iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
24. 12. 2014
22:10 na ČT2

1 2 3 4 5

48 hlasů
27674
zhlédnutí

David Zeisberger - apoštol indiánů

Příběh misionáře a rodáka ze Suchdola nad Odrou, který strávil 63 let mezi indiány.

52 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

David Zeisberger - apoštol indiánů

 • 00:00:12 INDIÁNSKÝ ZPĚV
 • 00:00:44 -Pro mne byl David Zeisberger
  génius.
 • 00:00:48 Ať už svým jazykovým nadáním,
  nebo schopností porozumět lidem
 • 00:00:53 a umět s nimi jednat.
 • 00:00:55 Byl to podle mě největší
  z misionářů,
 • 00:00:58 kteří vzešli ze slavné
  moravské církve hraběte Zinzendorfa
 • 00:01:10 -Moc toho o jeho vnitřní motivaci
  nevíme.
 • 00:01:13 Jako docela malý chlapec
  opustil s rodinou domov
 • 00:01:17 a od té chvíle byl na cestách.
 • 00:01:19 Byl uprchlíkem
  a vlastně bezdomovcem.
 • 00:01:22 Když se později v Americe setkal
  s indiány, místními obyvateli,
 • 00:01:27 které Evropané vyháněli
  z jejich domovů
 • 00:01:30 a brali jim jejich identitu,
 • 00:01:32 on se k těmto utlačovaným sklonil
  a nabídl jim až neskutečnou lásku.
 • 00:01:38 Měl úžasný smysl pro povinnost
  a poslání.
 • 00:01:42 Byl přesvědčený,
  že se o tyto lidi musí postarat.
 • 00:03:05 -David Zeisberger byl pro některé
  indiánské kmeny tím,
 • 00:03:09 čím se Čechům stali misionáři
  Cyril a Metoděj.
 • 00:03:12 Proto je právem nazýván
  apoštolem indiánů.
 • 00:03:18 Narodil se v Suchdolu nad Odrou,
  a když mu bylo 5 let,
 • 00:03:23 opustila jeho rodina statek
  a odešla,
 • 00:03:26 kvůli pronásledování pro víru,
  do Saska.
 • 00:03:29 Podobně, jako jiní
  moravští emigranti
 • 00:03:32 našli útočiště v osadě Herrnhut,
 • 00:03:35 která vyrostla pod ochranou hraběte
  Ludvíka Zinzendorfa,
 • 00:03:39 a kde také později vznikla
  takzvaná moravská církev.
 • 00:03:54 Hrabě Zinzendorf začal už tehdy
  naplňovat svou velkou vizi
 • 00:03:59 a připravoval skupinu mladých mužů
  na dalekou misii za oceánem.
 • 00:04:04 -Nebude to procházka
  růžovou zahradou.
 • 00:04:07 Většina amerického území
 • 00:04:09 je divočina plná nástrah
  a neznámého nebezpečí.
 • 00:04:13 -Učil je teologii, jazykům,
  medicíně i geografii.
 • 00:04:17 To vše fascinovaně sledoval
  také 7letý David.
 • 00:04:22 -Pro takového misionáře
  není důležitá jen znalost teologie,
 • 00:04:26 ale musí být i dobrým cestovatelem.
 • 00:04:29 Měl by ovládat
  i základy lékařské vědy.
 • 00:04:36 -Když Davidovi rodiče odcestovali
  jako misionáři do Ameriky,
 • 00:04:40 začala v něm sílit touha
  vydat se za nimi.
 • 00:04:43 Kupodivu se mu to podařilo
  již ve věku 15 let,
 • 00:04:47 když se s kamarádem vypravili
  z Holandska přes Anglii za oceán.
 • 00:05:02 -Moravané, kteří přišli do Georgie,
 • 00:05:08 velmi toužili naplnit
  své misijní poslání.
 • 00:05:12 Pro mladičkého Davida
  to byla vzrušující výzva.
 • 00:05:16 Nebylo to jako dnes, kdy chlapec
  musí jít na střední školu,
 • 00:05:21 pak na univerzitu a potom dělat to,
  nebo ono.
 • 00:05:33 Samozřejmě tu byl i určitý prvek
  dobrodružství,
 • 00:05:38 který pro něj musel být lákavý.
  Jít do divočiny a žít s indiány.
 • 00:05:44 Byl to úplně nový neobjevený svět.
 • 00:05:57 ZVUK VOJENSKÉ TRUBKY
  ZVUK VÝSTŘELŮ A VÝBUCHŮ
 • 00:06:09 -V Georgii došlo k válce.
 • 00:06:12 Říká se tomu
  "válka o Jenkinsovo ucho",
 • 00:06:15 kde tyhlety válečné události
  tu misii úplně rozložily.
 • 00:06:18 Protože moravané nechtěli vzít
  do ruky zbraň,
 • 00:06:24 odmítali bojovat v té době,
  takže byli považováni za zrádce,
 • 00:06:28 tak v podstatě byli vypuzeni.
 • 00:06:32 -Skupinu moravanů, mezi nimiž
  byl i mladičký David Zeisberger,
 • 00:06:36 britští vojáci vyhnali do divočiny.
 • 00:06:59 Moravanům se podařilo dostat
  až do daleké Pensylvánie.
 • 00:07:03 Po nějaké době strávené
  ve městě Nazareth,
 • 00:07:06 si v povodí řeky Lehigh
  koupili pozemky
 • 00:07:09 a začali stavět novou osadu ?
  budoucí Bethlehem.
 • 00:07:18 -Mluvit o Davidu Zeisbergerovi
  jako o zakladateli Bethlehemu,
 • 00:07:25 by bylo poněkud nadnesené,
  protože v té době byl velmi mladý.
 • 00:07:30 Nicméně, jeho rodina byla
  pro založení tohoto města
 • 00:07:34 velmi důležitá a sám David
  byl aktivní v misijním hnutí,
 • 00:07:39 bez něhož by Bethlehem
  vůbec nevznikl.
 • 00:07:45 -Když z Evropy přicestoval
  hrabě Ludvík Zinzendorf,
 • 00:07:52 společenství bylo ještě velmi malé,
  teprve se formovalo.
 • 00:07:56 Ale byl to právě Zinzendorf,
 • 00:07:59 kdo dal budoucímu městu jméno ?
  Bethlehem.
 • 00:08:02 Zinzendorfova přítomnost
  byla zásadní pro další vývoj
 • 00:08:07 misijních aktivit moravské církve
 • 00:08:10 a byla také předzvěstí
  budoucího významu Bethlehemu.
 • 00:08:17 -Mohu vám jen závidět,
  je úžasné objevovat nové kraje.
 • 00:08:21 Vstupovat do míst, kam noha bělocha
  doposud ještě nevkročila.
 • 00:08:26 A navíc, přinášíte úžasnou zvěst
  našeho Spasitele.
 • 00:08:31 -Moravané investovali mnoho sil
  a peněz, aby do Bethlehemu
 • 00:08:36 přivedli nové obyvatele.
  A tak osada rostla velmi rychle.
 • 00:08:41 Existovalo tu dobře plánované
  hospodářství
 • 00:08:44 a moravané se tak stali
  jednou z nejúspěšnějších komunit
 • 00:08:49 v americké historii.
 • 00:08:56 -Hrabě Zinzendorf významně zasáhl
 • 00:08:59 do rozvoje misijní práce
  mezi indiány
 • 00:09:02 a vykonal několik cest mezi Irokézy
  Díky jeho aktivitám
 • 00:09:07 se stal Bethlehem hlavní základnou
  misijních akcí moravanů.
 • 00:09:13 -Zajímavé je, že Zinzendorf
 • 00:09:15 ve skutečnosti neměl o indiánech
  nijak vysoké mínění.
 • 00:09:20 Způsob, jakým při své návštěvě
  Ameriky popisoval
 • 00:09:24 původní obyvatelstvo, by se nám
  dnes mohl jevit poněkud rasistický.
 • 00:09:29 Řekl například,
  že indiánským jazykem
 • 00:09:32 není možné vyjádřit křesťanství,
 • 00:09:35 že je to velmi primitivní
  a obhroublý jazyk.
 • 00:09:38 Ano, chtěl indiánům pomoci,
  ale velkou naději tomu nedával.
 • 00:09:43 Nutno říct, že David Zeisberger
  to ze začátku viděl podobně.
 • 00:09:48 Ale když se nějakou dobu
  mezi indiány pohyboval
 • 00:09:52 a žil mezi nimi,
  radikálně změnil názor.
 • 00:09:55 Nacházel nové způsoby,
  jak s nimi navázat vztah
 • 00:09:59 a diametrálně se tak oddělil
  od Zinzendorfova přístupu.
 • 00:10:08 -Když hrabě Zinzendorf pobýval
  v Bethlehemu,
 • 00:10:11 bylo Davidovi Zeisbergerovi 19.
 • 00:10:14 A moravané ho považovali
  tak trochu za rebela.
 • 00:10:18 Měl potíže zapadnout do systému
  a tak mu bylo doporučeno,
 • 00:10:23 vrátit se s hrabětem
  zpět do Evropy,
 • 00:10:25 aby strávil nějaký čas
  v moravské komunitě.
 • 00:10:29 Prý aby dospěl.
 • 00:10:33 -Co je s tebou, Davide?
  -Víte to stejně dobře jako já.
 • 00:10:37 Já si prostě nemyslím, že Bůh chce,
  abych odjel.
 • 00:10:41 Mé srdce je tady.
 • 00:10:44 V Americe.
  -Srdce přehlížet nemůžeme.
 • 00:10:47 A pokud je to tak, jak říkáš...
  -Smím tedy zůstat?
 • 00:11:02 -Zeisberger měl úžasné schopnosti
  jazykové,
 • 00:11:06 takže jich využil a byl přihlášen
  do školy pro misionáře,
 • 00:11:12 kterou tam bratři zřídili.
 • 00:11:14 Bylo to určitě dost
  primitivní školství,
 • 00:11:17 ale bylo tam 7 nadaných studentů,
  o které se staral bratr Pyrläus.
 • 00:11:23 Byl to vzdělaný moravský bratr,
 • 00:11:26 a ten je připravoval
  na tu misijní práci.
 • 00:11:30 -Budeme to dělat
  jako apoštol Pavel.
 • 00:11:32 Pokud si s nimi chceme popovídat,
  musíme se naučit jejich jazyk.
 • 00:11:37 -David Zeisberger velice brzy
  uměl 2 hlavní
 • 00:11:40 irokézské a algonkinské jazyky
  a spoustu dalších dialektů.
 • 00:11:45 Takže později se uplatňoval
  také jako diplomat.
 • 00:11:51 -Moravané většinou začali
  misijní práci hned,
 • 00:11:55 jakmile se usadili.
 • 00:11:56 Kontaktovali indiány,
  kteří uměli německy nebo anglicky.
 • 00:12:00 Kázat však přišli jen tam,
  kam byli pozváni.
 • 00:12:04 Nikdy se nevnucovali.
 • 00:12:06 Mnohým misionářům
  se většinou dařilo
 • 00:12:09 žít nějaký čas mezi indiány
  a učit se jejich způsobům.
 • 00:12:14 Ale David Zeisberger byl v tomto
  směru obdarován zcela výjimečně.
 • 00:12:19 On si indiány doslova zamiloval.
 • 00:12:21 I to byl jistě důvod,
  proč je dnes považován
 • 00:12:24 za nejvýznamnějšího
  moravského misionáře v Americe.
 • 00:12:28 Co mi připadá zajímavé je,
 • 00:12:31 že David nepřišel
  jen indiány vzdělávat,
 • 00:12:34 ale také se od nich něco naučit.
 • 00:12:44 -Jedna z 1. misijních příležitostí
  skončila neúspěchem.
 • 00:12:49 Když David Zeisberger
  provázel misionáře
 • 00:12:52 Christiana Fredericka Posta
  do vesnice Mohawků,
 • 00:12:55 padli do britského zajetí
  a byli obviněni
 • 00:12:58 ze špionáže pro Francouze.
 • 00:13:01 -Oficiální vyjádření znělo,
  že David neměl pověření
 • 00:13:05 být kazatelem podle tehdejších
  náboženských zákonů.
 • 00:13:09 Kolonie v New Yorku
  zatím neuznávala moravany
 • 00:13:12 jako legitimní církev
 • 00:13:14 a tedy ani Davida Zeisbergera
  jako církevního pracovníka.
 • 00:13:19 Skutečným důvodem uvěznění
  bylo podezření vyplývající z toho,
 • 00:13:24 že moravští misionáři
  měli s indiány dobré vztahy.
 • 00:13:28 Mohli by je tedy podporovat
  v nepřátelství vůči bělochům.
 • 00:13:36 Myslím, že tu hrála roli
  především hluboce zakořeněná obava,
 • 00:13:41 že čím víc toho budou indiáni vědět
 • 00:13:43 tím více se budou stavět na odpor
  postupující kolonizaci.
 • 00:13:48 Nutno říct, že tento druh podezření
  přetrvával po celou dobu,
 • 00:13:52 co moravští misionáři
  mezi indiány působili.
 • 00:14:07 -Gottlieb Spangenberg byl dalším
  ze známých misionářů,
 • 00:14:11 které David na cestě divočinou
  provázel.
 • 00:14:14 Je docela pravděpodobné,
 • 00:14:16 že pro mladého moravana to byla
  1. skutečná práce mezi indiány.
 • 00:14:20 David se stal spoluzakladatelem
  moravské misie Friedenshutten,
 • 00:14:25 později i Gnadenhutten
  a také Shamokin, kde už pracoval
 • 00:14:29 jako vedoucí misionář.
 • 00:14:30 Když pobýval Zeisberger
  mezi Irokézy v Onondagu,
 • 00:14:34 hlavním sídle svazu
  6 irokézských národů,
 • 00:14:38 velmi pomalu, krok za krokem,
 • 00:14:40 si získával důvěru
  a přátelství indiánů.
 • 00:14:45 -Irokézové Zeisbergerovi povolili
  v Onondagu zůstat a učit se jazyk.
 • 00:14:51 Byl jim užitečný jako prostředník
  v jednání s koloniální vládou,
 • 00:14:56 i jako překladatel.
 • 00:14:58 Ovšem poslední věcí,
  kterou by Onondagové,
 • 00:15:01 tak hluboko
  v irokézském území chtěli,
 • 00:15:05 bylo založení křesťanské misie.
 • 00:15:07 Zeisberger, i když dál snil
  svůj sen, moc dobře chápal,
 • 00:15:12 jak je pro Irokézy
  Onondaga významná.
 • 00:15:15 Bylo to příliš daleko
  od vlivu bílých,
 • 00:15:18 příliš daleko od koloniálních osad.
 • 00:15:21 Navíc se jednalo o místo
  pro Irokézy natolik posvátné,
 • 00:15:25 že by mu tam těžko dovolili
  zahájit misii.
 • 00:15:37 -I když Zeisberger věřil,
  že jednou se Onondago stane jakýmsi
 • 00:15:42 Jeruzalémem "Šesti národů"
  a byl přesvědčený,
 • 00:15:45 že je už na prahu úspěchu,
 • 00:15:47 protože většina náčelníků
  mu začala být nakloněna,
 • 00:15:50 jeho vize se nikdy neuskutečnila.
 • 00:15:53 Práci v Onondagu totiž
  náhle ukončila tak zvaná
 • 00:15:56 "Francouzsko-indiánská válka".
 • 00:16:15 Celé dlouhé a unavující
  Davidovo úsilí ztroskotalo
 • 00:16:18 téměř ze dne na den.
 • 00:16:20 Válka zasadila moravanům
  první bolestivé rány.
 • 00:16:30 -David dorazil do okolí Bethlehemu
  právě v době,
 • 00:16:34 kdy profrancouzští indiáni
  napadli Gnadenhutten.
 • 00:16:37 To byla osada, která byla
  na sever od Bethlehemu, asi 25 km,
 • 00:16:42 na řece Lehigh.
 • 00:16:55 Tuhletu osadu profrancouzští
  indiáni zmasakrovali.
 • 00:16:59 Zahynulo tam 10 misionářů.
  A indiáni se rozprchli.
 • 00:17:03 Byla to osada,
  která velice prosperovala.
 • 00:17:06 Byl tam mlýn, byl tam kostel
  a indiáni tuhletu osadu vypálili.
 • 00:17:23 -Je zajímavé,
  že když se bílí osadníci
 • 00:17:26 chtěli indiánům pomstít za to,
  co se stalo moravským misionářům,
 • 00:17:31 byli to právě moravané,
  kdo se snažil situaci uklidnit
 • 00:17:35 a zabránit dalšímu násilí.
 • 00:17:42 -Nikoho nebolí ta ztráta víc
  než mne.
 • 00:17:44 Ale násilí bude vždy plodit
  jen další násilí.
 • 00:17:48 Přece si nechcete vybíjet vztek
  na indiánských rodinách,
 • 00:17:52 které dnes žijí v míru a lásce
  podle Božích přikázání?
 • 00:18:03 -David Zeisberger shromáždil
  indiány-křesťany
 • 00:18:06 a přivedl je do Bethlehemu,
 • 00:18:09 aby byli v bezpečí nejen před svými
  rozběsněnými soukmenovci,
 • 00:18:13 ale zejména před bílými osadníky.
 • 00:18:16 Nyní se David obával
  více o bezpečí indiánů
 • 00:18:19 než o své misionáře.
 • 00:18:24 -V době války se další misie
  budovaly v blízkosti Bethlehemu.
 • 00:18:29 Například osada Nain,
 • 00:18:30 kde se usídlil zbytek indiánů
  zachráněných z Gnadenhutten.
 • 00:18:34 A později také osada Wlchoultank.
 • 00:18:37 -Bylo to místo,
  kde indiáni žili jako indiáni
 • 00:18:41 a byli přitom blízko osadě bělochů.
 • 00:18:44 Žili tu poklidný život,
  jako by válka vůbec neexistovala.
 • 00:18:48 A to zvyšovalo napětí
  a nepřátelství.
 • 00:18:54 Nakonec musela být osada Nain
  zrušena.
 • 00:19:03 -Byla to doba, kdy si Zeisberger
  prostě mohl říct:
 • 00:19:07 "Tady nemůže misie fungovat.
 • 00:19:09 Politická situace koloniální
  Ameriky je příliš složitá.
 • 00:19:13 A to, čeho se snažíme dosáhnout,
 • 00:19:16 tu naráží na mnoho
  nepřekonatelných překážek."
 • 00:19:20 On ale takhle nepřemýšlel.
  A to je fascinující.
 • 00:19:23 Je to skutečný zázrak.
  On se nezastavil a šel dál.
 • 00:19:33 Zeisberger si definitivně uvědomil,
 • 00:19:36 že s indiány nemohou zůstávat
  v blízkosti bělošských osad.
 • 00:19:40 A tak se začali přesouvat
  dál od Bethlehemu.
 • 00:19:43 Dál od bílých osadníků.
 • 00:19:47 -Během války byl pobyt v lesích
  velmi nebezpečný.
 • 00:19:51 Nebezpečí nehrozilo pouze
  od indiánů, ale i od bělochů.
 • 00:19:55 Byla to velmi neklidná doba.
 • 00:20:00 Zeisberger proto nemohl podnikat
  své četné výpravy a cesty.
 • 00:20:05 Čas ale plně využil.
 • 00:20:07 Sepisoval slovníky
  a gramatiku indiánského jazyka.
 • 00:20:11 Překládal do něj pasáže z Bible.
  Některé z těchto spisů
 • 00:20:16 jsou dodnes uloženy na univerzitách
  v Harvardu a Yale.
 • 00:20:21 Moderní populace Delawarů
  je dnes díky tomu schopná
 • 00:20:25 znovu objevovat a učit se
  svůj původní jazyk.
 • 00:20:47 Francouzsko-indiánská válka
  skončila v roce 1763.
 • 00:20:51 Bohužel ale neskončilo válčení.
  Indiáni se mohli brzy přesvědčit,
 • 00:20:56 že mnoho bělochů bez uzardění
  porušuje uzavřené smlouvy
 • 00:21:00 a snaží se je vytlačit dál na západ
  Stále sílící nepřátelství
 • 00:21:04 mezi indiány a bílými osadníky
  v Pensylvánii
 • 00:21:08 nakonec rozpoutalo peklo,
 • 00:21:10 které dnes známe pod označením
  "Pontiakovo povstání".
 • 00:21:18 Byla to velmi brutální válka,
 • 00:21:20 která přinesla mnoho bolesti
  a utrpení.
 • 00:21:32 -Když válka skončila, stal se
  David Zeisberger klíčovou osobou
 • 00:21:36 misijního hnutí moravské církve.
  Osada Friedenshutten 2
 • 00:21:40 se stala centrem velkého
  duchovního probuzení mezi indiány.
 • 00:21:45 Okolní náčelníci proto zvali
  moravany na svá území,
 • 00:21:48 kde postupně vznikaly i další misie
 • 00:21:51 V údolí Allegheny se však David
  necítil moc dobře,
 • 00:21:55 a i když na jeho kázání chodily
  zástupy indiánů,
 • 00:21:58 ve svých zápiscích napsal,
  že se cítí jako v satanské pevnosti
 • 00:22:03 kde je veškerá moc v rukou
  šamanů či kouzelníků
 • 00:22:06 provozujících černou magii.
 • 00:22:08 Nakonec tuto práci
  po několikaletém úsilí vzdal.
 • 00:22:18 -V té době docházelo k přesunům
  poměrně velkých indiánských skupin
 • 00:22:24 ještě dál na západ. Až do Ohia.
 • 00:22:27 S hloučkem několika věrných
  tam odešel i David Zeisberger.
 • 00:22:35 V údolí řeky Muskingum se seznámil
 • 00:22:38 s delawarským náčelníkem
  Netawatwesem, který jej pozval
 • 00:22:43 do svého hlavního sídla.
 • 00:22:52 Za pozornost jistě stojí
  jedno Davidovo kázání,
 • 00:22:56 které se všech indiánů
  velice dotklo.
 • 00:23:00 Bylo to v době,
  kdy v táboře vypukly neštovice.
 • 00:23:11 -A podobně jako apoštol Petr
  vám říkám:
 • 00:23:14 "Nepřináším vám žádné bohatství.
  Ani stříbro, ani zlato.
 • 00:23:19 Ale dám vám, co mám."
 • 00:23:27 -Po několika dnech či týdnech,
  začala nemoc ustupovat.
 • 00:23:31 A když došlo na uzdravení
  posledního indiána,
 • 00:23:35 byli už všichni přesvědčeni,
  že David má skutečně nadzemskou moc
 • 00:23:40 Neštovice byly v této oblasti
  obrovskou pohromou.
 • 00:23:44 Jako ostatně v té době
  i jinde ve světě.
 • 00:23:48 Indiáni viděli, že slova o Bohu,
  která jim David přinesl,
 • 00:23:52 odstranila to, co je zabíjelo.
 • 00:23:54 Od té doby na něj pohlíželi
  jako na divotvůrce.
 • 00:23:57 -I tohle může způsobit víra v Boha.
 • 00:24:04 -Náčelník Netawatwes
  byl křesťanskou filosofií uchvácen.
 • 00:24:08 Chtěl, aby Delawarové zavrhli
  bojechtivost a přijali učení
 • 00:24:12 o lásce a bratrství.
 • 00:24:14 Chtěl, aby se křesťanství
  stalo kmenovým náboženstvím.
 • 00:24:19 -David byl v osadě
  definitivně přijat
 • 00:24:22 a Netawatwes mu velkoryse nabídl,
 • 00:24:26 že si může vybrat jakékoli území
  podél řeky Tuscarawas.
 • 00:24:32 A tak se skupina moravanů
  vydala na sever,
 • 00:24:35 kde objevili ideální místo
  pro novou vesnici,
 • 00:24:38 kterou nazvali Schoenbrunn ?
  Krásný pramen.
 • 00:24:42 -Ještě téhož roku začali moravané
  stavět v údolí Tuscarawas 1. osadu.
 • 00:24:52 Vzápětí vyrostla nedaleko
  i osada Gnadenhutten 2.
 • 00:24:57 David dostal na výpomoc mladého
  misionáře Johna Heckeweldera,
 • 00:25:02 který se stal učitelem
  v Schoenbrunnské škole.
 • 00:25:07 -David Zeisberger přišel
  do Tuscarawas se skupinou 26 lidí.
 • 00:25:13 Netrvalo ale dlouho
  a vesnice měla téměř 400 obyvatel.
 • 00:25:20 Delawarský lid si Davida zamiloval.
 • 00:25:23 Mluvil výborně jejich jazykem,
  učil je.
 • 00:25:27 A navíc bez problémů akceptoval
  mnoho jejich různých zvyklostí.
 • 00:25:32 Jako například způsob oblékání.
 • 00:25:39 Díky Davidovi získaly mezi Delawary
  slovo dokonce i ženy.
 • 00:25:44 Takže se například dostaly do rady
  mezi ostatní indiánské pomocníky,
 • 00:25:49 což bylo dříve nevídané.
 • 00:25:54 David sám neměl problém
 • 00:25:56 převzít některé zajímavé prvky
  jejich kultury,
 • 00:26:00 jelikož v nich viděl
  určitou hodnotu.
 • 00:26:03 Toužil však především po tom,
  aby se změnila srdce těch lidí.
 • 00:26:08 Nešlo mu o jejich vnější vzhled.
 • 00:26:16 -Davidu Zeisbergerovi
  velmi zdatně pomáhal již zmíněný
 • 00:26:20 misionář John Heckewelder.
 • 00:26:23 Byl mladší a David jej poměrně
  hodně zaměstnával cestováním,
 • 00:26:28 které bylo pro něj samotného
  fyzicky stále náročnější.
 • 00:26:34 Heckewelder byl energický
  a velmi vzdělaný muž.
 • 00:26:38 Byl také výborným pozorovatelem.
  Právě díky němu toho víme
 • 00:26:42 o indiánech v Severní Americe
  tehdejší doby tolik.
 • 00:26:46 Nepopisoval jen,
  jaký byl jejich duchovní vývoj
 • 00:26:50 z hlediska křesťanství,
 • 00:26:52 ale pozoroval a studoval
  jejich běžné zvyky.
 • 00:26:55 Snažil se najít v jejich kultuře
  nové odpovědi,
 • 00:26:58 které ostatním unikaly.
 • 00:27:02 Je pravda, že si neužíval divočiny
  tolik jako David, ale léta,
 • 00:27:06 která strávil v údolí Tuscarawas,
  přinesla bohaté ovoce.
 • 00:27:20 John Heckewelder publikoval
  své záznamy,
 • 00:27:23 na rozdíl od Zeisbergera,
  většinou v angličtině.
 • 00:27:27 To, co se od indiánů naučil,
 • 00:27:29 je používáno historiky a etnografy
  dodnes.
 • 00:27:33 Mnoha odborníky jsou tyto záznamy
  považovány za velmi objektivní.
 • 00:27:37 Nesnaží se vnášet do světa indiánů
  romantiku.
 • 00:27:41 Na druhé straně je ani nijak
  nedémonizují.
 • 00:27:44 Zajímavé je, že to byla právě
  Heckewelderova kniha,
 • 00:27:48 kterou James Fenimore Cooper použil
  když napsal "Posledního Mohykána".
 • 00:27:53 Dnes se dá bez nadsázky říci,
  že se tento slavný indián Čingačgúk
 • 00:27:58 připojil k moravským bratřím
  a je pohřben
 • 00:28:01 na moravanském hřbitově
  v Bethlehemu.
 • 00:28:21 -Nepochybuji o tom,
  že setkání s Davidem Zeisbergerem
 • 00:28:25 a jejich společná práce,
  měly obrovský vliv
 • 00:28:29 na Heckewelderův duchovní růst
  a posílení jeho víry.
 • 00:28:32 A je také nepochybné,
  že se stal misionářem odvážným,
 • 00:28:36 vždy ochotným sloužit bližnímu
 • 00:28:39 a zapáleným šiřitelem
  křesťanského poselství.
 • 00:28:43 Heckewelder byl ten typ člověka,
  který si bez problému
 • 00:28:47 zvolí místo v poslední řadě
  nebo je "pouze" pomocníkem.
 • 00:28:51 Víte, tak nějak to vidím.
 • 00:28:53 Zeisberger stojí vpředu
  a Heckewelder někde v pozadí.
 • 00:28:57 Musel mít velkou dávku pokory,
  aby mohl spolupracovat
 • 00:29:01 na něčem tak velkém a přitom nestát
  jak se říká, ve světle reflektorů.
 • 00:29:10 Myslím, že zvlášť pro Američany,
  jako jsem já,
 • 00:29:13 je těžké zůstat v pozadí
  Jsme příliš pyšní.
 • 00:29:17 Vím ale, že mě Bůh vede,
  abych si uvědomil,
 • 00:29:20 že jde o Krista a ne o mě.
 • 00:29:23 Tak oceňuji,
  že Heckewelder tohle dobře uměl.
 • 00:29:30 -Mohlo by se zdát, že misijní
  činnost v údolí Tuscarawas
 • 00:29:34 byla zhmotněním Davidových snů.
  Ale nebylo tomu tak.
 • 00:29:38 Sotva se totiž misijní osady
  rozezněly písněmi
 • 00:29:41 stovek bohabojných indiánů, poslové
  začali přinášet špatné zprávy.
 • 00:29:46 Na americkém východním pobřeží
  vypukla další válka.
 • 00:29:52 Tentokrát to byla
  válka o nezávislost,
 • 00:29:55 ve které se proti sobě postavili
 • 00:29:58 američtí osadníci
  a britské impérium.
 • 00:30:07 Zeisberger a Netawatwes se snažili,
  aby až válka dorazí do vnitrozemí,
 • 00:30:12 zůstaly kmeny Delawarů
  i všechny moravské osady neutrální.
 • 00:30:16 To se jim také po určitou dobu
  dařilo. Velká rada Delawarů,
 • 00:30:21 které předsedal Netawatwes,
  dlouho odolávala vnějším tlakům,
 • 00:30:25 a to i přesto,
  že jeden z náčelníků,
 • 00:30:28 který si říkal Kapitán Pipe,
  byl pro spolupráci s Brity.
 • 00:30:40 -Existují názory,
 • 00:30:41 že když Zeisberger vedl misie
  v údolí Tuscarawas ?
 • 00:30:45 mluvíme tedy o období,
  kdy tam existovaly osady,
 • 00:30:49 z nichž každá měla okolo
  500 obyvatel,
 • 00:30:52 indiáni kmene Delawarů
  skutečně nebojovali.
 • 00:30:56 Odmítli se přidat na stranu Britů
  proti Američanům.
 • 00:31:00 V jistém smyslu tuto pionýrskou
  oblast vlastně pacifikovali.
 • 00:31:04 A tak měli Američané
  o starost méně.
 • 00:31:12 -Moravané postavili
  na přání náčelníka Netawatwese
 • 00:31:15 ještě misii Lichtenau.
 • 00:31:17 Záhy potom, co byla dokončena,
  však Netawatwes zemřel.
 • 00:31:21 David pak nechal postavit
  ještě další 2 misie.
 • 00:31:24 Nový Schoenbrunn a Salem.
 • 00:31:27 Zdálo se ale, že jejich existence
  nebude mít dlouhého trvání.
 • 00:31:32 Válka totiž pomalu
  zachvacovala vnitrozemí
 • 00:31:35 a náčelník kapitán Pipe
  se svou skupinou Delawarů
 • 00:31:39 se definitivně přidal
  na stranu Britů.
 • 00:31:42 Všude kolem moravských misií
  zuřily boje a David věděl,
 • 00:31:46 že je jen otázkou času,
 • 00:31:48 kdy se k Pipovi připojí
  i ostatní Delawarové.
 • 00:32:00 Tady je potřeba zmínit
  jeden významný a překvapivý krok
 • 00:32:04 v životě Davida Zeisbergera.
 • 00:32:06 Na důrazné doporučení
  svých nadřízených
 • 00:32:08 se totiž i v této pohnuté
  válečné době stihl oženit.
 • 00:32:15 -Skutečně to vypadá, že Zeisberger
  byl ke sňatku skoro přinucen.
 • 00:32:20 Bylo mu 60 a představení církve
  mu dali jasně najevo,
 • 00:32:24 že by měl vytvořit manželský pár,
 • 00:32:27 který by mohl být indiánům
  i určitým příkladem.
 • 00:33:12 Susan Lecron, Davidova žena,
  byla skutečná hrdinka.
 • 00:33:15 Šla s manželem do divočiny,
 • 00:33:17 aniž by měla jeho zkušenosti
  a průpravu.
 • 00:33:20 A nutno říct, že když byli zajati
  indiány, hodně trpěla.
 • 00:33:25 Je zřejmé, že v té době
  byla velmi ponížena
 • 00:33:28 a pravděpodobně i znásilněna.
 • 00:33:31 Zažila děsivé okamžiky.
  Zajímavé ale je,
 • 00:33:34 že když se konečně dostala
  do bezpečí,
 • 00:33:37 rozhodla se navzdory zlé zkušenosti
  dál s Davidem pokračovat v misii.
 • 00:33:51 -Opravdu se zdá, že Zeisberger
  po manželství nijak netoužil.
 • 00:33:56 Když si představíte způsob života,
  který vedl, dá se to pochopit.
 • 00:34:01 Rád se vydával sám
  na neprozkoumaná území,
 • 00:34:05 aby s indiány vyjednával.
 • 00:34:08 Založit a zprovoznit misii
  také nebylo zrovna jednoduché.
 • 00:34:12 Pro ženu to nebyly snadné situace.
  Dokonce ani pro moravskou ženu.
 • 00:34:17 I když, na druhé straně, je pravda,
  že existovaly misionářky,
 • 00:34:22 které dělaly úžasnou práci
  a jejichž memoáry
 • 00:34:25 o spolupráci s Zeisbergerem hovoří.
 • 00:34:30 -Ano, některé moravské ženy
 • 00:34:33 byly do misie mezi indiány
  přímo zapojeny.
 • 00:34:36 Měly ale tendenci zůstávat spíš
  v osadách.
 • 00:34:39 Jako například Shamokin,
  které byly dobře chráněné.
 • 00:34:43 I křesťanští indiáni tu byli
  do jisté míry ve větším bezpečí.
 • 00:34:47 Tyto moravské ženy uměly úžasně
  navázat vztahy s indiánskými ženami
 • 00:34:52 David byl rád na cestách.
 • 00:34:54 A myslím, že se obával,
  aby se mu žena nestala břemenem.
 • 00:34:58 Jistě to ale nevíme.
 • 00:34:59 Jeho obavy z uzavření manželství
  mohly mít i jiné důvody.
 • 00:35:11 -Válka už zachvátila
  velkou část Ohia.
 • 00:35:14 Postupující americká armáda
  vypálila hlavní delawarské sídlo
 • 00:35:19 a také misijní osadu Lichtenau.
 • 00:35:21 Mnoho Delawarů, kteří dosud váhali,
  se začalo houfně přidávat
 • 00:35:26 k náčelníku Pipovi a jeho mužům.
 • 00:35:31 A byli to právě oni,
  kdo moravany zajali,
 • 00:35:34 odvedli na sever
  do oblasti Sandusky
 • 00:35:36 a přinutili je postavit si
  tak zvané "Město zajatců".
 • 00:35:49 Jak už bylo řečeno,
  britská, ale i americká armáda
 • 00:35:53 měla s moravany dlouhodobý problém.
 • 00:35:56 V období válek byli
  moravští misionáři a jejich indiáni
 • 00:36:00 často podezíráni ze špionáže
  pro nepřítele.
 • 00:36:03 A tak se také stalo,
  že jednoho dne povolal
 • 00:36:07 britský velitel De Peyster
  Davida a Johna Heckeweldera
 • 00:36:11 do pevnosti Fort Detroit,
 • 00:36:13 aby se zodpovídali
  z napomáhání Američanům.
 • 00:36:16 Před soudním tribunálem se však
  moravanů překvapivě zastal
 • 00:36:20 onen obávaný delawarský náčelník
  kapitán Pipe,
 • 00:36:24 a všechna nesmyslná obvinění
  vyvrátil.
 • 00:36:31 -David se z Detroitu vrátil
  v dobré náladě.
 • 00:36:34 Pro ostatní to bylo
  velké povzbuzení.
 • 00:36:37 Vybudovali jsme kapli a snažili se
  připravit všechno potřebné,
 • 00:36:42 abychom přežili zimu.
  Ta byla tenkrát nebývale krutá.
 • 00:36:47 David byl unavený a měl obavy,
  abychom se vůbec dožili jara.
 • 00:36:55 -Po měsících hladovění
  se větší skupina indiánů
 • 00:36:58 odhodlala k zoufalému kroku.
 • 00:37:00 Vrátit se do Gnadenhutten
  a přivézt úrodu,
 • 00:37:03 která tam od září
  zůstala nesklizena na polích.
 • 00:37:07 David svolil,
  i když to bylo nebezpečné,
 • 00:37:10 jelikož cesta vedla
  válečnou frontou.
 • 00:37:13 Ani v nejčernějším snu
  by ho nenapadlo,
 • 00:37:16 k jak ohromné tragédii může dojít.
 • 00:37:28 -Přišla sem skupina
  americké domobrany
 • 00:37:31 vedená plukovníkem Williamsonem
  a zamířila přímo do Gnadenhutten.
 • 00:37:36 Nejdřív předstírali, že jsou
  přátelé, pak ale všechny zajali.
 • 00:37:41 Ženy a děti odvedli do kostela
  a muže do bednářova domu.
 • 00:37:46 Oznámili jim,
  že je za úsvitu zabijí.
 • 00:37:49 Indiáni celou noc zpívali,
 • 00:37:52 chválili Boha
  a vyznávali svou víru v něho.
 • 00:37:56 Za úsvitu je pak jednoho po druhém
  americká domobrana zavraždila.
 • 00:38:02 Ženy a děti potom upálili v kapli.
 • 00:38:11 Nakonec zapálili celou vesnici.
  Celkem tam zemřelo 96 lidí.
 • 00:38:17 Během požárů se ale 2 dětem
  podařilo uprchnout a varovat okolí.
 • 00:38:22 Proto dnes víme, co se tady stalo.
 • 00:38:46 -Když dorazila zpráva
  o masakru indiánů,
 • 00:38:49 tak ti, kteří tam měli své známé
  a příbuzné, vzpláli velkým hněvem.
 • 00:38:54 Obrátili se proti Davidovi a řekli:
 • 00:38:57 "Kázal jsi, že život podle
  evangelia nám přinese něco lepšího.
 • 00:39:02 A podívej se,
  co udělali tvoji bílí lidé."
 • 00:39:19 David byl zdrcený.
  Jejich bolest byla i jeho bolestí.
 • 00:39:24 Udělá všechno,
  co bude v jeho silách,
 • 00:39:27 aby našel jiné místo,
  kde by mohli pokojně žít.
 • 00:39:40 -David nechápal, proč Američané
  povraždili tolik nevinných lidí.
 • 00:39:45 On sám se do Gnadenhutten
  už nikdy nedokázal vrátit.
 • 00:40:08 -Válečná fronta se posunula
  opět blíž k severu, až k Sandusky.
 • 00:40:13 Na doporučení plukovníka
  De Peystera se museli všichni
 • 00:40:17 z "Města zajatců" přesunout
  přes Erijské jezero do Detroitu.
 • 00:40:22 A jak později zjistili,
  jejich osada se skutečně stala
 • 00:40:26 dějištěm krutých bojů.
 • 00:40:33 -Konečně trochu klidu.
 • 00:40:35 De Peyster vyjednal
  celé naší skupině,
 • 00:40:38 abychom mohli několik let během
  války žít na severu mezi Chippewy.
 • 00:40:43 A když válka skončila, zdálo se,
 • 00:40:46 že Davidův sen o cestě zpět
  do Tuscarawas, se konečně vyplní.
 • 00:40:50 Jenže nás čekalo ještě 12 let
  putování a zakládání dalších osad.
 • 00:40:56 V té poslední, Fairfild,
  jsme strávili 6 nádherných let.
 • 00:41:02 Bylo to na území Kanady,
  daleko od amerického nebezpečí.
 • 00:41:06 Ve Fairfieldu se velmi dařilo
  nejrůznějším řemeslům.
 • 00:41:10 Říkali nám, že taková osada
  nemá u nich na severu obdoby.
 • 00:41:15 Od kanadské vlády jsme dostali
  velké pozemky,
 • 00:41:18 které nám přinášely bohatou úrodu.
 • 00:41:21 A pak přišel den,
  kdy David usoudil,
 • 00:41:25 že návrat do údolí Tuscarawas,
  je bezpečný.
 • 00:41:52 -Když se vracel zpět do Ohia
  na řeku Tuscarawas,
 • 00:41:59 tak to byl už stařec.
  Ale začínal úplně od začátku.
 • 00:42:03 Začínal budovat nové osady.
  1. z nich byla Goshen.
 • 00:42:08 -Ještě za Zeisbergerova života
  vznikaly další misijní osady
 • 00:42:12 a on sám vytrvale věřil,
 • 00:42:14 že pro původní obyvatele
  existuje naděje na lepší život.
 • 00:42:18 Podal například návrh, který se
  dostal až do amerického Kongresu,
 • 00:42:23 aby se Ohio stalo indiánským státem
 • 00:42:25 Bohužel, nikdy nedošlo
  k jeho realizaci.
 • 00:42:29 A tisíce utlačovaných
  domorodých Američanů
 • 00:42:32 stále častěji utápěli
  svou bezmocnost v alkoholu.
 • 00:42:35 David si toho byl vědom,
  ale naději neztrácel.
 • 00:42:39 -Nehodlám to vzdát.
 • 00:42:41 Já jsem sice starý, ale Pán Bůh
  má dost sil na rozdávání.
 • 00:42:54 -David Zeisberger,
  na rozdíl od jiných misionářů,
 • 00:42:58 rychle rozpoznal ohromnou propast,
  která ležela
 • 00:43:01 mezi domorodými indiány
  a euroamerickou kulturou.
 • 00:43:04 Aby ji překlenul, vybudoval systém,
  kterým citlivě vymezil rozdíl
 • 00:43:09 mezi životem divokých indiánů
  a indiánů křesťanů.
 • 00:43:14 Stanovil pravidla, která byla
  pro obyvatele každé misie závazná,
 • 00:43:19 a průběžně je upravoval.
 • 00:43:21 Jeho zásadou bylo vést indiány
  k osobnímu vztahu s Bohem.
 • 00:43:26 A v tom byl úspěšný.
 • 00:43:37 -Ničeho nelituji.
 • 00:43:39 Kdybych se měl znovu rozhodnout,
  vydám se opět po stejné cestě.
 • 00:43:46 S Kristovým poselstvím,
  které přináší život.
 • 00:44:01 -David Zeisberger zemřel
  několik let poté,
 • 00:44:05 co se vrátil do Ohia
  a nechal postavit Goshen.
 • 00:44:10 Bylo mu 87 let.
 • 00:44:20 Do misie mezi indiány
 • 00:44:23 byl David Zeisberger zapojen
  déle než 60 let.
 • 00:44:27 Byl živým důkazem, že pokud
  jste fyzicky aktivní a čilí,
 • 00:44:32 můžete žít dlouho.
 • 00:44:33 Život, který David vedl,
  byl náročný fyzicky,
 • 00:44:37 ale i kvůli těžkým
  životním podmínkám.
 • 00:44:40 Zejména, když vedl skupiny indiánů
  přes Pensylvánii do Ohia,
 • 00:44:44 a pak dále nahoru do Ontaria.
 • 00:44:46 Jednalo se opravdu
  o strastiplné putování
 • 00:44:50 neprobádanými a nebezpečnými
  oblastmi.
 • 00:44:53 Tehdy existovaly pouze
  úzké indiánské stezky
 • 00:44:56 nebo bylo možno
  plavit se na kánoích.
 • 00:44:59 A to bylo tak všechno.
 • 00:45:01 Většinou se bivakovalo
  pod širou oblohou.
 • 00:45:17 -Když hodnotíme celou tu práci
  Zeisbergerovu,
 • 00:45:20 tak přestože vlastně ten výsledek
  nebyl nějaký viditelný,
 • 00:45:26 osady zanikaly, lidé odcházeli,
 • 00:45:30 tak přesto je to takové ohromné
  svědectví o té veliké neúnavnosti
 • 00:45:35 a o tom zapálení pro misii,
  a pro to, aby předal evangelium,
 • 00:45:41 které Indiáni potřebovali slyšet
  od Evropanů.
 • 00:45:45 Byl to takový nerovný boj.
 • 00:45:48 Zeisberger se snažil zachraňovat
  civilizaci Indiánů,
 • 00:45:52 která byla velice jednoduchá
  a křehká, taková slabá.
 • 00:45:59 Na rozdíl od kultury evropské,
  která ji převálcovala.
 • 00:46:07 -Na Davidu Zeisbergerovi
  je nejpozoruhodnější,
 • 00:46:11 že se po celý svůj život staral
  a pečoval o lidi,
 • 00:46:17 o které se nikdo jiný
  starat nechtěl.
 • 00:46:21 On cítil,
  že to je ta jediná správná věc.
 • 00:46:25 loužit jim a pomáhat.
  To dávalo jeho životu smysl.
 • 00:46:37 -Význam Davida Zeisbergera
  nespočívá jen v tom,
 • 00:46:41 že byl hrdinou víry,
  což skutečně byl,
 • 00:46:44 ale především v jeho
  odlišném přístupu k indiánům,
 • 00:46:49 původním obyvatelům Ameriky.
 • 00:46:51 Moravané byli v tomto ohledu
  rozhodně dál
 • 00:46:55 než jakákoli jiná misijní skupina.
 • 00:46:57 Nejblíže jim snad mohli být někteří
  františkáni nebo jezuité,
 • 00:47:02 ale moravané byli prostě jedineční.
  Třeba už jen myšlenka,
 • 00:47:07 že byste se měli naučit mluvit
  jazykem místních lidí,
 • 00:47:11 abyste jim maximálně přiblížili
  určitá duchovní témata,
 • 00:47:15 nebo že vyjadřujete úctu
  k jejich kultuře,
 • 00:47:18 a že nepřicházíte dobývat, těžit
  nebo ovládat,
 • 00:47:22 ale z čistě lásky a z touhy
  po nefalšovaném přátelství.
 • 00:47:31 -Pro mne je David Zeisberger
  člověkem,
 • 00:47:34 kterého bych si přál osobně znát.
 • 00:47:37 Přál bych si vedle něj kráčet
  a mluvit s ním
 • 00:47:40 a mít možnost mu sloužit.
 • 00:47:42 Byl člověkem tichým, vynalézavým,
  ctihodným a důstojným.
 • 00:47:48 Pro mne je David Zeisberger
  skutečný hrdina.
 • 00:48:00 -U Zeisbergera vidíme především
  obrovské srdce,
 • 00:48:05 které ho táhlo stále kupředu.
 • 00:48:07 V jeho hluboké víře v Krista vidíme
  odvahu a také schopnost si říct:
 • 00:48:13 "Vykročím a půjdu.
 • 00:48:15 A i když přijdou těžkosti
  a překážky,
 • 00:48:18 jak by mě mohly zastavit?
 • 00:48:20 Bůh je přece se mnou,
  nemusím se bát."
 • 00:48:23 A David se nezastavil.
 • 00:48:25 Když se ohlédneme zpět do historie,
  můžeme se nechat inspirovat.
 • 00:48:29 Ano, i my máme tu schopnost
  udělat další krok.
 • 00:48:33 Můžeme být odvážní a poznat tak,
  že Bůh nás volá k něčemu velkému.
 • 00:48:38 Že nás chce učit,
  dává nám nové příležitosti,
 • 00:48:41 ve kterých můžeme růst
  a být takovými,
 • 00:48:44 jaké nás dnes i zítra chce Bůh mít.
 • 00:49:11 INDIÁNSKÝ ZPĚV
 • 00:49:22 -David Zeisberger patřil k těm,
  kdo přinesli nové pojetí misie.
 • 00:49:27 Představuje vzor,
  podle kterého dodnes pracují
 • 00:49:31 stovky mladých Evropanů,
  mužů i žen,
 • 00:49:33 působících jako misionáři mezi
  indiány Severní i Jižní Ameriky.
 • 00:49:38 Jedním z nich
  je i Roman Hawran Lacho,
 • 00:49:41 který už 3. rokem žije s rodinou
  v Jižní Dakotě,
 • 00:49:45 v rezervaci kmene Lakotů.
 • 00:49:47 -Lakoti mají 7 hodnot.
 • 00:49:49 Dá se říct, že ty hodnoty uctívali
  a podle nich se řídili.
 • 00:49:53 Těch 7 hodnot najdete v Bibli.
  Zepředu, zezadu.
 • 00:49:57 Já věřím v to, že Bůh se zjeví
  každému národu.
 • 00:50:00 Přes přírodu, přes různé věci.
 • 00:50:04 My musíme kázat hlasem,
  kterým nemluví shora dolů,
 • 00:50:08 ale kterým mluví z očí do očí.
  A toto je moje misie.
 • 00:50:13 Přinést Krista, ne jako někoho,
  kdo všechno ví a všechno zná.
 • 00:50:17 A zná na všechno odpověď.
  A já už jsem všechno zažil.
 • 00:50:21 Ale přinést jim Krista tak,
  že:
 • 00:50:23 "Poslouchejte, tam mají chleba,
  pojďme se najíst."
 • 00:50:27 Já jim nechci vzít jejich kulturu,
 • 00:50:29 nechci jim vzít nic, co mají
  a co k nim patří.
 • 00:50:33 Nechci jim stříhat vlasy
  a podobné věci.
 • 00:50:35 Ale chci,
  aby z mého nejlepšího svědomí
 • 00:50:38 a nejlepšího srdce poznali
  jedinou lásku.
 • 00:50:41 A aby mohli strávit věčnost
  s Bohem. S tím, který je stvořil.
 • 00:50:47 Oni mě vidí, jak se rozhoduji.
  Oni se můžou ode mě učit.
 • 00:50:51 Bez toho,
  abych je já musel poučovat.
 • 00:50:53 Prostě je to učení přes život.
 • 00:50:56 A to se snažím dělat,
  a to potřebujeme dělat.
 • 00:51:00 Skryté titulky: Anna Inemanová
  Česká televize, 2014
 • 00:51:04 .

Související