iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
9. 10. 2015
12:40 na ČT :D

1 2 3 4 5

2 hlasy
18008
zhlédnutí

Čtení do ouška

Rarášek pod hruškou

Polední čtení pro nejmenší

9 min | další Děti a mládež »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Rarášek pod hruškou

 • 00:00:10 Jednou na podzim,
  bylo už k večeru,
 • 00:00:14 se vracel sedlák z trhu.
 • 00:00:16 A jak jde, najednou vidí,
 • 00:00:17 že na poli pod planou hruškou
  sedí malé, černé kuře.
 • 00:00:22 Pípá jak o život, je celé zmoklé
  a klepe se zimou.
 • 00:00:26 A tak ho sedlák sebral ze země,
  schoval pod kabát a donesl domů.
 • 00:00:33 Tam ho dal za kamna,
  aby přes noc uschlo
 • 00:00:35 a druhý den ráno ho mohl pustil
  na dvůr mezi ostatní slepice.
 • 00:00:39 V noci, když už všechno spalo,
  probudil sedláka prapodivný šramot
 • 00:00:46 a hned nato uslyšel z komory
  pisklavý hlásek,
 • 00:00:50 napůl člověčí, napůl kuřecí:
 • 00:00:53 "Strejčku, strejčku,přinesl jsem
  vám ty brambory!"
 • 00:00:57 Sedlák vyskočil z postele a utíkal
  do komory, aby zjistil,
 • 00:01:00 co se to tam děje.
 • 00:01:02 Otevřel dveře a uviděl
  ohnivé kuře,
 • 00:01:05 jak poskakuje na obrovské
  hromadě brambor.
 • 00:01:09 Než se sedlák stačil
  vzpamatovat z leknutí,
 • 00:01:12 bylo kuře to tam.
 • 00:01:15 Když se sedlák ráno probudil,
 • 00:01:18 myslel si, že se mu
  to všechno jenom zdálo
 • 00:01:20 a šel se podívat do komory.
 • 00:01:22 Jaké bylo jeho překvapení,
  Když uviděl, že je plná brambor.
 • 00:01:27 Všechny do jedné je vynosil
  z komory na hnůj.
 • 00:01:30 Další noc probudil sedláka zase
  ten divný šramot v komoře
 • 00:01:33 a opět uslyšel pisklavý
  hlásek, který volal:
 • 00:01:38 "Strejčku, strejčku,
  přinesl jsem vám to obilí!
 • 00:01:42 Pšenici, žito a taky ječmen!"
 • 00:01:45 Sedlák už neměl odvahu
  ani vylézt z postele,
 • 00:01:48 natož se jít podívat do komory.
 • 00:01:51 Odvážil se až ráno,
  a když komoru otevřel,
 • 00:01:55 uviděl tam tři kupky obilí.
 • 00:01:58 Na jedné byla pšenice, na druhé
  žito a na třetí ječmen.
 • 00:02:04 A tak vzal lopatu a smeták
 • 00:02:06 a do posledního zrna odnosil obilí
  na hnůj k bramborám.
 • 00:02:11 Sedlák byl vážený muž
  a dbal na to,
 • 00:02:15 co o něm lidé říkají.
 • 00:02:16 Měl proto strach, aby se
  sousedi nedozvěděli,
 • 00:02:19 co se to u něj po nocích děje.
 • 00:02:22 Ale sousedé už něco tušili,
  protože si všimli,
 • 00:02:28 že v noci poletuje okolo sedlákova
  stavení cosi jako ohnivá koule
 • 00:02:34 a taky si všimli černého kuřete
 • 00:02:36 mezi ostatními slepicemi na dvoře.
 • 00:02:38 A tak to dlouho netrvalo
  a po vesnici se začalo povídat,
 • 00:02:43 že se sedlák spolčil s čertem.
 • 00:02:47 Někteří sousedé tomu nevěřili,
 • 00:02:49 protože znali sedláka
  jako dobrého člověka,
 • 00:02:52 a tak se rozhodli,
  že ho musejí varovat
 • 00:02:54 a říct mu, co se o něm
  po vsi povídá.
 • 00:02:58 A tak za ním šli.
 • 00:03:00 A sedlák jim upřímně vypověděl,
 • 00:03:02 jak viděl v noci v komoře
  ohnivé kuře
 • 00:03:06 a jak tam našel jednou kupu brambor
  a podruhé zas obilí.
 • 00:03:09 A prosil sousedy, aby mu
  poradili, co má dělat.
 • 00:03:14 "Ale co bys dělal?
 • 00:03:16 Zabij tu bestii," řekl
  jeden mladý sedlák
 • 00:03:21 a hned popadl silné poleno
  a hodil ho po kuřeti.
 • 00:03:26 Poleno ještě ani nedopadlo na zem
  a kuře už sedělo mladému sedlákovi
 • 00:03:29 na rameni a klovalo
  ho zuřivě do hlavy
 • 00:03:32 a při každém klovnutí pištělo:
 • 00:03:34 "Já jsem rarášek! Ra-rá-šek!
  Ra-rá-šek!"
 • 00:03:40 Jiný soused sedlákovi poradil,
  Že by bylo nejlepší,
 • 00:03:44 kdyby statek prodal
  a odstěhoval se jinam.
 • 00:03:46 Že rarášek se s ním
  určitě stěhovat nebude
 • 00:03:49 a zůstane na statku.
 • 00:03:52 Sedlák souhlasil,
  že je to dobrý nápad.
 • 00:03:54 Jenomže široko daleko
  se už dávno vědělo,
 • 00:03:57 že na statku se usídlil čert
 • 00:03:59 a statek s čertem
  nikdo koupit nechtěl.
 • 00:04:02 Sedlák byl ale rozhodnutý,
 • 00:04:04 že se raráška zbaví
  za jakoukoliv cenu.
 • 00:04:07 Prodal tedy všechno, co měl:
 • 00:04:09 obilí, králíky, krávy a vůbec
  všechen dobytek
 • 00:04:14 a koupil si chalupu
  v sousední vsi.
 • 00:04:17 A začal se tam stěhovat.
 • 00:04:20 Když si jednoho dne přijel
  na statek pro poslední věci,
 • 00:04:23 které tam ještě zbývaly,
  a naložil škopky, hrábě,
 • 00:04:26 lopaty a jiné nářadí na vůz,
  šel ke stavení a sám ho podpálil.
 • 00:04:34 Statek stál na samotě,
  takže nikomu nehrozilo
 • 00:04:38 od ohně žádné nebezpečí.
 • 00:04:41 Sedlák vyskočil na vůz,
  práskl bičem
 • 00:04:44 a pak se ještě ohlédl po svém
  doškovém stavení,
 • 00:04:47 které už začínalo hořet,
  a pomyslel si:
 • 00:04:51 "Shoř si tam, ty pekelná příšero!
 • 00:04:54 Však já ten pozemek za čas
  ještě dobře prodám."
 • 00:04:58 V tu chvíli se vzadu na voze ozvalo
  pisklavé: "Chi chi chi!"
 • 00:05:04 Sedlák se ohlédl a málem
  ho trefil šlak.
 • 00:05:09 Na voze na hromadě škopků
  sedělo černé kuře,
 • 00:05:12 vesele máchalo křídly a ještě
  ke všemu si začalo zpívat...:
 • 00:05:18 "Chichichi, chichichi,
  my se stěhujem,
 • 00:05:23 chichichi, chichichi,
  už tu bydlet nebudem,
 • 00:05:27 chichichichi,
  nebudem.
 • 00:05:31 Chichichi, chichichi,
  My se stěhujem,
 • 00:05:35 Chichichi, chichichi,
  už tu bydlem nebudem,
 • 00:05:40 chichichichi,
  nebudem."
 • 00:05:45 Kuře si zpívalo svoji ďábelskou
  písničku celou cestu
 • 00:05:49 a zmlklo, až když dojeli
  k sedlákově nové chalupě.
 • 00:05:52 Sedlák ještě ani nezastavil
  a kuře slítlo z vozu,
 • 00:05:56 přelítlo plaňkový plot
  a už bylo na dvorku
 • 00:05:58 mezi ostatními slepicemi.
 • 00:06:01 Selka spráskla ruce,
  když uviděla,
 • 00:06:04 že se mezi slepicemi už zase
  popelí to proklaté černé kuře.
 • 00:06:09 Sedlák jen bezmocně
  pokrčil rameny.
 • 00:06:13 Druhý den ráno prala děvečka
  na dvoře prádlo.
 • 00:06:17 Mejdlo jí sklouzlo po valše a ona
  ho v té kupě prádla nemohla najít.
 • 00:06:23 "Čert, aby to prádlo vzal!"
  řekla si děvečka potichu,
 • 00:06:27 ale dřív než to dořekla,
  stálo u ní černé kuře,
 • 00:06:31 zobákem vytahovalo z necek prádlo
  a vláčelo je blátem po dvorku.
 • 00:06:36 "Pusť to ty, potvoro,"
  křičela děvečka
 • 00:06:39 a honila kuře po dvorku.
 • 00:06:41 Selka přišla na dvůr,
  aby zjistila,
 • 00:06:42 proč děvečka tak křičí.
 • 00:06:45 A děvečka jí hned žalovala na kuře,
  že jí krade z necek prádlo.
 • 00:06:49 "Sama jsi řekla: Čert, aby to
  prádlo vzal! Tak jsem si ho vzal!
 • 00:06:54 Já jsem rarášek! Ra-rá-šek!"
  pištělo kuře.
 • 00:07:00 Děvečka bledá hrůzou si rychle
  sbalila do uzlíčku svoje věci,
 • 00:07:03 ani se s nikým nerozloučila
  a šla si hledat službu jinam.
 • 00:07:07 Sedlák už nevěděl,
  co si s raráškem počít.
 • 00:07:11 "Zkusme to s ním po dobrém,"
  povídá selka,
 • 00:07:16 "třeba od nás samo odejde."
 • 00:07:18 A hned přinesla kuřeti talíř mléka
  a k tomu ještě tři buchty.
 • 00:07:22 A tak to bylo pak každý večer,
 • 00:07:25 selka vždycky nachystala raráškovi
  na schody tři buchty.
 • 00:07:30 Raráškovi buchty chutnaly,
  ale vůbec to nevypadalo,
 • 00:07:34 že by chtěl od sedláka odejít.
 • 00:07:37 Jednou k večeru přišel z pole
  pacholek celý hladový
 • 00:07:40 a viděl na schodech tři buchty,
  které byly nachystané pro raráška,
 • 00:07:44 a jednu po druhé snědl.
 • 00:07:47 "Lepší, když je sním já,
 • 00:07:49 než kdyby je snědla ta pekelná
  bestie," pomyslel si,
 • 00:07:53 sotva si to ale pomyslel,
  měl na rameni raráška,
 • 00:07:57 který ho kloval vší silou
  do hlavy a přitom pištěl:
 • 00:08:00 "To byly moje buchtičky,
  to byly moje buchtičky!
 • 00:08:03 A tys je sněd!" a kloval nebohého
  pacholka takovou silou,
 • 00:08:08 že ten na to pak ještě
  dlouho vzpomínal.
 • 00:08:12 Když sedlák ráno vstal a šel
  vzbudit pacholka,
 • 00:08:17 našel ho celého pomláceného, že
  se pomalu ani na nohou neudržel.
 • 00:08:20 I ptal se ho, co se mu stalo,
 • 00:08:23 a pacholek mu odvyprávěl,
  jak snědl raráškovi buchty,
 • 00:08:27 a jak mu za to kuře
  strašně nabilo.
 • 00:08:30 Teď toho měl sedlák už tak akorát
  a šel za raráškem.
 • 00:08:36 Protože ale věděl, že po zlém s ním
  nic nezmůže, začal ho prosit,
 • 00:08:41 jestli by od nich nemohl odejít,
 • 00:08:43 protože jinak mu ze služby utečou
  všichni pacholci i děvečky.
 • 00:08:48 "Chi chi chi," zasmálo se kuře.
  "To je snadná pomoc, strejčku.
 • 00:08:54 Dones mě zpátky pod tu hrušku,
  kde si mě našel,
 • 00:08:57 a já už se k tobě nikdy nevrátím."
 • 00:09:01 Sedlák tedy vzal kabát,
  pod něj schoval kuře
 • 00:09:05 a šel s ním na pole k té hrušce,
  kde ho tenkrát našel.
 • 00:09:08 Tam ho položil pod hrušku
  a šel domů.
 • 00:09:13 A od té doby měl od raráška
  na věky pokoj.
 • 00:09:17 Titulky připravila
  Blanka Merunková

Související