iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
25. 12. 2013
11:40 na ČT :D

1 2 3 4 5

1 hlas
62063
zhlédnutí

Čtení do ouška

Paní Zima

Pohádku bratří Grimmů čte P. Tesař

9 min | další Děti a mládež »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Paní Zima

 • 00:00:07 Kdysi dávno žila jedna vdova.
  Měla dvě dcery,
 • 00:00:11 vlastní Kateřinu
  a nevlastní Karolínu.
 • 00:00:15 Karolína byla krásná,
  pilná a hodná,
 • 00:00:19 Kateřina ošklivá,
  líná a zlá.
 • 00:00:24 Ale přesto měla vdova
  svoji Kateřinu mnohem raději.
 • 00:00:28 Všelijak jí proto podstrojovala
 • 00:00:31 a nebohá Karolínka
  musela zastat všechnu práci.
 • 00:00:34 Po práci musela ještě sedávat
  na dvoře u studny
 • 00:00:38 a až do setmění příst.
 • 00:00:40 až jí krev kapala
  z rozedraných prstů.
 • 00:00:47 Jednou, když měla předénko
  celé od krve,
 • 00:00:50 sklonila se nad studní,
  že špulku vymáchá ve vodě.
 • 00:00:55 Mokré přadénko jí ale vyklouzlo
  a spadlo do studny.
 • 00:01:03 Karolínka usedavě plakala
  a běžela k maceše,
 • 00:01:07 aby jí pověděla,
  co se stalo.
 • 00:01:10 Macecha jí zle vyčinila
  a nemilosrdně poručila:
 • 00:01:14 Když jsi nechala přadénko
  do vody spadnout,
 • 00:01:17 tak si je odtamtud taky přineseš!
 • 00:01:20 Karolínka se vrátila ke studni
 • 00:01:23 a nevěděla, co si má počít.
 • 00:01:26 Nakonec, se srdcem plným strachu
  z matčina hněvu,
 • 00:01:30 zavřela oči a skočila dovnitř.
 • 00:01:40 Když Karolínka oči opět otevřela,
  údivem vykřikla.
 • 00:01:48 Ocitla se na krásné louce,
  kde svítilo slunce
 • 00:01:53 a kvetly tisíce
  přenádherných květin.
 • 00:01:59 Nahoře na zemi zuřil mráz
  a tady bylo učiněné léto.
 • 00:02:07 Nikde nikoho neviděla,
 • 00:02:10 vydala se tedy po louce,
  až přišla k jabloni,
 • 00:02:14 která se prohýbala pod košatou
  úrodou ovoce, a volala na ni:
 • 00:02:19 Karolínko,
  očeš mě, očeš mě,
 • 00:02:23 má jablka už jsou všechna zralá.
 • 00:02:29 Karolínka zatřásla stromem
 • 00:02:32 a česala jej
  do posledního jablíčka.
 • 00:02:35 Všechno ovoce pak srovnala
  na úhlednou hromadu
 • 00:02:38 a pokračovala v cestě.
 • 00:02:44 Konečně došla k malé chaloupce.
 • 00:02:47 Oknem vykukovala stará žena,
  která tuze divně vypadala,
 • 00:02:52 z úst jí čouhaly obrovské zuby.
 • 00:02:56 Karolínka dostala strach
  a chtěla utéct,
 • 00:02:59 ale stařena na ni přívětivě
  zavolala:
 • 00:03:02 Čeho se bojíš, milé dítě?
  Zůstaň u mě,
 • 00:03:06 když se mi postaráš o domácnost,
  dobře se ti povede.
 • 00:03:12 Hlavně ale musíš dávat pozor
  na moji postel
 • 00:03:15 a pořádně mi každý den
  natřásat peřiny,
 • 00:03:19 až z nich budou peříčka lítat.
 • 00:03:22 To aby na zemi pěkně
  a hustě sněžilo.
 • 00:03:26 Já jsem totiž Paní Zima.
 • 00:03:34 A protože k ní stařenka
  tak pěkně mluvila,
 • 00:03:37 sebrala Karolínka všechnu odvahu
  a vstoupila do jejích služeb.
 • 00:03:42 Všechno obstarávala
  k její spokojenosti
 • 00:03:45 a pilně natřásala peřiny,
 • 00:03:48 až peříčka jako sněhové vločky
  poletovala sem a tam.
 • 00:03:52 Proto taky měla u Paní Zimy
  dobrý život.
 • 00:03:56 Neslyšela od ní zlého slova
 • 00:03:58 a měla vždycky dostatek jídla
  i pití.
 • 00:04:04 Karolínka byla u paní Zimy
  už skoro rok,
 • 00:04:07 když ji zničehonic přepadla
  veliká lítost a stesk.
 • 00:04:12 Nevěděla proč,
 • 00:04:14 vždyť se jí tu vedlo tisíckrát lépe
  než u macechy,
 • 00:04:17 přesto ale toužila po domově.
 • 00:04:19 Sbírala nějaký čas odvahu,
 • 00:04:22 až se konečně odhodlala
  a se vším se stařence svěřila.
 • 00:04:26 Ta se na ni nikterak nezlobila,
  ba dokonce jí řekla,
 • 00:04:30 že je to správné,
  že se chce vrátit domů,
 • 00:04:33 ale než se vrátí,
 • 00:04:35 že by jí ráda za to,
  že jí tak věrně sloužila,
 • 00:04:38 něco dala.
 • 00:04:44 Vzala Karolínku za ruku
  a vedla ji k velké bráně.
 • 00:04:48 Brána se před nimi otevřela
  a když do ní dívka vstoupila,
 • 00:04:53 začal na ni padat zlatý déšť,
 • 00:04:56 takže byla za chvilku
  celá pokrytá zlatem.
 • 00:05:00 A ještě to, pro co jsi přišla,
  Karolínko,
 • 00:05:04 řekla Paní Zima
  a dala jí přadénko,
 • 00:05:08 pro které tenkrát skočila
  do studny.
 • 00:05:11 Hned nato se brána zavřela
 • 00:05:14 a Karolínka byla najednou na zemi,
  kousek od domu své macechy.
 • 00:05:18 Otevřela vrátka
  a vstoupila na dvorek.
 • 00:05:21 Kohout vyskočil radostně na studnu
  a volal:
 • 00:05:25 Kykyryký, už je zpátky
  na dvorečku mezi vrátky,
 • 00:05:29 Karolínka, krásná panna,
  celá zlatem obsypaná.
 • 00:05:33 Kykyryký!
 • 00:05:36 Karolínka vešla do chalupy,
  a protože byla celá ve zlatě,
 • 00:05:40 dostalo se jí od matky i sestry
  dobrého a přívětivého přivítání.
 • 00:05:46 Dívka jim vyprávěla,
  co se jí stalo,
 • 00:05:49 a když se matka dozvěděla,
 • 00:05:51 jak k tomu velikému bohatství
  přišla,
 • 00:05:54 rozhodla se, že musí dopomoci
  ke stejnému štěstí
 • 00:05:58 i své ošklivé a líné dceři.
 • 00:06:00 Tak si i Kateřina musela druhý den
  sednout na studnu a příst.
 • 00:06:05 Aby její přadénko rychle zkrvavělo,
  píchla se do prstu.
 • 00:06:12 Zakrvácené přadénko pak hodila
  do studny a skočila za ním.
 • 00:06:21 I ona se ocitla na krásné louce.
 • 00:06:26 i ona došla k jabloni,
 • 00:06:28 která prosila,
  aby ji očesala,
 • 00:06:32 protože její jablka
  jsou už všechna zralá.
 • 00:06:38 Lenivá Kateřina jí ale otráveně
  odpověděla, že se jí vůbec nechce.
 • 00:06:43 Co kdyby mi nějaké
  spadlo na hlavu,
 • 00:06:46 odsekla a pokračovala v cestě.
 • 00:06:52 Když došla k domku Paní Zimy,
  vůbec se jí nebála,
 • 00:06:56 protože od Karolínky věděla,
  jak hrozivě stařenka vypadá.
 • 00:07:00 Hned k ní nastoupila do služby.
 • 00:07:03 První den se Kateřina snažila,
  pracovala pilně
 • 00:07:07 a naklepala všechny peřiny
  přesně tak, jak jí Paní Zima řekla.
 • 00:07:12 Myslela na to množství zlata,
  které by ráda měla.
 • 00:07:16 Ale druhý den
  ji začala přepadat lenost
 • 00:07:19 a naklepala
  jen jediný polštářek.
 • 00:07:22 Třetí den už byla tak líná,
  že ani nevstala z postele,
 • 00:07:26 natož aby ještě někomu
  natřásala peřinu!
 • 00:07:30 Paní Zima si toho všimla
  a hned ji vyhodila ze služby.
 • 00:07:35 Než takovou pomocnici,
  to raději žádnou.
 • 00:07:38 Kateřině to nevadilo,
  naopak, byla spokojená,
 • 00:07:42 že je její služba
  tak rychle u konce.
 • 00:07:45 Myslela si, že teď se konečně dočká
  zlatého deště.
 • 00:07:53 Paní Zima i ji zavedla k bráně.
 • 00:07:56 Když se ale brána otevřela
  a Kateřina do ní vstoupila,
 • 00:08:01 místo zlata
  na ni vytekl kotel černé smůly.
 • 00:08:09 Tady máš odměnu za svoje služby,
 • 00:08:12 řekla Paní Zima
  a zavřela bránu.
 • 00:08:16 A v tu chvíli byla
  lenivá Kateřina doma,
 • 00:08:19 na dvorku u chalupy,
  celá polepená černou smůlou.
 • 00:08:23 Kohout na studni
  na ni posměšně volal:
 • 00:08:25 Kykyryký, už je zpátky
  na dvorečku mezi vrátky,
 • 00:08:30 Kateřina, zlá a líná,
  se smůlou jak černá hlína!
 • 00:08:36 Kykyryký!
 • 00:08:38 Ať macecha drhla Kateřinu
  jak chtěla,
 • 00:08:41 nikdy z ní už smůlu neumyla.
 • 00:08:44 Smůla se jí zkrátka držela
  až do smrti.
 • 00:08:48 Zato Karolínka si žila šťastně.
 • 00:08:51 A vždycky, když sněžilo,
 • 00:08:53 vyprávěla svým dětem
  o hodné Paní Zimě,
 • 00:08:56 která si právě natřásá
  svoje peřiny.
 • 00:09:07 Skryté titulky: M. Čumpelíková
  Česká televize 2013

Související