iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
20. 10. 2013
18:45 na ČT2

1 2 3 4 5

11 hlasů
11399
zhlédnutí

Emoce a my

Víra ve víru emocí

Populárně naučný cyklus o emocích v nejrůznějších sférách našeho života

26 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Emoce a my - Víra ve víru emocí

 • 00:00:23 Prostě svět není rozdělen
  na věřící a nevěřící,
 • 00:00:26 tak jako je rozdělen
  fotbalový stadion
 • 00:00:30 na lidi v zeleném
  a ve žlutém tričku.
 • 00:00:35 Ale že jsou různé přechody.
 • 00:00:37 V každém nevěřícím také někde bydlí
  ten věřící člověk,
 • 00:00:42 který někdy přichází ke slovu.
 • 00:00:44 A v každém věřícím samozřejmě
  je také ten pochybující.
 • 00:00:50 Raz, dva, tři...
 • 00:00:58 Ten pravý ateismus,
  ta pravá bezbožnost
 • 00:01:02 podle mě je postoj člověka,
 • 00:01:04 který stále chápe svůj život
  jenom jako monolog,
 • 00:01:09 jenom sám sebe slyší,
  jenom sám sebe prosazuje.
 • 00:01:13 Ale víra, to znamená žít v dialogu.
 • 00:01:21 Dnešní díl, jak už jeho název
  VÍRA VE VÍRU EMOCÍ napovídá,
 • 00:01:25 bude o náboženství, o víře,
  o citu, o mravnosti.
 • 00:01:28 Zmíníme se o sedmero hříších
  a také o vzniku náboženství vůbec.
 • 00:01:34 Pro ty, kteří věří, má obrovský
  psychoterapeutický potenciál.
 • 00:01:39 Víra pomáhá přežít katastrofy,
  věznění, ztrátu blízkých osob,
 • 00:01:47 pomáhá při nemoci,
  pomáhá v zoufalství
 • 00:01:50 a vlastně léčí a hojí.
 • 00:01:56 Takže, vážení televizní diváci,
  vítejte u sledování dalšího dílu
 • 00:02:00 našeho cyklu EMOCE A MY.
 • 00:02:07 Věřící křesťan řekne,
  že křesťanství vzniklo proto,
 • 00:02:10 že Ježíš byl Bohem vzkříšen
  po svém ukřižování
 • 00:02:13 a že se na různých místech,
  jak se to čte v evangeliích,
 • 00:02:17 se učedníkům zjevil,
  nebo zjevil se ženám a podobně.
 • 00:02:24 A toto zjevení vzkříšeného
  dalo vlastně podnět
 • 00:02:27 ke vzniku křesťanské víry.
 • 00:02:29 Kritický teolog možná připustí,
  že tato líčení mají mytickou povahu
 • 00:02:34 nebo že jsou určitou metaforou,
  ale každopádně bude trvat na tom,
 • 00:02:39 že to,
  co prožili Ježíšovi přívrženci,
 • 00:02:43 nebyla jejich subjektivní fikce,
  nýbrž že to byla jakási realita,
 • 00:02:49 teolog řekne, realita jiného řádu.
 • 00:02:54 Protože religionista,
  tak já rozumím práci religionisty,
 • 00:02:58 vykládá lidské jevy
  z lidských jevů,
 • 00:03:01 tak nevidím jinou druhou možnost,
  jak vyložit náboženství,
 • 00:03:06 když ne nadpřirozeným zásahem,
  než z lidské psychiky.
 • 00:03:12 Evangelia nám nesmlčují,
 • 00:03:14 že Ježíšovi učedníci ho opustili
  v okamžiku jeho zatčení.
 • 00:03:21 To je informace, která takříkajíc
  ty učedníky nijak nezdobí.
 • 00:03:25 A to, že vlastně nebyla retušována,
  že byla zachována
 • 00:03:29 v té redakci třeba Markova
  nebo Matoušova evangelia,
 • 00:03:32 svědčí ve prospěch
  jaksi původnosti,
 • 00:03:36 autenticity té zprávy.
 • 00:03:40 Co udělali ti,
  kteří teda prožili jakési zklamání?
 • 00:03:44 Chodili s Ježíšem, očekávali,
  že přijde nový věk,
 • 00:03:47 přijde Boží království,
 • 00:03:50 ne nějaké království
  spasených duší v nebesích,
 • 00:03:53 ale tady na této zemi jakási
  nová realita Boží spravedlnosti.
 • 00:03:57 Ježíš zemře s výkřikem:
  "Bože můj, proč jsi mě opustil?!"
 • 00:04:01 Nebesa se neotevřou,
  nic se prostě neděje.
 • 00:04:04 To je obrovská frustrace,
  obrovské zklamání.
 • 00:04:10 To je hrůza.
 • 00:04:12 A zároveň jako tuhle emoci
  provází
 • 00:04:15 ta reminiscence na to vybičované
  vizionářské očekávání:
 • 00:04:19 Ale to přece nemůže být konec!
 • 00:04:21 On přece říkal,
  že přijde království.
 • 00:04:24 On by měl být ten,
  který to království nastolí.
 • 00:04:29 Je mi ctí a potěšením
  uvést dalšího,
 • 00:04:32 kdo přispěje k našemu tématu
  NÁBOŽENSTVÍ A EMOCE,
 • 00:04:35 profesora Tomáše Halíka.
 • 00:04:37 Ten je znám svými ekumenickými
  snahami v otázkách víry.
 • 00:04:41 A ostatně od něj mám také anekdotu,
  která ty snahy symbolizuje.
 • 00:04:46 O tom, jak papeže bolí záda,
  nemůže se hýbat
 • 00:04:49 a kardinálové mu radí,
  ať jde do sauny.
 • 00:04:52 A on říká, ne,
  tam já jsem v životě nebyl.
 • 00:04:55 Ale nicméně po těch brufenech a tak
  je mu špatně od žaludku
 • 00:04:58 a už trpí příliš,
  tak se nechá umluvit a jde tam.
 • 00:05:02 Druhý den ráno přijde,
  je úplně fit, hýbe se a říká,
 • 00:05:05 no to je zázrak,
  kardinálové jsou rádi.
 • 00:05:07 A on říká,
  dneska jdu v pět hodin zase.
 • 00:05:10 Oni se tak na sebe dívají
  a říkají,
 • 00:05:12 Svatý Otče, nezlobte se,
  to nebude možné,
 • 00:05:15 dneska je ta sauna koedukovaná.
 • 00:05:17 A on říká, to nevadí, já to tu
  hodinu s těmi protestanty vydržím.
 • 00:05:24 Dneska s tím velikým
  rozkvětem neurologie
 • 00:05:29 se setkáváme s takovým hledáním
  jakéhosi náboženského centra
 • 00:05:33 v mozku člověka.
 • 00:05:35 Já nechci tyto věci
  a priori zesměšňovat,
 • 00:05:38 samozřejmě i ten duševní
  a duchovní život člověka
 • 00:05:41 je nějakým způsobem vtělen
  a samozřejmě se na tom podílí
 • 00:05:45 velmi složité struktury
  našeho mozku.
 • 00:05:47 Ale tyto představy
  často vycházejí z toho,
 • 00:05:50 že náboženství je něco
  ahistorického, neměnného.
 • 00:05:57 Náboženství je také určitý
  sociálně kulturní jev,
 • 00:06:01 který je strašně vitální,
  strašně proměnný, strašně složitý.
 • 00:06:07 -Já se domnívám, že to velmi staré
  aramejské zvolání "mara natha -
 • 00:06:12 přijď, náš pane", což neznamená
  krajně křesťanský titul kyrie,
 • 00:06:16 ale to znamená "přijď, náš učiteli,
  přijď náš rabi".
 • 00:06:20 Ten výrok "mara" je doložen dokonce
  v předježíšovské vrstvě,
 • 00:06:24 v židovstvu u esénů, tak oslovovali
  eséni učitele spravedlnosti - mara.
 • 00:06:32 Čili "přijď, náš učiteli,
  přijď, náš mistře",
 • 00:06:35 tohle zvolání,
  které má až jakýsi tajuplný mráz,
 • 00:06:40 je obestřeno jakousi až magickou
  tajemností v raném křesťanství,
 • 00:06:45 to bylo to zvolání,
 • 00:06:47 které takříkajíc spouštělo ty
  emotivní vize zjevení vzkříšeného.
 • 00:06:56 Samozřejmě, že ti,
  kteří takové vize prožili,
 • 00:06:59 byli hluboce přesvědčeni,
  že to není jejich zdání,
 • 00:07:03 že to není jejich halucinace,
 • 00:07:06 nýbrž že se jim vzkříšený
  doopravdy zjevil.
 • 00:07:15 Jenomže emoce tím,
 • 00:07:17 že souvisí s iracionalitou,
  tak také souvisí s mechanismy,
 • 00:07:21 které jsou někde hluboko v nás,
  mimo naše vědomí,
 • 00:07:25 a zahrnují cosi jako pocity viny,
  jako svědomí,
 • 00:07:29 jako různé etické imperativy
  ve smyslu dobra a zla.
 • 00:07:36 A vedou nás k tomu,
  co Freud nazýval superegem,
 • 00:07:40 když dělil anatomii našeho já
  do tří vrstev,
 • 00:07:44 z nichž ta prostřední, ego,
  je vystavena jednak puzení
 • 00:07:49 z té nižší, kterou nazýval id,
  z té pudové,
 • 00:07:54 kde jsou všechny ty vášně,
  chtění,
 • 00:07:57 které podléhají určité cenzuře.
 • 00:08:00 Tu cenzuru reprezentuje superego,
  čili nadjá,
 • 00:08:03 které je uhněteno a vyrobeno
  výchovou, našimi rodiči,
 • 00:08:08 přísným trestajícím otcem.
 • 00:08:12 A z hlediska náboženského,
 • 00:08:14 cítí to někde na pozadí i všichni
  ateisté, Bohem,
 • 00:08:18 jako tím, kdo určuje, co bychom si
  přece jenom neměli dovolovat.
 • 00:08:24 A nahlížíme-li na emoční funkce
  z tohoto hlediska,
 • 00:08:28 tak se nemůžeme vyhnout
  takovým tématům,
 • 00:08:31 jako je sedmero smrtelných hříchů.
 • 00:08:37 Nauka o sedmero hříších
  je velmi stará,
 • 00:08:40 řekl bych zakládá velmi cennou
  část církevní tradice
 • 00:08:44 a teologie jako takové.
 • 00:08:50 Já se pohybuji
  v nemocničním prostředí,
 • 00:08:53 jsem vlastně od rána do večera
  mezi pacienty,
 • 00:08:56 mezi klienty zdravotnictví,
  a velmi často poslouchám stížnosti.
 • 00:09:01 Takže jakoby vlastně
  se v části své profese
 • 00:09:04 pořád na ten svět dívám
  z té negativnější strany,
 • 00:09:07 nebo musím
  z té negativnější strany.
 • 00:09:10 Pak jsem si říkal, že tohle vlastně
  by bylo dobré východisko.
 • 00:09:14 První z nich je pýcha.
 • 00:09:17 Pro mě je úplně velmi
  nejkřiklavější takový jako bonmot,
 • 00:09:21 vlastně projevem té pýchy je,
  že když se dotknete někoho,
 • 00:09:26 kdo je takzvaně velmi důležitý,
  a on vám řekne:
 • 00:09:30 "Víte vy vůbec, kdo já jsem?
  Víte vy, s kým mluvíte?"
 • 00:09:36 No tak nevím.
  Proč bych musel vědět?
 • 00:09:38 Jenže on ve svých očích,
  i třeba v očích okolí velmi narostl
 • 00:09:42 a neuvědomuje si, že vlastně
  v některých základních setkáních
 • 00:09:46 a funkcích jsme prostě každý z nás
  roven tomu druhému.
 • 00:09:54 Druhým smrtelným hříchem je hněv.
 • 00:09:57 Je to emoce, která je silná,
  která nás poznamenává,
 • 00:10:00 provází nás celý svůj život.
  A já bych asi řekl,
 • 00:10:04 že spíš ve své profesi se s ním
  potkávám spíš na té církevní půdě
 • 00:10:09 než na té zdravotnické.
 • 00:10:16 Anebo ještě víc na vojenské.
  Já jsem přeci vojenský kaplan,
 • 00:10:21 a tam se v misích nebo mezi vojáky
  setkávám s výbuchy hněvu.
 • 00:10:29 Ale je to pro mě takové nějak
  jakoby otevřené,
 • 00:10:32 nebo jasné nebo čitelné.
 • 00:10:35 A myslím si,
  že na hněvu je nejhorší to,
 • 00:10:37 když je velmi popírán
  a velmi maskován.
 • 00:10:40 A to se děje v církvi,
  a to je mnohem horší,
 • 00:10:43 když je hněv zastydlý, zapšklý.
 • 00:10:47 Někdo se na vás velmi usmívá,
  laskavě, křesťansky, a vy víte,
 • 00:10:52 že vzadu za těma studenýma očima
  je neuvěřitelná dávka hněvu.
 • 00:11:05 V tomto tématu se dostáváme
  do dalších pastí,
 • 00:11:08 které se otevírají.
 • 00:11:10 Tam bude potom výčet dalších
  hříchů,
 • 00:11:13 o kterých stojí za to mluvit,
  jako je lenost, žárlivost.
 • 00:11:17 Pátý, šestý a sedmý hřích
  spolu velmi souvisí,
 • 00:11:20 je to jedna oblast: nestřídmost,
  obžerství a lakomství.
 • 00:11:27 Za tím celým kromě toho,
  že musím hltat, musím se bránit,
 • 00:11:31 musím se obklopovat,
  dodávat si jistotu,
 • 00:11:35 to souvisí třeba s tím lakomstvím.
 • 00:11:38 Všichni známe strýčka Skrblíka,
  ten se v tom utopí,
 • 00:11:42 o tom jsou pohádky,
  tam je to rozpracováno mnohokrát.
 • 00:11:47 Tak za tím vším taky je,
  myslím si, duchovní hlad.
 • 00:11:53 To by souviselo i s emocemi zase.
  Vlastně já se cítím nějak ohrožen.
 • 00:12:00 Takhle se projevujeme každý z nás,
  jednotlivě,
 • 00:12:03 a takhle si myslím,
  že se projevuje celá společnost,
 • 00:12:07 shrnujeme to vždycky
  do toho jednoho slova: konzum.
 • 00:12:13 Mozek člověka je uspořádán tak,
 • 00:12:16 že vnímá kontrasty
  a vnímá protiklady.
 • 00:12:18 Vnímá dobro jako protiklad zla.
 • 00:12:21 Nebo obráceně, vnímá chtění
  jako protiklad nezájmu.
 • 00:12:29 Vnímá pozitivní myšlení
  jako protiklad deprese,
 • 00:12:33 negativního myšlení.
 • 00:12:36 A tak jak člověk vrůstá
  do společnosti,
 • 00:12:39 tak vlastně vnímá i protiklad
  mezi oním pudovým id,
 • 00:12:43 tím, co ho nutí jít do neznáma,
  zkoušet leccos, co kdo vydrží,
 • 00:12:49 zkoušet překračovat hranice.
 • 00:12:54 A superego, což je něco,
  co reprezentuje autoritu,
 • 00:12:57 výchovu, rodičovský majestát
  a posléze tedy Boží majestát.
 • 00:13:10 Náboženství,
  zejména náboženské symboly
 • 00:13:13 jsou nabity obrovskou energií
  a často také emocionální energií.
 • 00:13:20 A já myslím, že ten sekulární svět
  je vlastně strašně podcenil.
 • 00:13:25 Ta energie může být použita
  k dobrému i ke zlému.
 • 00:13:28 C. G. Jung, velký psycholog, hovořil
  o terapeutické roli náboženství,
 • 00:13:33 ale existuje také destruktivní role
  náboženství.
 • 00:13:37 Já se domnívám, že když člověk cítí
  něco strašně silného,
 • 00:13:41 tak ty sekulární světské pojmy
  a gesta nejsou schopna to vyjádřit.
 • 00:13:49 A člověk spontánně sahá
  k těm náboženským gestům
 • 00:13:53 a náboženským výrazům.
 • 00:13:55 Já často tady uvádím
  takový příklad.
 • 00:13:58 Já nejsem příliš velký fanoušek
  hokeje,
 • 00:14:01 ale jednou jsem z psychologických
  a religionistických důvodů
 • 00:14:05 se vydal na Staroměstské náměstí,
 • 00:14:07 kde se promítal závěr
  z hokejového zápasu v Naganu.
 • 00:14:12 A teď jsem viděl, že v závěru
  ti lidé klekali na zem,
 • 00:14:16 vzpínali ruce k nebi a potom běhali
  po Praze a volali:
 • 00:14:20 "Hašek," ten brankář,
  "to není člověk, to je bůh!"
 • 00:14:24 Tak samozřejmě ti lidé,
  kteří z větší byli asi ateisté,
 • 00:14:29 tak ten ateistický slovník
  jim k tomu nestačil
 • 00:14:32 a oni si posloužili
  těmi náboženskými gesty
 • 00:14:36 a náboženskými výrazy.
 • 00:14:38 Taková velmi svérázná
  teologie českého lidu.
 • 00:14:44 Myšlenka,
  že jádrem náboženství je cit,
 • 00:14:47 pochází od velmi vlivného
  protestantského teologa
 • 00:14:50 Friedricha Davida Schleiermachera.
  Ten v 19. století postavil koncepci
 • 00:14:55 proti dosavadnímu chápání
  náboženství.
 • 00:15:01 To tenkrát bylo určováno Kantem,
 • 00:15:03 že náboženství je záležitostí
  především morálních povinností.
 • 00:15:09 A proti tomu Schleiermacher řekl,
  náboženství má svůj vlastní základ,
 • 00:15:14 a to je Gefühl,
  přesně přeloženo cit,
 • 00:15:17 ale možná lepší překlad by byl
  zkušenost.
 • 00:15:22 Ale já myslím,
  že tady jde o něco hlubšího,
 • 00:15:25 než je jenom nějaký pocit,
  že jde o něco,
 • 00:15:28 co se týká celého člověka.
 • 00:15:30 Lidé všechno staví na pocitech,
  že si myslí,
 • 00:15:34 láska je především nějaký zážitek,
  nějaké "já to cítím",
 • 00:15:38 a když ke své ženě už nic necítím,
  tak musíme jít od sebe.
 • 00:15:41 A podobně i náboženství chápou
  jako věc zážitkovou.
 • 00:15:45 Já myslím,
  že je to hrozně ošidné a povrchní.
 • 00:15:48 Protože láska v Bibli
  znamená životní postoj,
 • 00:15:51 to není jenom nějaký pocit,
  to je to,
 • 00:15:54 že někdo je pro mě cennější,
  než já jsem cenný sám sobě.
 • 00:16:04 Když jsem se dozvěděla,
  že nemůžu mít děti,
 • 00:16:09 tak to bylo v takovém
  jiném kontextu.
 • 00:16:12 Já jsem byla na laparoskopickém
  zákroku kvůli tomu,
 • 00:16:16 že jsem měla nějaký nález
  na vaječnících
 • 00:16:18 a nevěděli jsme přesně, co to je.
 • 00:16:21 A v rámci toho jsem se domluvila
  se svým lékařem,
 • 00:16:24 že mi udělá zároveň
  i diagnostiku plodnosti.
 • 00:16:27 Když jsem se probrala po narkóze,
  tak jsem se dozvěděla dvě zprávy.
 • 00:16:32 Pro mě tehdy tou dobrou zprávou
  bylo to,
 • 00:16:34 že jsem měla úplně ten nález čistý,
 • 00:16:37 že tam vůbec nebylo nic
  na těch vaječnících.
 • 00:16:40 Tu druhou zprávu,
  která byla takzvaně jakoby špatná,
 • 00:16:43 že vzápětí ale zjistili,
  že nemůžu mít vůbec děti,
 • 00:16:46 tak jsem vnímala jako zprávu,
  ale okrajovou.
 • 00:16:49 Podstatné pro mě bylo to,
  že jsem zdravá.
 • 00:16:51 Říkala jsem si,
  že nechci děti mít za každou cenu
 • 00:16:55 a nechci umělé oplodnění,
 • 00:16:57 ale pocitově že je mi
  to tedy velmi líto.
 • 00:17:00 Vyrovnat se s tou skutečností,
  že to není tak,
 • 00:17:04 že já to mám ve svých rukách,
  že já si prostě naplánuji,
 • 00:17:08 že budu mít nebo nebudu mít,
  a podle toho se rozhodnu,
 • 00:17:11 že to je prostě jinak.
 • 00:17:13 Za tím je spousta různých věcí,
  nejenom vlastně touha po dětech,
 • 00:17:17 ale i vůbec nějaká lítost z toho,
  že člověk nenaplní některou věc,
 • 00:17:22 kterou ten život nabízí, zdánlivě.
 • 00:17:24 Protože dneska jsme tak zvyklí,
  že můžeme skoro všechno mít,
 • 00:17:28 tak to člověka zaskočí,
  když najednou je to jinak.
 • 00:17:34 Hlubinná psychologie nám ukázala,
 • 00:17:36 že ta vědomá složka
  lidské psychiky, ten náš rozum,
 • 00:17:40 je jenom taková tenounká vrstvička,
  že je to jako špička ledovce.
 • 00:17:47 A ta velká část ledovce,
  tedy ta velká část
 • 00:17:51 toho našeho duševního života
  je skryta v nevědomí,
 • 00:17:55 vynořuje se jenom
  v určitých okamžicích,
 • 00:17:57 ve snech, ve chvílích meditace,
  v umělecké tvorbě a podobně.
 • 00:18:02 A tam někde dole jsou skryty
  ty hluboké motivy našeho jednání,
 • 00:18:06 do kterých my sami často nevidíme.
 • 00:18:11 A já se domnívám, jestliže
  náboženství je něco,
 • 00:18:14 co prochází celým člověkem,
  angažuje celého člověka,
 • 00:18:18 tak samozřejmě angažuje
  i tuhle jeho nevědomou složku.
 • 00:18:23 -Protože věřím na to,
  díky své profesi,
 • 00:18:26 protože jsem pracovala
  jako psychosomatický terapeut,
 • 00:18:30 že řada věcí našeho napětí
  se ukládá jakoby do těla.
 • 00:18:33 Takže jsem potom pracovala
  vždycky s tím tématem,
 • 00:18:37 který se vynořil.
 • 00:18:38 Třeba se mi tam vynořil
  ohromný strach,
 • 00:18:41 že bych nezvládla samostatný pohyb
  s dětmi.
 • 00:18:44 Takže jsem si pak vizualizovala
  variantu,
 • 00:18:47 že to nezvládám s těmi dětmi venku,
  a variantu, že to zvládám.
 • 00:18:51 Já jsem se narodila,
 • 00:18:54 jako dítě až do osmi devíti let
  jsem viděla normálně
 • 00:18:57 a pak jsem měla
  nějakou zánětlivou nemoc.
 • 00:19:00 Postupně se mi vytvořil šedý zákal,
  a ten když mi operovali opakovaně,
 • 00:19:05 tak jsem měla nějaké komplikace
  a už jsem oslepla.
 • 00:19:15 Svoje děti si představuji
  jednoznačně samozřejmě jako krásné,
 • 00:19:20 jako každá máma.
  Ale myslím si, že...
 • 00:19:23 Rafaelek byl strašně dlouho
  i jako šťastné dítě,
 • 00:19:27 on teď má nějakou ne moc dobrou
  zkušenost ze školky
 • 00:19:30 a od té doby se z něho stal -
 • 00:19:32 přestavuji si ho takového
  vážnějšího,
 • 00:19:35 ale s moc hezkýma očima, modrýma,
  které když se radují,
 • 00:19:39 tak jsou lesklé, zářivé, a když se
  zlobí, tak si ho představuji,
 • 00:19:43 že má úplně temné ty oči.
 • 00:19:45 A že je hubeňounký, bledý,
  světlovlasý.
 • 00:19:48 Dlouhé ruce, dlouhé nohy,
  to co si můžu nahmatat.
 • 00:19:51 A k tomu si většinou představuji,
  když ho oblíkám,
 • 00:19:55 tak se ptám většinou,
  co za barvy mu dávám,
 • 00:19:58 protože už dneska si nepamatuji
  každé jeho oblečení,
 • 00:20:01 jakou má barvu, tak se někdy
  domlouváme, co si bere,
 • 00:20:05 a já se snažím mu to ladit,
 • 00:20:07 aby mu to buď k těm
  hezkým modrým očím ladilo.
 • 00:20:14 Nejsme v tom smyslu věřící
  jakoby že formálně,
 • 00:20:17 ale pro nás to hraje určitě
  velkou roli, že věříme
 • 00:20:21 a snažíme se děti vést k tomu,
  že nejsme tady úplně sami na světě.
 • 00:20:26 A to nejenom z hlediska toho,
  že máme někoho,
 • 00:20:29 kdo by nám mohl pomáhat
  a pomáhá nám,
 • 00:20:32 ale že taky máme
  nějakou zodpovědnost.
 • 00:20:35 A teď nemyslím jenom vůči tomu,
  že bychom měli naplnit,
 • 00:20:38 pokud víme, co máme dělat,
  tak co nejlíp,
 • 00:20:41 ale i nějak smysluplně zacházet
  třeba s přírodou
 • 00:20:45 nebo i s ostatními, myslet na to.
 • 00:20:48 Třeba dost často o tom hovoříme
  kolem jídla,
 • 00:20:51 protože Rafík je hodně vybíravý
  ohledně jídla.
 • 00:20:55 A to je vždycky takové téma
  pro nás o tom,
 • 00:20:58 jak je to vlastně dar
  a není to samo sebou,
 • 00:21:01 že žijeme tam, kde žijeme,
  a že máme dostatek jídla.
 • 00:21:05 Já nemít tu...
 • 00:21:07 Já nemůžu říct asi jenom víru,
  protože dneska zpětně,
 • 00:21:10 když si to tak vezmu,
 • 00:21:12 tak už se to opírá
  i jako o opakované zkušenosti.
 • 00:21:16 Takže já nemít
  tu zkušenost a víru,
 • 00:21:18 že ta situace neleží jenom na mně
  a že se nějak vyřeší,
 • 00:21:23 tak asi bych se zbláznila,
 • 00:21:26 nebo asi bych měla dost často
  nějaké depky.
 • 00:21:30 Protože jsem to opravdu vnímala
  jako zázrak,
 • 00:21:33 že moje prosby byly vyslyšeny
  v tom smyslu,
 • 00:21:36 že jsem netlačila a byla jsem
  ochotná přijmout jakoukoli variantu
 • 00:21:41 z těch cest, a přesto mi vyšla ta,
  že jsem mohla mít dítě.
 • 00:21:47 V té dost dlouhé době,
 • 00:21:49 kdy se náboženství chápalo
  především jako záležitost morálky,
 • 00:21:53 příkazů, zákazů,
  tak lidé měli právem pocit,
 • 00:21:57 že se něco
  v tom náboženském životě ztrácí.
 • 00:22:00 A proto, zvláště v 60. letech,
  byla obnovena taková spiritualita,
 • 00:22:05 taková forma náboženství,
 • 00:22:07 která je velmi silně založena
  na prožitcích,
 • 00:22:11 na pocitech, na zážitcích, zvláště
  na takových extatických zážitcích,
 • 00:22:17 a je to typické pro ty směry,
  které nazýváme letniční,
 • 00:22:21 pentekostální, charismatické,
 • 00:22:24 v katolickém prostředí hnutí
  charismatické obnovy a tak dále.
 • 00:22:30 Já samozřejmě nechci všechny tyto
  proudy a jejich představitele
 • 00:22:35 házet do jednoho pytle,
 • 00:22:37 nicméně já sám jsem vůči tomuto
  směru hodně kritický,
 • 00:22:40 protože často tam dochází k takové
  citové manipulaci.
 • 00:22:44 Často na těch stadiónových
  shromážděních propuknou city,
 • 00:22:48 ale člověk je tam spíš
  zmanipulován.
 • 00:22:51 A já jsem viděl taky velmi neblahé
  důsledky tohoto typu evangelizace.
 • 00:22:56 Člověk, který je přesvědčen,
  že tam vyznal Pána Ježíše,
 • 00:23:00 halelujá, hurá, ruce nahoru,
 • 00:23:02 a že je uzdraven ze svých problémů,
  ze svého alkoholismu a tak dále.
 • 00:23:07 A nějakou dobu samozřejmě
  to emocionální vypětí trvá,
 • 00:23:10 ten člověk myslí, že už ztratil
  všechny příznaky těch svých obtíží,
 • 00:23:15 ale ono to vyprchá a za nějakou
  dobu se ten člověk vrací znovu
 • 00:23:20 k těm svým těžkostem, problémům.
 • 00:23:22 A tyhle skupiny, které často nemají
  tu svátost smíření,
 • 00:23:26 ten prvek odpuštění, zpovědi,
  tak je zmoralizují a řeknou:
 • 00:23:30 'Tak ty jsi tady vyznal veřejně
  Pána Ježíše, teď jsi ho zradil.'
 • 00:23:35 A já jsem také zažil lidi,
 • 00:23:37 kteří potom se pokusili
  o sebevraždu.
 • 00:23:39 Takže pozor na tuhle příliš
  emocionální spiritualitu.
 • 00:23:46 -Je úkolem religionisty
  velmi poctivě a hluboce se ptát:
 • 00:23:50 Co člověka k tomu vede,
  že je náboženský,
 • 00:23:53 v čem ho to v životě povznáší?
 • 00:23:58 Nemyslím teď na to, že náboženství
  mají také svá propadliště
 • 00:24:02 a svoje negativní stránky,
  ale v tom pozitivním slova smyslu,
 • 00:24:06 čím náboženství člověka povznáší
  a člověka naplňuje.
 • 00:24:10 Ale na druhé straně,
 • 00:24:12 i když se religionista musí velmi
  poctivě snažit přivést k řeči,
 • 00:24:16 jak to které náboženství
  samo sobě rozumí
 • 00:24:19 a co na tom má ten,
  kdo to náboženství vyznává,
 • 00:24:23 co mu to v životě přináší,
  jaké pochopení světa, života
 • 00:24:27 a sebe sama člověk v tom kterém
  náboženství vyjadřuje,
 • 00:24:31 tak na druhé straně si myslím,
 • 00:24:33 že patří jaksi k té filozofické
  reflexi říci,
 • 00:24:36 ano, ale ta alternativa
  náboženství nebo prázdnota
 • 00:24:40 je vlastně zúžená alternativa
  a život má ještě jiné dimenze.
 • 00:24:48 -To, že člověk uvěří, je něco
  podobného, jako když se zamiluje.
 • 00:24:52 On se zamiluje a pak zjistí,
  že je zamilovaný.
 • 00:24:55 To si sám neřekl, že se zamiluje.
 • 00:24:58 A tak člověk zjistí,
  že je vlastně věřící.
 • 00:25:01 A potom teprve si klade ty otázky,
  jestli je to zcela bláznivé
 • 00:25:05 a jestli to obstojí
  před jeho rozumem.
 • 00:25:07 Mně se vlastně podařilo projít
  z takového světa monologického
 • 00:25:11 do světa dialogického.
  A to se snažím ukázat i těm lidem,
 • 00:25:15 které doprovázím
  na té cestě k víře.
 • 00:25:19 Milí diváci, loučím se s vámi
  symbolicky z kamenného labyrintu
 • 00:25:23 zámku Loučeň, který jsme použili
  při tomto dílu věnovaném
 • 00:25:26 VÍŘE VE VÍRU EMOCÍ.
  Chtěli jsme tím říct,
 • 00:25:29 že různé spirituální směry
  a náboženství
 • 00:25:32 jsou jaksi komplementární
  k psychoterapeutickým snahám
 • 00:25:35 a obsluhují naše emoce
  a souvisejí s nimi.
 • 00:25:40 Já bych zakončil
  talmudskou moudrostí,
 • 00:25:43 že k rozumnému chování
  pouhý rozum nestačí.
 • 00:25:46 Těším se s vámi
  na shledanou příště.
 • 00:25:50 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2013

Související