iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
7. 9. 2013
13:25 na ČT2

1 2 3 4 5

10 hlasů
8613
zhlédnutí

Cizinec je našinec

Osudy Řeků

Dokumentární cyklus o osudech cizinců, kteří se rozhodli žít v naší zemi.

25 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Cizinec je našinec

 • 00:00:21 -Ahoj.
  -Ahoj.
 • 00:00:24 -Jaká byla cesta?
  -Krásná.
 • 00:00:27 Pršelo.
 • 00:00:29 Musela jsem odstavit auto,
  protože byla zácpa,
 • 00:00:31 ale přestalo pršet a vysvitlo
  sluníčko a bylo to úžasné.
 • 00:00:35 -Když se budeme bavit o Řecku...
  -Tak musí být sluníčko.
 • 00:00:38 Já jsem se tě chtěl
  právě zeptat,
 • 00:00:40 jak tady vůbec můžeš žít,
  když tady pořád prší?
 • 00:00:43 Protože myslím na řecké sluníčko.
 • 00:00:53 Tatínek byl Řek,
  máma Češka.
 • 00:00:56 Seznámili se v Brně
  na nějaké akci.
 • 00:00:59 Já o tom nic tak přesně nevím.
 • 00:01:11 Přijel jsem do Československa
  v roce 1983.
 • 00:01:15 Dali příležitost několika
  desítkám studentů z Řecka,
 • 00:01:19 aby vystudovali
  ve zdejších podmínkách.
 • 00:01:21 Když já jsem přišel poprvé
  do školy v první třídě
 • 00:01:24 a zeptal se mě pan učitel,
  odkud jsem,
 • 00:01:28 tak já jsem říkal ze Soluně.
 • 00:01:30 A on řekl:
  Ty jsi potomek Cyrila a Metoděje.
 • 00:01:34 První Řekové, kteří se objevili
  v Čechách, byli Cyril a Metoděj,
 • 00:01:41 ale jinak tady nikdy
  nebyla zaznamenána
 • 00:01:44 nějaká masovější přítomnost
  řeckého živlu.
 • 00:01:49 To začíná teprve po skončení
  občanské války.
 • 00:01:54 Nejkrvavější kolo
  občanské války se odehrálo
 • 00:01:57 od roku 1946 do roku 1949.
 • 00:02:15 Před 65 lety sem na toto nádraží
  přijely první řecké děti.
 • 00:02:20 Mezi nimi jsem byl i já.
 • 00:02:35 Do Československa
  v tomto roce přišlo
 • 00:02:38 za velmi strastiplných podmínek
  asi čtyři tisíce dětí.
 • 00:02:56 Mně bylo osmnáct měsíců.
 • 00:02:59 Přijeli jsme,
  nic si nepamatuji samozřejmě.
 • 00:03:02 Všechny ty děti přijely
  bez rodičů.
 • 00:03:05 Mám to štěstí,
  že jsem našel dokument té doby.
 • 00:03:10 Je vidět,
  v jakém stavu ty děti sem přijely.
 • 00:03:15 První příchod asi osmi set
  řeckých dětí je zaznamenán
 • 00:03:20 na začátku dubna roku 1948.
 • 00:03:24 První zastávka v Mikulově.
 • 00:03:28 Tenkrát tady na ně čekaly
  české mámy,
 • 00:03:32 které se o ty děti postaraly.
 • 00:03:35 Tam dostaly první pomoc
  a pak byly rozděleny
 • 00:03:40 podle věkových kategorií a pak
  poslány do různých dětských domovů.
 • 00:03:46 První setkání bylo
  právě krásné v tom,
 • 00:03:49 že tady na ně čekalo teplé mléko,
  rohlíky, chleba, máslo.
 • 00:03:58 Velké procento z těchto dětí
  tady nemělo své rodiče.
 • 00:04:02 -Většina.
  -Takže buď zůstali v Řecku,
 • 00:04:05 nebo většinou byli
  v nějaké jiné komunistické zemi.
 • 00:04:10 Buď v Sovětském svazu,
  nebo v Polsku, nebo v Rumunsku.
 • 00:04:14 -I v Maďarsku byli také.
  -I v Maďarsku.
 • 00:04:18 Teprve od roku 1951, 1952, 1953
  začíná tzv. akce sloučení rodin,
 • 00:04:24 kdy se děti znovu scházejí
  s rodiči.
 • 00:04:28 Druhý důvod byl to, že jejich
  rodiče se tady museli adaptovat,
 • 00:04:33 museli si najít práci
  v podmínkách,
 • 00:04:37 kdy ještě neznali jazyk,
  a teprve pak od roku 1953
 • 00:04:42 začínají tyto děti přecházet
  do českých škol,
 • 00:04:47 ale pořád tady máme
  velké procento dětí,
 • 00:04:52 které žijí v podstatě
  bez rodičů.
 • 00:04:56 Většina rodičů byla ještě ve válce,
  ta občanská válka akorát končila.
 • 00:05:01 Takže si dovedete představit,
 • 00:05:03 jak to muselo být strašné
  pro ty rodiče.
 • 00:05:06 Ty děti si to ani neuvědomovaly,
  ale jak to muselo být
 • 00:05:09 strašné pro rodiče,
  když nevěděli,
 • 00:05:11 kde ty děti jsou,
  neměli vůbec žádnou informaci.
 • 00:05:14 Musím říci, že převážná většina
  vychvaluje ten život tam,
 • 00:05:19 ale na druhou stranu musíme říci,
  že život v tak velkém kolektivu
 • 00:05:25 zanechal jisté stopy,
  že nikdo nemůže vynahradit
 • 00:05:30 přítomnost matky a otce
  a žádný dětský domov nemůže
 • 00:05:35 vytvořit atmosféru
  fungující rodiny.
 • 00:05:57 Dospělí emigranti přicházejí
  teprve po skončení občanské války,
 • 00:06:03 to znamená po srpnu roku 1949.
 • 00:06:10 Celkem dětí a dospělých emigrantů
  bylo asi přes dvanáct tisíc.
 • 00:06:19 Jak se adaptovali tito lidé?
 • 00:06:21 Musím říci, že prokázali
  velkou schopnost adaptability.
 • 00:06:26 Ano.
 • 00:06:28 -Měli problémy...
  -S jazykem.
 • 00:06:31 Měli problémy přijít do styku
  a komunikovat s českým elementem,
 • 00:06:36 s majoritní společností.
  Měli problémy s jídlem.
 • 00:06:41 Řekové nebyli zvyklí na knedlíky
  a omáčky, na tento způsob života.
 • 00:06:46 Každopádně přechod z Řecka
  do Československa
 • 00:06:50 tenkrát představoval
  přechod do země,
 • 00:06:54 která byla mnohem vyspělejší
  než tehdejší Řecko.
 • 00:06:58 Když někdo přichází do země,
  která je vyspělejší,
 • 00:07:02 tak se zvyká rychleji
  a cítí se také líp.
 • 00:07:11 Tatínek byl Řek,
  máma Češka.
 • 00:07:14 Seznámili se v Brně
  na nějaké akci.
 • 00:07:18 Já o tom nic tak přesně nevím,
 • 00:07:21 protože nikdy jsem se
  takhle neptal.
 • 00:07:27 Od mládí to byla samozřejmost,
  že jsou spolu jako rodiče,
 • 00:07:32 takže jsem se na to
  nikdy nevyptával.
 • 00:07:37 Nejdřív sem přišel tatínek,
  který tady byl dřív,
 • 00:07:41 asi po občanské válce,
  maminka později,
 • 00:07:45 protože ona byla v Německu
  vychovatelka řeckých dětí.
 • 00:07:52 Přijela sem na zájezd,
  tady poznala tatínka
 • 00:07:54 a domluvili se,
  zamilovali se do sebe a vzali se.
 • 00:07:57 Otec byl uzavřený člověk,
  který jenom to nejnutnější...
 • 00:08:02 Nebyl to člověk,
  který by třeba kladl otázky.
 • 00:08:08 On byl taková uzavřenější povaha.
 • 00:08:12 On pracoval jako montér
  ocelových konstrukcí.
 • 00:08:16 Jezdil po montážích.
 • 00:08:20 Tatínek byl tady soustružník,
  pracoval v Českých loděnicích,
 • 00:08:26 kde mu nabízeli
  o hodně lepší práci,
 • 00:08:29 ale měl se zříci
  řecké příslušnosti,
 • 00:08:32 vzít si českou a měl studovat
  nějakou vysokou školu.
 • 00:08:35 Ale to on nechtěl, protože řekl,
  že se Řekem narodí a Řekem umře.
 • 00:08:38 Maminka dělala nejdřív v tiskárně
  Mír na Václavském náměstí.
 • 00:08:42 Když přijela,
  nemluvila vůbec česky.
 • 00:08:45 Jenom německy a řecky.
 • 00:08:48 Tam se vydávaly řecké noviny.
  Agonistis, tuším.
 • 00:08:52 Takže tam ona pracovala.
 • 00:08:54 -Já jsem se narodil v roce 1953.
  -Takže si babičku pamatuješ?
 • 00:08:59 Jako kluk si ji pamatuji,
  když přijela.
 • 00:09:03 -Jaká byla?
  -V černém oblečená stařenka.
 • 00:09:08 Moje dětství bylo úžasné,
  protože jsem měla bezvadné rodiče,
 • 00:09:12 kteří se o nás moc hezky starali,
 • 00:09:14 díky nimž jsme se s bráchou
  naučili řecky,
 • 00:09:17 protože na nás mluvili
  jenom řecky,
 • 00:09:20 a donutili nás tím,
  abychom řečtinu začali používat.
 • 00:09:24 Když jsme na ně mluvili česky,
  tak dělali, že nerozumí.
 • 00:09:27 Tím pádem jsme vyrůstali
  takhle pořád v řeckém prostředí
 • 00:09:32 a učili nás to,
  že Řecko je naše budoucí vlast.
 • 00:09:36 Úžasné to bylo.
 • 00:09:38 Vy jste měli už od malička
  řecké jméno.
 • 00:09:42 Řekové tady nežili.
  Jak tě oslovovali kluci?
 • 00:09:46 Když nám někdo třeba nadával,
 • 00:09:49 tak byl požraný tím,
  co jsme spáchali.
 • 00:09:53 Tam už v podstatě
  národnost nehrála roli.
 • 00:09:59 Tatínek vám někdy dal na prdel?
 • 00:10:02 Mně nikdy, bráchovi možná jednou
  za nějaký extra skutek,
 • 00:10:06 ale to už bylo hodnocené,
  že to už jinak nešlo,
 • 00:10:10 ale on tady do toho nezasahoval
  jako maminka.
 • 00:10:15 Tady nebyly řecké školy.
  Aby nás naučili trošku číst a psát,
 • 00:10:19 to naši nezvládali,
  protože byli pořád v práci,
 • 00:10:23 tak jednou týdně vždycky
  v nějaké Praze byli učitelé,
 • 00:10:27 ke kterým jsme chodili na řečtinu.
 • 00:10:30 Byl pořád v českém prostředí,
  tak uměl poměrně dobře česky.
 • 00:10:36 Když ho někdo neznal,
  tak on trošku zkracoval,
 • 00:10:39 že měl někdo pocit,
  že je třeba ze severu.
 • 00:10:43 Ale poměrně dobře.
 • 00:10:44 Já myslím,
  že ti lidé tady ho měli rádi,
 • 00:10:48 protože on byl neagresivní povaha,
  klidný, pracovitý.
 • 00:10:53 Opak mě.
 • 00:10:58 Chodili za ním kamarádi,
  uvařili kafíčko, dali panáka.
 • 00:11:02 Jak otec umřel, tak samozřejmě
  jsme to nemohli nahradit,
 • 00:11:07 tak to zmizelo.
 • 00:11:28 -To je tvůj ateliér?
  -Ano.
 • 00:11:30 -Tady řádíš?
  -Tady řádím.
 • 00:11:36 Jak na tebe působilo Řecko,
  když jsi tam poprvé přijel?
 • 00:11:40 Já nevím, jestli...
 • 00:11:43 To byl takový pocit absolutní,
  byl jsem jak omámený celou dobu.
 • 00:11:50 Myslím si,
  že kdykoliv tam pojedu
 • 00:11:53 nebo tam asi budu jezdit
  pořád častěji,
 • 00:11:57 protože mě to tam táhne,
  tak si myslím,
 • 00:12:00 že ten pocit bude
  čím dál silnější,
 • 00:12:03 protože tam mě to úplně
  nechá opájet.
 • 00:12:09 Co tě překvapilo v Řecku,
  když jsi tam přijel?
 • 00:12:12 Co bylo to, co třeba naráz bylo
  jiné, než cokoliv jsi znal?
 • 00:12:17 -Že spali v poledne.
  -Že spali v poledne.
 • 00:12:21 Takže jsme pili kořalku, řvali jsme
  a oni po nás hodili květináč.
 • 00:12:42 Je pravda,
 • 00:12:44 že oni se nikdy neasimilovali
  s českou majoritní společností.
 • 00:12:50 Podle mě v tom velkou roli
  hrála skutečnost,
 • 00:12:55 že tady žili
  s pocitem dočasnosti,
 • 00:12:59 že je sem přivedly
  válečné události,
 • 00:13:03 nebyla to jejich volba.
 • 00:13:05 Byli vděčni za to, jakým způsobem
  je přivítala česká společnost,
 • 00:13:10 ale vždycky doufali v to,
  že za několik let
 • 00:13:15 se situace v Řecku stabilizuje,
  normalizuje
 • 00:13:20 a že se budou moci vrátit
  do své rodné země.
 • 00:13:25 Vždycky když se scházely
  řecké rodiny,
 • 00:13:28 protože jsme se různě navštěvovali,
  každý týden jsme byli
 • 00:13:32 u někoho jiného,
  takže děti se znaly,
 • 00:13:34 to byl vždycky přípitek:
  Příští rok v Řecku.
 • 00:13:37 Nejčastější přání,
  které vyjadřovali řečtí emigranti,
 • 00:13:42 kdykoliv se setkávali tady,
  bylo...(ŘECKY)
 • 00:13:46 To znamená příští rok v Řecku.
 • 00:13:48 Tatínek měl touhu,
  aby se oba vrátili do Řecka,
 • 00:13:55 takže maminka měla tu sílu,
  že ho odvezla
 • 00:13:58 a pochovala v Řecku
  s velikými problémy.
 • 00:14:01 Řekové mají ve svých genech
  tu nostalgii k návratu domů
 • 00:14:06 již od doby Homéra až podnes.
  Také to souvisí s tím,
 • 00:14:11 že vždycky Řekové měli
  všude velkou diasporu,
 • 00:14:16 ale tady je také velký rozdíl
  mezi klasickou řeckou diasporou,
 • 00:14:21 která žije v Americe, v Austrálii,
  v Kanadě, v Německu,
 • 00:14:26 a s emigrací, která byla usazena
  v bývalých komunistických zemích.
 • 00:14:32 Emigranti neodešli
  na základě své volby
 • 00:14:37 a vždycky žili s tím,
 • 00:14:41 že jeden den se jim podaří
  vrátit zpátky do Řecka.
 • 00:14:46 Tuto touhu také předali
  svým dětem.
 • 00:14:50 To si myslím,
  že bylo komplikovanější.
 • 00:14:55 Oni se sice dokázali přizpůsobit
  místním podmínkám,
 • 00:15:00 ale pořád žili tady
  s pocitem dočasnosti,
 • 00:15:05 že jednoho dne se jim
  a také jejich dětem,
 • 00:15:10 které se narodily tady,
  vyrostly spolu
 • 00:15:13 s jejich českými vrstevníky,
  podaří vrátit do Řecka,
 • 00:15:17 ale to Řecko, o kterém snili,
  zakonzervovali tak,
 • 00:15:22 jak oni to opustili
  v padesátých letech.
 • 00:15:27 Když se jim to podařilo
  konečně se vrátit zpátky...
 • 00:15:31 -Tak našli úplně jiné Řecko.
  -Přesně tak.
 • 00:15:34 -Nejhorší to bylo pak...
  -Pro tu druhou generaci.
 • 00:15:39 Druhou a třetí generaci,
  protože přišli do neznámé země.
 • 00:15:47 Jasně. A hlavně to byl sen,
  to všechno,
 • 00:15:49 co my jsme si vytvářeli
  jako má generace, byl sen,
 • 00:15:54 ale nemělo to nic společného
  se současností v Řecku,
 • 00:15:57 protože Řecko se v průběhu 30 let
  také vyvíjelo jako každý jiný stát.
 • 00:16:09 Dneska Asociace řeckých obcí,
  a musím říci,
 • 00:16:13 že v celé České republice je
  přes deset řeckých obcí,
 • 00:16:18 které spojuje aspoň
  podle posledního sčítání
 • 00:16:23 kolem tří tisíc Řeků,
  dělá různé akce,
 • 00:16:28 aby tady bylo zachováno
  povědomí řeckého původu
 • 00:16:33 nejenom u lidí první generace,
  ale i u jejich potomků.
 • 00:16:51 Snaží se tady jejich děti
  naučit se řečtinu.
 • 00:16:54 Chodí tam i malinké děti,
  ale i dospělí.
 • 00:16:58 Já tam také chodím kvůli gramatice,
  abych měla větší sepětí s Řeckem.
 • 00:17:07 Jasně. Jako vztah.
 • 00:17:08 Vztah, to udržovat,
  protože se tam potkáváme.
 • 00:17:26 Řecky.
 • 00:17:27 Můj syn byl vychován oboje,
  protože ho hlídaly obě babičky.
 • 00:17:31 S manželem jsme se domluvili,
  že babička česká
 • 00:17:35 na něj bude mluvit česky,
  babička řecká řecky,
 • 00:17:39 protože babička řecká
  nemluvila dobře česky,
 • 00:17:43 tak aby nemluvil špatně česky,
  tak mluvil řecky,
 • 00:17:46 takže on byl vychováván obojí,
  naučil se řecky,
 • 00:17:50 už od malička mluvil
  a v podstatě si pak mohl
 • 00:17:54 vybrat tu cestu, jak chce,
  ale říkal,
 • 00:17:56 že se cítí jak Řek,
  tak Čech.
 • 00:18:02 Někdo vyvíjí různé aktivity
  tady v tom a mají různé kroužky.
 • 00:18:08 Já jsem ani do českého,
  ani do řeckého kroužku nechodil.
 • 00:18:15 Spolu si zazpíváme.
 • 00:18:26 Když sem přišel,
  tak tady bylo nějaké políčko.
 • 00:18:30 První, co bylo,
  zasadil melouny.
 • 00:18:34 Výsledek je asi jasný.
 • 00:18:37 Řek zasadí v lednu tady melouny.
  Takže ustoupil té přírodě.
 • 00:18:42 -Jasně a přešel na okurky.
  -Přešel na okurky a na brambory.
 • 00:18:51 Zůstala jsem tady
  kvůli svému povolání.
 • 00:18:54 Vystudovala jsem
  státní konzervatoř, obor balet.
 • 00:18:58 Tady divadlo bylo
  na vyšší úrovni než v Řecku.
 • 00:19:02 Tady byly větší možnosti.
  Tady jsem si opravdu
 • 00:19:05 zatancovala úžasně,
  ale v Řecku to tak nebylo.
 • 00:19:07 V Národním divadle jsem byla
  dvaadvacet let,
 • 00:19:10 od té doby,
  co jsem skončila školu.
 • 00:19:12 -Rovnou ze školy jsi šla...
  -Rovnou ze školy.
 • 00:19:14 Dělala jsem jediný konkurz sem,
  vzali mě,
 • 00:19:17 takže jsem tady zůstala
  a byla jsem tomu věrná.
 • 00:19:20 Ta druhá generace žila
  v takové schizofrenii.
 • 00:19:25 Tady pro Čechy,
  když se tady narodili, byli Řekové.
 • 00:19:33 A tam byli Češi.
 • 00:19:35 Musím říci,
  že z historického hlediska
 • 00:19:38 Řekové představovali
  největší skupinu cizinců,
 • 00:19:42 která žila
  v socialistickém Československu.
 • 00:19:47 Když se jim podařilo vrátit
  zpátky do Řecka,
 • 00:19:50 tak pro Řeky to byli Češi.
 • 00:19:52 Jasně,
  já když jsem přijel do Řecka
 • 00:19:54 a začal jsem pracovat v televizi,
  tak mě nenazývali
 • 00:19:58 Georgem Agathonikiadisem,
  ale říkali:
 • 00:20:01 To je ten český režisér.
  Tak já jsem říkal, tak počkejte,
 • 00:20:04 já jsem byl v Česku
  a tam jsem byl Řek
 • 00:20:06 a přijel jsem sem
  a jsem tady Čech?
 • 00:20:08 Já také nevím,
  kde mám domov,
 • 00:20:10 jestli jsem tady doma
  nebo v Řecku doma.
 • 00:20:12 -Jsem taková rozpolcená osobnost.
  -To jsme všichni.
 • 00:20:15 Hodně to na nás zanechalo.
 • 00:20:17 Proč sis nevzala Řeka
  jako třeba mě, a vzala sis Čecha?
 • 00:20:21 Vím dobře,
  že rodiče Řekové nechtěli,
 • 00:20:24 aby si naše holky braly Čechy.
 • 00:20:26 Nechtěli.
  Bohužel vždycky to bylo tak dané,
 • 00:20:29 že oni nám vtloukali do hlavy,
  že jsme Řekové,
 • 00:20:33 že se vrátíme do Řecka
  a že si musíme vzít Řeky.
 • 00:20:36 Myslím si, že u každého rodiče
  přijmout někoho,
 • 00:20:40 kdo pochází z úplně jiného
  kulturního okruhu,
 • 00:20:44 vyvolává jisté obavy,
  ale když viděli,
 • 00:20:48 že jsem s mojí ženou šťastný,
  tak ji akceptovali
 • 00:20:52 a akceptovali moje rozhodnutí
  a myslím si,
 • 00:20:55 že pro ni vytvořili
  velmi dobré podmínky.
 • 00:20:58 Na Karlově univerzitě působím
  na plný úvazek tři roky.
 • 00:21:04 Vedu obor novořečtina.
 • 00:21:08 Teď se snažíme odchovat
  první absolventy.
 • 00:21:13 Přijel jsem do Československa
  v roce 1983.
 • 00:21:17 Dali v Řecku příležitost
  několika desítkám studentů,
 • 00:21:21 aby vystudovali
  ve zdejších podmínkách.
 • 00:21:25 Já jsem studoval tady žurnalistiku.
 • 00:21:28 V době, kdy jsem složil
  poslední zkoušku,
 • 00:21:31 ještě mi zbývaly státnice,
  jsem se seznámil
 • 00:21:35 v jedné tramvajové zastávce
  v mojí manželkou.
 • 00:21:39 I když to nebylo
  jednoduché rozhodnutí,
 • 00:21:44 rozhodli jsme se,
  že ona mě bude následovat
 • 00:21:48 a pokusíme se spolu začít
  v Aténách.
 • 00:21:52 Odstěhovali jsme se do Řecka
  v roce 1989.
 • 00:21:57 Za šest měsíců tady propukla
  sametová revoluce.
 • 00:22:01 Změnil se režim.
 • 00:22:05 Na druhou stranu jsme měli
  pak příležitost
 • 00:22:08 sem cestovat bez všech
  byrokratických záležitostí,
 • 00:22:12 bez víz, bez papírování.
 • 00:22:15 Moje dcera Marie se narodila
  v Řecku v roce 1990
 • 00:22:21 a můj syn, který má stejné jméno
  jako já, Konstantinos,
 • 00:22:26 se narodil v Praze v Podolí
  v roce 1994,
 • 00:22:31 takže náš řecký experiment
  trval asi pět let.
 • 00:22:39 Hlavní důvody byly pracovní,
  že jste se vrátili zpátky do Prahy?
 • 00:22:44 Moje žena vystudovala
  stejnou školu jako já a myslím si,
 • 00:22:49 že tam by nebyly
  téměř žádné perspektivy,
 • 00:22:52 aby si našla práci
  ve svém oboru.
 • 00:22:55 Myslím si, že těžko by si našla
  práci i v jiném oboru.
 • 00:22:59 Atény jsou velmi těžké město
  pro nově příchozí.
 • 00:23:04 Na druhou stranu se tam uživit
  z jednoho platu nešlo.
 • 00:23:08 Pro nás to bylo těžké rozhodnutí,
  ale nakonec jsme se
 • 00:23:12 přiklonili k tomu,
  že se vrátíme do Čech, do Prahy.
 • 00:23:17 To jsme učinili
  v létě roku 1994.
 • 00:23:24 Obě děti mluví řecky.
 • 00:23:27 Nemluví tak plynně, tak dobře,
  jako mluví česky.
 • 00:23:32 S dědečkem a s babičkou
  se domluví?
 • 00:23:35 S babičkou a s dětmi mé sestry
  se dokáží domluvit.
 • 00:23:39 Mohlo by to být lepší
  s úrovní jazyka.
 • 00:23:42 Říkám to jako učitel,
  který se snaží tady učit studenty,
 • 00:23:47 aby dobře mluvili řecky,
  ale říkám si,
 • 00:23:52 že jsem spokojen, že dokážu hovořit
  a dokážu plynně komunikovat.
 • 00:23:58 Myslíš si,
  že Řekové ovlivnili Čechy?
 • 00:24:00 V těch oblastech,
  kde žili řečtí emigranti,
 • 00:24:05 věřím, že každopádně nějaký vliv
  předali.
 • 00:24:10 Pevně věřím, že právě přítomnost
  tolika tisíc Řeků
 • 00:24:15 na těch třicet čtyřicet let
  vytvořila pevné pouto,
 • 00:24:20 které spojuje Českou republiku
  a Řeckou republiku.
 • 00:24:28 Myslím si,
  že přítomnost řeckých emigrantů,
 • 00:24:33 která pokračuje dodnes přítomností
  v řecké menšině,
 • 00:24:38 ten status Řekům tady byl přiznán
  v 90. letech,
 • 00:24:43 spolu s existencí novořečtiny
 • 00:24:46 nebo Ústavu řeckých
  a latinských studií
 • 00:24:50 představují dvě nejpevnější pouta,
  která spojují Česko a Řecko.
 • 00:25:50 Skryté titulky: Věra Kotlínová
  Česká televize, 2013

Související