iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
26. 9. 2020
10:00 na ČT2

1 2 3 4 5

1 hlas
12311
zhlédnutí

Cyklotoulky

Povodí řeky Ploučnice v Ústeckém kraji.

Vydejte se s námi za těmi nejkrásnějšími místy.

10 min | další Sport »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Cyklotoulky

 • 00:00:01 CYKLOTOULKY
 • 00:00:20 -Zdravím vás
  z cyklostezky Ploučnice.
 • 00:00:23 První zmínky o řece Ploučnici
  pocházejí ze 13. století
 • 00:00:27 pod pojmem Pulsnice,
  což má lužickosrbský původ.
 • 00:00:31 Vodáci si tuto řeku
  přezdívají na českou Amazonku.
 • 00:00:34 Ale ke sjíždění na lodích
 • 00:00:36 se hodí
  jen horní dvě třetiny toku.
 • 00:00:38 My se nacházíme na dolním
  a tady vám k poznávání
 • 00:00:41 zdejších krás doporučuju
  jedině kolo.
 • 00:00:44 -Cyklotoulky teda tentokrát
  zavítaly na český severozápad,
 • 00:00:48 aby prozkoumaly
  úsek Ploučnice
 • 00:00:51 a stejnojmenné cyklostezky
  spadající do Ústeckého kraje.
 • 00:00:55 To znamená od Starého Šachova
  až po Děčín,
 • 00:00:57 kde se řeka zprava vlévá
  do veletoku Labe.
 • 00:01:01 -Velmi šikovným výchozím bodem
  pro cyklotoulky
 • 00:01:03 v okolí české Amazonky
  je Benešov nad Ploučnicí.
 • 00:01:07 A když zvolí správný penzion,
 • 00:01:09 noc tu stylově přečkají
  třeba i doktor Jekyll a pan Hyde.
 • 00:01:13 První se vyspí do růžova
  v posteli s nebesy,
 • 00:01:16 zatímco druhý v klinči
  se svými démony nezamhouří oka
 • 00:01:19 v samoobslužném sklípku
  až do rána.
 • 00:01:22 Oba se pak v míru sejdou
  na terase při snídani.
 • 00:01:28 -Potom už Standovi
  nezbývá nic jiného
 • 00:01:31 než vykročit správnou nohou
  směr cyklostezka Ploučnice.
 • 00:01:34 Přitom je přirozeně vhodné
  vzít si s sebou nejen přilbu,
 • 00:01:36 ale hlavně kolo.
 • 00:01:39 V první řadě
  sebou musí hodit.
 • 00:01:41 U Mukařova si totiž dohodl sraz
  se svými průvodci.
 • 00:01:44 A má trochu zpoždění
  na rozdíl od zdejších cyklobusů.
 • 00:01:46 -Ahoj, Stando!
  -Čau!
 • 00:01:49 -Ahoj! -Ahoj!
  -Čau!
 • 00:01:52 Tak já jsem přijel
  od Benešova nad Ploučnicí.
 • 00:01:54 Odkud jste se vzali vy?
 • 00:01:56 -Tak třeba já jsem přijela
  krajským cyklobusem
 • 00:01:59 z Ústí nad Labem
  a tady Michal...
 • 00:02:02 -Já jsem přijel z Litoměřic
  díky cyklobusu i pro pěší
 • 00:02:06 do Českého středohoří
  z Litoměřic nebo z Roudnice.
 • 00:02:08 -Tentokrát se nacházíme
  v Českém středohoří.
 • 00:02:12 Připomeňme si, nevím,
  jestli ukazuji správně,
 • 00:02:14 ale jedná se
  o ten červený kámen.
 • 00:02:16 Vlastně stojíme
  na výchozím bodu,
 • 00:02:19 kde si prohlédneme
  několik rozhleden,
 • 00:02:21 abychom se potom dostali
  na cyklostezku Ploučnice,
 • 00:02:24 která už je ale součástí
  Českého Švýcarska.
 • 00:02:28 -V Čechách slušná nadmořská výška,
  ale bezproblémový výhled
 • 00:02:34 na celý kraj poskytuje
  až kilometr vzdálená
 • 00:02:36 Víťova rozhledna
  ve výšce 616 metrů.
 • 00:02:40 -Stavba s podezdívkou
  z přírodního kamene
 • 00:02:42 a železnou konstrukcí
  obloženou dřevem klame tělem.
 • 00:02:45 Na první pohled připomíná
  prvorepublikovou klasiku.
 • 00:02:50 Přitom není ještě ani plnoletá.
  Kolaudace proběhla v roce 2004.
 • 00:02:54 K výstupu na uzavřený ochoz
  s šesti okny
 • 00:02:58 nás nemusí
  nikdo přemlouvat.
 • 00:03:02 Impozantní věž
  televizního vysílače
 • 00:03:05 je skvělým orientačním bodem
 • 00:03:06 a samotný vrchol Bukové hory
  dobrým tipem na cyklovýlet.
 • 00:03:10 Jenže dnešní hlavní výzvou
  je Ploučnice.
 • 00:03:12 Proto sjíždíme do údolí
  k jejímu korytu.
 • 00:03:17 Při sešupu se vůbec nenudíme.
 • 00:03:19 Zejména
  při čtyřkilometrovém průjezdu
 • 00:03:21 podél pstruhového potoka
 • 00:03:23 skrz bezvadně zachovalou vesnici
  Merboltice.
 • 00:03:26 -Její historie sahá minimálně
  do dob panování Karla IV.
 • 00:03:31 Hlava pomazaná sem dokonce
  zavítala i osobně.
 • 00:03:36 V roce 1788 rakouský císař
  Josef II.
 • 00:03:39 A nyní Cyklotoulky.
 • 00:03:41 -Tak sympatických
  zachovalých původních vesnic
 • 00:03:44 v Ústeckém kraji moc není,
  ale ne všechno tady přežilo.
 • 00:03:49 -Ano, je to pravda,
  jsme v obci Merboltice,
 • 00:03:51 která je
  vesnickou památkovou zónou.
 • 00:03:53 Nicméně místní kostel nepřežil
  sedmdesátá léta a byl zničen.
 • 00:03:57 Ale to, co tady zůstalo,
  je typická lánová ves.
 • 00:04:02 Zakládali to
  tehdejší němečtí obyvatelé.
 • 00:04:05 Znamená to,
  že každé stavení mělo svůj lán.
 • 00:04:08 Nejdříve bylo stavení,
  pak zahrada.
 • 00:04:11 Potom následovalo políčko,
  louka a potom i část lesa.
 • 00:04:15 -Pokračujeme ve sjezdu
  a ve Starém Šachově
 • 00:04:18 poprvé najíždíme
  na cyklostezku Ploučnice.
 • 00:04:21 Po třech čtyřech kilometrech
  jízdy po proudu řeky
 • 00:04:25 se dostáváme
  do Františkova nad Ploučnicí.
 • 00:04:28 Jak jinak.
 • 00:04:31 -Cyklostezka Ploučnice je jedna
  ze čtyř páteřních cyklostezek
 • 00:04:33 Ústeckého kraje.
 • 00:04:35 Je dlouhá téměř osmnáct kilometrů
  a místy nám kopíruje
 • 00:04:38 tok řeky Ploučnice
  jako třeba právě tady.
 • 00:04:41 A podél stezky je plno
  turisticky zajímavých míst
 • 00:04:46 a my se na některá z nich
  vydáme.
 • 00:04:48 -S příchodem nového milénia
 • 00:04:51 se zrealizoval projekt
  Čistá Ploučnice
 • 00:04:54 a s rozpočtem
  600 milionů českých korun
 • 00:04:57 došlo na modernizaci a výstavbu
  čističek odpadních vod
 • 00:04:59 a kanalizací v povodí řeky.
 • 00:05:02 Díky tomu se na březích nachází
  až 900 druhů vyšších rostlin,
 • 00:05:06 z toho desetina chráněných.
 • 00:05:10 Žije tu zároveň
  i sto druhů ptáků
 • 00:05:12 včetně mimořádně ohrožených
  jako například čáp černý.
 • 00:05:16 -Po vzácném setkání
  s plachým obyvatelem řeky
 • 00:05:18 nás ploučnická cyklostezka,
  značená jako cyklotrasa 15,
 • 00:05:22 odklání do svahu
  a na jeho vrcholu
 • 00:05:24 se pro změnu my sami
  odkláníme od cyklostezky
 • 00:05:27 s vidinou návštěvy zříceniny
  středověkého hradu Ostrý,
 • 00:05:31 který byl postaven
 • 00:05:33 na královských statcích
  ve 13. století.
 • 00:05:35 -Cesta lesní houštinou
 • 00:05:37 tak trochu připomíná
  pohádku O Šípkové Růžence.
 • 00:05:39 Když se ale pak konečně
  v uvozovkách prosekáte k hradu,
 • 00:05:45 po spící Růžence ani vidu,
  ani slechu.
 • 00:05:48 A ani z hradeb na čedičovém vrchu
  mnoho nezůstalo.
 • 00:05:51 Bohatě to ale stačí na navození
  romantické atmosféry
 • 00:05:55 a vyhlídka na krajinu
  si stejně tak zaslouží pochvalu.
 • 00:05:58 -Tak to není
  náš jediný hrad Ostrý.
 • 00:06:00 Máme ještě jeden
  nedaleko Velemína pod Milešovkou.
 • 00:06:03 -Po výpadu k hradu
  se vracíme na patnáctku
 • 00:06:07 a pozvolna klesáme do dalšího
  města nad Ploučnicí Benešova.
 • 00:06:11 Jeho chloubou
  je historické centrum.
 • 00:06:15 -Městská památková zóna
 • 00:06:18 s množstvím
  renesančních měšťanských domů,
 • 00:06:21 270 let starým morovým sloupem,
 • 00:06:23 gotickým kostelem
  Nanebevzetí Panny Marie
 • 00:06:27 a hlavně zámeckým komplexem,
 • 00:06:29 který reprezentuje
  v České republice
 • 00:06:31 úplně jedinečnou architekturu
  saské renesance.
 • 00:06:36 -Na Benešov nad Ploučnicí
  tady máte nějak moc zámků, ne?
 • 00:06:38 -Málo,
  máme jenom sedm zámeckých budov.
 • 00:06:40 Celkově je zámecký areál
  národní kulturní památka.
 • 00:06:43 Po pravé straně začíná
  Černínský palác.
 • 00:06:46 Ta užší budova je Wolfův palác,
  Antonínův palác.
 • 00:06:51 Po levé ruce je Horní zámek,
  hospodářská budova,
 • 00:06:54 konojedský zámeček
  a Balamský dům.
 • 00:06:57 Z těchto zámeckých budov
  lze navštívit Horní zámek.
 • 00:07:00 To je samostatný okruh.
 • 00:07:02 Dolní zámek,
  samostatný okruh.
 • 00:07:04 Wolfův palác
  také samostatný okruh.
 • 00:07:07 Nebo si můžou koupit
  celkovou vstupenku
 • 00:07:09 a projdou Dolní zámek,
  Horní zámek i Wolfův palác.
 • 00:07:12 Prohlídka trvá
  asi tak dvě hodiny.
 • 00:07:15 -Z Horního zámku přecházíme
  do Dolního zámku,
 • 00:07:18 v němž nás nejprve osvěží
  pohled na zahradní fontánu,
 • 00:07:20 a poté uchvátí ukázka
  dobového bydlení šlechty
 • 00:07:24 při prohlídce interiérů jídelny,
 • 00:07:27 černé kuchyně,
  ložnice či zbrojnice.
 • 00:07:30 Jedna z nejvýznamnějších
  dochovaných památek
 • 00:07:33 České republiky
  na nás udělala silný dojem
 • 00:07:37 a opouštíme ji s předsevzetím,
 • 00:07:39 že se sem musíme
  zase někdy vrátit.
 • 00:07:42 Jedna návštěva na vstřebání
  všech pozoruhodností,
 • 00:07:44 které jsou tu k vidění,
  určitě nestačí.
 • 00:07:46 -Od Děčína a současně od Labe
 • 00:07:50 nás nyní dělí
  přibližně deset kilometrů.
 • 00:07:52 A cyklotuláci
  šlapající v příjemném kontaktu
 • 00:07:55 s vodní hladinou mají příležitost
  omrknout Ploučnici
 • 00:07:58 ze všech možných stran a úhlů.
 • 00:08:01 Cesta, řeka i čas
  pěkně ubíhají.
 • 00:08:03 Po dvaceti minutách se ocitáme
  v děčínské městské části Březiny.
 • 00:08:09 Bylo by skutečným hříchem
  nezastavit se
 • 00:08:11 v zdálky vonící rodinné
  pražírně kávy s kávičkou.
 • 00:08:15 -My pražíme šestnáct let.
 • 00:08:18 Kávu dovážíme
  z celého světa.
 • 00:08:20 Jižní Amerika, Střední Amerika,
  Afrika,
 • 00:08:23 Papua Nová Guinea,
  Austrálie.
 • 00:08:25 Pražírna sousedí
  s cyklostezkou
 • 00:08:28 mezi Děčínem
  a Benešovem nad Ploučnicí.
 • 00:08:30 Můžou ochutnat
  naše kávové speciality.
 • 00:08:34 Můžou si dát limonádu,
  nějaký minizákusek.
 • 00:08:36 -Což také omámeni zážitkem
  plus nezaměnitelnou vůní
 • 00:08:41 z pražírny doslova s chutí
  podstupujeme.
 • 00:08:45 -Příjemně nadopovaní cyklotuláci
  potom už hravě zvládají
 • 00:08:49 plánovaný finiš
  téměř v cílové bráně,
 • 00:08:52 za kterou můžeme považovat
 • 00:08:54 renesanční kamenný
  Staroměstský most ze 16. století,
 • 00:08:58 hlídaný prestižní trojicí
  českých patronů
 • 00:09:00 svatým Vítem,
  Václavem a Janem Nepomuckým.
 • 00:09:04 Po rekonstrukci tento most
  slouží jako lávka
 • 00:09:07 výhradně pro chodce a cyklisty.
 • 00:09:09 Právě pod ním teče Ploučnice,
 • 00:09:12 která se krátce poté ztrácí
  v mohutném proudu Labe.
 • 00:09:15 -Takže konečná?
 • 00:09:18 -Konečná jenom cyklostezky
  Ploučnice.
 • 00:09:20 Tady právě v Děčíně
  se nám potkávají
 • 00:09:22 tři páteřní cyklostezky
  Ústeckého kraje.
 • 00:09:25 My se můžeme vydat
  směrem na sever
 • 00:09:28 na krušnohorskou magistrálu
  a dojet třeba až na Klínovec.
 • 00:09:33 -Nebo můžeme jet po labské stezce
  proti proudu řeky Labe
 • 00:09:35 do Ústí nad Labem,
  do Litoměřic
 • 00:09:38 nebo třeba až na soutok
  Labe a Vltavy na Mělníku.
 • 00:09:40 -Já se přiznám, lidi,
  že toho mám pro dnešek už dost.
 • 00:09:43 Dnešní Cyklotoulky končí.
  Bylo to fajn.
 • 00:09:46 Také to bylo z Ústeckého kraje
  a s Ústečáky.
 • 00:09:48 Takže zase někdy ahoj! -Ahoj!
  -Přijeďte příště! Ahoj!
 • 00:10:01 Skryté titulky: Věra Kotlínová
  Česká televize, 2020