iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
27. 10. 2013
19:00 na ČT1

1 2 3 4 5

432 hlasů
601813
zhlédnutí

České století

Veliké bourání (1918)

Dramatická série rozkrývající tabu klíčových událostí našich moderních dějin.

73 min | další Seriály »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

České století - Veliké bourání

 • 00:00:37 Thomasi, to nesmíš.
 • 00:00:44 Toto schovej.
 • 00:00:48 Až přijde domovní prohlídka,
  tak jim to dej.
 • 00:00:53 Napsal jsem jim,
  ať vás nechají být,
 • 00:00:56 že věci politické
  jsem buď spálil, nebo odvezl.
 • 00:01:02 A že v knihovně nic nenajdou.
 • 00:01:17 Olga má sbaleno?
 • 00:01:21 Ano. Šla se ještě rozloučit
  s kamarádkou.
 • 00:01:26 Aha. A bojí se?
 • 00:01:34 Ne.
 • 00:01:50 Napíšu z Říma. Pak...
 • 00:01:53 Neříkej mi, kde budete.
 • 00:01:55 Nechci vědět.
  Nechci při výslechu lhát.
 • 00:02:01 Zůstaneme ve spojení.
 • 00:02:23 Zůstaneme.
 • 00:02:29 Má to i výhody.
  Osobní styk mívá stinné stránky.
 • 00:02:35 Těch v duchovním styku není.
 • 00:02:40 Máš pravdu.
 • 00:02:54 Tak...
 • 00:02:56 Olga.
 • 00:03:09 Vrátím se brzo.
 • 00:04:41 Pánové, víte, jak poznáte paničku,
  která to měsíc neměla?
 • 00:04:44 Počkejte. To není tak jednoduché...
 • 00:04:49 Rusové na frontě vítězí,
  v národě je z toho pozdvižení.
 • 00:04:54 Jednejte proto hlavně s národními
  socialisty. Ovládají ulici.
 • 00:04:57 Udělají povstání třeba hned.
 • 00:04:59 Ne, ne, ne!
  Ve vztahu k Rusům opatrnost.
 • 00:05:02 Nikdy neřekli, co chtějí.
  Sledují jen svůj vlastní zájem
 • 00:05:05 a nikdo neví jaký.
  Na Rusy nespoléhat.
 • 00:05:14 Jak dlouho bude válka trvat?
  Do Dušiček? Do Vánoc?
 • 00:05:18 Mám zprávy z Anglie,
  z vysokých míst.
 • 00:05:21 Odhadují tam,
  že válka potrvá tři roky.
 • 00:05:23 O co by se válčilo tak dlouho?
 • 00:05:25 Do Vánoc je Rus v Praze.
  Dejte na mě. A s ním svoboda.
 • 00:05:30 To, co pokládáte za válku,
  je teprv její začátek.
 • 00:05:33 Ještě se do ní nezapojili všichni,
  kdo mají chuť.
 • 00:05:36 Ještě se do sebe
  pořádně nezakousli.
 • 00:05:39 Němcům nejde o to, aby zase
  došli do Paříže. Už tam byli.
 • 00:05:42 A co si náš císař vezme v Rusku?
  Nepotřebuje další půdu
 • 00:05:46 se slovanským obyvatelstvem,
  které nedokáže zvládat.
 • 00:05:49 Jsme na prahu revoluce světové.
 • 00:05:52 Evropa a svět
  vstupují do nového stadia vývoje,
 • 00:05:55 v kterém se rozhodne,
  kdo bude držet moc.
 • 00:05:58 Zda staré feudální teokracie,
  nebo systém moderní,
 • 00:06:01 který ctí lidskou svobodu.
 • 00:06:05 V těžkých zkouškách, do kterých
  jdeme, bude hlavní udržet jednotu.
 • 00:06:09 Jedu teď ven a pokusím se o to
  v našich exilových koloniích.
 • 00:06:14 Vaším úkolem
  bude udržet jednotu doma.
 • 00:06:17 V každé politické straně
  si zvolte vlivného člověka,
 • 00:06:21 kterému důvěřujete.
  Jejich prostřednictvím mluvte
 • 00:06:23 se všemi stranami
  a výsledek mi hlaste ven.
 • 00:06:27 Mluvte s Adolfem Stránským, s někým
  od státoprávních pokrokářů...
 • 00:06:32 S kým z národních socialistů?
  Jejich vůdce Klofáče zavřeli.
 • 00:06:36 Tak za ním jděte do vězení. Já už
  tam byl. Pustí vás tam. Jde to.
 • 00:06:42 Koho od socialistů?
 • 00:06:44 Spíš se Soukupem než se Šmeralem.
  Šmeral je hlupák.
 • 00:06:48 Nenechte se nakazit těmi jeho sliby
  věrnosti českých dělníků Rakousku.
 • 00:06:52 Za agrárníky Švehlu. Dám vám adresu
  do jeho statku v Hostivaři.
 • 00:06:56 Nebo za ním zajeďte do Varů,
  kde se často léčí.
 • 00:07:00 Bude to méně nápadné.
 • 00:07:04 Za mladočechy Rašín.
 • 00:07:07 Všecko.
 • 00:07:09 Budou se snažit vás roztrhnout.
  Musíte vydržet.
 • 00:07:13 Nesmíte, říkám vám,
  nesmíte mě venku desavuovat.
 • 00:07:16 Až se mě v cizině zeptají,
  jednám-li ve svém vlastním zájmu
 • 00:07:20 nebo v zájmu obecném, řeknu jim,
  že mám plnou podporu lidí doma.
 • 00:07:26 Věřím, že na Hromnice budu zpátky.
 • 00:07:29 Pokud zatím přijdou Rusové,
  nechte zveřejnit prohlášení,
 • 00:07:33 které nechám u doktora Beneše.
 • 00:07:41 Naše komunikace bude přísně tajná.
 • 00:07:44 Přes hranici
  se budeme dorozumívat tak,
 • 00:07:47 aby o tom policie nevěděla.
  Doktor Beneš vám ukáže jak.
 • 00:08:26 Doktore Beneši!
 • 00:08:35 Po dobu své nepřítomnosti
 • 00:08:37 ustanovuji doktora Beneše
  svým nástupcem.
 • 00:08:53 Tady jste mi to tenkrát řekl,
  když jsem mluvil o rekrutech.
 • 00:08:57 O tom, jak se denně chodím
  dívat na nádraží, jak rukujou,
 • 00:09:00 a představuju si je,
  jak je přivezou zpátky v rakvi.
 • 00:09:04 Řekl jsem, že mě nenapadá nic,
  kvůli čemu jedou bojovat a umírat.
 • 00:09:08 Potom jsem řekl: Mělo
  by se něco dělat, ale nevím co.
 • 00:09:11 A vy jste odpověděl: Já už dělám.
 • 00:09:13 Uvěřil jsem vám.
  Četl jsem vaše články v novinách.
 • 00:09:18 Už ty, co jste psal
  několik let zpátky z Paříže.
 • 00:09:21 Byl jste ještě moc mladý,
  málo vyhraněný,
 • 00:09:24 ale líbil se mi váš styl. Neplýtval
  jste slovy a šel přímo k věci.
 • 00:09:30 To se mi líbí.
 • 00:09:32 Děkuju vám za...
 • 00:09:38 Zjistil jsem si o vás věci.
  Z jakých pocházíte poměrů.
 • 00:09:42 Z podobných jako já.
 • 00:09:45 Oba jsme ze začátku...
 • 00:09:54 Oba jsme ze začátku
  zažili dost trpkosti.
 • 00:09:57 Oba jsme to však překonali.
 • 00:09:59 Jste pracovitý, energický.
  Trošku upjatý, to však nevadí.
 • 00:10:05 Uvažujete analyticky,
  střízlivě, bez emocí.
 • 00:10:10 Spoléhám na vás.
 • 00:10:15 Chodím tudy často a často
  se mi tady vybaví kněžna Libuše.
 • 00:10:20 Ta její věštba
  o budoucí slávě Prahy.
 • 00:10:24 Kdypak se asi dotkne hvězd?
 • 00:10:31 Beneši, vy jediný z nich
  uvažujete chladnokrevně.
 • 00:10:35 Byl jsem teď v Holandsku.
  V Německu. Všecko jsem tam viděl.
 • 00:10:38 Vojáky, rekruty, demonstranty.
  Je v tom rozdíl.
 • 00:10:42 Ti čeští a rakouští
  se při tom vždy ožrali,
 • 00:10:46 kdežto Němci
  nastupovali do vlaků s vážností,
 • 00:10:50 jako by se už viděli ve Valhalle.
 • 00:10:53 Oni všichni
  chtějí zůstat tady v Praze
 • 00:10:56 a čekat, až přijede na koni
  ten ruský velkokníže,
 • 00:11:00 od kterého má
  Kramář nebo kdo ústní příslib,
 • 00:11:03 že se tady jednou
  nechá zvolit českým králem.
 • 00:11:06 -To by bylo dobré.
  -Nestane se to.
 • 00:11:08 O nás se bude rozhodovat venku.
  Nevím kde, ale chci u toho být.
 • 00:11:13 Neshniju tady doma s nimi.
 • 00:11:15 Jaký plánujete postup?
 • 00:11:18 Všechno bude odvislé
  od průběhu války.
 • 00:11:20 Především, jak jsem řekl, se musí
  sjednotit naše exilové kolonie.
 • 00:11:24 Ve Francii, v Itálii, ve Švýcarsku,
  v Rusku i v Americe.
 • 00:11:28 A potom zahájit
  velkou propagační akci.
 • 00:11:32 Vyložit otázku českou
  jako otázku světovou.
 • 00:11:37 -Věříte v Prozřetelnost?
  -Ne.
 • 00:11:42 Musel jsem být tenkrát tak mladý
  jako dnes vy. Je to už hodně dávno.
 • 00:11:46 Přihodilo se to
  v mém rodném kraji na jižní Moravě.
 • 00:11:50 O zimní noci.
  Nebo už to bylo k ránu.
 • 00:11:56 Jel jsem tehdy
  v mrazu zimní krajinou
 • 00:12:01 v otevřených saních,
  zabalený do ovčího kožichu.
 • 00:12:07 Zvonky na koňských postrojích
  nerušily okolní ticho.
 • 00:12:11 Naopak. Měl jsem pocit,
  že k němu patřily.
 • 00:12:15 Na nebi svítil milion hvězd
 • 00:12:18 a já jsem pochopil,
  že mi tím hlásají moc Boží.
 • 00:12:27 Náhle mnou projel
  pocit nevýslovného blaha.
 • 00:12:32 Bylo mi, jako kdybych se vznášel
 • 00:12:34 a moje bytost
  se při tom znásobovala.
 • 00:12:39 Najednou jsem nebyl sám.
 • 00:12:42 Byl se mnou Bůh.
  Cítil jsem jeho přítomnost.
 • 00:12:55 Vyšší moc potřebuje na zemi
  své pomocníky.
 • 00:12:59 Přemýšlejte o tom.
  Podle mne jste vhodný kandidát.
 • 00:13:52 Profesore Masaryku?
 • 00:13:54 Vaše Excelence
  pane místodržiteli,
 • 00:13:59 psal jsem vám, že nesouhlasím
  se zákroky vůči tisku naší strany.
 • 00:14:03 Naše doba byla několikrát zabavena.
  A Čas zakázali odebírat
 • 00:14:08 v kasárnách
  a vojenských nemocnicích.
 • 00:14:12 -Patrně k tomu mají důvod.
  -Ten nám ale nebyl sdělen.
 • 00:14:16 Důvodem je, že vaše noviny
  straní Rusku, válečnému nepříteli.
 • 00:14:20 A to ve válce není možné,
  profesore Masaryku.
 • 00:14:23 Naše noviny
  vyjadřují mínění většiny národa.
 • 00:14:26 Většina
  bez výtržností mobilizovala.
 • 00:14:29 Češi i Němci manifestovali
  v ulicích Prahy pro válku
 • 00:14:32 a pak narukovali v klidu.
 • 00:14:34 Nikdo se nechce
  nechat vyprovokovat.
 • 00:14:45 Zvláštní doba. Dnes ráno se služka
  vrátila z trhu s tím,
 • 00:14:49 že v Praze nejde koupit husu.
 • 00:14:53 Když se ptala českých trhovkyň,
  řekly jí:
 • 00:14:56 Ty schováváme pro Rusy.
 • 00:14:59 To se na ty jejich hladové krky
  opravdu tolik těšíte?
 • 00:15:05 Jak kdo.
 • 00:15:07 Napsal jste o nich knihu, pravda?
 • 00:15:11 Slyšel jsem,
  že leckde v Evropě se čte,
 • 00:15:14 ale v Rusku ji prý zakázali.
  Kdybyste z ní přijel
 • 00:15:17 předčítat carovi do Petrohradu,
  posadí vás do vězení.
 • 00:15:21 Nejsem pansláv. Vždyť to víte.
 • 00:15:28 -Kolik je vám roků, Masaryku?
  -Čtyřiašedesát.
 • 00:15:33 Jsme oba staří
  a hodně jsme zažili.
 • 00:15:41 Já jsem v politice dlouho.
  Byl jsem předsedou říšské vlády
 • 00:15:44 a už podruhé si mě císař vybral
  za místodržícího v Praze.
 • 00:15:49 Před lety jsem musel odstoupit,
  protože jste si to přáli vy Češi.
 • 00:15:53 Teď mě možná odvolají Němci.
 • 00:15:56 Obojí mi vyčítáte, že jsem slabý
  a že nadržuji druhé straně.
 • 00:16:02 Celý svůj život sloužím císaři.
 • 00:16:05 Miluju tuhle zemi,
  ať už v ní žije kdokoliv.
 • 00:16:10 Tolik národů.
 • 00:16:13 Vždycky jsem věřil,
  že jediný, kdo jim dokáže vládnout,
 • 00:16:16 je habsburský panovnický dům.
 • 00:16:23 Prosím!
 • 00:16:33 Posaďte se.
 • 00:16:41 Nejste nacionál.
  Vždycky jste byl proti revoluci.
 • 00:16:47 Vždy jste radil dodržovat zákony,
  zachovávat status quo
 • 00:16:50 a posouvat vývoj vpřed
  drobnými krůčky.
 • 00:16:53 Vaši vás právě
  pro tuhle vaši moudrost nenáviděli.
 • 00:16:57 Teď na prahu války jste se změnil.
 • 00:17:01 Nedělejte to, co chcete udělat.
 • 00:17:04 Všecko se může zničit.
 • 00:17:08 Nevěřil byste,
  jak snadné je všechno zničit.
 • 00:17:12 Netajím se svými názory.
 • 00:17:14 Znáte je z novin.
  Těch nezakázaných.
 • 00:17:20 Kdyby Němci ovládli střední Evropu,
 • 00:17:23 znamenalo by to
  i vládu nad mým národem.
 • 00:17:26 Proto Češi vždycky hájili Rakousko.
 • 00:17:29 protože je před touto
  pangermánskou politikou chránilo.
 • 00:17:34 V nynější válce však, kdy se naše
  říše dostává pod nadvládu Německa,
 • 00:17:38 se české zájmy
  s rakouskými rozcházejí.
 • 00:17:43 Nechceme žít ve střední Evropě,
  v Rakousku,
 • 00:17:47 ve kterém Němci
  získají vedoucí postavení.
 • 00:17:49 Nechceme,
  aby české země byly roztrženy
 • 00:17:52 a podřízeny zčásti Berlínu
  a zčásti Vídni,
 • 00:17:55 jak se to plánuje
  na německém císařském dvoře.
 • 00:17:58 -To nechci ani já!
  -Nemáte už sílu tomu zabránit.
 • 00:18:05 Sleduji, jak se němečtí důstojníci
  při rakouském generálním štábu
 • 00:18:09 chovají k českým lidem.
  Sleduji, jak se německý,
 • 00:18:12 a ne rakouský vliv
  uplatňuje v cenzuře tisku,
 • 00:18:15 v chování k institucím,
  jako je náš Sokol a podobně.
 • 00:18:18 Vím, že po vyhlášení mobilizace
  byly vypracovány seznamy
 • 00:18:21 vlivných Čechů určených k zatčení.
  Na tom seznamu jsem prý i já.
 • 00:18:32 Ne! Mohu vás ujistit,
  vy tam nejste.
 • 00:18:38 Snažím se vám jen vysvětlit,
  že v našem odporu vůči Rakousku
 • 00:18:42 není nic citového,
  a tedy nacionálního.
 • 00:18:46 Jít proti Rakousku
  nám poroučí náš rozum.
 • 00:18:50 Hezky řečeno.
 • 00:18:51 -Je to pravda.
  -Není.
 • 00:18:53 Nemůžete se vzdát státu,
  jako když si člověk zuje boty.
 • 00:18:56 Mám rád království,
  ve kterém jsem se narodil.
 • 00:18:58 Čechy jsou moje užší vlast.
  Ale mám taky vlast širší,
 • 00:19:01 a tou je habsburská monarchie.
  Jak je možné, že vy ne?
 • 00:19:04 Moje království tady bylo vždycky.
 • 00:19:06 Vaše monarchie přišla
  a může zas odejít.
 • 00:19:08 To jsou ty vaše věčné teorie o tom,
  kdo byl v Čechách dřív.
 • 00:19:11 Jestli Češi, nebo Němci.
  Jestli slepice, nebo vejce.
 • 00:19:14 To nejsou teorie.
  Já cítím, že je to moje království.
 • 00:19:39 Jaký je váš vztah k císaři?
 • 00:19:43 Jaký by měl být?
  Nemám k němu vztah.
 • 00:19:47 Můžete zůstat sedět.
 • 00:19:51 Je to váš císař stejně jako můj.
 • 00:19:54 Nikdy se nedal v Praze korunovat.
  Je to císař cizinec.
 • 00:20:10 Řekněte mi, Masaryku,
  proč to všechno děláte.
 • 00:20:16 Proč se pořád odněkud někam štvete?
  Celý život.
 • 00:20:21 Celý život z místa na místo.
  Všechny ty aféry, články, kampaně.
 • 00:20:26 A po celou tu dobu
  jenom hanobení ze všech stran.
 • 00:20:30 Když máte pravdu,
  a vy věříte, že ji máte,
 • 00:20:33 proč vás za to tolik lidí nenávidí?
 • 00:20:36 -Mají vás snad Češi rádi?
  -Kvůli tomu to nedělám.
 • 00:20:40 Tak kvůli čemu? Proč svůj národ
  nenecháte na pokoji?
 • 00:20:44 Oni o to stojí? O ten věčný neklid
  a běh z místa na místo?
 • 00:20:49 Co chcete slyšet?
 • 00:20:51 Proč jim vnucujete
  svoje protestantské dějiny
 • 00:20:54 a berete jim
  jejich katolického Boha,
 • 00:20:56 se kterým byli po staletí šťastni?
 • 00:20:58 Když vyženete lidi z katolické
  církve, myslíte, že přijdou
 • 00:21:01 do té vaší? Nesmysl.
  Stanou se z nich doživotní ateisti.
 • 00:21:12 Musím bořit,
  aby potom bylo možné stavět.
 • 00:21:17 Boříte určitě. Boříte všechno.
 • 00:21:21 Ale jedno vám povím. Vyvoláváte
  z té vaši minulosti duchy,
 • 00:21:24 kteří se jednou zhmotní proti vám.
 • 00:21:29 Jsme každý jiný.
 • 00:21:32 Nemluvíte česky.
 • 00:21:34 Vy jste taky neuměl,
  když jste přišel do Prahy.
 • 00:21:37 Kolegové z vaší české univerzity
  měli strach, že budete šprechtit.
 • 00:21:42 Ale naučil jsem se. Vy ne.
 • 00:21:58 Říkám si:
  Proč to tak vždycky musí skončit?
 • 00:22:01 Proč i ty nejinteligentnější hlavy
  tomu zápasu nakonec propadnou?
 • 00:22:05 Kdo s koho.
  Češi, nebo Němci. Pořád dokola.
 • 00:22:09 Vysvětlil jsem vám to.
 • 00:22:11 Tváříte se jako vědec, profesor,
 • 00:22:15 ale to, co hlásáte, je ve
  skutečnosti jenom hlas vaší krve.
 • 00:22:18 Cosi ve vaší hlavě vám našeptává:
  Ti druzí jsou jiní, nebezpeční.
 • 00:22:23 Musím je porazit, zničit.
 • 00:22:26 Pod každou paží slovník,
  náruč plná knih,
 • 00:22:31 ale ve skutečnosti jste
  jako nějaké šílené zvíře, Masaryku.
 • 00:22:34 Bráním tím celistvost Čech.
  Jiná šílená zvířata,
 • 00:22:37 profesoři jako já, jenže v Berlíně,
  je plánují roztrhnout
 • 00:22:41 a nejlepší kusy
  pak připojit k Německu.
 • 00:22:44 I vy jako Rakušan
  ztratíte kus svého území,
 • 00:22:47 ale netrápí vás to, protože
  pro vás je Němec jako Němec.
 • 00:22:51 Bude-li to vůle
  obyvatel pohraničí...
 • 00:22:54 A v tom to je! Jsou to historické
  hranice českého království.
 • 00:22:59 Dědictví předků. Nesmíme je dělit.
 • 00:23:02 To jste celý vy!
  Nejdřív řeknete věda,
 • 00:23:05 ale pak se vám cosi přihodí v hlavě
  a je z toho dědictví předků.
 • 00:23:11 Kolik měří a váží to vaše dědictví?
 • 00:23:13 Napsal o něm
  někdy někdo vědecký spis?
 • 00:23:16 Leda vy tu vaši Českou otázku.
 • 00:23:20 Změnil jste se.
  Býval jste Rakušanem jako já.
 • 00:23:23 Život je věčná reforma.
  Když jednou někdo v něco uvěří,
 • 00:23:28 dobře. Když časem najde
  lepší víru, tím lépe.
 • 00:23:32 Jsme každý jiný.
  Já chci celý život totéž.
 • 00:23:36 Jste konzervativec. Velkostatkář.
  Vždycky jste byl.
 • 00:23:42 Vím, kým budu
  a co budu dělat zítra. Vy ne.
 • 00:23:46 Nemůžu to vědět.
  Můj zítřejší život mě změní.
 • 00:23:51 Zachovám se podle toho.
 • 00:23:53 Mou ctností je věrnost
  dědičnému vladaři, státu a zemi.
 • 00:23:58 -Čemu jste věrný vy?
  -Sobě a svému Bohu.
 • 00:24:06 Jděte, Masaryku.
 • 00:24:26 Rakousko zahyne.
 • 00:24:32 Ano.
 • 00:24:40 Šťastnou cestu!
 • 00:25:16 Posaďte se.
 • 00:25:36 Nevypadáte dobře.
 • 00:25:41 Mám horečku.
 • 00:25:43 Vždycky, když mám
  nejvíc práce, dostanu horečku.
 • 00:25:48 -Steed je tady? -Něco dopisuje
  u sebe v pokoji. Hned přijde.
 • 00:25:55 Přijel jsem za vámi na neutrální
  půdu sem do Rotterdamu,
 • 00:26:00 abych požádal o pomoc.
 • 00:26:03 V Praze žádají informace.
  Potřebujeme, abyste tam posílali
 • 00:26:07 všechna podstatná čísla
  britských novin.
 • 00:26:10 Všechny zprávy z fronty.
 • 00:26:14 Kam? Od vyhlášení války
  pošta přes hranice nejde.
 • 00:26:18 Do Drážďan. Tam chodí.
  Na hlavní poštu. Poste restante.
 • 00:26:25 Kdo ji bude vyzvedávat?
 • 00:26:27 Můj člověk. Jmenuje se Beneš.
 • 00:26:30 Vyjede z Prahy vlakem
  vždycky v sobotu po poledni.
 • 00:26:34 Zdrží se na noc
  a ráno pojede zpátky.
 • 00:26:36 Nikomu to nebude nápadné.
 • 00:26:41 Netušil jsem, že jste
  takový dobrodruh, Masaryku.
 • 00:26:44 Třeba ten váš nový přítel.
 • 00:26:46 Před pár dny mě navštívil
  v londýnské redakci.
 • 00:26:49 -Voska byl tady?
  -Poslal jste ho, ne?
 • 00:26:53 Jistě. Ale už je to pár týdnů.
  Ztratil jsem s ním kontakt.
 • 00:26:57 Nejdřív jsem mu nevěřil.
  Voska má špatný britský přízvuk
 • 00:27:01 a vypadá jako Tatar.
 • 00:27:04 To vy Britové tvrdíte o každém,
  kdo má nějaký akcent.
 • 00:27:07 To nejlepší ale přišlo pak.
  Voska si zul boty
 • 00:27:11 a ukázalo se, že v každém podpatku
  má ukrytých několik listů papíru.
 • 00:27:16 Voska je špion!
 • 00:27:20 Byly to vzkazy ode mne.
 • 00:27:26 Jsou to údaje o...
 • 00:27:34 Pánové!
 • 00:27:48 Jsou to údaje o vojenské
  a hospodářské situaci v Rakousku.
 • 00:27:52 Četl jste to?
 • 00:27:55 Taky jsem tam žádal,
  ať vyřídíte Rusům,
 • 00:27:58 aby nestříleli na naše vojáky,
  kteří se vzdávají na frontě.
 • 00:28:01 Udělali jste to?
 • 00:28:04 Voska byl první, komu jsem řekl,
  že jdu ven dělat proti Rakousku.
 • 00:28:09 Dříve než Benešovi.
 • 00:28:12 Jste dobrodruh.
 • 00:28:14 -Nejsem.
  -Tak proč jste tedy odešel?
 • 00:28:18 Jako vlastenec? Chtěl jste
  splnit příkaz svého národa?
 • 00:28:23 Mně můj národ žádné příkazy nedává.
  Já jsem měl výčitky svědomí,
 • 00:28:26 když jsem sledoval,
  jak jedny ženou na frontu
 • 00:28:29 a druhé zavírají do vězení
  a jak já, člen říšské rady
 • 00:28:32 s jistým vlivem,
  se na to jenom dívám.
 • 00:28:37 Co vaše rodina?
 • 00:28:41 Vydrží.
 • 00:28:52 Počítali jsme se Steedem,
  jak dlouho už vás
 • 00:28:55 jako zahraniční zpravodajové
  známe z vídeňského parlamentu.
 • 00:28:58 Vyšlo nám sedm let.
 • 00:29:01 Celou tu dobu
  si o vás myslíme totéž.
 • 00:29:05 V Evropě není zajímavějšího
  politika, vzdělanějšího člověka.
 • 00:29:13 Bez vás dvou nejsem venku nic.
 • 00:29:17 Otvíráte mi všechny dveře.
 • 00:29:20 Právě proto by vás byla škoda,
 • 00:29:22 kdybyste ohrozil své renomé
  nečistými metodami.
 • 00:29:26 Všechny české strany bez výjimky
  mají slovanský program
 • 00:29:29 a cítí slovansky.
  Národ je rusofilský a srbofilský
 • 00:29:35 a na tomto faktu nelze nic měnit.
  Především je však protipruský.
 • 00:29:43 To přece není pravda.
 • 00:29:46 Vážně to tam chcete nechat?
 • 00:29:49 V komuniké, které máme předat
  v Londýně, v Paříži, v Petrohradu?
 • 00:29:58 Všechno sleduju.
 • 00:30:02 Studuji válečné mapy.
  Politická rozhodnutí.
 • 00:30:07 Studuju mentalitu národů
  a vyvozuju z toho,
 • 00:30:11 jak si pak
  budou počínat jejich vůdci.
 • 00:30:15 Jste jako Atlas.
 • 00:30:19 Nesete na bedrech
  tíhu celého světa.
 • 00:30:27 Proto nesmíte
  hlavně v Anglii udělat chybu.
 • 00:30:30 Jako cizinec
  nesmíte nikomu nic slibovat.
 • 00:30:34 A hlavně tam nesmíte vystupovat
  jako prosebník.
 • 00:30:37 Pokud už musíte o něco žádat,
  využijte Setona nebo mě.
 • 00:30:40 My vám připravíme cestu.
  Vy sám mluvte jenom řečí faktů.
 • 00:30:44 Citujte čísla a statistiky.
  Bez válečných map neudělejte krok.
 • 00:30:48 Neslibujeme vám, že vás dostaneme
  k nejmocnějším lidem Británie.
 • 00:30:51 Neznáme se s králem ani
  s premiérem, ale mluvíme s těmi,
 • 00:30:54 kdo jim nosí listiny k podpisu.
 • 00:30:56 Musí na vás být znát,
  jak vám na té věci bytostně záleží.
 • 00:30:59 Že jste schopen
  za ni položit život.
 • 00:31:04 To umím.
 • 00:31:06 Jsem nástroj.
 • 00:31:15 Čí?
 • 00:31:18 Prozřetelnosti.
 • 00:31:27 Věříte v Prozřetelnost?
 • 00:31:31 Věřím, že nás všechny vede.
 • 00:31:36 To, že tu teď sedíme,
  mluvíme spolu,
 • 00:31:40 to je vůle Prozřetelnosti.
 • 00:31:42 Neslyšíte, doufám, hlasy?
 • 00:31:45 To ne.
 • 00:31:47 Ale taky se necítím nikdy sám.
  Nikdy a v ničem.
 • 00:31:53 Německý císař,
  váš největší nepřítel taky věří.
 • 00:31:57 Představuju si,
  jak se před každou bitvou modlí:
 • 00:31:59 Panebože, dej,
  ať pozabíjíme co nejvíc nepřátel!
 • 00:32:07 Jak se v tom
  pak ta vaše Prozřetelnost vyzná?
 • 00:32:11 Císař Vilém je luterán.
 • 00:32:16 Já si nedělám z Boha šikovatele.
 • 00:32:50 Masaryku, říkal jste,
  že máte horečku.
 • 00:32:53 Oni tady i tam vůbec nechápou,
  o co tady doopravdy jde.
 • 00:32:59 Vaši jsou přesvědčeni, že vedou
  válku jen o vrácení území,
 • 00:33:02 která jim Němci ofenzívou vzali.
  A moji přátelé v Praze zas
 • 00:33:06 jsou přesvědčeni, že svoboda
  k nim dorazí sama od východu.
 • 00:33:09 Jenže tady jde o všechno.
 • 00:33:15 Obojí jsou přesvědčeni, že v jejich
  životě se tak daleko nic nezmění.
 • 00:33:20 Že budou dělat všechno jako dosud.
 • 00:33:22 Psát články, organizovat schůze.
 • 00:33:26 Dělají to samé co vy.
 • 00:33:29 Ne. Mýlíte se.
 • 00:33:34 Já přicházím dělat válku.
 • 00:33:46 Jan Hus začal reformou
  a husitství stalo se revolucí.
 • 00:33:54 Nebylo jinak možno,
 • 00:33:56 neboť úsilí o novou mravnost,
  je-li poctivé,
 • 00:34:02 vždy vede a musí vést k převratu.
 • 00:34:08 Jedna otázka stála v popředí:
 • 00:34:11 Co a kdo je autorita?
 • 00:34:14 Autorita vnitřní i vnější.
 • 00:34:17 Proč mám poslouchat cizího člověka,
  z jakého důvodu?
 • 00:34:22 Proč uznávat papeže, císaře?
  Proč krále? Proč úřady?
 • 00:34:27 Na tato proč
  byla naše reformace odpovědí.
 • 00:34:33 Idea rakouská a idea česká,
  to jsou dva světy.
 • 00:34:41 My můžeme jít
  jenom podle ideje své.
 • 00:34:44 A tak, jako naše obrození
  bylo pokračováním naší reformace,
 • 00:34:48 tak musíme i pokračovat.
 • 00:34:55 Mezi ideou českou a Rakouskem,
 • 00:34:58 které u nás násilně
  provedlo protireformaci,
 • 00:35:02 smír není možný.
 • 00:35:05 A tak doufejme,
  že tato veliká světová válka
 • 00:35:08 také povede náš národ k svobodě
 • 00:35:13 a že se dočkáme
  české samostatnosti.
 • 00:36:40 Co je? Musí na mě tak čumět?
 • 00:37:14 Že uhádnu, o čem dumáte?
 • 00:37:17 O tom si dovoluji pochybovat.
 • 00:37:25 Říkáte si v duchu, jak nesnesitelné
  by bylo trávit večery
 • 00:37:28 tímto způsobem.
  A jsem s vámi zajedno.
 • 00:37:32 Už dlouho jsem se tak nenudila.
 • 00:37:35 Obíral jsem se v duchu
  daleko příjemnějšími úvahami.
 • 00:37:40 Přemítal jsem, jakou rozkoš
  mohou skýtat čarovné oči,
 • 00:37:44 zasazené do pěkné dívčí tvářičky.
 • 00:37:47 Tati, ty to znáš vážně celé!
 • 00:37:50 Víš dobře, že čtu romány celý
  život. Každý den aspoň hodinu,
 • 00:37:53 děj se, co se děj. A Austenovou
  mám jako spisovatelku nejradši.
 • 00:37:58 -Austenovou?
  -Hm.
 • 00:38:01 Odnikud nepoznáš líp,
  jací lidí jsou, než z románu.
 • 00:38:05 Co chtějí, jak jednají a proč.
 • 00:38:09 O Angličanech toho nikdo
  nevěděl víc než Austenová.
 • 00:38:14 Tak takhle ty to děláš!
  Máš je všechny přečtené.
 • 00:38:17 Vždycky když se mám setkat
  s někým významným,
 • 00:38:20 přečtu si nejdřív jeho životopis,
  abych věděl, o čem s ním mluvit.
 • 00:38:24 -Nebo jdu do kina.
  -Myslíš ty týdeníky?
 • 00:38:27 Hm. Mám je rád.
 • 00:38:30 Podle toho,
  jak dlouho lidi tleskají,
 • 00:38:32 poznám,
  jak si ten který politik stojí.
 • 00:38:39 Máš dnes oči plný písmen.
  Zase jsi nespal?
 • 00:39:18 Vzdávám se.
 • 00:39:43 Takhle chodí pošta Paříž - Praha.
 • 00:39:47 Nebo v hodinkách. Žádný policajt
  na hranici nikdy nezkoumá,
 • 00:39:51 jestli nevězí
  mezi kolečky hodinek nějaký papír.
 • 00:39:54 Jednou jsme do Prahy
  poslali sud oleje.
 • 00:39:57 Uvnitř, přivázaný na tenkém drátě,
  plaval dopis.
 • 00:40:06 Taky máme šifrovací mašinu.
 • 00:40:09 Musí to být namáhavé,
  posílat zprávy takovým způsobem.
 • 00:40:15 Mozek si při tom odpočine
  a taky je to špás.
 • 00:40:25 Čaj je hotov.
 • 00:40:32 Díky tomu, že je Beneš tady,
  jde teď všechno líp.
 • 00:40:36 Bere si na starost Paříž,
  Sychrava zůstává ve Švýcarech
 • 00:40:40 a mě čeká Londýn.
 • 00:40:57 Mám pro vás zprávu z domova.
 • 00:41:10 Vaše starší dcera...
 • 00:41:15 Dobrořeč, duše má, Hospodinu.
 • 00:41:20 Hospodine, Bože můj, jsi velký...
 • 00:41:29 Zatkli ji. Je ve vazbě ve Vídni.
 • 00:41:32 Původně chtěli odvézt vaši ženu,
 • 00:41:34 ale nedovolil to
  její zdravotní stav.
 • 00:41:39 -Co je se Charlottou?
  -Je hodně vyčerpaná.
 • 00:41:43 Působí to celé na její psychiku.
  Není v pořádku.
 • 00:41:50 Je to odplata
  za váš projev na Husových oslavách.
 • 00:41:54 Vyhlásil jste jim válku
  a oni přijímají.
 • 00:42:15 Je toho na něj moc
 • 00:42:17 po tom, co jeho starší syn
  na jaře v Praze zemřel.
 • 00:42:21 Ještě že má tu svoji Prozřetelnost.
 • 00:43:07 -Jak dlouho už to máte?
  -Já nevím. Asi měsíc.
 • 00:43:12 To jste s tím
  tak chodil celou dobu?
 • 00:43:14 Nebolelo vás to?
 • 00:43:17 Co je to, doktore?
 • 00:43:19 Vyrážka to není. Nevím.
  Nic podobného jsem dosud neviděl.
 • 00:43:26 Už jste to někdy měl?
 • 00:43:29 Ve Švýcarsku.
 • 00:43:33 Vás já znám. Vy jste ten profesor.
 • 00:43:36 Děláte kampaň proti Němcům.
 • 00:43:40 Máte nepřátele?
 • 00:43:46 Jak to myslíte?
 • 00:43:48 Co přesně vám v tom Švýcarsku bylo?
 • 00:43:50 Řekli mi,
  že to byla otrava z prádla.
 • 00:43:55 Z prádla?
 • 00:44:14 Nosíte zbraň?
 • 00:44:18 Jednou v noci
  mne nedaleko odtud přepadli.
 • 00:44:22 Potom jsem si ho koupil.
  Browning, vzor 1910, ráže 7,65.
 • 00:44:30 Jediný opravdový přítel člověka.
 • 00:44:35 Taky byste ho měl mít.
 • 00:44:43 Na co?
 • 00:44:45 Jestli vám někdo v prádelně
  vstřikují do šatů jed,
 • 00:44:48 aby vás zabili,
  pak potřebujete revolver.
 • 00:44:55 Poznal byste, kdyby
  po vás šli rakouští agenti?
 • 00:45:00 Nemám na to čas. Musím pracovat.
 • 00:45:03 -Kde bydlíte?
  -V Hampsteadu.
 • 00:45:06 To je dost daleko. Bydlíte sám?
 • 00:45:10 S dcerou. Studuje na univerzitě.
 • 00:45:15 Pomáhá mi.
 • 00:45:17 Potřebujete se zotavit.
  Pošlu vás k moři.
 • 00:45:28 -Nikdy jsem nestřílel.
  -Začněte.
 • 00:45:33 Je válka.
 • 00:45:35 Smrt není zlá.
  Jsou i daleko horší věci v životě.
 • 00:45:44 Navrhuji vám,
  abyste začali válčit o to,
 • 00:45:47 jak bude vypadat
  budoucí Evropa a celý svět.
 • 00:45:51 O to, aby byla navždycky
  zneškodněna skutečná příčina války.
 • 00:45:57 Touto příčinou je Německo,
 • 00:46:01 usilující uskutečnit svůj starý
  pangermánský plán Drang nach Osten,
 • 00:46:06 jehož smyslem je ovládnutí
  střední a východní Evropy.
 • 00:46:10 Kdyby Němci
  opanovali tak rozsáhlé území,
 • 00:46:15 ohrožovali by postavení všech
  ostatních velmocí včetně Británie.
 • 00:46:21 V dnešní válce
  nebojují jenom Germáni se Slovany,
 • 00:46:25 ale také Západ s Východem.
 • 00:46:28 Idea pruská
  s ideou anglo-americkou.
 • 00:46:31 Je to boj světla a tmy,
  práva a bezpráví,
 • 00:46:35 středověku a pokroku,
  minulosti a budoucnosti.
 • 00:46:40 Skutečným smyslem
  dnešní války proto je
 • 00:46:44 osvobození malých
  středo a východoevropských národů.
 • 00:46:50 Děkuji.
 • 00:46:54 Říkají, že nemá
  vůbec žádné lidské slabosti.
 • 00:46:57 Nekouří, nepije,
  nechodí za ženskými.
 • 00:47:00 Abstinují jen alkoholici.
  Víte, co prý jednou řekl?
 • 00:47:05 Nepiju, protože bych
  jinak mohl pít příliš mnoho.
 • 00:47:10 Ten dojem na mě dělá.
  Ne světec od narození,
 • 00:47:13 ale člověk, který se polepšil.
  -Tím větší respekt by mu patřil.
 • 00:47:17 Já si myslím,
  že je to obdivuhodný člověk.
 • 00:47:21 Je to jediný člen svého národa,
  kterého zná půlka Evropy.
 • 00:47:25 Židé v něm vidí druhého Zolu za to,
 • 00:47:28 jak se v české dreyfussiádě
  zastal žida Hilsnera.
 • 00:47:31 Balkán jej ctí za neohroženost,
  s jakou se postavil Rakousku
 • 00:47:35 v záhřebském
  a Friedjungově procesu.
 • 00:47:38 A v Rusku o něm říkají, že on
  jediný by dokázal svrhnout cara.
 • 00:47:43 Ale také je ho plný Londýn.
 • 00:47:45 Minulý týden ho viděli dvakrát
  na obědě s Georgem Clarkem
 • 00:47:49 z ministerstva zahraničí.
  Zná i vašeho tajemníka.
 • 00:47:54 Tajemníci,
  to je Masarykova specialita.
 • 00:47:57 Zná podsekretáře
  na všech ministerstvech.
 • 00:48:00 Ví, že krk hýbe hlavou. To je celé.
 • 00:48:05 Přitom každý v něm vidí jenom to,
  co si přeje vidět.
 • 00:48:09 Emmelina Pankhurstová tvrdí,
  že je to průkopník feminismu.
 • 00:48:12 G.B.Shaw ho má za socialistu,
  Chesterton za křesťana.
 • 00:48:18 Co na v něm vidí Horatio Bottomley,
  zapřísáhlý antisemita, to netuším.
 • 00:48:23 -Kdo za ním stojí? Židé?
  -To je právě to.
 • 00:48:27 -Nejsme schopni to zjistit.
  -Když jsem s ním mluvil posledně,
 • 00:48:30 uvědomil jsem si,
  jakou používá taktiku.
 • 00:48:33 Vůbec nezahájil rozhovor politikou.
  Vyptal se mě na děti.
 • 00:48:37 Četl můj poslední článek
  v Observeru a dal to najevo.
 • 00:48:40 Myslím, že jistou chvíli
  dokonce mluvil o počasí.
 • 00:48:43 A pak se mě najednou zeptal,
  koho znám na ministerstvu války.
 • 00:48:47 Dělá to prý ve všech zemích stejně.
 • 00:48:49 Prohlásí se
  za nezávislého intelektuála,
 • 00:48:52 založí nějaký časopis nebo ústav
  jako tady v Londýně.
 • 00:48:56 Tím si vytvoří pozici,
  ve které se ho lidi začnou bát,
 • 00:48:59 protože mají dojem,
  že on rozumí něčemu,
 • 00:49:02 o čem oni sami nemají ani tušení.
 • 00:49:04 Nato si v každé té zemi
  najde své malé Masaryky,
 • 00:49:08 kteří začnou prosazovat jeho zájmy,
 • 00:49:10 jako by to byly
  kupříkladu zájmy britské.
 • 00:49:13 Lidi jako Steed,
  Seton-Watson a další.
 • 00:49:21 Když dovolíte,
  já bych vám rád něco přečetl.
 • 00:49:24 Poslouchejte.
 • 00:49:26 Je nevyhnutelné
  zřídit při hranicích Německa státy,
 • 00:49:30 jejichž trvalým zájmem bude,
  aby bděly nad jeho záměry.
 • 00:49:33 Jak Češi, tak Jihoslované
  mohou tyto státy vytvořit.
 • 00:49:36 Jsou to národy mladé
  a zároveň silné slavnou minulostí,
 • 00:49:40 oživené vroucím vlastenectvím,
  pracovité, odhodlané,
 • 00:49:45 vzdělané a bohaté, povolané
  tudíž hrát vynikající úlohu
 • 00:49:49 v obecném díle lidské vzdělanosti.
 • 00:49:53 Něco podobného
  jsme před malou chvílí slyšeli
 • 00:49:56 od našeho českého přítele.
 • 00:49:59 Jenže tohle napsal Ernest Denis.
  Francouz.
 • 00:50:05 Do chvíle,
  než se setkal s Masarykem,
 • 00:50:08 docela příčetný historik.
 • 00:50:12 Rebel demokracie.
 • 00:50:15 Přitom říká vlastně jen to,
  co všichni chtějí slyšet.
 • 00:50:20 On netuší, jestli válku vyhrajeme
  my, Francouzi, Rusové nebo Italové,
 • 00:50:25 a tak nás ve varu udržuje všechny.
 • 00:50:28 Co vám na něm tak vadí?
  Má charisma duchovní i fyzické.
 • 00:50:33 Není trapný. Nepřistihnete ho, že
  by někoho pomlouval nebo nenáviděl.
 • 00:50:37 Když se mu zadíváte do očí,
  zazdá se vám tenhle kat Habsburků
 • 00:50:41 plný něhy.
  Mně charismatický nepřipadá.
 • 00:50:45 De facto je to muž jedné myšlenky.
  Ať jste sebekrásnější,
 • 00:50:48 buďte si jista, že vás
  po obecné chvále vašich půvabů
 • 00:50:52 oblaží svou jedinou
  opravdu velkou myšlenkou:
 • 00:50:57 Ostatně soudím, že Rakousko-Uhersko
  musí být zničeno.
 • 00:51:05 Masaryku,
  proč chcete zničit Rakousko?
 • 00:51:08 Británie je po staletí šťastná,
  že ho ve střední Evropě má.
 • 00:51:12 Kdo jiný by dokázal
  té směsici národů vládnout
 • 00:51:15 jako habsburský císař?
  Pochopte, pro nás je to problém
 • 00:51:18 mezinárodně politický.
  Po celá léta jsme ve střední Evropě
 • 00:51:22 vyjednávali s jediným mužem,
  a vy nás nutíte jednat s deseti.
 • 00:51:28 Pokud to bude
  deset lidí svobodných,
 • 00:51:31 budete jednat se sobě bližšími.
 • 00:51:33 Ty vaše lichotky!
 • 00:51:35 Proč myslíte,
  že čaj, který pijeme, je dobrý?
 • 00:51:39 Proč v místnosti,
  ve které sedíme, je teplo?
 • 00:51:43 Proč se všichni těšíme navzdory
  tomu, co jsme si přečetli
 • 00:51:45 ráno v novinách, na to,
  co do večera ještě zažijeme?
 • 00:51:49 Protože Británie
  je velká a mocná země.
 • 00:51:57 Omluvte mě, prosím.
 • 00:52:10 My Angličané jsme realisté.
 • 00:52:12 Vysvětlete mi, proč máme
  podporovat vznik českého státu.
 • 00:52:17 Předpokládám,
  že nechcete slyšet argument,
 • 00:52:19 že to je vývojově správné.
 • 00:52:21 Ne. Já chci jenom vědět, v čem
  je to prospěšné pro britské zájmy.
 • 00:52:26 Po válce, až Německo oslabí,
  bude vaše země potřebovat
 • 00:52:29 nového partnera,
  který by jí zprostředkoval
 • 00:52:32 obchodní vztahy s Ruskem.
  Češi jako nejvzdělanější
 • 00:52:36 a nejpokročilejší
  ze slovanských národů
 • 00:52:39 mohou v Rusku prodat vaše ideje
  ve vhodném slovanském rouše.
 • 00:52:43 Ale Rusové se baví
  jenom s mocnými a silnými.
 • 00:52:47 Proč si myslíte,
  že budou bavit s vámi?
 • 00:52:51 Nebudeme sami. Vznikne ještě
  polský a jihoslovanský stát.
 • 00:52:55 Budeme postupovat společně.
 • 00:52:58 Jak chcete řešit
  náboženskou otázku?
 • 00:53:01 Jste protestant. Ve vaší zemi
  je hlavní náboženství katolické.
 • 00:53:06 Ano, Češi jsou hlavně katolíci.
  Ale všichni, kdo mají vzdělání,
 • 00:53:11 přijali za své ideály,
  které hlásal Jan Hus.
 • 00:53:15 Katolictví nám vnutili Habsburkové.
 • 00:53:18 I proto jsou Češi vůči Rakousku
  i vůči římské církvi v opozici.
 • 00:53:23 Jedna věc mi na vás přijde
  přese všechno zvláštní.
 • 00:53:27 Jste idealista
  i propagandista zároveň.
 • 00:53:31 Říkáte, že svět se musí zlepšovat,
  a také ten program prodáváte.
 • 00:53:38 Tak co jste?
  Prorok, anebo obchodník?
 • 00:53:49 Ano.
 • 00:53:51 Často mi vytýkají,
  že míchám vědu a politiku.
 • 00:53:55 Ale věda snad nemusí být
  v rozporu se životem.
 • 00:53:58 Učí nás přesně myslet o všem,
  co se života týká.
 • 00:54:02 Včetně války.
 • 00:54:04 Vědec i ve válce, a hlavně v ní,
  musí umět předvídat budoucnost.
 • 00:54:09 Porozumět ideálům života
  a najít vhodné prostředky
 • 00:54:13 na jejich uskutečnění.
  Vědění je moc.
 • 00:54:20 Dopřejte mi střídmý verš.
 • 00:54:23 Vědění je moc,
  ale teď je hluboká noc.
 • 00:54:35 Doktore Beneši, paragraf první
  našeho hnutí je nyní vojsko.
 • 00:54:41 Co nejvíc československého vojska
  a největší československou armádu.
 • 00:54:47 Všude, kde to jde.
 • 00:54:50 Ve Francii, Itálii,
  na Balkáně, v Rusku.
 • 00:54:54 Aby svět viděl,
  že československý národ
 • 00:54:58 jde proti Rakousku doopravdy.
 • 00:55:01 Jen si to představte.
  Mít vlastní korpusy na frontě,
 • 00:55:05 potom se celý svět naučí,
  kdo jsou Češi a Slováci.
 • 00:55:10 Pak už se na nás nezapomene.
 • 00:55:17 Blahopřeji vám ke zvolení
  do funkce, pane premiére.
 • 00:55:23 Četl jste to?
 • 00:55:25 Nový rakouský císař se dohodl
  s Vilémem II. a nabízejí světu mír.
 • 00:55:32 Je to stejný sekáč jako vy.
  Pouze o čtyřicet let mladší.
 • 00:55:37 Všiml jste si?
  Celý svět nemluví o ničem jiném.
 • 00:55:41 Co na to vy se svou teorií o tom,
 • 00:55:44 že Habsburkové jsou váleční štváči?
 • 00:55:46 To není teorie.
 • 00:55:52 Pěkná loď.
 • 00:55:56 Co je to?
 • 00:56:00 Stará loď.
 • 00:56:08 Co uděláte, když se dá Karel
  v Praze korunovat českým králem?
 • 00:56:14 Řeknu vám, co udělají
  vaši kamarádi doma?
 • 00:56:18 Všichni ti,
 • 00:56:20 kterým posíláte romantické dopisy
  zašité v knoflících,
 • 00:56:23 uspořádají hon na to, kdo mu jako
  první v katedrále políbí ruku.
 • 00:56:27 A víte, proč vám to udělají?
 • 00:56:30 Protože s vámi
  nepotáhnou za jeden provaz.
 • 00:56:37 Nejsem sám.
 • 00:56:41 Oni přemýšlejí o tom,
  co se jim vyplatí.
 • 00:56:46 Když je strhnu na svou stranu,
  budou korunovat mě.
 • 00:56:51 Na rovinu, profesore.
 • 00:56:54 Už přes rok poslouchám
  vaše řeči o tom,
 • 00:56:57 jak reprezentujete český národ.
 • 00:57:00 Neříkám, že lžete,
 • 00:57:03 ale myslím,
  že to přesto není pravda.
 • 00:57:06 Neprozraďte prosím nikomu
  ve vlastním zájmu,
 • 00:57:10 že jste tak strašně jiný
  jako ostatní Češi.
 • 00:57:19 Kdybyste totiž zůstal doma,
  neudusil by vás Habsburk,
 • 00:57:23 ale vaši vlastní lidé.
  Proto jste odešel do zahraničí.
 • 00:57:29 Prchal jste před nimi.
 • 00:57:31 A potom jste si vymyslel
  ty vaše teorie.
 • 00:57:37 Nejčastěji o Slovanech.
  "Slováci jsou vlastně Češi."
 • 00:57:42 Já myslím, že nejsou.
 • 00:57:44 A myslím, že ani nevědí,
  že to o nich tvrdíte.
 • 00:57:48 Na světě nejsou jen státy.
  Existují taky národy.
 • 00:57:52 Ty mají právo být šťastny
  bez ohledu na jejich velikost.
 • 00:57:57 Menší jsou lepší. Menší bochník
  chleba bývá uhnětenější než veliký.
 • 00:58:03 A pole malého hospodáře vynáší víc
  než pozemek velkostatkáře.
 • 00:58:07 Já nevěřím ani na chvíli,
  že bude fungovat jugoslávský stát,
 • 00:58:10 na který se podle vás
  Srbové a Chorvati tak třesou.
 • 00:58:14 Pravoslavní a křesťané
  v jednom domě.
 • 00:58:17 Z toho nemůže vzejít
  nic jiného než vraždění.
 • 00:58:20 Nevěřím také ani na chvíli,
  že váš stát bude spolupracovat
 • 00:58:23 se slovanským Polskem,
  protože katolíci a husité
 • 00:58:26 se nedohodnou nikdy.
  Vy urážíte mou inteligenci,
 • 00:58:29 když tvrdíte, že Slovanům,
  mírovým holubicím
 • 00:58:31 stačí přidělit veškerá německé
  území, a bude mír do skonání světa.
 • 00:58:40 Masaryku, vy pletete lidem hlavy.
 • 00:58:56 "Češi měli svůj samostatný stát
  už od sedmého století."
 • 00:59:02 Pane Bože!
 • 00:59:03 Už jenom za tuhle větu by vám měli
  v King's College odebrat výplatu.
 • 00:59:09 Dal jsem si práci a zjistil jsem,
  co u vás bylo v sedmém století.
 • 00:59:14 Víte to?
 • 00:59:22 Žádný stát. Jenom prales.
 • 00:59:26 A v něm jakýsi kronikář, který
  napsal jednu větu o nějakém kupci,
 • 00:59:30 který si v tom pralese
  postavil hrad.
 • 00:59:33 Teď mi řekněte, Masaryku,
  jak se ten hrad jmenoval.
 • 00:59:42 Vogastisburg.
 • 00:59:45 Krásné české jméno, že?
  Kdepak asi stál?
 • 00:59:50 Nikdo neví.
 • 00:59:53 Ani o Vogastisburgu,
  ani o tom vašem kupci Sámovi
 • 00:59:58 nikdo nic neví.
 • 01:00:03 Třeba to byl Habsburk,
  když si postavil Vogastisburg.
 • 01:00:10 Není pravda, že Češi a Slováci
  měli společný stát,
 • 01:00:14 který je třeba obnovit.
  Více než před tisícem let
 • 01:00:18 vzniklo cosi, čemu se mnohem
  později začalo říkat Velká Morava.
 • 01:00:23 Jak se nazývali obyvatelé,
  nikdo neví,
 • 01:00:27 Ale Češi ani Slováci to nebyli.
 • 01:00:33 Víte, proč je mi vás tak líto?
 • 01:00:37 Protože vám rozumím.
 • 01:00:40 Vůbec by mi nedělalo problém
  nadchnout se pro pokrok jako vy.
 • 01:00:45 Hlásat, že člověk
  se bude neustále zlepšovat.
 • 01:00:49 Nás Angličany naštěstí od takového
  snění chrání realismus.
 • 01:00:55 Hrajeme rádi kriket,
 • 01:00:58 uznáváme i jiná pravidla
  a ctíme ty, kteří je dodržují.
 • 01:01:03 Ale umíme si poradit
  i s těmi druhými.
 • 01:01:07 Víme totiž, že člověk kromě jiného
  je taky bestie.
 • 01:01:12 A nikdy na to nezapomínáme.
 • 01:01:15 Právě proto vždycky stojíme
  pevně nohama na zemi.
 • 01:01:23 Lituji.
 • 01:01:26 Nemohu vás podpořit,
  protože se bojím,
 • 01:01:29 že byste svět přivedl do neštěstí.
 • 01:01:32 Víte, jak by vás Němci nenáviděli,
 • 01:01:34 kdyby se třeba jenom
  polovina vašich plánů povedla?
 • 01:01:38 Vybudujeme konsolidované
  česko-německé Čechy dřív,
 • 01:01:41 než se zase Berlín stane hrozivým.
 • 01:01:58 Já nechci jedněm zem vzít
  a druhým ji dát.
 • 01:02:01 Já chci, aby se všichni zlepšili.
  Jako jednotlivci i jako celky.
 • 01:02:07 Naši vojáci krvácejí
  po boku těch vašich za svobodu.
 • 01:02:11 V čem je jejich krev horší
  než ta vaše?
 • 01:02:15 Proč jedni můžou mít stát
  a druzí ne?
 • 01:02:19 Promiňte.
 • 01:02:22 Slyšel jsem, že váš syn
  bojuje v rakouské armádě.
 • 01:02:28 Nebojuje. Slouží u vojska v Uhrách.
 • 01:02:32 Pomyslel jste
  jako otec někdy na to,
 • 01:02:35 že se v boji může ocitnout s vašimi
  legiemi, které tak pilně cvičíte?
 • 01:02:42 Náš Jenda není frontový voják.
  Slouží tam u koní.
 • 01:02:47 A co když ho
  ti vaši legionáři zabijí?
 • 01:02:57 Válka není ta nejhorší věc v životě.
 • 01:03:01 Nejhorší je žít uboze
  a nesvobodně, třeba v míru.
 • 01:03:11 Je mi líto,
  že se mnou nejste spokojen.
 • 01:03:15 Ale já si prostě nemůžu pomoci.
 • 01:03:19 Víte, co je u vás doma nového?
 • 01:03:22 Thun zemřel.
 • 01:03:24 Znal jste ho, ne?
 • 01:03:27 Thun?
 • 01:03:31 Rakušan.
 • 01:04:40 V letech 1917 a 1918 se exilové
  hnutí pod Masarykovým vedením
 • 01:04:45 stalo mezinárodně vlivnou
  politickou silou.
 • 01:04:49 Nejlépe to manifestovaly
  úspěchy československých legií
 • 01:04:52 na východní frontě
  a v sovětském Rusku.
 • 01:04:55 14.října 1918 vznikla prozatímní
  vláda v čele s Masarykem,
 • 01:05:00 kterou brzy nato uznaly velmoci.
 • 01:05:04 O čtyři dny později byl oznámen
  vznik Československé republiky.
 • 01:05:09 Takzvanou Washingtonskou deklaraci
  uzavírala věta:
 • 01:05:12 Mocnosti temnoty
  sloužily vítězství světla,
 • 01:05:16 vytoužený věk lidstva vzchází.
 • 01:05:27 -Kytička pro vás, pane prezidente.
  -Děkuju.
 • 01:05:44 Pane prezidente,
  vítám vás v našem středu.
 • 01:05:48 Vítám vás jménem první vlády
 • 01:05:52 našeho svobodného státu
  Republiky čekoslovenské.
 • 01:05:56 Vítá vás celý národ.
  Bez rozdílu. Všecky jeho vrstvy.
 • 01:05:59 A ve vaší osobě
  také vítá všecky vaše pomocníky.
 • 01:06:04 Děkujeme vám
  za všecku tu obrovskou práci,
 • 01:06:08 kterou jste
  ve čtyřletém vyhnanství vykonal.
 • 01:06:12 I my doma
  jsme prožili těžké chvíle.
 • 01:06:17 Nedokázali jsme
  tak veliké dílo jako vy.
 • 01:06:21 Ale přesto shledáte i nás jinými,
  než jsme byli před válkou.
 • 01:06:27 Buďte nám vítán. Buďte vůdcem
  národa československého
 • 01:06:32 do jeho slavné budoucnosti.
 • 01:06:39 Odpusťte. Já nevím.
  Vůbec nevím, co bych měl říct.
 • 01:06:46 Chápu, pane prezidente.
  Pan Alois Jirásek.
 • 01:06:53 Pane prezidente, dovolte,
  abych vás přivítal jménem českého
 • 01:06:58 spisovatelstva v naší Praze.
  Odčinil jste staleté utrpení
 • 01:07:04 našeho národa.
  Husova, Chelčického, Komenského.
 • 01:07:10 Proto dnes voláme: Vítejte,
  vzácný náš hrdino a vítězi!
 • 01:07:23 Prosím vás, pane prezidente, abyste
  přišel do Národního shromáždění
 • 01:07:28 složit svůj ústavní slib.
 • 01:07:51 Ach, synku, synku,
  doma-li jsi?
 • 01:08:00 Ach, synku, synku,
  doma-li jsi?
 • 01:08:07 Tatíček se ptá,
  oral-li jsi.
 • 01:08:14 Tatíček se ptá,
  oral-li jsi.
 • 01:08:24 Oral jsem, oral,
  ale málo.
 • 01:08:33 Oral jsem, oral,
  ale málo,
 • 01:08:41 kolečko se mi
  polámalo.
 • 01:08:48 Kolečko se mi
  polámalo.
 • 01:08:58 Když se ti zlámalo,
  dej ho spravit.
 • 01:09:07 Když se ti zlámalo,
  dej ho spravit,
 • 01:09:14 nauč se, synečku,
  hospodařit.
 • 01:09:21 Nauč se, synečku,
  hospodařit.
 • 01:09:37 -Pane prezidente, vaše žena je....
  -Děkuju.
 • 01:10:05 KLEPÁNÍ NA DVEŘE
 • 01:10:16 Thomasi!
 • 01:10:26 Celou tu dobu jsem tě slyšela.
 • 01:10:34 Tady,
 • 01:10:37 tady
 • 01:10:40 a tady.
 • 01:10:48 Pořád jsi něco říkal.
 • 01:11:12 Byl jsi tak dobrý!
 • 01:11:19 To já nebyla dobrá.
 • 01:11:23 Nebyla.
 • 01:11:41 Bolí to, Thomasi.
 • 01:11:45 Bolí!
 • 01:11:52 Bolí.
 • 01:13:39 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2013

Související