iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
25. 1. 2015
08:35 na ČT2

1 2 3 4 5

13 hlasů
14070
zhlédnutí

Hádanky domů života

(I. řada)

Židovská paměť objevená v sutinách

Osudy židovských hřbitovů v hloubi Sudet na Karlovarsku.

25 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Hádanky domů života - Židovská paměť objevená v sutinách

 • 00:00:23 Dům života,
  hebrejsky bejt ha-chajim.
 • 00:00:26 Takto poeticky Židé nazývají
 • 00:00:28 místo posledního odpočinku
  svých zemřelých.
 • 00:00:31 Některé domy života
  společně navštívíme.
 • 00:00:33 Seznámíme se s jejich často
  nelehkou historií,
 • 00:00:36 pronikneme do poetického jazyka
  židovských epitafů a symboliky
 • 00:00:41 a znovu otevřeme osudy těch,
  kteří jsou na hřbitovech pohřbeni,
 • 00:00:44 i těch, kteří na své předky
  stále nemohou zapomenout.
 • 00:00:49 Každým dílem nás provede Petr Vacek
 • 00:00:51 s místní odbornicí či odborníkem
  na židovskou kulturu.
 • 00:00:54 Jejich prostřednictvím poznáme
 • 00:00:55 specifika života židovské komunity
  v daném regionu.
 • 00:01:04 (zpívá hebrejsky)
 • 00:01:10 Židovské hřbitovy na Karlovarsku
 • 00:01:12 většinou nepotkal příliš
  dobrý osud.
 • 00:01:14 Pokud nebyly poničeny
  za druhé světové války,
 • 00:01:16 tak chátraly v období následujícím.
 • 00:01:19 Teprve nyní jsou rekonstruovány
 • 00:01:21 a díky tomu můžeme poznat životy
  těch, kteří na nich spočinuli,
 • 00:01:25 setkat se s jejich potomky,
 • 00:01:27 či vyslechnout ty, kteří ještě
  pamatují jejich minulou slávu.
 • 00:01:37 Židovské osídlení se prolíná
  historií Bečova nad Teplou
 • 00:01:40 od prvních písemných zmínek.
 • 00:01:43 Je doloženo, že již za vlády
  Jana Lucemburského,
 • 00:01:45 což bylo v letech 1310-1346,
  platili zdejší Židé králi daně.
 • 00:01:52 Na přelomu 16. a 17. století
  zde bylo kolem deseti rodin
 • 00:01:56 a vrcholu dosáhlo židovské osídlení
  v první polovině 19. století,
 • 00:02:01 kdy v Bečově nad Teplou žilo
  až 40 rodin.
 • 00:02:06 Židé obývali ghetto se synagogou,
  obchody, domy a dílnami,
 • 00:02:09 soustředěnými za měšťanskými domy
  na západním okraji města
 • 00:02:13 ve svahu nad řekou Teplou.
 • 00:02:15 Zdejší židovský hřbitov
  byl však kompletně zničen.
 • 00:02:19 V tomhle cípu mezi silnicí
  na obec Mnichov a na obec Novou Ves
 • 00:02:25 byl původní židovský hřbitov
  v Bečově.
 • 00:02:28 To by mě teda zajímalo,
 • 00:02:29 jak jste vůbec na to přišli,
  že tady byl hřbitov?
 • 00:02:31 Hřbitov zde je zmiňován
  v písemných pramenech.
 • 00:02:34 Prvně se uvádí v roce 1663,
  krátce po Třicetileté válce.
 • 00:02:40 V roce 1859 byl rozšířen
  o tento cíp
 • 00:02:43 a židovské náboženské obci
  sloužil až do roku 1938,
 • 00:02:48 kdy byl vzápětí po okupaci
  pohraničí zničen nacisty.
 • 00:02:53 Máme vůbec nějakou představu o tom,
  jak hřbitov vypadal?
 • 00:02:58 Tak především v minulosti zcela
  jinak vypadalo okolní prostředí.
 • 00:03:01 Tady místo silnice byla jednoduchá
  cesta na obec Mnichov
 • 00:03:05 a hned za silnicí tekla řeka Teplá.
 • 00:03:08 -Takže ta železnice, ta tam nebyla?
  -Přesně tak.
 • 00:03:09 Na místě, kde je dneska nádraží
  a železnice
 • 00:03:11 původně bylo koryto řeky Teplé.
 • 00:03:15 Hřbitov samotný byl obehnaný
  kamennou zídkou,
 • 00:03:18 kterou se nám tady podařilo
  pod vrstvou nánosů a navážek
 • 00:03:21 před nedávnem odhalit
  a pokoušíme se o její obnovu.
 • 00:03:25 Tu přesnou podobu hřbitova
  odhadujem
 • 00:03:28 pouze na základě historických
  fotografií.
 • 00:03:30 Odhadujem, že zde mohlo být
  okolo 300 náhrobních kamenů.
 • 00:03:36 Paní Reiserová, vy ještě pamatujete
  ten hřbitov, jak vypadal?
 • 00:03:40 Ano, já si to pamatuju,
  protože tady bydlím už od narození.
 • 00:03:44 A sice tady byla ta brána,
  jak se sem vcházelo.
 • 00:03:47 -Tady někde v těch místech?
  -Tady v těch místech, ano.
 • 00:03:51 A takhle to bylo vlastně
  až k tomu baráku, to vedlo,
 • 00:03:55 ty pomníky stály takhle v řadě.
 • 00:03:59 Aha, já jsem si představoval,
  že právě byly nahoru, to ne?
 • 00:04:02 Ne, ne, protože tohlencto všechno
  hodili sem dolů,
 • 00:04:06 takže to nebylo tak šikmý.
 • 00:04:08 Vůbec to nebylo šikmý,
  to bylo víc v rovině.
 • 00:04:11 A kdo vlastně ten hřbitov zničil?
  To bylo teda asi za války?
 • 00:04:14 To bylo za války ve 42.
  nebo 43. roce.
 • 00:04:19 Vykopali ty pomníky a všechno,
  ty kostry některý,
 • 00:04:24 vykopali ruský zajatci.
 • 00:04:28 Tak ti to vykopali.
 • 00:04:32 A co se stalo s náhrobky dál?
 • 00:04:34 Tak během druhé světové války
  byl hřbitov překryt navážkami,
 • 00:04:38 rozebrali obvodovou zídku
 • 00:04:41 a ty starobylé náhrobní kameny
  převezli do blízké obce Vodná,
 • 00:04:46 kde je použili k dláždění mlýna.
 • 00:04:59 No tak tady toho už ze mlýna
  moc nezbylo, co?
 • 00:05:04 No, ten objekt mlýna po roce 45
 • 00:05:06 a odsunu jeho německých obyvatel
  chátral,
 • 00:05:11 a vlastně ty náhrobky,
 • 00:05:13 které byly zde použity
  jako dláždění,
 • 00:05:16 zůstaly v jeho sutinách.
 • 00:05:21 Takže tady, co jsme,
  tak tady byla ta dlažba?
 • 00:05:23 Stojíme přímo na tom mlýnském
  dvoře,
 • 00:05:25 kterým se projíždělo do dalšího
  objektu, který je dál na sever.
 • 00:05:34 A ještě by mě zajímalo,
 • 00:05:35 to se přišlo až teprve při nějakých
  těch výzkumných pracích na to,
 • 00:05:38 že jsou tady ty kameny,
  nebo to už se vědělo předtím?
 • 00:05:42 Tyhle zprávy jsou pouze
  od pamětníků,
 • 00:05:44 není o tom žádný historický zápis,
 • 00:05:46 a my jsme zde provedli
  archeologickou sondu
 • 00:05:48 s cílem právě tyto vzpomínky
  různých pamětníků potvrdit,
 • 00:05:52 tedy potvrdit to,
 • 00:05:53 že zde skutečně ty náhrobky
  byly použity jako dláždění.
 • 00:06:02 Pane Svobodo, vy jste tady vyrůstal
  odmala?
 • 00:06:05 Ano, od narození.
 • 00:06:07 Takže pamatujete, jak to vypadalo
  v dobách vašeho dětství
 • 00:06:09 tady ve mlýně?
 • 00:06:11 Vyloženě mlýn ne, ale už jenom
  jako zavalený zarostlý ruiny,
 • 00:06:17 kde jsme si jako děcka hrály.
 • 00:06:18 Tu a tam byl nějakej otvor,
  že jsme viděli do sklepení.
 • 00:06:21 Takže jenom takhle.
 • 00:06:22 A už tehdy jste věděli, že by tady
  měly být nějaké náhrobky?
 • 00:06:25 Tak zajímaly jsme se o to
  jako děti, že jo,
 • 00:06:27 takže jsme se ptali rodičů,
  co to tam je,
 • 00:06:29 a tak otec jako říkal,
  že tam byl mlýn
 • 00:06:32 a tím to tak nějak jako
  bylo všechno.
 • 00:06:36 Vy jste byl iniciátorem toho,
 • 00:06:37 že se tady začal dělat
  ten archeologický výzkum,
 • 00:06:40 co to spustilo?
 • 00:06:42 Spustilo to to, že se u mě
  zastavili
 • 00:06:44 nějací lidé z židovský obce,
 • 00:06:47 ale to bylo až tam dole
  v tom mlýně starým, jako u mě doma,
 • 00:06:52 a že by tady někde měly být
  ty kameny.
 • 00:06:55 Takže já jsem říkal: "To ale není
  tady, to je tadyhle v tom mlýně.
 • 00:06:58 To je v horním mlýně.",
 • 00:07:00 to je tady, ale to že neuvidí,
  že to je pod těma ruinama.
 • 00:07:03 Takže jsem jim ukázal vcelku
  přesně, kde to místo je.
 • 00:07:06 Že jste se nebránil!
  Většinou asi lidi nejsou moc rádi,
 • 00:07:08 když se jim archeologové
  někde vrtaj.
 • 00:07:11 Tak jako byly tam ty náhrobní
  kameny.
 • 00:07:15 I když jsem nevěřící, tak prostě
  člověk musí pochopit,
 • 00:07:19 že tyhle věci musí na svoje
  původní místo.
 • 00:07:23 Někdo k tomu vztah má, takže jako
  to tady přece nemůže zůstat ležet.
 • 00:07:27 To jako zase člověk není barbar.
 • 00:07:54 Výzkum jsme zde zahájili
  v roce 2010
 • 00:07:58 a podařilo se nám tedy ze zdejších
  trosek mlýna vyzdvihnout
 • 00:08:02 156 různě rozlámaných a poškozených
  kusů náhrobních kamenů,
 • 00:08:07 evidentně z původního hřbitova
  v Bečově nad Teplou.
 • 00:08:27 Nyní je hřbitov v rekonstrukci.
 • 00:08:29 Nejlépe zachované náhrobky
 • 00:08:31 budou symbolicky vztyčeny
  na ploše hřbitova
 • 00:08:33 a opravena bude též ohradní zeď.
 • 00:09:02 No tak toto je náhrobní kámen
 • 00:09:05 mého pradědečka Gabriela -
  Auerbach.
 • 00:09:13 No, to je můj pradědeček,
  Šimon Auerbach,
 • 00:09:17 který tady bydlel, v Bečově.
 • 00:09:20 A tady máš moji babičku.
 • 00:09:23 Takže tenhleten pradědeček Auerbach
  je synem toho pana Auerbacha,
 • 00:09:28 jehož náhrobek jsme našli
  tady na hřbitově?
 • 00:09:31 Ano. Ano.
 • 00:09:33 Je to rovný? Nechtělo by to trošku
  zepředu taky?
 • 00:09:39 Není špatné.
 • 00:09:44 Ovšem stejně důležitá je
 • 00:09:45 i obrazová dokumentace nalezených
  náhrobků, jejich přepis a překlad,
 • 00:09:49 který nám pomůže odhalit informace
  ze života zde pohřbených Židů.
 • 00:09:55 V Bečově bylo nalezeno
  mnoho prostých,
 • 00:09:58 hlavně výtvarně jednoduchých
  náhrobků,
 • 00:10:00 ale i pro příklad tento náhrobek,
  který je výjimečný svým zpracováním
 • 00:10:04 a i svým symbolickým znázorněním
  dolů skloněné pochodně
 • 00:10:10 a kolem ovinutého Eskulapova hada.
 • 00:10:13 Tento náhrobek patřil Rachel.
 • 00:10:15 Z archivních dokumentů se dozvíme,
  že patřil Rachel Hersch,
 • 00:10:18 manželce Lazara Hersche z Bečova.
 • 00:10:22 A ještě, vy jste říkala,
  že tam je nějaký akrostich,
 • 00:10:24 ale já teda nevím, co to je.
 • 00:10:26 Akrostich znamená, že první
  písmenka toho epitafu
 • 00:10:31 tvoří jméno té zemřelé.
 • 00:10:34 Zde vidíme reš, álev, chuf a lamet -
  Rachel.
 • 00:10:39 A zde je zl - její památka,
  budiž požehnána.
 • 00:10:44 Mnohé jsi vykonala, duše převzácná,
  jak příjemná je tvá velikost.
 • 00:10:48 Kdo nalezne ženu plnou jasu
  a dobrého rozumu, jako jsi byla ty?
 • 00:10:53 Své ruce jsi otevírala nuzným
  a ubohým.
 • 00:10:57 Nezapomene se na tvé činy
  a tvá památka zde zůstane navěky.
 • 00:11:01 Záslužné byly tvé milodary
 • 00:11:03 tvé skutky tě doprovodí
  až do zahrady Eden,
 • 00:11:06 kde spočine tvá důstojnost.
 • 00:11:09 A tradiční zkratka: Nechť je tvoje
  duše spojena do svazku živých.
 • 00:11:15 Ještě mi, Petro, prosím vás
  řekněte, tohleto vlastně je symbol,
 • 00:11:17 kterej dodnes vidíme třeba
  na lékárně nebo na nemocnici.
 • 00:11:21 Znamená to i na tom náhrobku,
  že ten, kdo je tam pohřbený,
 • 00:11:24 měl něco společného
  třeba s lékařstvím?
 • 00:11:27 Původně jsem se domnívala,
  že právě šlo o manželku lékaře,
 • 00:11:30 ale archivní dokumenty
  to vyvrátily.
 • 00:11:35 Většinou na židovských náhrobcích
  se tento motiv,
 • 00:11:38 toho Eskulapova hada,
  opravdu jako objevuje u lékařů,
 • 00:11:42 ale tohle je zatím neobjasněné,
  proč použili tenhle motiv.
 • 00:11:48 Vlastně tady na tom náhrobku
  je nejzajímavější ta poezie,
 • 00:11:51 ten epitaf poetický,
  ale já bych byl docela rád,
 • 00:11:54 kdyby se nám podařilo najít
  třeba nějaké zajímavé detaily
 • 00:11:58 ze života lidí,
  kteří jsou tady pohřbeni,
 • 00:12:00 nebo, já nevím, osudy jejich rodin
  nebo něco takového.
 • 00:12:04 Zrovna u paní Rachel Hersch jsme
  nenašli žádné další informace,
 • 00:12:08 ale podařilo se nám najít náhrobek
  Gabriela Auerbacha,
 • 00:12:12 jehož potomkem je Karel Vaněk,
 • 00:12:16 a toho se nám podařilo kontaktovat
  vlastně až v Kanadě.
 • 00:12:22 Usadit.
 • 00:12:47 A stalo se to náhodou,
 • 00:12:48 že jste nakonec objevil náhrobní
  kámen svého prapradědečka?
 • 00:13:07 A jak se vlastně vaše rodina
  zachránila?
 • 00:13:12 Roku 1938, když maminka
  a její bratři dostali pas
 • 00:13:20 a mohli uteknout od Čechách
  na Anglii,
 • 00:13:27 ale její rodiče nebyli tak šťastné,
  a oni umřeli v koncentráku.
 • 00:13:38 Takže maminka od svých 25 let
  žila v Anglii, je to tak?
 • 00:13:42 Ne, vůbec ne. Ona žila v Anglii
  jenom v té druhé válce,
 • 00:13:49 a potom se vrátila zpátky
  s tatínkem do Čechách
 • 00:13:53 a bydleli jsme v Teplicích.
 • 00:13:56 A tak jsem se tam narodil.
 • 00:13:58 A potom v 58 jsme odstěhovali
  na Kanadu, kde její bratři bydleli.
 • 00:14:07 Společně s náhrobky se do Bečova
  vrací
 • 00:14:08 i příběhy jeho židovských obyvatel
 • 00:14:11 a svojí dramatičností mnohdy předčí
  i složitý osud místního pohřebiště.
 • 00:14:24 Lukáši, tak tohle je docela
  zajímavá věc.
 • 00:14:28 Koukám támhle na hřbitov
  u obce Úbočí,
 • 00:14:32 teď my jsme šli kolem toho jezírka,
  stezička velmi úzká podél břehu.
 • 00:14:37 Hřbitov z druhé strany
  má prudký svah.
 • 00:14:41 To by mě moc zajímalo,
  jak se sem dostávaly ty pohřby.
 • 00:14:46 Ten rybník tady byl vlastně
  součástí
 • 00:14:48 fortifikace hradu Boršengrýn,
 • 00:14:52 takže je vlastně tady už pěkně
  dlouho.
 • 00:14:55 A v odborné literatuře se uvádí,
 • 00:14:57 že rakve se zesnulými sem převáželi
  po pramici.
 • 00:15:02 To má úplně mystický rozměr.
 • 00:15:09 Židovský hřbitov v Úbočí potkal
  lepší osud, než hřbitov v Bečově.
 • 00:15:14 Hřbitov jednak nebyl tolik poničen
  za druhé světové války a po ní,
 • 00:15:18 a jednak v roce 2005 začala
  jeho obnova.
 • 00:15:26 Ty jo, to je krása!
 • 00:15:41 A jak je tenhle hřbitov starý?
 • 00:15:45 Ten hřbitov pochází
  z 1. poloviny 19. století.
 • 00:15:49 V odborné literatuře se uvádí,
  že byl založen kolem roku 1840,
 • 00:15:56 ale nám se podařilo během
  dokumentace hřbitova zjistit,
 • 00:16:01 že nejstarší náhrobek patří
  paní Sprinzel,
 • 00:16:06 a tato paní zemřela
  30. listopadu 1834.
 • 00:16:15 Nyní jsme u nejmladšího náhrobku,
  a je to dvojhrob dvou malých dětí.
 • 00:16:22 Co je tohle za náhrobek?
 • 00:16:24 Je to náhrobek, který je vytesán
  v takzvaném dialektu judendeutsch
 • 00:16:31 a z mých poznatků je zatím
  jediný v oblasti Slavkovskýho lesa.
 • 00:16:40 Ten judendeutsch je právě němčina
  s prvky hebrejštiny.
 • 00:16:44 Zde je pohřbena Anna Fischer,
  která pocházela odtud.
 • 00:16:55 Zemřela ve věku 67 let
  16. ledna 1857.
 • 00:17:08 Buď její duše svázána
  ve svazku života.
 • 00:17:13 Náhrobek je nyní pokryt mechem,
  takže to není úplně přesně vidět.
 • 00:17:45 Dobrý den. Můžu vás vyrušit
  na chviličku?
 • 00:17:49 -Dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:17:50 Potřeboval bych na židovskej
  hřbitov. Kudy bych se tam dostal?
 • 00:17:53 Jo, tak na židovskej hřbitov?
  To musíte...
 • 00:18:00 -Támhle? -Hm.
  -A byla jste se tam někdy podívat?
 • 00:18:02 Ne, nebyla. I když tady bydlím
  odmalička, tak nebyla.
 • 00:18:09 Takovej lesík je vlevo.
  Je to jakoby v poli.
 • 00:18:13 Jasně. A vy jste se tam byla
  někdy podívat?
 • 00:18:15 -Byla.
  -A jak to tam vypadalo?
 • 00:18:17 -No, hrozně. Zdevastovaný.
  -Zdevastovaný? -Hm.
 • 00:18:21 Také hřbitov v Malé Šitboři
  byl opraven,
 • 00:18:24 a to za pomoci místních obyvatel
 • 00:18:26 a německé organizace
  Aktion Sühnezeichen.
 • 00:18:30 Když jsem sem přišli poprvé,
  někdy v roce 2003 zhruba,
 • 00:18:34 tak veškeré náhrobky,
  co tady vidíte,
 • 00:18:38 byly po zemi rozházené,
  neuspořádáno.
 • 00:18:41 Byly tady stromy napadaný,
 • 00:18:44 a jelikož je to prakticky
  kus historie i naší obce,
 • 00:18:47 tak jsme se do toho dali,
  zprvu teda s mým synem,
 • 00:18:50 kdy jsme tady vyčistili
  ty stromečky,
 • 00:18:53 různý stěny jsme tady vyčistili,
  náhrobky jsme postavili.
 • 00:19:05 Je to už dávno zapomenutý.
  Zaprvé lidé, co tady bydleli
 • 00:19:08 do tý druhý světový války
  prakticky,
 • 00:19:10 tak ty něco ještě o tom věděli,
 • 00:19:12 pak se to všechno muselo vysídlit,
  co zde byli lidi,
 • 00:19:16 a prakticky tady zůstala,
  když na to příde,
 • 00:19:19 už jenom jedna žijící žena.
  Je to paní Kulišanová.
 • 00:19:31 Paní Kulišanová se narodila
  v roce 1930 v obci Milíkov.
 • 00:19:35 V té době zde žili pouze němečtí
  obyvatelé a jedna židovská rodina.
 • 00:19:44 -A to je ten dům, kde bydlela
  ta židovská rodina? -Jo.
 • 00:19:47 -A jak oni se jmenovali? -Löw.
  -Ne Löwi, ale Löw? -Löw.
 • 00:19:51 -A vy jste říkala, že měli dceru
  asi ve vašem věku. -Jo.
 • 00:19:54 Víte o ní něco, ještě nějakou
  zmínku?
 • 00:19:56 -Už nikdy nic?
  -Už nevím nic, ne.
 • 00:19:59 Ty najednou zmizeli a říkali:
  "Löwovi jsou pryč,
 • 00:20:03 prej šli do Ameriky."
 • 00:20:06 No, ale nikdo nevěděl, proč.
 • 00:20:08 No a potom, když následovali
  ty Židy, tak říkali:
 • 00:20:13 "No, milíkovskej Žid byl dobrej,
  že šel včas."
 • 00:20:17 Paní Kulišanová, ale vaše rodina
  byla antifašistická, že jo?
 • 00:20:21 Ano, ale to nebrali žádnej rozdíl
  tenkrát.
 • 00:20:25 -Myslíte při odsunu?
  -No, my jsme byli na tom horší,
 • 00:20:28 protože nás vystěhovali během
  3 hodin a nevěděli jsme, kam.
 • 00:20:35 A končili jsme v Poděbradech,
  tam byli sedláci,
 • 00:20:39 a vybrali si nás jako dobytek.
 • 00:20:43 Takže vás odvezli někam vlakem
 • 00:20:44 a tam si vás rozebrali
  jako na práci?
 • 00:20:46 Ano, tam jsme byli u sedláka
  nejdřív,
 • 00:20:49 a pak jsme šli na statek
  Městec Králové,
 • 00:20:54 a tam už jsme měli plat
  a už jsme byli volnější.
 • 00:21:00 A v roce 52 byla možnost, aby se
  Němci zase vrátili, kam chtěj.
 • 00:21:08 A řekněte mi, co vlastně ty český
  úřady přesvědčilo?
 • 00:21:11 Nejdřív vás vystěhovali,
 • 00:21:12 a pak zase vám povolili vlastně
  se jako vrátit.
 • 00:21:15 -No jo, to bylo ale po pěti letech.
  -Až po pěti letech?
 • 00:21:17 To přišel komunismus.
 • 00:21:21 Pán tady kouká, ale musím říct,
  jak je.
 • 00:21:25 A ten pro nás trochu jako úlevu
  přines.
 • 00:21:30 Jinak kdyby zůstal Beneš,
  ještě bysme tam byli dneska.
 • 00:21:38 A máte pocit, když se tak podíváte
  zpátky,
 • 00:21:40 máte pocit třeba nějaké hořkosti
  nebo křivdy?
 • 00:21:44 No, hořkosti, mám (německy).
 • 00:21:50 -A jak se to řekne česky?
  -Počkejte.
 • 00:21:55 Cítím se, jako že jsem zavinila
  něco.
 • 00:21:59 -Jako že vy jste něco zavinila?
  -No, zavinila.
 • 00:22:02 -(německy) Já nevím.
  -Pocit viny? -Pocit viny, ano.
 • 00:22:07 Vy jste přece nikomu nic neudělala,
  tak proč byste měla mít pocit viny?
 • 00:22:10 No, že jsem tu zůstala.
 • 00:22:13 Oni sice lidi ví ten náš osud
  nebo to,
 • 00:22:16 ale tohle jsou zase jiný lidi,
  než v tom 46., to jsou úplně jiný.
 • 00:22:22 To jsou mladý, tak já nemám
  ve zvyku
 • 00:22:26 vykládat svý osudy nebo naříkat.
 • 00:22:33 Ty lidi za to nemůžou a neublížili,
 • 00:22:36 ale jak vám říkám, kdybych mohla
  ještě jednou zpátky,
 • 00:22:39 už bych tu nikdy nezůstala.
 • 00:22:42 Zůstat mezi svým národem
  je nejlepší.
 • 00:22:53 Hřbitov v Malé Šitboři byl založen
  na počátku 19. století,
 • 00:22:57 ale první zaznamenaný pohřeb
  zde proběhl až v březnu 1824.
 • 00:23:02 Nalezneme zde 90 náhrobků,
 • 00:23:04 ale podle informací z Knihy
  zemřelých
 • 00:23:06 by jich zde mělo být
  až jednou tolik.
 • 00:23:25 Tohle je náhrobek
  Jonase Reinskopfa.
 • 00:23:28 Hebrejský text se téměř nezachoval,
  nedá se vůbec přečíst.
 • 00:23:34 Je narušenej erozí kamene,
 • 00:23:37 ale dá se přečíst text v latince,
  v němčině.
 • 00:23:43 Zde je uložen Jonas Reinskopf
  z Milíkova.
 • 00:23:48 Zemřel 13. ledna 1868
  ve svých 103 letech.
 • 00:23:57 A poslední řádek: Pokoj jeho
  popelu - Friede seiner Asche.
 • 00:24:08 Hřbitov byl ničen jak za druhé
  světové války, tak i po ní.
 • 00:24:16 Vlastně až do roku 2005 hřbitov
  byl zdevastovaný
 • 00:24:20 a kameny sloužily jako dlažba,
 • 00:24:26 dlažba k domům nebo do základů
  se dávaly.
 • 00:24:29 Jako stavební materiál?
 • 00:24:30 Jako stavební materiál, přesně tak.
 • 00:24:33 No, vypadá to, že ničení židovských
  hřbitovů
 • 00:24:35 je v Čechách taková oblíbená
  kratochvíle.
 • 00:24:46 Zbytky židovského hřbitova
  v Kynžvartu
 • 00:24:48 bychom v lese nalezli
  jen velmi těžko.
 • 00:24:54 Skryté titulky: Vlasta Malíková
  Česká televize 2013

Související