iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
21. 6. 2020
08:55 na ČT1

1 2 3 4 5

8 hlasů
67697
zhlédnutí

Polopatě

Návrat pratura do české krajiny — Sanace chemickou krémovou injektáží — Trvalkový záhon — Repelenty — Zubr, divoký kůň, los evropský a motýli — Přeměna kotelny — Dřín japonský — Houpačka a další herní prvky v zahradě — Ohrožené luční květiny

51 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Polopatě

 • 00:00:20 Člověk si vše kolem sebe
  přizpůsobuje pro svoje pohodlí.
 • 00:00:23 A to není vždycky dobře.
 • 00:00:25 Protože mizí lokality různých
  rostlin a živočichů.
 • 00:00:29 Špatnou zprávou je,
  že některé nadobro, ale tou dobrou,
 • 00:00:33 že se do naší krajiny vracejí.
  A to mnohdy díky člověku.
 • 00:00:38 A to je dobře.
  Je tady Polopatě.
 • 00:00:42 Vítejte v rezervaci v Milovicích.
 • 00:00:46 Dnes uvidíte:
 • 00:00:47 Všude, kde je velká vlhkost,
  mohou vznikat plísně.
 • 00:00:51 Poradíme, jak zabránit vzlínání
  zemní vlhkosti ve zdech domů.
 • 00:00:55 Krok za krokem vám Dana Makrlíková
  ukáže,
 • 00:00:58 jak správně postupovat
  při rozmisťování rostlin
 • 00:01:02 do trvalkového záhonu.
 • 00:01:04 K létu bohužel patří
  i nepříjemnosti
 • 00:01:06 v podobě obtížného hmyzu.
 • 00:01:09 Některý dokonce představuje
  nebezpečí pro naše zdraví.
 • 00:01:12 Uvidíte, jak se proti němu
  chránit.
 • 00:01:21 Takové natáčení člověk jen tak
  nezažije,
 • 00:01:23 protože těsně před spuštěním kamer
  jsem se od Dalibora dozvěděl,
 • 00:01:28 koktám, že ti pratuři
  za námi možná poběží
 • 00:01:33 směrem k nám s hlavami dole
  a v tu chvíli musíme utíkat.
 • 00:01:37 To jste myslel vážně, Dalibore?
 • 00:01:40 -Ne, to bylo samozřejmě žertem,
  ale člověk vždycky,
 • 00:01:43 když se pohybuje v blízkosti
  zvířat, která mají rohy,
 • 00:01:45 tam musí být obezřetný a mít k nim
  ten potřebný respekt.
 • 00:01:48 -Jo, dobře.
 • 00:01:50 Tak vy budete odpovídat na moje
  otázky,
 • 00:01:52 já budu po očku hlídat
  ty pratury.
 • 00:01:54 Dalibore, v první řadě moc děkuji
  za pozvání sem,
 • 00:01:56 protože je to úchvatná podívaná.
  Kde to jsme?
 • 00:02:00 -Teď se nacházíme v bývalém
  vojenském prostoru Milovice,
 • 00:02:04 kde desítky let působila armáda,
  respektive několik armád,
 • 00:02:08 a když armáda odešla,
  tak tady vlastně všechno začalo
 • 00:02:10 zarůstat agresivními druhy trav,
  případně i křovin.
 • 00:02:14 A pokud by se něco nestalo,
  tak by to tady celé zarostlo
 • 00:02:17 a výsledkem by bylo, že spousta
  ohrožených druhů rostlin,
 • 00:02:21 ale i živočichů, jako jsou motýli
  a podobně,
 • 00:02:24 tak by vlastně kvůli tomu zarůstání
  vyhynula.
 • 00:02:26 Proto jsme uvažovali o tom,
  jak tu vzácnou lokalitu zachránit.
 • 00:02:29 A na tuhle velkou plochu,
  kde se nedá ani kosit,
 • 00:02:33 ani třeba pást domácí zvířata,
 • 00:02:35 tak nejlepší, co vychází,
  tak je vrátit do té přírody
 • 00:02:38 ta původní zvířata,
  která kdysi dávno, před tisíci let,
 • 00:02:43 tu otevřenou krajinu udržovala.
 • 00:02:46 Což jsou divocí koně, zubři
  a zpětně šlechtění pratuři.
 • 00:02:50 -Pojďme k těm praturům.
  To jsou tedy ta zvířata...
 • 00:02:53 Takové to menší stádečko,
  co bylo směrem sem, jsem ztratil.
 • 00:02:58 Aha, oni jsou asi...
 • 00:03:00 -Tak oni tak různě popocházejí,
  různě se tak jako vrtí.
 • 00:03:02 -Hlavně, že popocházejí tímto
  směrem, Dalibore.
 • 00:03:05 To mi věřte.
  No dobře, odkud přišli?
 • 00:03:09 -Pratury jsme přivezli
  z Holandska,
 • 00:03:10 protože původní pratur byl vyhuben
  člověkem.
 • 00:03:14 Vyhynul v roce 1627.
 • 00:03:16 Nicméně pratur je předkem veškerého
  domácího skotu
 • 00:03:20 a tak vědci z holandské
  univerzity,
 • 00:03:23 na základě analýz DNA
  a na základě vnější podobnosti,
 • 00:03:27 vybrali několik málo primitivních
  plemen skotu,
 • 00:03:30 která tomu vyhynulému praturovi
  jsou nejpodobnější
 • 00:03:33 a začali s takzvaným zpětným
  šlechtěním.
 • 00:03:35 To znamená, že se ta zvířata
  navzájem kříží
 • 00:03:38 a do toho dalšího chovu se vybírají
  zvířata,
 • 00:03:40 která mají zachovány v největší
  míře právě znaky toho pratura.
 • 00:03:45 Ten proces bude trvat zhruba
  4, 5 desetiletí
 • 00:03:48 a jeho výsledkem by mělo být,
  že získáme zvíře,
 • 00:03:51 které bude tomu praturovi
  k nerozeznání podobné.
 • 00:03:54 Ať už tím vnějším vzhledem,
  ale i tím,
 • 00:03:56 že dokáže bez péče člověka přežít
  v krajině.
 • 00:04:00 -Jo.
  A kolik jste jich sem přivezli?
 • 00:04:02 -Sem jsme přivezli stádo šesti
  kusů.
 • 00:04:04 Jednoho býka a 6 samic.
 • 00:04:07 Od té doby se ta zvířata
  rozmnožují,
 • 00:04:09 takže teď jich tady máme už něco
  přes 20.
 • 00:04:11 A první přírůstky od nás jsme
  i odvezli do Modré
 • 00:04:16 na Uhersko-Hradisku, kde jsou
  v blízkosti místního skanzenu.
 • 00:04:23 -Já se omlouvám, že pořád těkám.
 • 00:04:25 Já vás poslouchám, ale není zrovna
  támhleto býk?
 • 00:04:28 -To je taková malá kravička.
 • 00:04:31 -To je malá kravička, zaplaťpánbůh.
  I koně jsou nervózní?
 • 00:04:34 -Ne,
  ale býci jsou větší kliďasové.
 • 00:04:37 -Jo?
  -Určitě.
 • 00:04:39 Protože kráva tady může mít někde
  v okolí odložené tele,
 • 00:04:43 může se o ně bát.
 • 00:04:45 Protože pratuři,
  podobně jako srnky třeba,
 • 00:04:47 odloží mládě někde v porostu
  a vrací se k němu
 • 00:04:50 jenom několikrát za den na kojení
  a pak se vrací zpátky ke stádu.
 • 00:04:54 -Jo, to znamená, že z pratura taky
  máme mlíko?
 • 00:04:57 -Tím, že ten pratur k sobě nenechá
  člověka ani přiblížit,
 • 00:05:01 natož se dotknout, natož podojit,
 • 00:05:03 takže ta jeho role tady je
  výhradně,
 • 00:05:06 aby pečoval o tu krajinu
  a třeba využití na mléko u pratura
 • 00:05:10 vůbec nepřichází v úvahu.
  -Výborně.
 • 00:05:12 A na maso?
  -Na maso je to stejné.
 • 00:05:15 Cíl toho chovu je péče o tu
  krajinu,
 • 00:05:18 takže to hospodářské využití není
  cílem toho našeho projektu.
 • 00:05:21 -Výborně.
 • 00:05:23 A oni tady mají jako nějakou
  ošetřovatelskou stanici,
 • 00:05:26 nebo se zatím rodí a žijí opravdu
  jen s asistencí přírody?
 • 00:05:32 -Tak ti pratuři jsou opravdu
  unikátní tím,
 • 00:05:34 že nepotřebují žádnou péči
  člověka.
 • 00:05:36 To znamená, všechno si zajišťují
  sami, včetně stravování.
 • 00:05:40 Takže teď je tady krásně zelená
  tráva, ale i v zimě,
 • 00:05:43 kdy je to tady úplně všechno
  zmrzlé
 • 00:05:47 a je tady jenom vlastně stará,
  suchá tráva,
 • 00:05:49 tak ti pratuři si dokáží v tom
  porostu i pod sněhem
 • 00:05:53 vyhrabat potravu, takže žádnou péči
  člověka nepotřebují.
 • 00:05:57 -No dobře. A čím tedy prospívá
  pratur pro to všechno kolem nás?
 • 00:06:03 -Důležité je, že on je tady
  v kombinaci s divokými koňmi.
 • 00:06:07 Zatímco divocí koně více spásají
  ty agresivní druhy trav,
 • 00:06:10 tak pratur, který se samozřejmě
  také živí především trávou,
 • 00:06:15 tak více okusuje ty náletové
  křoviny.
 • 00:06:17 To znamená, ta kombinace divokých
  koní a praturů krásně zajišťuje to,
 • 00:06:21 že ta krajina nezarůstá a daří se
  tady těm kvetoucím bylinám.
 • 00:06:26 -Jak vy si představujete,
  že by to stádo
 • 00:06:28 mělo tak jako vypadat?
  100 kusů, 200 kusů, 300 kusů?
 • 00:06:33 -Vzhledem k té velikosti
  té pastviny
 • 00:06:35 a vzhledem k tomu, že potřebujeme,
  aby tady toho dostatek rostlo,
 • 00:06:39 aby to tady nebylo rozšlapané,
  úplně spasené,
 • 00:06:41 tak tenhle ten počet, plus mínus,
  je takový ten strop,
 • 00:06:46 nebo něco málo pod tím stropem,
  takže více už asi počty
 • 00:06:50 zvyšovat nebudeme.
  -Kolik váží takový pratur,
 • 00:06:52 řekněme býk v nejlepších letech?
 • 00:06:56 -Tak ten může mít něco kolem
  950 kilogramů,
 • 00:06:58 takže je to pořádný macek.
 • 00:07:01 Samice bývají zhruba o čtvrtinu,
  o třetinu drobnější.
 • 00:07:05 -Jaká je symbióza s těmi koňmi?
  Nemají někdy vůči sobě nějaké...
 • 00:07:10 ZAŘEHTÁNÍ KONĚ
 • 00:07:12 Na to jsme se právě chtěl zeptat
  taky.
 • 00:07:15 Nemají spolu nějaké konflikty?
  -Konflikty nemají,
 • 00:07:18 jediné, kdy dochází k takovým
  drobnějším třenicím tak je,
 • 00:07:21 když se potkávají obě ta stáda
  u napajedla,
 • 00:07:23 kdy se samozřejmě trošku poměřují,
  kdo se napije.
 • 00:07:26 Zajímavé bylo, že pratuři,
  kteří přijeli později než koně,
 • 00:07:29 přestože byli mohutnější,
  tak z těch koní měli respekt
 • 00:07:32 a trvalo jim to poměrně dlouho,
  než zmohutněli
 • 00:07:36 a než se osmělili a než tady začali
  ukazovat,
 • 00:07:39 že ta rezervace je hlavně jejich.
  -Protože mají ty rohy.
 • 00:07:44 -Přesně tak.
  -Ale koně zase rychleji utečou.
 • 00:07:46 -Přesně, takže teď oboje využívají
  ty svoje přednosti.
 • 00:07:48 -A právě o koních, a pozor,
  také o zubrech,
 • 00:07:51 kterým se mimochodem říká
  evropský bizon, bude řeč za chvíli.
 • 00:07:55 Ale předtím, jako vždy,
  další reportáže.
 • 00:08:04 Vlhkou zeď by v domě či bytě
  ocenili
 • 00:08:07 snad jen vodníci z filmu
  Jak utopit doktora Mráčka.
 • 00:08:10 Pro nás suchozemce bude však lepší
  zamezit vlhkosti
 • 00:08:14 pomocí chemické injektáže.
  Pojďme si ukázat, jak na to.
 • 00:08:20 -K zavlhání spodní stavby dochází
  zejména z důvodu
 • 00:08:24 dožilosti původních hydroizolací.
 • 00:08:26 Tím, že tyto hydroizolace jsou
  nefunkční,
 • 00:08:28 postupně zemní vlhkost proniká
  do horních částí stavby.
 • 00:08:32 Zdivo se zamokřuje a toto se
  projevuje zejména na omítkách.
 • 00:08:38 Na omítkách se začnou objevovat
  mapy, solné výkvěty
 • 00:08:42 a v neposlední řadě
  asi to nejhorší jsou plísně.
 • 00:08:46 Tyto plísně představují veliké
  zdravotní riziko.
 • 00:08:50 Nejen, že je to zdravotní riziko,
  ale ono to má další dopady.
 • 00:08:54 Zavlhlá stavba vykazuje větší
  teplené ztráty
 • 00:08:57 a v neposlední řadě je to
  i snižování
 • 00:09:01 tržní hodnoty nemovitostí.
 • 00:09:04 V tomto případě je potřeba zjednat
  rychlou nápravu.
 • 00:09:08 Existuje mnoho možností,
  jak se té vlhkosti trvale zbavit.
 • 00:09:12 Jedna z možností je mechanická
  podřezávka zdiva,
 • 00:09:15 kde do příčného řezu zdiva vložíme
  následně hydroizolaci.
 • 00:09:21 Tato metoda je nesporně účinná,
  ale je velmi invazivní
 • 00:09:26 nebo razantní vůči stavbě.
 • 00:09:28 Ale naštěstí existuje metoda,
  která je neinvazivní ke stavbě
 • 00:09:33 a přesto vysoce účinná.
  Jedná se o krémovou injektáž zdiva.
 • 00:09:37 Pro zhotovení této krémové
  injektáže potřebujeme vrtačku,
 • 00:09:40 kvalitní vrták o průměru 14 mm,
  aplikační injektážní zařízení,
 • 00:09:46 kvalitní injektážní krém a zátky,
  které jsou vyrobeny
 • 00:09:50 z polystyrenu.
 • 00:09:52 Technologický postup by měl být
  proveden asi takto.
 • 00:09:57 Jestliže zjistíme, že omítky
  jsou nenávratně zdegradované,
 • 00:10:00 to znamená, nepevné, nesoudržné
  k podkladu, jsou zasolené,
 • 00:10:04 měly by být v dostatečné míře
  odstraněny.
 • 00:10:07 Následně provedeme navrtání
  zdiva.
 • 00:10:11 Já doporučuju navrtat zdivo
  na celou tloušťku zdiva
 • 00:10:14 s mírným pokrácením.
  Pokrácením se myslí 2 až 3 cm.
 • 00:10:19 A vrtá se v osových vzdálenostech
  v horizontální linii po 10 cm.
 • 00:10:25 Tím máme zdivo navrtané
  a připravené pro výplně,
 • 00:10:28 to znamená, pro tu krémovou
  injektáž.
 • 00:10:32 Postupujeme tak,
  že jestli použijeme
 • 00:10:34 injektážní pumpu nebo injektážní
  pistoli,
 • 00:10:36 princip je pořád stejný.
 • 00:10:38 To znamená, že zasuneme trubičku
  do zadní části vrtu
 • 00:10:41 a postupně trubičku vytahujeme
  a dbáme na to,
 • 00:10:43 aby vrt byl dostatečně vyplněný
  injektážní emulzí.
 • 00:10:47 Tuto injektáž dokončíme zatěsněním
  již zmiňovanou zátkou.
 • 00:10:51 V momentě dokončení injektáže,
 • 00:10:53 to znamená, té výplně
  a zazátkování,
 • 00:10:56 dochází k chemické reakci
  ve zdivu.
 • 00:10:58 Injektážní krém, respektive
  jeho aktivní látky
 • 00:11:01 velmi snadno pronikají do pórů
  i těch nejjemnějších kapilár,
 • 00:11:04 ve zdivu vznikají hydrofobní
  clony,
 • 00:11:07 které se v určitém časovém
  horizontu propojí
 • 00:11:10 do celistvého hydrofobního pásu
  a to v celé hloubce zdiva,
 • 00:11:14 ale i délce zdiva.
 • 00:11:17 A co je obrovskou výhodou,
  i co do značné výšky zdiva.
 • 00:11:20 Takže tento hydroizolační pás,
 • 00:11:22 který zamezuje té vzlínající
  vlhkosti, je velmi kvalitní.
 • 00:11:28 A po dokončení svého chemického
  procesu
 • 00:11:31 vznikne pevná křemíková vazba,
  které je dále už nerozpustná.
 • 00:11:36 A tím se dá garantovat životnost
  30, ale i více let.
 • 00:11:41 Krémová injektáž
  je účinná v obrovské škále
 • 00:11:45 používaných zdících materiálů.
 • 00:11:47 Kdybych je tady měl vyjmenovávat,
  byl by to asi velký seznam
 • 00:11:50 těchto materiálů a tak bych spíš
  řekl jedno pravidlo.
 • 00:11:53 Že kudy kapilárně vzlíná vlhkost,
  tak tam je krémová injektáž
 • 00:11:58 vysoce účinná nebo spolehlivá.
 • 00:12:02 Moje doporučení je -
  od dokončení injektáže,
 • 00:12:06 po zahájení těch sanačních
  omítek,
 • 00:12:09 které by tam měly být systémově
  aplikovaný, alespoň doba 14 dnů.
 • 00:12:13 Tím, že nepotřebujeme drahé
  zařízení
 • 00:12:15 a technologický postup je velmi
  snadný,
 • 00:12:18 tak se dá provádět svépomocí.
 • 00:12:20 Kvalitní injektážní krém
  je vyráběn
 • 00:12:22 dle nejmodernějších technologií
  výroby,
 • 00:12:25 podléhá každým rokem státnímu
  dozoru výroby
 • 00:12:29 a v neposlední řadě každý 3 roky
  musí být certifikován.
 • 00:12:32 Pokud si budete vybírat injektážní
  krém pro svoji aplikaci,
 • 00:12:36 vybírejte takový krém,
  který neobsahuje
 • 00:12:38 žádné nebezpečné látky.
 • 00:12:41 Tím máte jistotu,
  že lidskému zdraví není nebezpečný
 • 00:12:44 a je tím pádem i šetrný k životnímu
  prostředí.
 • 00:12:47 Jako důkaz, že krémová injektáž
  opravdu funguje,
 • 00:12:51 jsme provedli malý experiment.
 • 00:12:54 Zídka, která je vyzděna v platové
  nádobě,
 • 00:12:57 byla po celou dobu experimentu
  zalévána vodou.
 • 00:13:02 Zídka po maximálním zavlhnutí byla
  zainjektována v průběžné spáře,
 • 00:13:07 kde vznikla ta hydrofobní clona.
 • 00:13:11 A po 5 letech zídka nevykazuje
  žádné vlhkostní hodnoty.
 • 00:13:15 Dokonce je zajímavé, že i jedna
  řada cihel pod tím se zaizolovala.
 • 00:13:22 To znamená, že tady je
  ta průkaznost
 • 00:13:24 toho vysokého hydrofobizačního
  pásu.
 • 00:13:31 -Jste-li zvědaví na rozluštění
  minulých soutěžních otázek
 • 00:13:35 a na jména výherců,
  tak tady jsou.
 • 00:13:38 Správná odpověď na první otázku
  byla pod písmenem A.
 • 00:13:41 Uvedení diváci obdrží
  od společnosti Mounfield
 • 00:13:44 pro svého psa 12 kg
 • 00:13:47 nutričně vyváženého antialergického
  holistického krmiva StarVita,
 • 00:13:52 které neobsahuje drůbeží maso.
 • 00:13:54 A 6 kusů masových konzerv StarVita
  podle vlastního výběru.
 • 00:14:06 Zevní strana pokožky se nazývá
  epidermis.
 • 00:14:09 A vy už vidíte jména tří diváků,
  kteří takto odpověděli,
 • 00:14:13 a od společnosti Aurovitas získají
  balíček zdravotnických prostředků
 • 00:14:18 HemaGel v hodnotě 1.000 korun.
  Všem výhercům blahopřejeme.
 • 00:14:32 -Jak vytvořit trvalkový záhon,
  na to se mě velmi často ptáte.
 • 00:14:35 A tak vám chci krok za krokem
  ukázat, jak postupovat.
 • 00:14:38 Základ je říct si, na jakou
  světovou stranu ten záhon
 • 00:14:42 bude orientován, to je velmi
  důležité.
 • 00:14:45 Pokud budete mít trvalkový záhon,
  který je orientován na jih,
 • 00:14:47 tak tak musíte dát trvalky,
  které slunce milují,
 • 00:14:50 protože tam svítí slunce
  celý den.
 • 00:14:52 Pokud naopak budete mít záhon
  na sever, kde téměř slunce nesvítí,
 • 00:14:56 tak tak musí být trvalky,
  které milují stín.
 • 00:15:00 A než začnete sázet, tak většinou
  musíte odrýt trávník
 • 00:15:05 anebo ten záhon vytvořit.
  Tady už takový záhon je vytvořený.
 • 00:15:09 A co je velmi důležité,
  že jsme tady vyměnili půdu.
 • 00:15:12 Dali jsme směs přesáté ornice
  s kompostem,
 • 00:15:15 protože nejen světové strany,
 • 00:15:18 ale také půda rozhoduje o tom,
  jaké trvalky dáte.
 • 00:15:22 Protože pokud máte třeba
  takovou tu mazlavou jílovitou půdu,
 • 00:15:25 tak tam doporučuju vyměnit tu půdu
  a dát něco takového,
 • 00:15:28 což je velmi vzdušný substrát,
  který dodá trvalkám živiny.
 • 00:15:34 Pokud dodáte trvalkám zeminu,
  ony to velmi ocení
 • 00:15:38 a velmi rychle budou narůstat,
 • 00:15:40 protože tu kvalitní zeminu
  skutečně potřebují.
 • 00:15:43 Pak často nevíte, jakým způsobem
  ty trvalky sázet.
 • 00:15:48 Když si nějaké koupíte,
  já mám třeba v ruce šantu,
 • 00:15:51 tak si musíte zjistit,
  jak vysoká ta rostlina bude
 • 00:15:54 a jak široká bude.
  Protože když ta rostlina
 • 00:15:58 doroste třeba do výšky půl metru,
  metru,
 • 00:16:01 tak dává se to tak, že k trávníku,
  nebo tady k zámkové dlažbě
 • 00:16:04 nejprve dávám trvalky,
  které jsou nízké
 • 00:16:07 a potom postupně je dávám vyšší.
 • 00:16:10 A také je důležité, do jaké šířky
  ty rostliny se rozrostou.
 • 00:16:14 Protože podle toho potom dělám
  ten spon.
 • 00:16:17 Například šanta se nám rozroste
  tak do šířky 20 cm.
 • 00:16:21 A aby vytvořila takový ten krásný
  hustý kobereček,
 • 00:16:24 tak je dávám ve vzdálenosti 20 cm
  od sebe.
 • 00:16:28 A ten spon znamená, že od trávníku,
  nebo tady od zámkové dlažby,
 • 00:16:33 já začnu dávat první rostliny
  asi 20 cm od té hrany
 • 00:16:37 toho začátku záhonu
  a dávám je 20 cm vedle sebe.
 • 00:16:41 A potom tu další řadu dávám
  správně do toho sponu,
 • 00:16:45 to znamená mezi ně.
 • 00:16:47 Takže vytvářím takové
  trojúhelníky
 • 00:16:50 a tím vlastně každá ta rostlina
  rozroste se kolem sebe
 • 00:16:52 a vytvoří tu nádhernou záplavu
  květů
 • 00:16:55 a pak to vlastně bude vypadat
  jako jedna velká krásná
 • 00:16:59 kvetoucí rostlina.
 • 00:17:04 A když zkusíte třeba mezi trvalky
  dát trávy,
 • 00:17:06 tak ty zase dodají tomu trvalkovému
  záhonu vzdušnost.
 • 00:17:10 Já mám takový fígl, že mezi trávy,
  které dorůstají
 • 00:17:13 třeba do výšky 30, 40 až 50 cm,
  tak dávám třeba gauru,
 • 00:17:18 česky se jí říká svíčkovec.
 • 00:17:21 A ona mezi těmi travami vyroste
  a vypadá to,
 • 00:17:23 jako když ty trávy krásně kvetou.
 • 00:17:25 Celé léto potom to bude vypadat
  jako záhon plný kvetoucích trav.
 • 00:17:33 Tady mám záhon asi 40 m2.
 • 00:17:36 A co ještě musíte udělat je to,
  že na takový záhon použiju
 • 00:17:39 třeba 200 až 300 trvalek.
 • 00:17:42 Já vím, zdá se to jako velké
  množství,
 • 00:17:44 ale jen tak uděláte trvalkový
  záhon,
 • 00:17:46 který vám každý bude závidět.
 • 00:17:54 -A jdeme soutěžit.
 • 00:17:56 Tentokrát o ceny, které věnuje
  zahradnictví U krtka.
 • 00:17:59 Tady je otázka.
 • 00:18:01 Která z těchto rostlin bývá
  označována
 • 00:18:04 za královnu aromatických rostlin?
 • 00:18:07 Za A) africká fialka,
  za B) levandule.
 • 00:18:11 Odpovědi posílejte pomocí SMS
  ve tvaru
 • 00:18:15 POLO mezera A nebo B
  na telefonní číslo: 900 11.
 • 00:18:18 Dva z vás, kteří správně odpovědí,
  budou mít šanci získat
 • 00:18:22 rodinný poukaz do dětského parku
  Krtkův svět.
 • 00:18:26 A třetí divák pak poukaz na nákup
  zboží v zahradnictví U krtka
 • 00:18:31 v hodnotě 1.000 korun.
 • 00:18:33 Soutěžit můžete do soboty
  27. června,
 • 00:18:36 do ukončení vysílání našeho
  pořadu.
 • 00:18:39 A jména výherců se dozvíte
  během dalšího nedělního vysílání
 • 00:18:42 a také na internetové stránce
  pořadu.
 • 00:18:49 Jednou z druhově nejbohatších
  skupin živočichů na světě je hmyz.
 • 00:18:53 Velmi obecně jej rozdělujeme
  na užitečný a škodlivý.
 • 00:18:57 Mezi ten škodlivý,
  či spíše obtížný hmyz
 • 00:19:00 jistě patří i klíšťata a komáři.
 • 00:19:03 Podívejte se,
  jak se před nimi chránit.
 • 00:19:07 -Klima se v našich podmínkách
  velmi výrazně mění.
 • 00:19:09 Zimy už nejsou, co bývaly,
  a tak nám přežívají komáři,
 • 00:19:12 přežívají nám klíšťata
 • 00:19:14 a jsou aktivní daleko dřív
  a daleko delší dobu.
 • 00:19:17 Není vůbec divné,
  když váš domácí mazlíček
 • 00:19:20 přinese domů klíště.
 • 00:19:22 A to třeba v listopadu
  nebo v únoru.
 • 00:19:24 To je moje osobní zkušenost.
 • 00:19:26 Každopádně máme celou řadu
  přípravků, které můžeme použít,
 • 00:19:28 abychom se proti klíšťatům,
  případně komárům, mohli chránit.
 • 00:19:32 Klíště, jak víme, přenáší boreliózu
  a encefalitidu.
 • 00:19:36 A stejně tak komáři k nám mohou
  zavléct spoustu exotických chorob.
 • 00:19:40 Další, od koho nám hrozí třeba
  nepříjemná infekce,
 • 00:19:44 můžou být i muchničky.
 • 00:19:46 Každopádně máme celou řadu
  přípravků,
 • 00:19:48 kterými se můžeme chránit.
 • 00:19:50 Buď jsou syntetické, tedy chemické,
  anebo ty na přírodní bázi.
 • 00:19:54 Zvolíme-li repelenty na chemické
  bázi,
 • 00:19:56 pak zcela jistě budou obsahovat
  chemickou sloučeninu DEET.
 • 00:20:00 To je látka, která komáry
  a klíšťata odpuzuje
 • 00:20:03 a také je hubí.
 • 00:20:05 Je důležité si ale uvědomit,
  jak silnou dávku
 • 00:20:08 v tom konkrétním přípravku máme.
 • 00:20:10 Protože podle toho kde
  a jak dlouho se budeme pohybovat,
 • 00:20:13 tak podle toho volíme právě
  přípravek s DEETem.
 • 00:20:17 Je také dobré vědět,
  že není vhodný pro malé děti
 • 00:20:20 a není vhodný pro ty,
 • 00:20:21 kteří mají citlivou
  nebo problematickou kůži.
 • 00:20:26 Než vyrazíme do přírody,
  měli bychom si uvědomit,
 • 00:20:28 kde se budeme pohybovat
 • 00:20:29 a jak dlouho se tam budeme
  pohybovat,
 • 00:20:31 jestli s sebou máme děti
  nebo domácí mazlíčky.
 • 00:20:34 Protože přesně podle toho zvolíme
  potom ten konkrétní repelent.
 • 00:20:38 Také je důležité vědět,
  jestli ho budeme aplikovat na kůži
 • 00:20:42 anebo na oblečení.
 • 00:20:44 Pokud půjdete do parku nebo do zoo,
  kde je udržovaný trávník,
 • 00:20:47 tak budete volit repelent s nízkým
  obsahem DEETu.
 • 00:20:50 Pokud ale naopak půjdete třeba
  na houby,
 • 00:20:53 nebo budete v lese trávit víc
  času,
 • 00:20:55 případně v lese pracujete -
  myslivci, dřevorubci,
 • 00:20:58 tak doporučuji repelent,
  který obsahuje
 • 00:21:00 větší množství DEETu.
 • 00:21:02 A ten budeme potom aplikovat
  na oblečení.
 • 00:21:04 Zajímavé určitě je,
  že ta účinná látka na oblečení
 • 00:21:08 na povrchu vydrží dokonce
  až 20 dnů.
 • 00:21:10 Důležité je také chránit
  malé děti.
 • 00:21:13 Jako rodiče pro ně chceme
  to nejlepší.
 • 00:21:15 Ovšem děti mají velmi citlivou
  kůži.
 • 00:21:17 To znamená, že nepoužíváme
  přípravky s obsahem DEETu,
 • 00:21:20 ale používáme ty ekologické
  na přírodní bázi.
 • 00:21:23 Ty, které jsou určeny přímo
  dětem.
 • 00:21:26 Obsahují výtažek eukalyptu,
  z listu citronového.
 • 00:21:29 Příjemně voní, hydratuje pokožku
  a je vhodný i pro lidi,
 • 00:21:34 kteří mají citlivou
  anebo problematickou kůži.
 • 00:21:37 Protože je to přípravek
  na přírodní bázi,
 • 00:21:39 tak je potřeba počítat s tím,
  že se daleko rychleji vypařuje.
 • 00:21:42 To znamená, že ho aplikujeme
  častěji, ideálně po 2 hodinách.
 • 00:21:45 Když sedíte na terase,
  sluníte se
 • 00:21:48 nebo se chystáte na grilování
  s přáteli,
 • 00:21:50 i tam vás může obtěžovat
  nepříjemný hmyz.
 • 00:21:53 Pak je dobré použít třeba spirálu
  proti komárům.
 • 00:21:56 Anebo si můžete osázet truhlíky,
  případně zahradu
 • 00:21:59 anebo třeba terasu vonnými
  rostlinami.
 • 00:22:02 Jako jsou třeba vonné muškáty,
  citronová tráva anebo levandule.
 • 00:22:06 Účinně chránit proti komárům
  se můžeme i u nás doma.
 • 00:22:09 A to v noci, když jdeme spát.
  Určitě to všichni znáte.
 • 00:22:12 Máte otevřené okno,
  protože je horký letní večer,
 • 00:22:15 vlétne vám tam komár,
  začne vás obtěžovat,
 • 00:22:18 poštípe vás a vy se nevyspíte.
 • 00:22:20 Pak doporučuji elektrické
  odpařovače do zásuvky.
 • 00:22:24 Ty existují buď ve formě kapalné
  anebo ve formě polštářků,
 • 00:22:27 které můžete vyměňovat.
 • 00:22:29 Vydrží až 60 nocí a můžete je dát
  jak do ložnice,
 • 00:22:32 tak do dětského pokoje.
 • 00:22:35 Když se budete držet našich rad,
  jsem si 100% jistá,
 • 00:22:37 že letošní léto a letní dny
  prožijete naprosto v pohodě.
 • 00:22:48 -Já se jenom, Dalibore,
  radši rozhlížím,
 • 00:22:50 jestli tady nejsou pratuři.
  A nedejbože, zubři.
 • 00:22:55 Protože o nich si teď budeme
  povídat.
 • 00:22:58 -Přesně tak.
  -Představte nám vaše zubry.
 • 00:23:00 -Naše stádo zubrů patří k největším
  v České republice.
 • 00:23:04 Jinak zubr jako takový je největší
  suchozemský evropský živočich.
 • 00:23:09 Po první světové válce člověk zubra
  ve volné přírodě úplně vyhubil,
 • 00:23:13 ale naštěstí zůstalo několik málo
  posledních zvířat.
 • 00:23:16 Buď v zoologických zahradách,
  v oborách a podobně.
 • 00:23:19 Ale když vlastně vědci začali
  ta poslední zvířata sčítat,
 • 00:23:23 tak zjistili, že z těch více než 20
  zbývajících zubrů
 • 00:23:26 už jich je reprodukce schopných
  pouze 12.
 • 00:23:29 A třeba, to je vzácnější,
  takzvané biologické linie,
 • 00:23:32 kterou chováme my,
  tak zbylo pouhopouhých 5 jedinců.
 • 00:23:36 Takže opravdu ten zubr se vynořil
  a vrátil zpátky téměř ze záhrobí,
 • 00:23:41 protože ten počet zvířat,
  která přežila, tak byl minimální.
 • 00:23:44 -Kolik jich máte teď?
 • 00:23:46 -Teď jich máme 24, včetně letošních
  přírůstků.
 • 00:23:49 A díky tomu, že se tady zubrům
  daří,
 • 00:23:51 tak už je můžeme převážet
  do dalších rezervací.
 • 00:23:55 Letos v lednu jsme přivezli
  3 samice
 • 00:23:59 do nové rezervace u Rokycan.
 • 00:24:01 A teď, před několika týdny
  jsme odvezli zubřího samce
 • 00:24:04 až do národního parku v Holandsku.
  -Hezky.
 • 00:24:07 My jsme si řekli, kolik váží tur.
  Kolik váží váš největší zubr?
 • 00:24:12 -Náš největší zubr má nějakých 800,
  850 kilogramů.
 • 00:24:15 Jinak v literatuře je popisován
  jako vůbec nejtěžší tunový samec,
 • 00:24:19 ale to bylo pouze jedno jediné
  zvíře,
 • 00:24:22 které bylo takhle obrovské.
  Jinak ti zubři
 • 00:24:25 skutečně váží kolem těch
  750 až 850 kilogramů obvykle.
 • 00:24:30 -A oni tady taky existují úplně
  sami bez závislosti na člověku?
 • 00:24:34 -Přesně tak.
 • 00:24:36 Zubr se tady taky "jenom" toulá
  krajinou.
 • 00:24:41 Spásá trávu, okusuje keře.
 • 00:24:44 To znamená, zase přispívá k tomu,
  aby ta krajina nezarůstala.
 • 00:24:47 Takže plní přesně tu úlohu,
  kterou my tady od něj očekáváme.
 • 00:24:53 -Já jsme si nechal ty koně
  tak trošičku na závěr.
 • 00:24:56 Protože je mám rád a moje dcera
  taky.
 • 00:25:00 A taky mě zaujalo, že oni vlastně
  tady na té pastvině obrovské,
 • 00:25:04 nádherné, jsou v symbióze s těma
  turama.
 • 00:25:06 Je všechno v pořádku?
  -Je to tak.
 • 00:25:09 Vlastně ti koně s těmi divokými
  tury se doplňují.
 • 00:25:12 Koně spásají více trávu,
 • 00:25:14 zubři nebo pratuři okusují
  více ty křoviny,
 • 00:25:18 takže výsledkem té jejich pastvy
  je právě ta nádherně kvetoucí
 • 00:25:21 louka, jako tady vidíme za námi.
  -Jo.
 • 00:25:25 Co je to za plemeno, tenhle kůň?
 • 00:25:27 -My jsme divoké koně přivezli
  z Anglie.
 • 00:25:29 Jsou z oblasti Exmoru.
 • 00:25:32 Možná si někdo pamatuje
  z literatury,
 • 00:25:34 že se o divokých koních psalo
  jako o takzvaných tarpanech
 • 00:25:36 z východoruských stepí.
 • 00:25:39 Nicméně analýzy DNA později
  ukázaly,
 • 00:25:41 že ti tarpani vlastně nebyli
  skuteční divocí koně,
 • 00:25:43 ale jenom zdivočelí
  koně domácí,
 • 00:25:45 podobně jako třeba mustangové
  v Americe.
 • 00:25:48 Vlastně těm divokým koním tak,
  jak žili na evropském kontinentu,
 • 00:25:51 tou velikostí, zbarvením,
 • 00:25:53 ale tím, že vlastně odnepaměti
  žili v té volné krajině
 • 00:25:56 bez péče člověka,
 • 00:25:57 vlastně jako jediní a poslední
  odpovídají ti koně z Exmoru.
 • 00:26:00 -Pratuři se nás malinko báli,
  kdežto koně naopak.
 • 00:26:06 Na podání ruky přišli
  téměř až k nám.
 • 00:26:08 Jak je to možné?
  -Koně jsou zvědavější.
 • 00:26:11 Nicméně také jsou to zvířata,
 • 00:26:13 která ten úplný kontakt s člověkem
  nemají.
 • 00:26:16 To znamená, v těch prvních letech,
  kdy tady začaly výzkumy,
 • 00:26:19 tak právě tomu nedokázali odolat
  někteří vědci
 • 00:26:24 a snažili se ty koně třeba pohladit
  a zjistili,
 • 00:26:27 že ten kůň se skutečně velmi rychle
  otočí a vykopne.
 • 00:26:30 To znamená, určitě podobně jako
  u praturů,
 • 00:26:33 kteří ten respekt vzbuzují na první
  pohled,
 • 00:26:36 tak ani u těch koní nemůžeme nikomu
  doporučit,
 • 00:26:38 aby se k nim třeba přibližoval
  nebo zkoušel je hladit.
 • 00:26:40 -Dalibore, co vám říká pojem
  los evropský?
 • 00:26:45 -Los evropský patří také k našim
  největším kopytníkům,
 • 00:26:48 kteří žijí v České republice,
 • 00:26:50 ale na rozdíl od těch velkých
  kopytníků,
 • 00:26:53 které jsme tady mohli vidět,
  tak je to extrémně plaché zvíře.
 • 00:26:56 Takže třeba i kolegové vědci,
  kteří se několik let
 • 00:26:59 věnovali výzkumu losů,
 • 00:27:01 tak je v té krajině ani jednou
  nezahlédli.
 • 00:27:04 Naráželi na různé jejich stopy,
  jako třeba srst na kůře stromů,
 • 00:27:07 ale losa neviděli ani jednou.
 • 00:27:10 Takže kdo losa zahlédl,
  tak má obrovské štěstí.
 • 00:27:13 -A oni tady jsou někde?
 • 00:27:15 -Losi také v té krajině Polabí
  se v minulých letech vyskytovali.
 • 00:27:18 Protože vlastně v posledních
  desetiletích se losi začali
 • 00:27:22 do české krajiny vracet.
 • 00:27:24 Nicméně tlak člověka a to,
  že začalo přibývat komunikací,
 • 00:27:28 které těm losům přehradily
  ty jejich migrační trasy,
 • 00:27:31 tak způsobil, že tady ta polabská
  populace losů
 • 00:27:35 zase zpátky vyhynula, bohužel.
  -To je škoda.
 • 00:27:38 Tak evropského losa je mi líto,
  nedá se nic dělat.
 • 00:27:42 Ale otočíme tu minci, protože vám
  se podařilo to, že se sem vrátil...
 • 00:27:47 -Modrásek jetelový.
  -Ano.
 • 00:27:49 Jak je to možné?
 • 00:27:51 -Právě díky pastvě těch velkých
  kopytníků,
 • 00:27:54 kteří tady vytvořili dostatečné
  množství
 • 00:27:56 těch velkých kvetoucí ploch,
 • 00:27:58 tak vytvořili ideální podmínky
  pro udržení těch motýlů,
 • 00:28:01 kteří tu žili,
  ale také pro návrat těch motýlů,
 • 00:28:04 kteří tady třeba před desítkami let
  byli vyhubení.
 • 00:28:06 Příkladem je právě ten modrásek
  jetelový.
 • 00:28:08 A díky tomu, že tento druh motýla
  konkrétně se dokáže v té krajině
 • 00:28:12 pohybovat přeci jenom na větší
  vzdálenosti, tak objevil,
 • 00:28:16 že tady znovu má příhodné podmínky
  k životu a vrátil se sem.
 • 00:28:19 Takže k naší obrovské radosti
  vědci,
 • 00:28:21 entomologové, kteří tady průběžně
  tady tu lokalitu monitorují,
 • 00:28:24 tak ho v loňském roce poprvé,
  po těch desítkách let,
 • 00:28:28 znovu zaznamenali.
 • 00:28:29 -Všechno souvisí se vším.
  A v přírodě zvlášť.
 • 00:28:31 Díky tomu, že jsou tady tuři,
  že jsou tady koně a zubři,
 • 00:28:35 můžou tady být tyto louky.
 • 00:28:37 A díky tomu tady můžou být
  motýli.
 • 00:28:40 A právě o této symbióze
  si budeme dnes
 • 00:28:42 ještě tady v Milovicích povídat.
 • 00:28:44 Ale teď se podívejte,
  co dalšího jsme připravili
 • 00:28:47 do dnešního dílu Polopatě.
 • 00:28:50 Když vyměníte kotel na tuhá paliva
  za plynové vytápění,
 • 00:28:53 zůstane vám místnost,
  která byla původně kotelnou.
 • 00:28:57 Ukážeme, jak se dá takový prostor
  využít.
 • 00:29:01 Květnaté a japonské dříny se
  pěstují především
 • 00:29:04 jako okrasné dřeviny.
  Dnes vám jeden z nich
 • 00:29:08 představíme a vysvětlíme zásady
  jeho pěstování.
 • 00:29:12 Nenajde se snad jediné
  dětské hřiště,
 • 00:29:14 na kterém by chyběla houpačka.
 • 00:29:17 A jestli chcete udělat svým dětem
  radost
 • 00:29:19 a vyrobit jim houpačku na zahradě,
  tak vám poradíme jak.
 • 00:29:24 A v poslední reportáži se vrátíme
  do Milovic.
 • 00:29:26 Uvidíte několik ohrožených druhů
  rostlin.
 • 00:29:29 A dozvíte se, co dělají pro jejich
  záchranu.
 • 00:29:38 V městských bytech
  to před desítkami let
 • 00:29:40 bývala generační novinka.
 • 00:29:42 Nošení dříví a uhlí ze sklepa
  nahradilo
 • 00:29:45 zapalování hořáku plynových
  kamen.
 • 00:29:48 Dnes se podobná situace
  v rodinném domě
 • 00:29:51 může stát ještě výraznější změnou.
 • 00:29:54 -Topení tuhými palivy
  v bytových domech
 • 00:29:57 už je záležitostí historickou.
 • 00:29:59 Ale v rodinných domech,
  a speciálně na vesnici,
 • 00:30:02 je to otázka posledních let.
 • 00:30:04 K výhodám odstranění kotlů
  na tuhá paliva patří
 • 00:30:07 i mnohem menší prostorová náročnost
  plynových kotlů
 • 00:30:10 a vlastně odstranění vlastního
  skladu paliva.
 • 00:30:14 Tím pádem v součtu můžeme dosáhnout
  přírůstku obytných místností
 • 00:30:18 nebo nějak účelových místností
  až třeba o 25, o 30 m2.
 • 00:30:23 Cílem soutěže Českého plynárenského
  svazu bylo inspirovat veřejnost
 • 00:30:26 a v praxi ukázat výhody plynového
  vytápění.
 • 00:30:29 Je podstatně ekologičtější
  než vytápění tuhými palivy,
 • 00:30:33 zvyšuje se komfort ovládání
  a zvyšuje v neposlední řadě
 • 00:30:38 i cenu nemovitosti.
 • 00:30:40 Uvolnění prostor kotelny je vítanou
  příležitostí k tomu,
 • 00:30:44 jak dát prostoru nový účel.
 • 00:30:47 Pan Kaplan měl jasnou představu
 • 00:30:49 a my jsme mu pomohli pouze
  s návrhem.
 • 00:30:52 -Když jsme se rozhodli vyměnit
  kotel na tuhá paliva
 • 00:30:55 za kotel plynový,
 • 00:30:57 tak jsme přemýšleli,
  co se zbývajícími místnostmi,
 • 00:31:00 co tady vznikly uvolněním skladu
  paliva,
 • 00:31:04 a rozhodli jsme se, že vytvoříme
  obytné místnosti pro syna.
 • 00:31:08 Vyhráli jsme 250 tisíc
  od Českého plynárenského svazu,
 • 00:31:12 takže jsme je využili na tuto
  rekonstrukci,
 • 00:31:15 což nám hodně pomohlo.
 • 00:31:18 Původně jsme zamýšleli,
  že vytvoříme úložné prostory
 • 00:31:22 tady jenom a zvětšíme dílnu,
 • 00:31:25 ale ta myšlenka obytných místností
  byla prioritní
 • 00:31:29 a rozhodli jsme se takhle,
  jak to tady vidíte teďka.
 • 00:31:33 -Podobná uvolněná kotelna
  může umožnit
 • 00:31:36 realizovat i představy,
 • 00:31:38 pro které v domě doposud nebylo
  místo.
 • 00:31:41 U pana Ligasa jsme realizovali
  zajímavý záměr,
 • 00:31:45 kdy se jednalo o soukromou vinotéku
  pro rodinu a pro přátele.
 • 00:31:50 Třetím výhercem byla výtvarně
  nadaná paní Vegelová,
 • 00:31:53 která si přála zrealizovat
  v místnostech po kotli
 • 00:31:58 a po palivu výtvarný ateliér.
 • 00:32:01 Při rekonstrukci kotelny
  a skladu paliva
 • 00:32:04 je nutno zohlednit jejich umístění
  v objektu.
 • 00:32:08 Je to skoro vždycky ve sklepě
  a sklep
 • 00:32:12 je samozřejmě nějakým způsobem
  vlhký
 • 00:32:15 a je potřeba ho odvlhčit
  a zaizolovat.
 • 00:32:19 V nejkrajnějším případě
  se ty místnosti musí okopat,
 • 00:32:22 musí se položit třeba nějaká
  drenáž,
 • 00:32:25 udělat nové hydroizolace
  a podobně.
 • 00:32:28 Mezi nutně vyvolané práce patří
  redukce otopného systému
 • 00:32:32 na asi obdobné minimum,
  jaké tady vidíme.
 • 00:32:36 To znamená, odstranění všech
  kohoutů, trubek,
 • 00:32:39 všech rozvodů elektro a podobně.
 • 00:32:42 A další věc je sanace prostoru
  z hlediska vlhkosti.
 • 00:32:48 To znamená, že například
  bude otlučena omítka
 • 00:32:51 a bude nahrazena sanační omítkou.
 • 00:32:54 Náklady na rekonstrukci například
  takových to dvou místností
 • 00:32:57 mohou začínat rámcově v několika
  desítkách tisíců korun.
 • 00:33:01 A samozřejmě se zvýší
  podle volby a náročnosti
 • 00:33:05 účelu té místnosti,
  nebo těch místností.
 • 00:33:08 Nicméně zvyšují cenu nemovitosti.
  A to dost rapidně.
 • 00:33:15 -Výhodou změny paliva
  je i skutečnost,
 • 00:33:17 že plynový kotel lze přemístit
  do menšího prostoru,
 • 00:33:21 a to včetně skrytí ve vestavěné
  skříňce.
 • 00:33:24 Moderní plynové kotle jsou poměrně
  malá zařízení,
 • 00:33:28 která je možné zavěsit na stěnu
  a umístit do technické místnosti,
 • 00:33:32 na chodbu nebo například
  do koupelny jako karmu.
 • 00:33:37 Kotle jsou zpravidla bílé a nijak
  nenarušují vzhled interiéru.
 • 00:33:42 Kontrolu nad nimi můžeme mít
  i na mobilu.
 • 00:33:45 Už za dva roky, tedy roku od 2022
  se podle zákona
 • 00:33:49 nebude smět topit v nevyhovujících
  kotlích na tuhá paliva.
 • 00:33:54 V Praze začne zákaz kotlů na uhlí
  platit dokonce už letos na podzim.
 • 00:33:58 Přesto odborníci odhadují,
  že staré neekologické kotle
 • 00:34:03 nyní ještě používá několik stovek
  tisíc domácností.
 • 00:34:07 Stále ještě existuje možnost využít
  dotačních programů
 • 00:34:10 a ulehčit tak peněžence.
 • 00:34:13 A výměnu může doprovázet i plán,
  jak zajímavě využít
 • 00:34:16 uvolněnou místnost.
 • 00:34:25 Kvetoucí keře jsou obvykle velkým
  přínosem pro každou zahradu.
 • 00:34:28 Navíc, když jsou květy velké
  a nápadné,
 • 00:34:31 vždy to vzbudí velké pozdvižení,
  zájem a radost.
 • 00:34:35 A právě takový keř vám dnes
  ukážeme.
 • 00:34:39 -Z východní Asie pohází mnoho druhů
  krásných rostlin,
 • 00:34:41 které se pěstují na našich
  zahradách a daří se jim tam.
 • 00:34:45 Jsou to třeba různé magnólie,
  sakury, bohyšky nebo chryzantémy.
 • 00:34:49 Do této skupiny také patří jedna
  rostlina,
 • 00:34:51 kterou bych vám dnes rád
  představil.
 • 00:34:54 Je to rostlina, která se jmenuje
  dřín japonský.
 • 00:34:57 S názvoslovím této rostliny
  je trošku problém,
 • 00:35:01 protože dřín japonský je rostlina,
  která byla dříve pojmenována
 • 00:35:05 tímto názvem,
 • 00:35:07 vědci se ale díky zkoumání a bádání
  shodli na tom,
 • 00:35:10 že je to vlastně trošku jiná
  rostlina,
 • 00:35:13 takže ji zařadili do samostatného
  rodu.
 • 00:35:15 Dnes se správně nazývá
  dřínovka japonská
 • 00:35:18 neboli Dendrobenthamia japonica.
 • 00:35:20 Toto jméno se ovšem úplně dobře
  neujalo,
 • 00:35:23 protože zahradníci mají radši
  jednodušší slova,
 • 00:35:25 takže když budete tuto rostlinu
  shánět někde v zahradnictví,
 • 00:35:28 tak ji najdete pravděpodobně
  pod starým jménem,
 • 00:35:31 tedy Cornus kousa.
 • 00:35:33 Jedná se o keře,
  které jsou velmi zajímavé,
 • 00:35:37 velmi rozmanité a pěstují se
  zejména kvůli efektu kvetení.
 • 00:35:42 Květy, které se objevují
  na rostlinách od konce května
 • 00:35:46 zhruba do první poloviny červa,
  tak jsou velmi výrazné.
 • 00:35:50 Abych to řekl úplně přesně,
 • 00:35:52 tak květy této dřeviny vůbec nejsou
  velké,
 • 00:35:54 naopak, ty jsou velmi malinké.
 • 00:35:57 Nacházejí se vlastně v centrální
  části toho,
 • 00:36:00 co my vnímáme jako květ.
 • 00:36:02 Květy jsou tady v této malinké
  kuličce
 • 00:36:05 a kolem těchto květů se nacházejí
  obvykle 4 velké listeny,
 • 00:36:09 které mají být jakoby naváděcím
  takovým radarem pro hmyz,
 • 00:36:15 aby vůbec tyto květy objevil.
 • 00:36:19 Je to rostlina, která neroste
  rychle,
 • 00:36:22 ale dorůstá do poměrně velkých
  velikostí.
 • 00:36:25 V našich podmínkách může dorůst
  do velikosti 3 až 5 m,
 • 00:36:30 ale tam, kde ty podmínky
  jsou optimální, zejména v domovině,
 • 00:36:33 tak může být ještě větší.
 • 00:36:35 Obvykle tato rostlina dorůstá ještě
  větších šířek než výšek.
 • 00:36:39 Takže při výběru stanoviště toto je
  důležité mít vždycky na mysli.
 • 00:36:44 Existuje několik odrůd, které jsou
  menšího a kompaktnějšího vzrůstu
 • 00:36:48 a ty se pak dají použít i na menší
  zahradu.
 • 00:36:53 Nároky této rostliny jsou velmi
  specifické.
 • 00:36:55 I když jsem na začátku řekl,
  že ji můžeme pěstovat
 • 00:36:59 na našich zahradách,
  tak určitě ne úplně na každé.
 • 00:37:03 Je to rostlina, která pochází
  z vlhčích míst
 • 00:37:05 a vyžaduje trochu vlhčí klima.
 • 00:37:07 Na těch nejteplejších lokalitách
  na území naší republiky
 • 00:37:11 se jí proto nemusí celkem dobře
  dařit.
 • 00:37:13 A navíc tato rostlina vyžaduje
  hlubší humózní půdy
 • 00:37:17 s mírně kyselou půdní reakcí.
 • 00:37:20 Abych to tedy upřesnil,
  tak dřínu japonskému
 • 00:37:23 se bude nejlépe dařit v trochu
  vyšších nadmořských výškách,
 • 00:37:27 kde je vyšší vlhkost vzduchu.
 • 00:37:30 V oblastech které jsou lesnaté,
  nejsou příliš teplé.
 • 00:37:33 S velkou pravděpodobností
  by to tato rostlina
 • 00:37:35 měla těžké třeba v Polabí
  nebo na jižní Moravě.
 • 00:37:38 Efekt kvetení u těchto dřevin
  je ten nejsilnější, který existuje,
 • 00:37:42 ale je ještě více důvodů,
 • 00:37:44 proč tuto dřevinu na zahradu
  vysadit.
 • 00:37:48 Na podzim se listy tohoto dřínu
  japonského vybarvují
 • 00:37:53 do velmi výrazných barevných
  odstínů, podle odrůdy.
 • 00:37:57 Buď jsou to odstíny žlutě-oranžové
  nebo dokonce až fialové.
 • 00:38:01 Pokud máte zájem tuto rostlinu
  pěstovat na své zahradě,
 • 00:38:05 určitě vás bude zajímat sortiment
  odrůd, z kterých můžete vybírat.
 • 00:38:09 Rostlina, u které stojím teď,
  tak patří mezi hybridní.
 • 00:38:14 Je to odrůda, která se jmenuje
  Venus, jako Venuše.
 • 00:38:17 Těch odrůd, které máme k dispozici
  je stále ještě hodně.
 • 00:38:20 Úplně nejběžnější je kultivar
  respektive varieta,
 • 00:38:24 která se nazývá Cornus cousa
  varieta Chinensis.
 • 00:38:28 Další odrůdy se vyznačují tím,
  že mají trošku rozdílné květy.
 • 00:38:32 Některé odrůdy mají listeny
  špičaté,
 • 00:38:35 některé odrůdy mají naopak
  ty listeny zaoblené.
 • 00:38:39 Liší se také v barevnosti.
 • 00:38:41 Existují odrůdy,
  které jsou čistě bílé barvy.
 • 00:38:44 Potom jsou odrůdy, které rozkvétají
  v barvě zelené
 • 00:38:47 a přechází do barvy bílé.
 • 00:38:49 A v finále získávají červené
  nebo fialové tečkování.
 • 00:38:53 Jedna z nejvýraznějších odrůd,
  kterou si můžeme vybrat
 • 00:38:55 na naši zahradu se jmenuje Satomi,
 • 00:38:58 tam má květy v barvě krásně sytě
  růžové.
 • 00:39:01 Existuje malá kompaktní odrůda,
  která se jmenuje Satomi compact.
 • 00:39:05 Vytváří květy sytě růžové barvy
 • 00:39:07 a dorůstá do podstatně menších
  velikostí
 • 00:39:10 než většina běžných odrůd.
 • 00:39:13 -Je tady soutěž o ceny,
 • 00:39:14 které věnovala společnost
  Aurovitas,
 • 00:39:17 distributor zdravotnického
  prostředku HemaGel.
 • 00:39:21 Ptáme se:
 • 00:39:23 Kde se na našem těle nachází
  nejsilnější kůže?
 • 00:39:26 Za A) na hlavě,
  za B) na dlaních a na chodidlech.
 • 00:39:30 Svoji odpověď posílejte formou
  SMS
 • 00:39:33 ve tvaru PATE mezera A nebo B
  na telefonní číslo: 900 11.
 • 00:39:38 Pokud to stihnete do soboty
  27. června,
 • 00:39:42 do konce vysílání našeho pořadu,
 • 00:39:44 můžete se stát jedním ze tří
  výherců
 • 00:39:46 balíčku zdravotnických prostředků
  HemaGel v hodnotě 1.000 korun.
 • 00:39:51 Kdo vyhrál, to se dozvíte
  při příštím nedělním vysílání
 • 00:39:54 a také nana internetové stránce:
  www.ceskatelevize.cz/polopate.
 • 00:40:07 Zdá se, že i malé děti
  se rády vracejí
 • 00:40:09 do svého ještě útlejšího dětství,
  kdy se pohupovaly v kočárku.
 • 00:40:15 Jak jinak si vysvětlit,
  že se tak rády houpou
 • 00:40:17 a někdy jim to vydrží
  až do houpacího křesla.
 • 00:40:21 Zkrátka, na zahradu patří
  dětská houpačka.
 • 00:40:24 Ale nejen ta.
 • 00:40:26 -Příležitost ke hře nabízejí
  různé typizované stavby
 • 00:40:30 anebo si tuto stavbu můžete
  vyrobit.
 • 00:40:33 Pokud se rozhodnete pro
  kupovanou,
 • 00:40:35 ptejte se po certifikátu
  o bezpečnosti.
 • 00:40:38 Obvyklé stavby bývají vyrobeny
  z přírodní kulatiny,
 • 00:40:42 z hranolů, z prken.
 • 00:40:44 Důležitý je prostor,
  který máme určený pro tu stavbu,
 • 00:40:47 aby se nám tam výrobek vešel
  a měl případně dopadové zóny.
 • 00:40:51 Mnohé děti nadchne zahradní
  domeček.
 • 00:40:53 Takový domeček si můžete zhotovit
  sami.
 • 00:40:56 Stačí k tomu pár prken,
  spojovací materiál,
 • 00:41:00 pár hranolů a můžete se stavbou
  začít.
 • 00:41:03 Musíte vědět, co od toho domečku
  očekáváte.
 • 00:41:05 Jestli tam mají chodit rodiče
  anebo jenom děti.
 • 00:41:08 Velikost domečku se převážně
  pohybuje okolo metru a půl až dvou.
 • 00:41:13 Je to dostačující pro 2 až 4 děti.
 • 00:41:17 Pro základ domečku postačí urovnaná
  plocha štěrku anebo dlaždice.
 • 00:41:21 Oblíbeným dětským herním prvkem,
  nejenom pro děti,
 • 00:41:25 ale i pro dospělé, je houpačka.
 • 00:41:27 Houpačku můžete mít kladinovou
  nebo závěsnou.
 • 00:41:30 K závěsné houpačce můžete využít
  i větev stromu,
 • 00:41:33 ale musí být dostatečně silná.
 • 00:41:36 Houpačku můžeme stavět z různých
  dřev.
 • 00:41:39 Nejlépe je stavět z tvrdého,
  která vám vydrží dostatečně dlouho.
 • 00:41:43 Vhodný je akát a dub,
  protože má v sobě třísloviny
 • 00:41:47 a taková houpačka vydrží
  až 30, 50 let i déle.
 • 00:41:52 Navíc je výhoda, že můžete nohy
  houpačky zabetonovat
 • 00:41:57 přímo do země a neuhnijí.
 • 00:41:59 Pokud vyrábíme houpačku
  z kulatiny,
 • 00:42:02 musíme nejprve zbavit kulatinu
  kůry.
 • 00:42:05 Buďto ručně sekerou
  nebo pořízem.
 • 00:42:09 Anebo někdo z vás může mít
  odkorňovačku,
 • 00:42:13 tou to jde nejlépe.
 • 00:42:15 Nejlepší je odstraňovat ze dřeva
  běl,
 • 00:42:18 to je měkká vrchní vrstva,
  na tvrdé dřevo.
 • 00:42:21 Poté vlastně houpačku nemusíte
  ani natírat, impregnovat,
 • 00:42:26 protože takové dřevo jenom zešedne
  a nic se mu nestane.
 • 00:42:31 K výrobě houpačky potřebujeme
  cca 3 až 4 m dlouhé klády,
 • 00:42:35 průměr by měl být 15 až 20 cm,
 • 00:42:37 aby houpačka něco vydržela
  a nezlomila se vám.
 • 00:42:40 Vyrobíme áčkovou konstrukci,
 • 00:42:44 kterou provrtáme nejlépe závitovýma
  tyčema,
 • 00:42:47 popřípadě pořádnýma vrutama.
  Houpačku nahoře osadíme ráhnem.
 • 00:42:53 Ráhno je kláda, která by měl být
  většího průměru,
 • 00:42:56 protože na něm 1 či 2,
  nebo více houpaček bude viset.
 • 00:43:01 Buďto si koupíme originální závěsy,
  do nich můžeme dát řetízek, lano.
 • 00:43:06 Anebo, když nemáme originální
  závěs,
 • 00:43:09 lano obtočíme kolem kmenu
  a vytvoříme tím závěs.
 • 00:43:14 Na daný řetěz nebo lano zavěsíme
  sedátko.
 • 00:43:17 Sedátko by mělo být cca 40, 50 cm
  široké.
 • 00:43:22 A zavěšuje se cca 40 cm od země
  nejméně.
 • 00:43:27 Pokud jsme sedátka přidělali,
  pořádně vše dotáhneme,
 • 00:43:30 zkontrolovat konstrukci,
  aby držela.
 • 00:43:32 A můžeme se poprvé zhoupnout.
 • 00:43:43 -Miloslave, tak my už jsme se dnes
  seznámili
 • 00:43:46 s veškerou faunou tohoto krásného
  místa.
 • 00:43:50 A teď půjdeme na ty kytičky,
  na ty rostlinky.
 • 00:43:53 Co je tady nejvzácnějšího?
 • 00:43:56 -Úplně nevzácnější je tady zřejmě
  vstavač kukačka,
 • 00:44:00 krásná malá orchidejka,
  kdysi nejběžnější orchidej,
 • 00:44:04 dnes jedna z nejvzácnějších,
  ale je jich tu posledních 7,
 • 00:44:08 pokud mě paměť neklame.
  -7 kusů.
 • 00:44:10 -7 kusů.
 • 00:44:12 -A ona tady byla,
  když tady ještě válčili, nebo ne?
 • 00:44:15 -Ona tady asi byla vždycky
  a to "válčení" jí vlastně pomáhalo,
 • 00:44:21 protože vytvářelo plochy obnažené
  půdy,
 • 00:44:24 které orchideje potřebují
  ke klíčení semínek.
 • 00:44:27 Ale tím, jak potom ta aktivita
  vojenská ustala,
 • 00:44:31 začalo to zarůstat několika málo
  takovými těmi vysokými
 • 00:44:35 hustými trávami
  a vlastně ty orchideje
 • 00:44:38 a spoustu vzácných kytek
  vytlačily.
 • 00:44:42 -Tak pomohla tedy jaksi vojenská
  technika.
 • 00:44:46 A dneska ta zvířata tomu taky
  napomáhají?
 • 00:44:49 -Pomáhají spoustě jiných druhů
  rostlin.
 • 00:44:51 A taková naše, řekl bych,
  super star
 • 00:44:55 mezi místními vzácnými
  rostlinami,
 • 00:44:57 je hořec křížatý.
  Protože to je kytka,
 • 00:45:00 která je vlastně bytostně svázaná
  s velkými kopytníky
 • 00:45:04 a je závislá na pastvě,
 • 00:45:07 protože vlastně nepotřebuje skoro
  nic,
 • 00:45:09 jenom aby ji nepřerůstala
  vyšší vegetace.
 • 00:45:12 A to je přesně to, co ta pastva
  dělá pro ni za servis.
 • 00:45:17 A zároveň ten hořec se jmenuje
  hořec, protože je hořký,
 • 00:45:20 proto ho zvířata nerada žerou,
  to ho chrání
 • 00:45:23 a díky tomu on na těch pastvinách
  prosperuje.
 • 00:45:27 -Je ještě nějaká další rostlina,
  která takto krásně koexistuje
 • 00:45:30 se zvířaty tady?
  -Je jich spousta.
 • 00:45:33 Když se podíváme tady pod nohy,
  tak jich vlastně uvidíme
 • 00:45:37 docela dost, jenom jsou často
  droboučké.
 • 00:45:41 Teď je přelom jara, léta,
 • 00:45:46 takže dominují ty krásné porosty
  kopretin a šalvějí,
 • 00:45:50 které ale brzo začnou střídat
  spíš druhy
 • 00:45:53 už toho vrcholného léta
 • 00:45:55 a začne se úplně měnit barva
  těch pastvin.
 • 00:45:59 Zaprvé přestane být tráva
  tak zelená
 • 00:46:02 a začnou kvést úplně jiné
  druhy.
 • 00:46:04 Takže když sem přijdeme
  za 2 týdny,
 • 00:46:06 tak už to nebude takové políčko
  bílých kopretin,
 • 00:46:09 ale bude to spíš taková světle
  žlutá barva jiných druhů kytek.
 • 00:46:14 A z těch třeba takových význačných
  druhů,
 • 00:46:17 kterým hrozně ta pastva svědčí,
 • 00:46:20 tak je třeba tady taková drobná
  bobovitá rostlinka,
 • 00:46:23 která se jmenuje ledenec přímořský.
 • 00:46:27 A má krásné takové květy,
  které v protisvětle slunce
 • 00:46:32 vypadají v té trávě jako malé
  lampionky.
 • 00:46:35 Dneska to lampionky nebudou,
  ale určitě ji tady potkáme.
 • 00:46:38 -Všechny ty rostliny,
  co tady jsou,
 • 00:46:40 tak jsou přímo odtud?
 • 00:46:42 Nebo sem jakoby implantujete
  i cizince?
 • 00:46:45 -Jsou všechny odtud.
 • 00:46:47 Zatím jsme tu nic neimplantovali,
  ale chystáme se k tomu.
 • 00:46:51 Protože je tady ještě několik
  dalších desítek druhů,
 • 00:46:54 které tady vlastně až do nějakých
  90. let přežívaly,
 • 00:46:59 ale ve chvíli,
  kdy ten celý prostor zarostl
 • 00:47:01 těmi vysokými hustými trávníky,
  tak vymizely.
 • 00:47:06 A jedním z takových druhů,
  který jsme vybrali pro ten návrat,
 • 00:47:11 my vlastně pomáháme těm kytkám,
  které nemají nožičky
 • 00:47:14 a špatně sem dojdou samy,
 • 00:47:17 tak jim vlastně pomáháme se sem
  vrátit.
 • 00:47:20 A vybrali jsme si jednu takovou
  jemnou, něžnou, pěknou kytičku,
 • 00:47:23 která se jmenuje trávnička
  obecná.
 • 00:47:25 Kvete ve vrcholném létu.
  Je to jeden
 • 00:47:28 z takových dobrých zdrojů nektaru
  pro motýly a včely
 • 00:47:31 a jiný hmyz i v době,
  kdy jiné rostliny
 • 00:47:34 mají problém se suchem
  a moc nekvetou.
 • 00:47:36 Takže proto jsme ji vybrali.
  A pak jsme ji vybrali
 • 00:47:39 taky proto, že tady byla ještě
  do těch 90. let.
 • 00:47:44 A zároveň se dá pěstovat,
  dá se namnožit a není chráněná.
 • 00:47:49 On nikdo před námi vlastně
  nezkoušel navracet druhy rostlin
 • 00:47:54 do míst, kde se aktivně pasou
  velcí kopytníci,
 • 00:47:58 alespoň ne v našich podmínkách,
  takže my se to učíme.
 • 00:48:02 A vybrali jsme si tu trávničku,
 • 00:48:04 protože ona nepatří mezi chráněné
  druhy,
 • 00:48:07 takže nejen že se vyhneme
  papírování,
 • 00:48:09 ale zároveň tím nemanipulujeme
  s něčím,
 • 00:48:12 co by v případě neúspěchu nás moc
  bolelo.
 • 00:48:17 Ale musím říct, že vlastně
  ty kytičky, které my tady vysadíme,
 • 00:48:22 takže ony vlastně nepotřebují
  nějakou speciální ochranu.
 • 00:48:27 Tím, že vysadíme několik sazenic
  na ploše vyšších desítek hektarů,
 • 00:48:32 tak je chrání ta rozloha
  a zároveň to jsou kytky,
 • 00:48:36 které ta zvířata moc nežerou.
 • 00:48:38 Jim ta zvířata nevadí,
  pro ně nejsou potravou,
 • 00:48:42 jim vadilo, když to bylo zarostlé.
 • 00:48:44 A ti kopytníci jim tu obnovili
  biotop,
 • 00:48:46 takže speciální ochrana netřeba.
 • 00:48:48 -Kde se ta rostlinka vezme?
  Odkud ji přivezete?
 • 00:48:51 -My jsme získali semínka
  tady z posledních kytiček,
 • 00:48:54 které rostou u obce tady na plácku,
  na fotbalovém písčitém plácku.
 • 00:48:59 A ty sazeničky vypěstovali
 • 00:49:03 v Botanické zahradě
  hlavního města Prahy
 • 00:49:08 a vlastně vznikly ty sazeničky
  díky skvělé spolupráci
 • 00:49:11 s jedním z tamních kurátorů,
  Vlastíkem Rybkou.
 • 00:49:17 -Miloslave, já mám tu čest,
  za všechny nás,
 • 00:49:21 kteří máme rádi přírodu,
  poděkovat vám, i vašim kolegům.
 • 00:49:26 Protože si myslím,
  že takovýto počin stojí za to.
 • 00:49:30 Mějte se hezky a příští týden
  u Polopatě.
 • 00:49:32 Na shledanou.
 • 00:49:35 Příště se dozvíte něco o životě
  čmeláků.
 • 00:49:37 Poradíme, jaké byliny v létě
  nasbírat, i jak je zpracovat.
 • 00:49:41 A pomůžeme vám s výběrem stanu.
 • 00:49:44 Komunitní zahrady u nás zažily
  za poslední léta rozkvět.
 • 00:49:47 Řekneme vám, k čemu slouží
  a jak fungují.
 • 00:49:51 A nejen pro ty,
  kteří si pohrávají s myšlenkou
 • 00:49:53 na založení koupacího jezírka,
 • 00:49:56 jsme připravili několik rad
  a informací, které se vyplatí znát.
 • 00:50:01 Skryté titulky: Tereza Fenclová
  2020

Související