iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
3. 12. 2011
08:05 na ČT1

1 2 3 4 5

5 hlasů
43096
zhlédnutí

Rande s Fyzikou

Tíha a beztížný stav

Věda je zábavná, můžete se i zamilovat.

13 min | další Děti a mládež »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Rande s Fyzikou - Tíha, těžiště a beztížný stav

 • 00:00:15 Ahoj! Jsem ráda, že jste se nechali
  zlákat na další Rande s fyzikou.
 • 00:00:19 A jestli naše rande sledujete
  pravidelně,
 • 00:00:21 znamená to, že mezi vámi a fyzikou
  začíná být vážný vztah,
 • 00:00:25 tedy vztah, co má svoji váhu.
 • 00:00:27 Nebo vlastně nevím, jestli bych
  neměla správně fyzikálně říkat
 • 00:00:30 tíhu, nebo dokonce hmotnost!
 • 00:00:34 No tak, teď už jsem se do toho
  úplně zamotala.
 • 00:00:36 Pojďme si to radši vysvětlit!
 • 00:00:38 Hmotnost je jednou ze základních
  vlastností hmoty.
 • 00:00:41 Každé těleso má nějakou hmotnost,
  kterou uvádíme v kilogramech.
 • 00:00:44 Asi všichni jste se už setkali
  s takovým závažím,
 • 00:00:47 takže tušíte, jak velká hmotnost
  je 1 kilogram.
 • 00:00:50 Naproti tomu tíha je síla.
 • 00:00:55 Je to síla, kterou působí těleso
  v gravitačním poli Země
 • 00:00:57 na nějakou pevnou podložku,
 • 00:00:59 anebo kterou těleso působí
  na nějaký závěs,
 • 00:01:02 jako v tomhle případě, kdy těleso,
  čili studentka Nikola,
 • 00:01:06 působí tíhou na tyč prolejzačky.
 • 00:01:08 Každopádně tíha je důsledek
  gravitačního působení Země.
 • 00:01:12 Pro tíhu, stejně jako pro každou
  jinou sílu,
 • 00:01:14 platí druhý Newtonův zákon,
  tedy zákon síly.
 • 00:01:17 Podle něj se tíha,
  kterou značíme "G",
 • 00:01:20 rovná hmotnosti "m"
  násobené tíhovým zrychlením "g".
 • 00:01:24 Tohle závaží má hmotnost
  1 kilogram.
 • 00:01:26 Když hmotnost vynásobíme
  tíhovým zrychlením,
 • 00:01:29 které je 9,81 metrů za sekundu
  na druhou,
 • 00:01:32 zjistíme, že závaží působí
  na moji dlaň tíhou 9,81 Newtonů.
 • 00:01:38 V hovorové řeči někdy hmotnost
  a tíhu zaměňujeme,
 • 00:01:41 ale fyzikálně jsou to dvě
  úplně rozdílné veličiny.
 • 00:01:44 Už se můžeš pustit!
 • 00:01:48 Po dopadu začalo Nikolino tělo
  opět působit tíhou,
 • 00:01:51 tentokrát na zemský povrch.
 • 00:01:56 Kláro, a jak to tedy bylo
  s tím seskokem?
 • 00:01:58 Já jsem přece na žádné jiné těleso
  tíhou nepůsobila!
 • 00:02:01 Znamená to, že moje tíha
  byla v tu chvíli nulová?
 • 00:02:04 To zní logicky, ale asi ti to bez
  odborný pomoci vysvětlit nedokážu.
 • 00:02:12 Je to velmi jednoduché, Kláro.
 • 00:02:14 Když je těleso umístěno na podložce
  nebo je někde zavěšeno,
 • 00:02:19 působí tíhou a je v takzvaném
  stavu tíže.
 • 00:02:21 A když působení tíhy zmizí, tak se
  těleso nachází ve stavu beztíže,
 • 00:02:24 což není zas tak neobvyklá situace,
  jak by se mohlo zdát.
 • 00:02:27 Takže ve chvíli seskoku
 • 00:02:28 se Nikola opravdu nacházela
  v beztížném stavu?
 • 00:02:31 Přesně tak! Beztížný stav může
  nastat i v silném gravitačním poli.
 • 00:02:35 Asi nejznámějším případem
  beztížného stavu
 • 00:02:38 je pobyt kosmonautů ve vesmírné
  lodi na oběžné dráze okolo Země.
 • 00:02:42 Ve výškách kolem 400 kilometrů,
  kde se nejčastěji létá,
 • 00:02:45 je stále velmi silné
  gravitační pole.
 • 00:02:47 Jak kosmonauti, tak vesmírná loď,
  jsou de facto pořád ve volném pádu,
 • 00:02:51 ale zároveň se řítí
  první kosmickou rychlostí
 • 00:02:54 po oběžné dráze okolo Země,
  takže na ni nedopadnou.
 • 00:02:57 A i když na ně působí gravitace,
 • 00:02:59 tak oni nepůsobí například tíhou
  na podlahu lodi
 • 00:03:02 a jsou tedy ve stavu beztíže.
 • 00:03:08 Věděla byste, proč je ve vesmírné
  lodi beztížný stav?
 • 00:03:11 Beztížný stav? Já nevím,
 • 00:03:14 asi proto, že je tam nějak málo
  třeba kyslíku nebo něčeho takovýho.
 • 00:03:21 Protože v meziplanetárním prostoru
  je beztížný stav,
 • 00:03:24 tam nefunguje přitažlivost Země
  nebo jiných planet.
 • 00:03:29 Ta gravitační síla je tak mizivá,
  že je tam beztížný stav.
 • 00:03:34 Věděla byste, proč je ve vesmírné
  lodi beztížný stav?
 • 00:03:37 No, protože tam nepůsobí gravitace.
 • 00:03:40 Protože tam není žádná
  přitažlivost zemská?
 • 00:03:43 Tam se všichni vznášej, tam není
  přitažlivost zemská, gravitace.
 • 00:03:47 Protože ve vesmíru není vzduch,
  že tam je vakuum.
 • 00:03:50 Věděl byste, proč je ve vesmírné
  lodi beztížný stav?
 • 00:03:54 Věděl, ale neřeknu.
 • 00:03:57 Anketa nedopadla úplně nejlépe.
 • 00:03:59 Většina z vás má pocit, že beztížný
  stav může nastat jenom tam,
 • 00:04:02 kde nepůsobí gravitace
  nebo tíhová síla.
 • 00:04:04 To ale není pravda.
 • 00:04:06 Chtělo by to nějaký
  nezpochybnitelný důkaz,
 • 00:04:08 že beztížný stav může nastat
  klidně třeba tady v tělocvičně
 • 00:04:11 a k tomu jsem si přizvala
  gymnastku Adélku.
 • 00:04:14 -Ahoj Adélko!
  -Ahoj!
 • 00:04:15 Jsi připravená na beztížný stav?
 • 00:04:17 Jsem, samozřejmě,
  vždyť to vůbec nic není!
 • 00:04:37 Při skocích na trampolíně
 • 00:04:38 se skokan kromě okamžiku
  odrazu a dopadu
 • 00:04:41 neustále nachází v beztížném stavu.
 • 00:04:43 Touhle vzdálenou kamerou budeme
  sledovat Adélčin let
 • 00:04:45 a uvidíme charakteristické záběry
  beztížného stavu.
 • 00:04:49 A přitom je jasné, že tady
  v tělocvičně gravitace působí!
 • 00:04:57 Že je gymnastka vystavena
  skutečně stavu beztíže
 • 00:04:59 si můžeme ukázat jednoduchým
  experimentem.
 • 00:05:02 Když si vedle sebe
  stejně jako kosmonauti
 • 00:05:04 odloží například kladivo, zůstane
  tohle kladivo plavat vedle ní.
 • 00:05:18 Beztížný stav mohou zažít cestující
  v letadle při turbulencích,
 • 00:05:21 kdy se letadlo propadne
  i o desítky metrů.
 • 00:05:24 Beztížný stav zažívá
  i posádka závodního vozu
 • 00:05:26 při dlouhém skoku
  přes terénní nerovnost.
 • 00:05:29 Beztížnému stavu je vystaven
  parašutista
 • 00:05:32 v první fázi letu
  při seskoku padákem
 • 00:05:34 a beztížný stav můžeme zažít
 • 00:05:36 i na některých atrakcích
  v lunaparku.
 • 00:05:49 Tíha má v životě ještě
  jedno praktické využití ?
 • 00:05:51 díky jejímu působení
  můžeme zjišťovat hmotnost těles,
 • 00:05:54 tedy vážit je.
 • 00:05:56 Většina běžně užívaných vah
  neměří totiž přímo hmotnost těles,
 • 00:06:00 ale jejich tíhu
  v gravitačním poli Země,
 • 00:06:02 ať už prostřednictvím tahové síly
  u závěsných vah,
 • 00:06:05 anebo tlakové síly
  u plošinových vah.
 • 00:06:08 Ne! Copak to se dělá,
  zjišťovat hmotnost dámy!
 • 00:06:12 Ještě ke všemu na rande, teda
  i když jde jenom o Rande s fyzikou.
 • 00:06:16 Zkuste radši odpovědět
  na následující otázku:
 • 00:06:18 Ukazovala by váha stejně tady,
  jako na Měsíci?
 • 00:06:22 Jestli jste na dnešním rande
  dávali pozor,
 • 00:06:24 odpověď by pro vás
  neměla být problém.
 • 00:06:31 Pravdu máte samozřejmě vy,
  co si myslíte,
 • 00:06:33 že naše pozemské váhy by na Měsíci
  ukazovaly úplně jiné hodnoty.
 • 00:06:37 Vysvětlení je jednoduché.
 • 00:06:42 Hmotnost tělesa je všude
  ve vesmíru stejná,
 • 00:06:45 ale gravitační síla na Měsíci,
  která na těleso působí, je slabší,
 • 00:06:49 tudíž i tíha je menší.
 • 00:06:51 Váhy na Měsíci by ukazovaly
  hodnotu menší, zhruba šestkrát.
 • 00:06:58 Tady v Liberci mají zajímavé
  zařízení, které vám ukáže,
 • 00:07:00 co by váhy naměřily
  na různých planetách.
 • 00:07:06 V tomhle případě jsem ochotná
  ukázat naměřené hodnoty na kameru.
 • 00:07:11 Tohle je hodnota z Měsíce.
 • 00:07:13 Tolik by ukázala váha na Venuši.
 • 00:07:15 A takhle bych dopadla na Marsu.
 • 00:07:20 Ukázali jsme si, že nikdy nesmíme
  míchat hmotnost, tíhu
 • 00:07:23 a gravitační sílu.
 • 00:07:25 Hmotnost je vlastnost tělesa,
 • 00:07:26 kdežto tíha a gravitační síla
  jsou dvě rozdílné síly,
 • 00:07:29 které se mimo jiné liší
  i svým působištěm.
 • 00:07:34 U tíhy je působiště v místě styku
  tělesa s podložkou nebo závěsem,
 • 00:07:37 kdežto u gravitační síly
 • 00:07:39 je působiště v takzvaném
  těžišti tělesa.
 • 00:07:42 Zdeňku, a co to vlastně je,
  těžiště tělesa?
 • 00:07:45 Těžiště je bod, kterým můžeme
  těleso nahradit,
 • 00:07:49 a účinky tíhové síly na tento bod
  jsou stejné,
 • 00:07:54 jako účinky tíhové síly
  na celé těleso.
 • 00:07:56 A kde najdu těžiště toho tělesa?
 • 00:07:58 Pokud máme nějaká geometricky
  symetrická tělesa,
 • 00:08:03 jsou to tělesa homogenní,
  čili látkově stejnorodá,
 • 00:08:08 tak těžiště je v geometrickém
  středu.
 • 00:08:11 Pokud máme ale nějaká složitější,
  případně nehomogenní tělesa,
 • 00:08:15 tak může být těžiště
  v nejrůznějších místech.
 • 00:08:18 Tady u toho ptáčka ho máme
  třeba tady pod jeho ocáskem.
 • 00:08:23 No a jak teda poznám,
 • 00:08:25 kde je těžiště u takhle
  nepravidelných těles?
 • 00:08:28 Nejjednodušší metoda je zavěšovat
  těleso v různých bodech
 • 00:08:33 a kreslit si na něj svislice.
 • 00:08:44 Tak, teď jednu takovou svislici
  nakresli.
 • 00:08:51 A teď zavěsíme těleso ještě
  v nějakém jiném bodě,
 • 00:08:53 například tady.
 • 00:09:02 Pěkně podle provázku. Ano.
 • 00:09:05 Průsečnice těchto těžnic
  označuje těžiště.
 • 00:09:10 Zkus si pod těžiště položit prst.
 • 00:09:13 Já se bojím trošku,
  abych to nerozbila.
 • 00:09:18 Funguje to!
 • 00:09:23 Když se dvě nebo víc těles
  pevně spojí, vytvoří soustavu,
 • 00:09:26 a taková soustava pevně spojených
  těles má jedno společné těžiště.
 • 00:09:30 My si to můžeme ukázat
  na příkladu dvou lidských těl.
 • 00:09:32 -Jonáši, můžeš? To je Jonáš.
  -Ahoj.
 • 00:10:03 V tuhle chvíli se nacházím
  v dost nestabilní poloze
 • 00:10:05 vzhledem k mému těžišti,
 • 00:10:07 ale nespadnu,
  protože důležitější je,
 • 00:10:09 že naše společné těžiště
  je stabilní
 • 00:10:11 a může být i mimo naše těla.
 • 00:10:20 Těžiště lidského těla se nachází
  ve výšce druhého křížového obratle,
 • 00:10:23 přičemž platí, že ženy mají těžiště
  asi o 2 procenta níže, než muži.
 • 00:10:30 Takže pánové,
  zvěte slečny na rande!
 • 00:10:33 Když totiž s dívkou vytvoříte
  soustavu těles,
 • 00:10:35 vaše nové společné těžiště
  bude níž,
 • 00:10:37 než bylo to vaše původní
  a vy tím získáte větší stabilitu.
 • 00:10:44 Martine, tohle všechno
  mám nastudovat?
 • 00:10:46 Ale neboj, mám pro tebe
  lepší návrh!
 • 00:10:49 -My si z těch knížek postavíme věž.
  -No, to je teda zábava!
 • 00:10:51 Tak schválně,
  jakou nejšikmější umíš?
 • 00:10:55 Dokud dodržíme základní pravidlo,
 • 00:10:56 že společné těžiště
  celé soustavy knih
 • 00:10:59 bude umístěno nad plochou
  té nejspodnější z nich,
 • 00:11:02 věž zůstane stát.
 • 00:11:04 Pokud ovšem přiložíme knihu tak,
  že se těžiště posune mimo podstavu,
 • 00:11:07 celá věž spadne.
 • 00:11:15 Stejné pravidlo platí
  u nejrůznějších šikmých staveb,
 • 00:11:18 například u šikmé věže v Pise.
 • 00:11:20 Ta bude stát tak dlouho,
 • 00:11:21 dokud bude mít těžiště
  nad svými základy.
 • 00:11:28 Takže je opravdu namístě
  zastavit její další nahýbání.
 • 00:11:38 A závěrem mám pro vás takovou
  malou fyzikální hádanku.
 • 00:11:41 Všimli jste si, že když vozíčkáři
  jedou do kopce, že při tom couvají?
 • 00:11:45 A napadlo by vás proč?
 • 00:11:46 Napovím vám,
  že příčina je v těžišti.
 • 00:11:51 Když se posadím do vozíku,
 • 00:11:52 tvořím s ním soustavu těles
  s jedním společným těžištěm,
 • 00:11:55 a teď se podívejte,
 • 00:11:56 jak na tohle těžiště působí
  tíhová síla při jízdě popředu.
 • 00:12:03 Těžiště se snadno může dostat
  až za zadní nápravu kol.
 • 00:12:06 V takovém případě by vozík ztratil
  rovnováhu a převrhnul se dozadu.
 • 00:12:12 A jak bude situace vypadat,
  když budu na vozíčku couvat?
 • 00:12:19 Při jízdě pozadu se těžiště posouvá
 • 00:12:20 více mezi přední
  a zadní nápravu kol.
 • 00:12:23 Vozík je tak mnohem stabilnější.
 • 00:12:29 Takže až potkáte někoho
  na invalidním vozíku,
 • 00:12:32 určitě mu pomozte.
 • 00:12:33 Vyjet takový kopec
  není vůbec jednoduché.
 • 00:12:36 Je to obrovská práce
  a vyžaduje spoustu energie.
 • 00:12:39 Ale o práci a energii se spolu
  budeme bavit zase až někdy příště.
 • 00:12:43 Tak se mějte a randěte s fyzikou!
 • 00:12:46 Skryté titulky: Vlasta Malíková
  Česká televize 2011

Související