iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
29. 9. 2012
17:55 na ČT2

1 2 3 4 5

6 hlasů
10221
zhlédnutí

Přelouč - město dabingu 2012

Dějiny města i kraje, spojené s předáním Cen Františka Filipovského za nejlepší tvůrčí a herecké výkony v dabingu.

25 min | další Zábava »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Přelouč - město dabingu

 • 00:00:10 Je čtvrtá zářijová sobota
  a my jsme opět v Přelouči.
 • 00:00:15 K návštěvě tohoto pohostinného
  města máme pádný důvod.
 • 00:00:20 Budou tu opět udíleny ceny
  za nejlepší tvůrčí
 • 00:00:24 a herecké výkony v dabingu.
  Při té slavnostní příležitosti
 • 00:00:29 se nedá nezmínit jméno zdejšího
  rodáka Františka Filipovského.
 • 00:00:34 Mě jako dceru to hladí po duši.
 • 00:00:37 Dobře vím, že táta tohle město
  po celý život miloval a ctil.
 • 00:00:43 Každý, kdo ho znal, věděl,
 • 00:00:46 že rozhodně mu smysl
  pro humor nechybí.
 • 00:00:50 Ale běda, když mu někdo připomněl,
  že už od dob předbělohorských
 • 00:00:55 měla Přelouč pověst
  hloupého města.
 • 00:00:59 To se potom přímo rozzuřil
  a bil se za své rodiště jako lev.
 • 00:01:08 Však taky sám přihlížel
  pobaveně veřejné rekonstrukci
 • 00:01:13 historky o tom, kterak v Přelouči
  tahali vola na věž.
 • 00:01:18 To bylo v roce 1991
  a Přelouč slavila 730. narozeniny.
 • 00:01:24 Občané Přelouče a okolí se ale
  těmito historkami upřímně baví.
 • 00:01:30 Dobře vědí,
  že jejich kraj odedávna
 • 00:01:34 obývají lidé moudří,
  pracovití, vynalézaví.
 • 00:01:45 Jsme v Rybitví mezi Lázněmi
  Bohdaneč a Pardubicemi.
 • 00:01:50 13. dubna roku 1796,
  jak dokazují poslední výzkumy,
 • 00:01:55 se v tomto domku narodil
  Václav Veverka,
 • 00:02:00 statný a dovedný kovář.
  O tři roky později,
 • 00:02:04 také v Rybitví, se narodil
  jeho bratranec František.
 • 00:02:09 Byl rozeným vynálezcem
  a spolu s Václavem se proslavili
 • 00:02:14 hlavně vynálezem ruchadla.
  Dnes bychom je spíš nazvali pluhem,
 • 00:02:19 který obracel půdu
  a zaorával plevel.
 • 00:02:24 František si při pohledu
  na obdělávané pole pochvaloval,
 • 00:02:29 jak stroj zem pěkně ruchá.
  A proto ruchadlo.
 • 00:02:34 V Národních listech z roku 1868
  stojí psáno:
 • 00:02:39 Rolníkové celého světa
  s to nejsou vyrovnati se
 • 00:02:44 českým sedlákům. Od takovýchto
  vymyšleno jest ruchadlo.
 • 00:02:50 Jeho vynálezci jsou bratranci
  Veverkové z Rybitví v Čechách.
 • 00:02:55 Doba vynalezení jest rok 1828.
 • 00:03:02 20. a 30. léta minulého století
  byla poznamenána v Přelouči
 • 00:03:07 prudkým rozvojem průmyslu
  i dopravy.
 • 00:03:12 A díky skvělým a smělým projektům
  zdejších podnikatelů
 • 00:03:16 tu vznikaly
  velké i malé továrny.
 • 00:03:19 Zdejší sládek Vojtěch Emler
  nechal na vlastním pozemku
 • 00:03:24 vyvrtat artéskou studnu.
  Byla 166 metrů hluboká.
 • 00:03:29 A začal vyrábět sodovku.
  Tady někde to bylo.
 • 00:03:34 V Přelouči se jí říkalo
  Emlerovka.
 • 00:03:41 Vznikla továrna Rádio Zenit.
 • 00:03:45 Nejprve se zde vyráběly telefonní
  přístroje pro armádu a spoje,
 • 00:03:50 ale roku 1924 se pánové
  Myslík a Hyrš pustili
 • 00:03:55 do výroby radiopřijímačů.
  Založili tak tradici,
 • 00:04:00 ze které se později vyvinula
  Tesla Přelouč.
 • 00:04:05 Ve sbírkách zdejšího muzea
  jsem našla nádherný radiopřijímač.
 • 00:04:10 Dá se říci kabelkového typu.
  To je tranzistorák.
 • 00:04:15 V 50. letech minulého století
  jsem na něj byla strašlivě pyšná.
 • 00:04:20 Všude mě doprovázel.
  Taky jako módní doplněk.
 • 00:04:25 Jednou z výhod Přelouče
  byla a je poloha
 • 00:04:28 na velmi důležité trase
  Praha - Česká Třebová.
 • 00:04:32 Trať byla vyměřena v roce 1842.
 • 00:04:36 Železniční provoz byl zahájen
  v roce 1845.
 • 00:04:41 O rok později byl na nádraží
  zaveden i telegraf.
 • 00:04:47 Tato místa hodně pamatují.
  Taky události mimořádné.
 • 00:04:51 20. listopadu 1849 se tu zastavil
  rakouský císař František Josef I.
 • 00:04:57 Na chvíli vystoupil z vozu,
  přijal pozdravy
 • 00:05:02 a ujištění loajality.
  Národní gardu vyzval
 • 00:05:06 k věrnosti monarchii
  a odjel směrem na Kolín.
 • 00:05:13 Smutné časy ovšem zažilo nádraží
  po vypuknutí první světové války.
 • 00:05:19 Od 26. července 1914 se veřejný
  život města soustředil právě tady.
 • 00:05:25 Vlaky odvážely
  první muže k jednotkám.
 • 00:05:30 Fungovala zde
  dobrovolná dobročinná činnost.
 • 00:05:35 Projíždějící vojáci dostávali
  občerstvení.
 • 00:05:38 Hlavní úlohu tu sehrály
  přeloučské dámy.
 • 00:05:42 Starosta Jan Václav Diviš
  jim poděkoval slovy:
 • 00:05:46 Naše šlechetné paní a dívky
  osvědčují obětovné skutky
 • 00:05:51 lásky k bližnímu,
  za což budiž jim vysloveno
 • 00:05:56 obdivuplné uznání
  a vřelý dík.
 • 00:06:00 Vážení, toto je nová budova
  Městského úřadu v Přelouči,
 • 00:06:06 jejíž zrod jsme od počátku
  sledovali.
 • 00:06:09 Není to tak dávno,
  co jsme tady stáli u hluboké jámy.
 • 00:06:13 A dnes? Moderní budova.
 • 00:06:16 Výstavba začala v roce 2010
  a dneska už se tady úřaduje.
 • 00:06:22 Pokud se nemýlím
  a správně počítám,
 • 00:06:25 je to šestá budova,
  ve které radnice sídlí.
 • 00:06:28 První přístřeší konšelům poskytl
  majitel města Přelouče
 • 00:06:32 Jan z Pernštejna.
 • 00:06:34 Bylo to kolem roku 1562
  v renesančním panském domě.
 • 00:06:40 Druhá radnice z roku 1853 nezdobila
  přeloučské náměstí dlouho,
 • 00:06:46 protože na jejím místě v roce 1881
  vyrostla budova nové školy.
 • 00:06:52 Radnici tu bylo vyhrazeno
  celé západní křídlo.
 • 00:06:58 Jenomže žactva přibývalo,
  a tak nastalo stěhování
 • 00:07:02 do pronajatých prostor
  městské spořitelny.
 • 00:07:06 To bylo tady,
  v dnešní Pražské ulici.
 • 00:07:08 Teď je tu sídlo
  Policie České republiky.
 • 00:07:12 Za druhé světové války,
  v dubnu 1942,
 • 00:07:16 nastalo stěhování
  na dnešní Masarykovo náměstí,
 • 00:07:20 kde se úřadovalo
  až do ledna letošního roku.
 • 00:07:25 Kruh se uzavírá.
  Jsme opět v budově,
 • 00:07:28 kam se radnice stěhovala
  ve své historii už popáté.
 • 00:07:32 Přibylo jí povinností,
  kompetencí i pracovníků.
 • 00:07:36 A mně nezbývá
  než všem Přeloučským popřát,
 • 00:07:40 aby městský úřad i nadále pracoval
  ku prospěchu a rozkvětu města.
 • 00:08:31 Dámy a pánové,
  já jsem šťastná,
 • 00:08:35 že vás mohu zase po roce
  přivítat na slavnostním udílení
 • 00:08:40 cen za nejlepší tvůrčí
  a dabingové výkony.
 • 00:08:45 Díky pohostinnosti tohoto města
  se opět scházíme tady
 • 00:08:50 v krásném prostředí
  přeloučské Občanské záložny.
 • 00:08:56 Ale já jsem tu hlavně proto,
  abych teď pozvala mezi nás
 • 00:09:00 moderátora celého
  toho slavnostního ceremoniálu.
 • 00:09:04 Ondřej Kepka.
 • 00:09:06 Pavlínko, děkuji, nicméně
  ještě než dojedu do Přelouče,
 • 00:09:10 tak se vydám po stopách
  historie českého dabingu.
 • 00:09:14 Samotného mě totiž překvapilo,
  že prvním českým dabovaným filmem
 • 00:09:18 byl už v roce 1933
  americký film Na stopě.
 • 00:09:22 Průkopníkem českého dabingu
  byl inženýr Miroslav Gebert,
 • 00:09:26 který vše zorganizoval,
  film nazvučil a smíchal.
 • 00:09:30 Ještě ve 30. letech vznikla
  celá řada pokusů o český dabing.
 • 00:09:34 Například film
  Sněhurka a sedm trpaslíků.
 • 00:09:38 Přesouváme se
  do let čtyřicátých
 • 00:09:42 a ne náhodou právě zabočuji
  do pražské ulice Ve Smečkách.
 • 00:09:46 Bylo založeno Studio pro ozvučení
  zahraničních filmů
 • 00:09:50 a první profesionální dabingy,
  skutečné dabingy
 • 00:09:53 vznikaly právě tady,
  v pražské ulici Ve Smečkách.
 • 00:09:56 Dodnes je zde legendární
  nahrávací hudební studio.
 • 00:10:01 Jako přelomový průkopnický
  je považovaný dabing
 • 00:10:05 sovětského filmu
  Nebezpečná křižovatka,
 • 00:10:08 opět v režii
  legendárního Miroslava Geberta.
 • 00:10:12 Před mikrofonem stáli například
  kromě Františka Filipovského
 • 00:10:16 také Dana Medřická, Bedřich Karen
  nebo Bohouš Záhorský.
 • 00:10:20 A jediným dodnes žijícím dabérem,
  který daboval tento první český
 • 00:10:25 skutečně profesionálně dabovaný
  film, byl legendární Bohumil Švarc.
 • 00:10:29 V 50. letech se přesouvá
  výroba dabingu sem,
 • 00:10:34 do tehdejšího zvukového kina
  Sport tady v Praze 5 na Smíchově.
 • 00:10:38 Dnes zde sídlí Studio Virtual.
  Je to jedno z mála míst,
 • 00:10:42 které zůstalo dabingu
  věrné dodnes.
 • 00:10:45 V roce 1994 jsou
  poprvé uděleny
 • 00:10:48 Ceny Františka Filipovského
  za dabing.
 • 00:10:51 Letos jsou plnoleté.
  Je jim osmnáct let.
 • 00:10:55 Já už tedy spěchám do Přelouče,
  abych zahájil předávání cen
 • 00:11:00 za dabing Františka Filipovského
  v Přelouči.
 • 00:11:03 Dobrý večer, dámy a pánové.
  Dobrý večer.
 • 00:11:06 Vítám samozřejmě vás tady
  v Městské záložně,
 • 00:11:09 ale také zdravím vás všechny
  na náměstí v Přelouči
 • 00:11:12 a zdravím i diváky České televize.
  Dobrý večer.
 • 00:11:16 Tak jako každým rokem ceny
  za dabing předává
 • 00:11:20 Herecká asociace,
  Filmový a televizní svaz FITES
 • 00:11:24 a město Přelouč.
  Děkujeme.
 • 00:11:32 Škoda že nejsem kouzelníkem.
  Přičaroval bych teď všechny ty,
 • 00:11:37 kteří nás od posledního ročníku
  Cen Františka Filipovského
 • 00:11:40 opustili a teď na nás shlížejí
  z hereckého nebe.
 • 00:11:44 Vzpomeňme na Jarku Adamovou,
  Evu Klepáčovou,
 • 00:11:48 Martina Kolára
  a Radka Brzobohatého.
 • 00:11:51 Čest jejich památce.
 • 00:11:54 Český televizní a filmový svaz
  FITES se rozhodl udělit
 • 00:11:59 tuto cenu Elmaru Klossovi.
  Když se Pavlína Filipovská
 • 00:12:02 tuto zprávu dozvěděla,
  nedalo jí to
 • 00:12:06 a s panem režisérem Klossem
  se sešla.
 • 00:12:09 Já se musím hluboce omluvit.
 • 00:12:12 Netuša, tak jsem si domluvil
  jiný program, takže tady nebudu.
 • 00:12:16 Nicméně mi dovolte, abych všechny
  v Přelouči pozdravoval,
 • 00:12:20 popřál jim hodně úspěchů,
  a snad se sejdeme za rok.
 • 00:12:25 -Tak se těšíme a gratulujeme.
  -Srdečný dík. Mějte se moc fajn.
 • 00:12:30 Taky.
 • 00:12:33 Výkonný výbor FITES na doporučení
  dabingové sekce FITES se rozhodl
 • 00:12:38 udělit tuto cenu
  panu Elmaru Klossovi proto,
 • 00:12:41 že je jedním z nejlepších.
  Cenu máte u nás.
 • 00:12:46 Děkuji. Pan Elmar Kloss
  a Zdena Čermáková za FITES.
 • 00:12:55 Dámy a pánové,
  prezidium Herecké asociace,
 • 00:12:57 tedy jeden ze spolupořadatelů
  Cen Františka Filipovského,
 • 00:13:00 se rozhodlo udělit
  Cenu Františka Filipovského
 • 00:13:03 za celoživotní mistrovství
  v dabingu
 • 00:13:06 Ivance Deváté
  a Ladislavu Mrkvičkovi.
 • 00:13:10 Ačkoliv jsem měla radost
  samozřejmě,
 • 00:13:13 tak to nebylo kupodivu dojetím,
  že tu cenu dostanu,
 • 00:13:17 i když samozřejmě,
  ale já jsem si vzpomněla na rodiče
 • 00:13:22 a bylo mi strašně líto,
  že se toho nedožili,
 • 00:13:26 vidíte,
  že jsem ještě teď dojatá,
 • 00:13:29 protože poslední léta jim velice
  vroucně tam nahoru děkuji,
 • 00:13:33 že mně poskytli vzdělání,
  a to ještě vzdělání z oboru,
 • 00:13:37 který se jim moc nelíbil,
  takže se s tím pak smířili,
 • 00:13:42 ale že by viděli,
  že to přineslo nějaké plody.
 • 00:13:45 Takže já děkuji
  mamince a tatínkovi.
 • 00:13:48 Pravda, chtěl jsem se zeptat
  dabingové sekce,
 • 00:13:52 jestli smím po převzetí této ceny
  ještě dál dabovat.
 • 00:13:56 -Ano!
  -Ano? Děkuji.
 • 00:13:59 Jiří Hromada, Gustav Slamečka
  a Ladislav Mrkvička a Adam Vinklář
 • 00:14:03 přebírají cenu za celoživotní
  mistrovství v dabingu.
 • 00:14:07 A pozdravujeme Ivanku Devátou,
  ať se brzo uzdraví.
 • 00:14:12 Zvláštní cenu
  Františka Filipovského
 • 00:14:15 za mimořádné dabingové zpracování
  televizních nebo filmových snímků
 • 00:14:20 různých žánrů tvorby animované
  a dětské získává
 • 00:14:25 animovaný film Rango.
 • 00:14:30 A přichází režisérka
  tohoto filmu Alice Hurychová.
 • 00:14:34 Alice Hurychová
  a paní starostka Burešová.
 • 00:14:41 Několik slov.
 • 00:14:43 Já nejsem moderátor,
  tak já to zrychlím.
 • 00:14:45 -Dobře. Děkuji.
  -Já děkuji všem,
 • 00:14:47 kterým se líbí moje práce,
  a děkuji všem hercům,
 • 00:14:50 kteří mají se mnou trpělivost,
  když je morduji.
 • 00:14:55 Tuto cenu získává
  Petr Lenděl.
 • 00:14:59 Za nepřítomného Petra Lenděla
  přebírá Ladislav Kadlec.
 • 00:15:03 Zvuková legenda Zdeněk Zenger
 • 00:15:06 přichází předat cenu
  Petru Lendělovi.
 • 00:15:17 Tuto cenu získávají
  Luisa Averina a Martin Kot.
 • 00:15:25 Alena Rádyová a Martin Kot.
  Martine, mohu poprosit?
 • 00:15:30 Já bych chtěl všechny pozdravovat
  od paní překladatelky,
 • 00:15:34 která bohužel točí film
  v zahraničí
 • 00:15:37 a také za cenu mockrát děkuje.
  Díky moc.
 • 00:15:43 Mildred Pierceová.
 • 00:15:46 Gratulujeme a zveme na jeviště
  Vladimíra Ždánského,
 • 00:15:50 režiséra filmu,
 • 00:15:52 který převezme z rukou předsedkyně
  poroty Alice Šnirychové.
 • 00:15:56 -Krátký přenos.
  -Srdečně gratuluji.
 • 00:16:04 Soška, květina, diplom.
 • 00:16:07 Vladimír Ždánský.
 • 00:16:13 Já mockrát děkuji.
  Letos jsem to opravdu nečekal,
 • 00:16:17 protože ocenění zatím sbírala
  pouze první řada a ti,
 • 00:16:21 co se omluvili,
  nicméně Martin Kot z třetí řady,
 • 00:16:25 kde jsem teda i já,
  tak mi dal naději.
 • 00:16:28 Děkuji všem, kteří se
  tohoto projektu zúčastnili.
 • 00:16:32 Děkuji.
 • 00:16:34 Milí přátelé, David Novotný,
  který ztvárnil Barneyho Stinsona
 • 00:16:39 v seriálu
  Jak jsem poznal vaši matku,
 • 00:16:43 si za tuto roli vysloužil
  Cenu diváků.
 • 00:16:46 Za nepřítomného Davida Novotného
 • 00:16:48 by měla přijít
  maminka Milada Novotná.
 • 00:16:51 Rodina Novotných přebírá cenu.
 • 00:16:53 Já vás poprosím,
  abyste předali Davidovi.
 • 00:17:00 Cena diváků. David Novotný.
  A paní Milada Novotná.
 • 00:17:04 Já se pokusím Davida reprodukovat,
  jestli se mi to podaří.
 • 00:17:10 Nejdřív říkal:
  Zdravím město Přelouč.
 • 00:17:15 Klaním se mistrovství
  Františka Filipovského.
 • 00:17:21 Vzkazuji: Kdyby věděli,
  s jakou chutí a láskou
 • 00:17:25 jsme to dělali, ten dabing,
  dokonce se nestydím říci,
 • 00:17:30 že s mateřskou péčí,
  tak by byli za svůj hlas pyšní.
 • 00:17:35 Děkujeme.
 • 00:17:56 Milí přátelé,
  tato originální melodie
 • 00:17:59 ze známého večerníčku uvedla
  novinku,
 • 00:18:02 protože letos poprvé bude
  vyhlášena Zvláštní cena poroty
 • 00:18:06 za mimořádný dětský herecký výkon
  v dabingu.
 • 00:18:13 -Trubička.
  -Ano. Chvilka napětí.
 • 00:18:16 Ano. Vyhrává Marianna Jurková.
 • 00:18:21 Mariannko, pojď k nám.
 • 00:18:30 Marianna Jurková.
  Gratulujeme. Ahoj.
 • 00:18:35 -Dobrý večer.
  -Dobrý večer.
 • 00:18:37 Milí přátelé, jakožto garant
  spolu s prezidiem Herecké asociace
 • 00:18:41 jsem měl za úkol také vymyslet
  tu cenu.
 • 00:18:44 A protože ten Kouzelný prsten
  měl v podtitulu
 • 00:18:47 Arabelin kouzelný prsten, tak se
  trošku myslelo na mě a na Arabelu.
 • 00:18:51 Jeden nadšený filmový amatér
  pěti hlavním představitelům
 • 00:18:56 seriálu Arabela nechal vyrobit
  takovouto nádhernou repliku,
 • 00:19:00 duplikát toho prstenu.
 • 00:19:02 Je to opravdu věrný duplikát
  původního Arabelina prstenu.
 • 00:19:06 Tak jsem si řekl,
  že když je ta cena první letos,
 • 00:19:09 věnuji ho té první vítězce,
  takže je tvůj.
 • 00:19:12 Arabelin prsten.
 • 00:19:23 A moc a moc gratuluji.
 • 00:19:26 Dobrý večer.
 • 00:19:28 Moc děkuji za toto ocenění.
  Já si toho opravdu moc vážím.
 • 00:19:32 Jsem ráda,
  že se vám film a dabing líbil.
 • 00:19:35 -Děkuji.
  -Děkujeme.
 • 00:19:42 Bude to Jana Hlaváčová.
 • 00:19:44 Jana Hlaváčová.
 • 00:19:49 Milí přátelé,
  já poprosím i na jeviště mezi nás
 • 00:19:53 Jitku Ježkovou, aby přišla,
 • 00:19:55 abychom tady byli
  všichni nominovaní.
 • 00:19:56 My máme domluvený telefonický
  rozhovor s Janou Hlaváčovou.
 • 00:20:00 Živý. Live.
  Tak uvidíme, jestli to půjde.
 • 00:20:04 -Dobrý večer. Slyšíme se?
  -Dobrý večer, Ondro. Dobrý večer.
 • 00:20:08 Tady na jevišti stojí
  Jitka Ježková a Ilonka Svobodová,
 • 00:20:11 stojí tady také náměstek hejtmana
  pan inženýr Roman Línek,
 • 00:20:16 aby vám předali cenu,
  kterou jste právě získala.
 • 00:20:19 -Já vám gratuluji.
  -Žasnu a děkuji mockrát.
 • 00:20:24 Já jsem chtěla jenom poděkovat těm,
  kteří uznali,
 • 00:20:28 že si tu cenu zasloužím.
  Jinak všem kolegům,
 • 00:20:32 kteří jsou nominovaní,
  aby uspěli,
 • 00:20:36 a divákům, aby se dobře bavili
  a prožili hezký večer.
 • 00:20:40 Díky moc. To byla Jana Hlaváčová.
  Díky moc, Jani.
 • 00:20:45 Já bych ještě pozdravila Janu,
  která mě požádala,
 • 00:20:49 abych jí převzala tu cenu,
  takže Janičko, beru ji.
 • 00:20:53 Strašně jsem se těšila,
  že se uvidíme.
 • 00:20:56 Doufám, že to vyjde aspoň v Praze,
  a přeji nejen za nás na jevišti,
 • 00:21:01 ale určitě i za vás v sále
  hodně zdraví a síly.
 • 00:21:06 Myslím, že nám zbývá
  jediná závěrečná cena.
 • 00:21:11 -Tou je...
  -Ještě píseň.
 • 00:21:13 Aha.
 • 00:21:15 Zapomněl jsem.
 • 00:21:18 Máme ještě tady hudební dárek
  pro Janu Hlaváčovou.
 • 00:21:22 Máme tady píseň
  Janiny oči čokoládové.
 • 00:21:34 Když dva se milují,
  štěstí jen svoje vidí.
 • 00:21:40 A srdce neošidí
  hned první den.
 • 00:21:48 Věrnost si slibují
  ve sladkém roztoužení.
 • 00:21:54 Snad osud včas to změní
  jim v lásky sen.
 • 00:22:04 Co platno je touze o lásce snít,
 • 00:22:08 když nemáš na světě pro koho žít.
 • 00:22:11 Když dva se milují,
  štěstí jen svoje vidí.
 • 00:22:18 A srdce neošidí
  hned první den.
 • 00:22:27 Když u některé z žen
  zřím oči tmavohnědé,
 • 00:22:33 pak se mně nepovede,
  abych šel spát.
 • 00:22:42 A v touze bláhové
  tmou bloudím po ulicích
 • 00:22:48 a srdce při polibcích
  z lásky chci dát.
 • 00:22:56 A já zvu naposled na jeviště
  Pavlínku Filipovskou.
 • 00:23:00 Pavlínko,
  abych to trošku napnul ještě,
 • 00:23:04 já bych ti rád poděkoval
  za nás za všechny za tvého tatínka,
 • 00:23:08 za to, že nám děláš toho skvělého
  hostitele tady v Přelouči.
 • 00:23:12 Děkuji ti a předávám ti
  za nás za všechny malou kytičku.
 • 00:23:16 Děkuji.
  A já děkuji vlastně za tátu.
 • 00:23:19 Měl by radost a já to beru,
  jako že je pro tatínka.
 • 00:23:23 Já se s ním rozdělím.
 • 00:23:28 To je napětí.
  Teď mi ještě překáží ta kytka.
 • 00:23:32 Jaromír Meduna sem přijde.
 • 00:23:35 Jaromír Meduna jako Maxwell.
 • 00:23:47 Jaromír Meduna přebírá
  hlavní cenu.
 • 00:23:51 Co říci? Asi poděkovat všem,
  kteří se takto rozhodli.
 • 00:23:56 Chtěl bych poděkovat Davidu Suchet
  za to, že se dobře dělá.
 • 00:24:01 Děkuji.
 • 00:24:03 Milí přátelé,
  tak to byly osmnácté ceny
 • 00:24:06 Františka Filipovského
  za dabing.
 • 00:24:08 Já vám děkuji,
  že jste to s námi vydrželi.
 • 00:24:10 Těším se někdy zase na shledanou,
  a to někdy, to bude určitě za rok.
 • 00:24:15 Ať žijí devatenácté ceny
  Františka Filipovského v Přelouči.
 • 00:24:19 Hezký večer.
 • 00:24:24 Kdy, kde, prosím vás,
  uvidět vás mohu zas?
 • 00:24:28 Přijdu s rudou růží,
  ať horko je či mráz.
 • 00:24:31 Klep, klep, klepy, klep,
  vždycky se mi zrychlí tep.
 • 00:24:36 Když vás náhle potkám,
  nevím kam pohledět.
 • 00:24:40 A den co den poznávám jen,
  jak jsem bez vás nešťasten.
 • 00:24:45 A to, jak vím, zmizí jak dým,
  až vás políbím.
 • 00:24:49 Kdy, kde, prosím vás,
  uvidět vás mohu zas?
 • 00:24:53 Vždyť jsem hlavu ztratil
  a srdce s ní naráz.
 • 00:24:58 Není příliš objevné neustále
  opakovat, že čas rychle pádí,
 • 00:25:02 ale abychom se nemýlili, vážení,
  rok bude pryč, ani si nevšimneme,
 • 00:25:07 a my se tady, pokud dá Bůh
  a zdejší radnice, sejdeme zas.
 • 00:25:12 A bude to už podevatenácté.
  Tak na shledanou.
 • 00:25:19 Kdy, kde, kdy, kde, kdy,
  kdy, kde, kdy, kdy se uvidíme?
 • 00:25:24 Kdy, kde, kdy, kdy, kde, kdy?
 • 00:25:30 Kdy, kde?
 • 00:25:32 Kdy, kde, kdy?
 • 00:25:34 Kdy, kde, kdy, kdy, kde, kdy?
 • 00:25:37 Tak co opět za rok v Přelouči?
 • 00:25:41 Skryté titulky: Věra Kotlínová
  Česká televize, 2012

Související