iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
12. 11. 2011
08:30 na ČT1

1 2 3 4 5

12 hlasů
58550
zhlédnutí

Rande s Fyzikou

Newtonovy zákony

Věda je zábavná, můžete se i zamilovat.

13 min | další Děti a mládež »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Rande s Fyzikou - Newtonovy zákony

 • 00:00:17 Dneska nás čeká rande
  tak trošku v detektivním duchu ?
 • 00:00:20 budeme totiž hledat pachatele!
 • 00:00:21 Možná si říkáte,
  jak to souvisí s fyzikou?
 • 00:00:24 Nebojte! Já vám to hned vysvětlím.
 • 00:00:26 Až doteď jsme ohyby těles
  jenom pozorovali.
 • 00:00:28 Popisovali jsme jejich dráhu,
  měřili rychlost nebo zrychlení,
 • 00:00:31 ale nikdy jsme nepátrali
  po pachatelích pohybu.
 • 00:00:34 Víme o nich vůbec něco?
  Jednu věc určitě.
 • 00:00:38 Pachatelé způsobují změnu
  pohybového stavu
 • 00:00:40 vždycky a bez výjimky pomocí sil.
 • 00:00:43 Takže tak jako v detektivkách platí:
  Není zločinu bez pachatele,
 • 00:00:46 ve fyzice zase platí:
 • 00:00:48 Není změny pohybu bez sil,
  které ji způsobují.
 • 00:00:53 Když například já, jako pachatel,
 • 00:00:55 začnu působit silou na auto,
  roztlačím ho.
 • 00:01:02 Jiným pachatelem může být
  proudící voda,
 • 00:01:03 která tíhou působí na lopatky
  a roztáčí kolo vodního mlýna.
 • 00:01:09 Vzpěrač díky svým svalům vzepře
  těžké břemeno.
 • 00:01:13 Jeřáb tahovou silou zvedne náklad
  do výšky.
 • 00:01:16 A vztlaková síla vzduchu zase
  vynese k nebi horkovzdušný balón.
 • 00:01:20 Náš svět je prostě plný
  nejrůznějších sil.
 • 00:01:25 Ta část fyziky, která se zabývá
  silami a jejich pohybovými účinky
 • 00:01:28 se nazývá dynamika.
 • 00:01:30 Základní zákonitosti dynamiky
  shrnují 3 zákony,
 • 00:01:33 které v roce 1687 publikoval
  anglický fyzik Sir Isaac Newton.
 • 00:01:38 Na jeho počest se tyhle zákony
  nazývají Newtonovy,
 • 00:01:40 a taky jedna pražská ulice!
 • 00:01:49 Vzpomenete si na některý
  z Newtonových zákonů?
 • 00:01:53 O tom padajícím jablku?
 • 00:01:56 Že nepadá daleko od stromu?
 • 00:01:59 Vím, že tam je, že hmotnost tělesa
  vytlačí vodu,
 • 00:02:02 nebo objem tělesa vytlačí vodu
  a to určí tu hmotnost toho tělesa,
 • 00:02:07 nebo něco takového, ale bohužel.
 • 00:02:10 Vzpomenete si, jak zní některý
  z Newtonových zákonů?
 • 00:02:13 Je to třeba zákon setrvačnosti
  a je to,
 • 00:02:16 že když těleso setrvává v klidu
  nebo v nulovém pohybu, tak...
 • 00:02:25 Ne! Těleso setrvává, počkat,
  co to bylo?
 • 00:02:30 Bylo to v klidu nebo v pohybu
  rovnoměrném přímočarém,
 • 00:02:33 pokud působí jiné těleso silou.
 • 00:02:37 Když těleso "m" působí na těleso
  druhé "m".
 • 00:02:42 Ne, "m" na druhou!
 • 00:02:48 Tak ty tělesa jakoby na sebe
  působí vzájemně,
 • 00:02:51 že nepůsobí jen jedna síla,
  ale obě.
 • 00:02:55 Já jsem z umělecký školy,
  my tohle neřešíme.
 • 00:03:07 No, jak jste viděli,
 • 00:03:08 názory na Newtonovy zákony
  byly rozmanité, často originální,
 • 00:03:11 takže nezaškodí, když si je
  probereme názorně a s ukázkami.
 • 00:03:15 První Newtonův zákon, někdy se mu
  taky říká zákon setrvačnosti, zní:
 • 00:03:27 Tak třeba na tenhle míč působí
  v tuhle chvíli hned dva pachatelé:
 • 00:03:31 Jednak Země svojí tíhovou silou
 • 00:03:33 a jednak sedačka lavičky
  svojí tlakovou silou.
 • 00:03:36 Země a lavička se o tenhle míč
  doslova přetahují,
 • 00:03:39 ale nikdo nevyhrává.
 • 00:03:40 Výslednice obou sil je nulová,
  proto míč zůstává v klidu.
 • 00:03:46 Mnohem složitější je ale ukázat si,
 • 00:03:48 že těleso setrvává v rovnoměrně
  přímočarém pohybu i v případě,
 • 00:03:51 že síly, které na něj působí,
  jsou v rovnováze.
 • 00:03:55 Naše každodenní zkušenost
  je totiž opačná.
 • 00:03:58 Jsme zvyklí, že tělesa se vlivem
  třecích sil zpomalují,
 • 00:04:00 nebo dokonce zastavují.
 • 00:04:06 Zdeňku, jak je to? Můžeme si zákon
  setrvačnosti ukázat nějak v praxi?
 • 00:04:09 Můžeme! Tady je vzduchová dráha,
 • 00:04:13 v ní je plno malých dírek,
  ze kterých fouká vzduch.
 • 00:04:14 Když na dráhu položíme vozík,
 • 00:04:17 tak se bude vznášet na vzduchovém
  polštáři,
 • 00:04:19 což bude v podstatě pohyb
  bez tření.
 • 00:04:23 A můžu nechat svézt tady Lupyho?
 • 00:04:25 Klidně, pokud se nebojíš,
  že dostane závrať...
 • 00:04:28 Ne, to je kaskadér.
 • 00:04:30 Já si teď zahraju na pachatele
  a šťouchnu do vozíku.
 • 00:04:48 Teda já žasnu! Takže zákon platí
  jak pro těleso, které je v klidu,
 • 00:04:52 tak pro těleso, které se nachází
  v rovnoměrném přímočarém pohybu?
 • 00:04:55 Je to tak. Z fyzikálního hlediska
  nelze rozlišit,
 • 00:04:58 jestli jde o pohyb rovnoměrný
  přímočarý, nebo o klid.
 • 00:05:04 Říká se tomu Galileiho princip
  relativity.
 • 00:05:06 Víš co, Kláro?
  Já tě pozvu do tramvaje!
 • 00:05:10 Teda takovýhle pozvání na rande
  jsem ještě nedostala!
 • 00:05:12 No ale bude to jenom
  rande s fyzikou!
 • 00:05:16 Zdeňku, můžu už vědět,
  co mě tady čeká?
 • 00:05:18 Natočíme si dvě různé pohybové
  situace a ukážeme si,
 • 00:05:20 že pokud jde o fyzikální projevy,
  není mezi nimi rozdíl.
 • 00:05:25 A na co ta zatemněná okna?
 • 00:05:26 To bychom nepoznali, jestli tramvaj
  jede nebo je v klidu.
 • 00:05:30 Vypadá to, že je všechno připraveno
  a čeká se jenom na nás.
 • 00:05:37 V prvním případě tramvaj stojí,
  to znamená,
 • 00:05:39 že všichni pasažéři jsou vzhledem
  k povrchu Země v klidu.
 • 00:05:55 V druhém případě necháme tramvaj
  jet rovnoměrným přímočarým pohybem.
 • 00:05:59 Stejným pohybem vzhledem k Zemi
  se pohybují i všichni pasažéři.
 • 00:06:05 Jestli jedeme nebo stojíme,
  poznáme jedině pohledem z okna.
 • 00:06:09 Žádným pokusem uvnitř tramvaje
  se nedá zjistit,
 • 00:06:11 jestli tramvaj stojí nebo jede
  rovnoměrným přímočarým pohybem.
 • 00:06:16 Z hlediska fyziky se totiž jedná
  o jeden a ten samý pohybový stav.
 • 00:06:21 To platí až do okamžiku,
 • 00:06:22 kdy tramvaj začne zatáčet,
  zrychlovat nebo brzdit.
 • 00:06:25 V tu chvíli se v tramvaji
  začnou dít věci!
 • 00:06:54 Trošku mně ta divoká jízda
  v tramvaji rozhodila účes,
 • 00:06:56 ale nebojte,
  nebudu dlouho zdržovat!
 • 00:06:58 Je na čase si probrat
  druhý Newtonův zákon,
 • 00:07:00 kterému říkáme zákon síly.
 • 00:07:02 Abysme si ho mohli názorně odvodit,
  potřebujeme vhodného pachatele,
 • 00:07:05 který bude působit
  stálou konstantní silou.
 • 00:07:08 -Míšo? Můžu si půjčit tvůj fén?
  -Jasně!
 • 00:07:13 Teď ještě potřebujeme nějakou oběť
  pro silový působení fénu.
 • 00:07:17 Míšo, nemáš tady něco?
 • 00:07:18 Tohle si tu nechal minule
  jeden tvůj kolega, taky herec.
 • 00:07:23 Nejdřív zapneme fén na nejnižší
  stupeň.
 • 00:07:28 Vidíme, že síla proudícího vzduchu
  uděluje hračce zrychlení.
 • 00:07:32 Ve druhým případě přepneme fén
  na vyšší intenzitu foukání,
 • 00:07:35 to znamená, že na model
  budeme působit větší silou.
 • 00:07:44 Porovnáme-li oba případy, zjistíme,
 • 00:07:45 že když na těleso působí
  větší síla,
 • 00:07:48 je větší i jeho zrychlení.
 • 00:07:51 To znamená, že zrychlení "a"
  je přímo úměrné síle "F",
 • 00:07:54 která tohle zrychlení vyvolává.
 • 00:08:01 Teď se pojďme podívat, co se stane,
 • 00:08:02 když náš testovací vůz
  naplníme nákladem.
 • 00:08:06 Tentokrát necháme fén zapnutý
  jenom na jednu intenzitu,
 • 00:08:08 to znamená, že působící síla
  bude v obou případech stejná.
 • 00:08:14 Výsledek nás asi nepřekvapí.
 • 00:08:16 Prázdné auto dosahuje
  mnohem většího zrychlení,
 • 00:08:18 než plně naložené.
 • 00:08:20 To si můžeme matematicky
  zapsat tak,
 • 00:08:22 že zrychlení "a" je nepřímo úměrné
  hmotnosti "m".
 • 00:08:30 V praxi to znamená, že čím větší
  má těleso hmotnost,
 • 00:08:33 tím větší má nechuť zpomalovat
  a zrychlovat
 • 00:08:35 a my potřebujeme větší sílu
  na změnu jeho pohybu.
 • 00:08:38 Když spojíme obě úměrnosti,
 • 00:08:40 dostaneme jednoduchý vzoreček
  pro výpočet zrychlení.
 • 00:08:49 Možná ale znáte druhý Newtonův
  zákon v trošku jiným tvaru:
 • 00:08:52 síla "F" se rovná hmotnosti "m"
  násobené zrychlením "a",
 • 00:08:56 což je užitečný vztah
  pro výpočet síly.
 • 00:09:01 Každopádně druhý Newtonův zákon
  nám říká jednu důležitou věc:
 • 00:09:04 Kde je síla, tam musí být
  i zrychlení
 • 00:09:06 a naopak, kde je zrychlení,
 • 00:09:08 tam musí automaticky působit
  taky nějaká síla.
 • 00:09:14 Fyzikální jednotkou síly
  je jeden Newton. Značku má "N".
 • 00:09:19 Podle druhého Newtonova zákona
  má tahle jednotka fyzikální rozměr
 • 00:09:22 kilogram krát metr za sekundu
  na druhou.
 • 00:09:26 Jestli si chcete udělat představu
  o tom,
 • 00:09:28 jak velká je síla jednoho Newtonu,
 • 00:09:30 položte si do dlaně jablko
  o hmotnosti 102 gramů.
 • 00:09:33 Tíha takovýho jablka je potom
  přesně rovna 1 Newtonu.
 • 00:09:37 Takže zas tak velká síla to není.
 • 00:09:41 Tím, že moje dlaň přestala působit
  na jablko,
 • 00:09:43 pachatel Země zvítězil
  v přetahované o jablko
 • 00:09:47 a to se vydalo zrychleným pohybem.
 • 00:09:49 Podle legendy prý takový pád jablka
  na hlavu
 • 00:09:51 inspiroval Isaaca Newtona
 • 00:09:53 ke zformulování gravitačního
  zákona.
 • 00:10:04 Laťku jsme si na dnešním rande
  nasadili opravdu vysoko.
 • 00:10:07 Ještě nám totiž zbývá probrat
  třetí z Newtonových zákonů.
 • 00:10:10 Ten se taky nazývá
  zákon akce a reakce.
 • 00:10:12 Určitě ho znáte,
  ale pro jistotu vám ho připomenu.
 • 00:10:25 Vám bude úplně bohatě stačit,
  když si budete pamatovat,
 • 00:10:27 že každá akce vyvolává stejně
  velkou reakci opačného směru.
 • 00:10:31 Něco jako já na bráchu,
  brácha na mě.
 • 00:10:33 -Ahoj Tome!
  -Ahoj Kláro!
 • 00:10:35 Tak co ode mě budeš chtít?
 • 00:10:37 Ukážeš nám platnost zákona
  akce a reakce.
 • 00:10:39 Nevím, jestli jsem na to úplně
  odborník, ale vyzkouším to.
 • 00:10:43 -To jsi, protože nám ukážeš to,
  co umíš dobře. ?Fajn.
 • 00:10:55 Pozor! (výstřel)
 • 00:11:00 V okamžiku, kdy běžec startuje,
 • 00:11:01 zatlačí chodidlem do startovního
  bloku připevněného k zemi.
 • 00:11:04 V tom samém okamžiku ale vznikne
  i síla opačného směru,
 • 00:11:07 kterou zatlačí startovní blok
  do chodidla běžce,
 • 00:11:10 a právě téhle síly běžec využije
  k rychlému startu na běžecké dráze.
 • 00:11:24 Právě takhle, na lodičkách
  a magnetech,
 • 00:11:26 si ověřoval Isaac Newton
  už v 17. století,
 • 00:11:29 že akce a reakce
  mají stejnou velikost.
 • 00:11:31 A my si to ověříme taky,
  ale na opravdových lodích!
 • 00:11:34 Teda spíš pramičkách.
 • 00:11:38 -Ahoj holky!
  -Ahoj. ?Ahoj.
 • 00:11:40 Můžete nám z čistě vědeckýho důvodu
  prozradit, kolik vážíte?
 • 00:11:43 -Já vážím 45 kilo.
  -Já taky.
 • 00:11:45 Super! My pro vás máme
  dvě úplně stejný lodě, to znamená,
 • 00:11:47 že budete představovat
  dvě stejně hmotná tělesa.
 • 00:11:50 Tak to nebudeme zdržovat
  a šup na palubu!
 • 00:12:00 Holky, připraveny? Odraz!
 • 00:12:05 Přestože silou působila
  jenom jedna z holek,
 • 00:12:07 obě lodě se od sebe
  rozjely stejnoměrně.
 • 00:12:09 Platí totiž, že jakou silou
  působí bidlo na loď,
 • 00:12:12 takovou silou ale v opačném směru
  působí zase loď na bidlo.
 • 00:12:17 Díky platnosti třetího
  Newtonova zákona
 • 00:12:19 nemá tahle lodní bitva vítěze.
 • 00:12:25 Vyjížďkou na lodičce a pohledem
  na Pražský hrad
 • 00:12:27 dnešní Rande s fyzikou končí,
 • 00:12:29 ale myslím, že po dnešku budete mít
  určitě na co vzpomínat.
 • 00:12:32 Třeba na to, že čím hmotnější
  je těleso,
 • 00:12:34 tím menší má chuť měnit
  svůj pohybový stav,
 • 00:12:37 nebo na to, že kde je síla,
 • 00:12:38 tam musí být vždycky zrychlení
  a naopak,
 • 00:12:41 anebo na to, že při vzájemném
  působení dvou těles
 • 00:12:43 se síly, které na sebe působí,
  chovají podle pravidla:
 • 00:12:47 Já na bráchu, brácha na mě.
 • 00:12:49 Tak žijte s fyzikou
  a nezapomeňte na příští rande!
 • 00:12:52 Skryté titulky: Vlasta Malíková
  Česká televize 2011

Související