iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
27. 10. 2013
17:50 na ČT2

1 2 3 4 5

13 hlasů
13360
zhlédnutí

Emoce a my

Emoce a moc

Populárně naučný cyklus o emocích v nejrůznějších sférách našeho života

26 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Emoce a my - Emoce a moc

 • 00:00:26 -Ano, kapitáne?-Kde se nacházíš?
  Pan premiér je evidentně neklidný.
 • 00:00:33 Řekni mu,
  že už se tu v autě rozcvičuju.
 • 00:00:37 -On už má třetí forehand za sebou.
  -A, tak to je výborné.
 • 00:00:43 Já už tady taky jakoby trénuju.
  Rozcvičuju si své kvadricepsy.
 • 00:00:47 -Fajn. Tak už ale pojď.
  -Jo, jo. Ahoj.
 • 00:00:59 Vážení diváci,
  zdravím vás ze zámku Loučeň.
 • 00:01:02 Když zámek, tak moc.
 • 00:01:05 Několikrát tady možná zaznělo,
  že etymologie slova emoce
 • 00:01:09 souvisí se vším, co má slovní
  základ moveo, hýbu.
 • 00:01:14 Emoce, moc, motivace, motorika.
 • 00:01:20 A tak nemůžeme pominout
  jedno z témat,
 • 00:01:23 která se přímo nabízejí,
 • 00:01:26 ačkoli nejsou obsluhována,
  to je téma emoce a moc.
 • 00:01:32 My vnímáme politiky jako někoho,
 • 00:01:35 komu buď fandíme
  nebo vůči němu máme averze,
 • 00:01:38 politiku vnímáme jako scénu,
 • 00:01:40 na které se emoce buď potlačují
  nebo přehánějí nebo různě falšují.
 • 00:01:47 A tak není od věci
 • 00:01:49 toto téma pojednat
  trošku podrobněji i v našem cyklu.
 • 00:01:57 Dobrý politik skutečně
  musí své emoce ovládat.
 • 00:02:02 Ovládat neznamená je potlačovat.
 • 00:02:04 To znamená, někdy jim dávat průchod,
  jindy je držet spíše na uzdě.
 • 00:02:09 U nás se nějak uhnízdila
  taková představa,
 • 00:02:12 že dobrý politik je ten,
  který má úřednicky kožený obličej,
 • 00:02:16 málo vyjadřující nějaké pohnutky
  vnitřního světa politika.
 • 00:02:24 Jeden z našich čelních politiků
  na to doplatil,
 • 00:02:27 Vladimír Špidla vysloveně,
  který měl přezdívku Autista,
 • 00:02:31 doplatil na to,
  že neumí své emoce dát najevo.
 • 00:02:34 Politik musí umět dát najevo emoce,
  přinejmenším proto,
 • 00:02:38 že jak říkají odborníci, v tomto
  extraorálním, nonverbálním projevu,
 • 00:02:44 lidé více rozumějí politikovi,
  protože chápou,
 • 00:02:48 že vzniká určitá interakce
  mezi posluchači a politikem.
 • 00:02:55 A mnozí tvrdí, že ve výrazu
  obličeje, v mimice, v gestikulaci,
 • 00:03:00 se dá vyjádřit více
  než ve slovech samotných.
 • 00:03:03 -Je třeba si uvědomit,
 • 00:03:05 že ty emoce hrají v našich životech
  mnohem větší úlohu,
 • 00:03:09 než si uvědomujeme.
 • 00:03:12 My si myslíme často,
  jak jsme racionální
 • 00:03:15 a jak se chováme rozumně,
  ale když se podíváme třeba na to,
 • 00:03:19 že většina lidí,
  pokud čtou noviny, tak čtou bulvár,
 • 00:03:22 a že většina lidí sleduje
  bulvární zprávy v televizi,
 • 00:03:26 tak se vlastně jasně dozvídáme,
 • 00:03:29 že ze všeho nejvíc
  nás zajímají zprávy o emocích.
 • 00:03:39 Bulvár je plný emočních příběhů,
 • 00:03:41 lásek, rozchodů, nenávistí,
  závistí a podobně,
 • 00:03:45 ale podobně je to i v politice.
 • 00:03:50 Když se podíváte na naše politiky,
 • 00:03:52 tak zjistíte, že v podstatě
  jsou vláčeni svými emocemi,
 • 00:03:59 že jsou zcela závislí
  na třeba obdivu,
 • 00:04:03 že pro řadu z nich peníze
  nejsou ten nejdůležitější motiv,
 • 00:04:08 ale to, jestli jsou někde ctěni
  nebo zase kritizováni,
 • 00:04:13 je mnohem silnější, než si sami
  jsou schopni připustit.
 • 00:04:22 Emoční stavy našich politiků
 • 00:04:25 vřele doporučuji sledovat
  jednoduchým způsobem.
 • 00:04:30 A to vypnout zvuk, když mluví.
 • 00:04:32 A kdo dovede sledovat
  emoce v tvářích, tak zjistí,
 • 00:04:36 že je to vlastně mnohem výmluvnější
  než jejich verbální projevy.
 • 00:04:50 Dějiny lidstva můžeme nahlížet
  také jako dějiny boje o moc.
 • 00:04:55 A o ovládnutí druhých.
 • 00:04:57 A moc a emoce,
  jak už slovo samo naznačuje,
 • 00:05:00 spolu velice úzce souvisejí.
  A to hned několikerým způsobem.
 • 00:05:06 V roce 1967 v časopise Lancet
  uveřejnil John Price
 • 00:05:10 takový zajímavý spekulativní
  článek o tom,
 • 00:05:13 jak emoce, jako je třeba deprese,
 • 00:05:16 může napomáhat
  k udržení sociálního řádu,
 • 00:05:19 konkrétně hierarchie dominance.
 • 00:05:21 Hierarchie dominance, to je takové
  uspořádání společenství,
 • 00:05:26 ve kterém jsou si jedinci
  sobě nadřízeni a podřízeni.
 • 00:05:30 To má historicky mnoho výhod,
 • 00:05:32 protože v porovnání
  se společenstvími,
 • 00:05:35 kde by tomu tak nebylo,
  tam panuje určitý řád,
 • 00:05:38 nevyčerpávají se jednotlivci bojem
 • 00:05:41 o každou příčku, o zdroje,
  o studánku, o kořist,
 • 00:05:45 protože vědí, kde je jejich místo,
  které je jejich pořadí.
 • 00:05:51 A to společenství
  se vnitřně zklidní
 • 00:05:53 a je jaksi
  energeticky efektivnější.
 • 00:05:56 Takže je v zájmu evoluce
  nebo Pána Boha,
 • 00:05:59 aby společenství takto fungovala.
 • 00:06:01 Je však problém, jak je uspořádat,
  a kupodivu se uspořádávají i ta,
 • 00:06:06 která mají k racionálním úvahám
  na úrovni člověka velmi daleko.
 • 00:06:12 Ukázalo se, že k tomu,
 • 00:06:14 aby se jakékoliv společenství
  uspořádalo
 • 00:06:17 podle hierarchie dominance,
 • 00:06:19 tak musí každý jedinec být obdařen
  čtyřmi základními vlastnostmi.
 • 00:06:23 Úzkostí vůči podřízeným,
  podrážděností vůči podřízeným,
 • 00:06:28 pocitem slasti
  při vzestupu v tom žebříčku
 • 00:06:32 a pocitem deprese, smutku,
  při sestupu v tom žebříčku.
 • 00:06:39 A tady už vidíme, jak obrovskou
  roli emoce hraje v tom,
 • 00:06:42 aby se společenský řád udržel.
 • 00:06:47 Z toho řečeného tedy vyplývá,
  že ta společenství,
 • 00:06:51 kde se výměny na vedoucích pozicích
 • 00:06:54 uskutečňují dobrovolným odchodem
  depresivních jedinců
 • 00:06:58 spíše než krvavými bitvami,
  jsou navenek jaksi odolnější.
 • 00:07:06 Klasický případ takového
  výbuchu emoce, emocí,
 • 00:07:10 ať již předstíraného
  nebo skutečného,
 • 00:07:14 byl známý projev
 • 00:07:16 Nikity Sergejeviče Chruščova
  v Organizaci spojených národů,
 • 00:07:20 kdy sundal botu
  a mlátil do mikrofonu,
 • 00:07:23 a tím se domáhal pozornosti.
 • 00:07:30 Toto gesto, tento výbuch emocí,
 • 00:07:32 si každý pamatuje
  po mnoha, mnoha letech.
 • 00:07:35 A už málokdo si pamatuje,
  o co vlastně šlo.
 • 00:07:38 Bylo to velice neformální,
 • 00:07:40 což, uznejme,
  od té doby si nedovolil nikdo.
 • 00:07:43 Ale ke karibské krizi
  se váže i jiná příhoda,
 • 00:07:46 a ta je také spojena s emocemi.
 • 00:07:49 Víme, jak velkou roli hrají
  třeba v jednání politiků
 • 00:07:53 snaha zalíbit se milované bytosti,
 • 00:07:56 případně snaha
  zalíbit se milence, ženě,
 • 00:07:59 podle cherchez la femme vzoru.
  Za vším hledej ženu.
 • 00:08:05 Každopádně slavný americký
  polyhistor Schlesinger tvrdí,
 • 00:08:10 že v tom roce 1962,
  kdy došlo ke karibské krizi,
 • 00:08:15 americký prezident Kennedy
  měl potřebu,
 • 00:08:18 měl rande s Marylin Monroeovou,
  měl potřebu se jí zalíbit,
 • 00:08:23 a že do jisté míry
  jeho slavné rozhodnutí
 • 00:08:26 uvalit blokádu Kuby,
 • 00:08:29 aby odtamtud dostal ruské rakety,
  souviselo s tím,
 • 00:08:34 že chtěl udělat dojem macha,
  silného muže, na milenku.
 • 00:08:53 Je důležité si uvědomit,
  že v podstatě velká část
 • 00:08:57 těch slavných diktátorů, vůdců,
  prezidentů,
 • 00:09:01 jsou lidé, kteří vlastně
  trpí poruchou emotivity.
 • 00:09:10 Například už tím, že jsou extrémně
  egocentričtí a narcističtí.
 • 00:09:15 Jejich nejsilnější
  emoční zaměření je na sebe.
 • 00:09:21 Takže za obdiv,
  za to, že je někdo chválí,
 • 00:09:24 jsou schopni zaprodat
  třeba celou zem.
 • 00:09:31 A to v dějinách
  vidíme velice často,
 • 00:09:34 jak vlastně porucha emotivity
  je propojena s fascinací mocí
 • 00:09:38 a s tím, že ti lidé,
  kteří jsou emočně defektní,
 • 00:09:43 se stávají vlastně
  těmi nejmocnějšími,
 • 00:09:47 protože nemají
  vlastně žádné zábrany.
 • 00:10:10 Mnozí z nich trpěli
  například bipolární poruchou.
 • 00:10:14 Takže můžeme pozorovat období,
 • 00:10:16 kdy ve fázi plné energie,
  hypománie, agresivity, expanze,
 • 00:10:21 šli nahoru, byli výbojní.
 • 00:10:24 A v období deprese, melancholie,
  ztráty motivace, ztráty vůle,
 • 00:10:29 ztráceli své pozice a ta voda
  se nad nimi okamžitě zavírala.
 • 00:10:35 Osudy těchto lidí
 • 00:10:37 jsou zcela různé ve společenstvích,
  kde ta moc se dědí,
 • 00:10:41 například v monarchiích,
  královstvích a podobně.
 • 00:10:45 A zcela jinak je tomu tam,
  kde se dotyčný vůdce
 • 00:10:49 musí ucházet o přízeň voličů
  a o přízeň obyvatelstva.
 • 00:10:55 A tu jsme u další role emoce,
 • 00:10:57 která hraje nesmírně důležitou
  roli při přenosu informací,
 • 00:11:01 jež jsou z velké části iracionální.
 • 00:11:05 Když chce vůdce získat své poddané
  pro nějakou myšlenku,
 • 00:11:09 například vyvolat v nich
  bojové nadšení
 • 00:11:12 ve snaze napadnout druhé,
  rozšířit teritorium,
 • 00:11:15 vyloupit státní kasu svého souseda,
 • 00:11:18 tak je musí pro tuto akci
  nějakým způsobem zmotivovat.
 • 00:11:24 To se děje několika způsoby,
  z nichž dva hlavní představují
 • 00:11:28 jednak vytvoření kulisy
  vnějšího nepřítele,
 • 00:11:32 ten vnější nepřítel
  buď je skutečný,
 • 00:11:35 to pak napomáhá
  urychlit ten proces,
 • 00:11:38 anebo se musí vytvořit
  aspoň jeho atrapa.
 • 00:11:41 Pak je třeba to obyvatelstvo
  nějak synchronizovat.
 • 00:11:45 A synchronizovat,
  to už vidíme i u goril,
 • 00:11:48 které když někam letí,
  tak vzájemně bubnují,
 • 00:11:51 bubnují se do prsou,
  a tím se motivují,
 • 00:11:54 anebo u lidí
  jsou to například bojové písně.
 • 00:11:57 Konrad Lorenz ve své slavné knize
  TAKZVANÉ ZLO má doslova větu:
 • 00:12:02 "Když vlaje prapor,
  je rozum v troubě."
 • 00:12:08 Ta věta správně naznačuje,
 • 00:12:10 že nejde o racionální úvahu,
  která ty masy vede za svým vůdcem,
 • 00:12:15 ale že jde o emoci.
 • 00:12:19 Vůdce tu emoci
  může sdělovat dvojím způsobem.
 • 00:12:22 Buď ji používá jako Zeitgeber,
  synchronizátor,
 • 00:12:26 objevuje se emoce,
  kterou tam zprvu ani nikdo nečeká.
 • 00:12:30 To jsou projevy Hitlera,
  Mussoliniho,
 • 00:12:33 ale i projevy mnoha
  francouzských prezidentů,
 • 00:12:36 kteří jsou extrovertní
  v tom emocionálním projevu.
 • 00:12:40 Anebo je ten efekt opačný,
 • 00:12:42 jakýsi, jak říkají Angličané,
  understatement,
 • 00:12:46 kdy tam chybí emoce,
  kterou by tam někdo čekal.
 • 00:12:49 A tyhle dva základní typy
 • 00:12:51 dokážou manipulovat
  v různých situacích masami,
 • 00:12:55 byť rozdílnými prostředky,
 • 00:12:57 ale ty prostředky
  jsou vždycky emocionální.
 • 00:13:04 Ježíši Kriste, tak mi řekni,
 • 00:13:06 co mám dělat, co mám říkat,
  jak mám vypadat.
 • 00:13:13 Franto, klídek, já jsem tvůj
  poradce, ty mě budeš poslouchat,
 • 00:13:18 to je Maruška, je to profesionálka,
  je to vizážistka,
 • 00:13:22 a hodí tě prostě nějak do gala,
  viď, že jo, Maru?
 • 00:13:25 Postarám, postarám, tak to nevím,
  co s tímhle materiálem udělám.
 • 00:13:32 Tenhle odstín, Ježíši,
  on je úplně šedý.-Jak, šedý?
 • 00:13:36 To já nevím, jestli ty pupeny
  tímhle číslem zalíčím. To nejde.
 • 00:13:40 Jaké pupeny?
 • 00:13:42 To je hrozné, co s tímhle
  mám udělat, Jaroušku?
 • 00:13:46 Viděls ty politiky venku?
  Na každém rohu billboard.
 • 00:13:51 Ti politici,
  to je naprosto jiná třída.
 • 00:13:56 Tohle je béčko, to je úplně něco...
  To je dole, nula, nula bodů.
 • 00:14:03 Třeba volební kampaně, billboardy,
  televizní šoty a podobně
 • 00:14:08 jsou extrémně zaměřeny
  na naše emoce.
 • 00:14:15 Předstírají nám jakési tváře
  nějakých krásných, roztomilých,
 • 00:14:19 možná i moudrých, ale hlavně
  dobrých a hodných lidí,
 • 00:14:24 kteří nám jsou schopni
  naslibovat cokoliv.
 • 00:14:32 Oblíbené politické přísloví je,
  že slibem nikoho neurazíš.
 • 00:14:36 Takže do těch volebních slibů
  se dá vložit úplně všechno
 • 00:14:40 a v momentě zvolení je potřeba
  na to okamžitě zapomenout,
 • 00:14:45 protože když vám někdo slibuje,
  že nikdy nezvýší daně,
 • 00:14:48 tak je skoro jistě zvýší,
 • 00:14:50 protože pak vám řekne,
  že se nedalo nic jiného dělat.
 • 00:14:54 Všechny ty kampaně
 • 00:14:56 jsou v podstatě z 90 % postaveny
  na manipulaci s našimi emocemi.
 • 00:15:03 Je to už od výběru barev, toho,
  jak jsou ti politici namejkapováni,
 • 00:15:08 přes to, co všechno nám slíbí.
 • 00:15:13 A oni pracují s davem na principu
  prastaré knihy Psychologie davu,
 • 00:15:17 která byla nejmilejší knihou
  Adolfa Hitlera,
 • 00:15:21 že dav je vlastně pitomec,
  kterému se dá slíbit cokoliv,
 • 00:15:25 hlavně je mu to třeba postavit tak,
  aby se mu to líbilo.
 • 00:15:30 To znamená hlavně pracovat
  s jeho emocemi.
 • 00:15:33 Jeden z největších nešvarů
  těch našich kampaní
 • 00:15:37 je fantazie o tom,
  že nejúspěšnější budu,
 • 00:15:40 když budu očerňovat toho druhého.
 • 00:15:43 A na to skutečně většina lidí
  už není zvědavých.
 • 00:15:49 Hele, Maruš, máš tady nějaký
  koncept, jak by měl vypadat,
 • 00:15:53 jak jsme se o tom bavili?
 • 00:15:54 -No vím to naprosto přesně,
  Jaroušku.-Ukaž mu to.
 • 00:15:58 Jediná možnost.
 • 00:16:03 Takhle.
 • 00:16:08 No tohle myslíte?
  Takhle bych měl vypadat?
 • 00:16:12 Hele, za měsíc,
  jako že se Jarda jmenuju,
 • 00:16:15 za měsíc z tebe je normálně
  zápaďácký politik, jo?
 • 00:16:21 A pak už se nějak srovnáme.
  Já si to nějak vyberu.
 • 00:16:25 Jo? To dáme!
 • 00:16:30 Musíš nám věřit, Františku.
 • 00:16:34 Tak já vám věřím.
 • 00:16:43 Když mluvíme
  o těch předvolebních billboardech,
 • 00:16:46 tak mě nejvíc pobavilo,
 • 00:16:49 že v minulé kampani ODS
  ve snaze dehonestovat Paroubka
 • 00:16:52 nechala vytvořit billboard,
 • 00:16:55 na kterém Paroubek slibuje,
  přivezu vám Elvise.
 • 00:16:59 To je typická ukázka toho,
 • 00:17:01 že billboard, který by mohl mít
  nějakou logiku a smysl v Americe,
 • 00:17:06 kde všichni vědí, o co se jedná,
  je úplně nesmyslný,
 • 00:17:11 když je postaven v Chánově,
  kde jsem ho viděl.
 • 00:17:16 A já jsem tam zastavil
  a zeptal jsem se těch místních,
 • 00:17:20 co jim to říká.
  A oni říkali, že vůbec nic.
 • 00:17:23 A já říkám, znáte Elvise?
 • 00:17:25 A oni říkali ne, my známe Deža
  a naše kluky, ale Elvise neznáme.
 • 00:17:31 Takže to pro mě byla ukázka
  naprosto vyhozených peněz
 • 00:17:35 a vlastně naprostého
  nepochopení toho,
 • 00:17:38 co má to předvolební sdělení
  skutečně sdělit.
 • 00:17:48 My jsme si tu o souvislosti
  politiky s emocemi
 • 00:17:51 již řekli ústy Jefima Fištejna,
 • 00:17:54 ale přecházíme ještě
  k třetí roli,
 • 00:17:58 která je velice v této souvislosti
  pozoruhodná v roli emocí.
 • 00:18:05 A to je proměna jedince
  při vzestupu v jeho kariéře.
 • 00:18:09 To není jenom tak,
  že by pociťoval slast,
 • 00:18:12 jak popisoval John Price
  v tom Lancetu,
 • 00:18:15 ale to je prostě tak,
  že honores mutant mores.
 • 00:18:19 Po delší době ve funkci
  se člověk mění, chová se jinak,
 • 00:18:22 má pocit určité neomylnosti,
 • 00:18:25 toho, že si může
  víceméně všechno dovolit.
 • 00:18:28 A to mění jeho chování a často
  to modifikuje i jeho morálku.
 • 00:18:33 A jen málokdo z politiků dokáže
  tuto svou proměnu nahlédnout,
 • 00:18:38 podívat se na ni zvenku,
 • 00:18:40 a ještě méně z nich
  dokáže o ní mluvit.
 • 00:18:46 Nikdy v životě jsem netušila
 • 00:18:50 a ani to nebylo mým záměrem,
  získat nějaké vyšší pozice.
 • 00:18:53 Vždycky jsem měla moc ráda,
  když jsem byla v pozici,
 • 00:18:56 když jsem mohla ovlivňovat věci,
  které se mi třeba nelíbily.
 • 00:19:00 A já jsem v těch svých životních
  obdobích to měla vždycky tak,
 • 00:19:04 že jsem byla vlastně spokojená,
 • 00:19:06 práce, kterou jsem si zvolila,
  tu jsem milovala a bavila mě,
 • 00:19:10 což považuji
  za velké životní štěstí,
 • 00:19:12 a najednou vždycky přišla
  nějaká nová příležitost.
 • 00:19:15 Takže nakonec
  vlastně jsem dostala nabídku,
 • 00:19:18 která ně šokovala zezačátku.
 • 00:19:20 Říkala jsem si a sama o sobě jsem
  hodně pochybovala,
 • 00:19:24 jestli to zvládnu,
  ale říkala jsem si,
 • 00:19:27 že takovou šanci už asi nedostanu.
 • 00:19:29 A stala jsem se tedy ředitelkou
  Všeobecné fakultní nemocnice.
 • 00:19:33 Ani jsem netušila,
  že vlastně po pár týdnech
 • 00:19:36 přijde ještě další nabídka,
 • 00:19:38 a říká se, je to takové trošku
  klišé, která se v životě neodmítá.
 • 00:19:42 A to dělat ministryni zdravotnictví
  ve Fischerově vládě.
 • 00:19:45 Je pravdou, že resort zdravotnictví
 • 00:19:48 je opravdu všude na světě
  velmi rizikový.
 • 00:19:51 Ten tlak a ten obor
  je hodně sociálně citlivý,
 • 00:19:54 je hodně politicky zneužívaný,
  také všude na světě.
 • 00:19:58 Takže z toho se samozřejmě
  potom odvíjí
 • 00:20:02 i ta vratkost toho křesla
  a ten tlak, který na něj je.
 • 00:20:07 -Čím dál tím víc vědecký svět
  se přiklání k tomu,
 • 00:20:10 že emoce nejsou, jak se myslelo
  dejme tomu před půl stoletím,
 • 00:20:14 na překážku vědeckému poznání.
 • 00:20:19 Že důležitá je intelektuální
  zkušenost, intelektuální činnost,
 • 00:20:24 zatímco emotivní stránka
  jen zatemňuje,
 • 00:20:27 jen překáží vývoji racionality.
  Dnes už tomu tak není.
 • 00:20:34 I v politice ve spojení s emocemi
  vznikají nové a nové obory,
 • 00:20:38 které to zkoumají.
 • 00:20:41 Politická psychologie,
  sociologie emocí,
 • 00:20:44 teorie masových hnutí,
  teorie politického rekrutování.
 • 00:20:48 To všechno jsou dnes sociologické
  a psychologické vědní obory
 • 00:20:53 na rozhraní těchto dvou věd
  a pracují s tím, s rolí emocí.
 • 00:21:00 -To musím říct, že ve vládě
  ta diskuse byla víceméně věcná.
 • 00:21:04 Ale úplně jiná situace byla,
 • 00:21:06 když jsem vkročila
  na půdu Poslanecké sněmovny.
 • 00:21:09 V té době my jsme vlastně
  připravovali krizová opatření,
 • 00:21:13 už jsme věděli,
 • 00:21:14 že zdravotní pojišťovny
  nebudou mít takové rezervy,
 • 00:21:17 připravoval se Janotův balíček
 • 00:21:19 a ty diskuse už politické
  se tam vedly.
 • 00:21:22 A já musím říct, že tam jsem zažila
  obrovsky silnou emoci,
 • 00:21:26 kterou jsem v životě nezažila,
  a to je pocit bezmoci a beznaděje.
 • 00:21:30 Kdy přicházíte s řešením,
  víte, že pomůže,
 • 00:21:33 a nemáte žádnou páku,
  žádný argument, žádný nástroj,
 • 00:21:37 jak to řešení prosadit.
 • 00:21:39 V podstatě bezmocně
  sledujete tu diskusi
 • 00:21:42 a sledujete také,
  jak vám to řešení vlastně uniká.
 • 00:21:46 Je pravda,
  že se čas od času podařilo
 • 00:21:48 i v té bouřlivé, velmi napjaté
  diskusi najít třeba řešení třetí,
 • 00:21:53 ale těch, kdy ten můj návrh
  byl odmítnut, byla většina.
 • 00:22:05 V současné době vlastně naše emoce
  nejvíc ovlivňuje to,
 • 00:22:08 co nazýváme reklama, marketing
  a public relations.
 • 00:22:12 Je třeba si uvědomit,
 • 00:22:14 že to je obor, který takto nazván
  vznikl ve Spojených státech
 • 00:22:18 a byla to vlastně původně válečná
  propaganda za první světové války.
 • 00:22:25 A je docela zajímavé, že autor
  tohoto termínu public relations
 • 00:22:30 byl synovec Siegmunda Freuda,
  který utekl z Vídně do Ameriky
 • 00:22:35 a psal strýčkovi,
 • 00:22:36 že pracuje v Americe pro americkou
  vládu za první světové války
 • 00:22:41 v oblasti vlastně reklamy
  a propagandy.
 • 00:22:45 A Freud mu napsal, že je to ostuda,
  že někdo z jejich rodiny
 • 00:22:49 se zabývá něčím tak upadlým,
  jako je propaganda.
 • 00:22:53 Tak on,
  aby udělal strýčkovi radost,
 • 00:22:56 propagandu přeložil do angličtiny
  jako public relations.
 • 00:23:01 Je to trochu nesmyslný pojem,
  ale všichni to používáme.
 • 00:23:13 Každá společenská vrstva, societa,
  Angličané by řekli class,
 • 00:23:17 má své vnější znaky,
 • 00:23:19 kterými se identifikuje
  a také částečně komunikuje.
 • 00:23:22 Profesůrek v sáčku, v košilce,
  bez kravatky,
 • 00:23:25 přírodovědci v ušmudlaných
  tričkách s mloky a ještěrkami,
 • 00:23:29 firemníci v kravatách a oblečcích,
 • 00:23:32 jejich kolegyně
  klapačky v kostýmcích a podobně.
 • 00:23:35 Mocní a nadutí
  tohoto světa mají svůj argot.
 • 00:23:38 Takovou Biblí eufemismů
  tohoto typu je slavný film Kmotr.
 • 00:23:44 A výrok, který v něm zazněl:
 • 00:23:47 "Učinil jsem nabídku,
  která se neodmítá."
 • 00:23:51 Podobným eufemismem je povzdech:
  "Peppino nám dělá starosti."
 • 00:23:55 A Giuseppe ví,
  že má Peppina zazdít
 • 00:23:57 do betonových základů
  rodinného domku.
 • 00:24:00 Podobně i na české scéně
 • 00:24:01 můžeme tyhle výrazy pozorovat,
  někdy paradoxně jako zdrobněliny,
 • 00:24:06 jako jakýsi paradoxní efekt,
 • 00:24:08 kdy se mocní a nadutí oslovují
  Mazánku, Kolibříku a podobně.
 • 00:24:16 Takže to všechno k našemu tématu
  emoce a moc také patří.
 • 00:24:21 Já to fakt tak cítím.
  Moc je spojená s odpovědností.
 • 00:24:24 A život je spojený s pokorou.
 • 00:24:27 A když člověk dokáže tyhle věci
  propojit, tak se ani mocí neopije,
 • 00:24:31 protože za to musí něco odevzdat
 • 00:24:33 a musí si být pořád vědom toho,
  že to jednou skončí.
 • 00:24:37 -My po staletí
  uvažujeme o dimenzi svědomí.
 • 00:24:40 Dokonce naši politici přísahají,
 • 00:24:43 že se budou chovat podle svého
  nejlepšího vědomí a svědomí.
 • 00:24:50 Ale nejenom psycholog, ale každý
  občan by se měl zamyslet nad tím,
 • 00:24:54 jestli někdy nevolíme
  lidi bez svědomí.
 • 00:24:58 A na co oni potom slibují?
 • 00:25:22 Tak jsme viděli, že emoce hýbou
  světem, dějinami, politikou.
 • 00:25:27 Ostatně ani výrok
 • 00:25:29 cherchez la femme,
  za vším hledej ženu,
 • 00:25:31 není o ničem jiném než o emocích,
  a i to hýbe dějinami.
 • 00:25:35 A tak, jestli vás to, milí diváci,
  aspoň trošku zaujalo,
 • 00:25:38 tak se moc těším s vámi
 • 00:25:40 příští týden při sledování dalšího
  dílu našeho cyklu EMOCE A MY.
 • 00:25:46 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2013

Související