iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
4. 10. 2014
17:35 na ČT2

1 2 3 4 5

11 hlasů
16670
zhlédnutí

Bohové a mýty staré Evropy

S Václavem Cílkem na hranici mezi bájemi, historií a minulostí.

17 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Bohové a mýty staré Evropy - Sámo a Wogastiburg

 • 00:00:15 Pojďte s námi do hlubin dávnověku.
 • 00:00:32 Do doby starých bájí,
  pověstí a mýtů
 • 00:00:36 i do doby bohů, kteří dali
  jména dnům našeho kalendáře.
 • 00:00:43 Cesta nebude jednoduchá,
 • 00:00:45 musíme překročit hranice
  desítky států i tří kontinentů.
 • 00:00:51 Přeplout několik moří,
 • 00:00:52 abychom se pokusili oddělit zrníčka
  pravdy od romantických nánosů,
 • 00:00:57 které přikryly skutečné události
  našeho kontinentu - Evropy.
 • 00:01:16 V letních měsících roku 623
  se v pohraničních hvozdech,
 • 00:01:20 na pomezí Francké říše,
  zvolna vlekla karavana mul.
 • 00:01:24 Muly byly zatíženy látkami,
 • 00:01:27 jednoduchými poháry
  ze zelenkavého skla,
 • 00:01:29 železnými předměty a zbraněmi.
 • 00:01:32 Směřovala na východ,
  do země slovanských Venetů,
 • 00:01:36 odkud měla oplátkou
  přivést otroky, vosk a med.
 • 00:01:42 Karavanu vedl jistý
  čtyřicetiletý muž.
 • 00:01:44 Jmenoval se Sámo.
 • 00:01:47 Zhruba tak popisuje
  výpravu kronikář Fredegard,
 • 00:01:50 který tím vůbec po prvé
  písemně zmiňuje Slovany.
 • 00:01:54 Sámo nepřichází zrovna vhod.
 • 00:01:56 Veneti právě bojovali s Avary
  a ze západu hrozili Frankové.
 • 00:02:01 Sámo se ujal velení
  a oba nepřátele porazil.
 • 00:02:04 Franky pod vedením krále Dagoberta
  u hradiště jménem Wogastisburg.
 • 00:02:11 Porážka byla natolik drtivá,
 • 00:02:13 že francký král prý nabídl
  Sámovi svoji dceru za ženu.
 • 00:02:17 Kde ale mýtický
  Wogastisburg hledat?
 • 00:02:22 Jižní hranici
  Sámových Slovanů známe.
 • 00:02:24 Táhla se podél Dunaje
 • 00:02:26 a byla nazvaná podle bájných rytířů
  jako Cesta Nibelungů.
 • 00:02:30 Cestu Nibelungů jsme
  naposledy viděli z Děvína
 • 00:02:35 na druhé straně Dunaje.
 • 00:02:38 Pak jsme okolo ní
  prošli u Karnunta,
 • 00:02:41 ale cesta pokračovala dál
  po jižním břehu Dunaje
 • 00:02:45 až do Regensburgu ? do Řezna.
 • 00:02:47 Tam překračovala Dunaj,
 • 00:02:49 mimochodem všimněte si,
 • 00:02:51 jak důležitá jsou místa,
  která mají staré mosty.
 • 00:02:55 Je to Regensburg, je to Praha,
  je to taky Písek.
 • 00:02:58 A odtamtud se Cesta Nibelungů
  dává šikmo nahoru až k moři.
 • 00:03:04 A tady vede údolím Mainu.
 • 00:03:07 Je to hrozně důležitá věc,
 • 00:03:09 protože my jsme teď na doopravdy
  úžasném pravěkém místě,
 • 00:03:16 ale i historickém místě,
  které se jmenuje Staffelberg.
 • 00:03:20 Nás zajímá v této chvíli proto,
 • 00:03:22 že v tom mělkém údolí
  pode mnou šel Limes Sorabicus.
 • 00:03:26 To je Srbský val nebo Lužický val.
 • 00:03:30 To slovo Limes znamená
  v římské terminologii
 • 00:03:34 opevnění těžké nebo lehké,
  někdy to znamená jenom hranici
 • 00:03:39 a tady to pravděpodobně znamenalo
  takové jako demilitarizované pásmo.
 • 00:03:45 A jednalo se o to, že velká
  expanze Slovanů od východu
 • 00:03:50 překročila naše současné
  hranice České republiky
 • 00:03:54 o dobrých 100 nebo 120 kilometrů
  a zastavila se někde tady.
 • 00:04:00 Původně jméno Limes Sorabicus
  označovalo linii,
 • 00:04:03 za kterou bylo zakázáno
  vyvážet železné meče.
 • 00:04:08 Jako dneska je třeba embargo
  na dovoz zbraní do Iránu,
 • 00:04:12 tak tehdy bylo embargo Francké říše
  na dovoz zbraní mezi Slovany.
 • 00:04:19 Ale samotné toto místo představuje
  významné neolitické osídlení,
 • 00:04:25 a pak je tady asi
  5 enolitických kultur.
 • 00:04:28 Potom, to je nejdůležitější fáze,
  vzniká obrovské hradiště.
 • 00:04:32 My jsme na akropoli hradiště,
 • 00:04:34 ale ten val se táhne
  ještě hluboko pode mnou,
 • 00:04:38 támhle je vidět brána,
  kudy se přicházelo.
 • 00:04:41 Pak tady byla římská pozorovatelna,
  pak tady byl starogermánský hrad.
 • 00:04:46 Tohle je jedno z míst,
 • 00:04:48 které bývá považováno
  za Wogastisburg Sámovi říše.
 • 00:04:55 Je to místo,
 • 00:04:56 které je někdy považováno za jedno
  z dějů Písně o Nibelunzích.
 • 00:05:01 Pravděpodobně ho znal Ptolemaios,
 • 00:05:03 takže bývala to ta nejzápadnější
  výspa slovanského světa.
 • 00:05:12 Co je typické
  pro tento typ hradišť,
 • 00:05:14 protože tomuhle by velikostí
  odpovídala třeba Závist
 • 00:05:18 nebo Levý Hradec,
 • 00:05:19 je to, že skoro vždy na něm
  nalézáme nějaký kostelíček,
 • 00:05:23 který má většinou
  předrománský základ,
 • 00:05:25 pak je románský, pak je gotický
  a pak je barokizován.
 • 00:05:29 Tento kostelíček je
  zasvěcen svaté Aldegundě,
 • 00:05:32 to je světice u nás
  v podstatě neznámá
 • 00:05:35 a je to právě světice
 • 00:05:37 z toho zakladatelského císařského
  okruhu Velké říše římské.
 • 00:05:44 Nejenom svatá Aldegunda,
  mimochodem Dagobertova abatyše,
 • 00:05:48 ale i další střípky
  mozaiky opravňují k úvaze,
 • 00:05:52 že Staffelberg by mohl
  být Wogastisburgem.
 • 00:05:55 Nedaleký les, prý nesl
  jméno Wogastisrode.
 • 00:05:59 Nezazní nám podobně
  jméno slovanských bohů?
 • 00:06:02 Radegast, Wolgast, Černogast?
 • 00:06:08 Ohromilo nás, kam až sahaly
  západní hranice Slovanů,
 • 00:06:11 hranice Sámovy říše. Pokračujme
  po její západní hranici.
 • 00:06:30 My jsme v Bambergu, na Dómu.
 • 00:06:32 Tady byl dělaný poměrně velký
  archeologický výzkum
 • 00:06:35 a ukázal, že tady existovala
  poměrně velká slovanská osada.
 • 00:06:40 Právě teď se dotýkáme takových
  těch trošku bolestných bodů
 • 00:06:46 české a německé historie,
  o kterých je obtížné mluvit
 • 00:06:51 po 2. světové válce
  a po Adolfu Hitlerovi.
 • 00:06:54 Představte si, že Slovani
  přicházejí v 6. a 7. století
 • 00:06:58 do střední Evropy,
  která je napůl vylidněna.
 • 00:07:01 Tu a tam jsou zbytky
  starého obyvatelstva,
 • 00:07:03 možná ještě keltského
  a zasahují hluboko na západ,
 • 00:07:07 až sem někam po ten Bamberg.
 • 00:07:09 Ale zároveň mezi tím v Německu,
  ve Franské říši,
 • 00:07:12 dochází k velkému
  populačnímu rozmachu.
 • 00:07:16 A teď podobně jako kdysi
  Kelti tlačili na Řím,
 • 00:07:20 tak Germáni začínají
  tlačit na Slovany.
 • 00:07:22 Pod pojmem Germán my rozumíme:
 • 00:07:25 Dánové, Skotové,
  obyvatelé dnešního Holandska,
 • 00:07:30 je to prostě celá velká skupina
  staroněmecky mluvících lidí.
 • 00:07:38 A po dobu 9. a 10. století
 • 00:07:40 to nabývá charakter
  velkého vzájemného boje
 • 00:07:44 a tehdy se součástí,
  řekl bych germánské tradice,
 • 00:07:48 germánské kultury,
 • 00:07:50 začíná stávat něco,
  co nám zní tak hrozně nepříjemně.
 • 00:07:54 Je to ostsiedlung
  nebo ostkolonisation,
 • 00:07:56 je to ten několik století
  trvající pohyb dále na východ.
 • 00:08:00 Začíná to někde v Burgenlandu,
  to znamená naproti,
 • 00:08:04 na jih od Moravy a od Slovenska,
 • 00:08:07 což byla taky stará
  slovanská oblast
 • 00:08:09 a ta se pomalu stává
  vlastně rakouskou.
 • 00:08:12 Pokračuje to dále, zejména
  nejtvrdší je to na Labi, na Lužici,
 • 00:08:17 ale celkově se jedná o zatlačování
  slovanského živlu dále na východ.
 • 00:08:27 Jsme ve městě Schesslitz,
 • 00:08:29 to jsou pravděpodobně Česlice
  nebo možná dokonce Čestlice.
 • 00:08:33 Když názvy německých míst
  končí na of nebo in,
 • 00:08:39 dokonce se to týká i Berlína,
  tak víme, že jsme v místech,
 • 00:08:44 kde bylo nějaké místo
  se slovanským osídlením.
 • 00:08:48 Němci často pro slovanské osady
  volili slovo wendish ? venedský,
 • 00:08:53 Vendové, to znamená
  vlastně Slovani.
 • 00:08:56 Ale to, že jsme dílem
  ve slovanské krajině,
 • 00:09:00 to nám napovídají
  například i kostely.
 • 00:09:03 Nedaleko odtud je velký
  kostel sv. Václava
 • 00:09:06 a to je něco,
  co je mimo Čechy neběžné.
 • 00:09:12 Pohybujeme se po západní hranici
  někdejší slovanské,
 • 00:09:15 snad také Sámovy říše.
 • 00:09:17 Hanzovní město Lübeck bylo kdysi
  slovanskou Ljuboví ? Láskou.
 • 00:09:24 Úplně na severu je město Oldenburg.
 • 00:09:38 Oldenburg je alten burg
  neboli starý hrad.
 • 00:09:42 Že tady byli Slovani
  mě vlastně vůbec nepřekvapuje,
 • 00:09:46 protože zase záleží
  na tom mořském pobřeží.
 • 00:09:49 Já to uvedu možná jiným příkladem:
  Dlouhá staletí jsme se domnívali,
 • 00:09:54 že Island byl osídlen
  ze Skandinávie.
 • 00:09:56 Teprve poslední genetické
  výzkumy ukázaly,
 • 00:09:59 že Island byl osídlen z Irska,
  ze Skotska, z Britských ostrovů.
 • 00:10:05 Ale jak to bylo?
 • 00:10:07 Pravděpodobně to byly
  vikingské osady,
 • 00:10:09 které tam žily nějakou dobu v míru,
  a pak vlastně migrovaly dále.
 • 00:10:13 Já si myslím,
  že něco podobného platí
 • 00:10:16 pro celý pás okolo
  Severního a Baltského moře,
 • 00:10:19 všechna ta hanzovní města
  hluboko do Estonska
 • 00:10:22 jsou vlastně výsadky
  různých národů,
 • 00:10:25 které tam přicházely
  v různých stoletích,
 • 00:10:28 zůstávaly, splývaly
  s místními lidmi
 • 00:10:30 anebo naopak - nový
  kolonizátoři je pohlcovali.
 • 00:10:34 Na francký trůn nastupuje roku 768
  největší postava franckých dějin.
 • 00:10:40 Ale také nejvýznamnější panovník
  středověku, Karel Veliký.
 • 00:10:45 Osobnost, která radikálně
  změnila poměry v Evropě.
 • 00:10:49 Ve dvou bitvách vypudil
  Araby z Evropy,
 • 00:10:52 na papežský stolec dosadil
  papeže Lva III.,
 • 00:10:56 ohněm a mečem donutil germánské
  Sasy, aby přijali křesťanství
 • 00:11:01 a pokud nechtěli,
  nechal je popravit.
 • 00:11:04 Pranic se jeho katolické víře
  nepříčily jeho manželky,
 • 00:11:08 měl jich 5 a k tomu 4 konkubíny.
 • 00:11:12 Pokud nebyl na výbojích,
  pobýval s nimi v Cáchách.
 • 00:11:18 Na hranici mezi Franky a Slovany,
  mezi křesťany a pohany,
 • 00:11:23 nechal Karel Veliký
  postavit 14 kostelíků.
 • 00:11:26 Byly to malé kostelíky, 8 krát 12
  metrů, jako duchovní hranici.
 • 00:11:32 Význam ekonomického kontaktu mezi
  Slovany a Germány byl dalekosáhlý,
 • 00:11:39 protože Germáni se cítili
  jako pokračovatelé
 • 00:11:44 západo-antické, západo-římské říše,
 • 00:11:48 tzn. oni do sebe nasáli
  antickou tradici
 • 00:11:53 za těch mnoho uplynulých staletí,
  smísili jí s Kristem,
 • 00:11:58 se svými vlastními podmínkami,
 • 00:12:01 takže vytvořili kulturní
  a náboženskou kopii.
 • 00:12:05 Ale vlastně to poponesli
  o mnoho staletí dál
 • 00:12:09 a tento model předávají dál
  Slovanům a dalším národům.
 • 00:12:13 Zároveň k nám přichází podobný
  model od východu, z byzance,
 • 00:12:19 z té východo-římské říše,
  od Cyrila a Metoděje,
 • 00:12:23 a právě na území Čech
  se obě koncepce,
 • 00:12:26 východního i západního křesťanství,
  potkávají a slučují.
 • 00:12:32 Významní keltští bojovníci,
  ale i slovanská knížata
 • 00:12:35 měla nepřehlédnutelnou
  pohřební tradici.
 • 00:12:38 Velmože, často na koni
  a v plné zbroji, zahrnuli zeminou.
 • 00:12:44 Těmto mohylám se říká kurgany.
 • 00:12:46 Tyto symetrické pahorky jsou kopie
  rekonstrukce keltských mohyl.
 • 00:12:54 A my se tady dostáváme
  do kontaktu s minulostí.
 • 00:13:00 Ale protože nás v této chvíli
  zajímají Slované a Germáni,
 • 00:13:04 tak co může znamenat výraz,
  který je někdy v Německu používán:
 • 00:13:09 Slovanská Germánie.
  Germánie Slavika.
 • 00:13:13 Je to o staletém
  ovlivňování se dvou etnik.
 • 00:13:17 A etnika se ovlivňovala způsobem,
  který známe ve 20. století.
 • 00:13:22 Tzn. je tu 2. světová válka
  a je tu i doba,
 • 00:13:26 kdy Němci vlastní celou řadu firem,
  Škodovku apod., na našem území.
 • 00:13:33 A oba národy profitují
  z této vzájemné blízkosti.
 • 00:13:40 S archeologického hlediska,
 • 00:13:42 když se podíváme na Čechy,
  Moravu a Slovensko
 • 00:13:45 tak 200 let před příchodem Slovanů,
 • 00:13:48 tak je to jedno z center
  Germánské říše.
 • 00:13:51 Je tam velmi vysoká hustota nálezů
  a ty nálezy jsou na vysoké úrovni.
 • 00:13:56 Pak dochází k tažení Slovanů,
  zatlačujeme Germány na západ,
 • 00:14:02 oni nás zase zatlačují na východ.
 • 00:14:05 Čechami prošla
  další dvě důležitá plemena.
 • 00:14:10 Nejdřív to byli Bavorové.
 • 00:14:14 Bavorové jsou vlastně Bojo Váriové
  neboli germánští bojovníci.
 • 00:14:21 Váriové z Čech,
  kteří se usídlili v Rakousku.
 • 00:14:26 Dnešní Jihočech přejde hranice
 • 00:14:29 a zjišťuje, že v Bavorsku
  žijí úplně stejní lidé,
 • 00:14:32 jako v jižních Čechách,
  jenom mluví německy.
 • 00:14:36 Složitější situace je s Langobardy.
 • 00:14:39 Lango je dlouhý a bard je vous,
  tzn. s tím dlouhovousým plemenem,
 • 00:14:44 který prošel od severu, od
  Jutského poloostrova, přes Čechy.
 • 00:14:49 Tady se zastavil po dobu
  možná jednoho staletí.
 • 00:14:52 Zanechal za sebou úžasné věci, jako
  je královské mauzoleum na Žurání.
 • 00:14:58 U Brna je velká královská mohyla.
 • 00:15:02 A Langobardi se na našem území
 • 00:15:05 stýkali se Slovany
  po dobu možná jednoho století.
 • 00:15:08 A pak odcházejí do Severní Itálie
  a vytvářejí Lombardii.
 • 00:15:13 Já si myslím, že proto lidé
  z Milána nebo ze Severní Itálie
 • 00:15:18 tak rádi jezdí nazpátek
  do Prahy, do Čech,
 • 00:15:21 protože cítí ty staré kořeny.
 • 00:15:24 Máme to zachycené v kronikách
  z 8. a 9. století,
 • 00:15:27 jak Langobardi, kteří se při tažení
  Karla Velikého dostávají do Čech,
 • 00:15:32 vzpomínají na svoji otčinu.
 • 00:15:38 Výsledek je, že můžeme
  archeologii vždycky zneužít.
 • 00:15:43 Ano, velká část Německa
  byla slovanská.
 • 00:15:48 Němci zase mohou říct, ano,
  velká část východních zemí,
 • 00:15:54 České republiky, Slovenské
  republiky, Polska byla germánská.
 • 00:15:59 Ale o tom to není,
 • 00:16:01 myslím, že bychom měli žít
  v přítomnosti nebo budoucnosti.
 • 00:16:10 Opouštíme západní hranici
  ranných Slovanů.
 • 00:16:13 Slované tehdy stáli na rozcestí,
  byli nejednotní a byli pohany.
 • 00:16:20 Pro jejich další existenci
  bylo zapotřebí změny.
 • 00:16:23 Knížata nového státního
  útvaru to vyřešila.
 • 00:16:26 Velké Morava pozvala na své území
  křesťanské věrozvěsty.
 • 00:16:31 Tím, uprostřed Evropy, nabyla
  velkého významu a vážnosti.
 • 00:16:43 Skryté titulky: Hana Riedlová,
  Česká televize 2013

Související