iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
14. 11. 2013
11:40 na ČT :D

1 2 3 4 5

2 hlasy
6651
zhlédnutí

Čtení do ouška

Krejčík králem

Pohádku V. B. Třebízského čte J. Dvořák

10 min | další Děti a mládež »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Krejčík králem

 • 00:00:05 Před dávnými léty žil
  v Podlesí krejčík Cihlička.
 • 00:00:10 Byl to prohnaný chlapík a starý
  mládenec.
 • 00:00:13 Vařil si sám a jedl sám,
  o ženu nestál.
 • 00:00:17 "Co má sníst žena, sním sám
  a budu mít dvojitou sílu!"rozumoval.
 • 00:00:23 Krejčovina už ho počínala mrzet.
 • 00:00:27 Zpytoval rozličné cesty, jimiž
  by si mohl vydělat;
 • 00:00:30 ale nijak to nešlo.
 • 00:00:33 Jeho světnici si mouchy z celé vsi
  vyvolily za místo k sněmům,
 • 00:00:37 v nichž to vždy tak bzučelo,
  že se ubohému krejčíkovi
 • 00:00:41 dělaly až mžitky před očima
  a uši zaléhaly.
 • 00:00:45 Několik plácaček už polámal, ale co
  platno, much neubývalo.
 • 00:00:50 Cihlička mrštil rukávem po mouchách
  a celý stůl se začernal pobitými.
 • 00:00:56 A asi také tolik jich ulétalo se
  zpřeráženými křídly
 • 00:01:00 v divokém bzučení na dvorek.
 • 00:01:03 "Zatrolené mouchy, už mě nebudete
  pokoušet," pomyslel si,
 • 00:01:07 "musím si vás spočítat."
 • 00:01:10 Dlouho počítal. "Dvě stě, tři sta,
  a dvakrát tolik mohlo být těch,
 • 00:01:16 které uletěly." Náhle
  se mu zablesklo v očích,
 • 00:01:21 daleko od sebe mrštil náprstkem,
  až tabuli v okně rozrazil.
 • 00:01:27 "Jednou ranou tři sta zabil
  a dvakrát tolik poranil."
 • 00:01:31 Za chvíli nato utíkal
  z vesnice do městečka,
 • 00:01:34 jako když mu hlavu zapálí.
  Lidé, kteří ho potkávali,
 • 00:01:39 dívali se za ním, že si mohli
  oči vykoukat.
 • 00:01:42 Na jeho čepici se zdaleka blýskala
  významná slova:
 • 00:01:46 Jednou ranou tři sta zabil
  a dvakrát tolik poranil.
 • 00:01:51 Právě když odcházel z města,
 • 00:01:54 zarachotil na náměstí buben
 • 00:01:55 a městský dráb chraptivým hlasem
  vyvolával,
 • 00:01:58 že v té a v té zemi se uhnízdil
  veliký drak.
 • 00:02:02 A král onoho království,
  že po sousedních krajích rozhlásil,
 • 00:02:08 kdo zbaví jeho zemi netvora,
  že s ním bude v zámku panovat
 • 00:02:13 do jeho smrti a pak že bude
  kralovat sám.
 • 00:02:17 "Půjdu tam," rozhodl se okamžitě
  Cihlička, "kdo ví, co se nestane!
 • 00:02:23 Nadarmo mi nedala kmotra do vínku
  čtveráctví.
 • 00:02:27 A kde nevystačí síla, musí
  pomáhat chytrá hlava."
 • 00:02:32 Když tak přemítal, zahrčel v dáli
  kočár a rachot se kvapem blížil.
 • 00:02:38 Kočár se zastavil. "Co je to tamhle
  za člověka, jdi a podívej se,
 • 00:02:44 co se mu to blyští na čepici!"
  pravil pán k lokajovi.
 • 00:02:50 Ale lokaj k Cihličkovi nedošel,
  mžikem se obrátil
 • 00:02:55 a celý ustrašený přiběhl nazpátek.
 • 00:02:58 "Milostivý králi, ten člověk jednou
  ranou tři sta zabil
 • 00:03:02 a dvakrát tolik poranil!"
  sotva dechu popadal.
 • 00:03:07 "Takového muže právě hledám, zeptej
  se, zdali by mi nechtěl posloužit!"
 • 00:03:14 Lokaj šel po špičkách, aby toho
  lidobijce nevzbudil.
 • 00:03:20 Krejčík pozvedl hlavu, protřel si
  oči a nevrle křikl: "Co chceš?
 • 00:03:26 Běda tobě, vzbudil-lis mě nadarmo?"
 • 00:03:31 "Jeho Milost král vzkazuje, abys
  vstoupil k němu do služby."
 • 00:03:36 Krejčík vstal a vážným krokem šel
  ke králi. Tvářil se přísně
 • 00:03:43 a uvelebil se v kočáře. Král
  mu vypravoval o své zemi,
 • 00:03:48 že se v ní zahnízdil drak, který
  se už jeho poddaných tolik natrápil,
 • 00:03:52 že už mu ani nemají co dát a nyní
  že přijde řada na lidi.
 • 00:04:00 "Slyšel jsem o tom, králi.
 • 00:04:02 Drahý je mi sice život, ale pro tvé
  dobro a pro blaho tvého lidu
 • 00:04:07 se odvážím," vážně promluvil
  Cihlička a potutelně se usmál,
 • 00:04:13 aby to král neviděl.
  Přijeli do zámku.
 • 00:04:17 Dvořané chodili se svěšenými hlavami
 • 00:04:21 pozítří se už bude losovat,
  kdo první přijde do dračí jámy.
 • 00:04:26 Mezitím se dostavil na královský
  hrad jakýsi obr z cizí,
 • 00:04:32 zámořské krajiny, chlap tolik
  sáhů vysoký, a síly měl tolik,
 • 00:04:37 že by mohl duby v lesích vyvracet,
  skály lámat
 • 00:04:41 a s uraženými balvany pohrávat
  jako s míčem.
 • 00:04:46 Sotvaže uzřel krejčíka,
  usmál se opovržlivě:
 • 00:04:51 "Takový knoflík, že by tři sta lidí
  jednou ranou zabil
 • 00:04:58 a dvakrát tolik poranil? Uhlídáme!
 • 00:05:04 "Zkusme tedy, kdo má více síly
  a mrštnosti.
 • 00:05:08 Ať se Jeho Milost král přesvědčí,"
  usmál se krejčík.
 • 00:05:13 V královské zahradě stála višeň, tak
  vysoká,
 • 00:05:16 že do vrcholku nestačil žádný žebřík
 • 00:05:20 "Kdo z nás přeskočí korunu této
  višně, aby se nohou nedotkl větví
 • 00:05:25 a nesehnul je?" navrhl Cihlička.
 • 00:05:29 Ale obr se rozběhl a mžikem byl
  nahoře ve vzduchu.
 • 00:05:33 Na koho však čeká neštěstí, neujde
  mu, ať dělá, co dělá!
 • 00:05:39 Našemu velikánu se zapletly nohy
  mezi větve, takže klesl k zemi
 • 00:05:43 hlavou nazpět a sehnul s sebou
  celou korunu.
 • 00:05:47 Cihlička se zachytil větví rukama,
 • 00:05:49 a když se obr z ratolestí vyprostil,
  vymrštila se višně
 • 00:05:53 zase do výše a krejčík se mžikem
  jako jablko válel na druhé straně.
 • 00:05:58 Bez poranění vyskočil a vysmál
  se obrovi, co hrdla měl.
 • 00:06:03 "Však se teprve nyní ukáže pravda!"
  rozhorlil se obr.
 • 00:06:09 "Kdo vyhodí tuto kouli
  výše k oblakům?"
 • 00:06:13 A jako oblázkový kámen letěla vzhůru
  koule tak ohromná,
 • 00:06:17 že by ji dva neunesli. Krejčík se
  sehnul, aby učinil totéž,
 • 00:06:23 ale sotva mohl kouli obejmout.
  "Kryštofe, Kryštofe!."
 • 00:06:31 "Proč křičíš? Dělej, ať vidím,
  co dokážeš!"
 • 00:06:39 zlobil se už nedočkavý obr.
 • 00:06:40 "I mám tam nahoře bratra kováře,
  chci se ho zeptat
 • 00:06:44 zdali nepotřebuje železo.
  Vyhodil bych mu tam tu kouli,
 • 00:06:47 aby ji ve výhni rozdělal."
 • 00:06:50 "Nech to jen, nech",
  pravil obr s rozpaky.
 • 00:06:56 Nechtěl přijít o kouli,
 • 00:06:58 jíž si v dlouhých chvílích ukrajoval
  čas a cvičil sílu.
 • 00:07:03 "A nyní půjdeme, ať se rozhodne,
  komu patří chvála a čest,"
 • 00:07:09 navrhl obr zelený vztekem.
 • 00:07:13 Šli a královský dvůr je provázel.
  Přiblížili se k dračímu doupěti.
 • 00:07:19 Dvě šikmé jámy vedly dovnitř.
 • 00:07:22 Jednou děrou drak vycházel
  pro potravu a druhou se vždy vracel.
 • 00:07:26 "Poslouchej," pravil obr krejčíkovi.
  "Usnadním ti práci:
 • 00:07:34 ty vlezeš dolů a vyženeš mi ho,
  a já ho nahoře zabiju.
 • 00:07:39 A o odměnu se rozdělíme."
 • 00:07:42 "Jak si přeješ!" odvětil
  vážně Cihlička a kousal se do rtů,
 • 00:07:47 aby nevypukl v smích.
  A zmizel v té jámě,
 • 00:07:51 kterou drak nasycen vždy
  zalézal nazpět.
 • 00:07:55 Bylo k jedenácté hodině a v tu dobu
  vycházívala obluda ven,
 • 00:08:00 kde už stávaly uvázané ovce, koně,
  krávy. Strašný ryk se ozval.
 • 00:08:13 Sotvaže se však nahoře objevila
  dračí hlava, oči zasvítily
 • 00:08:17 jako žhavé železo a jazyk v tlamě
  se začervenal,
 • 00:08:20 obr, který stál u vchodu na stráži,
  rozehnal se železnou palicí
 • 00:08:25 a mžikem půda zrudla dračí krví.
 • 00:08:29 "Zadrž!" ozval se zespoda Cihličkův
  pronikavý hlas:
 • 00:08:33 "Vždyť jsem ho držel za nohu
  a chtěl jsem ho přivést
 • 00:08:37 ke králi živého!" "Nu, už je pozdě
  měl jsi to říci dřív!" zabručel obr.
 • 00:08:47 "Dělit se tedy nebudeme," pravil
  Cihlička, když vylezl ven.
 • 00:08:52 "Každý rozumný musí uznat, že celá
  odměna patří mně."
 • 00:08:58 Rozmrzen odešel obr do dalekých
  zámořských krajin a není jisté,
 • 00:09:04 zda nakonec prohlédl Cihličkovu
  lest, ale zdědil po otci království
 • 00:09:09 tak se s tím spokojil.
 • 00:09:12 Krejčíka však chválil všechen lid
  a král ho posadil po své pravici,
 • 00:09:18 a než umřel, odkázal
  mu celé království.
 • 00:09:22 Ve svém štěstí nezapomněl Cihlička
  ani na svoji ves.
 • 00:09:26 Když tam dojel, jeho chaloupka dosud
  stála, spravena už tak,
 • 00:09:30 že on by to byl jaktěživ nedokázal.
 • 00:09:34 Daroval ji těm,
  kteří se v ní usadili.
 • 00:09:38 A tak v té vsi dosud vypravují
  o králi krejčíkovi.
 • 00:09:45 Skryté titulky: Blanka Merunková
  Česká televize, 2013

Související