iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
22. 11. 2013
11:40 na ČT :D

1 2 3 4 5

3 hlasy
9980
zhlédnutí

Čtení do ouška

O hloupém Honzovi

Pohádku B. Němcové čte J. Vondráček

10 min | další Děti a mládež »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

O hloupém Honzovi

 • 00:00:04 Byl jeden táta
  a měl syna Honzu.
 • 00:00:07 Jednou mu řekl: "Honzo, ty rosteš
  jako dříví v lese,
 • 00:00:12 jsi hrozný klacek,
  a posud jsi ani v kostele nebyl.
 • 00:00:16 Půjdeš dnes do kostela.
 • 00:00:18 Ale to ti povídám, ať mi tam
  ani hubou neklapneš."
 • 00:00:26 Honza hodil hlavou, oblékl se
  a šel do kostela.
 • 00:00:29 Za chvíli vstoupil kněz na kazatelnu
  a začal kázat.
 • 00:00:33 Honza koukal s otevřenou hubou,
  ale po chvilce se zamračil,
 • 00:00:37 podepřel boky a bručel:
  "Nu, rád bych věděl,
 • 00:00:41 proč ten košiláč jen na mne
  zevluje
 • 00:00:44 a se mnou se hádá,
  vždyť jsem mu nic neudělal,
 • 00:00:47 ale bude-li to dlouho trvat,
  popadneme se do křížku."
 • 00:00:52 "I mlčte, hloupý, a poslouchejte,"
  okřikovali ho lidé.
 • 00:00:56 "Ba to nebudu poslouchat."
 • 00:00:59 Vtlačil si klobouk na hlavu,
  oba palce strčil do uší
 • 00:01:02 a obrátil se ke knězi zády.
 • 00:01:05 To když udělal, vystrčili ho lidé
  ven z kostela.
 • 00:01:09 "Ty už jdeš?" ptal se táta.
 • 00:01:12 "Jsem rád, že jsem doma,
  co mě to namáhání stálo.
 • 00:01:15 Vylezl vám tam košilatý
  do díže
 • 00:01:18 a začal se naparovat
  a se mnou se hádat až hrůza.
 • 00:01:21 Jen trochu jsem hubou klapl
  a lidé mě okřikovali,
 • 00:01:24 a když jsem si uši zacpal,
  vystrčili mne ven.
 • 00:01:28 Více tam nepůjdu."
 • 00:01:30 "Ty jsi hloupý Honza.
  Večer půjdeš k muzice."
 • 00:01:34 Večer dal táta Honzovi zlaťák
  s doporučením,
 • 00:01:37 aby si koupil za něj pivo
  a dával děvčatům hodně připíjet,
 • 00:01:41 pak prý s ním budou rády
  tancovat.
 • 00:01:44 Honza šel.
  Na prahu hospody stál šenkýř.
 • 00:01:48 "Za zlaťák piva!" poroučel Honza,
  sotva k němu došel.
 • 00:01:52 "Snad jen pintu,"
  opravoval ho hospodský.
 • 00:01:57 "Už jsem řekl a dost!"
  Honza na to.
 • 00:02:00 Najednou zavřísknou
  ze síně dudy
 • 00:02:03 a dudák vstoupí do světnice,
  provázen chasou.
 • 00:02:07 Jak to Honza viděl, vyrazil,
  až na prahu hospodského povalil,
 • 00:02:11 který nesl pro něho
  za ten zlaťák plné vědro piva.
 • 00:02:15 "Táto!"
  křičel, když přišel domů,
 • 00:02:18 "víckrát mne neposílejte k muzice,
  to jsem se tam polekal."
 • 00:02:23 "Nu, ty hlupáku, co zas?"
  ptal se tatík.
 • 00:02:27 "Když jsem tam přišel,
  skřípal jeden na prkénko
 • 00:02:30 a několik bláznů se točilo
  po světnici,
 • 00:02:32 div se jim hlava nezatočila.
 • 00:02:35 Najednou to kvíkne,
  blázni všichni strachem vykřikli
 • 00:02:38 a hrnuli se ke dveřím.
 • 00:02:40 A do nich vstoupil chlap
  a mačkal pod paží čerta.
 • 00:02:43 Já se lekl a utíkal pryč."
 • 00:02:48 "Už vidím, že s tebou není
  ve vesnici pořízená,
 • 00:02:50 musíš mezi pány.
 • 00:02:52 Já znám jednoho, který potřebuje
  sloužícího, k tomu tě dovedu."
 • 00:02:56 Přišli k pěknému zámku
  a tam řekl táta,
 • 00:02:59 aby šel Honza o službu prosit.
 • 00:03:01 U vrat stál vrátný a ptal se Honzy,
  jak se jmenuje.
 • 00:03:06 "Ech, co bych povídal,
  jak se jmenuju, vždyť to není pán,"
 • 00:03:10 pomyslel si v duchu Honza.
 • 00:03:13 "Předevčírem se jmenuju,"
  odpověděl vrátnému
 • 00:03:15 a šel nahoru k pánovi.
 • 00:03:18 "Jak se jmenuješ," ptal se ho pán,
  když ho do služby přijal.
 • 00:03:22 "Honza."
 • 00:03:24 "To není hezké Honza,
  budeme ti říkat Johanes!"
 • 00:03:29 "I, pro mě za mě,
  si mně říkejte, jak chcete,
 • 00:03:32 ale Honzo mě volejte,
  sice vás nebudu slyšet."
 • 00:03:37 Pán se smál, určil mu práci
  na celý den a Honza odešel.
 • 00:03:42 Přišel do kuchyně a kuchařka se
  hned ptala, jak se jmenuje.
 • 00:03:46 Honzu to ptaní trochu mrzelo,
  povídal tedy:
 • 00:03:49 "Co vy ráda?"
  "Dobré víno," odpověděla kuchařka.
 • 00:03:55 "No.
  A já se dobré víno jmenuju."
 • 00:03:57 Když přišel nahoru do pokojů,
  potkala ho paní.
 • 00:04:00 "Ach, náš nový lokaj.
  Jak mu říkají?"
 • 00:04:05 "Říkají mně Johannes
  a jmenuju se kočka,"
 • 00:04:10 odpověděl Honza, celý vzteklý,
 • 00:04:12 že musí pořád povídat,
  jak se jmenuje.
 • 00:04:14 "Ten chlap je blázen,"
  pomyslela si paní a šla dál.
 • 00:04:17 Přišla slečna dcera
  a poručila mu: "Chci polívku!"
 • 00:04:22 "Já jsem polívka," řekl Honza,
  kterému se děvče zalíbilo.
 • 00:04:27 "To máš divné jméno,"
  řekla slečna,
 • 00:04:30 "ale já se neptám na ně,
  a chci,
 • 00:04:32 abys mi přinesl z kuchyně polívku."
 • 00:04:35 "Na mou věru, tu holku
  bych si hned vzal,
 • 00:04:39 kdyby mě chtěla," myslel si Honza,
  když odnášel polívku,
 • 00:04:43 a myslel na ni celičký den.
 • 00:04:47 Večer, když bylo po práci
  a všichni ulehli,
 • 00:04:50 šoural se pomalu skrze několik
  pokojů do toho, kde slečna spala.
 • 00:04:56 "Mama, mama, polívka!"
  křičela slečna na matku,
 • 00:04:59 když ucítila kroky
  a poznala sloužícího.
 • 00:05:03 "Snad bys nejedla ještě v noci
  polívku?"
 • 00:05:06 ozvala se matka
  z vedlejšího pokoje.
 • 00:05:08 "Honem, mama,
  ten nový sloužící je zde."
 • 00:05:12 "Vstávej honem, můj milý,
  kočka je u dcery,"
 • 00:05:15 budila paní pána.
  "Proč mne budíš, ať ji zažene."
 • 00:05:20 "Jak ho zažene,
  vždyť to není opravdivá kočka,
 • 00:05:23 snad mi rozumíš,
  ten nový sloužící."
 • 00:05:27 "Ten se jmenuje Johannes,
  a ne kočka."
 • 00:05:31 "Jen vstaň, ať se jmenuje jakkoliv,
  ten to je."
 • 00:05:35 Pán vyskočil, vzal bič ze zdi
  a běžel k slečně do pokoje,
 • 00:05:39 ale tam již nikdo nebyl.
 • 00:05:41 Dcera vyprávěla,
  že přišel k její posteli,
 • 00:05:44 a když křičela, tak utekl.
 • 00:05:46 I pustil se pán za ním.
  Ale pod schody upadl přes kuchařku.
 • 00:05:50 "Ona nestydatá, co tu leží?
  Kdo ji porazil?"
 • 00:05:53 "Dobré víno, milostpane."
  "A ona mi to ještě povídá?
 • 00:05:57 Až se vrátím,
  srovnáme se, nestydo!"
 • 00:06:01 I běžel zase za milým Honzou,
  ale nikde ho nebylo.
 • 00:06:05 Ptal se vrátného,
  neviděl-li sloužícího?
 • 00:06:08 "Předevčírem?" ptal se vrátný,
  který jeho pravé jméno neznal,
 • 00:06:12 jako nebohá kuchařka.
 • 00:06:14 "On je osel, předevčírem
  tu ani ještě nebyl,"
 • 00:06:17 rozzlobil se pán.
 • 00:06:20 Teprve po dlouhém hádání
  přišel všemu na stopu
 • 00:06:23 a ke vší zlosti se musel ještě
  smát, že je měl Honza za blázny.
 • 00:06:32 Zatím přišel Honza domů
  celý říčný.
 • 00:06:35 "No, ty jdeš již ze služby?"
  ptal se táta.
 • 00:06:38 "Nebyl bych přišel tak brzy,
  ale bál jsem se bití.
 • 00:06:42 Mají tam dceru,
  a ta je proklatě hezká.
 • 00:06:45 Mně se líbila, já k ní večer zašel
  a chtěl jsem jí dát hubičku.
 • 00:06:49 Ale ona začala křičet, jako by ji
  na nože bral, a svolala celý zámek.
 • 00:06:54 "No ty jsi boží dřevo,
  již nevím co s tebou,"
 • 00:06:56 rozzlobil se táta.
 • 00:06:59 "Já vím, táto, co udělám,"
  řekl na to Honza,
 • 00:07:03 "v zámku jsem slyšel
  o jednom králi,
 • 00:07:05 který prý svolal mnoho učených,
  aby se s nimi hádal.
 • 00:07:08 Ať prý mluví, co mluví,
  on pořád říká:
 • 00:07:11 "To je pravda."
  A komu by řekl "Ty lžeš!",
 • 00:07:16 ten prý vyhraje a tomu dá buď mnoho
  peněz anebo svou dceru.
 • 00:07:21 Já tam půjdu a budu se s ním hádat,
  až řekne: "Ty lžeš!"
 • 00:07:26 "Nu možná, že se k tomu hodíš.
  Jdi spánembohem!"
 • 00:07:35 Honza se tedy sebral
  a šel k tomu králi.
 • 00:07:38 Šťastně se dostal až na místo
  a byl ke králi vpuštěn.
 • 00:07:43 "Ty se tedy chceš se mnou přít?"
  ptal se král.
 • 00:07:47 "Nu, pokusím se o to," řekl Honza.
 • 00:07:51 "Nyní začni povídat.
 • 00:07:53 A jestli ti řeknu, že lžeš,
  dostaneš mou dceru a mnoho peněz,"
 • 00:07:57 řekl král a pokynul Honzovi,
  aby začal.
 • 00:08:02 "Jednou jsem šel do lesa
  a porazil jsem dub," začal Honza.
 • 00:08:07 "To může být pravda," řekl král.
 • 00:08:10 "Bylo z něho pilin, až tma!"
  "Také to může být pravda."
 • 00:08:15 "Z těch pilin jsem upletl provaz."
  "I to může být pravda."
 • 00:08:20 "Ten provaz jsem přivázal k nebi
  a šplhal jsem po něm nahoru."
 • 00:08:24 "To též může být pravda." "Nahoře
  se mi ho kousek nedostávalo,
 • 00:08:29 uřízl jsem dole kus
  a nahoře nastavil."
 • 00:08:32 "Také to může být pravda."
 • 00:08:35 "Již jsem se chytal trámu,
  tu se provaz utrhl
 • 00:08:38 a já se zaryl sto sáhů pod zem."
  "I to může být pravda."
 • 00:08:43 "Vzpomněl jsem si,
  že máme v kuchyni motyku,
 • 00:08:46 a rychle jsem vylezl ven,
  abych se vykopal."
 • 00:08:49 "Ano, to může být pravda."
 • 00:08:52 "Když jsem vyšel,
  viděl jsem běžet zajíce,
 • 00:08:55 a ten měl na krku cedulku."
  "To může být skutečná pravda."
 • 00:08:59 "A na té cedulce stálo, že pásl
  váš táta s mým dědkem prasata."
 • 00:09:04 "To lžeš," rozkřikl se král
  a vyskočil ze židle.
 • 00:09:08 "Že lžu? Tedy jste prohrál
  a já dostanu peníze."
 • 00:09:12 Tu se král ulekl
  a vzpomněl teprve na svou sázku.
 • 00:09:18 "Poslouchej, Honzo,
  já ti dám peněz dost,
 • 00:09:21 ale dceru, tu ti přece dát nemohu,
  ty jsi selský a ona je princezna."
 • 00:09:28 "Jen mi dejte peníze,
  já se o vaši princeznu neprosím."
 • 00:09:33 Král byl i s tou poklonou spokojen,
  dal Honzovi peněz, co chtěl,
 • 00:09:38 a byl rád, že ho má z krku.
  A když přišel Honza domů,
 • 00:09:42 koupil si panství
  a měl chytrosti až dost.
 • 00:09:55 Skryté titulky: Alena Fenclová
  Česká televize 2013

Související