iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
21. 2. 2013
15:50 na ČT2

1 2 3 4 5

3 hlasy
930
zhlédnutí

Kde peníze pomáhají 2013

Rodiče a přátelé lidí s autismem jižní Čechy - o. s. JAU

Komu a jak pomohly finanční prostředky 14. ročníku sbírky Pomozte dětem.

6 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Kde peníze pomáhají - Rodiče a přátelé lidí s autismem jižní Čec

 • 00:00:00 Ve 14. ročníku sbírky Pomozte dětem
  se rozdělilo 12 011 566,-Kč.
 • 00:00:06 www.pomoztedetem.cz
 • 00:00:15 Zazvoň u ouška Majdě.
 • 00:00:25 Naše občanské sdružení
  Rodiče a přátelé dětí s autismem
 • 00:00:33 vzniklo v červnu 2010.
  Založili jej rodiče,
 • 00:00:37 kteří cítili potřebu
  změnit a zkvalitnit svůj život.
 • 00:00:43 Projekt Auticentrum pro děti
  s autismem a jejich sourozence
 • 00:00:49 vznikl proto,
  že jsme cítili nutnost
 • 00:00:52 trávit s našimi dětmi
  volný čas.
 • 00:00:56 Mohlo by se zdát,
 • 00:00:58 že na území města je dostatek
  volnočasových aktivit.
 • 00:01:03 Že fungují mateřská centra,
  dětská centra.
 • 00:01:07 Pro děti s autismem není vhodné
  se zúčastňovat těchto aktivit,
 • 00:01:13 protože se s nimi musí
  pracovat individuálně.
 • 00:01:21 Autismus je vrozená porucha.
 • 00:01:24 Lidi s autismem nejsou schopni
  porozumět tomu, co slyší a vidí.
 • 00:01:31 To se projevuje hlavně
  v projevech v komunikaci,
 • 00:01:36 v sociální interakci
  a v přizpůsobení.
 • 00:01:51 Snažíme se autisty změnit tak,
 • 00:01:54 že se snažíme je začleňovat
  do našich aktivit.
 • 00:01:59 To dost často nefunguje.
 • 00:02:01 My se nejdříve musíme podívat
  na náš svět jejich očima,
 • 00:02:07 abychom pochopili a hledali jsme
  alternativy v komunikaci tak,
 • 00:02:12 abychom si vzájemně porozuměli.
 • 00:02:15 Používáme obrázky, piktogramy,
  různé tabulky
 • 00:02:19 a v současnosti se nám nabízejí
  nové technologie,
 • 00:02:24 proto jsme zařadili do projektu
  práce s iPadem.
 • 00:02:28 Je tam možnost využít
  spoustu aplikací,
 • 00:02:32 které u dětí rozvíjejí
  smyslové vnímání, motoriku,
 • 00:02:37 zlepšují komunikaci,
  slovní zásobu.
 • 00:02:43 Teď jsme na iPadovým kroužku
  a tady můžete vidět,
 • 00:02:49 tady je kameraman, tady jsem já,
  tady je mamka,
 • 00:02:54 paní Welserová a Kuba.
 • 00:03:00 On to vyjmenuje vždy přesně.
 • 00:03:03 Kolik lidí je v místnosti,
  tolik jich je na obrazovce.
 • 00:03:11 ZPÍVÁ
  Chumelilo ve dne v noci,
 • 00:03:15 postavíme za klukem
  sněhuláka s kloboukem.
 • 00:03:22 Podívejte se na mého sněhuláka.
 • 00:03:29 Projekt není primárně zaměřen
  jen na děti s autismem.
 • 00:03:34 Chtěli jsme do projektu začlenit
  také jejich zdravé sourozence.
 • 00:03:39 Jejich zdraví sourozenci
 • 00:03:42 mají možnost navštěvovat
  volnočasové aktivity.
 • 00:03:48 Nacházíme se v dílně, kde se děti
  učí různé výtvarné techniky.
 • 00:03:54 Máme tady 6 dětí,
  z toho jsou 3 děti s autismem.
 • 00:03:59 V rámci projektu nabízíme
  volnočasové aktivity,
 • 00:04:03 které zahrnují výtvarné dílny,
  keramickou dílnu
 • 00:04:08 a alternativní komunikaci,
  kde využíváme iPady.
 • 00:04:13 Zapojili jsme do projektu
  zkušené lektory,
 • 00:04:17 které mají s prací s autisty
  dlouholeté zkušenosti.
 • 00:04:22 Zároveň spolupracujeme
  s Jihočeskou univerzitou,
 • 00:04:27 která nám dodává studenty.
 • 00:04:35 Já jsem stála u zrodu sdružení,
 • 00:04:38 protože pečuji o svého
  autistického syna.
 • 00:04:42 Dnes je mu 15 let.
 • 00:04:44 Ve 12 letech jeho věku
  jsem cítila sociální izolaci
 • 00:04:49 a potřebu něco ve svém
  životě změnit.
 • 00:04:52 Zároveň mě děsila představa,
  co s ním bude, až vyroste.
 • 00:04:58 Založili jsme sdružení
 • 00:05:00 a snažíme se aktivitami
  podporovat správnou péči
 • 00:05:05 a správné zacházení
  s dětmi s autismem.
 • 00:05:08 Vojto, Kubovi poraď,
  co má dělat.
 • 00:05:12 -Vojto, co mám tady dělat?
  -Chytni toho kluka.
 • 00:05:16 Ze sbírky pomozte dětem,
  jsme dostali asi 190 000,-Kč,
 • 00:05:21 která jsou primárně určeny
  na lektory,
 • 00:05:25 kteří vedou jednotlivé kroužky
  a na vybavení této aktivity.
 • 00:05:31 Rádi bychom touto formou
  poděkovali všem dárcům,
 • 00:05:35 kteří přispěli do sbírky
  Pomozte dětem.
 • 00:05:39 Chceme je ujistit,
 • 00:05:41 že svým příspěvkem podpořili
  dobou věc.
 • 00:05:45 Děkujeme.
  www.autiste-jihu.cz
 • 00:05:49 Pomozte dětem zasláním
  dárcovské SMS ve tvaru:
 • 00:06:01 Děkujeme.
 • 00:06:03 Titulky: Méhešová Iva,
  Česká televize, 2013

Související