iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
3. 1. 2014
13:55 na ČT2

1 2 3 4 5

30 hlasů
40043
zhlédnutí

Terezské údolí

Romantická procházka hanáckou přírodou s hercem Ladislavem Lakomým.

28 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Terezské údolí

 • 00:00:03 Náměšť na Hané má to kouzlo,
  že tam rovina končí
 • 00:00:06 a začíná vrchovina plná lesů,
  kopců, strání, údolí.
 • 00:00:12 A právě do jednoho takového údolí
  vás chci pozvat.
 • 00:00:34 Městečko Náměšť na Hané
  na cestě do údolí nemůžeme minout.
 • 00:00:39 Svědkem i té jeho nejstarší historie
 • 00:00:42 je řeka Šumice.
 • 00:00:44 Je mi bližší, než kterákoliv
  jiná naše řeka.
 • 00:00:54 Takhle vypadala budova
  Rolnické záložny v 30. letech,
 • 00:00:59 když jsem se tady narodil.
 • 00:01:01 Dole byla hospoda a řeznictví,
  kde byli moji rodiče.
 • 00:01:04 Do školy jsem to měl kousek,
 • 00:01:05 ovšem nás kluky tenkrát zajímaly
  jiné věci, než škola.
 • 00:01:10 Lákala nás ta tajemná místa,
 • 00:01:12 která vzbuzovala naši chlapeckou
  fantazii.
 • 00:01:15 Ať už to byly valy
  v Horním středověkém hradu,
 • 00:01:19 nebo zákoutí a nádvoří dvou zámků.
 • 00:01:24 Městys Náměšť na Hané
  je totiž místem,
 • 00:01:26 kde se zachovala tři panská sídla.
 • 00:01:33 Tomuto místu se říká hrad odedávna.
 • 00:01:37 Avšak teprve v 80. letech
  minulého století
 • 00:01:40 zde archeologové odkryli
  středověké zdivo.
 • 00:01:45 Zakladatelé hradu pocházeli
  z mocného rodu Švábeniců.
 • 00:01:49 Zanikl v bouřlivých časech
  15. století.
 • 00:02:01 Nové sídlo si šlechta vybudovala
  přímo v městečku.
 • 00:02:09 Tak tomuto místu se říká dodnes
  Dolní zámek.
 • 00:02:14 A on to kdysi skutečně zámek byl!
 • 00:02:18 My kluci jsme sem strašně rádi
  chodili,
 • 00:02:20 protože nás tady lákalo
  něco tajemného,
 • 00:02:24 bylo tady plno takových
  zvláštních zákoutí.
 • 00:02:28 Kromě toho byl ten zámek obestřen
  spoustou pověstí a legend.
 • 00:02:40 A jedna z těch pověstí vypráví,
 • 00:02:42 že za těmito dveřmi bylo
  sklepní vězení,
 • 00:02:45 ve kterém byla držena
  a prý také mučena
 • 00:02:49 nevinná mladá dívka Terezka.
 • 00:03:05 Ke třetímu sídlu, Hornímu zámku,
 • 00:03:08 vedou ze čtyř světových stran
  lipové aleje.
 • 00:03:12 I jejich zásluhou se o stavbě
  z poloviny 18. století
 • 00:03:16 ve stylu slunných italských vil
  hovoří jako o perle Hané.
 • 00:03:22 Zámek byl více než hospodářským
  sídlem panství
 • 00:03:26 vyhledávaným společenským salonem.
 • 00:03:30 Jeho návštěvníci zde nalézali vše,
 • 00:03:32 co patřilo k životnímu stylu
  vyšších vrstev.
 • 00:03:37 Vybraný vkus a zaujetí pro krásu
  v architektuře, hudbě, malířství,
 • 00:03:43 sochařství a literatuře,
 • 00:03:46 to vše se promítlo do podoby sídla
  a povahy jeho obyvatel.
 • 00:03:54 I městečko Náměšť na Hané
  podnes čerpá
 • 00:03:57 z této bohaté historické tradice.
 • 00:04:10 Možná se vám to bude zdát
  neuvěřitelné,
 • 00:04:12 ale já jsem po válce v těchto
  místech potkával Petra Bezruče,
 • 00:04:16 který žil v nedalekém
  Kostelci na Hané,
 • 00:04:19 ale nikdy jsem neměl odvahu
  ho oslovit.
 • 00:04:22 Měl jsem strach, prostě.
 • 00:04:24 On byl takový přísný zjev,
  zamračený, stále se díval do země,
 • 00:04:28 takže jsem ho nakonec vždycky minul
 • 00:04:32 a ani jsem neměl odvahu
  ho pozdravit.
 • 00:04:37 Již v polovině 19. století oslavil
  svými verši tento kraj jiný básník,
 • 00:04:42 náměšťský rodák František Serafínský
  Procházka.
 • 00:04:47 Jeho literární odkaz opatruje
  Jana Borůvková.
 • 00:04:51 Můj tatínek Josef Vaca se stýkal
  s mnoha známými lidmi,
 • 00:04:58 o kterých také i psal,
  a měl velkou knihovnu.
 • 00:05:04 Z této knihovny mám zde dílo
  Františka Serafinského Procházky,
 • 00:05:11 který se tam zmiňuje o Růžovém mlýně
  a o Terezském údolí.
 • 00:05:19 Ale po něm celá generace literátů
 • 00:05:22 byla okouzlena tím krajem
  kolem Náměště na Hané,
 • 00:05:27 například tyto verše,
  poslechni si je:
 • 00:05:31 Po kraji lesa,
  ukrytá ve stínu stromů,
 • 00:05:36 údolím z Laškova
  řeka Šumica teče.
 • 00:05:41 Čistá a chladná
  běží v jásavém tónu.
 • 00:05:44 Divoká zjara,
  v létě se pomalu vleče.
 • 00:05:49 Po jejím boku jsou
  místa našeho mládí,
 • 00:05:53 Stančovský mostek, Na pile,
  Růžový mlýn,
 • 00:05:57 Peňovská skála
  stále milence vábí,
 • 00:06:03 či tichá místa
  Loučanských zátočin.
 • 00:06:13 Tak tady začíná ten vzpomínaný
  malý ráj, Terezské údolí.
 • 00:06:20 Po které Terezce má svoje jméno
  už se asi nedozvíme.
 • 00:06:24 Jedni říkají, že po Terezce,
 • 00:06:26 nevinné dívce, která byla vězněna
  v Dolním zámku,
 • 00:06:30 jiní zase, že po manželce
  majitele zdejšího panství,
 • 00:06:34 Terezii hraběnce Kinské,
 • 00:06:37 a slyšel jsem, že prý se tady
  dokonce projela kdysi
 • 00:06:41 sama císařovna Marie Terezie.
 • 00:06:51 Údolí podél Šumice bylo v r. 2006
  vyhlášeno přírodní rezervací.
 • 00:06:58 Rozkládá se na ploše 86 hektarů
 • 00:07:02 a tvoří jej i svahy přilehlé
  k toku říčky a okolní lesy.
 • 00:07:15 Opustit údolí a po lesní silničce
 • 00:07:18 či lesních stezkách
  se vydat na Křemelu,
 • 00:07:22 nejvyšší vrchol s výškou 406 metrů,
  není rozhodně ztrátou času.
 • 00:07:29 Krásné výhledy na zalesněné pahorky,
  poezie doubrav a dubohabrových hájů,
 • 00:07:36 jsou odměnou za trochu námahy.
 • 00:07:39 A což teprve, když se v lesích
  rozevřou
 • 00:07:41 květy náprstníku, medovníku,
 • 00:07:51 kakostu,
 • 00:07:54 vemeníku,
 • 00:07:58 lilie a dalších pozoruhodných bylin!
 • 00:08:04 Nedaleko Křemely byl nalezen jeden
  z dokladů prehisotrie tohoto kraje.
 • 00:08:11 V roce 1991 vynesla liška
  při hrabání nory
 • 00:08:15 na povrch zkamenělou ústřici.
 • 00:08:20 Důkaz toho, že se zde ve třetihorách
  rozkládalo moře.
 • 00:08:27 Tak na tuhle lišku nedají geologové
  dopustit!
 • 00:08:30 Ovšem hajný, kterému chodí
  na slepice,
 • 00:08:32 na to bude mít jiný názor!
 • 00:08:35 Ale vraťme se zpátky do údolí,
 • 00:08:38 protože pravou pokladnicí
  zdejší přírody jsou její louky.
 • 00:08:47 Lidé pro květiny rostoucí na louce
  vymysleli zajímavé názvy:
 • 00:08:52 ladoňka dvoulistá rakouská,
 • 00:09:00 orsej jarní, prstnatec pleťový,
 • 00:09:09 rozrazil rezekvítek, šalvěj luční,
 • 00:09:14 a mohli bychom jmenovat nejméně
  tucet dalších.
 • 00:09:18 Jsou pěkné, ale přesto ve srovnání
  názvu s vlastní rostlinou zjistíme,
 • 00:09:25 jak chudý je náš jazyk na to,
 • 00:09:27 aby vystihl barevnou a tvarovou
  osobitost
 • 00:09:31 jednotlivých představitelů
  rostlinné říše.
 • 00:09:36 A jak tedy nejlépe pojmenovat
  všechnu tu krásu?
 • 00:09:39 Je skryta ve dvou slovech:
  kvetoucí louka.
 • 00:09:45 Nezáviďme malíři schopnost vnímat
  rozmanitost života v přírodě,
 • 00:09:50 hledejme ji každý sám v sobě.
 • 00:09:52 Stačí k tomu tak málo!
 • 00:09:55 Umět se zastavit, zaposlouchat se
  do zvuků přírody
 • 00:09:58 a těšit se z jejích obrazů.
 • 00:10:07 V této krajině má i mokřad
  své kouzlo
 • 00:10:10 a odmění nás pohledem na eleganci
  kosatce žlutého.
 • 00:10:16 A pokud nás neodradí mokro
  v botách,
 • 00:10:19 přivede nás do stinných zákoutí.
 • 00:10:22 Z luk je sem jen pár kroků,
  ale příroda už zde má jinou tvář.
 • 00:10:30 Musíme dát pozor, abychom nešlápli
  na mloka skvrnitého.
 • 00:10:37 Zatímco jinde se lidé těchto
  podivných
 • 00:10:39 a naprosto neškodných tvorečků
  bojí,
 • 00:10:43 tady se rozmnožili natolik,
  že zdomácněli,
 • 00:10:46 a zdejší lidé jim říkají laškovská,
  nebo také stančovská koťata.
 • 00:10:58 Tam, kde je voda, je i život.
 • 00:11:01 O údolí podél Šumice to platí
  dvojnásob,
 • 00:11:04 neboť jím vede jedna jediná,
  před staletími vyšlapaná pěšina,
 • 00:11:10 a tak nic neruší obyvatele
  těchto míst.
 • 00:11:14 Když budeme tiší a trpěliví,
 • 00:11:16 můžeme nahlédnout i do jejich
  soukromí.
 • 00:11:20 K hnízdu strakapouda nás dovedl
  křik jeho nenasytného potomka.
 • 00:11:37 Svět brouků, vážek, kobylek, motýlů
  a veškeré té další drobné havěti
 • 00:11:43 není třeba hledat.
 • 00:11:46 Najdeme jej všude kolem nás
  na květech, na tlejícím dřevě,
 • 00:11:50 pod kameny, v hrabance, v kalužích.
 • 00:11:54 Je to svět sám pro sebe, který
  zpravidla uniká naší pozornosti.
 • 00:12:00 Když se však u něj dokážeme
  zastavit,
 • 00:12:03 budeme překvapeni jeho podivuhodnou
  rozmanitostí.
 • 00:12:17 O ledňáčkovi se říká,
 • 00:12:19 že je dobrým duchem řeky,
  u které žije,
 • 00:12:23 ale především je znamením,
  že je řeka zdravá, neznečištěná.
 • 00:12:28 I on se dá při troše trpělivosti
  vystopovat.
 • 00:12:31 Dovede nás k němu jeho hvízdání.
 • 00:12:39 Jak asi vypadá Terezské údolí
  z výšky?
 • 00:12:43 To ví jenom vzácný čáp černý,
 • 00:12:45 jemuž říční tok poskytuje
  dostatek potravy.
 • 00:12:50 Řeka Šumice odpradávna sloužila
  i člověku.
 • 00:12:54 Její vodou zaháněl žízeň,
  v jejích vodách lovil ryby,
 • 00:12:58 její blízkost mu zaručovala
  úrodu na poli, na louce i v sadu.
 • 00:13:04 A nakonec využil její sílu
  i pro pohon strojů.
 • 00:13:10 Tak tento krásný splav postavili
  z kamenů naši předkové,
 • 00:13:15 aby oddělil Šumici od jednoho
  z mlýnských náhonů.
 • 00:13:20 Na něj nám zůstala už jen
  vzpomínka
 • 00:13:24 na to slavné mlynářské řemeslo,
  na všechny ty pány otce, stárky,
 • 00:13:29 prášky, krajánky, kteří putovali
  od mlýna k mlýnu.
 • 00:13:35 Kdo ví, kolik jich tímto údolím
  prošlo!
 • 00:13:48 Ani po pile, na níž se zpracovávalo
  dřevo z okolních lesů,
 • 00:13:52 nezůstalo nic, než zbytek vodních
  náhonů
 • 00:13:55 a staveb mizejících v bujné zeleni
 • 00:13:59 a vzpomínky mého spolužáka
  Ladislava Rašky,
 • 00:14:01 který se tady narodil
  a prožil celé dětství.
 • 00:14:10 Tak toto vypadá,
  že toto bývalo stavidlo.
 • 00:14:13 Jo, tady bylo takový kolo,
 • 00:14:15 kterým se zvedalo to stavidlo,
  spouštělo.
 • 00:14:19 Dole to je odšroubovaný,
  všecko pryč, zdemontovaný.
 • 00:14:22 Ladinko, ty ses tady narodil
 • 00:14:25 a ty vlastně odsud chodil do školy
  do Náměště. To je pěkně daleko!
 • 00:14:29 No, tak je to tak dva a půl
  až tři kilometry,
 • 00:14:34 podle toho, odkud jako Náměšť
  až sahá, jak se to měří.
 • 00:14:41 No, a přes celý údolí, což je,
  já nevím,
 • 00:14:43 těch pět kilometrů nebo co,
 • 00:14:45 tak chodily děcka z Laškova
  do Náměště do školy.
 • 00:14:55 A všecko si musely prošlapat
  cestou.
 • 00:14:57 My jsme se se sestrou k nim
  přidaly, že jo.
 • 00:15:00 -Abyste se nebáli?
  -Ano.
 • 00:15:06 Ve studánce, která je asi v půli
  cesty mezi Náměští a Laškovem,
 • 00:15:10 se osvěžují nejen pocestní.
 • 00:15:13 Pro vodu, která je dobrá na vaření,
  sem chodí odedávna i místní.
 • 00:15:28 Konec uplynulého vegetačního období
  oznamují květy ocúnů.
 • 00:15:34 Fialové moře je znamením
  nastávajícího podzimu.
 • 00:15:39 Zádumčivé melancholické náladě
  se poddá celá krajina -
 • 00:15:43 louky, stromy i řeka.
 • 00:16:09 A v tu dobu ožijí vzpomínky
  na časy dávné, pradávné.
 • 00:16:15 Dosáhnou hluboko do minulosti,
 • 00:16:16 do pravěku, kdy se na remízu
  usadili první lidé
 • 00:16:20 a své sídliště obehnali valy.
 • 00:16:24 Ještě dnes jsou v terénu patrné
  jejich zbytky.
 • 00:16:32 A nedaleko, na protějším vrchu
  Křemele, pochovávali své zemřelé.
 • 00:16:37 Dojem hřbitova již z těchto míst
  dávno vyvanul,
 • 00:16:40 a přesto, anebo právě proto,
  je to zvláštní pocit,
 • 00:16:44 procházet se mohylovým polem.
 • 00:16:50 Tam, kde žijí lidé, se odehrávají
  dramata, skutečná i domnělá.
 • 00:16:57 Podivné zvuky lesa plného
  tajuplných stínů,
 • 00:17:00 zasněžené louky postříbřené
  měsíčním úplňkem,
 • 00:17:04 pověsti o ponurých událostech
  a strašidelných bytostech
 • 00:17:08 jitřily fantazii.
 • 00:17:16 Při večerních besedách
 • 00:17:17 se vypravovaly historky o siláku
  Šmardovi,
 • 00:17:20 který zachránil mlýn
  před loupežníky,
 • 00:17:23 anebo o ohnivém muži Fajermonovi,
  který strašil děti,
 • 00:17:27 dobrým lidem v noci svítil
  na cestu, ale zlé nechal bloudit.
 • 00:17:33 -Fajermon! -Utíkejte!
  -Pomoc! -Utíkejte!
 • 00:17:48 Nikdo už neví, kdo Beňo byl
  a kde se v údolí vzal.
 • 00:17:52 Osamělí poutníci slýchali
  jeho zpěv,
 • 00:17:54 který se ozýval nahoře ze skal.
 • 00:17:57 Smutnou písní prý vyznával lásku
  hraběnce, která ho odmítla.
 • 00:18:02 Jednou však marně čekali
  na tu smutnou melodii,
 • 00:18:07 našli ho s prostřelenou hlavou
  a vedle něj na skále nápis.
 • 00:18:12 "Jsem Beňo, nehledejte."
 • 00:18:14 Tak získala skála jméno Beňovská.
 • 00:18:21 Jednoho dne marně čekali lidé
  na pošťáka,
 • 00:18:25 který nosil poštu z Náměště
  do Laškova a Krakovce.
 • 00:18:29 Zabloudil ve vánici,
  padl vyčerpáním a zmrzl.
 • 00:18:53 Na jaře bývají smutné příběhy
  zapomenuty
 • 00:18:56 a člověk i příroda vypravují jiné,
  o lásce, o novém životě,
 • 00:19:02 o tom, jak je náhle na světě
  krásně.
 • 00:19:12 Sluneční paprsky začínají hřát,
 • 00:19:15 a to je znamení pro všechny,
  malé i velké, mladé i staré,
 • 00:19:19 k uvítání jara.
  Jak se vítá jaro?
 • 00:19:24 Třeba tak, jak to umí osmdesátiletý
  Květoslav Pospíšil,
 • 00:19:28 mlynář z dnes již zaniklého
  mlýna Kruháče.
 • 00:19:34 "Nebudeš-li otloukati,
  budu na tě žalovati
 • 00:19:35 císaři pánu, on ti dá ránu,
  až zaletíš ke zlatému džbánu."
 • 00:19:48 (píská) Hotovo!
 • 00:20:01 S jarem ožil i mlýn Trňák,
  který tu stojí již několik století.
 • 00:20:06 Přestože i jeho mlýnské kolo utichlo
  již v roce 1950,
 • 00:20:11 mlynářský rod Sloupských,
 • 00:20:13 mimochodem, nejstarší mlynářský rod
  na Moravě, zde žije podnes,
 • 00:20:18 jen s tím rozdílem, že z pantáty
  se stal hospodář František Frýbort.
 • 00:20:24 Vlastníma rukama již léta pečuje
  o čtyři hektary krajiny,
 • 00:20:28 tucet ovocných stromů, osm koz,
  dvacet slepic,
 • 00:20:32 sedm koček a tři psy.
 • 00:20:36 A o naději, že smyslem života
  není brát, ale dávat.
 • 00:20:42 Já nemám patent na rozum,
  nebo jak bych to řekl,
 • 00:20:43 nebo na pravdu a takhle,
 • 00:20:45 ať si každý zváží v životě,
  co chce od toho života,
 • 00:20:48 jestli to chce udělat
  nebo nechce udělat.
 • 00:20:50 Nechceš? No, tak si to nech,
  já si ponechám svoje.
 • 00:20:52 Budeme přátelé a hotovo.
 • 00:20:54 To je dobrá filozofie.
 • 00:20:58 Tak, Hančo, ne, že tam hvízdneš,
  jo?
 • 00:21:02 Teda bys mohla,
  včera ses neomývala,
 • 00:21:04 tak si aspoň nohy umeješ.
  No, honem!
 • 00:21:08 Já ne, já dávám pozor. Dobrý je to,
  ale já přes tu basu nevidím.
 • 00:21:42 Jestli bylo někdy v Terezském údolí
  opravdu rušno a živo,
 • 00:21:45 bylo to právě v tomto čase,
  na svatého Antonína.
 • 00:21:51 Na Světinské hoře u Krakovce
  byla pouť,
 • 00:21:54 na kterou se z Náměště
  chodívalo procesím.
 • 00:22:09 ( vyzvánění z kaple)
 • 00:22:58 Podle pověstí stála na této hoře
  slovanská svatyně,
 • 00:23:04 kterou moravští věrozvěstové
  Cyril a Metoděj
 • 00:23:07 posvětili na křesťanský chrám.
 • 00:23:10 Odtud také jméno Světina.
 • 00:23:13 My jsme sem se svými spolužáky
  z Laškova často chodili
 • 00:23:16 a já si pamatuju, že jsem si tady
  dokonce v té kapličce
 • 00:23:19 zahrál na varhany.
 • 00:23:42 Ještě na počátku 20. století
  ležel kostelík v rozvalinách.
 • 00:23:47 Jen díky obětavosti věřících
  mohl znovu zazářit v plné kráse.
 • 00:23:52 Zámožnější přispěli penězi,
  další pomocnou rukou,
 • 00:23:56 a někteří i tím, že si rozebrali
  zedníky na stravu.
 • 00:24:01 Tak se toto památné místo
  stalo opět tím,
 • 00:24:04 čím po staletí bylo,
  místem modliteb a rozjímání.
 • 00:24:15 Ani jsme nepostřehli,
 • 00:24:17 že nás cesta podél Šumice vyvedla
  z údolí do kopců na opačném konci
 • 00:24:22 a do dvou vesniček.
 • 00:24:25 V každé z nich je zámek,
  spjatý s lidskými osudy.
 • 00:24:30 Představují symbolické rozcestí,
 • 00:24:32 na kterém se jednou ocitne každý,
  kdo je na cestě.
 • 00:24:35 A nejen na té Terezským údolím.
 • 00:24:40 (německy dává povely)
 • 00:24:55 V srpnu a v září 1887 se v tomto
  kraji konaly
 • 00:24:59 manévry rakouské armády,
 • 00:25:02 kterých se zúčastnil sám císař
  František Josef I.
 • 00:25:06 Ubytoval se ve zdejším
  laškovském zámku.
 • 00:25:10 Byla to tehdy pro celu vesnici
  veliká sláva.
 • 00:25:20 Císař byl s pohostinstvím
  Laškovských natolik spokojen,
 • 00:25:24 že povýšil majitele zámku,
  statkáře Karla Jaroslava Koláře,
 • 00:25:30 do šlechtického stavu s přídomkem
  z Laškova a Lešan.
 • 00:25:37 Ovšem jak se říká:
  "Světská sláva, polní tráva."
 • 00:25:42 Ten zpychl, poněmčil se a svoje
  panství přivedl na mizinu.
 • 00:25:49 Ostatně monarchie do třiceti let
  nedopadla lépe.
 • 00:26:08 To občasný návštěvník zámku
  v Krakovci, malíř Josef Mánes,
 • 00:26:12 po sobě zanechal mnohem cennější
  dědictví,
 • 00:26:16 byť mu v žilách nekolovala
  modrá krev.
 • 00:26:19 Přicházel sem na pozvání
  hraběte Augusta Sylva-Taroucca.
 • 00:26:29 Více času, než na šlechtických
  sídlech, trávil venku,
 • 00:26:33 ať již v přírodě, nebo mezi lidmi.
 • 00:26:37 Inspirován lidovými typy Hanáků
  a okouzlen krásou prostých Hanaček,
 • 00:26:42 vytvořil dílo, které přetrvá
  staletí.
 • 00:26:47 Na Hané se cítil nejšťastnější.
 • 00:26:56 Terezské údolí je jedním z mála
  ostrůvků
 • 00:26:59 nedotčených rychlým během času.
 • 00:27:03 Je pamětí mnoha dávných příběhů
  a umí je i vypravovat.
 • 00:27:08 Avšak porozumí jim pouze ten,
 • 00:27:11 kdo se dovede dívat nejen očima,
  ale i srdcem.
 • 00:27:21 Skryté titulky: Vlasta Malíková
  Česká televize 2013

Související