iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
4. 1. 2015
16:50 na ČT2

1 2 3 4 5

34 hlasů
39186
zhlédnutí

Bermudský poetický trojúhelník nad Vysočinou

Českomoravská vysočina je kraj, kde se na malé ploše narodili a vyrostli velcí umělci. Čím je tento kraj zvláštní?

52 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Bermudský poetický trojúhelník nad Vysočinou

 • 00:00:23 Jsme v samotném srdci
  Vysočiny.
 • 00:00:25 Někde mezi Telčí, Třebíčí,
  Žďárem nad Sázavou
 • 00:00:30 a možná dál, až k Želivce.
  Pro mě je tato tajemná země
 • 00:00:35 jakýmsi poetickým
  bermudským trojúhelníkem.
 • 00:00:39 V průběhu stovky let
  se tady narodilo a působilo
 • 00:00:43 několik malířů básníků a skladatelů
  evropské velikosti.
 • 00:00:48 Jak je to možné?
 • 00:00:50 Je to samotné působení
  země a krajiny.
 • 00:00:52 Jsou to tyto omšelé kameny
  a rudé jeřabiny,
 • 00:00:55 nebo je to snad
  to obrovité světlo Březinovo,
 • 00:00:59 které je osvítilo?
 • 00:01:00 Nevíme.
  Vydejme se na cestu.
 • 00:01:03 Loď vyplouvá a nová říše
  Petrkov a Tasov na nás už čekají.
 • 00:01:32 Ne náhodou leží můj rodný kraj
 • 00:01:35 v blízkosti Jaroměřic
  Otokara Březiny
 • 00:01:38 a Tasova,
  rodiště Jakuba Demla.
 • 00:01:41 Ne náhodou jsem studoval
  na třebíčském gymnáziu
 • 00:01:43 a v Praze na filozofii
  v letech,
 • 00:01:46 kdy jsem se ocitl v přátelském
  ovzduší revue Tvar,
 • 00:01:50 redigované bývalými žáky
  třebíčského gymnázia.
 • 00:01:54 Nebyly náhodné
  ty zdánlivě vnější okolnosti.
 • 00:01:59 I kdybych scestoval
  celý svět
 • 00:02:01 a prostudoval
  všechny bibliotéky,
 • 00:02:05 nerozšířil bych ani o píď
  tu vnitřní pevninu,
 • 00:02:08 která se ve mně zformovala
  a ztuhla ze žhavé lávy mládí.
 • 00:02:12 Nezměnil bych tím tvar
  jejich obzorů,
 • 00:02:15 nedal bych jinou logiku
  svému osudu.
 • 00:02:20 Jan Zahradníček.
 • 00:02:24 Když se procházím touhle tou
  krajinou, zejména teď v zimě,
 • 00:02:27 protože vždycky ty tvary
  vyjdou na povrch,
 • 00:02:30 tak si uvědomuji,
  jak tak krajina je jednoduchá,
 • 00:02:34 jak ty jednotlivé krajinné scény
  se velmi často opakují,
 • 00:02:38 ale já si myslím,
  že ta jednoduchost
 • 00:02:40 vůbec není na škodu,
 • 00:02:43 že naopak v té jednoduchosti
  je síla.
 • 00:02:45 A myslím si,
  že tu morfologii,
 • 00:02:47 ten tvar toho terénu velmi krásně
  vystihuje ten dávný výraz,
 • 00:02:52 protože kdysi se Vysočině
  říkalo Krabatina.
 • 00:02:55 Typické jsou pro Vysočinu
  velmi dlouhé zimy
 • 00:02:57 a naopak krátká léta.
 • 00:03:00 Zcela jistě ta krajina ovlivňuje
  lidi, kteří tady žijí,
 • 00:03:02 kteří tady žili.
  A vždycky ovlivňovala i umělce.
 • 00:03:06 Jedním ze zářných příkladů
  je určitě Bohuslav Reynek,
 • 00:03:09 protože když se díváme
  na jeho grafiky, tak vidíme,
 • 00:03:13 že ta barevnost
  je taková velmi zemitá,
 • 00:03:16 že je spojená s tou barevností
  místní krajiny
 • 00:03:21 a úplně stejně jsou s ní
  pravděpodobně spojeny i jeho verše,
 • 00:03:24 protože on je známý tím,
  že když psal,
 • 00:03:27 takže si dával pozor
  na každé slovo.
 • 00:03:29 A každé slovo, které bylo navíc,
  tak vynechával.
 • 00:03:33 Právě kvůli tomu, aby se dostal
  až na samou podstatu sdělení.
 • 00:03:52 Bohuslav Reynek je pro mě
  tvůrcem trojjediným,
 • 00:03:56 básníkem úzkosti,
  grafikem-mystikem
 • 00:03:59 a překladatel-objevitelem.
 • 00:04:02 Ten jeho tón, tvůrčí tón
  je naprosto jedinečný
 • 00:04:05 a nezaměnitelný.
  A malíř Jan Zrzavý
 • 00:04:09 jej nazval
  hledáním božího království.
 • 00:04:12 Mimochodem je vůbec zajímavé,
  že tyto dva tvůrci
 • 00:04:16 se poznali až v pozdním věku,
  ve stáří,
 • 00:04:18 přestože žili dlouhá léta
  nedaleko od sebe.
 • 00:04:21 Reynek byl bytostně vrostlý
  do evropské kultury,
 • 00:04:25 měl přehled a kontakt například
  s francouzskou literaturou
 • 00:04:29 a přesto byl spojený,
  hluboce spojený
 • 00:04:32 s touto zapomenutou pídí země
  kolem Petrkova a v Petrkově.
 • 00:04:37 Nebyl to žádný sentimentální
  pastevec oveček
 • 00:04:41 ani předchůdce
  ekologických chalupářů,
 • 00:04:44 ale hluboký vzdělanec
  osobitého zemitého humoru
 • 00:04:47 a ostrého vidění.
 • 00:04:50 Nikoli v Nazaretě
  nebo v Jeruzalémě,
 • 00:04:53 ale tady v Petrkově,
  v zahradě nebo na dvoře,
 • 00:04:57 mezi hnojem a chlévem,
  zahlédl tvář ukřižovaného Krista,
 • 00:05:01 plačící Magdalénu
  nebo utíkající Svatou rodinu.
 • 00:05:05 Bohuslav Reynek je don Qijot,
  který putuje ze Španělska
 • 00:05:08 přes Vysočinu do Betléma.
  A cestou si pod fousy mumlá básně.
 • 00:05:14 Blázen jsem ve své vsi,
  znají mě smutní psi,
 • 00:05:19 bílí psi ospalí,
  plynoucí do dály.
 • 00:05:23 Žádný z nich neštěká,
  těší mne zdaleka.
 • 00:05:28 Jsou to psi-oblaka,
  běží a nekvílí
 • 00:05:31 smutkem jsme opilí,
  kam jdeme - nevíme.
 • 00:05:36 Požehnej duši mé,
  pastýři prastarý
 • 00:05:39 s hlubokými dary
  měsíce a bdění
 • 00:05:43 Steny na temeni,
  těžkém, rozbodaném
 • 00:05:46 jako srdce, amen.
 • 00:05:58 Já si vždycky myslím,
  když jsem samozřejmě pročítal verše
 • 00:06:01 a když jsme tady s vaším otcem
  ještě hovořili,
 • 00:06:04 tak jsem vždycky měl takový pocit,
  zejména v tý hrůzostrašný
 • 00:06:09 době komunistický,
  kdy tady byl ten státní statek
 • 00:06:14 a kdy tady byla,
  já nevím kolik roků,
 • 00:06:18 otec vůbec nechodil ven
  na tu zahradu a tak dále,
 • 00:06:21 protože ho ničil ten pohled na to,
  jak tady ti...
 • 00:06:26 -Na tu devastaci.
 • 00:06:27 Tu devastaci
  těch státních statků,
 • 00:06:29 tak jsem si kolikrát uvědomoval,
 • 00:06:32 že nešlo jenom o fenomén
  vysočinský,
 • 00:06:35 ale já jsem se vždycky
  domníval,
 • 00:06:38 že tady hrál obrovskou roli
  fenomén domu.
 • 00:06:42 Domu, příbytku.
  Tady toho místa, toho místa.
 • 00:06:47 -To zakořenění.
  -Cože?
 • 00:06:49 -Toho zakořenění.
  -Zakořenění.
 • 00:06:51 No právě, tady to místo.
  A že svým způsobem,
 • 00:06:54 když bychom hovořili
  o vztahu Reynek-básník,
 • 00:06:59 Reynek-grafik k přírodě,
  tak já mám pocit,
 • 00:07:02 že se to často velmi silně
  koncentrovalo
 • 00:07:05 do těch kontur té zahrady.
 • 00:07:08 Ty květiny tady, to rostlinstvo...
 • 00:07:11 A taky musíme tady uvažovat
  v tom smyslu,
 • 00:07:15 že tady i vaše maminka
  měla k té zahradě
 • 00:07:18 neobyčejně bytostní vztah.
  -To jo.
 • 00:07:23 Čili já si myslím,
  že tady hrál základní pocit,
 • 00:07:26 ne lokalita Vysočiny, řekl bych
  v takovém geografickém smyslu,
 • 00:07:30 ale především ten Petrov
  jako domov,
 • 00:07:32 jako dům, s nímž byl váš otec
  velmi úzce spjatý
 • 00:07:38 a který ho svým způsobem,
 • 00:07:41 nějakým způsobem
  vyvažoval tu cizinu.
 • 00:07:47 -Petrovskou zahradu milovali
  oba dva básníci.
 • 00:07:49 Jak Suzanne Renaud,
  tak její manžel Bohuslav Reynek.
 • 00:07:52 Na tomto místě,
  v Petrovské zahradě,
 • 00:07:55 na tomto sedátku
 • 00:07:57 Suzanne Renaud velmi ráda
  trávila své letní dny.
 • 00:08:00 Ono zpočátku manželství
  s Bohuslavem Reynkem
 • 00:08:03 to pro ni určitě bylo snazší,
  protože plných deset let
 • 00:08:08 pendlovali mezi Čechami
  a mezi Franci.
 • 00:08:11 Jenomže potom, roce 1936,
  už tady zůstávají natrvalo.
 • 00:08:15 Samozřejmě měla tady fungující,
  harmonickou rodinu.
 • 00:08:19 Velmi ráda měla zahradu,
 • 00:08:21 ale ta krajina byla na ni
  příliš tvrdá.
 • 00:08:25 Jak pěkně řekl její syn Jiří:
 • 00:08:28 "Maminka byla
  jak přesazený strom,
 • 00:08:31 tak se není úplně co divit,
  že jejím posledním přáním bylo,
 • 00:08:34 aby nebyla pochovaná
  na nedalekém hřbitově,
 • 00:08:37 ale přímo tady v zahradě,
 • 00:08:40 v jejím milovaném koutu
  s barvínkem.
 • 00:08:47 15. březen 1939.
 • 00:08:52 Co pochováme pod sněhem?
  Ach, slzu, ticho, tíseň.
 • 00:08:59 Co pochováme pod sněhem?
  Meč, památku a píseň.
 • 00:09:05 Co pochováme pod sněhem?
  Ach, vlast a nepřístupnost hnízda.
 • 00:09:12 Co pochováme pod sněhem?
  Vítr, jenž s vyhnancem si hvízdá.
 • 00:09:21 Suzanne Renaud,
  překlad Bohuslav Reynek.
 • 00:09:30 Co to je Vysočina?
 • 00:09:32 Když se na tuhle krajinu
  díváme z dálky,
 • 00:09:35 je to krajina nijaká,
  je to krajina,
 • 00:09:38 která byla kolonizovaná pozdě,
  někdy mezi 12. až 15. stoletím.
 • 00:09:43 Když se na to podíváme
  z hlediska básníka,
 • 00:09:45 tak když jste na té volné Vysočině,
  jako v tom prostru,
 • 00:09:48 který má poměrně malou tradici,
  který je vždycky chudý -
 • 00:09:53 tady je málo kytek,
  tady je málo lidové kultury,
 • 00:09:55 tak vlastně můžete být
  sami sebou.
 • 00:09:59 Tohle byla
  ohromě chudá země.
 • 00:10:02 Tady doopravdy lidi zápasili
  místy
 • 00:10:05 skoro o každou bramboru.
  A to znamená, každý člověk,
 • 00:10:09 každý básník, každý umělec,
  který odtud pochází,
 • 00:10:12 tak má vždycky kontakt se zemí,
  naprosto jasný.
 • 00:10:16 Musel chodit na dříví.
  Musel vybírat brambory.
 • 00:10:19 Musel zatápět, neměl na boty.
 • 00:10:21 Takže do těch lidí
  se doopravdy vtiskla ta hlína,
 • 00:10:26 ta země tohohle kraje.
 • 00:11:09 Stojíme na ochozu
  věže Svatojakubského chrámu
 • 00:11:13 v Poličce a můžeme si připadat
  tak trochu jako
 • 00:11:16 na stěžni nějaké lodi,
  která pluje Vysočinou i časem.
 • 00:11:20 Shodou zvláštních okolností
  se právě zde,
 • 00:11:23 na věži nad Vysočinou,
  ve velmi skromných poměrech
 • 00:11:27 v adventu roku 1890
  narodil do rodiny
 • 00:11:30 pověžného Ferdinanda
  budoucí hudební skladatel
 • 00:11:33 Bohuslav Martinů.
 • 00:11:36 A vlastně prožil zde
  bezmála 12 let svého dětství.
 • 00:11:39 Dost dlouhá doba na to,
  aby se tento prostor,
 • 00:11:42 aby se toto místo do něj zaseklo,
  do jeho citlivé duše.
 • 00:11:45 Martinů později odchází do Paříže
  a v návratu domů, do vlasti
 • 00:11:51 mu nejdříve zabrání
  2. světová válka,
 • 00:11:53 později zranění
  a následně komunistický režim.
 • 00:11:58 Ale ještě před válkou,
  ve 30. letech si v Paříži zapíše,
 • 00:12:01 když uvažuje vlastně o tomto
  prostoru o této danosti,
 • 00:12:04 která mu byla dána
  skrze pohled z poličské věže:
 • 00:12:09 "Měl jsem touhu
  dostati ten prostor,
 • 00:12:11 který byl přesně zaznamenán
  do podvědomí, do mých skladeb.
 • 00:12:15 To byly čisté tvary,
  které jsem v dětství
 • 00:12:18 stále zapisovaly do paměti
 • 00:12:20 a které se snažím
  vyjádřit hudbou."
 • 00:12:25 Bohuslav Martinů umírá v roce 1959
  ve švýcaském Liestalu
 • 00:12:29 a teprve až o mnoho let později
  je převezeno jeho tělo
 • 00:12:32 sem do Poličky na hřbitov.
 • 00:12:35 Vlastně pohled z věže,
  z jeho rodné věže
 • 00:12:38 nás spojuje s jeho hrobem.
 • 00:12:41 Tedy narození, poutnický život,
  smrt a nad tím
 • 00:12:46 se podivuhodně klene
  hudba Bohuslava Martinů,
 • 00:12:49 která vlastně překračuje
  horizonty Vysočiny,
 • 00:12:52 je evropská, je světová,
  ale přeci čímsi česká,
 • 00:12:55 čímsi vysočinská.
 • 00:14:05 Proč básníci píší verše o krajině
  a proč ji malíři malují?
 • 00:14:11 První věc je ta,
  že se cítí být osloveni,
 • 00:14:14 vedou dialog, hovoří,
  jsou vděčni svému kraji,
 • 00:14:22 ale druhá věc je podstatná
  možná pro nás diváky a čtenáře,
 • 00:14:29 protože fotografie nám sděluje,
  jak věc vypadá.
 • 00:14:34 Obraz stejné krajiny nám říká,
  jak se na ni máme dívat,
 • 00:14:39 podává nám návod,
  jak k ní přicházet.
 • 00:14:44 My jsme všichni obklopeni
  fotografiemi, informacemi,
 • 00:14:48 vlastně nemáme ty klíče,
  jak k nim přistupovat.
 • 00:14:53 A ty klíče vždycky dodávalo
  básnictví a výtvarné umění.
 • 00:15:11 Výtvarníci, krajináři,
  kteří tvořili tady na Vysočině,
 • 00:15:14 kteří s ní byli spojeni,
  tak je zcela jistě
 • 00:15:18 neztvárňovali, nemalovali
  jenom kvůli nějakým
 • 00:15:22 na první pohled krásným,
  líbivým obrázkům.
 • 00:15:26 Ono to tady ani v tomhle tom kraji
  ani moc nejde,
 • 00:15:28 protože když tady nějaký čas
  pobýváte,
 • 00:15:30 tak zjistíte,
  že je to kraj velmi drsný
 • 00:15:33 a většinu času je zde to počasí
  sychravé, nevlídné.
 • 00:15:36 To znamená - tu cestu si k němu
  musíte najít.
 • 00:15:38 Musíte se ho naučit znát,
  musíte ho prochodit
 • 00:15:43 a potom ho možná začnete mít
  i rádi
 • 00:15:47 a nějakým způsobem
  s ním srostete.
 • 00:15:50 On moc hezky to kdysi vyjádřil
  Antonín Slavíček.
 • 00:15:52 Ten se tady sice nenarodil,
 • 00:15:55 ale to pouto si vytvořil velmi
  silné.
 • 00:15:57 Důkazem jsou mnohá jeho plátna,
  z nichž nejznámější
 • 00:15:59 je pravděpodobně
  U nás v Kameničkách.
 • 00:16:02 A ten kdysi řekl,
  že k dílu uměleckému je zapotřebí
 • 00:16:06 celého člověka
  srostlého s tím vším,
 • 00:16:09 který má vše rád.
  Jinak že je to pouhá
 • 00:16:12 polovičatá skica turisty,
  pouhý flirt.
 • 00:16:26 Ještě v první půlce 20. století
  příroda lidi moc nezajímala,
 • 00:16:30 protože byla všude
  a byli obklopeni přírodou,
 • 00:16:34 ale když se ta příroda
  převedla do slov,
 • 00:16:36 jako třeba u Antonína Sovy,
  který ale žil
 • 00:16:39 už na samém rozhraní Vysočiny
  a jižních Čech,
 • 00:16:44 a nebo do obrazu,
  jako u Antonína Slavíčka,
 • 00:16:47 tak se najednou stala
  událostí.
 • 00:16:49 To znamená důležitou funkcí.
  Jednak těch literátů,
 • 00:16:54 jednak malířů,
  bylo vlastně ukazovat lidem
 • 00:16:56 v čem žijí,
  že to je vlastně krásné.
 • 00:16:58 Když si vezmu Štechovu knížku
  o Antonínu Slavíčkovi,
 • 00:17:03 tak on na to vlastně
  naráží mockrát, říká:
 • 00:17:07 "Historie učí,
  že příroda poutá teprve,
 • 00:17:11 když je převedena do obrazů."
 • 00:17:14 To je to jako ukázání,
  to je to jak to zpřítomnění.
 • 00:17:19 Pak lidé objevují
  její citovou hodnotu.
 • 00:17:22 Ať už je to moře, hory, lesy,
  nebo prostá krása krajiny vzdělané.
 • 00:17:48 Uvažujeme-li o geniu loci Vysočiny
  o jejich duchovních obzorech,
 • 00:17:53 nemůžeme samozřejmě opomenout
  jednu z nejvýznamnějších osobností,
 • 00:17:58 která tady v tom regionu byla
 • 00:18:01 a která zde ovlivnila
  tu duchovní, řekl bych, atmosféru,
 • 00:18:06 byl samozřejmě Jakub Deml
  a jeho mýtický,
 • 00:18:10 doslova mýtický domov -
  Tasov.
 • 00:18:14 Jakub Deml
  nenapsal nikdy žádný román,
 • 00:18:17 ale vždycky komentoval svůj život
  tak, jak ho cítil a jak ho vnímal.
 • 00:18:22 Tím chtěl právě de facto proměnit,
  a to je to úžasné
 • 00:18:26 a v tom se zapsal, řekl bych,
  do dějin.
 • 00:18:29 Nejen české,
  ale i světové literatury,
 • 00:18:32 že jako málokterý z autorů
 • 00:18:36 chtěl proměnit svůj život
  v literaturu.
 • 00:18:44 Už ve svém dětství jsem pochopil,
  že i voda je svatá,
 • 00:18:49 ale ne ta ve studni
  nýbrž ta potoční,
 • 00:18:52 která plyne
  pod dotykem slunce.
 • 00:18:56 A také stromy, keře, květiny,
  vítr a ptáci, že jsou svatí.
 • 00:19:01 A nepochybuji, že i moje matka
  a můj otec to i tak viděli.
 • 00:19:08 Nás by všechno táhlo do domu,
  kde Deml žil,
 • 00:19:12 ale to je trošku jako omyl,
 • 00:19:14 protože lidé té době
  mnohem víc žili venku.
 • 00:19:17 Na pastvě.
  Nebo někde ve škole.
 • 00:19:20 Nebo na rynku.
  Nebo u potoka...
 • 00:19:23 A proto si myslím, že podobný typ
  takových těch demlovských básníků
 • 00:19:28 se už možná nikdy nezrodí,
  nebo že to bude dlouho trvat.
 • 00:19:33 Když myslím na Jakuba Demla,
  který byl velký podivín,
 • 00:19:36 tak zároveň musím myslet
  na Ivana Jirouse.
 • 00:19:41 A je to proto, že oba byli
  velmi něžní a oba byli magoři.
 • 00:19:56 Děkuji za pozdravení,
  přátelé,
 • 00:19:59 sestro kopretino,
  srdce tvé je zlaté.
 • 00:20:02 Borovice, ze všeho ti nejvíc
  sluší veverka,
 • 00:20:06 kopřivo, aspoň v tom jsi dobrá,
  že housátka krmíš.
 • 00:20:11 Mateřídouško,
  přítelkyně pasáčků,
 • 00:20:14 pampeliško, pomněnko, přesličko,
  petrklíči, blatouchu,
 • 00:20:19 příteli včel,
  už nejsem sám, lidé milí,
 • 00:20:24 mně pučící tulipán
  na okno postavili.
 • 00:20:36 Jakub Deml byl známý svým velmi
  silným vztahem ke krajině.
 • 00:20:40 A to nejenom
  ke krajinným scenériím,
 • 00:20:42 ale především
  k těm jednotlivostem v krajině.
 • 00:20:45 To znamená
  ke stromů, k rostlinám, kamenům,
 • 00:20:49 ale jako každý člověk potřeboval
  i tu svou soukromou oázu
 • 00:20:54 a tou se mu pravděpodobně
  stala jeho zahrada.
 • 00:20:57 Ta zahrada je architektonická.
 • 00:21:00 Je rozdělena do několika teras,
  všechno tady má své jasné místo.
 • 00:21:04 A pokud bychom ji měli
  třeba srovnat
 • 00:21:07 se zahradou Reynkových,
  tak najděme asi málo pojítek.
 • 00:21:12 Nicméně něco společného
  tady přeci jenom nalezneme,
 • 00:21:14 a to to pevné ohrazení
  té zahrady.
 • 00:21:18 Ono není úplně náhodou,
  že slova zahrada - ohrada
 • 00:21:21 mají stejný slovní základ.
 • 00:21:23 Člověk se v podstatě od prapočátků
  potřeboval vymezovat a vytvářet si
 • 00:21:26 ten svůj soukromý ráj.
  A to si myslím,
 • 00:21:29 že na obou těchto místech
  se naprosto naplnilo.
 • 00:21:45 Jakub Deml,
  který byl katolický kněz,
 • 00:21:48 tak se vždycky zajímal
  o komunitu lidí.
 • 00:21:51 Detailně si zapisoval,
  co se stalo.
 • 00:21:55 Vytvořil seznam
  padlých za 1. světové války
 • 00:21:58 a zamýšlí se, kolik tragédií
  je za každým jménem.
 • 00:22:02 Ale protože byl zároveň básník,
  tak ten princip té komunity
 • 00:22:06 rozšířil na rostliny,
  které popsal v knize Moji přátele,
 • 00:22:12 ale taky to rozšířil na kameny,
  které sbíral a přinášel.
 • 00:22:18 Nejvíc ze všeho měl rád
  záhnědu.
 • 00:22:22 Možná proto, jak píše,
  pochází z pekelného žáru,
 • 00:22:26 možná proto, že ji daroval
  své milé a ta jej ztratila,
 • 00:22:29 ale básník ví, že až zemře,
 • 00:22:31 tak zlatá rybka
  mu jej přinese nazpátek.
 • 00:22:36 Není jediné mé ctnosti,
  která by nerostla
 • 00:22:39 jako heřmánek nebo pivoňka
  nebo boží dřevec z mého kraje.
 • 00:22:44 Jako bříza, jako borovice,
  vše je v mých ctnostech z domova.
 • 00:22:50 Vše mi dává on, do všech mých slov,
  jejichž hlas byl pokorný.
 • 00:22:56 Do každé mé myšlenky,
  do každé naděje, do všech mých snů.
 • 00:23:00 Ale ani svých zločinů a hříchů
  a vin
 • 00:23:03 nemohu ospravedlnit jinak,
  než svým rodným krajem.
 • 00:23:14 Když čteme dílo Jakuba Demla,
  jsme překvapeni,
 • 00:23:17 jak často mluví o penězích.
 • 00:23:20 Za jeho dob
  byla Vysočina nesmírně chudá.
 • 00:23:23 On, když popisuje ještě svého děda,
  kde v chaloupce
 • 00:23:27 hořel oheň na udusané zemi,
  kde byly doopravdy problémy
 • 00:23:33 vyjít s těmi několika zlatkami
  z roku na rok...
 • 00:23:38 A on celý tenhleten problém
  vnímá jako něco,
 • 00:23:42 co možná samotný Bůh
  jako břímě umístil
 • 00:23:46 vlastně na ty lidi a zachází s tím
  jako s božím údělem.
 • 00:23:58 Dnes úzkost mi ovála tváře
 • 00:24:01 a dávno zapadlá léta
  se zdvihla v mé duši.
 • 00:24:06 Dech vlastní
  zdál se mi cizí.
 • 00:24:10 Jak někdo by vedle mě kráčel,
  neviditelný,
 • 00:24:14 a známým dotykem sevřel mi
  chvějící se ruku.
 • 00:24:19 Otokar Březina.
 • 00:24:23 Osudy umělců,
  kteří žili tady na Vysočině,
 • 00:24:26 tak se velmi často
  prolínají.
 • 00:24:28 Oni se vzájemně
  znali, setkávali se,
 • 00:24:31 prakticky je nelze vnímat
  odděleně.
 • 00:24:34 Tak Otokar Březina
  seznamuje Jakuba Demla
 • 00:24:36 s Františkem Bílkem
 • 00:24:39 a ten potom pro něj dělá mnohé
  práce.
 • 00:24:42 Mezi nimi také tento pomník,
  který byl určený pro jeho švagra,
 • 00:24:46 který zemřel v 1. světové válce.
  A je velmi zajímavé,
 • 00:24:51 jak ta jejich přátelství
  byla opravdu pevná.
 • 00:24:55 Prakticky mezi nimi neexistovaly
  nějaké konkurenční boje.
 • 00:24:58 A pravděpodobně
  i toto nějakým způsobem
 • 00:25:01 podporovala ta krajina,
  ve které žili.
 • 00:25:07 Mé jaro bylo
  smutnou elegickou písní,
 • 00:25:11 jež tichým tremulem
  mi život zahrál flétnou
 • 00:25:15 a dny mých radostí
  jak trávy trs,
 • 00:25:20 jenž tísní se
  při zdích ve dlažbě,
 • 00:25:23 když kapky rosy slétnou.
 • 00:25:31 Básník Otokar Březina
  patří tak mezi 4, 5
 • 00:25:35 největších básnických zjevů
  cele české moderní literatury,
 • 00:25:40 společně s Máchou,
  se Seifertem, s Holanem.
 • 00:25:44 Je nejméně oblíben,
  protože je velmi hluboký,
 • 00:25:48 jako velmi specifický.
 • 00:25:51 Vyjadřuje se často
  takovým archaickým způsobem.
 • 00:25:55 A je neproniknutelně kosmický.
 • 00:25:57 Větší část
  svého profesionálního života
 • 00:26:00 prožil v Jaroměřicích nad Rokytnou
  a místnosti,
 • 00:26:03 které tady vidíte,
  to jsou místa, kde žil.
 • 00:26:07 V podstatě velmi jednoduše,
  jako učitel.
 • 00:26:11 Člověk,
  který přijímal návštěvy.
 • 00:26:13 Chodil sem za ním kde kdo,
  protože ti lidé,
 • 00:26:16 kteří si ho zamilovali,
  tak pro ně to bylo setkání,
 • 00:26:19 skoro bych řekl,
  setkání se světlem na celý život.
 • 00:26:49 Ocitáme se v knihovně
  premonstrátského kláštera
 • 00:26:52 v Nové Říši.
  A já zde cítím jistou nostalgii,
 • 00:26:57 protože kdysi dávno
  coby student
 • 00:27:01 jsem byl okouzlen
  Březinovým básnickým dílem.
 • 00:27:05 A jako rodák z Havlíčkova Brodu
  jsem to neměl daleko,
 • 00:27:09 tak jsem se sem vypravil na kole
  a tady jsem strávil
 • 00:27:12 asi 2 nebo 3 dny,
  dokonce pod stanem.
 • 00:27:16 Prochodil jsem tady ten kraj
  po stopách Otokara Březiny.
 • 00:27:22 A mohl jsem se tady
  právě pokochat tím,
 • 00:27:25 řekl bych, fluidem,
  tou atmosférou,
 • 00:27:29 v kterou tady Otokar Březina sál
  a která ho inspirovala.
 • 00:27:34 Ta literatura,
  ty knihy, co si zde půjčoval,
 • 00:27:37 ať už knihy filozofické
  nebo teologické -
 • 00:27:42 byla jedním z velkých zřídel
  toho složitého Březinova díla.
 • 00:27:53 V knihovně kláštera v Nové Říši
  si uvědomujeme,
 • 00:27:58 že život mnohých básnílků Vysočiny
  ovlivňovaly dvě věci.
 • 00:28:03 Byla to knihovna
  a byl to klášter.
 • 00:28:06 Proč knihovna?
 • 00:28:07 Protože to je ta kultura,
  protože tam vidíme ty svazky.
 • 00:28:10 Když jdeme po chodbách kláštera,
  tak vnímáme celou řadu opatů,
 • 00:28:14 jakoby si podávali
  z ruky do ruky určité dílo.
 • 00:28:18 To je ten Březinův řetězec
  těch neviditelných rukou.
 • 00:28:22 Co je to klášter?
  Klášter je komunita.
 • 00:28:26 A doopravdy v životě, já myslím,
  že Reynka, Floriána,
 • 00:28:30 samotného Březiny
  a nebo i Ivana Magora Jirouse
 • 00:28:35 vnímáme takové to odloučení,
  to tuskulum,
 • 00:28:40 a zároveň vytváření komunity.
 • 00:28:42 Ať už je to komunita výrobců knih,
  jako u Floriánů, rodinná komunita,
 • 00:28:46 a nebo ať už je to komunita
  disentu.
 • 00:28:56 Není samoty
  v duševním světě.
 • 00:28:59 Jsme ustavičně obklopeni
  tisíci.
 • 00:29:02 Zástupy neviditelných bratří
  šeptají v našich myšlenkách.
 • 00:29:07 Aby naše oči mohly se otevřít
  pro krásu věcí,
 • 00:29:10 záření slunce, nocí a rtů,
 • 00:29:13 tisíce očí se muselo
  uzavřít navždy.
 • 00:29:18 Otokar Březina.
 • 00:29:23 Jsme na místě,
  které je neobyčejně inspirativní.
 • 00:29:28 A uvědomujeme si,
  že vlastně toto místo,
 • 00:29:32 které svým způsobem
  je v centru Vysočiny,
 • 00:29:35 ale zároveň dalo by se říci
  od světa víceméně odtržené,
 • 00:29:41 se stalo
  jakýmsi duchovním centrem,
 • 00:29:44 tím, že tady,
  právě ve Staré Říši
 • 00:29:47 začal Josef Florián
  vydávat úžasné knížky.
 • 00:29:51 Sem, do těchto míst,
  za ním chodíval Otokar Březina.
 • 00:29:55 Zde s ním spolupracoval,
  v počátcích,
 • 00:29:59 než se rozhádali, pochopitelně,
  Jakub Deml.
 • 00:30:02 Sem za ním putovala
  celá řada výtvarníků.
 • 00:30:07 Počínaje, já nevím,
  Antonínem Slavíčkem,
 • 00:30:08 Koblihou, Kyselou, Bendou
  a tak dále.
 • 00:30:12 Sem za ním putuje Josef Čapek,
  Karel Čapek,
 • 00:30:16 Jaroslav Durich, velmi levicově
  ladění František Halas.
 • 00:30:21 Co jméno, to prostě dneska
  literárně historicky pojem.
 • 00:30:25 Ty všichni byli nějakým způsobem
  právě inspirováni
 • 00:30:29 Josefem Floriánem.
 • 00:30:31 Jeho nezištnou činností,
  kterou on tady provozoval.
 • 00:30:35 Poprvé jsem sem přišel
  v druhé polovině 50. let
 • 00:30:40 díky, samozřejmě, svému přátelství
  s Bohuslavem Reynkem,
 • 00:30:44 takže jsem ještě zastihl
  tu úžasnou knihovnu,
 • 00:30:48 která byla svým způsobem,
  dalo by se říct, skoro instituce,
 • 00:30:52 i když Josef Florián -
  toho jsem nemohl poznat,
 • 00:30:56 poněvadž zemřel v roce 1941,
 • 00:30:59 ale ještě to tady žilo.
  A bylo to prostě úžasné ovzdušní,
 • 00:31:04 které doslova a do písmene
  tou kulturou dýchalo.
 • 00:31:09 Josef Florián ve své ediční praxi
  uplatňoval takovou základní devizu,
 • 00:31:15 že největší nebo nelepší
  univerzitou,
 • 00:31:19 kterou potřebuje národ,
  je knihovna.
 • 00:31:23 A on se snažil svým způsobem
  toto téma naplnit tím,
 • 00:31:28 že začal vydávat knihy,
  o kterých se domníval,
 • 00:31:33 že mohou nějakým způsobem
  to poslání univerzity plnit.
 • 00:31:38 Georg Trakl,
  kterého přeložil Reynek,
 • 00:31:40 i dílo Leona Bloya
  z filozofické literatury
 • 00:31:44 naprosto tehdy neznámý
 • 00:31:47 ruský existencionální filozof
  Lev Šestov.
 • 00:31:50 Objeví se tam Chesterton,
  objeví se tam
 • 00:31:53 první české vydání Franze Kavky...
 • 00:31:56 A tak bychom mohli pokračovat
  dál a dál.
 • 00:31:59 Já se osobně domnívám,
  že význam Josefa Floriána
 • 00:32:03 pro českou kulturu
  je stále velmi málo známý.
 • 00:32:08 Je tady vlastně zanedbáván
  ten obrovský přínos Josefa Floriána
 • 00:32:13 a jeho nakladatelství
  pro celou českou kulturu.
 • 00:32:31 K důležitému fenoménu,
  který spoluvytvářel
 • 00:32:33 kulturní tvář Vysočiny -
  bezesporu patří hospoda.
 • 00:32:37 My zde stojíme před zájezdní
  hospodou v zapadlé vesnici Kaliště,
 • 00:32:42 která se nachází mezi Humpolcem
  a Ledčí nad Sázavou,
 • 00:32:45 je to okraj Vysočiny.
  A v tomto hostinci
 • 00:32:49 paradox všech paradoxů
  se v magickém datu 7.7. 1860
 • 00:32:54 narodí do židovské rodiny
  génius.
 • 00:32:57 Gustav Mahler, hudební skladatel.
  A s ním nebo v něm
 • 00:33:01 se také zde narodí
  devět monumentálních symfonií.
 • 00:33:05 Mahlerové se z Kališť do Jihlavy
  stěhují ještě v roce 1860,
 • 00:33:10 kdy malému Gustavovi
  není ještě ani rok.
 • 00:33:13 Gustav Mahler
  vlastně v Jihlavě prožije
 • 00:33:15 prvních 15 intenzivních let
  svého života.
 • 00:33:18 Známe jednu fotografii
  5letého Gustava,
 • 00:33:20 on tam stojí s partiturou,
  s židlí,
 • 00:33:23 je to foceno v jihlavském ateliéru.
  A on tam vypadá
 • 00:33:26 jako malý pierot,
  nebo takové křehké, vyděšené ptáče,
 • 00:33:29 ale ty jeho oči, hluboké oči
  a nastražené uši,
 • 00:33:33 jakoby do sebe vpíjely veškerou
  hudbu země i vesmíru.
 • 00:33:37 Intuitivně cítím,
  že v Mahlerově hudbě,
 • 00:33:40 především v těch prvních
  symfoniích,
 • 00:33:43 jakoby Vysočina byla přítomna.
 • 00:33:45 Vysočina melancholická, elegická,
  s takovými dalekými výhledy
 • 00:33:50 a dramatickým reliéfem.
 • 00:33:52 Myslím si, že Vysočina
  byla přítomna
 • 00:33:54 i v tom vnitřním duchovním vesmíru
  Gustava Mahlera.
 • 00:35:04 Takhle zní pramen Dyje,
  tohle je hudba pramenů.
 • 00:35:08 U básníků se často mluví
  o zdrojích,
 • 00:35:12 o zřídlech inspirace,
  o pramenech.
 • 00:35:16 Jedním z velkých,
  ale často kalných pramenů Vysočiny
 • 00:35:21 byl básník Vítězslav Nezval,
  nemůžeme ho opominout.
 • 00:35:26 Je rodem z nich,
  patří k nim, ke všem.
 • 00:35:30 Napsal: "Jsem rodem venkovan
  a děsím se města,
 • 00:35:34 třebaže nedovedu bez něj
  žít.
 • 00:35:38 Nemiluji práci,
  stejně jako nemiluji lenost.
 • 00:35:41 Nejsem smuten ani vesel
  a znepokojují mě jisté pocity.
 • 00:35:45 Jeho ranné dílo
  to je výbuch kreativity.
 • 00:35:49 To prostě vyteče,
  jako tady vytejká ten pramen.
 • 00:35:54 Je to silné, je to hravé,
  je to nesmírně poetické,
 • 00:35:59 ale pak jako tloustne a leniví,
  tak se tak jako pomaloučku
 • 00:36:03 dostává z té dravé krásné hravosti
  do politiky.
 • 00:36:11 Dostává se k jakémusi požitkářství,
  ale furt v něm něco zůstává,
 • 00:36:17 takže na jednu stran,
  jak on říkal:
 • 00:36:19 "Tak já jim vybleju
  nový zpěv míru,"
 • 00:36:23 ale i ve svém pozdním životě
  je stále ještě schopen
 • 00:36:26 si vzpomenout
  na tu původní něžnost,
 • 00:36:29 na ty původní zdroje Vysočiny,
  míst, odkud pochází.
 • 00:36:40 Každý má rád tu zem,
  v níž skákal přes milníky.
 • 00:36:45 Má Vysočino,
  díky za třtinu, kterou jsem.
 • 00:36:50 Každý má rád ten čas,
  kdy věřil na strašidla.
 • 00:36:54 Let blankytného šídla
  mě vrací jejich hlas.
 • 00:36:59 Každý má rád ten svět
  pohřbený v černém sukně,
 • 00:37:04 jak já ty staré sukně
  z 1905.
 • 00:37:25 Jak mi bylo několikrát nadhozeno,
  ba i vytýkáno,
 • 00:37:30 proč maluji francouzské krajiny
  a ne české.
 • 00:37:35 Miluji svou vlast.
 • 00:37:38 Myšlenka, že bych ji musel
  opustit navždy,
 • 00:37:41 žít a být pohřben ne v ní,
 • 00:37:45 je mi nepředstavitelná
  a nesnesitelná.
 • 00:37:48 A přece, proč tak málo
  jsem českých krajin dosud maloval?
 • 00:37:56 Jan Zrzavý v roce 1941.
 • 00:38:07 Vztah malíře Jana Zrzavého
  k rodné Vysočině
 • 00:38:09 byl od počátku
  velmi komplikovaný.
 • 00:38:12 Ten kraj do něj pevně vrostl
  a současně
 • 00:38:15 Jan Zrzavý z něj utíkal
  a unikal.
 • 00:38:17 Hledal jeho světlejší podoby
 • 00:38:20 především v Itálii, v Bretani
  a v Provance.
 • 00:38:23 V 30. letech o tomto
  svém komplikovaném vztahu
 • 00:38:26 k české krajině,
  přesněji k Vysočině,
 • 00:38:30 napíše tato slova:
 • 00:38:32 Kraj, jehož ovzduší jsem dýchal
  a smutnou krásu do sebe vpíjel,
 • 00:38:35 zanechal ve mně
  nesmazatelné stopy
 • 00:38:38 a přeurčil
  způsob mého vidění světa.
 • 00:38:40 Miloval jsem svůj kraj,
  ale stejně jsem se ho i bál.
 • 00:38:44 Ticho a hluboké šero těchto lesů
  nahánělo mi hrůzu.
 • 00:38:49 Nekonečná zima tohoto pohorského,
  chudobného vysočinského koutu země,
 • 00:38:54 předčasné podzimy a sychravá jara
  svíraly mě stále jako bolestný sen.
 • 00:38:59 Úzkost a hrozba dívaly se
  stále na mne z tohoto kraje.
 • 00:39:04 Zrzavý se se svým rodný krajem
  smiřuje vlastně postupně.
 • 00:39:08 V průběhu 30. a 40. let.
 • 00:39:11 Souviselo to především
  s národním ohrožením,
 • 00:39:13 tedy s válkou.
 • 00:39:16 A také s jeho postupným ukotvením
  v křesťanské víře
 • 00:39:19 a jistým sebepřijetím,
  vnitřním uzdravením.
 • 00:39:23 Pozdní krajiny a vlastně plátna
  Jana Zrzavého ze 40. až 50. let
 • 00:39:27 už v sobě nenesou
  ten expresionistický škleb
 • 00:39:30 nebo zápas,
  ale je v nich přítomno
 • 00:39:32 jisté spirituální světlo
  smířlivé a útěšné.
 • 00:39:48 Krásná Hora.
  Domnívám se, že toto místo
 • 00:39:52 bylo jistým protikladem
  k jeho rodné Okrouhlici.
 • 00:39:54 Okrouhlice pro Zrzavého
 • 00:39:56 byla takovým existenciálním
  kolbištěm.
 • 00:39:58 On tam zažíval
  velmi složité dětství.
 • 00:40:01 Syn řídícího učitele,
  despotického otce,
 • 00:40:03 který ho někam stále štymoval,
  Zrzavý chtěl malovat,
 • 00:40:07 ale tady nacházel jistý klid,
  jisté usmíření, jisté zátiší.
 • 00:40:12 A není jistě náhoda,
  že tento kostel
 • 00:40:15 také několikrát maloval
  ve 40. a 50. letech.
 • 00:40:18 Možná, že mu připomínal
  nebeský Jeruzalém,
 • 00:40:22 nebo možná jisté biblické místo,
  kde najde vnitřní naplnění.
 • 00:40:33 Výtvarníci, kteří působili
  tady na Vysočině,
 • 00:40:36 včetně Jana Zrzavého a dalších,
  nám zanechali
 • 00:40:40 nejen velký umělecký odkaz,
  ale vlastně na těch svých plátnech
 • 00:40:43 nám nechali i obrovský dokument,
  který se týká krajiny.
 • 00:40:47 Ono je úplně jedno, že v současné
  době ta krajina vypadá jinak,
 • 00:40:51 samozřejmě prošla velkou devastací
  v tom 20. století.
 • 00:40:54 Už tady nenajdeme ta malá políčka,
  ubylo křížů,
 • 00:40:58 ubylo cest,
  ale přesto si dovolím tvrdit,
 • 00:41:01 že to nejdůležitější,
 • 00:41:04 ta atmosféra
  tady vlastně zůstává dodnes.
 • 00:41:11 Vždycky, když jsme
  v nějakém chudém kraji,
 • 00:41:13 kde vystěhovalectví
  je větší než přistěhovalectví,
 • 00:41:18 tak se objevuje motiv předků
  a dlouhých generací.
 • 00:41:22 Sedláků,
  kteří pracovali s hlínou,
 • 00:41:25 kteří vlastně byli obklopeni
  poli.
 • 00:41:29 Já se vlastně vůbec nedivím,
  že František Halas
 • 00:41:32 ve své básnické eseji,
  Já se tam vrátím, napsal:
 • 00:41:37 "Ty můj kraji, ty mé bezpečí,
 • 00:41:40 ty má zatvrzelosti,
  ty má věčnosti.
 • 00:41:44 Tvá hlína mleta v prstech
  voní po zetlelých vlasech
 • 00:41:49 dávno pohřbených
  tkalcovských dědů a bab
 • 00:41:53 a je přísadou mé krve.
 • 00:41:56 Ty můj kraji, jsi tam,
  kde Vysočina nabírá dech
 • 00:42:01 a pole
  skládají slib chudoby.
 • 00:42:11 Navštěvovat hroby mrtvých básníků
  je zvláštní sport,
 • 00:42:16 který nelze provozovat
  dlouhou dobu
 • 00:42:20 bez ujmy
  na určité sentimentalitě.
 • 00:42:23 Vždycky se nad nimi nějak zamýšlíme
  a vždycky je nějak litujeme.
 • 00:42:26 Nicméně konkrétně
  u Františka Halase
 • 00:42:28 si dobře uvědomujeme
  přátelské prostředí,
 • 00:42:32 které kolem sebe
  vytvářel nejenom on,
 • 00:42:34 ale všichni básníci Vysočiny,
  kteří byli jakkoliv protikladní,
 • 00:42:39 tak se respektovali.
 • 00:42:42 Příčiny toho respektu
  jsou pravděpodobně mnohonásobné.
 • 00:42:48 Co má společného
  bonviván Nezval s Jakubem Demlem?
 • 00:42:53 Nezval
  měl hrozně zbožnou maminku.
 • 00:42:56 Možná, že on v Demlovi
  cítil tu autoritu,
 • 00:42:59 ke které by se jeho maminka
  obracela.
 • 00:43:02 Podobně Halas,
  takový kavárenský povaleč,
 • 00:43:05 jak on se sám označoval,
 • 00:43:09 a najednou objevuje Vysočinu,
  objevuje domov.
 • 00:43:14 Krajino dětství proudem unášená,
  plavými víny raná prolnulá
 • 00:43:20 v zrcadlech vln
  tisíckrát roztříštěná, tys minula.
 • 00:43:27 Krajino snů
  s krví na stromech,
 • 00:43:32 jíž potěšen
  jsem v nocích pádíval,
 • 00:43:34 do tebe patřím.
  Ty lásko, ty mne nech,
 • 00:43:37 já v oči tmy
  se příliš zadíval.
 • 00:43:48 Stojíme na humpoleckém
  židovském hřbitově,
 • 00:43:52 který se nalézá
  v úpatí vrchu Orlíku,
 • 00:43:54 vlastně za městem Humpolcem.
 • 00:43:56 Toto místo nás spojuje
  nejen s Gustavem Mahlerem,
 • 00:43:59 protože jsou zde pohřbeni
  předci z otcovi strany -
 • 00:44:02 babička, dědeček,
  ale možná pro někoho paradoxně
 • 00:44:05 s básníkem
  Martinem Ivanem Jirousem,
 • 00:44:07 který se v Humpolci v roce 1944
  narodil
 • 00:44:10 a zde prožil
  vlastně celé dětství a mládí.
 • 00:44:13 Chodil zde do střední školy,
  začal zde psát první verše...
 • 00:44:17 A on několikrát zdůraznil,
  na židovský hřbitov chodíval,
 • 00:44:20 jako 12letý si zde čítával
  Dostojevského.
 • 00:44:23 Později o tomto hřbitovně
  také napíše zajímavé verše,
 • 00:44:27 zajímavou báseň,
  která se jmenuje Hlavová zeleň,
 • 00:44:30 odkazující
  na tu zeď kolem hřbitova.
 • 00:44:33 A ta báseň končí:
 • 00:44:35 "...a větve staré, trouchnivé
  přikrývaly hroby laskavě.
 • 00:44:39 Z ležících pomníků
  zvedli Kuvrmanové dva.
 • 00:44:42 Gustvu Mahlerovi to nepomůže,
  jeho melodie hnusným árijcům
 • 00:44:46 stále budou znít
  jako šlehání biče.
 • 00:44:49 Proti světlu
  si s gustem prohlíží
 • 00:44:52 zelené lahvové střepy
  hospodský v Kališti."
 • 00:45:06 Když jsme byly s Františkou malé,
  tak táta
 • 00:45:08 byl často ve vězení,
  takže jsme ho moc neviděly.
 • 00:45:12 Tím, že nám vlastně posílal
  v dopisech ty pohádky a příběhy,
 • 00:45:16 tak se nám tím tak zpřítomňoval
  a propojil se s námi,
 • 00:45:22 protože do těch pohádek a básniček
  zapojoval to místo,
 • 00:45:25 kde my jsme s Františkou
  byly.
 • 00:45:28 Dvorek, kde jsme vyrůstaly,
  domeček a všechny ty
 • 00:45:31 kočky, kohouty, ovce,
  všechno, co tam bylo.
 • 00:45:35 A tím se do toho našeho světa
  dostal, i když s námi nebyl.
 • 00:45:39 A máma nám to potom četla
  a to byly hezký chvilky
 • 00:45:43 a ráda na to vzpomínám.
 • 00:45:47 Táta taky měl obavy,
  abychom mámu nezlobily,
 • 00:45:49 takže nám napsal strašidelnou
  pohádku,
 • 00:45:51 kterou jsme s Františkou
  obě dvě měly moc rády.
 • 00:45:56 "Ptala se Františky Marta:
  Máme zavřený vrata?
 • 00:45:59 Nepolezou sem strašidla?
  Venku je tma jak povidla.
 • 00:46:04 Vrata jsou samý železo,
  tudy k nám strašidla nevlezou.
 • 00:46:08 Viděli by je kohouti,
  co sedí v jívě na proutí.
 • 00:46:12 A jak by na ně kokrhali,
  strašidla by se hrozně báli.
 • 00:46:16 A tak mi řekni, a honem,
  nemůžou spadnout komínem?
 • 00:46:21 Tak z toho neměj vůbec strach
  spálily by se na tlapkách."
 • 00:46:40 Zazpívám píseň o domově,
  od pramenů až do oblak
 • 00:46:45 a všechno bude v jednom slově,
  zápraží, zahrada
 • 00:46:49 a klas a květ a pták.
 • 00:46:53 Zazpívám píseň o domově
  a převrátí se svět.
 • 00:46:57 Holátko jestřábu
  a skřivan sově hned bude rozumět.
 • 00:47:04 Zazpívám píseň o domově,
 • 00:47:06 tu hymnu
  skřípání vozů, studní a klik.
 • 00:47:11 Od kolébek až k hrobům na hřbitově
  houslově dlouhý vzlyk.
 • 00:47:17 Zazpívám píseň o domově
  a vstane dětství mé.
 • 00:47:23 Tu vůni Vánoc horkou červencově
  blaženi vdechneme.
 • 00:47:31 Jan Zahradníček.
 • 00:47:36 Dvě vysočinská místa
 • 00:47:38 kótují pohnutý životní příběh
  básníka Jana Zahradníčka.
 • 00:47:41 V Masníku se Jan Zahradníček
  roku 1905 narodil
 • 00:47:44 a v Uhřínově prožíval
  poslední měsíce svého života,
 • 00:47:48 kdy se tam vrátil po devítiletém
  komunistickém žalářování.
 • 00:47:53 Jsou to dvě místa,
  která podstatně vstoupila
 • 00:47:56 do literatury,
  do obzoru Jana Zahradníčka.
 • 00:47:59 Inspirovala ho v řadě básní,
  esejí a textů deníkových.
 • 00:48:03 A přesto Jan zahradníček
  je básník na regionální,
 • 00:48:08 nadvysočinský.
  On z tohoto kraje vyrůstá.
 • 00:48:13 Ten kraj je v něm hluboce přítomen,
  jeho dramatický reliéf,
 • 00:48:16 jeho předci a současně z toho
  kraje, z toho uzemnění
 • 00:48:21 vystupuje,
  překračuje jej, obhlíží svět
 • 00:48:23 a dotýká se otázek podstatných
  a trvalých.
 • 00:48:26 On o vztahu básníka a krajiny
  hovoří v několika svých esejích.
 • 00:48:31 Například v eseji
  Básník a jeho krajina
 • 00:48:33 Zahradníček říká:
  "Každá krajina, každý kout na zemi
 • 00:48:37 je hoden toho, aby se stal
  pro básníka středem všehomíra.
 • 00:48:42 Aby z něho rostlo slovo
 • 00:48:44 doznívající
  až na pomezí času a prostoru.
 • 00:48:47 Důvěrnost a hloubka
  básníkova styku se zemí
 • 00:48:50 zůstane vždycky
  hlavní známkou jeho pravosti.
 • 00:49:03 Jan Zahradníček
  je pro mě básník, svědek,
 • 00:49:06 který přes své zdravotními
  handicapy,
 • 00:49:08 on byl od dětství poznamenán
  srdeční nemocí, nemocí páteře,
 • 00:49:13 vášnivě a nekompromisně vystupuje
  proti komunistické indoktrinaci.
 • 00:49:18 Komunisté
  s pomstou nečekají dlouho.
 • 00:49:21 V roce 1951
  je Jan Zahradníček zatčen,
 • 00:49:24 odříznut od rodiny,
 • 00:49:26 vláčen 9 let
  po komunistických kriminálech.
 • 00:49:28 To jsou obrovské otřesy,
  kterým Jan Zahradníček čelí poezií,
 • 00:49:33 takovou svou bytostnou venkovanskou
  povahou,
 • 00:49:36 vzpomínkou na domov, na rodinu
  a také hluboce prožívanou
 • 00:49:40 křesťanskou nadějí.
 • 00:49:42 To je rozměr,
  který Jana Zahradníčka
 • 00:49:44 propojuje s řadou jeho vysočinských
  literárních druhů,
 • 00:49:47 včetně Ivana Martina Jirouse.
 • 00:50:03 Jak je to s tím
 • 00:50:05 bermudským poetickým trojúhelníkem
  na Vysočině?
 • 00:50:09 Těžko říct,
  tvorba je vždycky tajemství
 • 00:50:12 a vtiskuje se do ní doba.
  Ale mě v téhle té chvíli
 • 00:50:18 zajímá víc jiná otázka.
  Bude se to ještě opakovat?
 • 00:50:20 Stane se to ještě jednou?
  Já si myslím, že ano.
 • 00:50:23 Protože země je tady silná
  a krásná.
 • 00:50:28 Nevím, kdy to bude,
  bude to chtít trpělivost
 • 00:50:31 a zbytek už bude jenom
  čekání na zázrak.
 • 00:51:50 Skryté titulky: Alena Fenclová
  Česká televize 2014

Související