou ta loutka se začne
  pohybovat trhaným způsobem.
 • 00:35:01 To byl tenkrát nejhorší zločin
  u loutkovýho filmu,
 • 00:35:06 když se objevilo toto,
 • 00:35:08 takže ten tým musel pracovat
  spolu tak dokonalým způsobem,
 • 00:35:13 ale bylo to jakýsi dědictví
  Jiřího Trnky,
 • 00:35:18 kterýho jsem zažil,
  ještě dodělával svý filmy.
 • 00:35:25 My už jsme v tom studiu,
  který on vytvořil,
 • 00:35:29 vydupal ze země,
  v Bartolomějský ulici...
 • 00:35:33 On dělal na svých filmech,
  my zase na těch našich,
 • 00:35:38 ale ta atmosféra toho studia
  byla jakoby dílem Trnkovým.
 • 00:36:08 Já si dodnes vážím Trnky,
 • 00:36:11 protože vlastně ten jaksi vytvořil
  evropskej animovanej film,
 • 00:36:17 protože pak se dokonce chytli
  Japonci a částečně i Američani,
 • 00:36:23 kteří dělali vždycky nejhorší
  loutkový a kreslený filmy,
 • 00:36:28 ale zajímavý to bylo,
  že jezdili k nám do toho studia
 • 00:36:33 se pokochat nebo přiučit
  i mladí filmaři právě z Polska,
 • 00:36:38 Německa, Francie, Itálie.
 • 00:36:42 Tenkrát vlastně to bylo trošku tak,
 • 00:36:46 jako naše monarchie
  byly středem Evropy,
 • 00:36:49 tak Studio Jiřího Trnky bylo
  taky jakousi takovou monarchií,
 • 00:36:53 kam se sjížděli ostatní,
  aby se poučili.
 • 00:37:03 Robinson Crusoe patří
  do mýho života
 • 00:37:06 jak jako ilustrace, tak jako
  celovečerní loutkovej film.
 • 00:37:16 S manželem jsme pracovali
  mnoho let na Barrandově.
 • 00:37:19 Já jako vedoucí výroby
  a manžel režisér.
 • 00:37:28 Pracovala jsem takřka na všech
  filmech, které tam prošly výrobou.
 • 00:37:34 Jeden z těch pracovníků
  byl Áda Born, který je můj přítel.
 • 00:37:40 Je to vlastně výtvarník,
 • 00:37:42 dneska jeden
  z nejlepších výtvarníků,
 • 00:37:46 protože v jeho obrazech
  se vlastně zrcadlí humor.
 • 00:37:50 Humor je důležitá složka
  pro život.
 • 00:37:53 Myslím si,
 • 00:37:55 že málokterý z výtvarníků to
  dovede tak pěkně podat jako Áda.
 • 00:38:01 My jsme s Ádou Bornem dělali
  na filmu Hobit.
 • 00:38:06 To bylo pro Ameriku.
 • 00:38:11 Hovořila tehdejší barrandovská
  vedoucí výroby animovaných filmů
 • 00:38:14 Zdena Deitchová.
 • 00:38:17 V šedesátých a sedmdesátých letech
  se Adolf Born představil
 • 00:38:21 především jako karikaturista.
 • 00:38:24 Sbíral tehdy mezinárodní ceny,
 • 00:38:26 jezdil do zahraničí
  a získal v cizině četné přátele.
 • 00:38:30 V roce 1964 se zúčastnil výstavy
  světové karikatury v Montrealu
 • 00:38:35 a v sedmdesátých letech tam získal
  Cenu Grand Prix.
 • 00:38:40 Později se karikatury vzdal
 • 00:38:42 a soustředil se
  na ilustrování knih.
 • 00:38:44 Do současnosti jich má na kontě
  zhruba kolem čtyř set.
 • 00:38:49 Tvořil zejména pro děti.
 • 00:38:51 Jeho kresby doplnily příběhy
  Dickense, Marka Pola, Dumase,
 • 00:38:55 Defoea a desítky
  pohádkových sbírek.
 • 00:38:59 Svými ilustracemi se snaží
  příběh rozvíjet
 • 00:39:02 a doplňuje obvykle řadu
  vedlejších motivů,
 • 00:39:05 aby obrázek šel
  vlastním životem
 • 00:39:07 a děti si domýšlely další příběhy
  zobrazovaných hrdinů.
 • 00:39:13 Tak. A je anděl.
 • 00:39:23 -Tak to máte na památku.
  -Jé, děkuju.
 • 00:39:26 Že jsme to spolu filmovali.
 • 00:39:30 To je vlastně na váš námět,
  protože vy jste říkala:
 • 00:39:33 A co anděl?
 • 00:39:37 A paní Mravenečníková naříkala:
 • 00:39:39 Co budeme dělat, bože, bože?
  Co budeme dělat?
 • 00:39:44 A pan Volavka,
 • 00:39:46 který si dal zrovna včera
  nabrousit zobák, řekne:
 • 00:39:49 Ustříhnout!
 • 00:39:51 Jenže nešťastná paní křičí:
  Ať vás to ani nenapadne.
 • 00:39:55 Z manžela bude mrzák.
 • 00:39:57 To ho budu na stará kolena krmit,
  nebo co?
 • 00:40:01 Já jsem obdivoval tu fantazii.
 • 00:40:04 Ve spojení s panem Macourkem se to
  nějakým zvláštním způsobem násobilo
 • 00:40:08 a taky jsem obdivoval,
 • 00:40:11 že tito pánové měli v sobě
  nějakou zvláštní noblesu,
 • 00:40:16 kterou čím dál tím víc postrádám.
 • 00:40:20 Zdá se mi,
  že z našeho života mizí.
 • 00:40:24 I ta společnost kolem Adolfa Borna
  měla vždycky...
 • 00:40:28 Oni byli štrádové, byli fešáci,
  byli pěkně oblečení.
 • 00:40:33 Měli zvláštní humor.
 • 00:40:36 Nesnášeli lascivitu.
  Bylo toho strašně moc.
 • 00:40:42 Byl to laskavej mužskej,
  dobře se s ním jednalo.
 • 00:40:47 Vždyť já jsem byl
  vlastně začátečník.
 • 00:40:50 Když jsem se dostal
  ke spolupráci s ním,
 • 00:40:53 tak jsem byl kabaretní komik,
  takhle to je.
 • 00:40:57 A přesto tito pánové se mnou
  jednali, jako kdybych k nim patřil.
 • 00:41:03 To mi dělalo samozřejmě dobře,
  takže to největší vyznání...
 • 00:41:09 Je to nádherný, když někdo zestárne
  a celej život dělá věc,
 • 00:41:14 která lidem dělá radost.
 • 00:41:18 To přece není málo.
  To je hodně.
 • 00:41:21 A všichni se dívali na Žofku,
  co řekne.
 • 00:41:23 Je to teď přece ředitelka.
 • 00:41:25 Jenže jak se má chudák Žofka
  rozhodnout?
 • 00:41:27 Ustříhnout? Neustříhnout?
 • 00:41:30 V obou případech je to tragédie,
  a tak řekne:
 • 00:41:33 Vážení, nemá cenu dělat
  ukvapená rozhodnutí.
 • 00:41:36 To se, jak známo, nevyplácí.
  Nechte mě chvíli přemýšlet.
 • 00:41:40 A jde. A jde za svou partou,
  na něčem se s kamarády dohodne.
 • 00:41:46 Karolínu pošle na jednu stranu,
  Bořivoje na druhou.
 • 00:41:49 Každý jde někam docela jinam
  a místopředseda samosprávy řekne:
 • 00:41:53 To je teda ředitelka.
  To by jeden zaplakal.
 • 00:41:56 Tady jsou moji rodiče zamlada.
 • 00:42:00 Stejně tak jako naše dcera,
  která dosáhla teď padesátky,
 • 00:42:05 ale tady byla s křečkem.
 • 00:42:08 Tady ten křeček je
  na mým klobouku dokonce.
 • 00:42:11 Tady tohleto s Kamilem Lhotákem,
  dej mu pánbůh nebe.
 • 00:42:17 Myslím, že nepřeháním,
 • 00:42:20 když řeknu jeden z našich
  nejzajímavějších malířů.
 • 00:42:24 Tady s Ladislavem Peškem.
 • 00:42:27 Měl jsem rád spoustu herců,
  kteří přirostli k mému srdci.
 • 00:42:39 Tady, jak točíte zrovna,
  tak ono to bylo vlastně prima,
 • 00:42:42 protože tady chodilo
  tolik příjemných návštěvníků.
 • 00:42:46 Hrušínský, Kemr, Svatopluk Beneš.
 • 00:42:53 Takový krásný příhody, víte?
 • 00:42:56 Třeba takovej noblesní,
 • 00:42:59 ale dobrej přítel
  byl třeba Svatopluk Beneš.
 • 00:43:03 Když on u nás večeřel třeba,
  tak distingovaně jedl,
 • 00:43:07 ale přišel zrovna Hrabal.
 • 00:43:10 Pozdravil slušně,
  usmál se na něj a říkal:
 • 00:43:13 Ty máš asi něco dobrýho.
 • 00:43:15 A vzal prstem kus tý potravy,
  co jedl Svatopluk Beneš,
 • 00:43:19 který tak distingovaně se hýbal
  s příborem, a Hrabal říkal:
 • 00:43:25 Je to dobrý,
  já bych si to dal taky.
 • 00:43:30 A tady je to s Františkem Dvořákem.
  Dej mu pánbůh nebe.
 • 00:43:35 Tady ovšem byl ještě
  v naprosto bezvadný kondici
 • 00:43:39 jak duševní, tak fyzický.
 • 00:43:42 Vlastně jsem se s ním seznámil
  na akademii.
 • 00:43:51 Byl zajímavá postava.
 • 00:43:55 František Dvořák,
  to říkám nadneseně,
 • 00:43:59 jeden z mých přátel
  starších než já.
 • 00:44:02 My jsme byli deset let od sebe,
  takže my jsme byli kluci,
 • 00:44:06 kteří jsme absolvovali
  právě na akademii.
 • 00:44:10 Nám bylo čtyřiadvacet, pětadvacet
  a jemu pětatřicet, o deset let víc.
 • 00:44:15 Ale pro nás to byl
  stále mladičkej profesor.
 • 00:44:19 Vlastně jsme kráčeli celým životem
  spolu bok po boku.
 • 00:44:24 Nelze ho zapomenout v mým životě.
 • 00:44:30 Víte, já byl vychován
  katolicky rodičema.
 • 00:44:34 Celá taková ta tradice,
  kterou on i já jsme si nesli
 • 00:44:39 celým životem,
  byl ten přístup třeba k Vánocům.
 • 00:44:43 Zůstali jsme konzervativní
  v tom slova smyslu,
 • 00:44:48 že jsme chtěli vždycky
  hezkej stromek, pravý svíčky,
 • 00:44:53 kapra, štědrovečerní večeři.
 • 00:45:01 Zůstali jsme celej život
  svým způsobem konzervativní,
 • 00:45:04 protože někdy bejt konzervativní
  je vlastně pozitivní,
 • 00:45:09 protože určitá doba přináší
  jiný vjemy,
 • 00:45:15 ale prostě něco,
  jako je třeba víra
 • 00:45:19 nebo určitá tradice,
  mají zůstat navždy.
 • 00:45:23 Takže přeju si,
  aby víra, Vánoce,
 • 00:45:28 ale aby se do toho pletl nějakej
  Santa Claus nebo něco takovýho...
 • 00:45:45 Adolf Born se proslavil
  nejen volnými grafickými listy,
 • 00:45:48 ale svým elegantním
  a kultivovaným projevem
 • 00:45:52 se stal vyhledávaným ilustrátorem.
 • 00:45:54 Jeho doménou je grafika, suchá
  jehla, lept a především litografie.
 • 00:45:58 Jako ilustrátor si Adolf Born
  plnil své sny.
 • 00:46:01 Tvrdil,
 • 00:46:03 že ilustrace stejně jako text
  musí žít svým vlastním příběhem.
 • 00:46:10 Ve víře jsem přestával
  i ty nejtěžší chvíle
 • 00:46:14 ve svém životě a myslím si,
  že i Áda má stejný názor na svět,
 • 00:46:19 na život, na jeho pojímání,
  takže s Ádou jsme přátelé.
 • 00:46:27 A když přišel pan doktor
  a Kropáček udělal áááá,
 • 00:46:31 tak pan doktor povídá:
 • 00:46:33 No ne, to jsem blázen,
  paní Kropáčková.
 • 00:46:36 Já bych neřekl,
  že je to horší než včera.
 • 00:46:39 Já bych řekl,
  že je to mnohem lepší než včera.
 • 00:46:42 Schválně se, prosím, koukněte.
  Po bacilech ani památky.
 • 00:46:46 I ten jazyk už je, řekl bych,
  růžovější.
 • 00:46:50 A byla to pravda,
  protože Šebestová právě drhla
 • 00:46:53 Kropáčkův jazyk rejžákem,
  až byl pěkně červený, a Mach volal:
 • 00:46:57 Tak, hotovo, hotovo.
 • 00:46:59 A vytáhl z kapsy sluchátko
  a najednou paní Kropáčková kouká
 • 00:47:02 a Kropáček kouká
  a pan doktor kouká.
 • 00:47:05 U postele stojí Mach, Šebestová
  s Jonatanem a říkají:
 • 00:47:09 Tak, Kropáčku, člověče,
  co tady ležíš jako lazar?
 • 00:47:12 S angínou je konec.
  Jseš zdráv jako ryba.
 • 00:47:16 Vylez z tý postele, ale honem!
 • 00:47:18 Pan doktor povídá: To je fakt.
  Ty děti mají úplnou pravdu.
 • 00:47:21 Je to neuvěřitelné.
 • 00:47:23 A Kropáček vylétl z postele
  a křičel:
 • 00:47:26 Takže zejtra můžu do zoologický
  zahrady na klokany a opice.
 • 00:47:30 Tralalá, tralalá.
  A tančil po pokoji jako šílenec.
 • 00:47:37 A Mach s Šebestovou měli radost,
  že se jim to povedlo.
 • 00:47:44 Když jsem, myslím,
 • 00:47:46 ve dvou případech otevíral výstavu
  panu Bornovi,
 • 00:47:48 tak jsem byl šťastnej,
  že tam můžu být v tý afmosféře,
 • 00:47:51 která je vždycky dobrá.
 • 00:47:53 Pan Born vždycky na vyzvání,
  zda bych chtěl
 • 00:47:57 k té výstavě něco poznamenat,
  říká svoji známou okřídlenou větu:
 • 00:48:03 Ať žije a je zdráv náš císařpán.
 • 00:48:11 Ono vlastně výchova lidí
  a v podstatě odlesk
 • 00:48:16 rakousko-uherský monarchie
  tkví taky v tom,
 • 00:48:21 že vlastně náboženství bylo
  jakoby součást životů lidí tehdy,
 • 00:48:28 a vlastně to přerostlo
  i do současný doby.
 • 00:48:32 Já sám se považuju
  za ortodoxního katolíka, věřícího.
 • 00:48:38 Pro mě byla vždycky touha,
  abych se ne seznámil,
 • 00:48:43 ale abych uviděl
  buď Jana Pavla II.,
 • 00:48:48 což se bohužel nepodařilo,
  považuju ho za jednoho
 • 00:48:52 z nejinteligentnějších
  polských duchovních.
 • 00:48:57 Fascinovalo mě, že když byl
  papežem a viděl jsem ve filmu,
 • 00:49:02 jak v elegantním sjezdovém obleku
  italské provenience jezdil
 • 00:49:10 na sjezdovkách
  ještě jako stařičký papež
 • 00:49:15 dokonalou sjezdovou technikou,
  a stejně tak potom se mně podařilo,
 • 00:49:23 zaplaťpánbůh,
  se sejít s Benediktem,
 • 00:49:27 kterýho já považuju za jednoho
  z nejinteligentnějších papežů,
 • 00:49:32 s kterým jsem se setkal
  ve Vatikánu.
 • 00:49:40 Hezký bylo,
 • 00:49:42 že když jsem ho samozřejmě
  pozdravil normálně naší němčinou,
 • 00:49:46 ostatní mluvili hlavně italsky
  nebo latinsky,
 • 00:49:50 a když jsem říkal, že jsme z Prahy,
  jsme seděli s mojí ženou před ním.
 • 00:49:54 A on říkal:
  Praha je krásná, miluju Prahu.
 • 00:49:58 Takže jsme si padli do oka.
 • 00:50:04 Adolf Born je znám svou nostalgií
  po éře Rakousko-Uherska.
 • 00:50:09 Patří k ní mohutný knír
  a sbírka starých čepic.
 • 00:50:13 Ve své výtvarné práci také
  se dobou panování císaře
 • 00:50:16 Františka Josefa často inspiruje
  a s nadsázkou se označuje
 • 00:50:19 za jednoho z posledních
  žijících monarchistů.
 • 00:50:24 K filmu se Adolf Born dostal
  poprvé v roce 1963,
 • 00:50:28 kdy s Václavem Bedřichem
  spolupracoval na snímku
 • 00:50:30 Až já budu velký.
 • 00:50:34 Systematickou spolupráci
  se světem kinematografie
 • 00:50:36 navázal od roku 1972,
  kdy vytvořil tvůrčí tým
 • 00:50:40 se scenáristou Milošem Macourkem
  a animátorem Jaroslavem Doubravou.
 • 00:50:45 Vzhledem k nejužšímu stylu
  spolupráce lze Adolfa Borna
 • 00:50:49 označit i za spolurežiséra.
 • 00:50:51 Většina diváků si Borna spojí
  především s večerníčkovým seriálem
 • 00:50:55 Mach a Šebestová,
  na kterém pracoval od roku 1976.
 • 00:50:59 Ať víte, jak mám velkou vnučku.
 • 00:51:03 Celkem se po výtvarné,
  scenáristické nebo režijní stránce
 • 00:51:06 podílel na vzniku
  více než šedesáti filmů.
 • 00:51:10 V roce 1988 byl jmenován
  zasloužilým umělcem.
 • 00:51:15 V roce 2013 získal na Anifilmu
 • 00:51:18 Cenu za celoživotní přínos
  animovanému filmu.
 • 00:52:00 Skryté titulky: Věra Kotlínová
  Česká televize, 2015

Související