iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
24. 10. 2013
23:00 na ČT art

1 2 3 4 5

20 hlasů
12694
zhlédnutí

Od Tiziana po Warhola

O sběratelské vášni a pokladech Muzea umění Olomouc

26 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Od Tiziana po Warhola

 • 00:00:08 Muzeum umění v Olomouci
  se během dvaceti let proměnilo
 • 00:00:11 z regionální galerie na kulturní
  instituci evropského rozměru.
 • 00:00:16 Výstava od Tiziana po Warhola
  je výběrem ze 70 tisíc
 • 00:00:20 vlastních sbírkových předmětů
  a jednoho sta tisíc
 • 00:00:23 uměleckých předmětů
  Olomouckého arcibiskupství,
 • 00:00:27 které má muzeum v odborné správě.
 • 00:00:31 Propojením
  státních a církevních sbírek
 • 00:00:33 vznikl druhý největší fond
  výtvarného umění v České republice.
 • 00:00:40 Za vším jsou konkrétní lidé.
 • 00:00:42 Biskup Karel II.
  z Lichtenštejnu-Kastelkorna
 • 00:00:45 v roce 1691
  odkázal biskupství 1500 obrazů
 • 00:00:50 a položil základy sbírky.
 • 00:00:53 Tým profesora Pavla Zatloukala
  dovedl muzeum do dnešní podoby.
 • 00:00:59 Nejstarší stopy
  sbírání výtvarného umění,
 • 00:01:02 především obrazů
  jako estetických objektů
 • 00:01:05 můžeme v Olomouci datovat
  již do roku 1515,
 • 00:01:09 kdy byly pro olomouckou
  Katedrálu svatého Václava
 • 00:01:12 objednány deskové obrazy
  Lukáše Cranacha staršího.
 • 00:01:24 Motivy sbírání výtvarného umění
 • 00:01:26 nemusí spočívat
  jenom v estetické zálibě
 • 00:01:29 nebo v prestiži
  mít to nejlepší z nejlepšího,
 • 00:01:34 ale mohou být naprosto různorodé,
  jak o tom například svědčí
 • 00:01:38 i tady tento obraz,
  před kterým teď stojíme.
 • 00:01:41 Obraz Kristus pod křížem
  od Alessandra Aloriho.
 • 00:01:46 Na kajícné cestě do Itálie,
  pouti do Itálie
 • 00:01:51 ho přímo u Aloriho koupil
  jeden z olomouckých kanovníků
 • 00:01:55 v roce 1583.
  A tak tady vlastně stojíme
 • 00:01:59 před jedním z prvních obrazů,
  které dodnes patří -
 • 00:02:03 tedy téměř půl tisíciletí -
  do olomoucké sbírky starého umění.
 • 00:02:12 To nejpodstatnější
  z hlediska sběratelství,
 • 00:02:15 mecenátu, záliby v umění
 • 00:02:18 spočívá až
  v druhé polovině 17.století
 • 00:02:22 u Biskupa Karla II.
  z Lichtenštejnu-Kastelkorna.
 • 00:02:26 Nejenom sbírání
  obrazů, grafik, kreseb,
 • 00:02:30 vybudování rozsáhlé knihovny,
 • 00:02:33 vybudování sbírky mincí a medailí,
 • 00:02:35 založení hudebního archivu,
 • 00:02:38 ale také množství příkladů
  v naší zemi,
 • 00:02:42 které by s tím byly srovnatelné,
  není příliš mnoho.
 • 00:02:45 Karel IV.,
  rudolfinský dvůr v Praze,
 • 00:02:49 ale třeba také
  Lednicko-valtický areál.
 • 00:02:52 Všechno trochu jinak
  posunuté záležitosti,
 • 00:02:56 ale všechno záležitosti grandiózní.
 • 00:02:59 Olomouc je
  po třicetileté válce zničená.
 • 00:03:05 Tady se začíná nově budovat to,
 • 00:03:08 co Karel Lichtenštejn-Kastelerkon
  nabuduje
 • 00:03:13 ať už ze soukromého,
  svého majetku šlechtického,
 • 00:03:19 či z biskupských výnosů,
  to všecko potom odkazuje diecézi.
 • 00:03:28 Obnova a výstavba od základů
  byla biskupova idea,
 • 00:03:32 a tak v Olomouci a Kroměříži
 • 00:03:34 tento výjimečný muž,
  obdařený chatrným zdravím
 • 00:03:38 zcela ztělesnil mentalitu
  ctižádostivého, sebevědomého
 • 00:03:42 a nesmírně inteligentního
  suveréna barokní epochy.
 • 00:03:47 Rozhodujícím okamžikem
  se stal rok 1673,
 • 00:03:52 kdy se mu podařilo zakoupit
  jednu z nejvýznamnějších
 • 00:03:56 evropských sbírek, především
  italského renesančního malířství.
 • 00:04:02 Bylo to přes 200 obrazů a kreseb,
  které vytvořily to jádro,
 • 00:04:06 od kterého se později všechno
  v Olomouci, potažmo v Kroměříži
 • 00:04:11 z hlediska sběratelství umění
  odvíjelo.
 • 00:04:17 Obchodníci bratři Imstenreadové
  původně nabídli sbírku
 • 00:04:20 v roce 1670 do Vídně
  císaři Leopoldovi I.
 • 00:04:24 Neuspěli.
  O tři roky později obrazy koupil
 • 00:04:28 za 10 tisíc zlatých
  olomoucký biskup,
 • 00:04:31 a tím se zařadil
  k předním sběratelům v Evropě.
 • 00:04:35 Kolem splácení ale vznikl spor,
  který řešil až císař.
 • 00:04:39 Rozhodl ve prospěch obchodníků
 • 00:04:41 a biskup pak musel zaplatit hotově
  nejen zbytek částky,
 • 00:04:45 ale i odškodnění
  dalších 4 tisíce zlatých.
 • 00:04:52 Výstava přinesla to nejlepší
 • 00:04:54 ze sbírek Arcidiecézního muzea
  v Olomouci i v Kroměříži
 • 00:04:58 a jasně ukázala nadnárodní rozměr
  muzejního projektu.
 • 00:05:03 U nás spoustu věcí se nezničilo.
  To byl prostě neuvěřitelný zázrak.
 • 00:05:09 A ten zázrak
  je vidět i na té výstavě.
 • 00:05:12 To je cesta o evropské kultuře.
  Všechny ty impulzy,
 • 00:05:17 ty cestičky, které probíhají
  po těch stoletích
 • 00:05:23 mezi Olomoucí a Kroměříží.
 • 00:05:26 Pavlovi a jeho týmu se podařilo
  prostě udělat neuvěřitelnou věc.
 • 00:05:32 Mnohokrát se nám -
  a teď budu osobnější -
 • 00:05:35 i mně trošku třásla kolena,
  protože jsem si uvědomoval,
 • 00:05:38 že vstupujeme na cestu,
  která je velice dlouhá
 • 00:05:42 z hlediska minulosti a velice
  nejistá z hlediska budoucnosti.
 • 00:05:46 Byl to experiment.
 • 00:05:48 A řada lidí
  i třeba na ministerstvu kultury
 • 00:05:52 nad tím vrtěla povážlivě hlavou.
 • 00:05:55 V české povaze není příliš
  spojovat, ale spíše rozdělovat.
 • 00:05:59 S tím se přece setkáváme
  na každém kroku.
 • 00:06:02 Říká se tomu lidský faktor.
 • 00:06:04 Arcibiskup i já jsme jeden ročník.
 • 00:06:08 Matně si na sebe vzpomínáme,
  protože jsme chodili na vysokou
 • 00:06:11 školu vlastně do jedné budovy,
 • 00:06:14 byť on je teolog
  a já jsem umělecký historik.
 • 00:06:17 Já vím, že v muzeu se lidé nemodlí,
 • 00:06:20 ale jsem rád,
  že se našla i cesta k tomu muzeu,
 • 00:06:25 jak hledat takové prostředí,
  aby, i když to není chrám,
 • 00:06:29 aby tam přece byla atmosféra,
  ve které může člověk
 • 00:06:35 nejen obdivovat umělecké dílo
  nebo historicky staré dílo,
 • 00:06:41 ale ve kterém může vytvářet
  jakýsi svůj osobní vztah.
 • 00:06:46 Je cítit a vidět skutečně
  na všech těch uměleckých dílech,
 • 00:06:49 že to nejsou
  jenom nějaké pěkné obrázky
 • 00:06:52 nebo pěkné sochy
  zobrazující pěkné věci,
 • 00:06:55 ale že v každé z nich
  je vložen obrovský kus víry
 • 00:06:59 a i osobní pokory
  a srdce toho umělce,
 • 00:07:02 který právě to dané dílo vytvořil.
 • 00:07:05 Ke mně osobně nejvíc promlouvají
  právě ony mariánské sochy.
 • 00:07:08 Hlavně krásná Šternberská madona,
 • 00:07:12 ve které je obsaženo tolik citu
  a tolik dalších významů,
 • 00:07:16 že k člověku promlouvá
  jako otevřená kniha.
 • 00:07:20 Východní křesťané říkají,
  že krása je vtělená láska.
 • 00:07:26 I když jdeme k milostné soše,
  není to pro nás Bůh.
 • 00:07:31 Je to pořád lidský výtvor,
  který je prostředkem,
 • 00:07:39 nástrojem pro to,
  co člověk prožívá ve vztahu k Bohu.
 • 00:07:47 Tizianův obraz Apollo a Marsyas
  bývá naprosto právem řazen
 • 00:07:51 k vůbec nejvýznamnějším dílům
  starého umění
 • 00:07:55 nejen v českých zemích, ale
  v širokém celosvětovém kontextu.
 • 00:07:59 Je to pochopitelně
  díky jménu Tizian,
 • 00:08:03 který patří vůbec k těm
  nejvýznamnějším umělcům,
 • 00:08:07 kteří se kdy pohybovali
  po této planetě
 • 00:08:10 vedle Michelangela,
  Rubense, Picassa.
 • 00:08:22 Při sbírání a vystavování umění
  jde kromě estetické libosti
 • 00:08:27 také o prestiž mít to nejlepší
  a vyrovnat se nejlepším.
 • 00:08:36 Jsou zde ale i jemnější nuance -
 • 00:08:38 navazování kontinuity s antikou,
  křesťanstvím, současností.
 • 00:08:43 Jde o metaforické vyslovení něčeho,
 • 00:08:46 s čím se sběratel
  či mecenáš identifikuje,
 • 00:08:49 do čeho se promítá
  a co považuje za důležité.
 • 00:08:53 Je to dialog
  o smyslu kultury vůbec,
 • 00:08:56 o významu doteků
  současnosti a minulosti.
 • 00:09:02 Kroměřížský zámek,
  jehož dnešní raně barokní podoba
 • 00:09:06 vznikla opět za biskupa
  z Lichtenštejnu - Kastelkorna,
 • 00:09:09 byl pro olomoucké biskupy
  a později arcibiskupy místem
 • 00:09:13 určeným k vrcholné reprezentaci.
 • 00:09:20 Lichtenštejn,
  vzdělaný tvůrce ideových programů
 • 00:09:24 také propojil
  podzámeckou zahradu se zámkem
 • 00:09:27 a současně dal tento biskup,
  šlechtic a mecenáš
 • 00:09:31 svými rozsáhlými nákupy
  základ prakticky všem
 • 00:09:34 dnešním kroměřížským i olomouckým
  sbírkám starého umění.
 • 00:09:45 Podzámecká zahrada otevírá téma
  objevování a návratů k přírodě.
 • 00:09:55 Libosad, dnešní květná zahrada
 • 00:09:58 byl opět
  výsledkem biskupových představ
 • 00:10:01 o proměnách přírody a času.
 • 00:10:04 Ovidiovy Proměny
  stály za tím základním schématem
 • 00:10:10 a rozložením celé zahrady.
 • 00:10:13 Ta zahrada
  byla rozdělena na dvě části.
 • 00:10:16 Na část,
  která byla věnována Apollónovi,
 • 00:10:20 to znamená olomouckému biskupovi,
  který se rád stylizoval
 • 00:10:24 do role tohoto antického boha,
  a jeho sestry Venuše.
 • 00:10:32 Co stojí výše? Umění, nebo příroda?
 • 00:10:36 Tady tuto otázku
  si položil i Tizian.
 • 00:10:40 A tvrdil,
  že umění je více než příroda.
 • 00:10:43 Kdežto biskup
  z Lichtenštejna-Kastelkornu
 • 00:10:46 obě tyto základní složky
  dokázal postavit na roveň.
 • 00:10:52 Roku 1709 v Olomouci vypukl požár.
 • 00:10:55 Hořelo 3 dny.
  Bylo zničeno na 300 domů.
 • 00:10:59 A právě požár se stal pro měšťany
 • 00:11:01 podnětem
  k architektonickému scelení města.
 • 00:11:06 Domy byly opraveny
  do souvislé výškové fronty,
 • 00:11:10 vznikl soubor barokních kašen,
  byl obnoven orloj.
 • 00:11:15 Stěny náměstí se tak staly kulisami
 • 00:11:17 a vymezily
  jeviště barokního divadla,
 • 00:11:20 kterému vévodí
  Čestný sloup Nejsvětější trojice.
 • 00:11:30 Výstava od Tiziana po Warhola
 • 00:11:32 prezentuje v Olomouckém muzeu umění
  tři tématické celky.
 • 00:11:38 Sbírku výtvarného umění 19.století,
 • 00:11:42 sbírku moderního umění
 • 00:11:44 a třetím celkem
  je sbírka současného umění.
 • 00:11:52 Výtvarná kultura 19.století
 • 00:11:55 nebyla v Olomouci
  nikdy systematicky sbírána,
 • 00:11:58 přesto kolekce obsahuje
  řadu kvalitních děl
 • 00:12:01 ze státních, církevních
  i soukromých zdrojů,
 • 00:12:05 které má muzeum umění
  ve své správě.
 • 00:12:09 Zlomů, přechodů, period,
 • 00:12:13 stoupání a taky klesání
  z hlediska výtvarné kultury
 • 00:12:17 v Olomouci bylo samozřejmě hodně
  a zdaleka nesouvisely
 • 00:12:21 jenom s prostředím olomouckého
  biskupství nebo arcibiskupství.
 • 00:12:26 Zajímavě do toho vstupovala
  i měšťanská Olomouc,
 • 00:12:30 kde se kolem roku 1900
  začala formovat
 • 00:12:34 neobyčejně významná
  rodina Primavesi.
 • 00:12:38 Postupně se spřátelili se třemi,
  dá se říci, vídeňskými velikány,
 • 00:12:43 kteří měli ale hodně společného
  s českými zeměmi.
 • 00:12:47 Sochař Anton Hanak
  byl moravským rodákem
 • 00:12:49 stejně jako
  architekt Josef Hoffman.
 • 00:12:53 A kořeny rodičů Gustava Klimta
  zase spočívaly v Čechách.
 • 00:13:02 Ústředním tématem
  sběratelství této rodiny
 • 00:13:05 se totiž stala žena.
  A žena v širokém rozpětí
 • 00:13:09 od dívky až po femme fatale.
 • 00:13:15 Pro budování
  sbírky výtvarné kultury
 • 00:13:17 období let 1890 až 1947,
  tedy sbírky moderního umění
 • 00:13:24 měla rozhodující význam
  akviziční činnost v padesátých
 • 00:13:28 a šedesátých letech
  minulého století.
 • 00:13:36 Velikonoce Jana Preislera
 • 00:13:38 patří k významným ikonám
  českého symbolismu.
 • 00:13:45 Zajímavou částí
  sbírek moderního umění na výstavě
 • 00:13:49 je kolekce knih se zaměřením
  na avantgardní typografii.
 • 00:13:53 Kniha Michaila Larionowa
  obsahuje 11 reprodukcí,
 • 00:13:58 5 litografií
  a 5 tisků přes šablonu.
 • 00:14:04 Muzeum umění
  ji získalo v roce 2008.
 • 00:14:14 Na Fillově obrazu
  je patrný vliv kubismu,
 • 00:14:17 ale i holandské zátiší
  a krajinomalba 17.století.
 • 00:14:22 kterou se Filla při svém pobytu
  v Nizozemí zabýval.
 • 00:14:35 K vrcholům výstavy
  patří významný soubor
 • 00:14:38 z díla kubistického sochaře
  světového významu Otto Gutfreunda.
 • 00:14:47 My jsme měli štěstí koncem 80.let,
  kdy jsme narazili na rodinu
 • 00:14:53 prvorepublikového odlévače,
  slévače Gutfreundova díla
 • 00:14:57 a naskytla se nám
  úplně fantastická možnost
 • 00:15:00 postupně koupit celou řadu
  Gutfreundových věcí.
 • 00:15:04 Seznámení Otto Gutfreunda
  s Bohumilem Kubištou
 • 00:15:07 na studiích v Paříži v roce 1909
  bylo umělecky osudové.
 • 00:15:12 Byl to jeden ze základních impulzů,
 • 00:15:15 který vedl k využití
  formálních a myšlenkových
 • 00:15:18 kubistických postupů
  v sochařské tvorbě.
 • 00:15:22 Chyběla nám ale jeho klíčová socha,
 • 00:15:25 socha Úzkosti z roku 1911 až 1912.
 • 00:15:29 My jsme v roce 1996 začali
  intenzivně jednat s Národní galerií
 • 00:15:35 o tom, jestli
  bychom měli možnost pořídit
 • 00:15:38 právě z tohoto originálního
  sádrového odlitku ještě jeden
 • 00:15:42 takzvaně započitatelný legitimní
  odlitek, kterých je 6.
 • 00:15:47 To se nám podařilo.
 • 00:15:49 Picasso a Brague
  aplikují kubismus v malířství,
 • 00:15:53 Gutfreund je jeden z prvních,
 • 00:15:55 který se snaží
  princip aplikovat do sochařství.
 • 00:15:58 Sbírka moderního umění
  je zaměřena na českou tvorbu,
 • 00:16:02 ale v posledním desetiletí
  se ji podařilo rozšířit
 • 00:16:06 i o některé zahraniční autory.
 • 00:16:10 Jednou z významných kolekcí, které
  muzeum umění Olomouc spravuje,
 • 00:16:15 je kolekce německé expresionistické
  malby, grafiky a kresby.
 • 00:16:20 Heinrich Maria Davringhausen
  je osobností,
 • 00:16:23 která je právě takovou mezní.
 • 00:16:26 Dalo by se to spíš označit
  jako kuboexpresionismus.
 • 00:16:30 On právě novou metodou
  se snažil vyjádřit tendence,
 • 00:16:33 ke kterým umění přelomu století
  devatenáctého a dvacátého spělo.
 • 00:16:41 Poslední dvacetiletí Muzea umění
  Olomouc je dobou rozkvětu.
 • 00:16:46 Výstavní plocha se zvětšila proti
  386 metrům čtverečních
 • 00:16:52 z konce osmdesátých let minulého
  století asi devětkrát.
 • 00:16:57 3 tisíce návštěvníků
  přišlo za rok tehdy.
 • 00:17:01 V loňském roce jich bylo 226 tisíc.
 • 00:17:17 Úroveň výstavních objektů společně
  s řadou doprovodných programů
 • 00:17:22 dotváří celkový koncept
  přátelského, vstřícného muzea
 • 00:17:26 s vlídným personálem
  a kvalitním návštěvnickým servisem.
 • 00:17:34 Hana Wichterlová
  v podstatné většině svého díla
 • 00:17:38 se zabývá organickou sochou.
 • 00:17:42 Velký vliv na to samozřejmě
  měla její zahrada a ateliér
 • 00:17:47 na Újezdě v Praze,
  kde prakticky celý život tvořila.
 • 00:17:51 A také tato socha vždycky byla
 • 00:17:54 bezprostředně spojena
  s touto zahradou.
 • 00:17:57 Sochařství, pakliže se člověk
  tím má nějakým způsobem živit,
 • 00:18:01 tak do určité míry bylo závislé
  na veřejných zakázkách.
 • 00:18:04 A to ona programově
  celý život odmítala.
 • 00:18:07 Nechtěla sloužit,
  ale snažila se o to,
 • 00:18:11 aby její umění bylo čisté,
  jedinečné, autorské.
 • 00:18:16 Takzvané sochařské bilance
  v 60.letech dvacátého století,
 • 00:18:21 na kterých se podílel i tehdejší
  ředitel galerie Jaromír Lakosil,
 • 00:18:26 se snažily dostat umění z ateliérů
  do ulic a parků.
 • 00:18:32 Sbírka výtvarné kultury
  let 1948 až 2011,
 • 00:18:37 tedy sbírka umění současného
  navazuje na kontinuitu
 • 00:18:41 v dříve rozvíjených tématech
  sochařství, malby a kresby.
 • 00:18:45 Současně kurátoři akcentují
  nové výtvarné druhy či okruhy,
 • 00:18:50 jako je autorská kniha,
  akční umění,
 • 00:18:53 art brut nebo výtvarné práce,
 • 00:18:56 které nešlo dříve sbírat
  z ideologických důvodů.
 • 00:19:00 Obraz Věry Novákové z roku 1954,
 • 00:19:05 který se jmenuje Job,
 • 00:19:07 vzhledem k tématu
  a mimořádné autorčině schopnosti
 • 00:19:13 v uvozovkách "jakési nadčasové
  narativnosti výtvarné"
 • 00:19:18 je tato práce podle mého názoru
  až jakýmsi logem,
 • 00:19:24 které vyjadřuje
  tu hrůznou dobou padesátých let.
 • 00:20:01 Profesor Pavel Zatloukal
  v předmluvě katalogu výstavy
 • 00:20:05 Od Tiziana po Warhola
  napsal zdánlivě jednoduchou větu:
 • 00:20:09 A konečně některé z nás muzejní
  práce přes veškeré pochybnosti
 • 00:20:14 o vztahu tohoto světa k umění
  a opačně
 • 00:20:17 prostě baví natolik,
  že si bez ní a umění samotného
 • 00:20:22 nedovedeme svůj život představit.
 • 00:20:32 Autorská kniha Každá budova
  na Sunset Strip Edwarda Ruschy
 • 00:20:36 osahuje 51 listů
  skládaných do leporela.
 • 00:20:41 Od roku 2002
  patří ke špičkovým dílům
 • 00:20:44 mezinárodně uznávané
  olomoucké sbírky autorských knih,
 • 00:20:49 která se snaží -
  alespoň v tomto médiu -
 • 00:20:52 obsáhnout celý
  euroatlantický okruh.
 • 00:20:58 Mezi velmi zajímavé exponáty
  patří i autorská kniha Andy Warhola
 • 00:21:03 s originály sítotisku,
  která byla vydána
 • 00:21:06 při příležitosti výstavy
  v roce 1988.
 • 00:21:11 Jsou to knihy, které jsou často
  vytvářeny jedním autorem
 • 00:21:15 od konceptu, návrhu po realizaci.
 • 00:21:18 Nejpřesnější definici autorské
  knihy dal Guy Schraenen,
 • 00:21:22 velice známý sběratel, který řekl,
 • 00:21:24 že autorská kniha
  není kniha o umění,
 • 00:21:28 autorská kniha není umělecká kniha,
 • 00:21:31 ale autorská kniha
  je sama uměleckým dílem.
 • 00:21:51 Když jsme o všech
  těch možných souvislostech
 • 00:21:55 uvažovali
  po celá ta dvě desetiletí,
 • 00:21:58 tak jsme dospěli
  k celkem jednoduchému názoru,
 • 00:22:01 který však není
  úplně jednoduché naplňovat.
 • 00:22:04 My jsme si uvědomili, že není možné
  dnes zůstávat jenom u toho,
 • 00:22:09 čemu se většina podobných
  institucí v naší zemi věnuje,
 • 00:22:13 to znamená
  zůstávat v českém prostředí,
 • 00:22:16 nebo chcete-li také, jak se tomu
  někdy říká, v českém ghettu.
 • 00:22:22 Právě proto jsme před několika lety
 • 00:22:24 cílevědomě překročili
  hranice této země,
 • 00:22:28 přišli jsme s projektem
  Středoevropského fóra Olomouc
 • 00:22:31 a myslíme si, že ten projekt
  tady má svoje opodstatnění.
 • 00:22:36 A navíc máme určitý
  i mravní závazek k tomu,
 • 00:22:41 pokusit se na základě toho,
  co je v našich silách,
 • 00:22:46 odpovědět
  na jednu ze základních otázek,
 • 00:22:48 která se střední Evropy
  bytostně od 19.století
 • 00:22:53 a možná ještě
  ze starší doby dotýká.
 • 00:22:56 Existuje vůbec z hlediska
  kulturního střední Evropa
 • 00:23:00 jako nějaký fenomén,
  nebo to je jenom území,
 • 00:23:04 kudy proudí různé ideje ze západu
  na východ a opačným směrem?
 • 00:23:11 Výstava rekapituluje to podstatné,
  co se na Olomoucku a Kroměřížsku
 • 00:23:14 odehrávalo z hlediska
  sbírání a uměleckého mecenátu.
 • 00:23:19 Potkávají se zde různorodé proudy,
  u kterých se jednotícím prvkem
 • 00:23:23 stalo současné muzeum umění Olomouc
 • 00:23:26 jako správce
  státních i církevních sbírek.
 • 00:23:31 Od Tiziana po Warhola.
  Od starého po současné.
 • 00:23:36 Se všemi ambicemi, které
  ve sbírání umění byly v minulosti
 • 00:23:40 a jsou zde i dnes.
 • 00:23:43 Kdybych měl shrnout
  naše sběratelské úsilí
 • 00:23:46 za posledních více jak dvacet let,
 • 00:23:49 tak musím vypíchnout zásadní roli
  profesora Pavla Zatloukala,
 • 00:23:56 který měl mnohdy značnou odvahu
  dát nám pravomoce
 • 00:24:00 z hlediska sbírání
  a zároveň velmi pozorně naslouchal.
 • 00:24:08 Tvorba, naprosto jasná
  tvorba ideových programů.
 • 00:24:13 Zkrátka vytváření
  jakýchsi ambiciózních,
 • 00:24:17 možná i zčásti snílkovských cílů,
  které promýšlel
 • 00:24:22 a které se, troufám si říci,
  mu podařily uskutečnit.
 • 00:24:28 Já nevím, jakým způsobem
  se povedlo Pavlovi znovuzrodit,
 • 00:24:32 propojit moderní umění
  se starým uměním
 • 00:24:37 a dát dohromady
  celý ten mechanismus.
 • 00:24:40 To je skutečně zázrak.
 • 00:24:45 Olomoucké muzeum umění se vřadilo
  do dlouhé linie sběratelství,
 • 00:24:51 vystavování,
  mecenátu, výtvarného umění
 • 00:24:56 a vůbec výtvarné kultury.
 • 00:24:59 Počátek 16.století je datum,
  o které se může opřít
 • 00:25:03 asi málokterá instituce
  v naší zemi.
 • 00:25:07 A to je na jedné straně
  samozřejmě otázka prestižní,
 • 00:25:12 na druhé straně také velký závazek.
 • 00:25:15 Vydržet v tom
  a vůči té kvalitě starého umění,
 • 00:25:19 které se tady nahromadilo,
  vytvářet,
 • 00:25:22 nebo pokoušet se vytvářet
  i kvalitu novou.
 • 00:25:55 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2013

Související