iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
29. 4. 2012
17:45 na ČT2

1 2 3 4 5

1 hlas
542
zhlédnutí

Kde peníze pomáhají 2012

Spirála

Komu a jak pomohly finanční prostředky z 13. ročníku sbírky Pomozte dětem?

6 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Kde peníze pomáhají - Spirála

 • 00:00:00 Ve 13. ročníku sbírky Pomozte dětem
  se rozdělilo 15 700 062,- Kč.
 • 00:00:06 www.pomoztedetem.cz
 • 00:00:15 Nadace rozvoje občanské společnosti
  už 14 let podporuje znevýhodněné
 • 00:00:20 a ohrožené děti prostřednictvím
  sbírky Pomozte dětem.
 • 00:00:25 Proto nejlépe víme,
  které služby jsou potřebné
 • 00:00:29 a kterých je nedostatek
  v této oblasti.
 • 00:00:33 Mezi ně patří krizová pomoc.
 • 00:00:35 Krizová pomoc si zaslouží podporu
  zejména z toho důvodu,
 • 00:00:40 že ji poskytují
  jen neziskové organizace v ČR.
 • 00:00:45 Není možné ji nahradit službami
  ve státním sektoru.
 • 00:00:49 Krizová centra poskytují
  široký záběr služeb.
 • 00:00:53 Poskytují akutní pomoc dětem
  téměř všech cílových skupin
 • 00:00:58 podporovaných z Pomozte dětem.
  Jedná se o děti týrané,
 • 00:01:02 zneužívané, nebo děti, které mají
  výchovné nebo vývojové problémy.
 • 00:01:08 Také dětem žijícím mimo rodinu
  nebo v disfunkčních rodinách.
 • 00:01:12 Příkladem projektu podporovaného
  ze sbírky Pomozte dětem
 • 00:01:17 zaměřeného na tuto oblast je
  projekt Centra krizové intervence
 • 00:01:22 organizace Spirála
  v Ústí nad Labem.
 • 00:01:25 Jeho cílem je tvorba dvou nových
  detašovaných pracovišť
 • 00:01:30 na Lounsku a Šluknovsku, kde je
  krizová pomoc dětem minimální.
 • 00:01:35 V rámci 13. a 14. ročníku sbírky
  Pomozte dětem
 • 00:01:39 bylo podpořeno 9 takových
  tématických projektů.
 • 00:01:43 Bylo jim přiděleno necelých
  8 milionů korun
 • 00:01:47 a já bych jim tímto chtěla
  poděkovat za to,
 • 00:01:51 že se pustili do realizace
  dvouletých projektů.
 • 00:01:56 Tím podpořili rozšíření dostupnosti
  a počtu krizových center v ČR.
 • 00:02:01 Přeji jim hodně štěstí
  v další činnosti.
 • 00:02:05 Občanské sdružení Spirála
  funguje už od r. 1998.
 • 00:02:09 Centrem jeho působení
  je Ústí nad Labem.
 • 00:02:16 A vznik detašovaných pracovišť
  je projekt nový,
 • 00:02:21 který běží až od ledna 2012.
 • 00:02:23 Běží v Lounech
  a ve Šluknovském výběžku.
 • 00:02:27 V těchto oblastech je málo
  sociálních služeb.
 • 00:02:31 Je tady hodně složitá komunita,
  jsou tu sociálně slabí obyvatelé,
 • 00:02:37 vyloučené lokality.
  V těchto dvou lokalitách
 • 00:02:44 jsme si vybrali vznik
  detašovaného pracoviště.
 • 00:02:49 Finanční prostředky od Nadace
  rozvoje občanské společnosti a ČT
 • 00:02:54 jsme získali na 2 roky.
  Je to částka 972 000,- Kč.
 • 00:02:59 Tyto prostředky použijeme
  na vybavení prostor,
 • 00:03:03 ve kterých působíme,
  na finanční odměny pracovníků,
 • 00:03:08 kteří práci s dětmi vykonávají
  a na jejich vzdělávání.
 • 00:03:14 Děti nemůžete natočit,
 • 00:03:16 protože jejich témata
  jsou závažná a těžká
 • 00:03:20 a narušili bychom
  anonymitu klienta
 • 00:03:24 a důvěru mezi klientem
  a pracovníkem.
 • 00:03:27 Co se týká problematiky dětí,
  nebo témat,
 • 00:03:31 se kterými se na nás obrací,
  tak jsou to prospěch ve škole,
 • 00:03:37 vztahy s vrstevníky, s učiteli,
  zvýšené nároky rodičů na dítě,
 • 00:03:43 identita sama se sebou,
  vztah k vlastnímu tělu,
 • 00:03:47 sebeúcta, první lásky, rozchody,
  zklamání.
 • 00:03:51 Může to být také zneužívání,
  týrání a ubližování dítěti,
 • 00:03:56 kdy to dítě je ohrožené.
 • 00:03:58 Pracujeme s věkovou skupinou
  od tří do 18 let.
 • 00:04:02 Jedná se o děti,
  dospívající mladiství
 • 00:04:06 a dospělí mladí lidé.
 • 00:04:08 Pracujeme i s rodinou
  těchto dětí.
 • 00:04:11 Při návštěvě našeho zařízení
  pracujeme odbornou metodou
 • 00:04:16 krizové intervence.
  Toto je "Moje vztahová síť",
 • 00:04:20 kdy dítě popisuje vztah
  k jednotlivým členům rodiny.
 • 00:04:25 Jak se v rodině cítí,
  na jakém místě, kdo je mu blíže,
 • 00:04:30 kdo je mu dále.
 • 00:04:32 Může to být psychodiagnostická
  metoda Scénotest,
 • 00:04:36 kde také dítě může do jednotlivých
  figurek projektovat samo sebe,
 • 00:04:41 své prožívání v kontextu rodiny
  nebo spolužáků.
 • 00:04:46 Pokud k nám někdo do krizového
  centra přijde,
 • 00:04:50 je tu pro něho prostor,
 • 00:04:52 kde může v bezpečném prostředí
  sdělit své pocity,
 • 00:04:57 své prožívání, obavy, nejistoty.
 • 00:05:00 Přichází děti s různými
  těžkými tématy ve svém životě,
 • 00:05:05 proto je potřeba navození důvěry
  a zachování anonymity.
 • 00:05:10 Napadá mi příběh 15leté dívky,
 • 00:05:13 která byla sexuálně zneužívaná
  svým otčímem.
 • 00:05:17 Děti a rodiny u nás mohou nalézt
  pocit bezpečí
 • 00:05:22 i možnost ventilovat svoje pocity,
  najít opěrné body,
 • 00:05:26 které fungují v rodině,
  které fungují dětem.
 • 00:05:30 A krizovou situaci brát jako výzvu
  do budoucího života.
 • 00:05:35 Chci poděkovat všem,
  kteří přispívali do této sbírky.
 • 00:05:39 Finanční prostředky
  budou věnovány potřebným dětem.
 • 00:05:44 Pomozte dětem zasláním dárcovské
  SMS ve tvaru:
 • 00:05:55 Děkujeme.
 • 00:05:57 Titulky: Méhešová Iva,
  Česká televize, 2012

Související