iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
12. 4. 2012
21:05 na ČT2

1 2 3 4 5

53 hlasů
72707
zhlédnutí

Škola základ života (divadlo)

Věčný boj študáků a kantorů viděný laskavým humorem Jaroslava Žáka.

130 min | další Filmy »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Škola základ života

 • 00:00:08 HUDBA
 • 00:00:50 TIKÁNÍ HODIN
 • 00:00:51 ...Zda znáš tu šťastnou zem,
  ty utěšené kraje...
 • 00:00:56 ...kde starý varhaník
  na dědův odkaz hraje...
 • 00:01:01 Kde chodí národ-lev,
 • 00:01:03 ...a vrzají jim boty...
 • 00:01:05 A za ním Dášeňka...
 • 00:01:07 ...A pak pes 3. roty...
 • 00:01:09 Kde "Písně otroka"
  si v keři ptáček zpívá....
 • 00:01:12 V stínu rákosí
  se luzná víla skrývá...
 • 00:01:16 Kde kvetou šeříky,
  ač kvést by měly růže...
 • 00:01:20 V plášť úže halí se lid bodrý...
 • 00:01:23 Baže, tuze!
 • 00:01:24 Větry od pólů...
 • 00:01:26 Nikdy!...
 • 00:01:27 Vane z nich pára divá...
 • 00:01:29 Ten národ nezdolá,
  dokud mu Hašler zpívá...
 • 00:01:32 Ta naše písnička česká...
 • 00:01:35 Tleská, tleská,
  zelený mužík tleská...
 • 00:01:39 Poštovský panáček
  si hoví v stínu lípy...
 • 00:01:42 Říp nese k oblakům,
  tam mezi lány řípy...
 • 00:01:48 A na něm Svatopluk Čech
  stojí s Inemanem!
 • 00:01:53 Zapadlí vlastenci
  se honěj rodným lánem!
 • 00:01:58 Švec visí ulicí
  a traktor na jabloni!
 • 00:02:03 Toť kantor aspirant!
 • 00:02:05 Šavlenka nezazvoní!
 • 00:02:10 Ach, synek dooorá
  a polnice ho volá!
 • 00:02:16 V tom v poli obrodném,
  nam vzkvétá střední škola!
 • 00:02:29 TIKÁNÍ HODIN
 • 00:02:32 ZVONĚNÍ
 • 00:02:34 Jindro! Jindro!
 • 00:02:41 DUPOT ŽACTVA NA SCHODECH
 • 00:02:50 HUDBA
 • 00:03:02 HUDBA ZPĚV
 • 00:03:08 Nás nic vůbec nebaví,
 • 00:03:12 moře něčím unaví,
 • 00:03:18 co je tam, co je tam,
 • 00:03:23 člověk to ani neví sám.
 • 00:03:29 Svět je pro nás šedivý,
 • 00:03:34 a každá z nás se diví,
 • 00:03:39 co je nám, co je vám,
 • 00:03:44 doktor Swing to poví vám...
 • 00:03:47 Doktor Swing?
  Kdo to je?
 • 00:03:49 Doktor Swing?
  Kdo to je?
 • 00:03:51 Doktor Swing, to jsem já,
 • 00:03:53 doktor Swing - to je on!
 • 00:03:55 Každý z vás, kdo trpí něčím,
 • 00:03:58 ať jde ke mně blíž
  rytmem každou nemoc léčím,
 • 00:04:02 hned se přesvědčíš,
 • 00:04:03 léčím každou nemoc hravě,
  lék u sebe mám,
 • 00:04:07 komu není dobře,
  právě toho proklepám!
 • 00:04:12 HUDBA
 • 00:04:29 Řeknětě ááááá!
 • 00:04:31 Áááááá!
 • 00:04:35 Vaše nemoc velmi zlá,
  pomoc je jen jediná,
 • 00:04:43 třokrát denně za sebou,
  zpívat chvíli a hej hou!
 • 00:04:47 Hajdy hou! hajdy hou! Hajdy haj!
 • 00:04:52 Zač stát? Zač stát?
 • 00:04:54 Prachy dám!
  Prachy dám!
 • 00:04:56 Už jsme tady, bohu dík,
  vyléčil nás dr. Swing!
 • 00:05:04 Denně pár kapek rytmu,
 • 00:05:06 denně pár kapek rytmu,
 • 00:05:08 denně pár kapek rytmu,
 • 00:05:10 denně pár kapek rytmu...
 • 00:05:28 POTLESK
 • 00:05:38 Která jste třída?
  Šestá.
 • 00:05:40 Není možná!
  Před chvíli zde byla pátá.
 • 00:05:43 Prosím, to bylo před prázdninami!
  Prosím, je to možné!
 • 00:05:48 Tak kde je kvinta?
 • 00:05:49 O patro výš...
 • 00:05:55 Děsný případ,
  dneska je ve zvlášť dobrý formě!
 • 00:05:58 Ale vždyť máme mít matematiku tady!
 • 00:06:00 Neboj, Krhoune, on se ti vrátí!
 • 00:06:03 Pšššš...
 • 00:06:04 Pozor, pozor...
 • 00:06:06 Teď!
 • 00:06:13 Která vy jste třída?
  Šestá.
 • 00:06:16 Ááááááá!
 • 00:06:18 Zde mám rozvrh.
 • 00:06:20 Mám dnes od 10 matematiku v sextě.
 • 00:06:25 Mně neuniknete!
 • 00:06:26 Prosím, my nechceme uniknout,
  ale ono už je 11!
 • 00:06:30 A co mám od 11?
 • 00:06:32 To máte kvartu, pane profesóre!
 • 00:06:35 Kvartu?
 • 00:06:36 Kde mám brýle?
 • 00:06:42 Na hlavě, prosím.
 • 00:06:44 No tak....Áááá!
 • 00:06:46 Vy jste mi nějaký povědomý!
 • 00:06:49 Nejste vy Čuřil?
 • 00:06:51 Ano, prosím, Čuřil, jméno mé.
 • 00:06:53 Tak to jste tedy-kvarta!
 • 00:06:55 Nikoli, prosím.
 • 00:06:56 Možná jsem vám utkvěl
  v paměti v kvartě,
 • 00:06:59 kde jsem setrval 2 roky, prosím.
 • 00:07:00 SMÍCH
 • 00:07:02 Tak to jste tedy přece kvinta!
 • 00:07:04 Nikoliv, prosím, totiž i v kvintě
  jsem prodlel dvojnásobně!
 • 00:07:09 Co je teď?
 • 00:07:11 Sexta, prosím.
 • 00:07:13 Jaký ročník?
 • 00:07:15 1937.
 • 00:07:16 Ne, ne, ne...
  Jaký vy jste ročník?
 • 00:07:21 Sexta, prosím.
 • 00:07:24 To to letí!
 • 00:07:25 SMÍCH
 • 00:07:29 Musíme pracovat!
 • 00:07:31 Ano, prosím, už je 11
  a podle rozvrhu máte být v kvartě!
 • 00:07:33 A kde je kvarta?
 • 00:07:35 O patro níž!
 • 00:07:40 Z toho bude malér!
 • 00:07:42 KŘIK
 • 00:07:46 Co je to tady za pekelný rámus?
 • 00:07:50 No ovšem-sexta.
 • 00:07:53 Sednout!
 • 00:07:56 Kde je pan profesor?
 • 00:07:58 Prosím, právě uprchl, hledá třídu.
 • 00:08:01 To ovšem není důvodem,
 • 00:08:02 abyste zde povykovali
  jako smyslů zbavení!
 • 00:08:08 Zrada!
 • 00:08:10 Dezerce!
 • 00:08:11 Nejsou tam!
 • 00:08:13 Kdo, pane kolego?
 • 00:08:15 Kvarta.
 • 00:08:17 Kvarta šla přeci do tělocviku.
 • 00:08:21 V hodině matematiky?
 • 00:08:24 Když mají tělocvik,
  nemají matematiku.
 • 00:08:29 Logické!
 • 00:08:33 Avšak zde-mám rozvrh!
 • 00:08:35 Dovolíte?
 • 00:08:38 Ale to je přeci loňský rozvrh!
 • 00:08:45 Sakramentský rozvrh...
 • 00:08:46 Pořád se mění rozvrh, já nemohu za
  takové situace vyučovat!
 • 00:08:49 Patrně máte tuto třídu,
  protože ve sborovně nikdo už není!
 • 00:08:54 Vy mě nebudete poučovat,
  sedněte si!
 • 00:08:57 Dovolte, kolego?
 • 00:08:59 Nic nedovolím!
 • 00:09:02 Pan ředitel...Jděte do lavice!
 • 00:09:05 SMÍCH
 • 00:09:07 Moje poklona.
 • 00:09:10 Sednout!
 • 00:09:15 Kde jsme přestali?
 • 00:09:17 Vy tam vzadu!
  Jak se jmenujete?
 • 00:09:20 Benetka, prosím.
 • 00:09:21 TLESKÁNÍ
 • 00:09:22 Výborně, výborně.
  Kdo jsme přestali?
 • 00:09:26 Prosím, ještě jsme vůbec nezačali!
 • 00:09:28 No tak honem, honem...
 • 00:09:29 Jděte k tabuli!
 • 00:09:31 Třeba vy, Kořínková!
 • 00:09:32 Pařízková, prosím!
 • 00:09:34 No, dyť říkám!
 • 00:09:36 Pařízková, vztyčte kolmici!
 • 00:09:38 Ano, prosím!
 • 00:09:39 Ale dnes máme algebru, prosím!
 • 00:09:43 Pište tedy!
 • 00:09:51 Ostatní píší do sešitu...
 • 00:10:01 Proč nepíšeš, mameluku?
 • 00:10:05 Prosím, já nemám do čeho,
  bratr mi omylem vzal sešit.
 • 00:10:07 Já vám dám omylem!
 • 00:10:10 Zapíši si to jméno!
 • 00:10:14 No ovšem, Čuřil,
  Čuřil vzal omylem bratrovi sešit.
 • 00:10:23 Čuřile, nemyslete si,
  že vás pustím do sexty.
 • 00:10:26 Do sexty nepostoupíte.
 • 00:10:28 Do sexty nepostoupím.
 • 00:10:30 To jsem rád, že to uznáváte!
  Zůstanete v kvintě.
 • 00:10:34 Prosím, nezůstanu.
 • 00:10:35 Tak! Vy mně chcete odporovat?
 • 00:10:39 Prosím,
  ale já nemohu zůstat v kvintě!
 • 00:10:41 To bych rád věděl, proč!
 • 00:10:43 Protože už jsem v sextě!
 • 00:10:45 Ba ne, milý příteli,
  tady máme 5. B!
 • 00:10:50 Benetka, Boukal, Čuřil...
 • 00:10:53 zde, prosím.
 • 00:10:54 Tak vidíte!
 • 00:10:56 Jste v kvintě,
  tady to máte černé na bílém!
 • 00:10:59 Promiňte, pane profesore,
  ale vy máte loňskej notes!
 • 00:11:03 SMÍCH
 • 00:11:05 Máte pravdu!
 • 00:11:06 ZVONĚNÍ
 • 00:11:07 To už zase zvoní!
 • 00:11:09 Jak jste to, Čuříková,
  vypočítala...?
 • 00:11:12 Jejda!
 • 00:11:15 Seberte si sešity...
 • 00:11:19 Ale pane profesore!
 • 00:11:23 Už se nevrátí, pohádka mládí,
 • 00:11:28 moře, pohádko má...
 • 00:11:39 HLASY ZA DVEŘMI
 • 00:11:40 Laudo!
 • 00:11:42 Laudo, laudas, laudare,
  laudamus, laudatis, laudant.
 • 00:11:46 Poutníče, zvěstuj lakeddaimonským,
  že my tu mrtvi ležíme,
 • 00:11:51 jakož zákony kázaly nám!
 • 00:12:00 ÚLEK
 • 00:12:02 Kterápak ty seš?
 • 00:12:04 Otřela sis boty?
 • 00:12:05 Dobrý den, mohla bych, prosím,
  mluvit s panem ředitelem?
 • 00:12:09 Copak mu chceš?
 • 00:12:10 Já jsem, prosím,
  kandidátka profesury.
 • 00:12:12 Posílají mě sem
  ze zemské školní rady.
 • 00:12:14 Mám se hlásit u pana ředitele.
 • 00:12:16 Nikoho nepotřebujeme,
  jsme kompletní!
 • 00:12:18 Ale pan ředitel snad...
 • 00:12:20 Ten tam nic nemá,
  to já bych musel vědět...
 • 00:12:23 Ale pan zemský
  školní inspektor říkal,
 • 00:12:25 že je zde potřeba jedna síla!
 • 00:12:29 Jakej máte obor?
 • 00:12:30 Francouzština, čeština, prosím.
 • 00:12:31 Papíry máte v pořádku?
 • 00:12:33 SMÍCH
 • 00:12:39 Státnice velmi dobrý!
 • 00:12:41 Písemky - jen dobrý...
 • 00:12:46 No tak pojďte!
 • 00:12:48 Uvidíme, jak se osvědčíte v praxi!
 • 00:12:51 Děkuju uctivě!
 • 00:12:53 HUDBA
 • 00:12:57 No pojďte!
 • 00:13:02 SMÍCH
 • 00:13:08 Nazdar, Aničko!
 • 00:13:09 Podívej se, Aničko,
  to je ten brouk,
 • 00:13:12 co jsme se o něm
  minule učili v přírodopise!
 • 00:13:15 Já jsem ho sám chytil,
 • 00:13:16 abychom si ho
  mohli všichni dobře prohlédnout!
 • 00:13:19 Myslíš,
  že bude mít pan profesor radost?
 • 00:13:21 No, Vašku, já nevím!
 • 00:13:23 Hele, hele,
  tady chce někdo šplhat!
 • 00:13:26 Podívej, tady má sosáček,
  tady tykadélka...
 • 00:13:29 Ukaž, vole!
 • 00:13:31 Hele, kluci,
  jeden výstavní exponát!
 • 00:13:33 HLUK
 • 00:13:45 Člověče, Vašku...
 • 00:13:47 Co?
  On mi ulít!
 • 00:13:53 Leze mi po zádech!
 • 00:13:55 Sundejte mi ho!
 • 00:13:58 HUDBA ZPĚV
 • 00:14:01 Prosím vás, copak to je,
  hleďte na záda moje,
 • 00:14:04 já myslím, že tam brouka mám.
 • 00:14:08 A moje ruka, běda,
  tam brouka marně hledá,
 • 00:14:12 já jako blázen vypadám!
 • 00:14:16 Leze brouk
  mně po zádech sem a tam,
 • 00:14:19 marně však rukou
  tam po něm hmatám, sem a tam,
 • 00:14:23 kampak vlez ten brouk,
  asi na klobouk,
 • 00:14:28 co mám dělat,
  když na zádech brouka mám.
 • 00:14:32 Prosím vás, chyťte brouka,
  ej, ach, chyťte jej,
 • 00:14:37 vždyť jsem jako na jehlách,
 • 00:14:40 dejte mi ho pryč,
  pak na nás nekřič,
 • 00:14:44 kdo se to mluvívá,
  tak to když nemáte strach.
 • 00:14:48 Rychle, chyťte brouka,
  rychle, chyťte brouka,
 • 00:14:52 každý marně kouká,
  kdepak je ten brouk!
 • 00:14:56 Ale teď doopravdy ptám se vás,
  ptej se nás,
 • 00:15:00 je tam brouk,
  nebo je to pouze špás?
 • 00:15:04 Je to špás!
 • 00:15:05 Je to k zbláznění!
  Vždyť tam brouk není!
 • 00:15:07 Pak mi jistě běhá
  jen po zádech mráz!
 • 00:15:13 POTLESK
 • 00:15:21 Kdo to tu vydával
  tak odporné zvu...ky?
 • 00:15:24 To vy, Krhounku?
 • 00:15:27 Prosím, já sjem se připravoval
  na hodinu přírodopisu,
 • 00:15:31 a Bneteka a Holous
  mě znepokojovali broukem...
 • 00:15:37 Benetka a Holous, známé firmy!
 • 00:15:40 Oznámím vás panu třídnímu.
 • 00:15:42 Budete exemplárně potrestáni!
 • 00:15:53 Vidíte? Vidíte.
 • 00:15:58 Hoši, já...
 • 00:16:01 Já já já jsem vám to říkal...
 • 00:16:03 Jdi ode mě blíž,
  ty vylekanej vošáhu!
 • 00:16:08 Tady máš toho svýho sosáčka!
 • 00:16:11 ZVONĚNÍ
 • 00:16:13 Kluci, co je teď?
 • 00:16:14 Čéjina!
 • 00:16:16 Šmarja, básnička!
 • 00:16:18 Žádám vás opětovně,
  abyste nehlučeli!
 • 00:16:21 SMÍCH
 • 00:16:25 Vaše chování je neustálým
  předmětem stížnosti kolegů,
 • 00:16:29 jako třídní to nemohu trpěti!
 • 00:16:32 SMÍCH
 • 00:16:34 Sedněte.
 • 00:16:40 Kdo chybí?
 • 00:16:43 Chybí...chybí Čuřil, prosím.
 • 00:16:47 Prosím, pane profesore,
  otec zapomněl doma klíče
 • 00:16:49 a matka mě poslala,
  abych mu je přinesl do kanceláře.
 • 00:16:51 Prosím, nemoh jsem se připravit
  i na básničku,
 • 00:16:54 neboť včera byl u nás strýc Rudolf
  a večer nám zhasla elektřina.
 • 00:16:57 Máte neustále plno výmluv, Čuřile!
 • 00:17:00 Prosím, nemám.
 • 00:17:01 Jděte na své místo!
 • 00:17:04 Pustnete den ode dne!
 • 00:17:09 Jánská,
  seberte cvičení z jazyka českého!
 • 00:17:19 ZAJEČENÍ
 • 00:17:29 Báseň nám přednese...
 • 00:17:34 Benetka.
 • 00:17:53 "Štěstí."
 • 00:17:56 Báseň od Adolfa Heyduka.
 • 00:17:59 "Štěstí - co je štěstí?
 • 00:18:02 Muška jenom zlatá...
 • 00:18:04 Dost! To není žádný přednes.
 • 00:18:09 Musíte recitovat s citem.
 • 00:18:18 "Štěstí.
 • 00:18:22 Co je štěstí?
 • 00:18:25 Muška jenom zlatá...
 • 00:18:30 Muška jenom zlatá...
 • 00:18:32 SMÍCH
 • 00:18:34 Muška jenom zlatá...
 • 00:18:37 Muška jenom zlatá...
 • 00:18:39 KŘIČÍ
 • 00:18:40 Muška jenom zlatá!
 • 00:18:41 Sedněte, to je hrozné!
 • 00:18:43 Vy jste cynik!
 • 00:18:45 Dnešní mládež
  nemá v sobě kouska citu!
 • 00:18:48 Studenti!
 • 00:18:49 Vy nejste studenti!
 • 00:18:51 Vy jste barbaři!
 • 00:18:53 Co je štěstí..?
 • 00:18:57 Klid!
 • 00:19:00 Básnička zůstane na zítřek.
 • 00:19:03 Dnes si přečteme několik ukázek
  z moderní české poezie,
 • 00:19:08 otevřete si čítanky, Krhounku!
 • 00:19:10 Čtěte na straně 71.
 • 00:19:20 "Pokora."
 • 00:19:22 Napsal Jiří Wolker.
 • 00:19:26 "Stanu se menším, a ještě menším,
 • 00:19:29 až budu nejmenším
  na celém světě.
 • 00:19:33 Po ránu na louce v létě
  po kvítku natáhnu se nejmenším.
 • 00:19:39 Zašeptám, až obejmu se s ním.
 • 00:19:42 Chlapečku bosý,
  nebe dlaň o tebe opřelo si,
 • 00:19:47 kapičkou rosy, aby nespadlo...
 • 00:19:58 Nevíš, jak jsme to hráli
  včera ve Švýcarsku?
 • 00:20:01 3:0 pro nás!
 • 00:20:03 Fakt, kluci, fakt?
 • 00:20:06 Co je obsahem prvních 2 veršů?
 • 00:20:11 Básník se chce stát menším,
  a ještě menším.
 • 00:20:17 Až bude nejmenším na celém světě.
 • 00:20:20 SMÍCH
 • 00:20:21 Jak tomu rozumíte?
 • 00:20:23 Já tomu, prosím, vůbec nerozumím.
 • 00:20:25 SMÍCH
 • 00:20:26 Řekněte, hlupáku,
  co tím chtěl básník říci?
 • 00:20:29 Krhounku?
 • 00:20:34 Básník chce, básník hodlá...
 • 00:20:39 Básník touží státi se trpaslíkem.
 • 00:20:42 VÝKŘIK
 • 00:20:44 Kdo to kdáká?
 • 00:20:47 Pokračujte, Krhounku.
 • 00:20:49 Co učiní básník,
  až se stane trpaslíkem?
 • 00:20:59 Básník ve formě trpaslíka
  si lehne ráno na louku.
 • 00:21:03 To je hrozný!
 • 00:21:04 Kdo to zas kňoural?
 • 00:21:06 Přiznejte se dobrovolně!
 • 00:21:07 No...?
 • 00:21:10 Vy, Boukale?
 • 00:21:12 Překvapuje mě,
  že zesměšňujete moderního básníka,
 • 00:21:17 ačkoli sám jste vyznavačem
  tzv. moderní poezie!
 • 00:21:22 Sedněte a styďte se!
 • 00:21:25 Dál!
 • 00:21:27 Co je na té louce?
 • 00:21:30 Prosím, bosý chlapeček.
 • 00:21:32 A proč byl chlapeček bos?
 • 00:21:37 Chlapeček byl bosý,
  poněvadž neměl botičky...
 • 00:21:41 Ví někdo nějaký lepší výklad?
 • 00:21:45 Přemýšlejte, studenti!
 • 00:21:47 Vy, Čuřile?
 • 00:21:49 Prosím, Nováková se hlásí.
 • 00:21:51 SMÍCH
 • 00:21:53 Cože? Nováková?
 • 00:21:58 Hošíček byl bos,
  poněvadž byl chudý.
 • 00:22:03 Výborně! Je vidět,
  že máte samostatný úsudek!
 • 00:22:08 Jde o motiv sociální,
 • 00:22:11 jenž se zhusta vyskytuje
  v moderní české poezii!
 • 00:22:16 Na to ještě máme verš:
  nebe dlaň o tebe opřelo si.
 • 00:22:22 Přemýšlejte!
 • 00:22:23 Přemýšlejte, studenti!
 • 00:22:25 Může si nebe opřít dlaň?
 • 00:22:30 Nuže, Jánská!
 • 00:22:32 Nebe si prosím,
  dlaň opřít nemůže.
 • 00:22:36 Protože žádné dlaně nemá!
 • 00:22:40 Jak si to tedy vyložíme?
 • 00:22:42 Peterka,
  co to tam zase máš pod lavicí?
 • 00:22:44 Prosím, nic!
 • 00:22:45 Vyložíme si to básnickou fantazií.
 • 00:22:48 SMÍCH
 • 00:22:54 No...no dobře.
 • 00:22:57 Dobře, dobře.
 • 00:23:00 A pak nám zbývá ještě vyložit:
 • 00:23:05 proč se básník bojí,
  že naň spadne nebe?
 • 00:23:08 Čuřile!
 • 00:23:10 Bojí se, že na něj spadne nebe,
  poněvadž je trpaslíkem.
 • 00:23:16 Básníci, tedy vlastně trpaslíci,
  bývají většinou bázliví!
 • 00:23:25 Nerozuměl snad ještě
  někdo něčemu v té básni?
 • 00:23:32 Jiří Wolker se narodil...
 • 00:23:34 Nééééé!
 • 00:23:37 Napsal...
 • 00:23:38 Nééééé!
 • 00:23:41 Umřel...
 • 00:23:44 ZVONĚNÍ
 • 00:23:49 Jeden projev trémy, tak!
 • 00:23:52 Dribluj!
 • 00:23:54 Potvoro singapurská!
 • 00:23:56 Amigos, nemáte někdo sirky?
 • 00:23:59 Že se ptám, sportsmeni!
 • 00:24:02 Bacha, Lejsal!
 • 00:24:05 HOVOŘÍ LATINSKY
 • 00:24:12 Co to mlel?
 • 00:24:13 Jak dlouho ještě, Catilino,
 • 00:24:17 budou pacienti jezdit
  neobutý na tandemu?
 • 00:24:20 SMÍCH
 • 00:24:23 Hele, co si to k nám kráčí!
 • 00:24:26 Hoši,
  to bude ta nová žába z oktávy!
 • 00:24:29 Jak přijela z Prahy!
 • 00:24:31 Docela slušná sajdka, co, amigos?
 • 00:24:36 ZPĚV
 • 00:24:39 Já vám na to seznámení
  zvláštní metódu,
 • 00:24:43 a když se mi dáma líbí,
  takhle na to jdu.
 • 00:24:47 Nadběhnu ji z rohu,
  na ni se usmívám,
 • 00:24:51 pak podrazím jí nohu
  a zdvořile se ptám:
 • 00:24:56 Čípak jsi, holčičko,
  čí je tvé srdíčko,
 • 00:25:00 čípak jsi asi zlatíčko, čí, čí, čí?
 • 00:25:05 Neboj se, holčičko,
  řekni jen slovíčko,
 • 00:25:08 čípak jsi asi,
  zlatíčko, čí čí čí?
 • 00:25:12 Jen neplač, nenaříkej,
  otři si slzičky,
 • 00:25:16 co bolí, to se pokouká,
  když on se nikdo nekouká.
 • 00:25:21 Čípak jsi, holčičko,
  čí je tvé srdíčko,
 • 00:25:25 čípak jsi asi, zlatíčko,
  čí, čí, čí?
 • 00:25:30 Já jsem byla žába malá,
  jako cvalíček.
 • 00:25:34 V celém parku všech lidí
  jsem byla mazlíček,
 • 00:25:38 když mi hračku vzali,
  neb když jsem hapala,
 • 00:25:42 hned všichni se mě ptali,
  když jsem pak plakala.
 • 00:25:47 Čípak jsi, holčičko,
  čí je tvé srdíčko,
 • 00:25:51 čípak jsi asi, zlatíčko,
  čí, čí, čí?
 • 00:25:55 Přiznej se, holčičko,
  řekni jen slovíčko,
 • 00:25:59 čípak jsi asi, zlatíčko,
  čí čí čí?
 • 00:26:02 POTLESK
 • 00:26:12 Jsem vaše nová profesorka
  francouzštiny.
 • 00:26:15 Božena Lachoutová.
 • 00:26:16 SBOROVĚ
 • 00:26:18 Boženka?
 • 00:26:19 HUDBA
 • 00:26:36 "Jsem nečesaný kůň
  bez uzdy a bez sedla.
 • 00:26:41 Bič mučivé touhy
  žene mě vstříc modré dálce,
 • 00:26:46 a okna mé stáje
  hledí do nirvány..."
 • 00:26:50 No tak tohle mi, prosím,
  napíše sextán!
 • 00:26:53 A do úlohy!
 • 00:26:55 Nečesaný kůň?
 • 00:26:58 To může být jedině
  básník a estét Boukal!
 • 00:27:02 Moc výstižně to napsal!
 • 00:27:05 Nečesaný je - a kůň taky.
 • 00:27:09 Až převezmete tu knihovnu,
  slečno Boženko,
 • 00:27:12 Boukal bude vaším stálým
  zákazníkem.
 • 00:27:14 Už se těším!
 • 00:27:16 Dobrý den!
 • 00:27:20 Dobrý den!
 • 00:27:23 Pane kolego, přistihl jsem
  dnes v latině studenta Vomáčku
 • 00:27:27 při drzém opisování
  z tištěného překladu.
 • 00:27:30 Doufám, že jste s ním
  po zásluze zatočil!
 • 00:27:33 Ano, ano,
  budu žádat sníženou známku z mravů!
 • 00:27:36 To myslíte vážně?
 • 00:27:38 Ještě ke všemu zapomněl
  provokativně svůj tahák v úloze!
 • 00:27:42 To je ale trouba!
 • 00:27:43 Musí být exemplárně potrestán!
 • 00:27:46 Ale, prosím vás,
  dejte mu kuli a věc je vyřízena!
 • 00:27:49 Tak v této věci nemohu sdíleti
  váš názor, pane kolego.
 • 00:27:52 Nebudeme-li opisování
  či jiné úskoky
 • 00:27:55 stíhat co nejpřísněji,
 • 00:27:57 vychováme ze studentů
  bezcharakterní podvodníky!
 • 00:28:01 Áááááá!
  Mrtvoly ležely s tvrdým "y?!
 • 00:28:04 SMÍCH
 • 00:28:09 Mrtvoly ležely s tvrdým "y?.
 • 00:28:11 To je příšerné.
 • 00:28:13 Kdopak to napsal?
 • 00:28:15 Ale, kdo jiný než Peterka,
  ten tupec!
 • 00:28:17 Ten ignorant!
 • 00:28:18 A čtenář rodokapsů.
 • 00:28:20 Já tomu nerozumím.
 • 00:28:21 Já taky ne.
 • 00:28:23 No mrtvoly ležely!
 • 00:28:24 Klidně si napíše s tvrdým "y?.
 • 00:28:29 Promiňte, pane profesore,
  není ono to správně?
 • 00:28:36 No přece - mrtvola je rodu
  ženského,
 • 00:28:39 a mimo to bytost neživotná.
 • 00:28:41 KAŠEL
 • 00:28:49 No ano.
 • 00:28:52 Ale měla byste ho znát, lumpa!
 • 00:28:54 SMÍCH
 • 00:28:56 Ten mi to určitě udělal schválně!
 • 00:28:58 Aby mě spletl!
 • 00:29:01 Přistihla jsem terciána Choděru,
 • 00:29:04 an, kopaje do dveří
  přírodopisného kabinetu,
 • 00:29:07 volal: Sezame, otevři se!
 • 00:29:09 SMÍCH
 • 00:29:13 Milá kolegyně,
  s těmi lotry si ještě užijete.
 • 00:29:14 Člověk aby nad nimi
  stál jako policajt.
 • 00:29:17 Však on nad nimi někdy
  policajt stojí.
 • 00:29:20 Co jste to říkal?
 • 00:29:22 Pánové,
  neviděli jste někdo moje klíče?
 • 00:29:26 Dobrý den, já jsem Lachoutová...
 • 00:29:29 ZVONĚNÍ
 • 00:29:30 To už zase zvoní!
 • 00:29:35 Kolegové, do tříd!
 • 00:29:39 Slítněte také do 2. patra,
  já se svezu s vámi!
 • 00:29:47 RECITACE LATINSKY SBOROVĚ
 • 00:30:48 ZVONĚNÍ
 • 00:30:54 Mizím, kdyby něco,
  tak mi zemřel ujec!
 • 00:30:58 Tak co, jak to hrajeme na mistráku?
 • 00:31:01 Zatím nerozhodně.
 • 00:31:03 Bacha, už jde!
 • 00:31:08 Já mizím, kryjte mne, padre.
 • 00:31:12 Má úcta, pane profesore.
 • 00:31:14 Kdo to zde tak hlučel?
 • 00:31:16 To byli jistě sextáni, že?
 • 00:31:20 Ona ta mládež
  vůbec pořád hlučí.
 • 00:31:21 Abych pravdu řek, já to mám rád.
 • 00:31:24 Mládí musí bejt bouřlivý.
 • 00:31:25 Nemluvili něco o profesorech,
  nějaké nemístné poznámky?
 • 00:31:29 Nebo tak něco?
 • 00:31:31 Chraň Pánbu, naši studenti mluvěj
  o profesorech s veškerou úctou!
 • 00:31:36 Dybyste náhodou někdy zaslechl
  nějaké urážlivé výroky
 • 00:31:40 nebo tak podobně,
  jen mi to beze všeho oznamte.
 • 00:31:46 Spolehnou se, pane profesore!
 • 00:31:49 To by se ti tak hodilo do krámu,
  ty špehoune jeden udejchanej!
 • 00:31:55 RECITACE LATINSKY SBOROVĚ
 • 00:32:02 Pero!
 • 00:32:04 Prosím, pane profesore.
 • 00:32:05 Chybí...?
 • 00:32:06 Chybí...chybí Čuřil, prosím.
 • 00:32:09 Čuřil! Stále uniká.
 • 00:32:14 Prosím, Čuřilovi zemřel ujec.
 • 00:32:17 To je darebáctví!
 • 00:32:20 Opakování nám přeloží...
 • 00:32:24 KLEPÁNÍ TUŽKY O LAVICI
 • 00:32:47 Slečná Jánská.
 • 00:32:54 Věta česká sedmá:
 • 00:32:56 Horatius píše:
 • 00:32:59 Ó kolena, kolena,
  nechť přiblíží se k jezeru!
 • 00:33:03 Přeložte!
 • 00:33:07 LATINSKY
 • 00:33:12 Ech, nerozuměl jsem dobře,
  pojďte blíž.
 • 00:33:17 LATINSKY
 • 00:33:20 To se mi ještě nestalo!
 • 00:33:23 Nejenže chodíte nevhodně oblečená,
  jak pozoruji, dokonce i nalíčená!
 • 00:33:30 Nejenže neumíte přeložit větu,
 • 00:33:32 ale dokonce neovládáte
  učivo prvních tříd!
 • 00:33:36 Cum! Tohleto slovo znamená
  předložku "s?, nikoli "k?,
 • 00:33:39 jak jste se mylně domnívala!
 • 00:33:41 A k vašemu překvapení se čte "kum?!
 • 00:33:44 Píši vám nedostatečnou!
 • 00:33:48 Měla byste přemýšlet,
  co se životem!
 • 00:33:51 Protože já vás k maturitě nepustím,
  "cum vita?, rozumíte?
 • 00:33:56 Ano, prosím.
 • 00:33:58 Větu nám přeloží...Benetka!
 • 00:34:03 LATINSKY
 • 00:34:12 Mě neoblafnete, vy šejdíři,
  určitě to máte napsané v knize!
 • 00:34:15 Prosím, nemám!
 • 00:34:16 Nebuďte drzý!
 • 00:34:17 Jste známý
  odbojník a buřič, sedněte si!
 • 00:34:21 Přeloženou větu
  nám vyloží Pařízková!
 • 00:34:27 V této větě Horatius,
  v této větě básník...
 • 00:34:29 Dost, to je příprava,
  tohleto koktání? Sedněte si!
 • 00:34:34 Nuže - Krhounku?
 • 00:34:38 Bá...básník chce...
 • 00:34:39 ŠEPTEM
 • 00:34:40 Básník mluví o kolenu...
 • 00:34:43 Básník prosí na kolenou...
 • 00:34:45 Jak?
 • 00:34:46 Bá...básník...
 • 00:34:49 Básník vzývá kolena u jezera!
 • 00:34:52 Básník na stará kolena...
 • 00:34:55 Tak, pokračujte, prosím!
 • 00:34:56 Zpívá u jezera!
 • 00:34:58 A mám tě, ty mizero!
 • 00:35:00 To se podívejme.
 • 00:35:03 "Ha, šejku, jsi dopaden.
 • 00:35:07 Veliký padišah určí tvůj osud!"
 • 00:35:11 Ano, ano, Peterko,
  veliký padišah určí váš osud!
 • 00:35:15 Žlutý ďábel to je to vaše
  věčné studium pod lavicí?
 • 00:35:19 Budete exemplárně potrestán!
 • 00:35:22 Ano, prosím, a mohl byste mi to,
  prosím, potom vrátit?
 • 00:35:30 Já bych potřeboval vědět,
  jak to dopadne s Ahmedem.
 • 00:35:35 S Ahmedem!
  To je ale nemožné!
 • 00:35:38 Jak budeš ještě dlouho, Žlutý
  ďáble, zneužívat trpělivosti mojí?
 • 00:35:42 Zalez, ať už tě nevidím!
 • 00:35:44 A vás ten smích přejde!
 • 00:35:46 Vy bduete sekat latinu,
  já s vámi ještě zatočím!
 • 00:35:49 ZAKLEPÁNÍ
 • 00:35:51 Kdo to byl?
 • 00:35:52 KLEPÁNÍ
 • 00:35:55 Dále, kdo to sem, sakra, zase leze?
 • 00:36:07 Dobrý den.
  Dobrý den!
 • 00:36:09 Jsem zemský školní inspektor Karas.
 • 00:36:16 Ale ne!
 • 00:36:18 SMÍCH
 • 00:36:22 Pan zemský školní inspektor,
  račte se laskavě usaditi,
 • 00:36:26 dovolíte, svrchníček,
  též buřineščku, prosím!
 • 00:36:33 Nedejte se vyrušovat
  a pokračujte ve výuce.
 • 00:36:36 Ano, pardon, prosím.
 • 00:36:42 Milí studenti!
 • 00:36:43 SMÍCH
 • 00:36:45 Pozoruji u vás chvályhodnou snahu
 • 00:36:48 porozuměti hlubokým sentencím
  antických básníků.
 • 00:36:52 Nuže, pokusme se ještě jednou
 • 00:36:54 vyložit význam onoho
  památného Horatiova výroku.
 • 00:37:00 Jakže bude znít, Holousi?
 • 00:37:04 Ale Holousi, já vás přece nesním!
 • 00:37:08 Básník přistupuje k jezeru,
  aby si umyl kolena...
 • 00:37:13 Nonono...
 • 00:37:16 Ale má někdo další...?
 • 00:37:18 Pane kolego!
 • 00:37:20 Prosil bych
  nějaký překlad do latiny.
 • 00:37:23 Stačí stručné větičky.
 • 00:37:27 Takže, chlapci,
 • 00:37:28 přeložme tady
  panu zemskému školnímu inspektorovi
 • 00:37:31 větu - třeba, Benetko?
 • 00:37:33 Třeba - vlk nese domovníkovi psa.
 • 00:37:37 SMÍCH
 • 00:37:51 To to to to...To by šlo.
 • 00:37:55 Takže, přeložte tady
  panu zemskému školnímu vlkovi...
 • 00:37:58 SMÍCH
 • 00:38:00 Prosím, vlk nese domovníkovi psaní.
 • 00:38:04 To je trochu těžká věta.
 • 00:38:06 A nedává dobrý smysl.
 • 00:38:10 No jistě, Benetko,
  jaký smysl dává ta věta?
 • 00:38:13 Prosím, básník líčí trudný život
  domovníka za polárním kruhem.
 • 00:38:18 SMÍCH
 • 00:38:19 Proč za polárním kruhem,
  z čeho tak soudíte?
 • 00:38:21 Soudíme tak podle vlka,
  který nese dopis.
 • 00:38:24 Prosím, domovník mohl být
  také v zoologické zahradě!
 • 00:38:28 Tak tak, ano.
 • 00:38:30 Básník tak líčí trudný život...
  A kohopak, Peterko?
 • 00:38:36 Líčí trudný život vlka,
 • 00:38:38 jehož nesvědomitý domovník
  nutí nosit dopisy.
 • 00:38:42 Ano, ačkoli by si
  mohl poslat např....
 • 00:38:45 Například tuleně.
 • 00:38:46 SMÍCH
 • 00:38:54 A mohl by tuleň nosit
  i jiné předměty?
 • 00:38:57 Ano, ano, prosím, mohl.
 • 00:38:59 Mohl, například dýmku.
 • 00:39:02 Aaaaaa...ano,
  ale jak bude nyní znít ta věta?
 • 00:39:07 Tuleň nese domovníkovi dýmku.
 • 00:39:11 A...a přeložte, prosím, do latiny.
 • 00:39:15 Pardon, pane kolego, obávám se,
 • 00:39:18 že tato věta
  může žákům činiti obtíže.
 • 00:39:24 Promiňte, promiňte,
  pane školní inspektore, zemský,
 • 00:39:28 je mi poněkud nevolno!
 • 00:39:29 Ale pane kolego...
 • 00:39:37 Pane kolego!
 • 00:39:41 SMÍCH
 • 00:39:42 Teda, Jindro!
 • 00:39:44 Tys ho roztrh jak hada!
 • 00:39:45 Jen aby z toho nebyl nějaký malér!
 • 00:39:47 Ten ti to určitě vrátí, Jindro!
 • 00:39:50 ZVONĚNÍ
 • 00:39:52 Kluci, ve Švýcarsku jsme dali gól!
 • 00:39:55 ZPĚV
 • 00:39:57 Ta naše jedenáctka válí,
  ať je to doma nebo v dáli,
 • 00:40:04 náš útok, ten je od rány,
  a umí dávat banány.
 • 00:40:12 Tu radost každý s námi cítí,
  když balon zatřepe se v síti,
 • 00:40:19 tohle byl prima gól,
  my chceme gól!
 • 00:40:27 Ti na to správně jdou,
  to naši zlatí hoši jsou.
 • 00:40:34 POTLESK
 • 00:40:37 Gól!
 • 00:40:44 Dobrý den!
 • 00:40:46 HOVOŘÍ FRANCOUZSKY
 • 00:40:50 Pozor na dámu, kolego!
 • 00:40:54 Tak co, slečno,
  jak se vám u nás líbí?
 • 00:40:57 Líbí, ústav je pěkný,
  pan ředitel je dobrák...
 • 00:41:03 A co děti? Nezlobí vás?
 • 00:41:05 Ale, to víte.
 • 00:41:06 Jste na ně moc hodná!
 • 00:41:09 Ale tuhle jsem slyšel kluky,
  jak si povídali,
 • 00:41:12 že jim půjčujete správný knížky!
 • 00:41:14 Ta knihovna,
  to je moje největší radost.
 • 00:41:17 Já si k vám
  asi taky přijdu něco vypůjčit.
 • 00:41:19 Pozor, kolego, přijde garde!
 • 00:41:23 To je skandál, tahle kvarta!
 • 00:41:26 Představte si, že nikdo nevěděl,
  kdy byla bitva u Aigos Potamoi!
 • 00:41:30 Já to taky nevím.
 • 00:41:32 Ale to není legrace, prosím pěkně!
 • 00:41:35 Mám celou řadu žáků, kteří neumí
  popsat jednu jedinou bitvu!
 • 00:41:40 A něco jiného umějí?
 • 00:41:41 Co jiného?
 • 00:41:44 Dějiny přece nejsou
  jen samé bitvy a války.
 • 00:41:47 No to sice ne, ale bitvy a války
  jsou smyslem dějin!
 • 00:41:52 Vy mě děsíte.
  A to říkáte i ve třídě?
 • 00:41:57 Ovšem.
 • 00:41:58 Garde!
 • 00:42:00 Tady není možno vyučovat,
 • 00:42:02 veškerá pozornost žactva
  je soustředěna na fotbal!
 • 00:42:06 Jak to dopadlo včera?
 • 00:42:08 Vyhráli jsme s Rakouskem.
 • 00:42:10 Postupujeme tedy do finále!
 • 00:42:12 Plánička je prý zraněn.
 • 00:42:14 Bez Pláničky jsme oslabeni.
 • 00:42:18 No a...? Já dnes suplovat nemohu!
 • 00:42:22 SMÍCH
 • 00:42:27 Klid, pane kolego,
  to není profesor, to je fotbalista!
 • 00:42:35 Nesu zajímavou novinku.
 • 00:42:38 Jak to stojí v první půli?
 • 00:42:40 Dali jsme gól!
 • 00:42:41 Gól!
 • 00:42:43 A mimo to je tu pan inspektor.
 • 00:42:47 Co říkáte?
 • 00:42:48 Pan zemský školní inspektor Karas.
 • 00:42:51 Co je s ním?
  Je v sextě.
 • 00:42:54 A mat! To říkáte jenom tak?
 • 00:42:56 Jděte informovat pana ředitele!
 • 00:42:59 Rozkaz.
 • 00:43:03 Příště vás určitě porazím.
 • 00:43:04 Ukliďte si to tady, je tu pan
  inspektor!
 • 00:43:06 Nenašel moje klíče?
 • 00:43:10 SMÍCH
 • 00:43:11 Proboha, kam letíte?
 • 00:43:12 Kde je můj notes?
  Tady jsem měla notes!
 • 00:43:15 Kde je?
  Tady se přece nemůže nic stát!
 • 00:43:17 Úlohy jsem včas opravil...
 • 00:43:19 No řekněte, kolegové.
  Já se přece nemusím ničeho bát!
 • 00:43:23 Pozor!
 • 00:43:26 SMÍCH
 • 00:43:29 Pro Krista, pane kolego!
  Co se vám stalo?
 • 00:43:34 Ten bídák, ten mi dal!
 • 00:43:40 Pan inspektor...?
 • 00:43:42 Ale ne, Benetka! Benetka!
 • 00:43:46 HUDBA
 • 00:43:58 HLUK
 • 00:44:02 Ticho!
 • 00:44:06 Nestrašte nás!
  O co jde, pane Důležitý?
 • 00:44:09 Dupete tu jako koně!
 • 00:44:12 Čuchal už vyběhl ze třídy
  a ptal se mě, co se to děje.
 • 00:44:14 My už budeme zticha!
 • 00:44:16 Frackové, rozumu to nemá za mák!
 • 00:44:18 Udělejte nám venku zeď!
 • 00:44:20 Copak jsem obecní?
 • 00:44:24 No, neřvěte - a nikdo sem nepřijde!
 • 00:44:29 Jestli, kluci...Kluci, pojďte!
 • 00:44:32 Dáme dohromady sestavu
  na čtvrtletní mač!
 • 00:44:34 Pořád ten váš poťachťanej fotbal?
  Jste z toho celí pofrncaný!
 • 00:44:38 Hleď si svých nečesaných koňů,
  ty lyrická hříčko přírody!
 • 00:44:42 Taky by sis s náma
  mohl někdy začutat.
 • 00:44:43 Já nejsem proti sportu, ale ten váš
  kult svalů mi leze krkem.
 • 00:44:47 Jistě, radši si dáš dramko,
  a pak neutáhneš klarinet.
 • 00:44:52 A nekouří, protože bez toho
  by nebyl ten správný básník.
 • 00:44:56 Jo, kluci, tuhleva mi půjčil
  Skleněnej havelok od Nezvala,
 • 00:44:59 to teda byla psina!
 • 00:45:00 SMÍCH
 • 00:45:03 To byl...Nech toho.
 • 00:45:07 Ty když začneš mluvit o poezii,
  dostávám žaludeční křeče.
 • 00:45:12 A ty máš právě tak
  inteligentní řeči o sportu.
 • 00:45:16 Ne ne ne, já se zajímám
  o všechno, co se děje ve světě.
 • 00:45:19 A ve sportu sympatizuji se Spartou,
  poněvadž to je proletářský klub!
 • 00:45:23 Co to žvaníš, dendy,
 • 00:45:25 jen proto, že mají nějací
  profesionálové červená trička,
 • 00:45:28 tak si je hned
  zařadíš mezi proletáře?
 • 00:45:34 Nech toho, Sparťané to dostanou
  v neděli od Slávky rozdílem třídy!
 • 00:45:36 Já jsem taky slávista!
 • 00:45:37 A vo co, dendy?
  Že Sparta jsou hasiči?
 • 00:45:41 Hezký, moc! To se v neděli ukáže!
 • 00:45:44 Rudí hoši
  vás roznesou na kopačkách!
 • 00:45:48 Mlč, lyrik se rozohnil!
 • 00:45:51 Slávisti jsou paďouři!
 • 00:45:53 Cože? Neprovokuj!
 • 00:45:54 Jsme v přesile! Jsme v přesile!
 • 00:45:57 Slávisti jsou saláti!
 • 00:46:01 Slávisti jsou salá...
 • 00:46:07 Odvolej to, ty hanebný sparťane!
 • 00:46:11 Mučení druhého stupně,
  namočte někdo houbu!
 • 00:46:19 Slávisti jsou hadrá...
 • 00:46:31 Už staří Římané holdovali
  vášnivě vozatajským závodům v cirku.
 • 00:46:37 Byly 4 kluby:
  bílí, zelení, červení a modří.
 • 00:46:42 Najímali si
  placené sportovní nádeníky,
 • 00:46:45 a rozbíjeli si hlavy, hádajíce se,
  která z barev bude první.
 • 00:46:50 Čemuž se říkalo sportovní zápolení.
 • 00:46:53 A zušlechťuje to prý tělo i ducha!
 • 00:46:57 Sednout!
 • 00:47:00 Hle, zušlechtěná bytost básníkova!
 • 00:47:06 HUDBA
 • 00:48:16 ZPĚV
 • 00:48:18 Dnes nemohu chtít,
  co chtěl bych snad mít,
 • 00:48:26 To, co je mou dávnou touhou,
  když odolám bouřím,
 • 00:48:38 pak v klidu jen kouřím,
  ani nevím, jak už dlouho.
 • 00:48:50 Sám já chodívám rád, jen sám,
 • 00:49:03 mám svou samotu rád, jsem sám.
 • 00:49:15 Zdáli se vždy jen usmívám,
  sám jen sobě zpívám,
 • 00:49:23 moje snění nic nezmění, vím, sám,
  tím nejvíc získám,
 • 00:49:35 svému stínu pískám
  písničku tu,
 • 00:49:42 kterou znám jen já sám.
 • 00:49:48 PÍSKÁNÍ
 • 00:49:57 Jsem sám...
 • 00:50:05 POTLESK
 • 00:50:11 VÝSKOT
 • 00:50:18 Žáby! Která jste mi sekla rádiovku?
 • 00:50:31 Dneska večer je taneční. Jdeš?
 • 00:50:35 Moc se mi nechce.
 • 00:50:37 Pojď, člověče, dneska je protažená!
 • 00:50:41 SMÍCH
 • 00:50:44 Bude tam správná pára!
 • 00:50:46 Nenalejvej - a kdo tam bude?
 • 00:50:49 Prima saze, hochu!
 • 00:50:50 Běž si randit - a dupej taky!
 • 00:50:53 Já vím, a nakonec se tam budu
  otravovat s grundlema z naší klády!
 • 00:50:58 Prej tam Růže prérie!
  Na tu přece trpíš, no ne?
 • 00:51:03 Ta piksla od Kunerolu?
 • 00:51:05 SMÍCH
 • 00:51:06 To jsi vedle, Ádo!
 • 00:51:10 Tak co chceš večer podnikat,
  snad nepůjdeš do koncertu?
 • 00:51:12 Dovol, abych se srdečně zasmál.
 • 00:51:14 Tak pojď do bijásku!
 • 00:51:16 Jestli nemáš na vlezný,
  zatáhnu to za tebe.
 • 00:51:19 A co hrajou?
 • 00:51:21 Nějaký erotický vášně!
 • 00:51:25 Mě to teda moc nezajímá.
 • 00:51:27 SMÍCH
 • 00:51:28 Ale chodil oběžník,
  že to prej máme zakázaný!
 • 00:51:32 To bude votrava.
 • 00:51:34 A není u toho nějaká groteska?
 • 00:51:37 Bude žurnál z olympiády!
 • 00:51:39 Tak to jdu!
 • 00:51:40 Už se těším,
  jak se Lejsal bude plížit
 • 00:51:41 při zdi, aby někoho načapal!
 • 00:51:43 A víš určitě, že to máme zakázaný?
 • 00:51:46 Abychom se nezbodli.
 • 00:51:49 Vždyť to bylo v oběžníku!
 • 00:51:51 Moh by s náma jít taky Jindra,
  aby byla nějaká bžunda!
 • 00:51:54 No tak já mu řeknu.
  Tak teda na beton!
 • 00:51:57 V půl šestý u mostu!
 • 00:51:59 Tě péro, Fando!
  Tě lupe, Ádo!
 • 00:52:09 Hoši, jdete taky na svah?
 • 00:52:11 Tak já ti půjčím ski!
 • 00:52:16 Počkej na mě, Aničko!
 • 00:52:20 HUDBA
 • 00:52:36 Pomalu! Pomalu!
 • 00:52:45 Rychleji! Rychleji!
 • 00:52:49 Paní kolegyně? Na slovíčko.
 • 00:52:53 Ano, prosím, pane řediteli?
 • 00:52:56 Nevzpomínáte si náhodou, co za
  knihu jste půjčila tomu chlapci?
 • 00:53:04 Krhounkovi?
  Myslím "Křest sv. Vladimíra?, ano.
 • 00:53:07 Abyste rozuměla:
  byl za mnou pan továrník Krhounek.
 • 00:53:15 Zdálo se mu to pro chlapce
  poněkud nevhodné. Obhroublé.
 • 00:53:22 Karel Havlíček Borovský
  je v osnovách, prosím.
 • 00:53:25 No-dobrá.
 • 00:53:29 A poslyšte...
 • 00:53:32 Je ten chlapec opravdu tak slabý
  z francouzštiny?
 • 00:53:37 To je těžká věc, pane řediteli.
 • 00:53:39 Ten hoch se nadře všechno zpaměti,
  ale talent na řeči nemá.
 • 00:53:46 Ano, ale - on není tak slabý
  z té francouzštiny.
 • 00:53:52 Musím přece přihlížet
  k celkové inteligenci žáka.
 • 00:53:56 Jistě, ale já vám říkám...
 • 00:54:01 Že on není
  tak slabý z francouzštiny.
 • 00:54:06 Ale přece když mu dám dostatečnou,
  je to až dost na jeho schopnosti!
 • 00:54:11 Já na vás
  nechci dělat žádný nátlak.
 • 00:54:14 Chraň Bůh,
  ale on není slabý z francouzštiny!
 • 00:54:19 Rozumíte?
 • 00:54:21 Ano, prosím, pane řediteli!
 • 00:54:25 PLAČTIVĚ ODCHÁZÍ
 • 00:54:28 Pane, to je originální podnik,
  karamba!
 • 00:54:33 Vy jste vážně byli na těch vášních?
 • 00:54:36 Samolitr!
 • 00:54:37 No, a jaký to bylo?
 • 00:54:40 Kluci, vyprávějte - Ádo!
 • 00:54:42 Pohádka pro kojence...
 • 00:54:44 Přehánějte, Ádo!
 • 00:54:47 A Jindro, no tak teda!
 • 00:54:51 A kdo jste ještě neviděli,
  kdo jste ještě neslyšeli?
 • 00:54:56 Poslyšte příběh
  zrazené a pomstěné lásky.
 • 00:55:00 Zpěněné krve a tropické noci.
 • 00:55:04 Sombrera a lasa.
 • 00:55:06 Vstupné dobrovolné,
  mládeži do 80 let vstup zakázán!
 • 00:55:10 Olé!
 • 00:55:12 HUDBA ZPĚV
 • 00:55:18 Je smutný příběh lásky,
  o kterém vám budu vyprávět,
 • 00:55:28 je smutný příběh lásky
  s Rozitou, v níž byl můj celý svět.
 • 00:55:39 Teď bloudím po nocích
  a PO celé dny pod palmami sám,
 • 00:55:49 teď bloudím, a ty chvíle
  bolestné vždy znovu prožívám.
 • 00:56:00 Když zní místo v srdci mém,
  plné samotou,
 • 00:56:11 jen zní, a odežene vám tu Rozitu
  zlou, ty ne!
 • 00:56:21 Je smutný příběh lásky,
  ve kterém se dosud nevyznám,
 • 00:56:32 je smutný příběh lásky,
  o kterém vám povím, jak se stal.
 • 00:56:41 Jednoho dne, odpoledne,
  po cestě sotva táhnu se vedrem,
 • 00:56:46 kdos proti mně, po cestě jde,
  Rozita v náramné zábavě s Pedrem.
 • 00:56:50 Já na ni zřel, já taky chtěl, kdo
  může divit se, že jsem měl pech,
 • 00:56:55 že jsem měl líce, a celá vesnice
  se smála vélice,
 • 00:56:59 a tu jsem si řek: ratatata,
  Rozita, ta je mi dávno nevěrná,
 • 00:57:07 karamba, věřte, lidi,
  strašlivá to bude pomsta má.
 • 00:57:11 Karamba, já jí to v téhle chvíli
  pěkně osladil,
 • 00:57:19 karamba, a já si tam svého soka
  v noci posadím.
 • 00:57:30 A vím, kdo to večer pod oknem
  svou serenádu hrál,
 • 00:57:37 tak hrál, tak falešně,
  že má píseň nenechá ji spát.
 • 00:57:45 Rodrigo, však víte,
  koho já bídně oklamala jsem,
 • 00:57:51 Rodrigo, ty mi svoji serenádu
  nepěj pod oknem,
 • 00:57:59 Rodrigo, myslet si na mě můžeš
  kdo ví kolikrát,
 • 00:58:07 Rodrigo, tvoje pění pod mým oknem
  příliš kruté jest!
 • 00:58:14 Páč Čuřil se nám prozradil sám!
 • 00:58:19 POTLESK
 • 00:58:34 Čuřil se má dostavit do ředitelny!
 • 00:58:37 HUDBA ZPĚV
 • 00:58:40 Karamba!
 • 00:58:55 Otočte sešity!
 • 00:58:57 Píšeme diktát.
 • 00:59:02 Seděly žáby v kaluži.
 • 00:59:13 Hleděly vzhůru k nebi.
 • 00:59:21 Befelemepeseveze,
  leze, leze po železe,
 • 00:59:31 Metan, etan, propanbutan,
  brontosaurus, orangutan,
 • 00:59:38 kobyla být babyka,
  tolga chytnou tunika!
 • 00:59:43 HOVOŘÍ LATINSKY
 • 00:59:48 SBOROVÁ RECITACE NĚMECKY
 • 00:59:50 Tam jest cosinus a sinus,
  yx na druhou. plus a mínus...
 • 00:59:54 SBOROVÁ RECITACE NĚMECKY
 • 00:59:59 Kdo to tu rajtuje skrz den a noc?
 • 01:00:02 To je ten Ládínek a jeho froc,
  růženec vzal a zahodil,
 • 01:00:06 aby vyskok těch 20 mil!
 • 01:00:09 Jak jásá - jen kdo je pán?
 • 01:00:11 Toť on, to strašný lesů pán!
 • 01:00:14 Pozor, obratník Raka!
 • 01:00:16 Popokatepetl, ty ty!
 • 01:00:19 Žlůva, žluna, dudek - gavel!
 • 01:00:22 Gavel - a jmenovatel!
 • 01:00:25 Divizna tajnosnubná...
 • 01:00:29 Bivoj Heřman z Bubna!
 • 01:00:31 Třaskaté motýlokvěté...
 • 01:00:33 Heine, Schiller, Goethe!
 • 01:00:36 Křesomysl, jota, beta, alfabeta,
  óda, nóda, anoda,
 • 01:00:41 soda, sodík, katoda!
 • 01:00:44 Teď platí věta holá!
 • 01:00:46 5. pádem vždy se volá!
 • 01:00:49 ZPĚV LATINSKY
 • 01:00:58 Florečnan a manganistan!
 • 01:01:01 Shakespeare? Večer tříkrálový?
 • 01:01:03 To byly cedry!
 • 01:01:05 SBOROVÁ RECITACE
 • 01:01:12 Tak kdo jde státu k vojně!
 • 01:01:14 Státu na knížecí slova!
 • 01:01:16 Sýček, upír, výr a sova!
 • 01:01:18 Balistika - náraz němý!
 • 01:01:21 Probereme rozbor větný!
 • 01:01:23 Co to máš, milá, v pravici?
 • 01:01:26 Zničíme kolmici,
  opíšem kružnici...
 • 01:01:39 ZVONĚNÍ
 • 01:01:56 VÝKŘIK
 • 01:02:00 Však ona vás ta legrace přejde!
 • 01:02:05 Sedněte.
 • 01:02:08 Tolik hrůzy
  jako je v těchto deskách
 • 01:02:11 nebylo ani
  ve smolných knihách středověkých!
 • 01:02:16 Jenom Krhounek a Nováková
  nezklamali.
 • 01:02:20 Co je zase?
 • 01:02:23 Minuta ticha za propadlé, prosím.
 • 01:02:28 Nedělejte si z toho legraci,
  Čuřile!
 • 01:02:32 Sedněte.
 • 01:02:34 Doufám, že pololetních prázdnin
  využijete k učení!
 • 01:02:38 Abyste své rodiče a profesory
  přesvědčili,
 • 01:02:41 že to se svým studiem
  myslíte vážně!
 • 01:02:45 HUDBA ZPĚV
 • 01:02:55 Benetka.
 • 01:04:27 Nerozuměl snad
  někdo něčemu v té básni?
 • 01:04:38 Nazdar, Aničko!
 • 01:04:40 Aničko,
  nešla bys dnes odpoledne třeba...?
 • 01:04:42 Ani ne.
 • 01:04:43 Vašku, já nemám čas, víš?
 • 01:04:46 Vašku, nedal bys mi
  opsat cvígro z matiky?
 • 01:04:49 Tak na.
  Dík.
 • 01:04:52 Ádo, už jde!
 • 01:04:53 Ještě ne!
 • 01:04:55 Určitě zapomněl, že má hodinu!
 • 01:04:57 Měli bychom to hlásit do sborovny!
 • 01:04:59 Opovaž se, zrůdo krále Václava!
 • 01:05:01 Ádo, zavři dveře!
 • 01:05:04 Karle, pojď!
 • 01:05:07 Uspořádáme si malé cimburetto!
 • 01:05:11 Ale potichu,
  Lejsal učí pod náma!
 • 01:05:15 Nyní si názorně předvedeme,
  jak se stal básník trpaslíkem!
 • 01:05:24 Přečteme si ukázku
  z božského Vergilia!
 • 01:05:28 Holous, čtěte!
 • 01:05:31 MLUVÍ S PLNOU PUSOU
 • 01:05:36 Dost, s citem!
 • 01:05:41 Jako dvě holubičky!
 • 01:05:44 Jako dvě holubičky...
 • 01:05:49 Dost! Vy jste cynik!
 • 01:05:51 Budete exemplárně potrestán!
 • 01:05:53 Ale studenti, vy nejste studenti,
  vy jste dobytek!
 • 01:05:58 KDÁKÁNÍ
 • 01:05:59 Kdo to kdáká?
 • 01:06:01 Prosím, prosím, já jsem nerozuměl
  té básničce od Heyduka.
 • 01:06:04 Čemu jste nerozuměl?
 • 01:06:08 Co ještě snad...?
 • 01:06:09 Styďte se mi, hlupáku!
 • 01:06:13 Čuřil, kam zas?
 • 01:06:15 Prosím, mně je nevolno!
 • 01:06:17 Máte vždy plno výmluv!
 • 01:06:19 Čuřile, přemýšlejte, studenti,
  co je štěstí...
 • 01:06:26 KDÁKÁNÍ
 • 01:06:31 Nuže, Kořínková...
 • 01:06:32 Pařízková, prosím.
 • 01:06:34 Jistě, tedy Pařízková...
 • 01:06:36 Co je štěstí?
 • 01:06:39 HUDBA ZPĚV
 • 01:06:44 Štěstí malá muška je zlatá,
  jednou v žití kol tebe chvátá,
 • 01:06:56 hle, jenom vztáhni ruku svou,
  a muška malá již je tvou,
 • 01:07:01 štěstí je dnes náhody hrou.
 • 01:07:05 HUDBA
 • 01:07:22 Ne, už není, nevzal jsme ji hned,
  a muška už je navěky pryč,
 • 01:07:28 štěstí je dnes náhody hrou, ó jé!
 • 01:07:32 POTLESK
 • 01:07:40 Co je to tu za kravál?
 • 01:07:42 No jistě, Benetka.
 • 01:07:45 Benetko, znamenám si vás.
 • 01:07:48 Spějete ku své záhubě!
 • 01:07:52 Ale ne!
 • 01:07:54 Děkuji vám, holomci!
 • 01:07:56 Vy nejste studenti, vy jste
  dobytek!
 • 01:07:59 Co to tak pilně píšete, Pařízková?
 • 01:08:02 Ale podívejme se,
  domácí cvičení z matematiky!
 • 01:08:05 Vyvodím z toho důsledky!
 • 01:08:11 Carův kurýr odchází
  s bohatou kořistí.
 • 01:08:16 Vidíte, vidíte, hoši!
 • 01:08:18 Já jsem vám to říkal!
 • 01:08:19 Jé, Vašku, on vzal ten tvůj sešit!
 • 01:08:23 Jéžišimarja!
 • 01:08:25 Sednout!
 • 01:08:27 Co to slyším?
 • 01:08:28 Domácí cvičení ve škole
  tajně opisoval...Krhounek?
 • 01:08:34 SMÍCH
 • 01:08:36 No to se podívejme, Krhounku,
  znamenám si vás!
 • 01:08:40 Prosím, prosím, to je omyl!
 • 01:08:43 To já jsem opisovala
  tady od Krhounka.
 • 01:08:46 Ale ale, ducha chudého,
  leč ctnotného, že, Čuříková?
 • 01:08:51 Přiznání je polehčující okolnost!
 • 01:08:54 Znamenám si tence.
 • 01:08:56 SMÍCH
 • 01:09:01 Čuříková opisovala
  z půjčeného sešitu...
 • 01:09:05 Prosím, jmenuji se Pařízková.
 • 01:09:07 Ale tak říkám...
  Pařízková půjčila Krhounkovi sešit.
 • 01:09:12 SMÍCH
 • 01:09:14 Krhounku, vás už tu mám podruhé!
 • 01:09:18 Dám si na vás pozor, milánkové!
 • 01:09:20 Jste banda líná!
 • 01:09:21 Neodpustím vám
  jediný vzorec, jediný zákon.
 • 01:09:25 Jak zní věta Krhounkova, Cosino?
 • 01:09:28 SMÍCH
 • 01:09:31 Co..co...cosinova věta zní...
 • 01:09:34 Sedněte si, kokto, píši 5.
 • 01:09:38 A teď ty - jméno.
 • 01:09:39 Jánská, prosím.
  No, dobře, dobře, dál, dál.
 • 01:09:42 Irma, prosím.
 • 01:09:44 Na to se neptám, věta Cosinova!
 • 01:09:48 Věta Kosinová zní:
 • 01:09:51 Jak zní?
 • 01:09:52 To jsme, prosím, nebrali!
 • 01:09:54 Já vám dám, nebrali! Píši 5!
 • 01:09:58 Jánská.
 • 01:10:02 No tak bude to?
 • 01:10:04 Já jsem řekl Jánská!
 • 01:10:06 Prosím, já už byla!
  To jste zase vy?
 • 01:10:10 A ještě jste si nevzpomněla?
  Zase 5!
 • 01:10:14 ŠTKANÍ SMÍCH
 • 01:10:17 A další bude kdo?
 • 01:10:21 Holous.
  Věta Cosinova!
 • 01:10:25 Neví, 5, no vida!
 • 01:10:29 Co je, co mu je?
 • 01:10:31 Cosinova věta...Jaká věta Kozinova?
 • 01:10:35 Věta Kozinova zní...
 • 01:10:38 No, jakpak zní?
  Věta Kozinova zní:
 • 01:10:40 Lomikare, Lomikare...
 • 01:10:44 Předvádím tě na Boží súd...
 • 01:10:46 No dobře, dobře...A dál?
 • 01:10:49 Hyn sa hukáže!
 • 01:10:50 SMÍCH
 • 01:10:54 Hyn sa hukáže!
  A ty se budeš učit...
 • 01:10:59 Rozumíš? Hej, vy tam, co tak pozdě?
 • 01:11:03 Zde je ovšem Kouřil.
 • 01:11:04 Ne, pane profesore, já jsem Musil.
 • 01:11:07 Ne, mě nespletete,
  já vás dobře znám!
 • 01:11:09 Vy jste Kouřil!
 • 01:11:10 Ne, pane profesore, já jsem Musil.
 • 01:11:14 No tak, no tak dobře.
 • 01:11:15 Ale příště ať se to neopakuje!
 • 01:11:18 Sedněte si, Kouřile!
 • 01:11:19 ZVONĚNÍ
 • 01:11:21 To už zase zvoní.
 • 01:11:22 Já, prosím, nemohu
  za takových okolností vyučovat!
 • 01:11:26 SMÍCH
 • 01:11:33 Hyn sa hukážu!
 • 01:11:38 Václave, promiň!
 • 01:11:40 Dej mi pokoj!
 • 01:11:43 HUDBA ZPĚV
 • 01:11:52 V lásce už jsem dávno musil
  odevzdat se osudu,
 • 01:11:55 už nikdy víc milovat nebudu,
  už nikdy víc milovat nebudu,
 • 01:12:00 jenom jednou jsem to zkusil,
  ještě dnes mám ostudu,
 • 01:12:05 už nikdy víc milovat nebudu,
  už nikdy víc milovat nebudu,
 • 01:12:09 kdo to zná, pochopí,
  proč sám chodívám,
 • 01:12:13 a víc píseň lásky
  radši vůbec už nezpívám.
 • 01:12:18 Neumím jak mnozí jiní
  slíbit lásku bez studu,
 • 01:12:22 už nikdy víc milovat nebudu,
  už nikdy víc milovat nebudu,
 • 01:12:26 zbytečná námaha málokdy pomáhá
  nejlepší je přenechat to osudu!
 • 01:12:36 Pokud na mně záleží,
  já nikdy víc milovat nebudu,
 • 01:12:40 což jen za tu chvilku štěstí,
  míti srdce zlomené,
 • 01:12:44 ne, ne, ne, ne,
  o pamtáda rapá.
 • 01:12:48 Něšťastný nebývá, kdo si zazpívá...
 • 01:12:58 A proti všemu osudu,
  já nikdy víc milovat nebudu.
 • 01:13:01 POTLESK
 • 01:13:02 Skryté titulky: Hana Svanovská, ČT
  Brno
 • 01:13:06 a.
 • 01:13:09 POTLESK
 • 01:13:13 Tečka. Čuřil šeptá při hodině.
 • 01:13:20 SMÍCH
 • 01:13:23 Nešeptá, jako se šeptá...
 • 01:13:25 On šeptá...
 • 01:13:26 HLASITÝ ŠEPOT
 • 01:13:30 SMÍCH
 • 01:13:36 To je hrozné!
 • 01:13:42 Ale ne, tady.
 • 01:13:44 Jen si to poslechněte,
  zadal jsem přesně slohovou práci
 • 01:13:48 na volné téma a tady čtu:
 • 01:13:50 Co se mi nelíbí na střední škole!
 • 01:13:55 To může být zajímavé.
 • 01:13:59 To je jistě plod ducha
  přítele Benetky!
 • 01:14:02 Zajímavé - tahle drzost?
 • 01:14:03 To se mi ještě nestalo, co učím!
 • 01:14:06 Tak copak se nelíbí panu Benetkovi?
 • 01:14:09 Snad odpuzující,
  neholené tváře profesorů?
 • 01:14:13 No dovolte?
 • 01:14:14 SMÍCH
 • 01:14:19 To není k smíchu, prosím pěkně!
 • 01:14:21 Takový usmrkanec
  si dovolí kritizovat školu,
 • 01:14:24 to hraničí s kázeňským řádem!
 • 01:14:26 To ano!
 • 01:14:28 No tak nám něco přečtěte,
  ať se poučíme!
 • 01:14:36 Poslechněte si,
  prosím, ten začátek:
 • 01:14:38 nelíbí se mi,
 • 01:14:39 že středověká příšera latina
  plíží se dosud zatuchlými učebnami.
 • 01:14:44 Nazdar, středověká příšero!
 • 01:14:46 SMÍCH
 • 01:14:56 Benetka napíše slohovou práci,
  v níž zesměšňuje střední školu
 • 01:14:59 a svoje profesory!
 • 01:15:01 Tak Benetka si nedá pokoj,
  už vloni měl zákonné mravy!
 • 01:15:05 Copak provedl?
 • 01:15:06 Vystřihoval hlavičky profesorů,
  vystřižené z fotografií
 • 01:15:10 k tělům šelem a opic
  v přírodopisné učebnici!
 • 01:15:14 Tady např. kolega Lejsal
  byl proměněn v šakala,
 • 01:15:18 kolega Kolísko
  šplhal co vřešťan po stromě,
 • 01:15:21 já byl kůň Převalského...
 • 01:15:24 SMÍCH
 • 01:15:28 Ale to je přece docela vtipné!
 • 01:15:30 Hahaha!
 • 01:15:31 Jenomže náš omšelý profesorský sbor
  nemá smysl pro humor.
 • 01:15:35 No jistě,
  vy se děláte u studentů hezkým,
 • 01:15:38 a zastáváte se
  kdejakého zvrhlého individua...
 • 01:15:41 Ale já vám říkám, že tahle úloha
  zakroutí vašemu Benetkovi krkem!
 • 01:15:45 Za tu středověkou příšeru
  mu chcete zakroutit krkem?
 • 01:15:48 A co jeho cynické chování?
 • 01:15:50 Co poznámky, které dělá při hodině?
 • 01:15:53 Jen si to račte poslechnout!
 • 01:15:56 Naše střední škola
  vychovává učené mloky.
 • 01:16:00 Mloku, nadři se slovíčka
  a letopočty,
 • 01:16:04 a budeš uznán dospělým!
 • 01:16:07 Něco na tom je.
 • 01:16:09 To je sprosťáctví!
 • 01:16:10 Vždyť má částečně pravdu!
 • 01:16:14 Ať to má či nemá, toto si prostě
  student nemůže dovolit!
 • 01:16:17 Dobrý vychovatel nesmí dopustit,
 • 01:16:19 aby si z něho nějaký ukoptěnec
  tropil povýšené posměšky!
 • 01:16:22 Trvejte na exemplárním potrestání!
 • 01:16:26 V objektivní kritice
  nevidím posměšky.
 • 01:16:29 Objektivní kritika!
 • 01:16:31 Soukáme do sebe naučné slovníky,
  myslícímu člověku je z toho špatně,
 • 01:16:37 zatímco učenlivý prosťáček
  slaví triumfy!
 • 01:16:40 A dál! Mezi katedrou a lavicemi
  je propast!
 • 01:16:45 Proboha, kde to...?
 • 01:16:48 V sextě, pane kolego!
 • 01:16:51 Anebo: studenti vidí v profesorech
  spíše nepřátele, než vychovatele,
 • 01:16:56 samostatný úsudek je potírán!
 • 01:16:58 Není zrovna tohleto drzá lež?
 • 01:17:02 Tady, jak račte vidět, projevil
  jeden student samostatný úsudek.
 • 01:17:06 A vy ho za to potíráte
  s obdivuhodnou zuřivostí!
 • 01:17:11 SMÍCH
 • 01:17:17 Tak já potírám...
 • 01:17:22 Toho jsem se musel dočkat
  po 30 letech obětavé služby!
 • 01:17:28 Já potírám...
 • 01:17:32 Smím se zeptat kolegy Cafourka,
  jak postupovat proti studentovi,
 • 01:17:37 jenž do své úlohy napíše,
  že střední škola
 • 01:17:40 potírá samostatný úsudek?
 • 01:17:44 Dokázat můžete, že to není pravda!
 • 01:17:47 Pane kolego, co kdybyste
  mu to vytrhl ze sešitu a dal pětku?
 • 01:17:52 Nechte si svoje suplentské rozumy,
  slečno, tohle jsou předpisy!
 • 01:17:56 Čerta předpisy, postupujte lidsky!
 • 01:17:59 Tak já jsem nelidský?
 • 01:18:02 I já, i já?
 • 01:18:04 ZVONĚNÍ
 • 01:18:06 Navrhnětě vyloučení!
 • 01:18:08 To je nesmysl, vyloučíte
  nejchytřejšího kluka ze třídy!
 • 01:18:11 To je vzpoura, jste spolčeni!
 • 01:18:15 Je to marné, kolego,
  zase jste 6. tahem mat!
 • 01:18:19 HUDBA
 • 01:18:21 Tati, tati!
 • 01:18:26 jejda, kluku zatrolená,
  ucho by mi protrhnul!
 • 01:18:30 A hele, žárovka!
 • 01:18:32 Tati, co je to ta žárovka?
 • 01:18:35 SMÍCH
 • 01:18:37 Hergot,
  ani tak jednoduchou věc neumíš?
 • 01:18:41 No tak - co jste se o tom ve škole
  učili?
 • 01:18:44 SMÍCH
 • 01:18:46 Prosím, žárovka je baňka,
  která je baňka, žárovka je baňka...
 • 01:18:52 No vidíš!
 • 01:18:53 Něco se učíš, a vyložit to neumíš!
 • 01:18:57 SMÍCH
 • 01:19:01 Řekni, že ano: je tam drát,
  kolem toho není vůbec nic,
 • 01:19:05 všechno je to jaksi vypumpovaný,
  všude dokola je sklo.
 • 01:19:11 A každej tomu hned rozumí, že ano.
 • 01:19:13 Asi málo, tati...
 • 01:19:15 A co to tam vlastně svítí?
 • 01:19:17 SMÍCH
 • 01:19:20 Přece elektřina!
 • 01:19:23 Já nevím, kluku,
  po kom ty seš tak blbej!
 • 01:19:27 SMÍCH
 • 01:19:28 To se neodvažuju konstatovat, tati.
 • 01:19:33 POTLESK
 • 01:19:42 VÝSKOT
 • 01:19:50 Zajeďte do lavic,
  bando jedna mizerná, á, pan Čuřil!
 • 01:19:55 No to jsou k nám hosti!
 • 01:19:58 Co to tu děláš za kašpary,
  ty tajtrlíku?
 • 01:20:02 Prosím, předváděl jsem
  spolužákům přístroje!
 • 01:20:05 Čas ti dát příležitost,
  aby sis zařečnil!
 • 01:20:08 Už jsem vás neviděl,
  ani nepamatuji!
 • 01:20:11 Prosím, já jsem byl nervově chorý.
 • 01:20:13 Tak pojďte k tabuli,
  musím vás přivést na jiné myšlenky!
 • 01:20:17 Prosím, nemohl jsem se připraviti,
 • 01:20:20 lékař mi zakázal
  zcela a úplně číst!
 • 01:20:22 SMÍCH
 • 01:20:24 To nic nedělá.
 • 01:20:25 Ještě vás mám zkoušet
  za minulé čtvrtletí z fyziky!
 • 01:20:32 SMÍCH
 • 01:20:44 Rcete nám, milý Čuřile,
  co jest to vývěva!
 • 01:20:52 SMÍCH
 • 01:20:56 Vývěva je...
 • 01:20:59 Vývěva je...
 • 01:21:01 Vývěva je...
 • 01:21:05 Vývěva je...když tam dáme myš,
  tak chcípne.
 • 01:21:09 SMÍCH
 • 01:21:20 Výstižně řečeno...
 • 01:21:25 A proč medle myš chcípla?
 • 01:21:30 SMÍCH
 • 01:21:32 Poněvadž
  když jsme vyčerpali vodu...
 • 01:21:34 Poněvadž
  když jsme vyčerpali vzduch...
 • 01:21:38 Zůstal tam...
 • 01:21:43 Copak tam zůstalo, Čuřile?
 • 01:21:46 Vakuum. Nic.
 • 01:21:49 Ale, ale, ale...
 • 01:21:51 Zůstala tam myš?
 • 01:21:53 SMÍCH
 • 01:21:55 A jak se chovala
  osamělá myš pod poklopem?
 • 01:21:59 SMÍCH
 • 01:22:08 Nesmějte se tak servilně!
 • 01:22:10 SMÍCH
 • 01:22:15 Myš byla zpočátku veselá,
 • 01:22:18 ale pak ji to nějak přešlo.
 • 01:22:22 SMÍCH
 • 01:22:24 A počala se nudit...
 • 01:22:28 Myš byla smutná.
 • 01:22:31 Otrávená.
 • 01:22:33 Ona se otrávila!
 • 01:22:35 Otrávená byla určitě.
 • 01:22:36 Kdyby vás strčili
  pod poklop od syrečků,
 • 01:22:39 taky byste neměl náladu.
 • 01:22:41 SMÍCH
 • 01:22:43 Tak to by stačilo.
 • 01:22:44 Jé, pane profesore, nemohl bych
  dostat ještě jednu otázku?
 • 01:22:47 Prosím, akorát tuhle partii
  jsem si nepřipravil.
 • 01:22:49 Je mi líto, blahorodí.
 • 01:22:51 Ještě jednu, prosím.
 • 01:22:53 Jste sice
  naším nejstarším zákazníkem...
 • 01:22:56 SMÍCH
 • 01:22:57 Avšak nemožno, holoubku, není času.
 • 01:22:59 Pane profesore,
  já mám vždycky takovou smůlu...
 • 01:23:02 Vývěva, ha...
 • 01:23:05 Tak, dále sem půjde...
 • 01:23:08 Pane profesore!
 • 01:23:09 No, copak chcete, Benetko?
 • 01:23:11 Pane profesore,
  vy jste nám minule slíbil,
 • 01:23:14 že nám ukážete ten pokus
  s Geislerovými trubičkami!
 • 01:23:17 Ano, pane profesore!
 • 01:23:19 HLUK
 • 01:23:21 Nějaká blbina, na to vás užije, co?
 • 01:23:24 Krhounku, kam jste dal ty
  serepetičky?
 • 01:23:28 Tak, zde prosím.
 • 01:23:30 Pozor, představení začíná!
 • 01:23:32 Zhasněte tam, Jánská!
 • 01:23:41 Kam hledíš, ó, lotosový květe?
 • 01:23:45 VÝKŘIK
 • 01:23:49 Ajajajajajaj.
 • 01:23:52 Jaký to literární skvost!
 • 01:23:55 Věčná ambra!
 • 01:23:58 To vám půjčil pán s kotletami,
  s nímž jsme vás onehdy viděl
 • 01:24:01 v parku?
 • 01:24:03 Nebudete se nám vdávat?
 • 01:24:06 Prosím, rodiče chtějí,
  abych napřed dostudovala.
 • 01:24:10 Tak jim to rozmluvte,
  bude to lepší pro vás i pro nás!
 • 01:24:12 SMÍCH
 • 01:24:14 Prosím, já si také myslím,
  že slavná herečka nemusí být
 • 01:24:18 nijak vzdělaná...
 • 01:24:22 Tak zhasněte.
 • 01:24:31 Bububububu!
 • 01:24:33 Já se bojím, áááá!
 • 01:24:35 Něco na mně leze!
 • 01:24:37 Leze na mě jaro!
 • 01:24:41 Jaroslave!
 • 01:24:44 Klid tam v podpalubí,
  ticho, pacholci!
 • 01:24:49 HUDBA ZPĚV
 • 01:25:25 Prší, kapky svlažují zemi,
 • 01:25:32 vítr lehounce
  fouká májovým večerem.
 • 01:25:42 V duši, jež neví o soužení,
  radost vábí a láká,
 • 01:25:53 hledět žene.
 • 01:26:00 Z okna den co den se dívám,
 • 01:26:04 u okna den co den zpívám,
 • 01:26:08 na co však čekám, sama nevím.
 • 01:26:19 K šedé obloze se dívám,
  šedé ulici zpívám,
 • 01:26:28 na co však myslím, sama nevím.
 • 01:26:35 Chodec osamělý,
  snad tudy přejde,
 • 01:26:43 snad se i zastaví, sama nevím.
 • 01:26:53 A tak den co den se dívám,
 • 01:27:02 a tak den co den zpívám,
 • 01:27:04 po čem však toužím, sama nevím.
 • 01:27:16 POTLESK
 • 01:27:20 Já vám ty knížky přinesu.
 • 01:27:22 Neměla byste tam
  ještě nějakého Nezvala?
 • 01:27:25 Bohužel, zatím je rozebrán.
 • 01:27:28 Ale kdybyste chtěl,
  zrovna mám s sebou
 • 01:27:31 Elberfeldské koně od Maeterlincka.
 • 01:27:34 Jestli jsou nečesaní, nevím.
 • 01:27:37 Moc vám děkuju.
 • 01:27:40 Bon jour, mademoiselle, paní
  profesorka tu není jen pro tebe.
 • 01:27:45 Neměla byste tam taky něco pro nás?
 • 01:27:47 A co byste si představovali,
  mládenci?
 • 01:27:50 To je jedno, co dáte.
 • 01:27:52 SMÍCH
 • 01:27:53 Tondo, řekni!
 • 01:27:56 Jak se ti líbila ta knížka,
  co ti paní profesorka půjčila?
 • 01:27:59 On se vám to stydí říct...
 • 01:28:02 No dobře, Holousi,
  přijďte si zítra do knihovny,
 • 01:28:06 něco vybereme.
 • 01:28:09 Člověče, netvař se tak literárně!
 • 01:28:12 Podezírám tě, že jsi četl
  jen Klapzubovu jedenáctku,
 • 01:28:15 a teď se pokoušíš šplhat,
 • 01:28:17 abys tady u paní profesorky
  nepropadl z frániny!
 • 01:28:19 Náhodou, od té doby
  co je paní profesorka v knihovně,
 • 01:28:23 my vážně čteme!
 • 01:28:26 Paní profesorko, nešla byste
  s náma v neděli na fotbal?
 • 01:28:30 Hrajeme s akádou.
 • 01:28:32 Já nevím, mládenci,
  já mám moc práce.
 • 01:28:35 Paní profesorko!
 • 01:28:37 Prosím tě, Jindro,
  co tě to napadlo?
 • 01:28:40 Psát takové blbiny do české úlohy!
 • 01:28:44 Jsem nenapsal nic,
  co by nebyla pravda.
 • 01:28:47 Z tvého hlediska možná,
 • 01:28:49 potíž je v tom,
  že si to někteří z pedagogů
 • 01:28:52 nechtějí nechat líbit.
 • 01:28:54 Žádají tvou hlavu.
 • 01:28:56 Budu vyloučen...?
 • 01:28:59 To víš, konference ještě nebyla,
  ale většina je proti tobě.
 • 01:29:04 Co proti tomu můžu dělat?
 • 01:29:07 Hele, Jindro,
  kdyby ses třídnímu omluvil,
 • 01:29:10 snad by na vyloučení netrval.
 • 01:29:14 To neudělám.
 • 01:29:15 No, jak myslíš,
  ale připrav se na nejhorší.
 • 01:29:19 Děkuju vám, pane profesore!
 • 01:29:22 SMÍCH
 • 01:29:24 Hrome, mládenci!
 • 01:29:25 S vámi je kříž, Čuřile!
 • 01:29:27 Trubte k rozchodu!
 • 01:29:30 Au revoir, mademaiselle!
 • 01:29:33 Já jsem zase zapomněl sirky...
 • 01:29:37 Pane profesore,
  nepřipálil byste mi?
 • 01:29:41 SMÍCH
 • 01:29:46 HOVOŘÍ LATINSKY
 • 01:30:03 Nevíš, co říkal?
 • 01:30:06 SMÍCH
 • 01:30:08 Co je dovoleno Iovovi,
  není dovoleno volovi!
 • 01:30:12 SMÍCH
 • 01:30:22 Pojďte, volové, musíme trénovat!
 • 01:30:26 Pojďte, klucí!
 • 01:30:29 HUDBA
 • 01:30:33 Nazdar, Aničko!
  Nazdar, Jindro!
 • 01:30:37 Krhoune,
  hledal tě docent z hopsologie!
 • 01:30:40 Ale já byl na dnešek omluven.
 • 01:30:42 Příště tě bude zkoušet
  na známku z výmyku!
 • 01:30:45 Máš si prý pořídit bradla.
 • 01:30:47 Asi abys mohl trénovat.
 • 01:30:49 Vážně?
  Hoši, vy si děláte psinu!
 • 01:30:52 ZVONĚNÍ
 • 01:30:55 Já jsem dutej jako bambus!
 • 01:30:58 Dája nás dneska srovná se zemí!
 • 01:31:01 Bitevní loď na obzoru!
 • 01:31:20 Sednout!
 • 01:31:26 Tak - kohopak si dneska vyvoláme?
 • 01:31:35 HUDBA ZPĚV
 • 01:31:39 Dájo, nevolej,
  nenuť mě k tabuli jít,
 • 01:31:45 neříkej, že mě budeš klít,
  za nevědomosti.
 • 01:31:55 Dávno už to je, cos mě opustila,
 • 01:32:01 a lásku moji velikou jsi zranila.
 • 01:32:10 Bolí, ach bolí,
  tvrdé jsou metody tvé,
 • 01:32:15 bolí, to bolí, že odejde štěstí mé.
 • 01:32:26 Čuřil!
 • 01:32:28 HUDBA
 • 01:32:46 Bitva na Bosworthském poli.
 • 01:32:49 Prosím...aha!
 • 01:32:52 To je jak Přemysl Otokar,
  král železný, král zlatý...
 • 01:32:57 SMÍCH ÚDER
 • 01:32:58 Neříkala jsem na Moravském,
  ale na Bosworthském poli!
 • 01:33:02 Aha, jo...
 • 01:33:05 To je, jak si tam vypíchl očičko...
 • 01:33:08 A přitom volal:
  toho bohdá nebude, aby...
 • 01:33:12 Prosím pěkně, dost!
 • 01:33:14 Vidím, že o můj předmět
  nejevíte zájem...
 • 01:33:19 Prosím, já jevím.
 • 01:33:21 Já v těch bitvách ležím celé noci,
  prosím, už se mi to všechno plete!
 • 01:33:26 ÚDER
 • 01:33:27 Ještě jste drzý a pošklebujete se!
 • 01:33:29 To je u mě neuróza, prosím,
  ve 3 letech mě kousl pes
 • 01:33:31 a od té doby...
 • 01:33:33 Nicméně vám musím dát
  nedostatečnou!
 • 01:33:39 VÝKŘIK
 • 01:33:41 Co děláte?
 • 01:33:43 Prosím, neudělalo se mi dobře.
 • 01:33:47 Choré činy!
 • 01:33:48 VÝKŘIK
 • 01:33:51 Ahaha....
 • 01:33:52 Nehrajte to na mě!
 • 01:33:53 Jste známý dezertér!
 • 01:33:56 VÝKŘIK
 • 01:33:58 Přestaňte!
 • 01:33:59 Prosím, já nemohu,
  to jsou ty mé záchvaty!
 • 01:34:02 Mívá to často?
 • 01:34:04 Vždy, když se rozčílím.
 • 01:34:05 HOUKÁNÍ
 • 01:34:08 Už zas, já musím jít k lékaři.
 • 01:34:11 Tak se vzchopte a jděte!
 • 01:34:13 Prosím, nemohu jít sám,
  nohy mi slábnou...
 • 01:34:17 Jděte s ním někdo!
 • 01:34:20 HLUK
 • 01:34:23 Stát! Jenom jeden!
 • 01:34:25 Ostatní čelem vzad, do lavic!
 • 01:34:29 Prosím!
 • 01:34:32 Na shledanou!
 • 01:34:37 K tabuli půjde...
 • 01:34:39 Boukal.
 • 01:34:52 Bitva na Bosworthském poli...?
 • 01:34:55 Bitva na Bosworthském poli.
 • 01:34:59 SMÍCH
 • 01:35:07 ODKAŠLÁNÍ
 • 01:35:12 Bitva na Bosworthském poli...
 • 01:35:16 Byla...
 • 01:35:17 ÚDER
 • 01:35:18 Byla hrozná!
 • 01:35:22 SMÍCH
 • 01:35:23 Když slunce vyšlo nad planinu,
  srazily se šiky těžkooděnců
 • 01:35:27 a přílbice plály zlatými pablesky
  v záři zapadajícího slunce.
 • 01:35:35 Na rovném plechu se jezdci
  srazili tak prudce,
 • 01:35:38 až se koně vzepjali a bojovníci
  na sebe zblízka dotírali
 • 01:35:43 meči, které zvonily o zem
  kovovými puklicemi štítů,
 • 01:35:46 až jiskry létaly
  a zaplavovaly vyprahlou zem.
 • 01:35:54 Neboť toho roku bylo velké sucho.
 • 01:35:57 SMÍCH
 • 01:36:00 V poledne bylo levé křídlo
  rozprášeno,
 • 01:36:03 a ranění zde umírali
  v tratolištích krve,
 • 01:36:08 kterou zem nestačila vpíjet.
 • 01:36:14 Kdežto na pravém křídle
  zuřil boj dál.
 • 01:36:17 Když už to vypadalo,
  že bitva skončí
 • 01:36:20 vítězstvím...jedněch...
 • 01:36:24 SMÍCH
 • 01:36:27 ...přišla nečekaná posila druhých,
  a vpadla vítězícímu šiku
 • 01:36:31 přímo do týla.
 • 01:36:36 Jezdci padali z koní.
 • 01:36:40 SMÍCH
 • 01:36:46 A zabředávali hluboko...
 • 01:36:48 ...do krvavého bahna.
 • 01:36:56 Pěší lehkooděnci...
 • 01:37:05 ...pasou se jeleni...
 • 01:37:10 ...a hajný usnul v lese...
 • 01:37:16 SMÍCH
 • 01:37:18 Má smrtku v nožičkách!
 • 01:37:21 ZVONĚNÍ
 • 01:37:25 Vztyk, bratři!
 • 01:37:27 SBOROVĚ
 • 01:37:28 Nedejme se!
 • 01:37:31 Jak milo poslouchat!
 • 01:37:34 Je vidět, Boukale,
  že se o můj předmět zajímáte,
 • 01:37:38 a že máte i
  rozsáhlé vědomosti soukromé!
 • 01:37:42 Výborně.
 • 01:37:44 Výborně!
 • 01:37:46 SMÍCH
 • 01:37:48 Výborně!
 • 01:37:53 Bravo!
 • 01:37:55 POTLESK
 • 01:38:03 Jsem zpěvák!
 • 01:38:04 Prapor vlá!
 • 01:38:06 Jdou v šiku borci řízní,
  zdar, bratři!
 • 01:38:10 Ani krok!
 • 01:38:12 Nuž, pohov.
 • 01:38:13 Země žízní.
 • 01:38:16 Z hrdla i odjinud
  se dere plno tónů!
 • 01:38:21 SMÍCH
 • 01:38:22 Ajta! Jaroslav!
 • 01:38:24 A Soběslav, meč dlouhý,
  se řítí na Němce!
 • 01:38:30 Němcovou babičku!
 • 01:38:32 Za práva odvěká,
  za vlast, pro krabičku!
 • 01:38:38 Třista u obory,
  víc pod hradem jich stojí,
 • 01:38:41 a jiní potěší ho,
  co hotovi jsou k boji!
 • 01:38:47 Prchají katané z českých luhů a
  hájů, i strašný lesů pán,
 • 01:38:57 ten marně volá: Dáju!
 • 01:39:01 ZPĚV
 • 01:39:14 Ach, synek doorá a polnice ho volá.
 • 01:39:20 V tom boji obrodném
  nám vzkvétá střední škola.
 • 01:39:28 VÝKŘIK
 • 01:39:33 POTLESK
 • 01:39:36 Tak co, kolego?
 • 01:39:38 Spravil jste si už ten forhend?
 • 01:39:42 Trénoval jsem soukromě,
  pane řediteli, ale...
 • 01:39:45 Copak?
 • 01:39:48 Ale ani nevíte, jak mě
  ta záležitost s Benetkou hněte.
 • 01:39:53 Já nemohu v té třídě vyučovat,
  dokud tam onen žák sedí.
 • 01:39:59 Mám neustále pocit,
  že se mi za zády směje do očí.
 • 01:40:06 Chápu vás, pane kolego,
  ale buďte bez obav!
 • 01:40:10 Benetka bude vyloučen z ústavu!
 • 01:40:16 Když ale, pane řediteli,
  někteří kolegové se ho zastávají!
 • 01:40:20 To je ta naše
  nešťastná nesvornost, víte?
 • 01:40:24 Upozorňuji, že v úloze toho ničemy
  jsem objevil stopy četby,
 • 01:40:29 která jistě měla vliv
  na jeho mravní úpadek.
 • 01:40:33 Psal tam něco o mlocích
  a takové věci.
 • 01:40:38 Já nechci nikoho jmenovat, ale ten,
  kdo žákům půjčuje takové knihy,
 • 01:40:43 je spoluodpovědný!
 • 01:40:46 Dobře, že mi to připomínáte.
 • 01:40:48 Byl bych velmi rád,
  kdybyste se od příštího roku
 • 01:40:52 opět ujal žákovské knihovny.
 • 01:40:56 Totiž, pane řediteli, nerad bych,
  aby si kolegyně Lachoutová myslela,
 • 01:41:01 že já snad něco proti ní...
 • 01:41:05 Slečna suplentka se jistě
  ráda zbaví nepříjemné práce!
 • 01:41:10 Ostatně - je ještě velmi nezkušená.
 • 01:41:14 A proto bude prospěšnější,
  když knihovnu povede někdo starší!
 • 01:41:20 Děkuji za důvěru, pane řediteli.
 • 01:41:22 Tak co bude s tou dnešní čtyřhrou?
 • 01:41:25 Nazdar!
 • 01:41:27 Tamhle jdou naši borci!
 • 01:41:30 Pane řediteli, máte podání.
 • 01:41:33 Tak tedy - na kurt!
 • 01:41:39 HUDBA ZPĚV
 • 01:41:40 Má to svoje výhody,
  míti chajdu u vody,
 • 01:41:43 dneska se to všeobecně říká,
  přijde ale potopa,
 • 01:41:48 udělá to pochopa,
  z námořníka máme nebožtíka,
 • 01:41:55 jářku, ještě tohleto,
  jen tak přece nejde to,
 • 01:41:58 rybám svoje lepé tělo dát,
  vzal jsem rozum do hrsti,
 • 01:42:04 a pohladil ho po srsti,
  a tak jsem lehce přišel na nápad:
 • 01:42:09 Hej hou!
 • 01:42:10 Inu, mám, dívenko chajdu na vodě,
 • 01:42:13 jako ňákej plavčík
  toulám se světem,
 • 01:42:21 kde zakotvím, to nechám náhodě,
 • 01:42:25 Heja hou!
 • 01:42:26 Na stožár, vlajka už třepetá,
  pojedem, dívenko spolu do světa,
 • 01:42:33 jen měsíček vykoukne nad planinou,
  tam láska rozkvétá.
 • 01:42:42 Země na obzoru!
 • 01:42:44 Vyhodit kotvu!
 • 01:42:47 VÝKŘIK
 • 01:42:49 Vysedat!
 • 01:42:53 Ideální přístav.
 • 01:42:55 Yokohama.
 • 01:42:59 Tak, všichni na třídy!
 • 01:43:01 Ajaj!
 • 01:43:15 HOVOŘÍ NĚMECKY
 • 01:43:20 Ha, zrádče, co to dřeš?
 • 01:43:22 Po neděli je konfera a máme
  poslední možnost si to opravit.
 • 01:43:26 Prašivý skunku! Náčelníku,
  co s tím kojotem uděláme?
 • 01:43:29 Ano, vrať mi to!
 • 01:43:30 Svázat!
 • 01:43:32 Hoši, neblázněte!
 • 01:43:35 Tondo...Jindro, teda náčelníku,
  já už vážně nebudu, slibuju!
 • 01:43:39 Ústa bílého muže
  jsou jako ústa staré baby.
 • 01:43:43 BUBNOVÁNÍ
 • 01:43:46 Než slunce vyjde nad obzor,
  budeš si přát,
 • 01:43:50 aby tě matka nikdy nebyla porodila!
 • 01:43:55 BUBNOVÁNÍ VÝSKÁNÍ
 • 01:43:57 Hoši, to už vážně není legrace!
 • 01:44:03 Hoši, neblázněte, tak mě pusťte!
 • 01:44:08 Tak mě rozvažte, přece!
 • 01:44:18 VÝSKOT
 • 01:44:19 Co je? Tak zapalte poradní oheň!
 • 01:44:22 Jasně.Vykouříme dýmku míru.
 • 01:44:25 Tak, škrtni...
 • 01:44:30 Já tomu dám šťávu...
 • 01:44:32 SMÍCH
 • 01:44:40 Amigos, seknul jsem pro tuto
  slavnostní příležitost
 • 01:44:45 ohnivou vodu.
 • 01:44:46 Prima sorta z Moravy,
  zavdejte si, šohaji!
 • 01:44:49 SMÍCH
 • 01:44:52 Připíjím na to, aby se naše
  slavná kapela nikdy nerozpadla.
 • 01:44:59 Tondo, Tondo, zazpívej!
 • 01:45:11 HUDBA ZPĚV
 • 01:45:14 Den co den do hlubin se nořím,
 • 01:45:20 v perel říš,
  vstříc tajemným tmám,
 • 01:45:29 po jedné jen dívence toužím,
 • 01:45:37 nejkrásnější z perel, co znám.
 • 01:45:47 Lká ukulele
  tmou svou píseň tesklivou,
 • 01:45:56 noc sálá žárem vášně - a ty spíš.
 • 01:46:05 Dřív než se rozední,
 • 01:46:10 Tahiti dokud zní,
 • 01:46:14 na nebi dokud září Jižní kříž,
 • 01:46:22 Kytara má až vyláká tě k milování,
 • 01:46:31 pomerančů háj...
 • 01:46:34 SMÍCH
 • 01:46:37 Jindro, už jsi byl za tím tříďákem?
 • 01:46:39 Ne.
  Hraješ si na hrdinu!
 • 01:46:43 Houby. Nevím, proč bych se měl
  za pravdu omlouvat!
 • 01:46:46 Správně, Jan Hus taky neodvolal!
 • 01:46:48 SMÍCH
 • 01:46:51 Ale taky ho upálili!
 • 01:46:53 Nejsem žádnej Jan Hus
  a k vaší lítosti mě nikdo neupálí!
 • 01:46:57 Ne, vážně, Jindro,
  co když tě vysypou?
 • 01:47:01 Počkám, až vypukne válka,
  a dobrovolně vstoupím do vojště.
 • 01:47:07 To by nebylo marné! Při válečné
  maturitě bych snad prošel!
 • 01:47:09 SMÍCH
 • 01:47:12 Než ty uděláš maturitu,
  tak já budu dávno generálem.
 • 01:47:16 Tak rychle to přece nejde, kluci!
 • 01:47:21 Co víš, kamaráde,
  třeba mě mimořádně povýší!
 • 01:47:25 Až jako první stanu se svou četou
  na hradbách nepřítele!
 • 01:47:32 V levé ruce třímaje prapor,
  v pravé meč...
 • 01:47:38 Tak snad kulomet, ne?
 • 01:47:40 Meč je stylovější.
 • 01:47:41 SMÍCH
 • 01:47:43 Až se budu vracet
  z vítězného tažení,
 • 01:47:46 tak pojedu kolem naší boudy na
  bělouši.
 • 01:47:51 A vy mi budete z oken sypat kvítí
  a pět šestihlasem ódu
 • 01:47:57 na slova světoznámého básníka
  Dandy Boukala!
 • 01:48:07 Prima!
 • 01:48:09 Teda, ty kluku,
  ty máš taky ze všeho psinu!
 • 01:48:11 A proč ne?
 • 01:48:12 Já nevím, proč vy pořád
  vedete takový pohřební řeči!
 • 01:48:14 Vždyť konfera ještě nebyla!
 • 01:48:16 A já nevěřím, že by Jindru vylili.
 • 01:48:19 Jasně, nechte planých žvástů!
 • 01:48:24 HUDBA ZPĚV
 • 01:48:29 Za noci stříbří se řeka,
 • 01:48:37 vlny za vlnami jdou,
 • 01:48:46 a tam na lodičce čeká,
 • 01:48:55 chlapec na dívenku svou.
 • 01:49:02 KAŠEL
 • 01:49:05 A z lodičky skryté olšoví,
 • 01:49:12 ospalá píseň do noci zní,
 • 01:49:21 já mám rád
  to krásné děvče za řekou,
 • 01:49:29 vždy, když měsíc plá,
 • 01:49:33 sedím u vesla,
 • 01:49:38 vždy, když její hlas zaslechnu
  v daleku,
 • 01:49:46 pluji tiše za řeku.
 • 01:49:54 POTLESK
 • 01:50:03 Karolíno, nechme toho,
  nechme toho až na léto...
 • 01:50:05 Copak, copak, mládenci?
 • 01:50:07 Jste nějak pobledlí!
 • 01:50:10 Hlásím, admirále, že dneska při
  němčině to bude strašlivej masakr.
 • 01:50:13 A hlásím dále,
  že málokterý z nás to přežije.
 • 01:50:17 Hlavu vzhůru,
  váš admirál je duchem s vámi!
 • 01:50:21 Držím nad vámi ochrannej portviš!
 • 01:50:26 Vy byste nám ale mohl pomoct!
 • 01:50:28 Kdybyste třeba přišel nalívat
  inkoust!
 • 01:50:32 Nebo co takhle
  začít letecký poplach?
 • 01:50:35 Takovej cvičnej nálet,
  co tomu říkáte?
 • 01:50:38 Stateční námořníci?
 • 01:50:39 Dejte se obejmout, admirále!
 • 01:50:41 No tak, plavčíci...?
 • 01:50:43 ZVONĚNÍ
 • 01:50:44 Odeberte se ihned na palubu!
 • 01:50:47 Rozkaz, admirále!
 • 01:50:52 Sednout!
 • 01:50:54 Pero!
 • 01:50:58 Chybí?
 • 01:50:59 Chybí...chybí Čuřil, prosím.
 • 01:51:03 Prosím, Čuřil umřel.
 • 01:51:04 SMÍCH
 • 01:51:08 Čuřil stále uniká.
 • 01:51:13 Reparát ho nemine.
 • 01:51:15 Nuže, milánkové,
  dneska máte poslední možnost!
 • 01:51:19 HOVOŘÍ NĚMECKY
 • 01:51:24 Zavřete tu knihu!
 • 01:51:28 HOVOŘÍ NĚMECKY
 • 01:51:36 Odpovězte celou větou.
 • 01:51:40 Takhle odpovídá sextán?
 • 01:51:42 Sedněte si!
 • 01:51:45 Nuže, Nováková...?
 • 01:51:48 HOVOŘÍ NĚMECKY
 • 01:51:57 Co je, co to žvaní?
 • 01:51:59 SMÍCH
 • 01:52:08 HOVOŘÍ NĚMECKY
 • 01:52:14 Co to tam zase máte pod lavicí,
  Peterko?
 • 01:52:16 Prosím, nic.
 • 01:52:18 Nic?
 • 01:52:21 Co je to s vámi,
  Peterko, vy nečtete!
 • 01:52:24 Himl hergot,
  kde máte 3. díl Žlutého ďábla?
 • 01:52:29 Zklamal jste mě, šejku Peterko.
 • 01:52:32 10x opsat báseň.
 • 01:52:34 HOVOŘÍ NĚMECKY
 • 01:52:39 Pařízková!
 • 01:52:41 HOVOŘÍ NĚMECKY
 • 01:52:45 Krhounku!
 • 01:52:47 HOVOŘÍ NĚMECKY
 • 01:52:59 SMÍCH
 • 01:53:22 Vy idiote,
  vy si ze mě budete tropit blázny?
 • 01:53:25 Já vám, dobytkové, ukážu!
 • 01:53:28 Dělej něco, on zase začne řádit!
 • 01:53:30 Pane profesore!
 • 01:53:31 Co co co co?
 • 01:53:33 Pane profesore,
 • 01:53:34 my jsme si ještě neopravili
  minulé cvičení.
 • 01:53:36 Vy si nic, Benetko, opravovat
  nemusíte, vaše dny jsou sečteny!
 • 01:53:40 Na řadě je Holous a řekne nám...
 • 01:53:43 HOVOŘÍ NĚMECKY
 • 01:54:12 ZVUK SIRÉNY
 • 01:54:24 HLUK
 • 01:54:26 Pomoc! Poplach!
 • 01:54:27 Je také libo masku, pane kolego?
 • 01:54:30 Poplach!
 • 01:54:36 ZVUK SIRÉNY
 • 01:54:41 A nakonec tu máme
  onen trapný případ sextána Benetky.
 • 01:54:47 Promiňte, pane řediteli,
 • 01:54:49 pan inspektor nechává
  rozhodnutí v tomto směru
 • 01:54:53 zcela na nás.
 • 01:54:55 Co navrhuje pan třídní?
 • 01:54:59 Trvám na svém stanovisku.
 • 01:55:03 Jelikož jde o žáka
  již několikrát trestaného,
 • 01:55:07 žádám vyloučení z našeho ústavu.
 • 01:55:11 To je absurdní, jedná se přece
  o obyčejnou klukovinu!
 • 01:55:16 Prosím,
  tak to nebyla žádná klukovina,
 • 01:55:19 ale promyšlený útok,
 • 01:55:20 cynický výsměch státnímu školství!
 • 01:55:24 Prosím vás,
  netahejte do toho stát!
 • 01:55:26 Nakonec to
  prohlásíte za velezradu...
 • 01:55:29 Já plně podporuji
  návrh kolegy Kolíska.
 • 01:55:32 Není možné nechat tento
  bezpříkladný skutek bez odezvy!
 • 01:55:36 Ale to je přece nesmysl,
 • 01:55:38 jedná se o nejnadanějšího žáka
  tohoto ústavu!
 • 01:55:42 Nesdílím tento názor.
 • 01:55:44 Prosím, nevyzná se
  ani v nepřímé závislosti,
 • 01:55:47 a vůbec nezná konjunktivy
  ve větách výsledkových!
 • 01:55:51 Tady přece nejde
  o nějaký pitomý konjunktiv!
 • 01:55:54 Ale o celkovou inteligenci!
 • 01:55:56 Já si vyprošuji, aby pan kolega
  prohlašoval latinské konjunktivy
 • 01:55:59 za pitomé, to já bych mohl
  prohlásit jeho chemické sloupce
 • 01:56:02 za idiotské!
 • 01:56:04 Prosím pány,
  aby zanechali osobních sporů!
 • 01:56:07 Promiňte, pane řediteli.
 • 01:56:10 Slovo má kolegyně Suchánková.
 • 01:56:13 Upozorňuji, že student Benetka
  má velmi neblahý vliv na své okolí.
 • 01:56:18 Jak jistě víte,
  svádí své spolužáky,
 • 01:56:21 aby se místo studia
 • 01:56:22 zabývali
  vyluzováním těch příšerných zvuků!
 • 01:56:27 Dovolte mi, ale přece se v r. 1938
  nebudeme hádat o moderní hudbu!
 • 01:56:34 Zvuky pralesa!
 • 01:56:36 Kavárny, bary,
  tomu vy říkáte hudba?
 • 01:56:42 Já říkám Sodoma-Gomora!
 • 01:56:45 Nebude-li student Benetka vyloučen,
 • 01:56:47 stáhne postupně celou třídu
  do mravního bahna!
 • 01:56:51 Benetka je ničema a cynik, je to
  vřed, jenž musí být odstraněn!
 • 01:56:56 U vás je každý
  myslící člověk vyvrhel.
 • 01:56:59 Ještě nedávno jste horlil
  proti podvodům
 • 01:57:01 a pěl o výchově charakterů!
 • 01:57:04 Tady máte mladíka,
  který měl tu odvahu otevřeně říct,
 • 01:57:08 co si o nás a o škole myslí!
 • 01:57:10 A vy ho chcete vyhodit!
 • 01:57:12 Podle vás by mohl kdejaký kluk
  zpohlavkovat profesora!
 • 01:57:15 Pánové, klid!
 • 01:57:17 Promiňte, pane řediteli.
 • 01:57:19 Je zde návrh na vyloučení
  sextána Jindřicha Benetky
 • 01:57:23 z našeho ústavu.
 • 01:57:25 ÚDER
 • 01:57:27 Vidím, že jsou zde
  rozdílná stanoviska
 • 01:57:30 a dávám proto hlasovat.
 • 01:57:34 Ale pane řediteli,
  smím také hlasovat?
 • 01:57:37 SMÍCH
 • 01:57:38 Ale zajisté.
 • 01:57:40 I suplenti jsou přece
  právoplatnými členy sboru.
 • 01:57:45 Já sám se domnívám, že vyloučení
  je spravedlivým trestem.
 • 01:57:53 Tak tedy - kdo je ještě pro?
 • 01:58:00 Pane kolego, my hlasujeme!
 • 01:58:06 Já ještě budu.
 • 01:58:07 SMÍCH
 • 01:58:11 Tak tedy - kdo je proti?
 • 01:58:14 No, tak to je stejně jasné,
 • 01:58:16 student Benetka je vyloučen
  většinou hlasů!
 • 01:58:19 Děkuji dámám a pánům za námahu
  a končím dnešní poradu!
 • 01:58:23 Děkuji!
 • 01:58:32 Já protestuji!
 • 01:58:35 Já protestuji!
 • 01:58:42 Každé těleso do vody položené
  ztrácí část své váhy,
 • 01:58:48 rovnající se váze vody...
 • 01:58:52 Krhounku, nešprtej,
  už je po konfeře!
 • 01:58:54 Jak asi dopadla, co?
 • 01:58:59 Jindru vylili!
 • 01:59:01 Neval to na nás, Anka!
 • 01:59:03 Vážně! Řekli mu to hned včera.
 • 01:59:06 Lidi, pojďme za ním!
 • 01:59:09 Jasně, jdeme!
 • 01:59:12 Ten text - vždyť už bude zvonit!
 • 01:59:14 Víš co? Tak si tady seď.
 • 01:59:15 Já jdu za Jindrou.
 • 01:59:17 Ne...neblázněte!
 • 01:59:19 Počkejte na mě!
 • 01:59:25 Aničko!
 • 01:59:28 ZVONĚNÍ
 • 01:59:32 Včerejší konference rozhodla
  o vyloučení studenta Benetky.
 • 01:59:37 Budiž vám to ponaučením...
 • 01:59:38 ÚLEK
 • 01:59:42 Tak vylezte z těch lavic,
  milánkové!
 • 01:59:45 Opakovaný vtip
  přestává býti vtipem!
 • 01:59:49 A navíc je žertování
  v této chvíli krajně nevhodné.
 • 01:59:57 Krhounku, podejte mi pero!
 • 02:00:03 Neslyšel jste?
 • 02:00:06 Nováková!
 • 02:00:10 Taková svědomitá studentka
  a chováte se jako dítě!
 • 02:00:16 Tak vylezte z těch lavic,
  bando mizerná!
 • 02:00:19 Co...co to?
 • 02:00:22 Pane řediteli!
 • 02:00:27 Pane řediteli,
  ztratila se mi sexta!
 • 02:00:31 POTLESK
 • 02:00:46 Zda znáš tu šťastnou zem,
 • 02:00:50 tam tráva neroste,
  kde žalo děvče trávu!
 • 02:00:55 Kam oko dohlédne,
  je všude plno Slávů,
 • 02:00:58 bojují,
  zápasí za naše lepší příští!
 • 02:01:03 Ve volbách, v anketách,
  na fotbalovém hřišti...
 • 02:01:09 V tom boji obrodném
  nám vzkvétá střední škola!
 • 02:01:15 Ach,
  synek dooral a polnice ho volá.
 • 02:01:23 Dandy!
 • 02:01:28 Jindřichu!
 • 02:01:32 Aničko!
 • 02:01:35 HUDBA
 • 02:01:56 Jinde budu žít,
 • 02:01:59 víš, můj drahý,
 • 02:02:02 jinde najdu klid,
 • 02:02:06 ten klid pravý,
 • 02:02:10 odjíždím a nevím kam,
  nechci míti cíl,
 • 02:02:18 zanechám vše vzpomínkám,
  krásný čas to byl,
 • 02:02:27 den tak utíká, žal mne tíží,
  chvíle veliká, dál se blíží,
 • 02:02:42 odpusť mi a nečekej,
  že navrátím se k vám,
 • 02:02:51 zítra odjíždím bůhvíkam.
 • 02:03:00 Zítra tou dobou jsem ti cizí,
  láska nás obou zítra zmizí,
 • 02:03:16 já odejdu zítra do země dálné,
  už se nevrátím,
 • 02:03:24 brzy ve tvém srdci vzpomínka
  na mne rozplyne se jako dým.
 • 02:03:33 Zítra sbohem své lásce dávám,
  lásce ztracené šátkem mávám,
 • 02:03:49 až přijdeš zítra, najdeš můj dopis,
  poslední památku mou,
 • 02:03:57 zítra odjíždím tou dobou.
 • 02:04:13 HUDBA
 • 02:04:21 SBOROVÁ RECITACE
 • 02:04:59 POTLESK
 • 02:06:14 HUDBA
 • 02:06:20 POTLESK
 • 02:06:21 HUDBA ZPĚV
 • 02:09:44 Skryté titulky:
  Hana Svanovská, ČT Brno
 • 02:09:53 .

Související