iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
26. 1. 2015
21:20 na ČT art

1 2 3 4 5

4 hlasy
18189
zhlédnutí

To všechno nás postihlo

Dokument o vzniku stejnojmenné výstavy, kterou Mark Podwal, významný newyorský lékař, výtvarník a publicista, připravil v roce 2014 pro Památník Terezín.

38 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

To všechno nás postihlo

 • 00:04:48 Já jsem přišel do New Yorku
 • 00:04:49 a samozřejmě Amerika pro mě byla
  země, kde byly různý vlivy,
 • 00:04:55 v kterejch jsem se nevyznal.
 • 00:04:56 Tak jsem se díval po obrázcích,
  který by mě inspirovaly,
 • 00:05:00 a který by se mi líbily.
 • 00:05:02 A objevil jsem v New York Times
  obrázky,
 • 00:05:03 který byly podepsaný Mark Podwal.
 • 00:05:05 A to jméno mi přišlo český
  a taky se mi líbily ty obrázky.
 • 00:05:10 Krásná linka.
  Takže jsem je obdivoval.
 • 00:09:05 S panem Podwalem se známe léta.
 • 00:09:07 První kontakt byl ve Staronový
  synagoze,
 • 00:09:10 kam docházel za svých pražských
  návštěv.
 • 00:09:14 A když se tam objevil vícekrát,
 • 00:09:16 tak samozřejmě místní lidi
  zajímalo,
 • 00:09:18 kdo je ten pán, kterej se čas
  od času objeví,
 • 00:09:22 a vyšlo najevo, že je to newyorský
  lékař, ale také malíř, Mark Podwal.
 • 00:09:33 Pamatuji se na jeho živý zájem
  o židovské dějiny,
 • 00:09:36 a teprve postupně se ukázalo,
  že je vynikající malíř, kreslíř,
 • 00:09:42 kterého jsem vlastně znal
 • 00:09:45 z některých jeho ilustrací
  anglicky psaných,
 • 00:09:50 což pro mě byla velká radost,
  že jsme se mohli setkat osobně,
 • 00:09:52 protože já ho považuju
  za jaksi výjimečného posla,
 • 00:10:00 řekl bych, židovské kultury.
 • 00:10:03 On je schopen předat poselství
  židovské tradice způsobem,
 • 00:10:07 který je podle mého názoru
  blízký i lidem,
 • 00:10:10 kteří nábožensky sami o sobě
  třeba necítí,
 • 00:10:13 anebo kterým ta židovská tradice
  není známá.
 • 00:12:03 Mark Podwal v tom svém cyklu
 • 00:12:06 načrtává určitou linii
  židovských dějin.
 • 00:12:11 On tam vlastně, což je zajímavé,
 • 00:12:14 on tam třeba i do těch starověkých
  motivů
 • 00:12:16 vkládá narážky třeba z období
  nacismu.
 • 00:12:21 Tam je vlastně třeba propojení
 • 00:12:22 přímo toho svícnu sedmiramenného,
  menory,
 • 00:12:25 který byl po porážce povstání
  proti Římanům odvezen do Říma.
 • 00:12:31 Proto je vyobrazen na Titově
  oblouku
 • 00:12:33 a Mark Podwal ho zobrazuje,
  že ho nesou vlastně dva nacisté.
 • 00:12:38 Čili tyto vazby zde jsou,
 • 00:12:39 a já si myslím, že on tím
  naznačuje,
 • 00:12:41 že je zde určitá násilná linie
  protižidovská,
 • 00:12:45 která provází celé židovské dějiny.
 • 00:12:49 On na to upozorňuje podle mého
  názoru velice decentním způsobem.
 • 00:12:57 Totiž jsou to narážky na jednotlivá
  dějinná údobí.
 • 00:18:46 Několik set let vlastně tam tedy
  ta připomínka toho pogromu měla být
 • 00:18:50 a samozřejmě v literatuře
  ji připomíná
 • 00:18:54 žalozpěv rabína Avigdoraka.
 • 00:20:22 Židovská kultura ve Španělsku
  byla výrazná.
 • 00:20:27 Dala světu četné židovské
  myslitele.
 • 00:20:30 Byla zajímavá i tím, že trvala
  dlouhá staletí
 • 00:20:35 a Židé nikdy samozřejmě
  na území Španělska netvořili.
 • 00:20:40 Většinou, přestože se jednalo
  o menšinu, tak ta menšina,
 • 00:20:46 nebo že jí bylo umožněno žít
  v poměrně dobrých vztazích,
 • 00:20:50 ať tedy s muslimy nebo s křesťany,
 • 00:20:53 ale to se potom s nástupem
  toho Ferdinanda a jeho manželky,
 • 00:20:58 kdy je zabili, změnilo.
 • 00:21:01 Židé byli vypovězeni ze Španělska,
  následně teda i z Portugalska,
 • 00:21:05 vlastně z Pyrenejského poloostrova,
 • 00:21:08 a znamenalo to zánik jedné
  velké kultury,
 • 00:21:13 což už si možná dnes zcela
  neuvědomujeme.
 • 00:21:17 Ale tak tomu skutečně bylo,
 • 00:21:19 a proto to téma, tak, jak ho
  Mark Podwal ztvárňuje,
 • 00:21:23 proto to téma dostalo
  zvláštní význam.
 • 00:21:31 (zpívá hebrejsky)
 • 00:25:31 On tím připomíná něco, na co lidé,
 • 00:25:34 zvlášť třeba v Evropě, ve Spojených
  státech, často zapomínají.
 • 00:25:39 Prostě pro ně je ten život
  zcela poklidný,
 • 00:25:43 vlastně nic se neděje,
  není se čeho bát.
 • 00:25:47 Kdežto ta židovská zkušenost,
 • 00:25:48 a na tu Mark Podwal, a je to
  zajímavé, je to Američan,
 • 00:25:51 ale na ni on takto upozorňuje.
 • 00:25:54 Říká, že vlastně nikdy, já to
  takhle aspoň v podtextu cítím,
 • 00:25:57 nikdy člověk neví, co bude zítra.
 • 00:26:02 V tom jeho cyklu čtou
  zcela jistě Židé,
 • 00:26:05 ale myslím si, že to je dobře
  vysledovatelné
 • 00:26:08 i pro všechny vnímavé recipienty
  jeho umění.
 • 00:27:28 Mezi náměty, které se objevují
  v tom cyklu,
 • 00:27:30 je také ničení různých synagog,
  což byl i historicky zřejmě
 • 00:27:37 takový nejviditelnější projev
  násilí vůči Židům,
 • 00:27:43 prostě jejich svatyně je zničena,
  jejich svatyně hoří.
 • 00:27:48 Tomu se samozřejmě nelze vyhnout.
 • 00:27:50 Nakonec bylo to aktualizováno
 • 00:27:51 i v moderních dějinách během
  té takzvané Křišťálové noci,
 • 00:27:55 kdy na území Sudet hořely synagogy.
 • 00:27:59 A já bych to viděl prostě
  jako jeden z motivů,
 • 00:28:01 protože i to téma se rozpadá
  do řady dílčích událostí.
 • 00:28:06 Tento motiv je zcela jistě silný
  a je pochopitelné tedy,
 • 00:28:09 že v tom cyklu má svou odezvu.
 • 00:37:12 Skryté titulky: Vlasta Malíková
  Česká televize 2014

Související