iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
18. 11. 2013
11:40 na ČT :D

1 2 3 4 5

2 hlasy
7114
zhlédnutí

Čtení do ouška

Obuchu, hýbej se

Pohádku K. J. Erbena čte J. Vondráček

9 min | další Děti a mládež »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Obuchu, hýbej se

 • 00:00:08 Jeden švec spravoval v sobotu
  staré střevíce,
 • 00:00:11 aby v neděli
  mohl jít do kostela.
 • 00:00:19 Dělal pozdě do noci, a ráno,
  když skončil svou práci,
 • 00:00:23 pořádně se oblékl,
  vzal si knížku k modlení a šel.
 • 00:00:27 Tu slyšel v kostele kázat:
  jestli někdo jmění své
 • 00:00:31 obětuje kostelu,
 • 00:00:33 že mu to pán Bůh jiným způsobem
  stokrát víc vynahradí.
 • 00:00:38 A že byl švec chudý, umínil si
  svou chalupu i kopyta prodat,
 • 00:00:42 a to, co strží,
  donést knězi na kostel.
 • 00:00:52 Když přišel domů, pověděl ženě,
  co chce udělat,
 • 00:00:55 a za několik dní
  byly peníze už u faráře.
 • 00:00:59 Ale den za dnem plyne,
  děti pláčou hladem,
 • 00:01:04 žena pak div že kyjem
  muži svému nenamlátí,
 • 00:01:07 a náhradu nikde nevidět.
 • 00:01:10 Konečně, když už na ševce
  hlad příliš naléhal,
 • 00:01:14 oblékl se za starého žebráka,
  vzal do ruky hůl
 • 00:01:18 a šel raději pána Boha
  hledat.
 • 00:01:23 Chodil jeden i druhý den,
  až nalezl starého pastýře,
 • 00:01:27 jenž pásl veliké stádo ovcí.
 • 00:01:31 A protože měl švec veliký hlad,
  přišel k němu,
 • 00:01:34 aby mu dal najíst drobků,
  co mu zůstaly v hrnečku.
 • 00:01:37 Když jedl, vypravoval všecko,
  co učinil
 • 00:01:40 a jak se mu nyní špatně vede.
 • 00:01:45 Tu se ten starý ovčák
  nad ubohým ševcem slitoval.
 • 00:01:49 daroval mu beránka,
  z kterého na každé zavolání:
 • 00:01:51 "Beránku, otřes se!"
  dukáty pršely.
 • 00:01:56 Ale dal mu ho s výstrahou,
  aby se v jedné vsi,
 • 00:01:58 kudy musel jít,
  nestavoval v hospodě u své kmotry.
 • 00:02:01 S velikou radostí
  vzal švec beránka na ramena,
 • 00:02:04 poděkoval starci
  a pospíchal domů.
 • 00:02:07 Jakmile ale zašel za vršek,
  začal ovčákovým slovům nedůvěřovat.
 • 00:02:14 postavil beránka na zem
  a řekl:
 • 00:02:16 "Beránku, otřes se!"
  A v tom okamžení
 • 00:02:19 válely se dukáty pod beránkem
 • 00:02:22 a švec se pokládal
  za nejšťastnějšího na světě.
 • 00:02:29 Rychle naložil si beránka na ramena
  a ubíral se dále k domovu.
 • 00:02:33 A když šel kolem té hospody,
  vyšla kmotra na cestu
 • 00:02:36 a prosila ho,
  aby ji navštívil.
 • 00:02:39 Švec
  na počátku trochu se zdráhal,
 • 00:02:41 ale chtěl se pochlubit,
  že má v kapse dukáty.
 • 00:02:46 Stavil se u kmotry
  a svěřil jí beránka s výstrahou:
 • 00:02:51 Ale, kmotra, neříkejte mu:
  "Beránku, otřes se!"
 • 00:02:55 Potom si sedl na lavici
  a vypil skleničku kořalky.
 • 00:03:00 Ale kmotra, baba prohnaná,
  hned si domyslela,
 • 00:03:03 že za těmi slovy musí být
  nějaká tajnost.
 • 00:03:06 Zanesla beránka do jiné světnice
  a řekla: "Beránku, otřes se!"
 • 00:03:12 A když viděla,
  že z něho padaly dukáty,
 • 00:03:14 začala přemýšlet,
  jak by svého kmotřence ošidila.
 • 00:03:17 I umínila si, že ševce opije
  a na druhý den ráno,
 • 00:03:23 že jemu dá jiného beránka
  ze svého stáda.
 • 00:03:26 A to taky udělala.
  Baba!
 • 00:03:32 Časně ráno vzal švec beránka
  na ramena
 • 00:03:34 a pospíchal k ženě i k dětem.
 • 00:03:36 Plakaly hladem
  a on jim hodil několik dukátů,
 • 00:03:39 aby žena připravila dobrý oběd.
 • 00:03:41 Žena se nemohla vynadivit,
  odkud její muž má tolik peněz,
 • 00:03:45 ale bála se ho zeptat.
 • 00:03:48 Po obědě postavil švec
  beránka na stůl,
 • 00:03:50 zavolal děti,
  aby se radovaly s ním,
 • 00:03:53 až se budou koulet dukáty,
  a vykřikl: "Beránku, otřes se!"
 • 00:03:58 Ale beránek stál jako dřevěný,
  ani hlavou nepohnul.
 • 00:04:02 Děti už neměly hlad,
  a tak začaly se smát,
 • 00:04:05 žena myslela,
  že se muž zbláznil.
 • 00:04:08 Švec rozhněvaný,
  že ho zvíře neposlouchá,
 • 00:04:10 ještě jednou opakoval slova
  starcova,
 • 00:04:13 ale zas nadarmo,
  a tak shodil beránka se stolu.
 • 00:04:17 Dokud dukáty stačily,
  bylo dobře.
 • 00:04:20 Když už se peněz nedostávalo,
  začala žena muže proklínat,
 • 00:04:27 že nic nedělá
  a o živnost se nestará.
 • 00:04:31 Tu nezbylo ševci zase nic jiného,
  nežli hůl do ruky vzít
 • 00:04:34 a jít hledat starce.
 • 00:04:36 Věděl sice dobře, že ho
  zle přivítá, ale co měl dělat?
 • 00:04:41 Avšak starý ovčák slitoval se opět
  nad ubohou rodinou.
 • 00:04:44 Dal mu nyní ubrousek,
  který na každé zavolání:
 • 00:04:48 "Ubrousku, prostři se!"
  sám se prostřel
 • 00:04:51 a nejlepší jídla i nápoje
  stály na něm.
 • 00:04:54 Ovčák ale přidal výstrahu,
 • 00:04:56 aby se švec u své kmotry
  znovu nestavoval.
 • 00:05:02 Švec poděkoval starci
  a šel domů.
 • 00:05:05 Jakmile byl za vrškem,
  posadil se na zem
 • 00:05:07 a řekl ubrousku, aby se prostřel,
  ne ze zvědavosti,
 • 00:05:11 ale z hladu,
  že mu v břiše kručelo.
 • 00:05:30 Když pak najedený
  šel kolem hospody,
 • 00:05:33 už tu stará kmotra
  na něj přede dveřmi čekala.
 • 00:05:36 Prosila ho co nejvlídněji,
  aby dům její neminul,
 • 00:05:40 a doložila to starým příslovím:
 • 00:05:43 "Kdo mine hospodu,
  nohu si vyvrtne v chodu."
 • 00:05:47 Švec dlouho se rozmýšlel,
  ale nakonec přece jen vešel.
 • 00:05:52 Kmotře dal schovat ubrus
  a řekl jí:
 • 00:05:55 "Ale, milá kmotřičko,
  neříkejte: Ubrousku, prostři se!"
 • 00:06:00 Kmotra bylá chytrá i nalívala mu
  na přivítanou kořalky zadarmo.
 • 00:06:05 Švec pil
  skleničku za skleničkou,
 • 00:06:07 až se mu v hlavě začalo
  stmívat.
 • 00:06:10 Potom udělala kmotra s ubrouskem
  to samé, co minule s beránkem.
 • 00:06:15 Švec přiběhl domů k ženě a dětem,
  hodil ubrousek na stůl
 • 00:06:19 a zavolal:
  "Ubrousku, prostři se!"
 • 00:06:22 Ale ubrousek ani se nepohnul
  a švec poznal, co se stalo.
 • 00:06:26 Začal babu kmotru proklínat.
 • 00:06:30 Poté vrátil ke starému pastýři
  a prosil ho na kolenou,
 • 00:06:34 aby se nad ním slitoval
  a ještě jedenkrát mu pomohl.
 • 00:06:38 Pastýř dlouho se zdráhal,
  ale nakonec mu dal
 • 00:06:40 hůl stříbrem okovanou
  a drahými kameny vykládanou.
 • 00:06:44 Poručil mu, aby se tenkrát
  u své kmotry zastavil
 • 00:06:48 a zapamatoval si slova:
  "Obuchu, hýbej se!"
 • 00:06:53 Švec byl zase rád
  a děkoval stařečkovi nastokrát.
 • 00:06:59 Ale když zašel za vršek,
  chtěl vědět,
 • 00:07:02 co ta hůl skutečně dovede.
  I řekl:
 • 00:07:05 "Obuchu, hýbej se!"
 • 00:07:10 V okamžiku stáli před ním
 • 00:07:12 dva ohromní chlapi
  a začali ho mlátit.
 • 00:07:15 Švec náramným strachem nevěděl,
  jak jim poručit,
 • 00:07:17 aby ho přestali bít.
 • 00:07:19 Konečně,
  když už měl dost naloženo,
 • 00:07:22 vzpomněl si a zavolal:
  "Obuchu, dost!"
 • 00:07:26 Na to hned chlapi zmizeli
  a stála před ním zase jen hůl.
 • 00:07:31 "Dobrá, dobrá," řekl švec,
  když ze země vstával,
 • 00:07:35 "ty mi k těm předešlým darům
  dopomůžeš!"
 • 00:07:40 Když přišel do vsi,
  stavil se u kmotry
 • 00:07:44 a vítal se s ní
  jako se starou známou.
 • 00:07:47 Kmotra ho ráda viděla,
  neboť si myslela,
 • 00:07:49 že zas bude mít dobrý zisk.
 • 00:07:52 Dobře ho uctila
  a potom se začala vyptávat,
 • 00:07:56 nemá-li něco, co by si chtěl u ní
  tentokrát schovat.
 • 00:08:01 Tu jí švec podal svou hůl
  a prosil,
 • 00:08:05 aby jen neříkala:
  "Obuchu, hýbej se!"
 • 00:08:08 Baba potají hlupákovi se smála
  a myslela si:
 • 00:08:11 "Kdyby mně aspoň pokaždé nepovídal,
  co nemám říkat!"
 • 00:08:15 Šla hned s holí do jiné světnice
  a ledva překročila práh,
 • 00:08:19 zavolala s dychtivostí:
  "Obuchu, hýbej se!"
 • 00:08:24 Tu jí hned dva chlapi
  začali holemi mlátit tak,
 • 00:08:27 až smyslů pozbývala.
 • 00:08:29 Švec mezitím pořád jen křičel:
  "Obuchu, jen víc! Jen víc!
 • 00:08:33 Dokud mi nevrátí mého beránka
  a můj ubrousek."
 • 00:08:38 Tu nezbývalo kmotře nic jiného,
  než aby ševci vrátila,
 • 00:08:41 co mu náleželo.
 • 00:08:43 Dala přinést
  beránka i ubrousek.
 • 00:08:46 Když se švec ujistil,
  že ty věci jsou skutečně jeho,
 • 00:08:49 zavolal: "Obuchu, dost!"
 • 00:08:52 A potom s těmi třemi dary
  pospíchal domů k ženě a dětem.
 • 00:08:56 Doma pak byla radost veliká,
  neboť měli peněz i jídla dost.
 • 00:09:02 Přitom ale nikdy nezapomněli
  na Boha i na jiné lidi,
 • 00:09:06 a každému chudému rádi pomáhali.
 • 00:09:26 Skryté titulky: Alena Fenclová
  Česká televize 2013

Související