iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
6. 10. 2015
12:40 na ČT :D

1 2 3 4 5

1 hlas
64528
zhlédnutí

Čtení do ouška

Jak čert sloužil u sedláka

Polední čtení pro nejmenší

10 min | další Děti a mládež »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Jak čert sloužil u sedláka

 • 00:00:14 Bývalo kdysi na jednom statku
  zvykem,
 • 00:00:16 že každou neděli položili
  na lavičku před stavením
 • 00:00:19 kus chleba a slaniny pro chudé.
 • 00:00:22 Který žebrák šel okolo jako první,
  ten si jídlo vzal.
 • 00:00:27 Tou dobou se vypravil na svět
  jeden mladý čert.
 • 00:00:32 Chtěl si odnést nějakého hříšníka,
  ale neměl štěstí.
 • 00:00:36 Jednou v neděli šel zrovna
  okolo toho statku
 • 00:00:40 a ucítil slaninu.
 • 00:00:43 Dobře věděl, že jídlo není
  pro něho, ale měl hlad,
 • 00:00:47 tak si ho vzal a sněd.
 • 00:00:50 A vydal se zpátky do pekla.
 • 00:00:52 Když došel k peklu,
  brána byla zavřená.
 • 00:00:55 Zaklepal, ale neotevřeli mu.
 • 00:00:58 Jenom na něj houkli okýnkem:
  "Takové, co kradou chudým almužnu,
 • 00:01:02 v pekle nechceme!
 • 00:01:04 Za trest budeš tři roky
  sloužit lidem!"
 • 00:01:07 Co měl čert dělat?
 • 00:01:09 V pekle ho nechtěli, a tak
  se vydal hledat službu.
 • 00:01:13 Dlouho hledal marně.
 • 00:01:16 Ať prosil sedláky, jak chtěl,
  všichni se vymlouvali:
 • 00:01:20 "Chlapče, u nás bys neměl co jíst.
 • 00:01:24 Od rána do noci pracujeme
  na panském a naše pole pustnou.
 • 00:01:28 V celém kraji je už jenom jeden
  sedlák, který má ještě koně.
 • 00:01:32 A ten je, ale tak hubený
  a hladem zesláblý,
 • 00:01:35 že k němu pacholka není třeba!"
 • 00:01:38 Čertovi svitla naděje!
 • 00:01:40 A hned se za tím sedlákem vydal
  a prosil, aby ho vzal do služby.
 • 00:01:45 Sedlák mu řekl: "Chlapče, chlapče,
  vzal bych tě za pacholka,
 • 00:01:50 práce je hodně, ale jíst není co."
 • 00:01:54 "Pantáto, budu poslušný
  a pracovitý.
 • 00:01:58 A když budeme hodně pracovat,
  tak budeme mít co jíst."
 • 00:02:03 "Zkusit to můžeme," řekl sedlák,
 • 00:02:07 ale v duchu si myslel:
  "však ty odsud rychle utečeš!"
 • 00:02:12 Čert ale vzal za práci,
  jak sedlákovi slíbil.
 • 00:02:16 O koně se staral tak dobře,
  že každým dnem přibýval na váze.
 • 00:02:21 Na panském odevzdávali víc,
  než museli,
 • 00:02:24 a přesto jim zbýval čas
  na jejich hospodářství.
 • 00:02:27 Za rok si sedlák koupil
  druhého koně.
 • 00:02:32 A tu přišel za sedlákem lokaj,
  že pán přikazuje,
 • 00:02:36 aby se okamžitě dostavil do zámku.
 • 00:02:39 Sedlák si nasadil klobouk
  a pospíchal na zámek.
 • 00:02:44 Když tam přišel, řekl mu knížepán:
 • 00:02:48 "Prý máš silné koně a ještě
  silnějšího pacholka.
 • 00:02:52 Vidíš tu skálu? Tak tu mi zítra
  přivezeš na zámecký dvůr!"
 • 00:02:59 Sedlák šel domů
  se svěšenou hlavou.
 • 00:03:02 Ta skála byla tak veliká,
 • 00:03:04 že by ji nikdo nedokázal
  naložit na vůz.
 • 00:03:07 A i kdyby to dokázal,
  žádný vůz by ji neuvezl.
 • 00:03:11 A i kdyby uvezl, ani nejsilnější
  koně by ji neutáhli.
 • 00:03:17 "Co je vám, pantáto,že jste tak
  zamyšlený?" ptal se pacholek.
 • 00:03:22 A sedlák mu řekl,
  co knížepán přikázal.
 • 00:03:25 "S tím si, pantáto, hlavu nelamte.
 • 00:03:28 Jak knížepán rozkázal,
  tak se stane!"
 • 00:03:32 "Ale chlapče, i kdyby náš vůz
  a koně tu skálu utáhli,
 • 00:03:38 kde seženu tolik lidí,
  abychom ji naložili?"
 • 00:03:41 "Žádné lidi nepotřebujete,
  máte mě!" řekl se smíchem pacholek.
 • 00:03:47 Druhý den ráno nakrmil pacholek
  koně, připravil vůz
 • 00:03:51 a po snídani vyjeli pro skálu.
 • 00:03:53 Když k ní dojeli, pacholek
  vzal páčidlo,
 • 00:03:58 skálu nadzvedl a hodil na vůz.
 • 00:04:01 Sedlák se tomu ani
  nestačil podivit,
 • 00:04:03 a už jeli se skálou na zámek.
 • 00:04:06 Když knížepán viděl z okna,
  jak se blíží, vyděsil se
 • 00:04:10 a poslal lokaje s rozkazem,
  že zámeckou branou projet nesmí!
 • 00:04:14 Ale než lokaj doběhl,
  byli koně už v bráně.
 • 00:04:19 Projet jí ale nemohli, protože
  skála byla vysoká.
 • 00:04:22 Pacholek práskal bičem,
  koně táhli,
 • 00:04:26 brána praskala, až se konečně
  rozlomila a vůz projel na dvůr.
 • 00:04:30 "Kam to mám složit?"
  vykřikl pacholek.
 • 00:04:35 Lokaj zmateně ukázal
  kamsi ke sklepům.
 • 00:04:39 Pacholek tam skálu vyklopil,
  ta prolomila klenbu
 • 00:04:42 a zasypala všechny knížecí sklepy.
 • 00:04:45 Knížepán byl vzteky bez sebe.
 • 00:04:47 Vůbec totiž nechtěl
  mít na dvoře skálu,
 • 00:04:50 chtěl jenom sedláka potrápit
  nesplnitelným úkolem.
 • 00:04:54 A místo toho přišel o sklepy.
 • 00:04:56 Zanedlouho přišel lokaj
  za sedlákem znovu,
 • 00:05:00 že se má dostavit na zámek.
 • 00:05:02 Když tam sedlák přišel,
  vzal ho pán k oknu a povídá:
 • 00:05:06 "Vidíš ten les?
 • 00:05:09 Tak ten pokácíš, větve svážeš
  do otýpek, dřevo naštípeš!
 • 00:05:14 A to všechno do týdne!"
 • 00:05:17 Sedlák začal knížepána prosit,
 • 00:05:19 aby měl ohled,
 • 00:05:20 že ten les by nedokázalo pokácet
  třicet chlapů ani za rok,
 • 00:05:24 ale knížepán řekl: "Jak jsem
  přikázal, tak se musí stát!"
 • 00:05:30 Sedlák se vrátil domů
  a nebylo mu do řeči,
 • 00:05:34 ani večeře mu nechutnala.
 • 00:05:36 Pacholek se ho ptal:
  "Co je s vámi, pantáto?"
 • 00:05:41 "Ach synku, knížepán mi dal
  nesplnitelný úkol.
 • 00:05:47 Les, co se táhne přes celé
  knížectví, mám do týdne vykácet,
 • 00:05:51 větve svázat do otýpek
  a dřevo naštípat."
 • 00:05:55 "Ale to se lehce zvládne,
  jděte klidně spát!" řekl pacholek.
 • 00:06:01 Ráno přišel pacholek
  do světnice a povídá:
 • 00:06:04 "Jděte na zámek a oznamte knížeti,
 • 00:06:08 že les je vykácený a všechno
  uděláno, jak přikázal,"
 • 00:06:12 a táhl sedláka ven.
 • 00:06:15 Když sedlák viděl,
  že les už nestojí,
 • 00:06:18 radši se ani neptal pacholka,
 • 00:06:20 jak to dokázal
  a pospíchal na zámek.
 • 00:06:23 Knížepán mu nejdřív nevěřil,
  pak se podíval z okna
 • 00:06:28 a zaskřípal vzteky zuby.
 • 00:06:31 Dřevo totiž vůbec nepotřeboval,
  chtěl jenom sedláka potrápit
 • 00:06:34 nesplnitelným úkolem
  a místo toho přišel o les.
 • 00:06:40 Sedlákovi se vedlo dobře,
  a tak se pacholka často ptal,
 • 00:06:44 jakou by chtěl odměnu
  za svoji službu.
 • 00:06:47 Ten, ale vždycky odpověděl:
  "Na to je času dost."
 • 00:06:53 A pak se přiblížil ke konci
  třetí rok,
 • 00:06:56 co pacholek sedlákovi sloužil.
 • 00:06:58 A zase přišel lokaj, že se má
  sedlák dostavit na zámek.
 • 00:07:02 Když tam přišel, knížepán
  se na něj usmíval.
 • 00:07:06 Byl si jistý, že tenhle úkol sedlák
  splnit nedokáže a povídá:
 • 00:07:12 "Zítra chci jet do pekla
  a ty mě tam odvezeš.
 • 00:07:17 V osm ráno ať si tady i s koňmi.
  Kočár bude stát před zámkem."
 • 00:07:22 Sedlák zbledl a jen němě přikývl,
  že rozumí.
 • 00:07:27 Jestli mu předešlé úkoly dělaly
  starosti, tentokrát byl zoufalý.
 • 00:07:34 Zato pacholek byl neobvykle veselý
  a ptal se sedláka,
 • 00:07:39 jak mu může pomoci. Ach synku,
  tentokrát mi nepomůžeš.
 • 00:07:46 Kníže je tuze špatný člověk.
 • 00:07:49 Denně se modlíme, aby nás Bůh
  uchránil před peklem
 • 00:07:53 a on mi přikázal, že ho tam
  mám zítra odvézt!"
 • 00:07:57 "Jestli to chce, má to mít!
 • 00:08:03 Zítra to budou tři roky,
  co u vás sloužím,
 • 00:08:07 a ještě jsem vám neřekl, kdo jsem.
 • 00:08:10 Jsem čert, a protože jsem ukradl
  chudým almužnu,
 • 00:08:14 musel jsem tři roky
  sloužit na světě."
 • 00:08:17 Sedlák leknutím uskočil do kouta.
 • 00:08:20 "Pantáto, vy se nemáte proč bát!
 • 00:08:24 Nechci žádnou odměnu,
  jenom abyste se mnou zítra jel.
 • 00:08:28 A až tam dojedeme
  a knížepán vystoupí,
 • 00:08:31 abyste se postaral o koně.
 • 00:08:34 Držte je pevně a hlavně
  se za mnou neotáčejte.
 • 00:08:37 Až bude po všem,
  přijde k vám černý pes
 • 00:08:41 a ukáže vám cestu zpátky."
 • 00:08:43 Sedlákovi bylo jasné,
  že když nepojede,
 • 00:08:47 přijde o koně.
 • 00:08:49 A tak se s pacholkem vydal
  ráno do zámku.
 • 00:08:52 Knížepán je už vyhlížel
 • 00:08:55 a sotva zapřáhli koně do kočáru,
  už v něm seděl.
 • 00:08:59 A tak vyrazili.
 • 00:09:01 Koně letěli jako vítr
  a za malou chvíli,
 • 00:09:04 jak se sedlákovi zdálo,
  dorazili na velikánkou louku.
 • 00:09:08 Všude se z ní kouřilo
  a ze země se draly sirnaté páry.
 • 00:09:12 Pacholek zastavil.
 • 00:09:16 Knížepán vystoupil,
 • 00:09:18 sedlák chytil pevně koně za uzdu
  a pro jistotu zavřel oči.
 • 00:09:24 Otevřel je, až když uslyšel
  zaštěkání.
 • 00:09:28 Uviděl černého psa
  a rychle skočil do kočáru,
 • 00:09:32 protože pes už se stavěl před koně
  a ti se za ním poslušně rozběhli.
 • 00:09:36 Jeli dlouho a dlouho
  až konečně zastavili
 • 00:09:41 a sedlák zjistil, že je doma.
 • 00:09:44 Po černém psu nebylo ani památky.
 • 00:09:48 A ani knížepán se už na zámek
  nikdy nevrátil.
 • 00:09:53 Titulky připravila
  Blanka Merunková

Související