iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
11. 11. 2013
11:40 na ČT :D

1 2 3 4 5

3 hlasy
8714
zhlédnutí

Čtení do ouška

Ospalý Janek

Pohádku M. Mikšíčka čte J. Dvořák

10 min | další Děti a mládež »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Ospalý Janek

 • 00:00:05 Byl jeden švec a měl syna,
  jehož ospalým Jankem nazývali.
 • 00:00:10 Jako ševcovský tovaryš uposlechl
  rady otcovy a vydal se do světa
 • 00:00:15 na zkušenou. Šel den cesty
  a byl velmi ospalý.
 • 00:00:20 Přišel večer do hospody,
  spatřil slámu pod kolnou,
 • 00:00:24 i svalil se na ni a usnul.
  Ráno, když formani zapřahali,
 • 00:00:30 ospalý Janek ležel ještě stále
  pod kolnou a chrupkal.
 • 00:00:34 I řekl jeden čtverák forman ostatním
 • 00:00:38 "Víte co, naložme toho sedmispáče,
  já mám prázdné bečky na voze,
 • 00:00:43 strčme ho do jedné a hoďme na vůz!"
 • 00:00:46 Jeli a přijeli do lesa velikého,
  při tom spadla bečka s Jankem,
 • 00:00:51 a nikdo toho nepozoroval,
  neboť jeli prudce.
 • 00:00:55 Ležel Janek otlučen v bečce
  dlouhou chvíli a nevěděl,
 • 00:00:59 co se to s ním děje. Modlil se
  a děrou od čepu vykukoval ven.
 • 00:01:05 I spatří tu stráň vysokou,
  a po té stráni stádo vlků.
 • 00:01:10 Když vlci k bečce se přihnali, vyli
  a kňučeli, čenichali člověčinu,
 • 00:01:16 a Janek potil se potem smrtelným.
 • 00:01:20 V tom jeden vlk strkal ocas dírou
  dovnitř, a Janek myslel,
 • 00:01:24 že už se přiblížila
  jeho poslední hodinka.
 • 00:01:27 Oběma rukama popadl ocas vlčí,
  obě pěsti zaťal do něho,
 • 00:01:31 jako by mu šlo o život. Vlk počal
  výti, ostatní vlci se poplašili,
 • 00:01:37 dali se na útěk a za nimi chudák
  poklusával vlk chycený,
 • 00:01:42 a táhl sebou bečku i s Jankem.
 • 00:01:45 Bečka s nimi skákala sem tam
  až konečně vrazila do mocného kmenu
 • 00:01:51 a rozsypala se. Jankovi bylo,
  jako by hory na něj padaly,
 • 00:01:57 a proto pustil ocas vlčí.
  Vlk utekl a Janek na zemi usnul.
 • 00:02:04 Spal dlouho, když se probudil,
  protíral si oči,
 • 00:02:08 kráčel sem i tam, ale nevěděl kam,
  neboť cesty nebylo zde žádné.
 • 00:02:14 I zahlídnul stavení neúhledné
  a u něj poustevníka,
 • 00:02:18 který jej laskavě přivítal
  a hned ovoce mu dal.
 • 00:02:22 "Milý synu, vidím, že jsi zabloudil
  v tomto strašném lese,
 • 00:02:27 jez tedy a posilni se."
 • 00:02:30 Janek jedl s chutí a mezitím
  vykládal, co jej potkalo
 • 00:02:35 a poustevník divil se převelice:
  "Janku, ty jsi dobrá duše,
 • 00:02:41 ty budeš mým dědicem, pojď se mnou!"
 • 00:02:46 Zavedl jej do výklenku temného,
  kde byla díra v zemi vykopána.
 • 00:02:51 "Toto je hrob můj, já umřu
  za tři dny. Zůstaň u mne,
 • 00:02:56 abys mi oči zatlačil, pomodlil
  se u mrtvoly mé a zde ji pochoval.
 • 00:03:05 Potom šel a přinesl kdesi z kouta
  čepičku; podal ji Jankovi a řekl:
 • 00:03:10 "Tuto čepičku vezmi ode mne na
  památku; má takovou moc,
 • 00:03:14 že když si ji dáš na hlavu,
  neviditelným budeš."
 • 00:03:19 Janek přijal čepičku, a poustevník
  mu přinesl taštičku nepatrnou:
 • 00:03:27 "Zde máš i taštičku,
  která má takovou moc,
 • 00:03:32 že cokoli chtíti budeš do ní
  schovati, všecko se do ní vejde,
 • 00:03:37 byť by to bylo i velikánské."
 • 00:03:41 A nakonec přinesl podivnou hůl:
 • 00:03:45 "Vezmi konečně i hůl tuto na památku
  Ta má takovou moc,
 • 00:03:50 že kamkoliv ji zamíříš a řekneš:
  abych byl tam a tam,
 • 00:03:56 v okamžení budeš, kde si býti
  žádáš." Třetího dne umřel poustevník
 • 00:04:02 a Janek jej pochoval.
 • 00:04:06 Šel pak lesem a nevěděl kudy kam.
 • 00:04:09 Přišel až do jednoho velikého města,
  kde sídlil král s královnou.
 • 00:04:15 Královna byla velmi krásná paní
  a král ji měl tuze rád.
 • 00:04:20 Ale nešlo mu do hlavy, kde každé
  noci tolik střevíců roztrhá,
 • 00:04:25 neboť potřebovala každé ráno
  nových dvanáct párů.
 • 00:04:30 A královna to nepřiznala.
 • 00:04:33 Dal tedy král oznámiti po celém
  království, kdo by zjistil,
 • 00:04:38 kde jeho choť každé noci bývá
  a střevíce roztrhá,
 • 00:04:42 že dostane jejich dceru za ženu
  a s ní půl království.
 • 00:04:47 "Milostivý králi, dovolte mi, abych
  se i já pokusil." Pousmál se král:
 • 00:04:53 "Janku hloupý, kam ty to dojdeš,
  vždyť máš boty roztrhané!"
 • 00:05:00 Ale Janek prosil krále,
  aby mu to dovolil.
 • 00:05:04 Když bylo už pozdě v noci,
 • 00:05:05 tu otevřela královna zlehounka
  dveře od ložnice své,
 • 00:05:09 vešla do komnaty, kde ospalý Janek
  ležel, a svítila si na něho,
 • 00:05:14 spí-li či nespí. Ale Janek
  chrupkal ztuha.
 • 00:05:21 Obrátila se a stiskla tajný hřeb
  v koutě na podlaze,
 • 00:05:25 a když prkno odskočilo,
  slézala dolů.
 • 00:05:29 Janek popadl honem taštičku, hůl
  a čepičku dal si na hlavu,
 • 00:05:34 a za ní po tajných schodech
  se pustil, neb on nespal,
 • 00:05:39 ale dělal, jako by spal.
 • 00:05:42 A tu přijede pojednou vůz,
  ve kterém zapřáhnuti byli dva draci.
 • 00:05:48 Královna si do toho vozu sedla
  a draci letěli s ní do povětří.
 • 00:05:53 Ale Janek napřáhl za královnou hůl
  svou a řekl: "Ať jsem hned tam,
 • 00:05:58 kde královna je!" A v okamžení stál
  vedle královny v lese olověném,
 • 00:06:05 kde všechny stromy, křoví a chrastí
  z pouhého olova byly.
 • 00:06:10 Utrhl ratolest ze stromu a schoval
  ji do taštičky.
 • 00:06:14 Královna slyšela ratolest praskati,
  lekla se, ale spěchala dále.
 • 00:06:20 "Ať jsem tam,
  kde je královna!"
 • 00:06:23 A v okamžení stál vedle královny
  v lese stříbrném.
 • 00:06:29 Utrhl ratolest ze stromu
  a schoval ji do taštičky.
 • 00:06:33 I vydala ratolest zvuk jako od
  zvonku, a královna ulekla se velmi,
 • 00:06:38 ale letěla dále. "Ať jsem hned tam,
  kde královna je!"
 • 00:06:43 A stál vedle královny v lese zlatém.
 • 00:06:50 I nyní utrhl ratolest ze stromu
  a schoval si ji.
 • 00:06:54 A vydala ratolest zvuk tak silný,
  že královna do mdlob upadla.
 • 00:07:00 Přece však se probrala a letěli dál.
  Za chvíli byl kočár
 • 00:07:05 u lesklého paláce a Janek též.
 • 00:07:11 Byl to zámek v pekle, vyhrnulo
  se z něj hejno pekelníků
 • 00:07:17 i sám arcikníže černý a ptal
  se královny, proč dnes o své svatbě
 • 00:07:22 tak dlouho nepřichází, a kde že
  se opozdila. Povídala mu královna,
 • 00:07:29 že slyšela v lese podivný cinkot,
  takže se bála a omdlela.
 • 00:07:34 I vzal ji za ruku arcikníže ďábel
  a vedl se s ní do paláce.
 • 00:07:40 Janek s čepičkou na hlavě šel
  za nimi. Přišel do jedné komnaty,
 • 00:07:45 spatřil mezi jinými skvostnými
  věcmi také šaty,
 • 00:07:49 které byly uchystány pro nevěstu.
 • 00:07:52 I vezme šaty a zastrčí do taštičky.
 • 00:07:55 Ďáblové přivedli královnu
  do komnaty k oblékání,
 • 00:07:58 ale šaty byly ty tam.
 • 00:08:01 Zhotovily se tedy nové
  a šlo se hodovat do sálu,
 • 00:08:05 kde se tancovalo tak dlouho,
 • 00:08:07 až královna všech dvanáct párů
  střevíců roztrhala,
 • 00:08:13 ale Jankovi se chtělo už spát,
 • 00:08:16 "Ať jsem hned na lůžku
  v paláci královském!"
 • 00:08:19 Hned byl na lůžku a tvrdě spal.
 • 00:08:22 Bylo ráno a královna měla dvanáct
  párů střevíců roztrhaných.
 • 00:08:28 Předstoupil Janek před krále
  a praví: "Milostivý králi,
 • 00:08:34 já vím, kde královna, roztrhala
  za noci dvanáct párů střevíců."
 • 00:08:40 A tu vykládal v přítomnosti královny
  a všech dvořanů,
 • 00:08:44 kterak letěla králova choť lesem
  olověným, stříbrným a zlatým
 • 00:08:49 a kterak slavila svatbu
  s arciknížetem ďáblem.
 • 00:08:54 "Ta všecka tvá řeč nic není,
 • 00:08:56 nemáš-li důkazů." I vyňal Janek
  všechny tři větvičky
 • 00:09:01 ze své taštičky a řekl: "V takových
  lesích jsem ji viděl."
 • 00:09:07 A král řekl: "Ty ratolesti mohl
  sis dát udělat."
 • 00:09:12 I vytáhl Janek šaty svatební
  z taštičky a ukazoval je královi.
 • 00:09:18 A královna zahanbena řekla:
 • 00:09:21 "Ó, pohlť mne do propasti své,
  hluboká země!"
 • 00:09:27 Tu otevřela se země a pohltila
  nevěrnou královnu.
 • 00:09:33 A ospalý Janek dostal dceru
  královu za manželku,
 • 00:09:37 dostal s ní i půl království,
  a když král umřel,
 • 00:09:42 dostal království celé.
 • 00:09:45 Skryté titulky: Blanka Merunková
  Česká televize, 2013

Související