iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
22. 8. 2012
21:00 na ČT2

1 2 3 4 5

13 hlasů
36316
zhlédnutí

Na hranicích impéria

Sovětský svaz se rozpadl, pro Gruzii a Abcházii to však znamená řetěz krvavých konfliktů.

52 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Na hranicích impéria

 • 00:00:06 V srpnu 2008 svedlo Rusko s Gruzií
  několikadenní válku.
 • 00:00:10 Po této válce Ruská federace
  jako jeden ze čtyř států na světě
 • 00:00:15 uznala nezávislost gruzínských
  autonomních oblastí
 • 00:00:18 Abcházie a Jižní Osetie.
 • 00:00:21 Abcházie a Jižní Osetie
  však s Gruzií válčily
 • 00:00:24 o samostatnost už začátkem
  devadesátých let -
 • 00:00:27 Jižní Osetie
  v letech 1991-92,
 • 00:00:31 Abcházie
  v letech 1992-93.
 • 00:00:35 Bylo to v době,
  kdy se rozpadal Sovětský svaz,
 • 00:00:39 do kterého Gruzie po většinu
  20. století patřila.
 • 00:00:45 Když se rozpadal Sovětský svaz,
 • 00:00:47 všichni se snažili
  zachovat své národní rysy.
 • 00:00:50 Gruzínský nacionalismus
  tehdy nedokázal vidět,
 • 00:00:53 že Abcházci a Osetinci mají také
  své národnostní zájmy.
 • 00:01:00 Chovali jsme se jako Rusko -
  my vám něco dáváme;
 • 00:01:02 nedomlouváme se, ale dáváme.
 • 00:01:07 Já, dobrý Gruzín,
  vám dávám kulturní autonomii -
 • 00:01:09 Abcházcům, Osetincům.
 • 00:01:14 Chovali jsme se tak,
  jak se chovalo Rusko k nám.
 • 00:01:17 Darovalo nám nějaké svobody.
 • 00:01:19 Jsme dnes svobodní,
  my, gruzínský stát,
 • 00:01:21 a máme právo darovat nějaká práva
  Osetincům a Abcházcům.
 • 00:01:27 Ale oni řekli: Ne. My jsme zrovna
  tak svobodní jako vy.
 • 00:01:57 Myslím, že gruzínská strana
  propásla řadu možností.
 • 00:02:01 Především koncem 80.
  a začátkem 90. let,
 • 00:02:05 kdy Zviad Gamsachurdía,
  který tehdy byl vůdcem
 • 00:02:09 křídla radikální gruzínské
  protikomunistické opozice,
 • 00:02:13 veřejně vystupoval na shromážděních
  a říkal,
 • 00:02:20 že Abcházci nejsou z Abcházie,
  že to není jejich vlast,
 • 00:02:27 že jejich vlastí
  je severní Kavkaz
 • 00:02:30 a ať nám toto území nechají
  a odejdou na severní Kavkaz.
 • 00:02:37 Tato vystoupení
  si Abcházci samozřejmě pamatovali
 • 00:02:40 a výborně je znali.
 • 00:02:45 Pomůžeme Abcházcům v případě,
  že nám nechají naše území
 • 00:02:47 a půjdou tam,
  odkud k nám přišli.
 • 00:02:55 Prosím vás,
  neposlouchejte ty,
 • 00:02:58 kdo vám vnucují úplně jinou
  realitu.
 • 00:03:01 Abcházská národnost
  vůbec neexistuje.
 • 00:03:14 Po Gamsachurdíovi se stal
  prezidentem Eduard Ševardnadze.
 • 00:03:23 Když se začaly stále častěji
  vylupovat vlaky ze Soči do Suchumi,
 • 00:03:28 dostali jsme dopisy od vedení
  Ruska, Ukrajiny a dalších zemí.
 • 00:03:34 Stěžovali si
  na utrpěné ztráty a žádali,
 • 00:03:37 abychom zajistili bezpečnost
  vlaků.
 • 00:03:40 Naše milice
  to nemohla zvládnout.
 • 00:03:43 Proto jsme se rozhodli
  poslat tam vojsko.
 • 00:03:49 Komunisté se často proměňují
  v nacionalisty,
 • 00:03:52 jak víme
  od Miloševiče a dalších.
 • 00:03:56 Neřekl bych, že byl Ševardnadze
  tak krvežíznivý jako Miloševič
 • 00:04:00 nebo mnozí jiní,
  ale tuhle úchylku měl také.
 • 00:04:05 Z rudého zhnědl a rozhodl se
  neustupovat z Abcházie,
 • 00:04:08 ale donutit ji,
  aby hrála podle jeho pravidel.
 • 00:04:16 Ševardnadze se snažil s účastí
  ruského faktoru Abcházii ovládat.
 • 00:04:26 Z jedné strany ho ponoukali:
  pomůžeme vám podrobit si Abcházii.
 • 00:04:31 Pár dnů před vypuknutím války
  v Abcházii
 • 00:04:35 byla předána Gruzii
 • 00:04:37 ruská vojenská základna
  v Achalciche.
 • 00:04:43 Ševardnadze dostal tanky
  a poslal je rovnou do Abcházie.
 • 00:04:47 Skočil na ruskou provokaci.
  A začala válka v Abcházii.
 • 00:04:57 Gruzínské státní vojsko vstoupilo
  do Abcházie 14. srpna 1992.
 • 00:05:08 V gruzínském vedení
  byly různé postoje.
 • 00:05:13 V úhrnu převládala linie síly,
  kterou představovali
 • 00:05:17 v první řadě
  Kitovani a Joseliani.
 • 00:05:22 A pod záminkou ochrany železnice,
  která z Ruska do Gruzie
 • 00:05:27 vedla přes Abcházii,
  a kde skutečně docházelo
 • 00:05:31 k loupežím nákladních vlaků,
  bylo nasazeno gruzínské vojsko.
 • 00:05:46 Těžko ovšem mluvit o vojsku,
  byly to paramilitární oddíly.
 • 00:05:50 Došlo k vojenskému střetu
  mezi Gruzíny a Abcházci,
 • 00:05:54 který se velmi rychle proměnil
  ve válku.
 • 00:06:07 Válka
  se vedla na abchazském území,
 • 00:06:10 Gruzíni postupovali až k řece
  Gumista,
 • 00:06:12 pak se válečné štěstí
  obrátilo.
 • 00:06:15 Abcházci, kteří nakonec
  gruzínské ozbrojence vytlačili,
 • 00:06:19 mají válku v živé paměti.
 • 00:06:25 Abcházská armáda tenkrát
  neexistovala. Jen domobrana.
 • 00:06:30 Domobrana, lidé.
 • 00:06:33 Až potom,
  za války vznikla armáda.
 • 00:06:36 V Gruzii byla armáda.
 • 00:06:38 V každém případě jim Sovětský svaz
  nechal výzbroj, všechno.
 • 00:06:42 Zbraně Kavkazského vojenského
  okruhu všechny zůstaly Gruzínům.
 • 00:06:48 Sovětskou armádu
  ovšem zdědilo Rusko
 • 00:06:50 jako nástupce Sovětského svazu,
 • 00:06:52 Gruzie tedy měla
  jen paramilitární jednotky.
 • 00:06:57 Když přišli, ukázalo se,
  že je to čistě loupežná armáda.
 • 00:07:03 Bandité, vrazi -
  naloupit a odjet.
 • 00:07:07 Naloupili, povraždili,
  co se dalo odvézt, odvezli
 • 00:07:10 a místním nechali zbraně.
 • 00:07:13 To už i místní bojovali,
  kteří žili v Abcházii.
 • 00:07:16 Místní Gruzíni.
 • 00:07:18 Byli jsme sousedé,
  žili jsme společně.
 • 00:07:20 Z nich se vyklubali zrádci.
 • 00:07:23 Všechny nás zradili,
  postavili se proti nám se zbraní.
 • 00:07:27 I kdyby se politici domluvili,
  lidé ještě dlouho
 • 00:07:30 nemohou společně žít.
  Chce to čas.
 • 00:07:37 Kdo bojoval?
  Naši nejlepší studenti,
 • 00:07:41 univerzitní pracovníci, skvělí
  matematici, fyzici, historici.
 • 00:07:47 Bylo to unikátní,
  je nás málo a každého známe,
 • 00:07:50 o každého se bojíme.
 • 00:07:53 Bojovat přijela naše diaspora
  z jiných měst Sovětského svazu
 • 00:07:56 a z Blízkého východu -
  a kdo bojoval proti nim?
 • 00:08:03 Před válkou bylo v Gruzii
  propuštěno z vězení
 • 00:08:06 18 tisíc zločinců.
 • 00:08:09 A podívejte se,
  jaká ta válka byla - byla strašná.
 • 00:08:16 Říká se, že Balkán byl strašný,
  ale neméně strašný byl
 • 00:08:20 kavkazský
  gruzínsko-abcházský konflikt.
 • 00:08:24 Byl strašný,
  zahynulo obrovské množství lidí.
 • 00:08:28 Nevinných lidí nevinných -
  žen, dětí, starců.
 • 00:08:39 Války, které Gruzie
  na začátku 90. let 20. století
 • 00:08:43 vedla
  v Jižní Osetii a v Abcházii,
 • 00:08:46 měly však ještě další oběti -
  uprchlíky.
 • 00:08:48 Bylo jich přes čtvrt milionu.
 • 00:08:59 Jsme uprchlíci z Abcházie
  z města Suchumi.
 • 00:09:02 Od listopadu 1993
  bydlíme v tomhle pokoji.
 • 00:09:06 Bydlelo nás tu pět -
  tři děti, otec a matka.
 • 00:09:10 Když jsme přišli,
  byla tu nemocnice,
 • 00:09:13 neurologické oddělení,
  které fungovalo do roku 2009.
 • 00:09:17 Naproti byla toaleta, všechno
  jsme používali tak jako nemocní.
 • 00:09:22 Naproti byl výtah,
  který se pořád otvíral.
 • 00:09:25 24 hodin denně přiváželi nemocné,
  byl hluk,
 • 00:09:28 v létě jsme nemohli otevírat
  dveře.
 • 00:09:32 Byly to strašné,
  nelidské podmínky.
 • 00:09:40 V roce 2003 otec zemřel.
 • 00:09:43 Bratr a sestra jsou také invalidé,
  jsou nervově nemocní.
 • 00:09:47 Od roku 2003 jsem nepracovala,
  žili jsme z podpory 22 lari.
 • 00:09:52 Matka byla také nemocná,
  sotva chodila,
 • 00:09:56 vozili jsme ji
  v kolečkovém křesle.
 • 00:09:59 Pak ji ranila mrtvice
  a ležela dva roky v posteli.
 • 00:10:02 V roce 2009
  odpojili světlo a vodu.
 • 00:10:12 Tohle je naše voda,
  taháme ji shora.
 • 00:10:15 Tohle je vodovod.
  Dá se v 21. století takhle žít?
 • 00:10:22 Žili jsme osm měsíců
  bez světla a bez vody.
 • 00:10:25 Psala jsem všude možně,
  ministrovi pro uprchlíky,
 • 00:10:28 a oni slibovali -
  rozhodně vám všechno dáme,
 • 00:10:31 jste první na seznamu,
  víme, jak je vaše sestra nemocná.
 • 00:10:36 Všechno jsem popsala.
  Pořád slibovali.
 • 00:10:39 Matka měla druhou mrtvici,
  byla v bezvědomí,
 • 00:10:43 tady nebylo světlo ani voda.
  Šli jsme za ministrem a zase -
 • 00:10:48 jste první na seznamu,
  za týden
 • 00:10:50 dostanete byt v Muchiani,
  opravují ho pro vás.
 • 00:10:53 Jen prosím vás nedělejte rozruch,
  nestěžujte si, byt vám určitě dáme.
 • 00:11:02 Utekla řada měsíců, maminka umřela,
  už je to půl roku,
 • 00:11:07 a byt nám dodnes nedali.
 • 00:11:13 A my žijeme v nelidských
  podmínkách.
 • 00:11:15 A to světlo, co vidíte, to naši
  uprchlíci sami o vlastní vůli
 • 00:11:20 natáhli kabel,
  připojili nám světlo,
 • 00:11:23 abychom s nemocnou, umítající
  matkou nebyli bez světla.
 • 00:11:38 Oběti války...
  Nesmyslné války.
 • 00:11:58 Víte, bylo nařízení
  prezidenta Ševardnadzeho -
 • 00:12:03 všechny státní budovy, sanatoria,
  rekreační zařízení
 • 00:12:08 dostali uprchlíci. Po celé Gruzii.
  Nejlepší hotely.
 • 00:12:18 V té době byla země v rozkladu,
  hotely nikdo nepotřeboval,
 • 00:12:22 do Gruzie
  nejezdili hosté ani turisté,
 • 00:12:26 a lidé se tam chudě a bídně
  nastěhovali.
 • 00:12:31 Zachraňovala nás
  humanitární pomoc.
 • 00:12:34 Hlavně se zabýváme lidmi,
  kteří jsou na tom stejně jako my,
 • 00:12:38 jsou také vystěhovaní
  z Abcházie.
 • 00:12:43 Snažíme se hájit jejich práva
  a vytvořit jim možnost integrace.
 • 00:12:49 Jistě to chápete,
  je to už osmnáct let
 • 00:12:52 a není možné žít v závislosti
  a pořád čekat.
 • 00:12:57 Za rok se vrátíme,
  za dva roky se vrátíme...
 • 00:13:08 Těžko mluvit o tom,
  jak je člověk integrován,
 • 00:13:10 když bydlí v bývalé ubytovně,
 • 00:13:13 která je teď zase ubytovnou,
  a nic nemá.
 • 00:13:16 V Gruzii
  neexistuje komunální vlastnictví,
 • 00:13:20 normálně každý svůj byt vlastní,
  to vláda udělala hned.
 • 00:13:25 Většina těch lidí
  vlastní byt zatím nemá.
 • 00:13:30 Teď už druhý rok dává vláda
  lidem do vlastnictví
 • 00:13:33 ta kolektivní centra, ale zatím
  je dostala jen část lidí.
 • 00:13:38 Máme ještě mnoho tisíc rodin,
 • 00:13:41 které potřebují vyřešit bytový
  problém.
 • 00:13:44 Dokud ho nevyřeší, dá se velmi
  těžko mluvit o plné integraci.
 • 00:13:54 Jsem uprchlice z roku 1991.
  Už dvacet let žijeme tady.
 • 00:13:59 Jsem vdova, mám dvě děti.
  Jsem z Cchinvali.
 • 00:14:04 Tady žijí občané,
  kteří město opustili v roce 1991,
 • 00:14:08 když byla první vlna.
 • 00:14:11 Umístili nás sem,
  žijeme na turistické ubytovně.
 • 00:14:14 Měli jsme patrový dům.
  Jakmile jsme odešli,
 • 00:14:17 hned ho spálili,
  abychom se nemohli vrátit.
 • 00:14:20 To bylo nejdůležitější, aby se
  obyvatelé, tedy Gruzíni, nevrátili.
 • 00:14:24 Opustili jsme město s celou rodinu
  a usídlili nás tady.
 • 00:14:29 Každé rodina tu bydlí
  v jedné místnosti.
 • 00:14:32 Samozřejmě, chtěli bychom se vrátit
  na své území,
 • 00:14:35 ale jako do části Gruzie.
 • 00:14:42 Za deset nebo patnáct let -
  pokud to tak půjde dál -
 • 00:14:45 nebude v Jižní Osetii
  ani jeden Osetinec.
 • 00:14:50 Je to hluchá sibiřská
  enkláva.
 • 00:14:54 Celá Jižní Osetie žila
  svými kontakty s Tbilisi a s Gori.
 • 00:14:59 Bylo to integrované zemědělské
  území,
 • 00:15:02 kde Gruzíni a Osetinci žili
  pokojně,
 • 00:15:04 nebo aspoň podmíněně pokojně,
  spolupracovali
 • 00:15:08 a celou produkci prodávali
  v Tbilisi.
 • 00:15:13 A najednou se tahle
  napolo rekreační oblast
 • 00:15:16 pro Tbilisi úplně uzavřela.
 • 00:15:26 To je můj starší syn.
  Víš, když se ohlížíš nazpět,
 • 00:15:29 vybavuješ si
  jen takové mezníky...
 • 00:15:33 Válka rozhodně byla takovým
  mezníkem, velmi důležitým.
 • 00:15:37 Byl tam ústav, vdala jsem se,
  přišly děti,
 • 00:15:40 psala jsem disertaci,
  a potom válka,
 • 00:15:42 ta všechno velmi silně změnila.
  Museli jsme začínat znovu.
 • 00:15:47 Po válce jsme se s dětmi
  octli tady.
 • 00:15:50 Můj manžel Míša byl tam.
 • 00:15:53 Nevěděli jsme,
  jestli žije nebo ne.
 • 00:15:55 Pak jsme se dozvěděli,
  že žije,
 • 00:15:57 a dva roky jsme si příležitostně
  psali -
 • 00:16:00 našli se dobří lidé, cizinci,
  kteří jezdili a brali ty dopisy.
 • 00:16:04 Ne všichni.
 • 00:16:06 Potom v roce 1995 Míša také přijel
  a začali jsme žít jako rodina.
 • 00:16:12 Po válce
  je všechno nepochopitelné -
 • 00:16:15 nejsou peníze, není kde bydlet,
  nejsou známí.
 • 00:16:19 Lidé žili izolovaně,
  nevěděli, kde jsou jejich příbuzní,
 • 00:16:22 nevěděli, jestli se zítra
  nebo pozítří budou vracet.
 • 00:16:26 Všichni doufáme,
  že to rychle skončí
 • 00:16:29 a bude možné se vrátit domů.
 • 00:16:37 V roce 1999 abcházské vedení
  přijalo zákon
 • 00:16:41 o jednostranné suverenitě
  Abcházie
 • 00:16:43 a pak na rozhovorech odmítalo
  jednat o statusu Abcházie.
 • 00:16:50 Tvrdili:
  "Jsme nezávislá společnost,
 • 00:16:53 u nás proběhlo referendum,
  které to podpořilo" a tak dále.
 • 00:16:58 Referendum ovšem neuznala
  ani Gruzie,
 • 00:17:02 ani mezinárodní společenství,
  protože víc než polovina
 • 00:17:05 obyvatel Abcházie
  byla vyhnána z domova,
 • 00:17:09 takže se nedalo pokládat
  za legitimní.
 • 00:17:15 A dlouho potom trvala situace
  "zmrazeného" konfliktu,
 • 00:17:19 i když to není přesný pojem,
  protože konflikt se sice neřešil,
 • 00:17:24 ale v jedné i druhé společnosti
  probíhaly procesy.
 • 00:17:33 Asi čtyřicet procent domů
  bylo zničeno.
 • 00:17:38 Ve většině domů, které zůstaly
  celé, žijí dnes hlavně Abcházci.
 • 00:17:44 Je to nezákonné, sama abchazská
  vláda to nijak nepotvrdila,
 • 00:17:48 snaží se, aby Abcházci ty domy
  od Gruzínů koupili.
 • 00:17:52 Jde to pomalu,
  ale někteří Gruzíni domy prodávají.
 • 00:17:56 Ceny kvůli olympijským hrám
  stoupají, pozemky začaly být drahé.
 • 00:18:01 V domech tedy žijí Abcházci
  a mnozí uprchlíci
 • 00:18:03 se s nimi domluvili,
  ať tam zatím bydlí.
 • 00:18:07 Jak dlouho taková mírná domluva
  bude fungovat, nevím.
 • 00:18:11 Abcházci jsou přesvědčeni,
  že se Gruzíni nevrátí,
 • 00:18:14 ale Gruzíni si myslí,
  že se vrátí.
 • 00:18:34 Tady je hranice mezi Gruzií
  a Abcházií. Už osmnáct let.
 • 00:18:43 Obzvlášť poučné je to,
  co se děje na dělící linii
 • 00:18:45 mezi Gruzií a Abcházií,
 • 00:18:48 které Abcházci říkají státní
  hranice.
 • 00:18:52 Tam fakticky vyrůstá
  berlínská zeď.
 • 00:18:55 Buduje ji úsilí ruské armády,
  pohraničníků,
 • 00:18:58 ruského vojensko-průmyslového
  komplexu a vedení.
 • 00:19:07 A pokud do roku 2008
  přece jen existoval pohyb obyvatel
 • 00:19:12 mezi Gali a Zugdidi -
  legální, nelegální, pololegální,
 • 00:19:15 oficiální i neoficiální,
  kriminální a polokriminální,
 • 00:19:20 pašerácký a polopašerácký...,
  dnes se všechno dostává
 • 00:19:24 pod přísnou ruskou kontrolu.
 • 00:19:29 Kontakty mezi Gruzíny a Abcházy
  budou záviset
 • 00:19:31 na dobré či nedobré vůli
  Ruska.
 • 00:19:39 Zavřené hranice
  mezi Abcházií a Gruzií
 • 00:19:42 jsou bohužel nucené opatření.
 • 00:19:45 Od skončení války
  uběhlo osmnáct let,
 • 00:19:48 ale dosud nebyla
  mezi Gruzií a Abcházií
 • 00:19:51 podepsána mírová smlouva.
 • 00:19:54 Denně slyšíme -
  zvlášť při nástupu nové vlády:
 • 00:19:58 Na Nový rok budeme v Picundě,
 • 00:20:00 na Nový rok budeme v Suchumi,
  v Gagře...
 • 00:20:03 Taková prohlášení lidi strašně
  lekají, lidé se bojí.
 • 00:20:10 A když dnes gruzínští revanšisticky
  naladění politici hlásají -
 • 00:20:14 musíme se revanšovat,
  musíme zvítězit -
 • 00:20:17 nepřinese to nic dobrého.
  Protože nás je málo,
 • 00:20:21 naše země je maličká,
  nemáme kam odejít.
 • 00:20:30 Zavření hranic
  a vyhnání čtvrt milionu lidí
 • 00:20:33 přineslo velmi bolestné důsledky
  i Abcházii samotné.
 • 00:20:41 Problém obrovské armády
  uprchlíků
 • 00:20:43 a osob vysídlených z Abcházie
  zůstal nevyřešen.
 • 00:20:47 Část se jich vrátila do galského
  okresu,
 • 00:20:50 to je nejjihozápadnější část
  Abcházie,
 • 00:20:53 což byl ostatně vždycky
  jednonárodnostní okres,
 • 00:20:56 vždycky tam žili Gruzíni.
 • 00:21:01 Odhady se různí, ale dá se říci,
  že se vrátilo na 50 tisíc lidí.
 • 00:21:08 Vrátili se proto, že Abchazové
  prostě nemají lidské zdroje,
 • 00:21:11 aby si ten okres osvojili.
 • 00:21:14 Podle sčítání lidu z roku 1989
  žilo v Abcházii asi 525 tisíc lidí.
 • 00:21:21 Po válce jich tam nezůstalo
  ani 200 tisíc,
 • 00:21:25 takže republika ztratila
  více než polovinu lidí
 • 00:21:28 a osídlit galský okres samozřejmě
  nemohla.
 • 00:21:42 Za sovětských časů
  přijížděly každý rok do Abcházie
 • 00:21:45 dva miliony turistů,
  sovětských turistů.
 • 00:21:48 K obsluze dvou milionů turistů
  tam musí žít
 • 00:21:50 šest set, sedm set tisíc
  lidí.
 • 00:21:53 To Abcházci sami nezvládnou,
  budou potřebovat pracovní síly.
 • 00:21:58 Už jsem říkal, že jsou v menšině,
  je jich nejvýš 70 tisíc,
 • 00:22:02 ale ve skutečnosti 60, 65 tisíc,
  příliš málo,
 • 00:22:06 aby mohli takovou obrovskou
  infrastrukturu obsluhovat.
 • 00:22:18 -Nejsmutnější je, že se nenaplňuje
  gruzínský ani abcházský projekt.
 • 00:22:23 Uskutečňuje se ruský projekt.
 • 00:22:26 Jsme v situaci,
  kdy Abcházie nebude ani abcházská,
 • 00:22:29 ani gruzínská,
  ani abcházsko-gruzínská,
 • 00:22:33 ale bude ruská.
 • 00:22:35 V každém případě
  nyní kráčíme rozhodně tím směrem.
 • 00:22:47 Když nás pořád přivazují k Rusku,
  je to pro mne -
 • 00:22:51 a nejen pro mne, ale pro mnohé -
  urážlivé.
 • 00:22:57 Nebereme svou nezávislost
  jako přechodnou etapu
 • 00:23:00 ke vstupu do Ruska, ne, ne.
  Bereme ji jako nezávislost.
 • 00:23:14 Nechceme
  se stýkat jen s Ruskem,
 • 00:23:18 chceme navázat styky
  i s ostatním světem.
 • 00:23:24 Je to pro nás jediná možnost,
  jak vyžít v této zemi.
 • 00:23:29 V současné době nám však bohužel
  svět nenechává jiné cesty,
 • 00:23:33 zatím je jediným naším partnerem
  Rusko.
 • 00:23:45 Nebylo by to poprvé, co je Abcházie
  součástí nějaké říše,
 • 00:23:49 v jejích hranicích.
  Ale nějakou autonomii,
 • 00:23:54 nějakou míru samostatnosti
  si musí Abcházie uchovat.
 • 00:24:00 Hodně bude záviset a závisí
  na vedení Abcházie,
 • 00:24:04 jak vysoko zvednou laťku.
  Ardzinba ji udržel.
 • 00:24:08 O jiných
  se to dnes dá říci těžko.
 • 00:24:12 V Abcházii tento problém existuje,
  my neříkáme, že ne,
 • 00:24:15 ale musíme hledat nějaké styčné
  body, jiné východisko neexistuje.
 • 00:24:25 Kdyby Západ o Abcházii tolik stál,
  otevřel by tu velvyslanectví,
 • 00:24:30 Evropská unie, 27 zemí -
  situace by byla jistě jiná.
 • 00:24:45 V roce 2005 proběhla v Gruzii
  takzvaná revoluce růží,
 • 00:24:49 prezident Ševardnadze musel
  odejít.
 • 00:24:52 Nový prezident Michail Saakašvili
 • 00:24:55 však smír do zmrazeného konfliktu
  nepřinesl.
 • 00:25:07 V roce 2008 se nová mocenská
  struktura Gruzie ujistila,
 • 00:25:12 že je miláčkem Západu,
  pochodeň demokracie, jak řekl Bush.
 • 00:25:16 A že může rozehrát kroky
  ve jménu demokracie.
 • 00:25:20 Protože Rusko bylo špatné,
  představovalo tmu,
 • 00:25:22 kdežto Gruzie byla světlo,
  dobro.
 • 00:25:28 Byl to dualistický přístup.
 • 00:25:36 A Gruzie velice dobře hrála
  tu americkou hru.
 • 00:25:39 Stále dráždila Rusko,
  aby ho přiměla k nějaké agresi.
 • 00:25:43 Jsem stoprocentně přesvědčen,
  že Gruzie ani USA
 • 00:25:47 nechtěly válku,
  nečekaly od Ruska takové jednání.
 • 00:25:51 Čekaly nějaké bombardování,
  že zaletí letadlo a shodí bomby,
 • 00:25:55 ale že bude skutečná válka,
  to nikdo nečekal.
 • 00:26:16 Byla u nás turistická ubytovna.
 • 00:26:21 A tam se strhla rvačka
  mezi Abcházci a Gruzíny.
 • 00:26:27 Je to malinké město
  a jak se rozneslo,
 • 00:26:31 že se perou Abcházci s Gruzíny,
  lidé se sběhli,
 • 00:26:37 těm a oněm přišli na pomoc
  z vedlejších ulic - a co se stalo.
 • 00:26:46 Byli si tak podobní,
  že bylo těžké rozlišit,
 • 00:26:49 kdo je Gruzín a kdo Abcházec,
  tak se jedni -
 • 00:26:52 už nevím,
  jestli Abcházci nebo Gruzíni -
 • 00:26:56 rozhodli do pasu svléknout,
  aby nemlátili ty "svoje".
 • 00:27:02 Ne všichni se navzájem
  znali tak,
 • 00:27:06 aby Gruzín nebil Gruzína
  a Abcházec Abcházce.
 • 00:27:10 Nic je neodlišuje,
  žádné osobní prospěchářské cíle,
 • 00:27:14 ale politici pořád podněcují
 • 00:27:17 a je velmi snadné
  vyvolat vlnu nacionalismu.
 • 00:27:25 Řekla bych, že nejsilnější
  protigruzínskou propagandu
 • 00:27:30 dělá sama gruzínská vláda.
 • 00:27:33 To, co se událo
  za posledních dvacet let,
 • 00:27:36 tři prezidenti se vystřídali,
  byly tři války,
 • 00:27:39 to je ta nejsilnější propaganda.
 • 00:27:42 A mezi válkami silná vyjádření,
  která Abcházce ponižují,
 • 00:27:48 zvlášť v poslední době,
  kdy o Abcházii mluví
 • 00:27:51 jako o nějakém loutkovém
  ani ne státu, ale útvaru.
 • 00:27:56 Tohle je silná propaganda.
 • 00:28:04 Dnes jde o to, že Abcházie
  ve velmi nejednoduchých
 • 00:28:07 asymetrických vztazích s Ruskem
  může ztratit část suverenity.
 • 00:28:16 Přesto se mi zdá,
  že v elitě Ruské federace
 • 00:28:19 existují skupiny,
  které mají k perspektivě
 • 00:28:21 abcházské nezávislosti různý
  vztah.
 • 00:28:26 Myslím, že jsou tací,
  kteří si myslí,
 • 00:28:28 že Abcházie už žádné uznání
  nepotřebuje,
 • 00:28:31 protože ruské uznání zaručuje
  vyhlídku na ekonomický rozvoj
 • 00:28:35 a upevnění, že Rusko zaručuje
  Abcházii bezpečnost a blahobyt.
 • 00:28:47 Jsou i jiní, kteří si myslí,
  že by pro Rusko bylo výhodné,
 • 00:28:50 kdyby Abcházii
  uznalo mezinárodní společenství,
 • 00:28:54 protože by to legitimizovalo
  jednak ruskou přítomnost v Abcházii
 • 00:28:58 a za druhé by to pomohlo
  legitimizovat
 • 00:29:00 ruské rozhodnutí Abcházii
  uznat.
 • 00:29:19 V Abcházii se každý rok 9. května
  slaví státní svátek, Den vítězství.
 • 00:29:29 Po Velké vlastenecké válce
  začal sovětský mírový život.
 • 00:29:32 A nikdo si nemyslel, že se hrůzy
  války budou někdy opakovat.
 • 00:29:36 Došlo ale k rozpadu SSSR
  a nová generace občanů Abcházie
 • 00:29:40 povstala na obranu své vlasti
  před hrůzami gruzínského fašismu.
 • 00:29:47 Abcházský národ společně s dalšími
  národy Abcházie a dobrovolníky,
 • 00:29:50 kteří nám přišli na pomoc, uhájil
  právo na tradici nezávislého státu.
 • 00:29:56 Vždycky zdůrazňujeme, že hlavním
  vektorem naší zahraniční politiky
 • 00:29:59 bylo a zůstává Rusko.
 • 00:30:02 Přátelství s Ruskem odpovídá
  nejvlastnějším zájmům
 • 00:30:05 abchazského národa, je garantem
  nezávislosti abchazského národa.
 • 00:30:10 Potvrzují to události roku 2008
  a zejména to,
 • 00:30:14 že Rusko uznalo nezávislost
 • 00:30:16 Republiky Abcházie
  a Republiky Jižní Osetie.
 • 00:30:21 Náš lid si velmi cení podpory Ruska
  i snah, které vyvíjí jeho vláda,
 • 00:30:24 aby pomohla sociálně-ekonomickému
  rozvoji Abcházie
 • 00:30:28 a uchování míru v našem regionu.
 • 00:30:44 Bohužel gruzínské vedení
  se nepoučilo z historie.
 • 00:30:48 A dnes na účet vyzbrojování
  pokračuje v přípravě provokací
 • 00:30:51 a teroristických aktů
  proti nezávislé Abcházii.
 • 00:30:56 Na západě a v mnoha bývalých
  sovětských republikách
 • 00:30:58 se snaží
  zrevidovat dějiny války.
 • 00:31:01 Jakékoli záměrné pokusy vylíčit
  dějiny Velké vlastenecké války
 • 00:31:05 se záměrem využít jich
  jako zbraně v politickém boji
 • 00:31:08 a vytváření rozporů mezi státy
  a národy
 • 00:31:11 v nás vyvolávají jednoznačné
  odsouzení.
 • 00:31:16 Vyrostla nová generace mládeže,
  která dnes pokračuje
 • 00:31:19 v bojových tradicích svých dědů,
  otců a bratrů
 • 00:31:22 a chrání mír a klid
  občanů Abcházie.
 • 00:31:31 Získáváme mnohem víc stoupenců
  v Rusku mezi politiky,
 • 00:31:34 představiteli nejvyšší elity,
  kteří možná s údivem,
 • 00:31:37 ale se zájmem pozorují,
 • 00:31:40 že v Abcházii máme vlastní řešení
  otázek,
 • 00:31:42 které nám nekladou jen čeští
  novináři - Rusko vám platí?
 • 00:31:47 A komu neplatí Evropa?
  Copak Češi a Slováci
 • 00:31:50 byli svého času tak vyvinutí
  jako Anglie?
 • 00:31:54 Také jim pomáhali,
  to ještě nebyla Evropská unie.
 • 00:31:59 A copak Gruzii nepomáhají?
 • 00:32:01 Copak není plně odkázaná
  na podporu Ameriky?
 • 00:32:08 Abcházci přešli na ruštinu.
  Sovětská generace neumí gruzínsky.
 • 00:32:16 Gruzínský jazyk a kultura
  jsou jí cizí.
 • 00:32:25 Převážná většina Abcházců
  nemohla mluvit svým jazykem,
 • 00:32:28 zvlášť ti městští.
 • 00:32:33 Takový paradox:
  parlament nezávislé Abcházie
 • 00:32:38 vypracoval návrh zákona
  o abcházštině
 • 00:32:41 jako o státním jazyce.
 • 00:32:46 Napsali zákon rusky a nemohou ho
  přeložit do abcházštiny!
 • 00:33:01 Ve všech nacionálních sporech
  hraje vždy nesmírnou úlohu
 • 00:33:04 historie.
  A na Kavkaze obzvlášť.
 • 00:33:07 A tak se o historickém soužití
  Abcházců a Gruzínů
 • 00:33:10 i o abcházské státnosti
  a nezávislosti
 • 00:33:14 můžeme dozvědět
  zcela protikladné věci.
 • 00:33:22 To je Lychnynská poljana, kde se
  odehrávaly možná ne příliš často,
 • 00:33:28 ale zato velmi důležité události
  v životě celé Abcházie
 • 00:33:32 jak za starých časů,
  tak i v dnešní době.
 • 00:33:36 Naposledy to bylo shromáždění
  v roce 1989
 • 00:33:40 ještě před rozpadem Sovětského
  svazu,
 • 00:33:44 kde šlo o vyhlášení
  úplně samostatné Abcházie.
 • 00:33:48 Kromě toho je to pro Abcházii
  historické místo.
 • 00:33:51 Je tady
  chrám z 10. a 11. století.
 • 00:33:56 Je v něm je hrob
  knížete Georgije Šervašidze,
 • 00:34:00 se kterým se Abcházie stala
  součástí Ruska.
 • 00:34:03 Je tu
  letní sídlo abchazských carů.
 • 00:34:15 Od 8. století se oficiálně hovoří
  o tom, že vznikl stát,
 • 00:34:18 Abcházské carství,
  velmi silné a vlivné,
 • 00:34:21 které existovalo
  od 8. do 11. století.
 • 00:34:27 Pak bylo období nepokojů,
  kdy se sama Gruzie nazývala
 • 00:34:30 Abchazským carstvím,
  to není žádné tajemství.
 • 00:34:35 Samotný pojem Sakartvelo,
  jednotná Gruzie,
 • 00:34:38 je hodně pozdní,
  ze 13. až 14. století.
 • 00:34:44 Ale například ve starobylých
  gruzínských letopisech,
 • 00:34:46 zdrojích, se připomíná země
  Abcházie, křesťanská země Abcházie.
 • 00:35:01 Po celé dějiny - můžeme mluvit
  o tisíciletých dějinách,
 • 00:35:06 o dvoutisíciletých dějinách -
  se Abcházie vždycky nacházela
 • 00:35:11 v jednotném státním celogruzínském
  prostoru.
 • 00:35:20 A všichni aristokraté
  se cítili součástí
 • 00:35:24 celogruzínské aristokracie.
 • 00:35:29 Snažili se povýšit
  zejména na gruzínské půdě.
 • 00:35:34 Napřed to bylo vojvodství,
  tedy správní jednotka,
 • 00:35:37 potom údělné knížectví.
 • 00:35:40 A všichni vládcové se snažili
  o vzestup uvnitř tohoto prostoru.
 • 00:35:45 Každý snil,
  že se stane vládcem Mingrelie,
 • 00:35:48 to je větší jednotka,
  a potom snad carem Imeretie.
 • 00:35:56 O Abcházii také hodně psal
  Isaac Babel,
 • 00:35:59 že gruzínští menševici
  všechno rozbili na tisíc kousků,
 • 00:36:04 v Abcházii to trvalo tři nebo čtyři
  roky, jak píše.
 • 00:36:12 Gruzínští menševici také byli
  sociální demokraté,
 • 00:36:15 také to byli marxisté,
  jen pravicoví.
 • 00:36:18 Nebyl to velký rozdíl od bolševiků,
  kteří tvořili levé křídlo.
 • 00:36:23 Abcházci většinou nepřijímali
  jedno ani druhé, o to šlo.
 • 00:36:31 Turci po dvě století
  Abcházii ovládali.
 • 00:36:34 Z údělných knížat
  se dokonce stali muslimové,
 • 00:36:39 ale islám
  přijali čistě formálně.
 • 00:36:43 Cítili se křesťany,
 • 00:36:45 i když i křesťanství pro ně bylo
  velmi povrchní.
 • 00:36:50 Abcházci jsou horalé, v jejich
  mentalitě je nejvíc pohanství.
 • 00:37:00 Proto byli lépe vybavení
  pro ateistickou ideologii,
 • 00:37:02 sociálně demokratickou ideologii.
 • 00:37:07 Pro ně nebylo tragédií
 • 00:37:09 stát se sociálními demokraty
  a bolševiky.
 • 00:37:13 Ale ani jako bolševici
  nebyli většinou nijak ortodoxní.
 • 00:37:20 Sami říkali - zastáváme tuto pozici
  a jsme na straně Moskvy,
 • 00:37:27 na straně impéria,
  imperiálních plánů Moskvy.
 • 00:37:34 Historicky Gruzíni a Abcházci
  vždycky žili pospolu.
 • 00:37:38 Byla to subkultura jako Mingrelové,
  byli vždycky smíšení s Abchazy.
 • 00:37:45 Důkazem jsou jména, která se
  vyskytují u Gruzínů i u Abchazů,
 • 00:37:49 v Gruzii i v Abcházii narazíme
  na stejná jména, to je jednoznačné.
 • 00:37:55 Dějiny do 20. století
  nezaznamenávají
 • 00:37:58 žádné vážnější konflikty
  mezi Gruzíny a Abcházci.
 • 00:38:55 A jak se historie promítla
  do současnosti?
 • 00:38:58 Jak spolu žili
  příslušníci různých národností
 • 00:39:01 v autonomních oblastech Gruzie
  před válkou?
 • 00:39:09 Moc dobře.
  Měli jsme přátelské vztahy,
 • 00:39:13 příbuzenské vztahy a pracovní
  vztahy.
 • 00:39:17 Normálně.
  Dobře se nám žilo.
 • 00:39:21 Ale v poslední době
  se podmínky zhoršily.
 • 00:39:24 Když Gruzie ohlásila,
  že chce nezávislost,
 • 00:39:27 se objevily organizace spolčené
  s Moskvou,
 • 00:39:30 přijížděli odtamtud lidé,
  a už se vedla agitace,
 • 00:39:33 aby osetinský národ
  žil odděleně od Gruzie.
 • 00:39:40 Gruzíni, kteří žili v Cchinvali,
  se s tím nemohli smířit,
 • 00:39:44 protože to území se od věků
  pokládá za srdce Gruzie.
 • 00:39:50 Jak by se dalo přistoupit na to,
  že je to ruské území?
 • 00:40:02 Myslím, že to,
  jestli se Abcházie vrátí do Gruzie
 • 00:40:05 a naši uprchlíci
  se vrátí nazpět do Abcházie,
 • 00:40:08 závisí na nás, na Gruzínech
  a na Abcházcích.
 • 00:40:16 Myslím, že můžeme dospět
  k určitému vzájemnému pochopení
 • 00:40:19 a já bych chtěl, aby se naše
  společnosti zase sjednotily.
 • 00:40:29 Myslím,
  že nějaké rezervy ještě jsou,
 • 00:40:31 i když Abcházci s tím nesouhlasí.
 • 00:40:37 V létě 2010
  abcházská státní televize
 • 00:40:42 vysílala film gruzínského režiséra
  Mamuky Kuparadzeho Nedostatek vůle.
 • 00:40:49 Každému, kdo se tím zabývá,
  muselo být jasné,
 • 00:40:54 že ukazuje pohled odlišný
  od postoje dnešní gruzínské vlády.
 • 00:41:00 Vztahuje se k příčinám konfliktu,
  k vině,
 • 00:41:03 kdo byl vinen za začátek konfliktu,
  k dnešní situaci a tak dále.
 • 00:41:11 Tento film v Abcházii vyvolal
  velmi bouřlivou reakci,
 • 00:41:19 velmi emotivní reakce.
 • 00:41:25 Když analyzuji, co se stalo,
  pochopil jsem,
 • 00:41:32 že se společnost skoro dvacet let
  od skončení války
 • 00:41:36 pořád ještě neuklidnila,
  pořád se ještě cítí zranitelná.
 • 00:41:42 Pořád ještě
  cítí nebezpečí od Gruzie...
 • 00:41:57 Největší problém v našem konfliktu
  je velká míra odcizení.
 • 00:42:02 My si nerozumíme,
  neslyšíme jeden druhého
 • 00:42:06 a mezi Gruzíny a Abcházci a Gruzíny
  a Osetinci neexistují kontakty.
 • 00:42:13 A já myslím, že pokud se nám,
  novinářům a režisérům,
 • 00:42:17 podaří překročit takzvané hranice
  a přivézt odtamtud materiál,
 • 00:42:21 bude to velmi užitečné
  pro obě společnosti.
 • 00:42:24 Bude to velmi užitečné
  při překonávání té odcizenosti.
 • 00:42:37 Uteklo už 18. let
  a ledaskdo z uprchlíků
 • 00:42:41 se s tím už jistě smířil
  a pochopil, že život jde dál.
 • 00:42:46 A že se musí přizpůsobit
  novým podmínkám.
 • 00:42:50 A někdo
  možná stále věří v návrat.
 • 00:42:56 Kdyby přijeli do dvora,
  kde bydlí, Gruzíni,
 • 00:42:59 kteří bojovali proti Abcházcům,
  a tam žijí lidé,
 • 00:43:02 kteří ztratili děti -
  bylo by to moc špatné setkání.
 • 00:43:10 Abcházská společnost je malá
  a v každém domě
 • 00:43:13 dosud visí portréty zabitých.
  A je to Kavkaz,
 • 00:43:17 kde se urážka velmi těžko odpouští.
  A tím spíš krev.
 • 00:43:31 Jistě, osud každého uprchlíka
  je tragédie.
 • 00:43:35 Sami jsme byli rok a dva měsíce
  v roli uprchlíků,
 • 00:43:39 museli opustit Suchumi
  a odjet.
 • 00:43:42 Je velmi smutné, tragické všechno
  ztratit.
 • 00:43:46 Ale v daném případě,
  i když je mi jich moc líto,
 • 00:43:49 když s nimi mluvím,
  se musejí obrátit na své úřady:
 • 00:43:53 Jednali jste tak, že jsme
  bezdomovci, jsme nešťastní -
 • 00:43:56 postarejte se o nás.
 • 00:44:21 -Když vidíme osady nových
  uprchlíků,
 • 00:44:25 velmi nás to znepokojuje.
 • 00:44:28 Je to u hlavní silnice
  a člověk nemůže nebýt zděšený:
 • 00:44:31 krabičky, krabičky, krabičky,
  všechny stejné.
 • 00:44:36 Také jsme tam prováděli
  monitoring.
 • 00:44:43 Je to jen několik let
  a některé budovy jsou nevhodné,
 • 00:44:46 vlhké, střechou zatéká,
  hroutí se strop a podobně.
 • 00:44:50 Máme pocit,
  že je to skutečné ghetto.
 • 00:44:56 I když vláda všechny ty věci hájí -
  že to bylo postavené za dva měsíce,
 • 00:45:01 že bylo nutné
  dát lidem střechu nad hlavou,
 • 00:45:05 ale člověk kromě střechy
  potřebuje ještě mnohé jiné.
 • 00:45:21 Naprosto přesně si pamatuji,
  jak tu ještě před válkou
 • 00:45:26 byla hesla "Gruzii Gruzínům"
  a náš hlas nikdo neslyšel.
 • 00:45:32 A ta hrozba války -
  nikdy na ten pocit nezapomenu.
 • 00:45:41 Bez zájmu celého světa o to,
  co se tady děje,
 • 00:45:44 o to se nikdo nestaral.
 • 00:45:47 My jsme byli v choulostivém
  postavení,
 • 00:45:49 jak kulturně, tak jako fakticky
  vymírající národ,
 • 00:45:51 jsme měli dbát na zájmy všech, měli
  jsme jednat v bílých rukavičkách.
 • 00:46:00 Jistě, v lidské rovině
  chápu tragédii lidí,
 • 00:46:05 kteří tu vyrostli a stýská se jim.
  Jak to řešit politicky, nevím.
 • 00:46:21 Hodně jezdím po Kavkaze
  a bylo pro mne snazší
 • 00:46:24 být v rodném městě,
  protože jsem viděl hodně lidí,
 • 00:46:27 kteří kavkazskými konflikty
  utrpěli.
 • 00:46:30 Byl jsem psychologicky připraven,
  a když mi říkali -
 • 00:46:33 bude pro tebe velmi těžké projet
  nebo projít kolem tvého domu,
 • 00:46:37 říkal jsem:
  Můj dům stojí a bude stát,
 • 00:46:41 ale pro mne teď nemá význam.
  Je to pro mě písek, cement a cihly.
 • 00:46:49 Hlavní jsou vztahy.
 • 00:46:51 To, jestli budeme mluvit
  a najdeme společnou řeč.
 • 00:47:00 Když se staneš do uprchlíkem,
  je to velmi ponižující,
 • 00:47:04 ať ti jakkoli pomáhají, i když je
  humanitární pomoc a další pomoc,
 • 00:47:09 pořád cítíš,
  že tě jednou vyhodili.
 • 00:47:12 Je to velmi tíživý pocit.
  A ty nevíš, proč.
 • 00:47:20 Každou noc se mi zdálo,
  že přicházím k našim dveřím,
 • 00:47:23 ale nemohu otevřít,
  protože tam někdo je,
 • 00:47:26 i když u nás doma nikdo nebydlel.
  Ten sen se pořád opakoval.
 • 00:47:31 Ale potom,
  co jsem tam poprvé jela,
 • 00:47:34 zašla k nám domů a viděla,
  jaké to tam bylo -
 • 00:47:37 nechci mluvit o tom, jaké to bylo -
  ty sny zmizely.
 • 00:47:51 Suchumi se samozřejmě změnilo,
  je to už jiné město.
 • 00:47:54 Poznal jsem ho pocitově,
  jakoby kůží.
 • 00:47:58 Tbilisi je suché město,
  prší tu málo,
 • 00:48:00 ale v Suchumi je moře,
  je tam vlhkost.
 • 00:48:05 A potom vůně, vůně jódu, soli,
  mořská vůně.
 • 00:48:10 Když jsme tam přijeli,
  poznal jsem svoje město.
 • 00:48:14 Když jsem chodil po ulicích,
  některé budovy už po těch
 • 00:48:17 skoro osmnácti letech ztratily
  barvu.
 • 00:48:20 Připadalo mi,
  že vidím černobílé záběry,
 • 00:48:23 ale místy to bylo barvité,
  kvetoucí město.
 • 00:48:27 Gruzínsko-abcházský politický chlad
  existuje,
 • 00:48:30 ale je ještě další, lidský rozměr,
  lidská úroveň, a ta zůstala.
 • 00:48:38 Takže jsem tam chodil
  a připadalo mi,
 • 00:48:42 že to je Suchumi a není Suchumi,
  reálné a nereálné.
 • 00:49:00 Uteklo už dvacet let a je jasné,
  že nebudeme žít společně.
 • 00:49:06 Evropská unie jakoby ustupovala,
  nebo Západ, jaksi to brzdí.
 • 00:49:13 Je potřeba promyslet nějakou
  novou strategii,
 • 00:49:17 jak stabilizovat jižní Kavkaz.
 • 00:49:19 Je jasné,
  že plány, jaké vytvořili
 • 00:49:22 hned po ukončení válečné etapy
  konfliktu,
 • 00:49:26 nefungují a nebudou fungovat.
 • 00:49:29 Ano, je to nepříjemné, ale na druhé
  straně to není nepříjemné jen nám,
 • 00:49:32 i Evropě to musí být nepříjemné,
  Západu.
 • 00:49:36 Jsou tak silní a moudří
  a nám nedokážou navrhnout,
 • 00:49:40 co dělat s Jižním Kavkazem,
  a zvlášť s Abcházií.
 • 00:49:47 Zajisté není v našem zájmu,
  aby v Abcházii byla ruská vojska.
 • 00:49:52 Není v našem zájmu,
  aby byla v Jižní Osetii.
 • 00:49:56 Ale ta vojska
  tam budou stát do té doby,
 • 00:49:59 dokud se Gruzie nestane subjektem
 • 00:50:02 politického historického světového
  procesu.
 • 00:50:11 Pokud se Gruzie
  stane seriózní a dobrou zemí,
 • 00:50:14 promění se tanky, které stojí
  v Abcházii a v Jižní Osetii,
 • 00:50:18 ze zbraní v pouhé železo.
 • 00:50:21 Jako se v železo proměnily
  sovětské tanky
 • 00:50:24 v zemích střední a východní
  Evropy,
 • 00:50:27 a Sovětskému svazu
  a pak ruskému státu nezbylo,
 • 00:50:30 než uvolnit ty země od zbytečného
  smetí, od zbytečného železa.
 • 00:50:42 Jsem rád,
  že mé knihy čtou i v Abcházii,
 • 00:50:46 protože na setkáních mi říkali
  známí a přátelé,
 • 00:50:49 že nejsem jen gruzínský,
  ale také suchumský spisovatel.
 • 00:50:54 Spisovatel nemá právo
  mluvit jen o svém trápení,
 • 00:50:57 musí vidět i druhé
  a cítit s nimi.
 • 00:51:01 Protože hlavně soucit je ten cit,
  který zachrání
 • 00:51:04 nejen tento dialog, a nejen tyto
  vztahy, ale celou planetu.
 • 00:51:09 Problém je planetární.
 • 00:51:12 Není to jen gruzínsko-abcházský
  problém,
 • 00:51:15 ale lidstvo prožívá velmi těžké,
  řekl bych barbarské období.
 • 00:51:23 Myslím, že se člověk od pyramid
  moc nezměnil.
 • 00:51:26 Až přejde čas
  a hodnoty budou jiné,
 • 00:51:29 hodnoty území a národnosti,
  lidé se navzájem pochopí.
 • 00:51:33 Ale nevím, za našeho života
  se nám to asi nepodaří.
 • 00:52:02 Skryté titulky: Alena Fenclová
  Česká televize 2011

Související