iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
27. 6. 2001
21:40 na ČT1

1 2 3 4 5

4 hlasy
11377
zhlédnutí

Počesku

Polná

Vypravíme se do městečka, které smutně proslavila vražda Anežky Hrůzové a vykonstruovaný proces, který vešel do dějin jako „Hilsneriáda“

8 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Počesku - Polná

 • 00:00:19 Na cestě pahorkatinou bylo místo,
  kde člověk vyklučil prales
 • 00:00:24 a začal obdělávat pole. Zde mohl
  pocestný volněji vydechnout.
 • 00:00:29 Pocestní si toho vážili, protože
  kde je pole, tam je taky pokrm.
 • 00:00:34 A od přídavného jména polní
  se odvozuje název města Polná.
 • 00:00:39 Král Václav I.
  potvrdil 7.června roku 1242
 • 00:00:44 na Křivoklátě tuto listinu.
  Co přesně v ní bylo obsaženo?
 • 00:00:49 Je to darovací listina
  majitele Polné - Jana z Polné.
 • 00:00:55 Touto listinou potvrzuje řádu
  německých rytířů patronátní právo
 • 00:01:00 na hlavní kostel, některé pozemky
  a dvě vesnice Jankov.
 • 00:01:06 Páni z Polné vymřeli po meči
  a panství získal Jindřich z Lipé.
 • 00:01:11 Říká se o něm,
  že byl nekorunovaný český král.
 • 00:01:17 Polná byla na hlavní obchodní cestě
  z balkánských zemí do Německa.
 • 00:01:22 Proto se o ni zajímaly
  významné šlechtické rody.
 • 00:01:29 Roku 1463 došlo k významné svatbě,
  podle mě to byl sňatek z rozumu,
 • 00:01:34 mezi Viktorinem z Kunštátu -
  synem krále Jiřího z Poděbrad -
 • 00:01:39 a Žofií Ptáčkovnou -
  dcerou Hynky Ptáčka z Pirkštejna.
 • 00:01:43 Tak získal Viktorin z Kunštátu
  polenské panství.
 • 00:01:50 Tak nám začala válka s Matyášem
  Korvínem - uherským králem.
 • 00:01:55 Můj syn Viktorin je v obklíčení
  u Třebíče. Co já s tím udělám?
 • 00:02:02 Český král Jiřík z Poděbrad
  do Polné často jezdil.
 • 00:02:08 Na tomto místě podle pověsti
  rozjímal o osudu českých zemí.
 • 00:02:13 Ač nebyl královské dynastické krve
  byl oblíbený a moudře kraloval.
 • 00:02:33 V roce 1468 vypukla válka
  s Uherskem a v květnu toho roku
 • 00:02:38 přitáhl do Polné s vojskem
  Jiří z Poděbrad.
 • 00:02:42 Polenský hrad se stal jeho hlavním
  stanem. Ale koncem roku 1468
 • 00:02:48 se polenského hradu
  lstí zmocnil Jan ze Šternberka.
 • 00:02:54 Dobyvačné choutky neměl jenom
  uherský král Matyáš Korvín.
 • 00:02:59 V roce 1479, vlastně již po smrti
  českého krále Jiříka z Poděbrad,
 • 00:03:04 se polenského hradu zmocnil
  král Jagelonský Vladislav
 • 00:03:09 prostřednictvím vojska
  Hynka Bočka z Kunštátu.
 • 00:03:16 V 17.století patřila Polná stále
  mezi nejvýznamnější moravská města.
 • 00:03:21 Jejím majitelem byl šlechtic,
  který měl být popraven, ale nebyl.
 • 00:03:26 Rudolf Žejdlic měl být popraven
  za účast na odboji proti císaři,
 • 00:03:32 ale před popravou zemřel.
 • 00:03:36 Panství potom koupil kardinál
  František z Ditrichštejna
 • 00:03:41 a rod Ditrichštejnů
  pak vlastnil Polnou 300 let.
 • 00:03:46 Toto je dopis jednoho z dědiců -
  Ferdinanda - z roku 1652.
 • 00:03:58 Ferdinand z Ditrichštejna
  má v Polné jednu velkou zásluhu.
 • 00:04:03 Od doby, kdy vlastnil Polnou,
 • 00:04:06 se tu slaví mrkvancová pouť
  vždy druhou neděli v září.
 • 00:04:12 A právě Ferdinand dovezl
  do Polné ostatky svatého Liguriáše.
 • 00:04:17 Zde je darovací listina
  od papeže Inocence X.
 • 00:04:33 Mrkvanec je prý nějaké jídlo.
 • 00:04:43 Mrkvanec je buchta nebo koláč
  plněný strouhanou mrkví.
 • 00:04:48 Než přišly na Vysočinu brambory,
  pěstovala se tu mrkev ve velkém.
 • 00:04:53 Mrkvance se pečou o polenské pouti.
 • 00:04:56 -Můžu ochutnat?
  -Určitě. Vemte si tu pocukrovanou.
 • 00:05:04 Hm. Dobrota.
 • 00:05:13 Polná bude už navěky spojena
  s tzv.hilsneriádou.
 • 00:05:18 Židi žili v Polné odnepaměti.
  Dnes ti po nich zbylo
 • 00:05:23 jimi opuštěné Karlovo náměstí,
  odsvěcená synagoga a starý hřbitov.
 • 00:05:28 Co se tu vlastně
  v době hilsneriády stalo?
 • 00:05:33 Vraždu devatenáctileté Anežky
  Hrůzové svedli na Žida Hilsnera.
 • 00:05:38 Přitížila mu řada nešťastných náhod
  a pochybné výpovědi svědků.
 • 00:05:43 Proti projevům antisemitismu
  se tehdy postavil jako jeden z mála
 • 00:05:48 profesor z univerzity v Praze
  Tomáš Garrigue Masaryk.
 • 00:06:35 V Polné žila i Božena Němcová.
 • 00:06:38 Ano. Bylo to v tomto domě
  v letech 1840 až 1842.
 • 00:06:43 V Polné se jí poprvé dostala
  do rukou česká kniha.
 • 00:06:48 V té době bylo v Polné
  výrazné obrozenecké hnutí.
 • 00:06:53 Jeho osobností byl Karel Pitner,
  přítel Tyla a Havlíčka Borovského.
 • 00:06:58 Ostatně bohatá spolková činnost
  se zde udržela dodnes.
 • 00:07:03 V Polné v současné době
  existuje 35 spolků.
 • 00:07:08 Zde - v měšťanském pivovaru - se
  seznámili rodiče Bohumila Hrabala.
 • 00:07:13 V hlavním kostele měli svatbu
  a žili zde až do roku 1919,
 • 00:07:18 než se odstěhovali do Nymburka.
 • 00:07:33 Život s městečku, kde
  na kameni sedával Jiří z Poděbrad,
 • 00:07:39 kde Božena Němcová dostala
  poprvé do ruky českou knihu,
 • 00:07:44 kdy byly zbytečně promarněny
  dva lidské životy
 • 00:07:48 a kde je dodnes bohatý spolkový
  život, plyne dnes pomaleji.
 • 00:07:53 Ale kdoví kdy zase někdo zatouží
  ovládnout zdejší hrad
 • 00:07:58 a okolní strategické území?

Související